Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Жабайы жануарлармен танысуға арналған лексикалық материалжүктеу 0.84 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата27.12.2016
өлшемі0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6

Жабайы жануарлармен танысуға арналған лексикалық материал  

 

Қазақша  Орысша  

Ағылшынша  

Ілбісін  

Пантера  

panther 


Қабылан  

Леопард 


Leopard  

Қаракұйрық  

Газель 

Gazelle  Сілеусін  

Гепард 


Cheetah  

Аю 


Медведь 

Bear  


Қодас 

Як 


Yak  

Кұндыз  


Бобр  

Beaver  


27

 

Атжалман  Хомяк  

Hamster  

Қорқау 

Гиена  


Hyena  

Қар барысы  

Снежный барс  

Ounce  


Енеке 

Буйвол 


Buffalo 

Жайра  


Дикобраз 

Porcupine  

Таутайлақ  

Лама  


Llama 

Шиебөрі  

Шакал  

jackal 


Жанат  

Енот  


Raccoon  

Теңбілшер  

Ягуар  

Jaguar  


Панда  

Панда  


Panda  

Жабайы қабан  

Дикий кабан  

Wild boar  

 

Жануарлардың қоректену ортасымен таныстыруға арналған 

лексикалық материал 

Қазақша  

Орысша  

Ағылшынша  

Илеу  


Улей  

Beehive  

Тауыққора  

Курятник  

Hen house  

Сиырқора  

Коровник  

Cowshed 


Шошқа қора  

Свинарник  

Pig-house 

Кептерхана  

Голубятня  

Dovecote  

Мал тұратын жер 

Загон (для скота) 

Corral  

Ін  


Нора  

Hollow  


Апан  

Берлога  

Den, lair 

Кеуек 


Дупло  

Hollow  


Қараторғай үйі 

Скворечник  

Bird-house  

Ұя 


Гнездо  

Nest  


Иттің үйшігі  

Будка (конура)  

Kennel 

Аквариум  Аквариум  

Aquarium  

Тор  

Клетка  


Cage  

Орман  


Лес  

Forest  


Дала  

Поле  


Field  

Шөл дала  

Пустыня  

Desert  


Теңіз  

Море  


Sea 

Таулар  


Горы  

Mountains  

Бақ  

Парк  


Park  

Өзен 


Речка  

River  


Хайуанаттар 

бағы  


Зоопарк  

Zoo  


 

Жануарлар денесінің мүшелеріне лексикалық материал 

Қазақша  

Орысша   

Ағылшынша  

Тұмсық 


Морда  

Muzzle 


Қарын  

Брюхо 


Belly 

Құйрык  


Хвост 

Tail  


Құлак  

Ухо 


Ear 

Жал  


Грива  

Mane 


Кекіл  

Челка  


Fringe 

Арқа 


Спина  

Back  


28

 

Шоқтык Холка  

Withers  

Көз 

Глаз 


Eye  

Азу  


Клык  

Fang  


Тас қабық 

Панцырь  

Carapace  

Аң терісі  

Мех 

Fur  


Кауырсын  

Перо  


Quill, feather  

Тері  


Шкура  

Skin  


Мұрт (мысық) 

Усы (кошки) 

Whisker (s)  

Шаш (жүн) 

Волосы (шерсть) 

Hair 


Мұрын  

Нос  


Nose 

Танау  


Ноздря  

Nostril  

Аран ауыз  

Пасть  (рот) 

Jaws  

Өркеш  


Горб  

Hump 


Пәлдың 

тұмсығы, піл- тұмсық 

Хобот  

Trunk  


Тұяк  

Копыто  


Hoof  

Мұйіз  


Рога  

Horns  


Тырнақ 

Коготь  


Nail  

Табан, аяқ 

Лапа  

paw 


 

  

«Сын есім және етісіктер» лексикалық материал 

Қазақша  

Орысша  

Ағылшынша  

Жабайы 


Дикий  

Wild  


Ашулы  

Злой  


Evil  

Қолға үйретілген  

Ручной  

Pet  


Ақымақ 

Глупый  


Silly 

Ақылды  


Умный  

Clever  


Кішкентай  

Маленький  

little 

Үлкен  


Большой 

Big 


Әлсіз   

Слабый  


Weak 

Күшті 


Сильный  

Strong  


Жуан 

семіз 


толык 

Толстый  

Fat  

Жіңішке арық Тонкий, худой  

Thin 


Таза  

Чистый  


Clean 

Лас  


Грязный  

Dirty 


Дымқыл 

Мокрый  


Wet 

Құрғақ 


Сухой  

Dry 


Тоқ 

Сытый  


Fed  

Аш  


Голодный  

Hungry 


Сау  

Здоровый 

Healthy 

Ауру  


Больной  

Sick 


Жүзу 

Плавать  

Swim 

Ұшу 


Летать 

Fly  


Жер бауырлау  

Ползать 


Crawl 

Секіру  секеңдеу, 

шапқылау 

Прыгать, скакать  

Jump, hop  


29

 

Отыру  Сидеть  

Sit 


Тұру  

Стоять  


Stand  

Жүгіру  


Бежать 

Run  


Жату  

Лежать  


Lie 

Аулау  


Охотиться  

Hunt  


Қудалау  

Преследовать  

Pursue  

Тығылу  


Прятаться  

Hide 


Қашу  

Убегать  

Run away  

Жеу  


Есть  

Eat  


Ішу  

Пить  


Drink  

Шайнау  


Жевать  

Chew  


Жұту  

Глотать  

Swallow  

Кеміру  


Грызть  

Gnaw 


Шоқу 

Клевать 


Peck  

Жалап ішу  

Лакать  

Lap  


Жалау  

Лизать  


Lick 

Тамақтандыру  

Кормить  

Feed 


Ішкізу 

Поить  


water 

Қамкорлық 

жасау  

Заботиться  Take care 

Күту  


Беречь  

Save  


 

Скакать  

 

 

  

 

«Жабайы құстар» лексикалық материал Қазақша  

Орысша  

Ағылшынша 

Тотықұс  

Попугай  

Parrot  


Пингвин  

Пингвин 


Penguin  

Көгершін  

Голубь 

Pigeon  


Аққу  

Лебедь 


Swan  

Ләйлек  


Аист  

Stork  


Жапалақ 

Сова  


Owl  

Құзғын   

Ворон 

Raven  


Қара қарға  

Ворона  


Crow  

Қарлығаш  

Ласточка  

Swallow  

Түйеқұс  

Страус  


Ostrich  

Торғай  


Воробей  

Sparrow  

Сауысқан  

Сорока  


Magpie  

Бұлбұл  


Соловей  

Nightingale  

Тоқылдақ  

Дятел  


Woodpecker  

Шағала  


Чайка  

Sea gull  

Құтан   

Цапля  


Heron  

Ұзақ  


Галка  

Jackdaw  

Қаратоғай   

Скворец  

Starling  

Сұр қараторғай  

Стриж 

Swift  


Бозторғай  

Жаворонок  

Skylark  

Шымшық 


Чиж  

Siskin  


Тырна  

Журавль  

Crane  


30

 

Қырғауыл  Фазан 

Pheasant  

Қоқиқаз  

Фламинго  

Flamingo 

Көкек  


Кукушка  

Cuckoo 


Таған  

Грач  


Rook  

Сарышымшық  

Синица  

Tomtit  


Бірқазан  

Пеликан  

Pelican  

Құр  


Тетерев  

Blackcock  

Барылдақ торғай  

Дрозд  


Thrush  

Құр 


Куропатка  

Partridge  

Альбатрос  

Альбатрос  

Albatross  

Қырғи  


Ястреб  

Hawk  


Бүрқіт  

Орел  


Eagle  

Лашын  


Коршун  

Kite  


Қыран  

Сокол 


Falcon  

Әнші кус  

Певчая птица  

Song bird  

Жыртқыш  

Хищная птица  

Bird of prey  

Жыл құсы  

Перелетная птица  

Migratory  bird  

Қаратамақ  

Трясокузка  

Wagtail  

Түбіт  


Пух  

Down  


Кауырсын  

Перо  


Feather  

Тұмсық  


Клюв  

Bill, neb  

Қанат  

Крыло  


Wing  

Ұшу  


Летать  

Fly  


Ұшып кету  

Улетать 


Fly away  

Арқылы 


асып 

ұшу  


Перелетать через  

Fly over  

Ұшып өту  

перелетать 

Flit  

Пыр етіп қшу  Порхать  

Flitter  

Шоқып жеу  

Клевать 


Peck  

 

Әрекетті білдіруге арналған лексикалық материалдар (етістіктер)  

Қазақша 

Орысша 

Ағылшынша 

Жүзу 


Плавать  

Swim  


Ұшу  

Летать  


Fly 

Шапқылау  

Скакать  

Hop  


Жүгіру  

Бегать  


Rum  

 

Қазақша Орысша 

Ағылшынша 

Тыңда 


да 

есіңде 


сақта  

Послушай и запомни  

Listen and memorize  

Сөйлесейік  

Поговорим  

Shall we talk  

Кел ойнайық  

Давай поиграем  

Let’s play  

Балақайлар  

Детки  

Babies  


Мен ..көріп тұрмын  

Я вижу...  

I can see a … 

Мен 


... 

суретін 


саламын  

Я могу нарисовать 

I can draw a … 

Қара да айт, бұл не  

Посмотри и скажи, кто это?  

Look and say: what it ia 

Мынау  

Это  


This is a  

31

 

Түсі қандай  Какого цвета  

What color is it  

Үлкен 

бе 


немесе 

кішкентай ма  

Большой или маленький  

Is it big or small 

Иә...  жоқ... 

Да....       нет... 

Yes,  it  is  ….no,  it  is  not 

… 

Менде ... бар   У меня есть  

I ha we got  

Мен ашпын  

Я голоден  

I’m hungry  

Сенде қанша ... бар  

Сколько у тебя …? 

How  many  …ha  ve  you 

got?… 

Қара  да  үй  құстарын ата  

Посмотри 

и 

назови 


домашних животных  

Look and name the fowls  

кімдікі 

чей  


Whose  

Бұл  жабайы  орман 

жануарлары  

Это дикие лесные животные  

These  are  wild  forest 

animals  

Бұл  ыстык  елдердің 

жабайы жануарлары  

Это  дикие    животные 

жарких стран  

These  animals  live  in  hot 

countries  

Бұл 

солтүстіктің  жабайы жануарлары  

Это дикие животные жарких 

стран  

These 


are 

the 


wild  

animals of the north  

Қара 

да 


жабайы 

жануарларды ата  

Посмотри  и  назови  диких 

животных  

Look  and  name  the  wild 

animals  

Не көріп тұрсың  

Кого ты видишь  

What can you see  

Мен ... көріп тұрмын  

Я вижу  

I can see 

Оның түсі  қандай  

 Какого он (а) цвета    

What color is it  

Ол  


Он  (а) … 

It is … 


Ол 

үлкен 


бе, 

кішкентай ма  

Большая она или маленькая  

Is it big or small  

Ол  

Он  (а) 


It is … 

Менде  ...бар    менің 

...бар  

У меня  есть (я имею)  

I ha ve got a…  

... қайда  

Где  

Where is the  Қара 

да 


жабайы 

құстарды ата 

Посмотри  и  назови  диких 

птиц  


Look  and  name  the  wild 

birds  


Мынау не  

Что это  

What is this  

Бұл ненің үйшігі  

Чей это домик  

Whose house is it  

 

 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ҮЙРЕНЕТІН ТІЛДЕРІ 

БОЙЫНША БЕЛСЕНДІ ЖӘНЕ ПАССИВ СӨЗДІК ҚОРЛАРЫН ДАМЫТУ 

ШАРТТАРЫ 

 

Бағдарламаны  іске  асыруда  қолданылатын  тәсілдер  балалармен 

ұйымдасқан оқу әрекеттерінде мынадай негіздерде жүргізіледі:  

-  теориялық  материалды  практикалық  іс-әрекетке  сәйкестендіруге 

мүмкіндік беретін тұлғалық-әрекеттік тәсілі; 

-  шоғырландыру  ұстанымы,  яғни,  өткен  материалды  бекітіп,  жаңаны 

қалыптастыру мақсатында алдында өткен материалға қайта оралу;  

- ойындар, мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі іс-әрекетінің түрі; 32

 

-  балалардың  әрекетінде,  күнделікті  өмірінде,  күн  тәртібінің  барлық кезеңдерін өткізу уақыты негізінде жүргізіледі. 

Бағдарлама  ұлтаралық  қарым-қатынас  тілдерін  меңгеруге  қойылатын 

заман  талабына  сай  талаптар  мен  шетел  тілдерін  үйретудің  заманауи 

әдістемелері негізінде құрылған: 

- коммуникативті бағыттылық; 

-  қарым-қатынас  құралы  ретінде  тілді  меңгеру  үдерісіндегі  балалардың 

сөздерді түсіну іс-әрекеттерін белсендіру; 

- үйрету салдарын арттыру; 

- балалармен дербес тіл табысу; 

- оқыту үдерісін техникалық жабдықтау. 

Ұйымдастырылған  оқу  іс-әрекетінің  топтық  түрі  төмендегідей 

құрылады. I. Кіріспе бөлім: 

- амандасу, ұйымдастыру кезеңі;  

- фонетикалық сергіту.  

II. Негізгі бөлім: 

- сабақтың тақырыбы бойынша лексикалық материал; 

- тақырып бойынша тілдік материал; 

- грамматикалық материал; 

- өлеңдер мен ұйқастырмаларды оқу, әндер айту; 

- тақырыпты бекітуге арналған материалдар; 

- сергіту кезеңдері. 

III. Қорытынды бөлім: 

- өткен материалды ойындар, диалогтар мен сөйлеу жағдайлары арқылы 

бекіту; 

- әріпті жаздыру; 

- келесі тақырыптың мазмұнына бағдар. 

Мектепке  дейінгі  білім  беру  ұйымдарында  тілдің  үштұғырлығы 

бойынша  білім  беру  бағдарламаларын  әдістемелік  қамтамасыз  ету 

мақсатында бөлме: 

- жеке кабинетпен; 

- 10-12 орындық мектеп жасына дейінгі балаларға арналған үстелдер мен 

орындықтар топтамасы; 

- тақта, интерактивті немесе флипчарт болғаны дұрыс;  

- педагогке арналған үстел; 

-  үлестірмелік  материал  (санау  материалдары,  түсті  қарындаштар; 

дидактикалық ойындар мен құралдар); 

- үш тілде аудиожазбасы топтамасы бар аудиожүйе; 

-  ойыншықтар  мен қуыршақ  театрына арналған  топтамасымен  (жұмсақ, 

тақырыптық, қолғаптық, саусақтық) жабдықталуы тиіс.  

 

Қазақ тілі 

Ағылшын тілі 

Орыс тілі 


33

 

Сенің атың кім? What is your name? 

Как тебя зовут? 

Жасың нешеде? 

How old are you?    

Сколько тебе лет? 

Мынау не? 

What is it?  

 Что это? 

Мынау 

кімнің 


ойыншығы? 

Whose toy is it?    

Чья эта игрушка? 

Бұл қандай түс? 

What color is it? 

Какого это цвета? 

Қазір  жылдың  қай 

мезгілі? 

What  season  it  is  now?   

 

Какое сейчас время года? Мынау 

кімнің 


ойыншығы? 

Whose is this toy? – 

Чья это игрушка? 

Сенің әпкең бар ма? 

Do you have a sister?   

У тебя есть сестра? 

Сен  әкеңді  жақсы 

көресің бе? 

Do you like you father?   

Ты любишь своего папу? 

Сен  жатын  бөлмеде  

не көре аласың? 

What  can  you  see  in  the 

bedroom?   

Что  ты  можешь  увидеть  в 

спальне? 

Сенің сүйікті жемісің 

қандай? 


What is your favorite fruit?    

 

Какой твой 

любимый 


фрукт? 

 

Ағылшын тілінің ағымдарын жалпы негіздерін білу 

Ағылшын,  орыс,  қазақ  және  өзге  тілдердегі  психологиялық  кедергіні 

жеңе білу; 

Үш тілде сәлемдесу, қоштасу; 

Сұрақтарға жауап беру; 

Табиғат құбылыстарын атай білу; 

Ағылшын тілінің спецификалық кейбір дыбыстарын атау. Болу керек: 

- оқытылып жатқан тілдегі мемлекеттердің салтын, дәстүрін, мәдениетін 

ұғыну; 

-белгілі шығармашылық іс-әрекеттегі тәжірибе; - белгілі лексикалық қорды молайту; 

- өзге тілдерді тыңдау шеберлігі; 

- тыңдау (аудирования). 

Білу керек: 

- дыбыстар қалай дыбысталады? 

- ағылшын тілін ести білу. 

Болу керек: 

- дыбыстарды тыңдау және дұрыс айта білу; 

-  вербальды  ілтипат  білдіру,  дыбыстарды  тыңдауда  (шапалақтау,  қол 

көтеру, сурет, зат т.б.) сезіне әрекет ете білу; 

- тыңдау және қайталау; 

- жалпы сұрақтарға жауап беру; 

- тыңдау және фразаны аяқтау; 

- педагог сөзін түсіну. Білу керек: 

34

 

-  қазақ  және  ағылшын  тілдеріндегі  дыбыстар  туралы  ұғымды қалыптастыру; 

-  мектеп  жасына  дейінгі  үш  тілдік  оқытудағы  белсенді  және  пассивті 

міндетті дамытудағы мүмкіндіктерге жағдай жасау

-  мемлекеттік  тілді  оқытуда,  ұйымдастырылған  оқу  іс-әрекетінде 

күнделікті оқыту әдіс - тәсілін қалыптастыру; 

-  ұйымдастырылған  оқу  іс-әрекетінің  «Таным»  саласында  үнемі 

ойындарды қолдану; 

- үш тілдегі (жұмбақ, сергіту, үш тілді рифмаларды халық ауыз әдебиет 

шығармаларын пайдалану) балалармен қарым – қатынас немесе тілдесу; 

-  күн  тәртібі  барысында  (жуыну,  тамақтану,  ұйқыға  дайындау, 

серуендеу,  таңертеңгілік  қабылдау  және  т.б.)  балалармен  тілдесу  және 

қарым-қатынас жасай білу; 

- күннің II жартысында үйірме, студияда, факультативтік оқу іс-әрекетін  

ұйымдастыру арқылы балаларға шет тілін күнделікті оқыту; 

-  пәндік-дамытушылық  ортасында  заттық  объектілермен  өзара  іс-

әрекетпен, өзара байланыспен тәжірибесін үлгілеу; 

-  үн  таспа  визуальдық  материал,  аудио  және  бейне,  таспа  жазба 

материалдары, диск және түрлі тасымалдаулар; 

- лингвистикалық мазмұны бар жағдаяттық, рөлдік, театрлық ойындар; 

- сурет салу, құрастыру, жапсыру; 

-

 

балалар  өзінің  жетістіктерін  көрсете  алатын  –  ертегілерді  сахналау, өлеңдер айту, мерекелер және ертеңгіліктер, ойын-сауықтар ұйымдастыру. 

Бағдарлама  бойынша  білімнің  мазмұны  арнайы  шеберлік  деңгейде:  бір 

тақырыпты  қайталау  және  игеруді  ұсынады.  Диалогты,  монологты  арнайы 

шеберлік  деңгейінде  бір  тақырыпты  үш  тілде  оқытуды  және  фонетикалық, 

лексикалық  және  грамматикалық  арнайы  дағдыларды    бірте-бірте  күрделі 

түрде игеру. 

Бағдарламаның  мазмұны  әрбір  жас  деңгейіне  қарай  материалдың 

біртіндеп  күрделенуімен  құрылады.  Күрделену  келесі  кезеңдерде  сабақтан 

сабаққа күрделенуі сияқты, оқу жылы сайын күрделене өтуі тиіс. Оқытудың 

әр  жылы  лексикалық  материал  қосылады,  жаңа  грамматикалық  формалар 

енгізіледі,  диалогтік  қарым-қатынастың  құрамды  бөлігі  ретінде  дамыған 

монологтік сөйлеуді оқыту жүргізіледі.  

Басты  назар  фонетикалық  минимумның  кеңеюіне  -  дыбыс  жазу 

дағдыларына,  әр  түрлі  жанрлар  және  сөйлеу  стилін  ұсынатын  аудиомәтінді 

түсінуге аударылады. 

Оқытудың  мазмұнына  сөйлеуде  шынайы  және  ойын  қарым-

қатынастарын  бейнелейтін  базалық  сөйлеу  үлгілері  енгізіледі;  ал  бұл 

үлгілерді  модельдеудің  құралы  атап  айтқанда,  заттардың  негізгі  әрекетін 

бейнелейтін  зат  есімдерді,  негізгі  әрекеттерді білдіретін  етістіктерді,  заттың 

сапасын  және  құбылысын  білдіретін  сан  есімдер  мен  үстеулер.  Оқытудың 

мазмұнына өлеңдер, әндер, санамақтар енгізіледі.  


35

 

«Қатынас»  білім  беру  саласы  бойынша  білім  мазмұнын  жинақтау талаптары  ұстанымы  бойынша  тілдің  үштұғырлығы  бойынша  оқу  әрекетін 

ұйымдастырудың тақырыптық мазмұны жасалады.  

Мектеп  жасына  дейінгі  балалар  мынадай  тақырыптардың  лексикалық 

мазмұнын  білуі  керек:  «Таныстыру»,  «Сыпайылық  ережесі»,  «Мен  және 

менің  отбасым»,  «Менің  ойыншықтарым»,  «Жануарлар»,  «Тамақ», 

«Мамандықтар», «Есеп», «Апта күндері», «Гүлдер», «Жыл мезгілдері», «Ауа 

райы  және  киім»,  «Хобби»,  «Пәтер»,  «Менің  үйім»,  «Жиһаз»,  «Тұрмыстық 

заттар», «Мерекелер». 

Бағдарлама туған тілдің бірлігіне, екінші (орыс тілін немесе қазақ тілін) 

және  ағылшын  тілін  игеруге  бағытталған.  Мемлекеттік  туған  тілге  оқыту 

мектепке  дейінгі  ұйымдардың  жалпы  білім  беретін  оқу  бағдарламаларының 

талаптарына  сәйкес  әр  жас  кезеңдік  топтар  бойынша  өткізілу  керек. 

Ағылшын  тілін  игеру  «тілдің  үштұғырлығын  дамыту»  бағдарламасының 

тұтастай  мазмұны  талаптары  бойынша  қарастырылады.  2-жылдың  ішінде 

оқытудың бірінші 36 сағатын (4-5 жастағы балаларға) және оқытудың екінші 

жылы 72 сағатын (5-6 жастағы балаларға) құрайды.  

Бағдарлама  мектепке  дейінгі  ұйымдарда  қазақ  тілінде  оқытылатын 

топтардағы балаларға ана тілін, орыс және ағылшын тілін игеруге арналған, 

орыс  тілінде  оқытылатын  балаларға  ана  тілін,  қазақ  тілін  мемлекеттік  және 

ағылшын тілі ретінде меңгеруге арналған. 

Қазақ  және  орыс  тілдері  бойынша  оқу  әрекетін  ұйымдастыру  мектепке 

дейінгі  ұйымдарда  тәрбиелеу  мен  оқыту  бағдарламасы  бойынша  типтік  оқу 

жоспары кестесіне сәйкес жүргізіледі. 

Қазақ  тілінде  оқытылатын  топтарда  орыс  тілінің  оқытылуы  қатар 

жүргізіледі, ал орыс тілінде оқытылатын топтарда қазақ тілі мемлекеттік тіл 

ретінде тәрбиелеу және оқыту мазмұнында оқытылады,  

Бағдарламаны еңгізу қортындысында келесіндей нәтижелер алынады: 

-мектеп жасына дейінгі балалармен, оларға қарап есту арқылы сөйлеуді 

жеткілікті түсіну; 

- үш тілде қарапайым диалогқа, қабілетін дамыту; 

- басқа мәдениетті түсініп, құрметтеу; 

-  көркем  әдебиет,  поэзия,  фольклор,  әуен,  арқылы  қазақ,  орыс  және 

ағылшын тілдерін оқыту; 

-  оқытылып  жатқан  тілдер  елдерінің  әдет-ғұрпына,  салт-дәстүріне 

мерекелеріне танымдық қызығушылықты дамыту.  


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет