Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚжүктеу 11.7 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата19.01.2017
өлшемі11.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  
«Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІМЕН КІРІККЕН ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ 
ФИЗИКА ПӘНІ БОЙЫНША 10-СЫНЫП ҮШІН ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ 
БЕРУ РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК 
ҚҰРАЛЫ 
(қазақ және орыс тілдерінде) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы 2014  
 


 
УДК 373 
ББК 74.262.22 
Э46 
 
«Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ  ғылыми  Кеңесі  ұсынған 
(2013 жылғы 7 қарашадағы № 11 хаттама) 
 
 
 
 
 
Пікір берушілер:  
Мұхамбетжанова С.Т., педагогика ғылымдарының докторы, доцент 
Саматокина Г.М., педагогика  ғылымдарының  кандидаты 
 
 
 
 
ISBN 978-601-7522-26-4 
 
Э46 
Нұрғалиева  Г.Қ.,  Тәжіғұлова  Ә.І.,  Артықбаева  Е.В.,  Мадиярова    К.М., 
Изенбаева С.Б., Далбаева Р.С.  Электрондық оқыту жүйесімен кіріккен оқу 
процесінде  физика  пәні  бойынша  10-сынып  үшін  цифрлық  білім  беру 
ресурстарын пайдаланудың оқу-әдістемелік құралы. – Алматы:  «ҰАО» АҚ, 
2014. − 177 б. – (қазақ және орыс тілдерінде). 
 
 
 
 
 
 
      
Осы  әдістемелік  құрал  «Білім  беру  жүйесін  әдіснамалық  жасақтау»  –  «Білім  беруді 
ақпараттандыру  саласындағы  оқу-әдістемелік  құралдарды  дайындау  бойынша  қызметтер 
көрсету»  008  бағдарламасы  бойынша  ҚР  БжҒМ-нің  мемлекеттік  тапсырысына  сәйкес 
әзірленген.   
Пайдаланушылардың  басшылық  құралында  пайдаланушыны  авторландыруды, 
электрондық  оқытудың  ақпараттық  жүйесінің  электрондық  кітапханасындағы  керек 
ресурстарды іздестіруді, мультимедиалық түсініктемелермен, интерактивтік тапсырмалармен 
және тестілермен жұмыс істеуді, сондай-ақ 10-сыныптың «Физика» пәні бойынша  цифрлық 
білімдік  ресурстар  тізімін  енгізе  отырып,  цифрлық  білімдік  ресурстармен  жұмыс  істеу 
бойынша пайдаланушыларға арналған нұсқау бар.  
 
 
УДК 373 
ББК 74.262.22 
 
 
 
ISBN 978-601-7522-26-4 
© «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ, 2014. 
 


 
МАЗМҰНЫ 
 
Кіріспе ……………………………………………………………………………….. 

Глоссарий .....……………………………………………………………………………… 

Физика пәні бойынша 10-сынып үшін қазақ тіліндегі цифрлық білімдік ресурстардың 
тізімі………………………………………… …………………………………………….. 
 

Физика пәні бойынша 10-сынып үшін электрондық оқыту жүйесінің мазмұны 
(контенті) ретінде ЦБР-ды құрастыру технологиясы……………………………………  
 
11 
Физика  пәні бойынша 10-сынып үшін ЦБР-ды пайдаланатын сабақтардың жоспар-
конспектісі (қазақ тілінде)……………………………………………………….. ………. 
 
14 
«
Кинематиканың  негізгі  түсініктері  мен  теңдеулері» тақырыбының    №№  2335, 
2336,  2361 
ЦБР-ларды
  
пайдаланып өту жоспары.................................................. 
 
14 
«
Кеплер заңдары. Бүкіләлемдік тартылыс заңы» тақырыбының №№ 2347;  2352 
ЦБР-ларды пайдаланып өту жоспары............................................................................ 
 
    22 
«
Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi қағидалары және оның 
тәжiрибелiк дәлелдемелерi. Молекулалардың өзара әрекеттесу күшi» 
тақырыбының №№  2369,  2370   ЦБР-ларды пайдаланып өту жоспары.................. 
 
 
29 
«
Идеал газ. молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi теңдеуi» тақырыбының 
№№ 2371, 2372, 2373, 2808 ЦБР-ларды пайдаланып өту жоспары...........................  
 
35 
 «
Идеал  газ  күйінің  теңдеуі»  тақырыбының  №№  2373; 2376  ЦБР-ларды 
пайдаланып өту жоспары.............................................................................................  
 
41 
«
Изопроцестер»  тақырыбының  №№  2374; 2375   ЦБР-ларды  пайдаланып  өту 
жоспары............................................................................................................................  
 
44 
«
Практикалық жұмыс: сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару» 
тақырыбының №№  2382, 2393; 2395  ЦБР-ларды пайдаланып өту жоспары........  
 
50 
«
Термодинамиканың  бірінші  заңын  изопроцестерге  қолдану»  тақырыбының  
№№  2378, 2380, 2381, 2382 ЦБР-ларды пайдаланып өту жоспары.......................  
 
55 
«
Жылу  қозғалтқыштары  және  қоршаған  ортаны  қорғау»  тақырыбының      №№ 
2383,  2385  
ЦБР-ларды пайдаланып өту жоспары.................................................  
 
62 
«
Булану және қайнау, қаныққан және қанықпаған бу, заттың кризистiк күйi, 
ауаның ылғалдылығы» тақырыбының  №№  2386, 2387, 2388,  2397   ЦБР-ларды 
пайдаланып өту жоспары  ............................................................................................ 
 
 
     71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КІРІСПЕ  


 
 
Қоғамды  ақпараттандыру,  есептеу  техникасының  құралдары  мен  ақпараттық 
технологияларды  адам  өмірі  мен  қызметінің  барлық  салаларына  кең  түрде  енгізуді  алға 
қояды. Ол қоғамның барлық құрылымдарын өзгертеді және білім беру жүйесіне үлкен ықпал 
етеді. 
Компьютерлік  технологияны,  цифрлық  білім  беру  ресурстарын  қолданып  оқыту  – 
оқытудың  көрнекілігін  арттыруға,  физикалық
 
ұғымдарды  қалыптастырғанда  олардың 
абстрактілігінен туындайтын қиыншылықтарды болдырмауға, оқушылардың оқу әрекеттерін 
даярлау  арқылы  олардың  белсенділігін  арттыру  мәселелеріне  қатысты  проблемаларды 
шешуге жағдай жасайды. 
Қазіргі кезде 10-сыныптарда физиканы  оқытудың сапасын арттыруда компьютерлік 
технологияны қолданудың қажеттігі заман талабына сай туындап отыр. Осыған байланысты, 
орта  мектептің  10-сыныптарында  физиканы оқыту  барысында  компьютерлік  технологияны 
қолдануды кеңінен насихаттау үшін материалды теориялық жағынан негіздеп қана қоймай, 
оның әдістемесін жасаудың жолдары да қарастырылуда. 
10-
сыныптарда  физиканы  оқытуда  компьютерлік  технологияны  қолданудың 
әдістемесі  жасалып,  ол  оқу  үрдісіне  енгізілсе,  онда  оқушылардың  физикадан  алған 
білімдерінің сапасы артады, физикалық ұғымдарды қалыптастырудың тиімділігінің артуына, 
оқушыларда есептер шығару іскерліктері жоғары дәрежеде қалыптасуына жағдай жасалады.    
Физика  пәні  бойынша  цифрлық  білім  беру  ресурстары  2012  жылы  ҚР  Білім  және  ғылым 
министрлігінің 052 «Орта және кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін 
енгізу»  бағдарламасы  ауқымында  дайындалынды.  Дайындаманы  «Siveco»  (Румыния) 
бірлестігінің қатысуымен Ұлттық ақпараттандыру орталығының (Қазақстан) мамандары іске 
асырды. 
Электрондық  оқыту  жүйесінде  (e-learning)  10-сынып  үшін  110  цифрлық  білім  беру 
ресурстары ұсынылған, олар жыл ішіндегі физика бойынша барлық мектеп курсын қамтиды. 
ЦБР-дың  мазмұны  Мемлекеттік  білім  берудің  жалпы  міндетті  стандартына  сәйкес  келеді. 
«Физика» пәнінің типтік оқу бағдарламасында қойылған негізгі мақсат пен оқу-тәрбие беру 
міндеттерін, оның ішінде: ғылым негіздерін, маңызды факторларды, ұғымдарды,  физикалық 
заңдар мен теорияларды оқып біледі. 
ЦБР-дың  міндеті  –  сабақтағы  мұғалімді  алмастыру  емес,  сабақты  ұйымдастыру  мен 
жүргізу  үшін  оған  қосымша  материал  ұсыну,  оқу  материалын  аудиалдық  және  көріністік 
сүйемелдеу, оқушылардың ой-өрісін дамыту, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
ГЛОССАРИЙ
  
Автоматтандыру  
– 
адамзат  еңбегінің  формасын  ығыстыру  мен  жеңілдету, 
процестердің  өнімділігі  мен  мөлдірлігін  арттыру  мақсатымен  
ақпаратты  өңдеу,  жүйелеу,  сақтау  мен  беру  үшін  ақпараттық 
қатынастық технологияларды қолдану  
 
Авторландыру 
–  
көрсетілген  рөлге  сәйкес  белгілі  бір  әрекеттерді  орындауға 
белгілі бір тұлғаға немесе тұлғалар тобына құқық беру, сондай-ақ 
осы  әрекеттерді  орындауға  талаптану  кезінде  осы  құқықтарды 
тексеру (растау) процесі 
 
Авогадро 
– 
италиялық ғалым, XIX ғасырда өмір сүрген 
Адиабаталық 
процесс 
 
– 
жылу алмасусыз өтетін процесс 
Ауаның 
ылғалдылығын 
анықтауға арналған 
аспап 
 
– 
гигрометр  (гигрос  грекше  «ылғалдылық»)  және  психрометр 
(психриа  «суық» деген грек сөзінен) 
Білім берудің 
біртұтас 
ақпараттық жүйесі 
(ББАЖ) 
 

 
2011-
жылдың 1- желтоқсанынан № 503 «Білім берудің біртұтас 
жүйесін ұйымдастыру мен жұмыс істеу Ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің 
м.а.Бұйрығымен  бекітілген  Қазақстан  Республикасының  білім 
беру сферасын ақпараттандыру жобасы. ББАЖ мектепке дейінгі, 
негізгі  орта,  жалпы  орта,  орта  кәсіптік,  жоғары  және  жоо-нан 
кейінгі  білім  беруді  ақпараттандыру  бойынша  өзіне  әр  түрлі 
жобаларды қамтиды.  

 
 
Броундық қозғалыс  – сұйықта немесе газда қалқып жүрген қандай да бір қатты заттың 
өте  ұсақ  бөлшектерінің  сұйық  немесе  газ  молекулаларының 
соққыларының әрекетінен бейберекет қозғалуы 
 
Булану 
– 
заттың сұйық күйден газ күйіне өтуі 
 
Виртуальдық 
зертхана 
 
 
– 
оқу-зерттеушілік жабдықтың компьютерлік симуляторы  
Электрондық 
оқытудың 
ақпараттық 
жүйесінің 
басқарушысы 
–  
электрондық  оқытудың  ақпараттық  жүйесіндегі  (ары  қарай  – 
ЭО АЖ) есепке алу жазбаларын әзірлеу мен жоюға, ЭО АЖ-ндегі 
модульге  қатынас  құру  үшін  өкілеттікті  өзгертуге  жауап  беретін 
тұлға  
 
Газ күйінің теңдеуі 
– 
термодинамикалық параметрлерді байланыстыратын теңдеу 
 
е-Learning  
(электрондық оқыту 
жүйесі -  ЭОЖ) 
жобасы 
 –  2020-
жылға дейін электрондық оқыту жүйесін енгізу бойынша 
Мемлекеттік жоба. Басымдық түрде жалпы орта, техникалық және 
кәсіптік орта білім беру үшін Қазақстан Республикасы білім беру 
сферасының  оқу-педагогикалық  іс-әрекетінің  міндеттерін 
қамтиды 


 
 
Интерактивтік 
тапсырма 
– 
тапсырманы  орындау  кезінде  оқушының  іс-әрекеттерін  және 
кері  байланысын  автоматтық  тексеруді  қамтамасыз  ететін 
бақыланатын  жаттығу  іс-әрекетінің  алуан  түрлілігі  есебінен 
оқушылардың  іс-әрекеттерін  ұйымдастыруға  бағытталған 
тапсырма 
 
Қанықпаған бу 
– 
булану  конденсациядан  артық  болса,  онда  сұйықтың  бетіндегі 
бу және сұйық жоқ кездегі бу 
 
Мультимедиа 
– 
мәтін, дыбыс, кескін, анимация, бейне және интерактивтік өзара 
әрекеттесу  амалдары  сияқты  ақпаратты  ұсыну  мен  берудің  әр 
түрлі  формаларын  біріктіретін  ақпаратты  беру  амалдары 
және/немесе ақпаратты беру тәсілдері мен ақпарат 
 
Мультимедиалық 
түсіндіру 
– 
білімдерді 
көрінерлік 
етуге 
мүмкіндік 
туғызатын 
анимацияланған  оқиғалар  желісі,  безендірулер,  тарихи  карталар, 
мұрағаттық  құжаттар,  виртуальдық  тәжірибелер  және  т.б. 
көмегімен  сабақ  тақырыбының  мазмұнын  көрнекі  түрде 
деменстрациялайтын дыбысталған таныстырылым 
 
Пайдаланушы 
 
– 
лауазымдық міндеттерді орындау үшін ақпараттық ресурстарды 
пайдаланатын  білім  беру  ұйымының  қызметкері,  оқушылары 
және олардың ата-аналары 
 
Термодинамика 

заттың ішкі құрылымын ескермей, энергетикалық түрленулердің 
негізінде жылулық құбылыстарды зерттейтін физиканың бөлімі 
 
Термодинамикалық 
параметр 
– 
макродененің күйін сипаттайтын физикалық шама. Оған қысым, 
көлем, температура жатады 
 
Ұлттық біртұтас 
тестілеу 
 
  – 
ортадан  кейінгі  немесе  жоғары  білім  беретін  білім  беру 
ұйымдарына  оқуға  түсу  емтихандарымен  үйлестірілген  жалпы 
орта  білім  беру  ұйымдарында  оқитындарды  қорытынды 
аттестаттау формаларының бірі 
 
Ұлттық білімдік 
желі 
– 
Қазақстан  Республикасының  білім  беретін  және  оқытатын 
барлық  деңгейлері  мен  бағыттарының  білімдік  мекемелер 
жүйесінде білімдік пен ақпараттық қызметтер көрсетуді ұсынатын 
мемлекеттік және мемлекеттік емес жүйелердің кешені 
 
Цифрлық білімдік 
контент 
 
– 
оқу-танымдық  процесті  және  білімдік  процесс  субъектілерінің 
ара  қашықтық  өзара  әрекеттесуін  автоматтандаруды  қамтамасыз 
ететін  педагогикалық  пен  ақпарқатынастық  технологиялардың 
кірігуі  негізінде  қолданбалы  компьютерлік  бағдарламалар 
формасында 
ұйымдастырылған 
электрондық 
оқытудың 
мазмұндық құрауышы 
 
Цифрлық білімдік 
ресурстар 
– 
қолданбалы  компьютерлік  бағдарламалар:  мультимедиалық 
таңыстырылымдар,  интерактивтік  тапсырмалар  мен  тестілейтін 
бағдарламалар  формасында  мемлекеттік  оқу  бағдарламаларына 


 
сәйкес оқу пәндерінің әрбір тақырыбы бойынша дайындалынған, 
әлденеше  рет  пайдаланудың  виртуальдық  оқу  нысандары  болып 
табылатын  оқытудың  сыныптық-сабақтық  жүйесі  үшін  цифрлық 
форматтағы дидактикалық материалдар 
 
Электрондық 
оқытудың 
ақпараттық жүйесі  
 
– 
Қазақстан Республикасының орта білім беру жүйесінде (жалпы 
орта білім беру жүйесінде де, техникалық және кәсіптік орта білім 
беру 
жүйесінде 
де) 
e-Learning 
жобасы 
ауқымында 
дайындалынатын кіріккен бағдарламалар жүйесінің кешені    
 
Электрондық 
кітапхана 
  
– 
мәліметтер  берілісінің  ауқымды  желілері  арқылы  электрондық 
құжаттардың  алуан  түрлі  жинақтарында  ақпаратты  сақтауға, 
өңдеуге,  таратуға,  талдауға,  сондай-ақ  іздестіруге  мүмкіндік 
беретін үлестірілген каталогтандырылған ақпараттық жүйе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
10-
СЫНЫП «ФИЗИКА» ПӘНІ БОЙЫНША 
 
ЦИФРЛЫҚ БІЛІМДІК РЕСУРСТАРДЫҢ ТІЗІМІ (ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ)  
 
№  ЦБР   №  
Тақырыптардың атауы 

2335 
Кинематиканың негiзгi түсiнiктерi  

2336 
Түзусызықты теңүдемелі қозғалыс теңдеулері 

2337 
Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененiң қозғалысы  

2338 
Типтік есептерді шығару алгоритмі 

2339 
Қозғалыстың салыстырмалылығы  

2340 
Нүктенiң шеңбер бойымен қозғалысы 

2341 
Ньютонның бірінші заңы 

2342 
Ньютонның екінші заңы  

2343 
Ньютонның үшінші заңы  
10 
2344 
Серпімділік күші 
11 
2345 
Үйкеліс күші 
12 
2346 
Типтік есептерді шығару алгоритмі  
13 
2347 
Гравитациялық күштер. Бүкіләлемдік тартылыс заңы  
14 
2348 
Жасанды серіктердің қозғалысы 
15 
2349 
Импульстің сақталу заңы   
16 
2350 
Энергияның сақталу және айналу заңы  
17 
2351 
Типтік есептерді шығару алгоритмі 
18 
2352 
Кеплер заңдары 
19 
2353 
Қатты дененің айналмалы қозғалысы  
20 
2354 
Айналмалы қозғалысты сипаттайтын кинематикалық және динамикалық 
шамалар  
21 
2355 
Айналмалы қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы. Гироскоп 
22 
2356 
Бернулли теңдеуi  
23 
2357 
Тұтқыр сұйық. Денелердi сұйықтардың қапталдай ағуы  
24 
2358 
Қанаттың көтеруші күшi 
25 
2359 
Дененің ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігі  (өтілген 
материалды бекіту) 
26 
2360 
Ауырлық  және серпімділік күштері әрекетінен туындайтын денелердің 
шеңбер бойымен қозғалысы (өтілген тақырыптар бойынша материалды 
бекіту) 
27 
2361 
Еркiн түсу үдеуi (өтілген материалды бекіту) 
28 
2362 
Ньютонның екінші заңы (өтілген материалды бекіту) 
29 
2363 
Көлбеу жазықтықтың ПӘК-ң көлбеулік бұрышына тәуелділігі (өтілген 
материалды бекіту) 
30 
2364 
Үйкеліс (өтілген материалды бекіту) 
31 
2365 
Денелердің тұрақты күштің әрекетінен қозғалысы (өтілген материалды 
бекіту) 
32 
2366 
Дененің кинетикалық энергиясының өзгерісі кезіндегі серпімділік 
күштерінің жұмысы (өтілген тақырыптар бойынша материалды бекіту) 
33 
2367 
Шарлардың серпімді соқтығысуы кезіндегі импульстің сақталу заңы 
(өтілген материалды бекіту) 
34 
2368 
Ауырлық және серпімділік күштері әрекетінен дененің қозғалысы 
кезіндегі механикалық энергияның сақталуы (өтілген тақырыптар 


 
бойынша материалды бекіту) 
35 
2369 
Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi қағидалары және оның 
тәжiрибелiк дәлелдемелерi 
36 
2370 
Молекулалардың өзара әрекеттесу күшi 
37 
2371 
Термодинамикалық тепе-теңдік. Температура зат бөлшектерінің 
жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі 
ретінде 
38 
2372 
Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi теңдеуi 
39 
2373 
Идеал газ. Идеал газ күйінің теңдеуі 
40 
2374 
Изопроцестер 
41 
2375 
Бойль-Мариот, Гей-Люссак, Шарль заңдары   
42 
2376 
Дальтон заңы.   Газдарды техникада қолдану 
43 
2377 
Iшкi энергия. Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi 
44 
2378 
Термодинамиканың бiрiншi заңы 
45 
2379 
Термодинамикадағы жұмыс  
46 
2380 
Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану  
47 
2381 
Адиабаттық процесс 
48 
2382 
Типтік есептерді шығарудың алгоритмі 
49 
2383 
Циклді процес. Карно циклі  
50 
2384 
Термодинамиканың екiншi заңы 
51 
2385 
Жылу қозғалтқыштары және қоршаған ортаны қорғау 
52 
2386 
Булану және қайнау 
53 
2387 
Қаныққан және қанықпаған бу 
54 
2388 
Заттың кризистiк күйi. Ауаның ылғалдылығы 
55 
2389 
Сұйықтың беткi қабатының қасиеттерi 
56 
2390 
Жұғу. Қылтүтіктік құбылыстар 
57 
2391 
Кристалл және аморф денелер  
58 
2392 
Қатты денелердің механикалық қасиеттері. Сублимация 
59 
2393 
Изопроцестер (өтілген тақырыптар бойынша материалды бекіту) 
60 
2394 
Заттың меншiктi сыйымдылығы (өтілген материалды бекіту) 
61 
2395 
Газдың қысымы (өтілген материалды бекіту) 
62 
2396 
Металдардың молярлық жылу сыйымдылығы (өтілген материалды 
бекіту) 
63 
2397 
Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы (өтілген материалды бекіту) 
64 
2398 
Электр және оның қасиеттері. Электр заряды. Зарядтың дискреттілігі  
65 
2399 
Элементар заряд. Зарядтың сақталу заңы 
66 
2400 
Кулон заңы - электростатиканың негізгі заңы 
67 
2401 
Электр өрiсi. Өрістің электр кернеулігі және потенциал 
68 
2402 
Суперпозиция принципі 
69 
2403 
Гаусс теоремасы 
70 
2404 
Біртекті электр өрісінде, нүктелік заряд өрісінде зарядтың орын 
ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы 
71 
2405 
Эквипотенциал беттер. Потенциалдар айырымы 
72 
2406 
Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалдар айырымының байланысы 
73 
2407 
Типтік есептерді шығару алгоритмі 
74 
2408 
Электр өрiсiндегi өткiзгiштер  
75 
2409 
Электр өрiсiндегi диэлектриктер 

10 
 
76 
2410 
Электрсыйымдылық. Конденсаторлар және олардың түрлері. Жазық 
конденсатордың электрсыйымдылығы  
77 
2411 
Конденсаторларды тізбектей және параллель қосу және олардың 
белгілері 
78 
2412 
Электр өрiсiнiң энергиясы 
79 
2413 
Электр тогы. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы 
80 
2414 
Толық тiзбек үшiн Ом заңы. Ток көзінің электр қозғаушы күшi 
81 
2415 
Электр тiзбегiне өткiзгiштердi тiзбектей, параллель, аралас қосу және 
олардың белгілері 
82 
2416 
Типтік есептерді шығару алгоритмі 
83 
2417 
Тармақталған тізбек. Кирхгоф ережелері 
84 
2418 
Токтың жұмысы мен қуаты. Пайдалы және толық қуат 
85 
2419 
Электр тогының жылулық әсерi. Джоуль-Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК-і 
86 
2420 
Металдардағы электр тогы. Асқын өткiзгiштiк  
87 
2421 
Шала өткiзгiштердегi электр тогы 
88 
2422 
Электролит ерiтiндiлерiндегi  электр тогы.  Электролиз заңы 
89 
2423 
Газдардағы және вакуумдегi электр тогы. Плазма 
90 
2424 
Магниттік өзара әрекеттесу. Эрстед, Ампер тәжірибелері 
91 
2425 
Магнит өрісінің күш сызықтары. Магнит индукциясының векторы 
92 
2426 
Түзу және дөңгелек токтың магнит өрiсi 
93 
2427 
Ампер күші. Магнит өрісіндегі рама 
94 
2428 
Тұрақты токтың электрқозғалтқышы және электрогенераторы 
95 
2429 
Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы 
96 
2430 
Заттың магниттік қасиеттері. Магниттік өткізгіштік 
97 
2431 
Ампер болжамы. Магнит өрісіндегі атом 
98 
2432 
Магнетиктер және олардың түрлері 
99 
2433 
Диа-, пара- және ферромагнетиктердің табиғаты. Ферромагнетиктер 
және олардың қасиеттері. Ферромагнетиктерді қолдану 
100 
2434 
Электромагниттiк индукция құбылысы. Құйынды электр өрісі. Индкуция 
ЭҚК-і 
101 
2435 
Электромагниттiк индукция заңы 
102 
2436 
Магнит ағыны. Магнит ағынының сақталу заңы  
103 
2437 
Ленц ережесі 
104 
2438 
Өздік индукция. Индуктивтік  
105 
2439 
Магнит өрісінің энергиясы 
106 
2440 
Өткiзгiштердi аралас қосу (өтілген тақырыптар бойынша материалды 
бекіту) 
107 
2441 
Электр кедергісі (өтілген материалды бекіту) 
108 
2442 
Ток көзінің ішкі кедергісі және ЭҚК-і (өтілген тақырыптар бойынша 
материалды бекіту) 
109 
2443 
Электромагниттiк индукция (өтілген материалды бекіту) 
110 
2444 
Екі вольтметрдің көмегімен ЭҚК-ті анықтау (өтілген тақырыптар 
бойынша материалды бекіту) 

Каталог: sites -> default -> files -> zip rar pdf doc -> ump
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
ump -> Ҕазаҕстан республикасы білім және ғылым министрлігі «Ҧлттыҕ аҕпараттандыру орталығы» АҔ
ump -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ
ump -> Ҕазаҕстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Ҧлттыҕ аҕпараттандыру орталығы» АҔ
zip rar pdf doc -> Ҕазаҕстан Республикасы білім және ғылым министрлігі «Ұлттыҕ аҕпараттандыру орталығы» АҔ
zip rar pdf doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет