Қазақстан Республикасы тарихы кафедрасы 5 В020300 – Тарих мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналғанжүктеу 1.08 Mb.
Pdf просмотр
бет14/16
Дата03.03.2017
өлшемі1.08 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

              
6. Семинар (практикалық) сабақтардың жоспары 
 
№  Тақырыбы 
Семинар сабағының мазмұны   апта 
әдебиет 

Фольклор – 
тарихымыздың 
төл дерек көзі. 
 
1.
 
Фольклордың 
пайда 
болуын  сынау:  деректік 
маңызы, 
объективтілігі, 
алғышарттары, 
тарихи 
жағдайлары, 
ерекшеліктері, сипаты. 
2.
 
Фольклордың 
түрлік 
ерекшеліктері  (сыныптау 
поблемалары). 
3.
 
Фольклортанудың негізігі 
проблемалары мен 
тәсілдері 

Атабаев 
Қ. 
«Қазақстан 
тарихының 
деректанулық 
негіздері»  А.,  2002 
ж. 
. Бекмаханов Е. 
Қазақстан ХІХ 
ғасырдың 20-40 
жылдарында. А., 
1994. 
5. Кенжебаев Б. 
Қазақ әдебиеті 
тарихының 
мәселелері. А., 
1973. 
 

Қазақстанның 
ежелгі 
және 
ортағасырлар 
тарихының 
деректік  базасы. 
Антик авторлары. 
1.
 
Қазақстанның 
ежелгі 
және  ортағасырлар  тарихы- 
ның  деректерінің  негізгі 
басылымдары. 
2.
 
Грек 
авторлары: 
Геродот, Страбон т.б. 

1. Қазақстан тарихы 
(көне 
заманнан 
бүгінге  дейін).  Бес 
томдық.  1-том.  А., 
1996. 
2.  Тарих  –  адамзат 

 
3.
 
Рим авторлары. 
4.
 
Парсы жазбалары. 
 
ақыл-ойының 
қазынасы: 
Он 
томдық.  –  Астана: 
«Фолиант».  
     
2005.            Т.1: 
Ежелгі  Шығыс.  – 
2005. – 
472 б. 
           
Т.2: 
Антикалық  Грекия 
және  Рим  тарихи 
ойы. – 2005. – 416 б. 
   
 

Қытай деректері. 
 
1.  Сыма  Цян  «Тарихи 
жазбалар» («Шицзи»). 
2.  Бань  Гу  «Ежелгі  Хань 
әулетінің  тарихы»  (Цянь 
Ханьшу»). 
3.  Фань  Е  «Кейінгі  Хань 
әулетінің 
тарихы» 
(Хеу 
Ханьшу). 
 

Қазақстан  тарихы 
(көне 
заманнан 
бүгінге  дейін).  Бес 
томдық.  Т.1.  А., 
1996. 
2.  Тарих  –  адамзат 
ақыл-ойының 
қазынасы: 
Он 
томдық.  –  Астана: 
«Фолиант».  
     
2005.            Т.1: 
Ежелгі  Шығыс.  – 
2005. – 
472 б. 
3.  Сиуңну  (Хань 
кітабынан). 
Аударып, 
алғы 
сөзін  жазған  және 
құрастырған  
    
Қ.Салғараұлы. 
Алматы, 1998. 
4.  Материалы  по 
истории 
кочевых 
народов  в  Китае. 
ІІІ- V в.в. Перевод с  
    
китайского 
В.С.Таскина. 
Выпуск  1.  Сюнну. 
М., 1989. 
 

Ежелгі 
түркі 
руникалық 
ескерткіштері. 
 
1.  Ежелгі  түрік  руникалық 
ескерткіштерінің 
тарихи 
дерек  ретіндегі  ерекшелігі, 
маңызы және орыны. 
2. Орхон түрік бітіктастары. 
3. Енисей түрік бітіктастары. 
4. Талас ескерткіштері. 
 

1. Қазақстан тарихы 
(көне 
заманнан 
бүгінге  дейін).  Бес 
томдық.  Т.1.  А., 
1996. 
2. Қазақстан тарихы 
туралы 
түрік 
деректемелері. 
ІІ 
том.  Көне  түрік 
бітіктастары  

    
мен 
ескерткіштері 
(Орхон, 
Енисей, 
Талас).–  А.:  Дайк-
Пресс, 2005.- 252 б. 
3. Кляшторный С.Г. 
История 
Центральной  Азии 
и 
памятники 
рунического  
    
письма.  –  СПб.: 
Филологический 
факультет  СПб  ГУ, 
2003. – 
560 с. 
4. 
Атабаев 
Қ. 
Қазақстан 
тарихының 
деректанулық 
негіздері. А., 2002. 
 

Ортағасырлардағы 
Қазақстан  (рим, 
византия,  армян, 
орыс  
                       
деректері). 
 
1. Рим авторлары. 
2. Византия тархшылары. 
3. Араб авторлары.  
4. Армян авторлары. 
5.  Орыс  жылнамаларынан 
мәліметтер. 
 

1. Қазақстан тарихы 
(көне 
заманнан 
бүгінге  дейін).  Бес 
томдық.  1-том.  А., 
1996. 
2.  Тарих  –  адамзат 
ақыл-ойының 
қазынасы: 
Он 
томдық. 
Т.1-3. 
Астана, 2005.       
3. 
Атабаев 
Қ. 
Қазақстан 
тарихының 
деректанулық 
негіздері. А., 2002. 
 
 

Қазақстан 
тарихына 
байланысты араб 
және парсы 
деректері  
                       
(ІХ-
ХІІ ғғ.). 
 
1.  Деректердің  формалары, 
түрлері. 
2.  ІХ  ғасырдағы  араб,  парсы 
деректері. 
3.  Х  ғасырдағы  араб,  парсы 
деректері. 
4.  ХІ-ХІІ  ғасырдағы  араб, 
парсы деректері. 
 

1. Қазақстан тарихы 
(көне 
заманнан 
бүгінге  дейін).  Бес 
томдық.  1-том.  А., 
1996. 
2.  Тарих  –  адамзат 
ақыл-ойының 
қазынасы: 
Он 
томдық.  –  Астана: 
«Фолиант».     
    
2005. 
Т.3: 
Ортағасырлық 
тарихи ой. – 2005. – 
510 б. 
3. 
История 

Казахстана 
в 
арабских 
источниках. 
А., 
2006. 
4.  Кумеков  Б.Е. 
Государство 
кимаков  ІХ-ХІ  вв. 
по 
арабским 
источникам. А.,   
     

ХІІІ-ХVІІ 
ғасырлардағы 
Қазақстан 
тарихының 
деректері. 
 
 
1. Монғол деректері 
(Моңғолдың құпия шежіресі, 
Лұбсанданзан «Алтын 
тобчы». 
2. Араб деректері. 
В.Тигенхаузеннің «Алтын 
Орда тарихына қатысты   
материалдар жинағына» 
кіретін араб авторларының 
шығармалары (Ибн әл-Асир, 
әл-Омари, Ибн Батутта,Ибн 
Халдуун, Ибн Арабшах және 
т.б.) 
3. Парсы деректері. Рашин 
ад-Дин «Жами ат-тауарих» 
(«Жылнамалар жинағы»).  
4.  Европа  тіліндегі  деректер. 
Батысеуропалық  саяхатшы-
лар  Марко  Поло,  Плано 
Карпини, 
Гильом 
де 
Рубруктың шығармалары).. 
5. Түркі және қазақ деректері. 
Захир 
ад-дин 
Бабыр 
«Бабырнама»,  Өтеміс  қажы 
«Шыңғыснама», 
Әбілғазы 
«Түрік  шежіресі»,  Хайдар 
Дулати  «Тарих-и-Рашиди», 
Қоысмұлы  Қадырғали  би 
«Жылнамалар жинағы». 
6. Орыс деректері. Строганов 
жылнамасы  (XVІІ  ғ.  орт.), 
С.Есиповты 
«Сібір 
жылнамасы», 
«Ремезов 
жылнамасы» (XVІІІ ғ.басы). 
 

.  Қазақстан  тарихы 
(көне 
заманнан 
бүгінге  дейін).  Бес 
томдық.  1-том.  А., 
1996. 
2. Қазақстан тарихы 
(көне 
заманнан 
бүгінге  дейін).  Бес 
томдық.  2-том.  А., 
1998. 
3.  Тарих  –  адамзат 
ақыл-ойының 
қазынасы: 
Он 
томдық.  –  Астана: 
«Фолиант».   
    
2005. 
Т.3: 
Ортағасырлық 
тарихи ой. – 2005. – 
510 б. 
4. Қазақстан тарихы 
туралы 
монғол 
деректемелері. 
І 
том. 
Моңғолдың 
құпия  
    
шежіресі. 
– 
Алматы: 
Дайк-
Пресс,  2006.  –  400 
б. 
5. Қазақстан тарихы 
туралы 
монғол 
деректемелері. 
ІІ 
том. Лұбсанданзан.  
    
Ежелгі 
хандар 
негізін 
салған 
төрелік  жосығының 
туындыларын 
құрастырып,  
түйіндеген  Алтын 
тобчы 
(Алтын 
түйін)  демек-дүр.  – 
Алматы: 
Дайк-
Пресс,  

 

ХVІІ-ХІХ 
ғасырлардағы заң 
құжаттары тарихи 
дерек ретінде.  
 
1. 
Заң 
деректерінің 
жариялануы. 
2. 
Ресей 
империясының 
қазақтарға 
қатысты 
заң 
актілерінің  қабылдануының 
негізгі кезеңдерін зерттеу.  
3. Ресей заңдық құрылымда -
рының ерекшелігі. Сібір 
қазақтарының жарғысы (1822 
ж. 22 маусым), Орынбор 
қазақтарының жарғысы (1844   
ж. 14 маусым), Жетісу және 
Сырдария облыстарын 
уақытша басқару ережесі 
(1867 ж.), Дала облыстарын 
уақытша басқару ережесі 
(1868 ж.),   Ақмола, Семей, 
Орал, Торғай, облыстарын 
басқару ережесі (1891 ж.). 
 
 

Қазақстан тарихы 
(көне заманнан 
бүгінге дейін). Бес 
томдық. 3-том. А., 
2002. 
2.  Материалы  по 
истории 
политического 
строя  Казахстана. 
Т.І. А., 1961.  
3.  Валиханов  Ч.Ч. 
Записка  о  судебной 
реформе  /  Полн. 
Собр. Соч. В пяти  
    
томах,  т.  4.  А., 
1985. 
4.  Абдрахманова  Б. 
История 
Казахстана:  власть, 
система 
управления,  
    
территориальное 
устройство  в  ХІХ 
веке. Астана, 1998. 
5. Төлемісов А. Заң 
актілерінің дерек 
көзі ретінде 
ерекшеліктері // 
Қазақ     
    
тарихы, 2007, 
№4, -30-33 б. 
 
 
ХVІІ-ХІХ 
ғасырлардағы 
статистикалық 
деректер. 
1.
Статистиканы 
ұйымдастыру.  
2.  Ф.А.Щербина  дайындаған 
қазақтар  шаруашылығының 
статистикалық  мәліметтері. 
3.  Статистикалық  мәлімет- 
терді 
талдаудың 
негізгі 
жолдары. 
 

1. Қазақстан тарихы 
(көне 
заманнан 
бүгінге  дейін).  Бес 
томдық.  3-том.  А., 
2002. 
2. Тәсілова Н. 
Статистикалық 
деректер және оны 
талдау әдістері // 
Қазақ  
    
тарихы, №4, 
2007, -34-
39 б. 
3. Тасилова Н.А. 
Статистика ғылымы 
және статистикалық 
деректерді талдау  
    
әдістері // ҚазҰУ 
хабаршысы, №2 
(45), 2007, -12-
17 б. 

 
 
10 
Іс-қағаздық 
құжаттар. 
 
1.  ХVІІІ-ХХ  ғ.  іс-қағаздық 
құжаттардың дамуы. 
2.  Іс  қағаздық  құжаттарды 
деректанулық 
талдаудың 
жалпы  сыни  принциптері 
және оларды сыныптау. 
3.  Ресей  мен  Қазақстан 
арасындағы 
байланысты 
қамтамасыз  ететін    диплома- 
тиялық қорлар. Сыртқы істер 
коллегиясы, ішкі істер   
министрлігі, 
көші-қон 
басқармасы. 
4.  Ресейдің  Қазақстандағы 
Орынбор  облыстық,  Батыс 
Сібір шекаралық комиссия -
сы,  губерниялық,  болыстық 
статистикалық  комитеттер, 
жер  басқармасы,  жергілікті 
қорлар. 
 
 
10 
 
Қазақстан  тарихы 
(көне 
заманнан 
бүгінге  дейін).  Бес 
томдық.  3-том.  А., 
2002. 
2. Материалы по 
истории Казахской 
ССР (1785-1828). т. 
ІV. М.-Л., 1940. 
3. Материалы по 
истории Казахской 
ССР (1741-1751). т. 
ІІ. ч.2. Алма-Ата, 
1948. 
4. Казахско-русские 
отношения ХVІ-
ХVІІІ вв. Алма-Ата, 
1961. 
5. Казахско-русские 
отношения ХVІІІ-
ХІХ вв. Алма-Ата, 
1964. 
 
11 
Мерзімді 
басылым. 
 
1.
 
Төңкеріске 
дейінгі 
кезеңдегі 
мерзімді 
басылымның 
тарихи 
дамуы 
2.
 
Мерзімді 
басылымның 
ішкі 
құрылымы 
мен 
жанры 
3.
 
Қазақ  тіліндегі  алғашқы 
газеттердің 
пайда 
болуының  алғышарттары 
мен тарихи жағдайлары 
4.
 
Мерзімді 
басылымның 
деректік маңызы  
 
 
11 
1. Қазақстан тарихы 
(көне заманнан 
бүгінге дейін). Бес 
томдық. 3-том. А., 
2002. 
2. Атабаев Қ. 
Қазақстан 
тарихының 
деректанулық 
негіздері. А., 2002. 
3. Энциклопедия 
«Айқап» 
(Құрастырушылар: 
Субханбердина Ү., 
Дәуітов С.). –  
    
Алматы: «Қазақ 
энциклопедиясы» 
Бас редакциясы, 
1995. – 
367 б.  
4. «Қазақ» газеті. – 
Алматы: «Қазақ 
энциклопедиясы» 
Бас ред-сы, 1998. – 
560 б.   
 
12 
Халық ауыз 
әдебиеті – ХVІІІ-
1. ХІХ ғ халық ауыз әдебиеті. 
2.  Нысанбай  Жаманқұлұлы, 
12 
Атабаев 
Қ. 
«Қазақстан 

ХХ ғғ. басындағы 
Қазақстан                        
тарихының дерегі 
ретінде. 
 
Жанақ  Сағындықұлы,  Шөже 
Қаржаубайұлы, 
Сүйінбай 
Аронұлы. 
3.  ХХ  ғ  басындағы  қазақ 
әдебиеті. 
 
тарихының 
деректанулық 
негіздері»  А.,  2002 
ж. 
Источниковедение 
истории  СССР  / 
Под. 
ред. 
Ковальченко  И.Д. 
М., 1981.   
Источниковедените: 
теория, 
история, 
метод.  
13 
Қазақстан 
Республикасы 
тарихының 
деректері. 
 
1. 
Қазақстанның  мемлекеттік 
егемендігі 
туралы 
Декларацияның қабылдануы. 
2. 
Қазақстан тәуелсіздігі және 
тарихи деректер кешені. 
3.1
993 жылғы Конституция. 
4.
1995 жылғы Конституция. 
 
13 
Атабаев 
Қ. 
«Қазақстан 
тарихының 
деректанулық 
негіздері»  А.,  2002 
ж. 
Источниковедение 
истории  СССР  / 
Под. 
ред. 
Ковальченко  И.Д. 
М., 1981.   
Источниковедените: 
теория, 
история, 
метод. 
14 
Қазақстан 
Республикасы 
тарихының 
деректері 
1. 
1995 жылғы  референдум. 
2. 
ҚР 
Президентінің 
жарлықтары 
 
14 
Атабаев 
Қ. 
«Қазақстан 
тарихының 
деректанулық 
негіздері»  А.,  2002 
ж. 
Источниковедение 
истории  СССР  / 
Под. 
ред. 
Ковальченко  И.Д. 
М., 1981.   
 
15 
Мерзімді 
басылымдар  және 
олардағы  болған 
өзгерістер  
1. 
Тәуелсіздік жылдарындағы 
мерзімді 
басылымдардың 
дамуы. 
2. 
Ресми басылымдар. 
3. 
Тәуелсіз басылымдар.   
15 
 
Атабаев 
Қ. 
«Қазақстан 
тарихының 
деректанулық 
негіздері»  А.,  2002 
ж. 
Источниковедение 
истории  СССР  / 
Под. 
ред. 
Ковальченко  И.Д. 
М., 1981.   
 
 
 
 

 
7. ПӘНДІ ОҚЫТУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР 
Теориялық материалды оқытуға байланысты әдістемелік нұсқаулар. 
№1 практикалық сабақ 
Тақырыбы:  Фольклор – тарихымыздың төл дерек көзі. 
Практикалық сабақтың мазмұны: 
1.
 
Фольклордың пайда болуын сынау: деректік маңызы, объективтілігі, алғышарттары, 
тарихи жағдайлары, ерекшеліктері, сипаты. 
2.
 
Фольклордың түрлік ерекшеліктері (сыныптау поблемалары). 
3.
 
Фольклортанудың негізігі проблемалары мен тәсілдері  
Әдістемелік нұсқау: Дөнгелек үстел түрінде. Кеңейтілген әңгіме түрінде ұйымдастырып, ол 
дәріс  материалына  негізделуі  керек.  Нақты  фактіге  сүйеніп,  сурет,  баяндама  пайдалану. 
Өзекті мәселеге кеңінен тоқталу. 
Әдебиет:   
1.
 
Атабаев Қ. «Қазақстан тарихының деректанулық негіздері» А., 2002 ж. 
2.
 
Источниковедение истории СССР / Под. ред. Ковальченко И.Д. М., 1981.   
3.
 
Источниковедените:  теория,  история,  метод.  Источники  Российской  истории: 
учебное пособие. М., РГТУ.1998. 
№2 практикалық сабақ 
Тақырыбы  Қазақстанның  ежелгі  және  ортағасырлар  тарихының  деректік  базасы.  Антик 
авторлары. 
 
Практикалық сабақтың мазмұны: 
1.
 
Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихының деректерінің негізгі басылымдары. 
2.
 
Грек авторлары: Геродот, Страбон т.б. 
3.
 
Рим авторлары. 
4.
 
Парсы жазбалары. 
Әдістемелік нұсқау: Галереяға саяхат. 
Галереяға саяхат. 
1.
 
Студенттер  бір  проблеманы  әртүрлі  жолдармен  талдайды  және  өз  жұмыстарының 
қорытындысы ретінде не диаграмма не кесте сызады; 
2.
 
Нәтижелер тақтаға қыстырылады; 
3.
 
Оқытушы белгі кезегімен жылжып тақтадағы барлық нәтижелерді оқып талқылайды; 
4.
 
Әр топ немесе оқытушы тақтадағы нәтижеге келесі топтың нәтижелеріндегі жетістіктер, 
кемшіліктер көрсетілген және ескертпелер берілген өз байқауларын қыстырып қояды; 
5.
 
Осы  галерея  саяхатынан  соң,  топтар  нәтижелерді  басқалармен  салыстыра  зерттейді,  өз 
жазған нәтижелеріне басқалардың қыстырып кеткен байқауларын талқылайды. 
Әдебиет 
1. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 1-том. А., 1996. 
2. Тарих – адамзат ақыл-ойының қазынасы: Он томдық. – Астана: «Фолиант».  
     
2005.      Т.1: Ежелгі Шығыс. – 2005. – 472 б. 
           
Т.2: Антикалық Грекия және Рим тарихи ойы. – 2005. – 416 б. 
   
№3 практикалық сабақ 
Тақырыбы:  Қытай деректері  
Практикалық сабақтың мазмұны: 
1. Сыма Цян «Тарихи жазбалар» («Шицзи»). 
 
2. Бань Гу «Ежелгі Хань әулетінің тарихы» (Цянь Ханьшу»). 
3. Фань Е «Кейінгі Хань әулетінің тарихы» (Хеу Ханьшу). 
Әдістемелік нұсқау: Пікір-сайыс түрінде. Пікір сайыс дәріс материалына және студенттер 
өзіндік жеке семинар сұрақтарына байланысты тапқан жауаптарына байланысты өткізіледі. 
Топ  екіге  бөлініп,  екі  түрлі  көзқарасты  ұстанады.  Біреулері  жақтайды,  екіншілері  қарсы 

шығады.  Бұл  сабақта  магистранттар  нақты  фактіге  сүйеніп,  өз  позицияларын  жан-жақты 
талқылап, дәлейді. Және соны шешу жолдарын көрсете білуі тиіс. 
Әдебиеттер: 
Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. Т.1. А., 1996. 
Тарих – адамзат ақыл-ойының қазынасы: Он томдық. – Астана: «Фолиант».  
Т.1: Ежелгі Шығыс. – 2005. – 472 б. 
Сиуңну (Хань кітабынан). Аударып, алғы сөзін жазған және құрастырған  
Қ.Салғараұлы. Алматы, 1998. 
Материалы по истории кочевых народов в Китае. ІІІ- V в.в. Перевод с  
китайского В.С.Таскина. Выпуск 1. Сюнну. М., 1989. 
№4 практикалық сабақ 
 
Тақырыбы: Ежелгі түркі руникалық ескерткіштері. 
 
Практикалық сабақтың мазмұны
1. Ежелгі түрік руникалық ескерткіштерінің тарихи дерек ретіндегі  
    
ерекшелігі, маңызы және орыны. 
2. Орхон түрік бітіктастары. 
3. Енисей түрік бітіктастары. 
4. Талас ескерткіштері. 
Әдістемелік нұсқау: Пресс-конференция 
Пресс конференция. 
Бұл  әдіс  нақты  аргументтелген  ойлау,  өзінің  жеке  көзқарасын  білдіру  дағдыларын 
үйретеді.  
Пресс-конференцияда  сөз  сөйлейтін  студент  оқытушы  орындығын  иемденеді,  олар 
сұрақтарға  жауап  береді.  Оқытушы  пресс-конференцияның  барысын  бақылай  отырып, 
тақырыптың  негізгі  жақтарының,  негізгі  түсініктер  мен  категориялардың  ұмытылып 
қалмауын  қадағалайды.  Пресс-конференцияға  қатысушыларға  сұрақтарды  өзі  қояды, 
дискуссия  уақытын  шектейді,  сөз  сөйлегендерге  баға  береді,  қызықты  сұрақтарды  және 
нақты жауаптарды ескереді. 
Әдебиет  
1. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. Т.1. А., 1996. 
2. Қазақстан тарихы туралы түрік деректемелері. ІІ том. Көне түрік бітіктастары  
    
мен ескерткіштері (Орхон, Енисей, Талас).– А.: Дайк-Пресс, 2005.- 252 б. 
3. Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического  
    
письма. – СПб.: Филологический факультет СПб ГУ, 2003. – 560 с. 
4. Атабаев Қ. Қазақстан тарихының деректанулық негіздері. А., 2002. 
 
№5 практикалық сабақ 
Тақырыбы:  Ортағасырлардағы Қазақстан (рим, византия, армян, орыс  
                       
деректері). 
Практикалық сабақтың мазмұны: 
1. Рим авторлары. 
2. Византия тархшылары. 
3. Араб авторлары.  
4. Армян авторлары. 
5. Орыс жылнамаларынан мәліметтер  
Әдістемелік нұсқау: Ауызша баяндау. 
Әдебиет: 1. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 1-том. А., 1996. 
2. Тарих – адамзат ақыл-ойының қазынасы: Он томдық. Т.1-3. Астана, 2005.       
3. Атабаев Қ. Қазақстан тарихының деректанулық негіздері. А., 2002 
 
№6 практикалық сабақ 

Тақырыбы: Қазақстан тарихына байланысты араб және парсы деректері  
                       
(ІХ-ХІІ ғғ.). 
 
Практикалық сабақтың мазмұны: 
1. Деректердің формалары, түрлері. 
2. ІХ ғасырдағы араб, парсы деректері. 
3. Х ғасырдағы араб, парсы деректері. 
4. ХІ-ХІІ ғасырдағы араб, парсы деректері. 
 
Әдістемелік нұсқау: «Еркін топтық дискуссия». 
Дискуссия. 
Латын  тілінен  дискуссия  «discussio»  -  бұл  зерттеу  немесе  талдау.  Бұл  нақты  мәселені 
талдау немесе түрлі позиция, информация, ойлар, көзқарастар және ұсыныстардың түйісуі. 
«Еркін топтық дискуссия» барысында студент басқаның дұрыс та қате де көзқарастарын 
пайдалана отырып ғылыми тұрғыдан ойлауға, қорытынды жасауға үйренеді. 
Әдебиет:  
1. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 1-том. А., 1996. 
2. Тарих – адамзат ақыл-ойының қазынасы: Он томдық. – Астана: «Фолиант».     
    
2005. Т.3: Ортағасырлық тарихи ой. – 2005. – 510 б. 
3. История Казахстана в арабских источниках. А., 2006. 
4. Кумеков Б.Е. Государство кимаков ІХ-ХІ вв. по арабским источникам. А.,   
     
 
№7 практикалық сабақ 
Тақырыбы: ХІІІ-ХVІІ ғасырлардағы Қазақстан тарихының деректері 
Практикалық сабақтың мазмұны:  
1. Монғол деректері (Моңғолдың құпия шежіресі, Лұбсанданзан «Алтын  
    
тобчы». 
2. Араб деректері. В.Тигенхаузеннің «Алтын Орда тарихына қатысты  
    
материалдар жинағына» кіретін араб авторларының шығармалары (Ибн  
    
әл-Асир, әл-Омари, Ибн Батутта,Ибн Халдуун, Ибн Арабшах және т.б.) 
3. Парсы деректері. Рашин ад-Дин «Жами ат-тауарих» («Жылнамалар  
    
жинағы»).  
4. Европа тіліндегі деректер. Батысеуропалық саяхатышлар Марко Поло,  
    
Плано Карпини, Гильом де Рубруктың шығармалары).. 
5. Түркі және қазақ деректері. Захир ад-дин Бабыр «Бабырнама», Өтеміс  
    
қажы «Шыңғыснама», Әбілғазы «Түрік шежіресі», Хайдар Дулати  
    
«Тарих-и-Рашиди», Қоысмұлы Қадырғали би «Жылнамалар жинағы». 
6. Орыс деректері. Строганов жылнамасы (XVІІ ғ. орт.), С.Есиповтың  
    
«Сібір жылнамасы», «Ремезов жылнамасы» (XVІІІ ғ.басы). 
Әдістемелік нұсқау: Дөңгелек үстел. 
Студенттер семинар сұрақтарына өздерінің алдын-ала даярлаған материалдары негізінде 
мәселелерді жан-жақты талдауға қатысады. 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет