Қазақстан Республикасы тарихы кафедрасы 5 В020300 – Тарих мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналғанжүктеу 1.08 Mb.
Pdf просмотр
бет3/16
Дата03.03.2017
өлшемі1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ОСӨЖ мазмұны: Ресей мен Қазақстан арасындағы байланысты қамтамасыз ететін 
дипломатиялық мекемелер. 
СӨЖ мазмұны: Ресейдің Қазақстанды отарлау саясатын тікелей іске асырушы  
жергілікті мекемелер. 
Әдебиет: 
1. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 3-том. А., 2002. 
2. Материалы по истории Казахской ССР (1785-1828). т. ІV. М.-Л., 1940. 
3. Материалы по истории Казахской ССР (1741-1751). т. ІІ. ч.2. Алма-Ата, 1948. 
4. Казахско-русские отношения ХVІ-ХVІІІ вв. Алма-Ата, 1961. 
5. Казахско-русские отношения ХVІІІ-ХІХ вв. Алма-Ата, 1964. 
6. История Казахстана в русских источниках ХVІ – ХХ веков. Т. І-ІХ. - Алматы:  Дайк-Пресс, 
2005. 
 

Апта №11 
1 кредит сағат  
Дәріс №21  
Тақырыбы: Мерзімді басылым. 
Дәріс мазмұны: 
1.
 
Мерзімді басылымның дерек көзі ретіндегі ерекшеліктері мен маңызы 
2.
 
Мерзімді басылымдарды классификациялау мәселелері 
ОСӨЖ  мазмұны:  Мерзімді  басылымдар  ХІХ  ғ.  соңы  ХХ  ғ.  басындағы  тарихының  дерек 
көзі.  
СӨЖ мазмұны: Мерзімді басылым түрлері. 
Әдебиет: 
1. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 3-том. А., 2002. 
2. Атабаев Қ. Қазақстан тарихының деректанулық негіздері. А., 2002. 
3. 
Энциклопедия «Айқап» (Құрастырушылар: Субханбердина Ү., Дәуітов С.). –  Алматы: 
«Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1995. – 367 б.  
4. «Қазақ» газеті. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Бас ред-сы, 1998. – 560 б.   
5. 
Галиев В.З. Казахстан на страницах дореволюционной печати: Сибирская газета, 
Тургайская газета. – Алматы, 2001. 
 
2 кредит сағат  
Дәріс №22 
Тақырыбы: Мерзімді басылым. 
Дәріс мазмұны: 
1.
 
Мерзімді басылымдарлы деректанулық талдаудың негізгі принциптері 
және проблемалары. 
2.
 
Қазақстандағы газет ісінің тарихы (ХІХ-ХХ ғғ.). 
ОСӨЖ  мазмұны:  Ұлттық  басылымдардың  қалыптасуы.  «Қазақ»,  «Түркістан  уалаяты», 
«Дала уалаяты» газеті, «Айқап» журналы – тарихи деректер. 
СӨЖ  мазмұны:  Ресей  мерзімді  басылымы  Қазақстан  жайында:  «Вестник  Европы», 
«Сибирский  Вестник»,  «Записки  Русского  географического  общества»,  «Русский  вестник» 
және т.б. 
Әдебиет: 
1. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 3-том. А., 2002. 
2. Атабаев Қ. Қазақстан тарихының деректанулық негіздері. А., 2002. 
3.  Энциклопедия  «Айқап»  (Құрастырушылар:  Субханбердина  Ү.,  Дәуітов  С.).  –  Алматы: 
«Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1995. – 367 б.  
4. «Қазақ» газеті. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Бас ред-сы, 1998. – 560 б.   
5.  Галиев  В.З.  Казахстан  на  страницах  дореволюционной  печати:  Сибирская  газета, 
Тургайская газета. – Алматы, 2001. 
  
3 кредит сағат  
Практикалық сабақ №11 
Тақырыбы:  Мерзімді басылым. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1.
 
Төңкеріске дейінгі кезеңдегі мерзімді басылымның тарихи дамуы 
2.
 
Мерзімді басылымның ішкі құрылымы мен жанры 
3.
 
Қазақ тіліндегі алғашқы газеттердің пайда болуының алғышарттары мен тарихи 
жағдайлары 
4.
 
Мерзімді басылымның деректік маңызы  
ОСӨЖ мазмұны: Алғашқы қазақ баспасөзінің сипаты мен бағыт бағдарлары.  
СӨЖ мазмұны: Мерзімді басылымдарды зерттеу ерекшелігі. Цензура тарихы. 
Әдебиет: 

1. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 3-том. А., 2002. 
2. Атабаев Қ. Қазақстан тарихының деректанулық негіздері. А., 2002. 
3.  Энциклопедия  «Айқап»  (Құрастырушылар:  Субханбердина  Ү.,  Дәуітов  С.).  –  Алматы: 
«Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1995. – 367 б.  
4. «Қазақ» газеті. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Бас ред-сы, 1998. – 560 б.   
5.  Галиев  В.З.  Казахстан  на  страницах  дореволюционной  печати:  Сибирская    газета, 
Тургайская газета. – Алматы, 2001. 
 
Апта №12 
1 кредит сағат  
Дәріс №23   
Тақырыбы: Халық ауыз әдебиеті – ХVІІІ-ХХ ғғ. басындағы Қазақстан тарихының 
дерегі ретінде. 
Дәріс мазмұны:  
 
1. 
Жекелей поэзиялық шығармашылықтың пайда болуы және дамуы. 
 
2. 
Халық ауыз әдебиетінде тарихи оқиғалардың бейнеленуі. 
 
ОСӨЖ мазмұны:  М.Өтемісұлының шығармалары. 
СӨЖ мазмұны:  Нысанбай Жаманқұлұлы. 
Әдебиет: 
1.
 
 
Атабаев Қ.  Қазақ тарихының деректанулық негіздері. Алматы, 2002ж. 
2 .Атабаев Қ.  Деректану. Алматы, 2007ж.,269 бет 
3. Пушкарев Л. Н. Типологическая классификация русских письменных источников. 
4.  Источниковедение:  теория,  история,  метод.  Источники  Российской  истории:  учебное 
пособие. М., РГТУ. 1998. 
5. Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковедение. Москва, 1983 
6. Источниковедение истории СССР. Под ред. Ковальченко И.Д. Москва, 1981 
7.  Абусейитова  М.Х.  К  проблеме  источниковедения  средневекового  Казахстана\\   
Отечественная история. 1988, № 1. 
 
2 кредит сағат  
Дәріс №24    
Тақырыбы: Халық ауыз әдебиеті – ХVІІІ-ХХ ғғ. басындағы Қазақстан  
                       
тарихының дерегі ретінде. 
Дәріс мазмұны: 
1.
 
Бұқар, Тәтіқара, Үмбетей, Шал, Көтеш жыраулардың жырлары. 
2.
 
Бөгенбай, Қабанбай, Жәнібек, т.б. 
 
ОСӨЖ мазмұны:  Шернияз Жарылғасұлы. 
СӨЖ мазмұны:  Мұрат Мөңкеұлы. 
1
.Атабаев Қ.  Қазақ тарихының деректанулық негіздері. Алматы, 2002ж. 
2.Атабаев Қ.  Деректану. Алматы, 2007ж.,269 бет 
3.Пушкарев Л. Н. Типологическая классификация русских письменных источников. 
4.  Источниковедение:  теория,  история,  метод.  Источники  Российской  истории:  учебное 
пособие. М., РГТУ. 1998. 
5. Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковедение. Москва, 1983 
6. Источниковедение истории СССР. Под ред. Ковальченко И.Д. Москва, 1981 
7.  Абусейитова  М.Х.  К  проблеме  источниковедения  средневекового  Казахстана\\   
Отечественная история. 1988, № 1. 
 
3 кредит сағат  
Практикалық сабақ №12 
Тақырыбы: Халық ауыз әдебиеті – ХVІІІ-ХХ ғғ. басындағы Қазақстан  

                       
тарихының дерегі ретінде. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
 
1. 
ХІХ ғ халық ауыз әдебиеті. 
 
2. 
Нысанбай  Жаманқұлұлы,  Жанақ  Сағындықұлы,  Шөже  Қаржаубайұлы,  Сүйінбай 
Аронұлы. 
 
3. 
ХХ ғ басындағы қазақ әдебиеті. 
ОСӨЖ  мазмұны:  ХІХ  ғ.  ІІ  жартысы  –  ХХ  ғ.  Басындағы  қазақ  ұлт  зиялыларының 
қалыптасуы. 
СӨЖ мазмұны: ХІХ ғ. ІІ жартысы – ХХ ғ. Басындағы қазақ ұлт зиялыларының қалыптасуы. 
1.Атабаев Қ.  Қазақ тарихының деректанулық негіздері. Алматы, 2002ж. 
2.Атабаев Қ.  Деректану. Алматы, 2007ж.,269 бет 
3.Пушкарев Л. Н. Типологическая классификация русских письменных источников. 
4.  Источниковедение:  теория,  история,  метод.  Источники  Российской  истории:  учебное 
пособие. М., РГТУ. 1998. 
5. Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковедение. Москва, 1983 
6. Источниковедение истории СССР. Под ред. Ковальченко И.Д. Москва, 1981 
7.  Абусейитова  М.Х.  К  проблеме  источниковедения  средневекового  Казахстана\\   
Отечественная история. 1988, № 1. 
 
Апта №13 
1 кредит сағат  
Дәріс №25    
Тақырыбы: Қазақстан Республикасы тарихының деректері. 
Дәріс мазмұны: 
1.
 
Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияның қабылдануы. 
2.
 
Қазақстан тәуелсіздігі және тарихи деректер кешені. 
ОСӨЖ мазмұны:  Саяси партиялардың бағдарламалық құжаттары. 
СӨЖ мазмұны:  Саяси партиялардың ахуалы. 
 
2 кредит сағат  
Дәріс №26 
Тақырыбы: Қазақстан Республикасы тарихының деректері  
Дәріс мазмұны: 
 
1.
 
ҚР мемлекеттік рәміздерінің қабылдануы 
2.
 
1993 жылғы Конституция. 
3.
 
199
5 жылғы Конституция. 
ОСӨЖ мазмұны: 1993 жылғы Конституция. 
СӨЖ мазмұны:
  
Екі конституцияны салыстыру.Вена диаграммасы бойынша. 
3 кредит сағат  
Практикалық сабақ №13 
Тақырыбы: Қазақстан Республикасы тарихының деректері. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1.
 
Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияның қабылдануы. 
2.
 
Қазақстан тәуелсіздігі және тарихи деректер кешені. 
3.
 
1993 жылғы Конституция. 
4.
 
1995 жылғы Конституция. 
 
ОСӨЖ мазмұны: 1995 жылғы Конституция. 
СӨЖ мазмұны: Тәуелсіздік жөнінде эссе жазу. 
Апта №14 
1 кредит сағат 

Дәріс №27  
Тақырыбы: Қазақстан Республикасы тарихының деректері  
Дәріс мазмұны: 
1.
 
1995 жылғы  референдум. 
2.
 
ҚР Президентінің жарлықтары 
3.
 
ОСӨЖ мазмұны ҚР Президентінің жарлықтары 
4.
 
СӨЖ мазмұны: Сөзжұмбақ құрастыру.  
 
2 кредит сағат 
Дәріс №28  
Тақырыбы: Н.Назарбаев еңбектері тәуелсіз Қазақстан тарихының дерек көзі. 
Дәріс мазмұны: 
1. 
Н.Назарбаев еңбектері –  тәуелсіз Қазақстан тарихының дерек көзі. 
2. 
Н.Назарбаев еңбектері –  тәуелсіз Қазақстан тарихының дерек көзі ретіндегі маңызы мен 
ерекшеліктері 
3.  Н.Назарбаев  еңбектерінің  пайда  болу  объективтілігі,  тарихи  жағдайы  және  оларды 
сыныптау проблемалары.  
ОСӨЖ мазмұны: Н.Назарбаев еңбектері –  тәуелсіз Қазақстан тарихының дерек көзі. 
СӨЖ мазмұны: Реферат жазу. 
1.Атабаев Қ.  Қазақ тарихының деректанулық негіздері. Алматы, 2002ж. 
2.Атабаев Қ.  Деректану. Алматы, 2007ж.,269 бет. 
3.Пушкарев Л. Н. Типологическая классификация русских письменных источников. 
4.  Источниковедение:  теория,  история,  метод.  Источники  Российской  истории:  учебное 
пособие. М., РГТУ. 1998. 
5. 
Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковедение. Москва, 1983 
6. Источниковедение истории СССР. Под ред. Ковальченко И.Д. Москва, 1981 
7.  Абусейитова  М.Х.  К  проблеме  источниковедения  средневекового  Казахстана\\   
Отечественная история. 1988, № 1. 
 
3 кредит сағат 
Практикалық сабақ №14 
Тақырыбы: Қазақстан Республикасы тарихының деректері  
Практикалық сабақ мазмұны: 
1.
 
1995 жылғы  референдум. 
2.
 
ҚР Президентінің жарлықтары 
 
ОСӨЖ мазмұны: 1995 жылғы  референдум. 
СӨЖ мазмұны: ҚР Президентінің жарлықтарын саралау. 
 
Апта №15 
1 кредит сағат  
Дәріс №29  
Тақырыбы: Қазақстан Республикасы тарихының деректері  
Дәріс мазмұны: 
1.
ҚР заң шығарушы органдарының шығарған заңдарының тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің 
құрылу, қалыптасу және даму тарихының дерегі..  
ОСӨЖ мазмұны: Заң актілері-қоғамдық өзгерістер тарихының дерк көздері.   
 
СӨЖ мазмұны:  Заңдардың деректік негіздерін анықтау. 
1.Атабаев Қ.  Қазақ тарихының деректанулық негіздері. Алматы, 2002ж. 
2.Атабаев Қ.  Деректану. Алматы, 2007ж.,269 бет 
3.Пушкарев Л. Н. Типологическая классификация русских письменных источников. 

4.  Источниковедение:  теория,  история,  метод.  Источники  Российской  истории:  учебное 
пособие. М., РГТУ. 1998. 
5. Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковедение. Москва, 1983 
6. Источниковедение истории СССР. Под ред. Ковальченко И.Д. Москва, 1981 
7.  Абусейитова  М.Х.  К  проблеме  источниковедения  средневекового  Казахстана\\   
Отечественная история. 1988, № 1. 
 
2 кредит сағат  
Дәріс №30 
Тақырыбы: Мерзімді басылымдар және олардағы болған өзгерістер 
Дәріс мазмұны: 
1.
 
Тәуелсіздік жылдарындағы мерзімді басылымдардың дамуы. 
2.
 
Ресми басылымдар. 
3.
 
Тәуелсіз басылымдар. 
 
ОСӨЖ мазмұны:. Тәуелсіздік жылдарындағы мерзімді басылымдардың эволюциясы. 
СӨЖ мазмұны: Газет, журналдарда жарияланған жарлықтарды іздеп,табу. 
 
1.Атабаев Қ.  Қазақ тарихының деректанулық негіздері. Алматы, 2002ж. 
2.Атабаев Қ.  Деректану. Алматы, 2007ж.,269 бет 
3.Пушкарев Л. Н. Типологическая классификация русских письменных источников. 
4.  Источниковедение:  теория,  история,  метод.  Источники  Российской  истории:  учебное 
пособие. М., РГТУ. 1998. 
5. Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковедение. Москва, 1983 
6. Источниковедение истории СССР. Под ред. Ковальченко И.Д. Москва, 1981 
7.  Абусейитова  М.Х.  К  проблеме  источниковедения  средневекового  Казахстана\\   
Отечественная история. 1988, № 1. 
 
3 кредит сағат  
Практикалық сабақ №15 
Тақырыбы: Мерзімді басылымдар және олардағы болған өзгерістер 
Практикалық сабақ  мазмұны: 
1.
 
Тәуелсіздік жылдарындағы мерзімді басылымдардың дамуы. 
2.
 
Ресми басылымдар. 
3.
 
Тәуелсіз басылымдар. 
 
 
ОСӨЖ мазмұны:  Емтиханға дайындық. 
 
 
НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР 
1. Атабаев Қ.  Қазақ тарихының деректанулық негіздері. Алматы, 2002ж. 
2. Атабаев Қ.  Деректану. Алматы, 2007ж.,269 бет 
 
ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
3. А.Абдакимов Қазақстан тарихы. Алматы, 2003. 198-215 б. 
4. Абайделдинов Е «Политико-правовая история Казахстана» А, 1999 
5.  Абусейитова  М.Х.  К  проблеме  источниковедения  средневекового  Казахстана    // 
Отечественная история. 1988, № 1. 
6.  Асылбеков  М.Х.,  Козина  В.В.,  Социально-демографическое  развитие  современного 
Казахстана. Алматы, 2002.  
7. Айдаров Ғ. Күлтегін ескерткіші. Алматы, 1995 
8. Айдаров Т.  Орхон ескерткіштерінің тексті. – А:  1990 ж. 
9. Ақбай Ж. Жанша. Орал, 2008. 
10.Ақсауыт. Батырлар жыры. І т А, 1977 

11.
Алдамжар  З.    Тарихымызды  білімдарлықпен  қалыптастыру  келешек  үшін  қажет  // 
Егеменді    Қазақстан, 1998жыл, 9 шілде. 
12. 
Аманжолов Қ. Қазақстан тарихы.-А: Білім баспасы, 2001 
13. Асфендияров С. История Казахстана.- А-А: 1993 
14. Атабаев Қ., Қадыртаева М. «Жылнамалар және жылнаматану». Қаз.тар.,1995. № 6,7 
15. Әбіласин Ә.  Көне сөздер құпиясы.- А: 1995 
16. Әбжанов Х. “Бекмаханов және ұлт-азаттық қозғалыстарды зерттеу әдіснамасы”. // Қазақ 
тарихы  2006  № 3. 
17. Баласагуни Ю. «Благодатное знание» Л, 1990 
18. Балғамыш Д. Газет неге «Қазақ» аталды // Қазақ әдебиеті, 1993, № 10, 5 наурыз. 
19.  Байпаков  К.М.,  Таймаганбетов  Ж.К.,  Жумагамбетов  Т.С.  Археология  Казахстана.-  А: 
1993 
20. Байпаков К.М. Қазақстанның ежелгі және ортағасырлық тарихының кейбір мәселелері / 
Қазақ тарихы, 1995ж, №1 
21. Байтұрсынұлы А. Шығармалары. Алматы, 1989. 320-б. 
22. Байтұрсынов А. Ақ жол .Алматы, 1994. 399-бет 
23.Багдатова  С.А.  Публицистическое  наследие  С.Сейфуллина  как  источник  по  истории 
Казахстана периода 20-30-х годов 20 века. // ҚазҰУ Хабаршы, 2007, № 4(47).  
24. Бартольд В.В. «История культурной жизни Туркестана» соч. т ІІ ч І М, 1963 
25. Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецских народов Средней Азии  Соч. Т.4. 
М: 1968 
26. Бейсенбаев А.  Батыс Қазақстандағы көшпелілер ескерткіштері. / Қазақ тарихы, 1996, №3 
27. Бекмаханов Е. ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан. Алматы, 1994. 
28. 
Бекхожин Қ. Қазақ баспасөзі тарихының очеркі. Алматы, 1975 
29. Бердібаев Р. Қазақ  эпосы.  Алматы, 1982, 198-бет. 
30. Бердібаев Р. Эпос мұраты.  Алматы, 1997, 205-бет. 
31.Бернгейм Э. Введение в историческую науку. СПб., 1908 
32. Бернштам А. Н. Социально-экономический строй Орхоно-Енисейских тюрок YI-XII в.в.  
33. Бес ғасыр жырлайды І т. А, 1989 
34.  Бичурин  Н.Я.  Собрание  сведений  о  народах,  обитавших  в  Средней  Азии  в  древние 
времена. 1-том. М-Л: 1950 
35. Бөкейханов Ә. Таңдамалы. Алматы, 1995. 421 –бет 
36. Гумилев Л.Н. Көне түріктер.- А: 1994., 
37. Ғабдуллин М., Сыдықов Т. Қазақ халқының батырлық жырлары. Алматы, 1972ж. 
38. Дулатұлы М. Шығармалары. Алматы, 1997. 344-б. 
39. Дулати М.Х. «Тарих-и- Рашиди» А, 2003 
40.  Есмағанбетов  К.        Батыс  деректері  мен  әдебиеттері  Қазақстанның  ежелгі  тарихы 
хақында. / Қазақ тарихы. 1996. №1 
41. 
«86 Желтоқсан» «Ұлт  теңдігі   көтерілісі»  1- кітап.  Алматы, 2006ж. 30-31 бет 
42.  «86  желтоқсан» «Намыс  оты   алаулаған»  2- кітап . Алматы 2006ж.  7- 11бет 
43. 
Жолдасбайұлы С.  Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан.- А: 1995 ж. 
44. Жолдасбеков М., Сартқожаұлы Қ. Орхон ескерткіштерінің толық атласы. Астана, 2005 
45. 
Жұртбаев Т. Дулыға: Көне түркі батырлары туралы тарихи әфсаналар.- А: 1994. К.1., К.2.  
46.  Жүнісбекұлы Б. «Желтоқсан шындығы толық айтылды ма?» // Ақиқат. 1996 ж. №10. 
47. Жүсіпова Л. Қазіргі деректану ғылымы мәселелері.// Қазақ тарихы, № 6 
48. 
Зиманов С., Өсеров Н. Жеті жарғы жайлы. // ҚазҰУ Хабаршы. 2007, № 3, 22-25 б.  
49. 
Источниковедение:  теория,  история,  метод.  Источники  Российской  истории:  учебное 
пособие. М., РГТУ. 1998. 
50. 
Источниковедение истории СССР. Под ред. Ковальченко И.Д. Москва, 1981 
51. Кенжебаев Б. Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері. Алматы, 1973. 
52. Қазақстан тарихы көне заманнан күні бүгінге дейін. 1 том. А: 1996 
53. Қазақстан тарихы. Алматы, 1998ж., 2 том 435-444 б. 

54. Қазақстан тарихы очерктер. – Алматы: 1994ж 
55.Қазақ  тарихынан.  Шежірелер,  жазбалар,  пікірлер,  зерттеулер.  Құрастырған-
Н.Құлмұхамбетова. Алматы, 2004ж. 50-61 б.  
56. Қани М. Қазақтың көне тарихы. Алматы, 1993ж., 317-322 б.  
57. Карамзин Н.М. История государства Российского в 12-ти томах. Т1. Москва,    1989. 
58.  Қасқабасов  С.  Миф  пен  әпсананың  тарихилығы.  //  Қазақ  фольклорының  тарихынан. 
Алматы, 1993.   
59. Қасымбаев Ж. 1916 жылғы июнь Жарлығы-заңсызды. «Егемен Қазақстан», 1996, 10 сәуір. 
60. Кваша. А.Я. Что такое демография. М., 1985.   
61. Кваша А.Я., Валентей Д.И., Основы демографии. Учебное пособие. М., 1986 
62. Келімбетов Е. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2005 
63. Кенжалиев З. «Көшпелі қазақ қоғамындағы дәстүрлі құқықтық мәдениеті» А, 1997 
64. Кенжебаев Б. Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері. Алматы, 1973. 
65. Килдищев С.Г., Козлова Л.Л., Статистика населения с основами демографии. М., 1984.  
66.Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. 7, Специальные курсы. Москва, 1989. 
67. 
Қозыбаев М. Ғұмырнама жанрын зерттеу мәселелері // Қазақ тарихы. 1997, № 4 
68. 
Қойшыбаев Б. «Ақиқаттан аттай алмаймыз» // Жас Алаш. 5 қыркүйек 1992 ж. 
69. Кудабаева Р. Газета «Казах» как исторический источник. Сборник статей. Алматы, 1993 
70. Құдайбердиев Ш. Қазақ шежіресі. Алматы, 1997ж. 
71. Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. 
72. Култемов Т.М. «Уголовное обычное права казахов» А, 1985  
73. Кумеков Б.Е. Арабские источники по истории кыпчаков, куманов, кимеков YIII-XIII в.в.- 
СПб. 1994. 
74. Курс демографии. Под редакции А.Боярского. Учебное пособие. М., 1985. 
75. Қазақстанда тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдамасы.- А: 1995 
76. Қозыбаев М. Халық рухының қайнары. / Қазақ әдебиеті, 1998. 24.07. 
77. 
Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории . СПб., 1910. Ч.1, 1913, Ч.2. 
78. Ланглуа Ш.В.,Сеньобос Ш. Введение в изучение истории СПб., 1898. 
79. Лихачев Д.С.  О летописном периоде русской историографии // Всемирная история. 1948 
№ 2 
80. Маданов Х.  Қазақ халқының арғы-бергі тарихы.- Алматы:1995 
81. Маймақов Ғ. «Қ.Р саяси-құқықтық тарихы» А, 2000 
82. Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. М.-Л., 1952 
83. 
Марғұлан Ә.Х. Шоқан Уәлиханов шығармаларына комментарии. 5 томдық шығ.жин. т.1 
84. 
Махмуд Қашқари «Түркі тілдерінің сөздігі» І, ІІ т, А, 1996  
85. Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковедение. Москва, 1983 
86. Мерзон А.Ц.  Основные задачи критики исторических источников. Москва, 1958 
87. Молдабаев И.Б. Эпос. «Манас»- как источник изучения духовной культуры киргизского 
народа. Фрунзе, 1989, с.5 
88. Мусин Ч.  “Қазақстан тарихы” А; 2003ж. 328-356 б.б. 
89.  Назарбаев  Н.Ә.  Қазақтың  бүкіл  тарихы,  бірігу  тарихы,  тұтастану  тарихы.-  Ақиқат 
журналы, 1998 
90. Назарбаев Н.Ә.Тарих толқынында. Алматы, 1999 ж. 
91. Назарбаев Н.Ә.Бейбітшілік кіндігі. Астана, 2001 ж. 
92. Назарбаев Н.Ә.Сындарлы он жыл. Алматы, 2003 ж. 
93. Назарбаев Н.Ә.Еуразия жүрегінде. Алматы, 2005 ж 
94. Нұрпейісов К.  «Қайсарлық және қасіретті Е.Бекмаханов» // Егеменді Қазақстан, 2005.15 
ақпан 
95.  Нұрпейісов  К.  “Бекмаханов  пен  оның  басты  кітабы  қалай  жазаланды?”  //Қазақ  тарихы  
2005, №2. 
96. Омарбеков Т.   Рухани көсем болған // Ақиқат, 1998, № 8. 
97. Омарбеков Т.   “Тарих тамыршысы”// Қазақ әдебиеті  2006, 1- қаңтар. 

98. Пушкарев Л. Н. Типологическая классификация русских письменных источников. 
99. 
Сабыр М., Сәдуақас Н. Көне түркі тілі. Орал, 2007ж. 11-25 б. 
100. Салғарин Қ. Қазақтың қилы тарихы.- А: 1992 
101. Сапанова Р. «Біз білетін желтоқсан» Алматы, 2000 жыл. 6,13 бет 
102. Сартқожаұлы Қ. Күлтегін ескерткіші. // Жұлдыз. №1, 2004 
103. 
Сейфуллин С. Тар жол, тайғақ кешу. Алматы, 1977. 
104. Сейдімбек А. Қазақ жазбалары: кеше, бүгін, ертең // Қазақ әдебиеті. 1994, № 11-12.         
105. Сейдімбек А. Күңгір-күңгір күмбездер. Алматы, 1981. 
106. Серікбаев М. “Аты аңызға айналған Бекмаханов”, // Ана тілі 2003, 3-шілде. 
107. 
Cүлейменова  Д.  Алашорданың  батыс  бөлімінің  тарихы-  өлке  тарихының  құрамдас 
бөлімі. Алматы, 2007. 
108.Сүлейменов О.   АЗиЯ. Алматы, 1992. 136, 149-164 б. 
109. Сүлейменов О.О. Тюрки до истории. Алматы, 2002 
 110.
Сыдықов  Т.  Қазақтың  тарихи  жырлары  және  бүгінгі  ғылым  //  Қазақ  фольклорының 
тарихынан. Алматы, 1993.   
 
111. Рашид-ад-Дин «Сборник летописей» т І кн І с 47-48, 68-69 
 
112. Рыбаков А.Б. «Игорь жасағы туралы жыр» және оның замандастары. Москва, 1971.  
 113. 
Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963. 
114. Рысбеков Т.З., Бірімжаров Б.Қ., Құрманалин С.Б., Жақсығалиев Ж.Ж. Батыс Қазақстан 
облысының тарихы. Орал, 2001ж.69-84б. 
115.  Тасилова  Н.А.  Статистика  ғылымы  және  статистикалық  деректерді  талдау  әдістері  // 
ҚазҰУ Хабаршысы, Тарих сериясы.№2 (45)-2007, 12-17 б.  
116.Тасилова Н.А. Қазақстанды зерттеген статистикалық партиялар мен экспедициялардың  
мұрағатта сақталған құжаттары хақында // ҚазҰУ Хабаршысы, Тарих сериясы.№2 (49)-2008, 
12 б. 
117. Таймасұлы Т.Қ. Халық ауыз әдебиетінен дәрістер жинағы. Орал, 2004. 26-30 б.  
      
118. Тәж-Мұрат Мақсат   Ғұмар Қараш. Ақтөбе, 2004ж. 
119. 
Тәкенов Ә.. “Тарихшы Ермұқан Бекмаханов”, // Қазақ тарихы  2004, № 11. 
      120. 
Творогов О.В. Древнерусские хронографы. Л. 1975 
121. Уәлиханов Ш. Таңдамалы. Алматы, 1985, 115-бет. 
122. 
Хасен Қожа-Ахмет Ереуіл атқа ер салмай. Астана: Елорда, 2000. 
123.  Хасанаев  М.  Желтоқсан  оқиғасы:  себеп  пен  салдар//  Егемен  Қазақстан.  2001,  11 
желтоқсан 
124. Шахматов А.А. Образование русских летописных сводов XIY-XYII вв. М.-Л., 1938.
 
125. Шелестов Д.К., Историческая демография. М., 1987. 
126.  Ыбыраев  Ш.  «Батырлар  жыры».  Қазақ  Ұлттық  Энциклопедиясы.  2  том,  186-189  б. 
Алматы, 1999ж .  
127. Ыбыраев  Ш. «Батырлар жыры». Қазақ әдебиеті Энциклопедиясы. 157-159 б. Алматы, 
1999ж. 
128. Ысқақ А.С. Отандық іс жүргізу тарихын кезеңдеу мәселесі. // ҚазҰУ Хабаршысы.2008. 
№ 2(49), 17-20 б. 
 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет