Азақстан республикасының ТҰҢҒыш президенті ретроспективтік библиографиялық көрсеткіш I том "Қазақ энциклопедиясы" Алматы, 2010Pdf көрінісі
бет1/92
Дата06.03.2017
өлшемі3,62 Mb.
#8049
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   92

 

 

 

 

 

НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ – 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  ҰЛТТЫҚ КІТАПХАНАСЫ

 

НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ – 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ 

Ретроспективтік

 

библиографиялық көрсеткіш

том

“Қазақ энциклопедиясы” 

Алматы, 2010


УДК 016:929(574)+323(574)(01)+342

ББК 67.400.6+91

Н 86

Бұл кітап Қазақстан Республикасы Байланыс жəне ақпарат министрлігі Ақпарат жəне мұрағат комитетінің бағдарламасы бойынша шығарылды

Жоба жетекшілері:  О.И.Исахов, 

 

  

Г.Қ.Балабекова Құрастырушылар:  М.Əбілова,    

 

  

 

  

   


 

А.Нұрсейітова,  

 

 

  

 

    

 

А.Өтебаева (шет тілінде)Н 86 

Нұрсұлтан Назарбаев – Қазақстан  Республикасының  тұңғыш  Президенті: 

Ретроспективтік библиографиялық көрсеткіш: 2 томдық  /Бас ред. Б.Ө.Жақып.  

– Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» ЖШС,  2010. – 

 

Т. 1.– 736 бет.– Қазақ, ағылшын тілдерінде.Ұсынылып  отырған  ретроспективтік  библиографиялық  көрсеткіш  Қазақстан 

Республикасының  тұңғыш  Президенті  Н.Ə.Назарбаевтың  өмірі  мен  мемлекеттік 

қызметі  туралы  əдебиеттердің  библиографиясын  қамтиды.  Көрсеткішке  Елбасының 

еңбектері мен сөйлеген сөздері, тəуелсіз Қазақстанды құру жолындағы стратегиясы мен 

тактикасы жөніндегі ғылыми еңбектердің, монографиялық зерттеулер мен конференция 

материалдарының жəне басқа жарияланымдардың библиографиясы енгізілген.

Басылым саясаттанушыларға, тарихшыларға, ғылыми қызметкерлерге жəне көпшілік 

оқырман қауымға арналған.

 

 

      

             

 

 

  

        


 

 

  

             

ISBN 9965-893-46-2 (Т. 1) 

ISBN 9965-893-45-4

© «Қазақ энциклопедиясы», 2010

© ҚР-ның Ұлттық кітапханасы, 2010

ISBN 9965-893-46-2 (Т. 1) 

УДК 016:929(574)+323(574)(01)+342

ББК 67.400.6+91


5

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАРДАН

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы Елбасы Нұрсұлтан 

Əбішұлы  Назарбаевтың    туғанына 70 жыл  толуына  орай,  «Нұрсұлтан 

Назарбаев – Қазақстан  Республикасының  тұңғыш  Президенті»  атты  екі 

томдық  библиографиялық  көрсеткішін  қазақ,  орыс  жəне  шет  тілдерінде 

əзірледі.

Көрсеткіш ҚР Президенті туралы Ұлттық кітапхананың 1993 жылдан 

бастап басылымдарда жарық көрген жəне тұрақты түрде толықтырылып 

отыратын  электронды  Мəліметтер  қоры  негізінде  құрастырылған. 

Алғашқы мəлімет 1963 жылдан басталады. Бұл басылымға Президенттің 

өмірі  мен  саяси  қызметін  жан-жақты  көрсететін 16000-нан  астам 

мəліметтер  енгізілген.  Көрсеткіш  ҚР-ның  тұңғыш  Президенті  туралы 

əдебиеттерді:  еңбектерін,  сөйлеген  сөздері  мен  баяндамаларын, 

жолдауларын, құттықтаулары мен үндеулерін, сұхбаттары мен баспасөз 

конференцияларын,  мақалалары  мен  басқа  да  жарияланымдарын, 

сонымен  қатар  Елбасының  өмірі  жəне  саяси  өмірбаяны:  мемлекетті 

басқарудағы рөлі, ішкі жəне сыртқы саяси қызметі, халқының жəне əлем 

жұртшылығының  алдындағы  орасан  зор  еңбегі  жайлы  жарияланған 

құжаттарды,  егеменді,  тəуелсіз  Қазақстанды  құру  жолындағы 

Президенттің  стратегиясы  мен  тактикасы  жөніндегі  монографиялар, 

ғылыми еңбектер, конференция материалдарын қамтиды.

Сондай-ақ  көрсеткішке  ҚР  Президентінің  əлеуметтік-экономикалық 

саясаты,   «Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасы жəне жыл сайынғы 

Қазақстан халқына жолдаулары, түрлі республикалық жəне халықаралық 

форумдарға қатысуы мен сөйлеген сөздері туралы, Президенттің Қазақстан 

аймақтарына жұмыс сапарлары,  астананы көшіру жəне жаңа Астананың 

дамуы  жайында  ақпараттар  енгізілген.  Барлық  ұлттар  мен  этникалық 

топтардың достығын нығайтудағы Елбасының жүргізіп отырған саясаты, 6

Президенттің  бастамасымен  құрылған  Қазақстан  халықтары  Ассамблеясы  туралы, 

еліміздің қоғамдық жəне мəдени өміріне қатысуы жөнінде материалдар ұсынылған.

Сонымен  қатар  ҚР  Президентінің  шет  елдерге  ресми  сапарлары,  елімізге 

сапармен келген шет ел мемлекеттері мен үкіметтері басшыларымен, халықаралық 

ұйымдар  жетекшілерімен  кездесулері,  ТМД  елдерімен  халықаралық  байланыстар, 

Еуразиялық  Одақ  идеясы,  Президенттің  мемлекеттік,  ядролық  жəне  экологиялық 

қауіпсіздік бағытындағы саясаты туралы əдебиеттер қамтылған. ҚР Президентінің 

кітаптары жəне Н.Ə.Назарбаевқа арналған кітаптар, халықаралық марапаттаулары, 

академиялық  жəне  құрметті  атақтары  туралы  басылымдар  көрсеткіші,  əлем 

жұртшылығының Н.Ə.Назарбаев жөнінде лебіздері берілген.

Кітапты  құрастыруда  ҚР  Ұлттық  Кітап  палатасының  шежірелері:  басылым, 

рецензиялар,  газет-журнал  мақалаларының  шежірелері,  Интернет  ресурстары 

қолданылды. 

Кітап  соңында  қосымша  ретінде  есімдер  жəне  басылымдардың  көрсеткіштері 

берілген.

Бұл еңбек саясаткерлерге, тарихшыларға, ғылыми қызметкерлерге жəне көпшілік 

оқырман қауымға арналған.7

Н.Ə.НАЗАРБАЕВТЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ

Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ КІТАПТАРЫ 

1.  Абай  туралы  сөз  /Н.Ə.Назарбаев.–  Алматы:  Рауан, 1995.– 160 б.–  Қазақ,  орыс, 

ағылшын тілдерінде.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың баяндамасы.

2. Əділеттің ақ жолы /Н.Ə.Назарбаев.– Алматы: Қазақстан, 1991.– 288 б. 

3. Бейбітшілік кіндігі /Н.Ə.Назарбаев.– Астана: Елорда, 2001.– 304 б. 

4. Бейбітшілік кіндігі /Н.Ə.Назарбаев.– Алматы: Атамұра, 2003.– 256 б.

5. Ғасырлар тоғысында /Н.Ə.Назарбаев.– Алматы: Өнер, 1996.– 272 б. 

6. Ғасырлар тоғысында /Н.Ə.Назарбаев.– Алматы: Атамұра, 2003.– 256 б. 

7. Елмен сырласу /Н.Ə.Назарбаев; ҚР Президенттік мəдениет орталығы; жоба авторы 

М.Жолдасбеков;  ғылыми  кеңесші  М.Қасымбеков;  құрастырған  Г.Тəңірбергенова,  т.б.– 

Астана: Күлтегін.– Қазақ, орыс тілдерінде. 

Т. 1: Сөздер, сұхбаттар.– 2008.– 280 б.

Т. 2: Сөздер, сұхбаттар.– 2009.– 256 б.

Т. 3: Сөздер, сұхбаттар.– 2009.– 336 б.

Т. 4: Сөздер, сұхбаттар.– 2009.– 328 б.

Т. 5: Сөздер, сұхбаттар.– 2009.– 288 б.

Т. 6: Сөздер, сұхбаттар.– 2009.– 216 б.

8. Еуразия жүрегінде /Н.Ə.Назарбаев.– Алматы: Атамұра, 2005.– 192 б. 

Астана қаласының шежіресі, эстетикасы, бүгінгі тыныс-тіршілігі. 9. Жүз жылға татитын он жыл = Десять леть, равные столетию /Н.Ə.Назарбаев.– Астана: 

Елорда, 2001.– 95 б.– Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде.

Н.Назарбаевтың  ҚР  Тəуелсіздігінің 10 жылдығына  арналған  салтанатты  жиналыста 

сөйлеген сөзі. 10.  Жүз  жылға  татитын  он  жыл = Десять  леть,  равные  столетию  /Н.Ə.Назарбаев.– 

Алматы: Атамұра, 2001.– 112 б.– Қазақ, орыс тілдерінде.

Н.Назарбаевтың Тəуелсіздіктің 10 жылдығына арналған жиналыста сөйлеген сөзі. 

11. Қазақстан жолы /Н.Ə.Назарбаев.– Астана: Б. б., 2007.– 372 б. 

12. Қазақстанның болашағы – қоғамның идеялық бірлігінде /Н.Ə.Назарбаев.– Алматы: 

“Қазақстан – ХХІ ғасыр”, 1993.– 32 б.

Кітапшада республикамыздағы идеялық бірлік тұғырнамасы туралы, саяси-əлеуметтік, 

экономикалық үрдістер жөніндегі ой-толғамдарын, түйінді шешімдерін ортаға салады. 13. Қалың елім, қазағым /Н.Ə.Назарбаев; құрастырғандар Қ.Əлімқұлов, С.Балғабаев, 

М.Қасымбеков, Қ.Найманбаев.– Алматы: Өнер, 1998.– 306 б. 14. Нық сеніммен болашаққа = С уверенностью в будущее /Н.Ə.Назарбаев; ред. алқасы: 

А.Бисенбаев, И.Романов, В.Жандəулетов.– Астана; Лондон: Б.б., 2000.– 261 б.– Қазақ, орыс, 

ағылшын тілдерінде. 


8

15. Ой бөлістім халқыммен /Н.Ə.Назарбаев; құрастырған М.Қасымбеков, т.б.– Алматы: 

Мектеп, 2006.– 246 б. 16.  Өзекжарды  ойлар  /Н.Ə.Назарбаев;  құрастырған  М.Қасымбеков,  т.б.–  Алматы: 

Мектеп, 2003.– 170 б.

Еңбектеріндегі,  баяндамаларындағы,  алқалы  жиындар  мен  əр  түрлі  кездесулерде 

сөйлеген сөздеріндегі қанатты қағидалары, пайымды пікірлері. 17. Реформаларды түбегейлендіру, жалпыұлттық келісім арқылы жаңарған Қазақстанға 

/Н.Ə.Назарбаев.– Алматы: Қазақстан, 1994.– 64 б. 18. Сындарлы он жыл /Н.Ə.Назарбаев.– Алматы: Атамұра, 2003.– 240 б.

19.  Тарих  тағылымдары  жəне  қазіргі  заман  /Н.Ə.Назарбаев.–  Алматы:  Қазақстан, 

1997.– 127 б.– Қазақ, орыс тілдерінде. 20. Тарих толқынында /Н.Ə.Назарбаев.– Алматы: Атамұра, 1999.– 296 б. 

21. Тарих толқынында /Н.Ə.Назарбаев.– Алматы: Атамұра, 2003.– 288 б. 

22. Тарих толқынында: Публицистика /Н.Ə.Назарбаев.– Алматы: Б.о.ж., 2002.– 240 б.

23.  Тəуелсіздігіміздің  бес  жылы:  Қазақстан  Республикасы  Президентінің 

баяндамаларынан,  сөйлеген  сөздері  мен  мақалаларынан  /Н.Ə.Назарбаев.–  Алматы: 

Қазақстан, 1996.– 640 б. 

24. Тəуелсіздік белестері /Н.Ə.Назарбаев.– Алматы: Атамұра, 2003.– 336 б. 

25.  Туған  елім – тірегім:  Қанатты  сөздер  /Н.Ə.Назарбаев;  құрастырғандар 

М.Қасымбеков, Қ.Əлімқұлов.– Алматы: Рауан, 2001.– 128 б. 26. Халыққа арнау = Слово к народу: Сөйлеген сөздері мен сұхбаттар жинағы /Н.Ə.Назарбаев; 

ҚР  Президенттік  мəдениет  орталығы;  жоба  авторы  М.Ж.Жолдасбеков,  ғылыми  кеңесші 

Е.Ж.Бабақұмаров;  құрастырғандар  Г.Т.Тəңірбергенова,  К.Т.Қалилаханова,  Б.Т.Имансерікова, 

Р.Ж.Əлімбеков, Д.Дүйсебаев.– Астана: Күлтегін, 2007.– 592 б.– Қазақ, орыс тілдерінде. 27.  Назарбаев  Нурсултон.  Дах  соли  бұхронй:  Қанатты  сөздер  /Н.Назарбаев;  Аз  русй 

тарчумаи Қосимзода И. ва Еров Х.; Мухаррир Еров Х.– Душанбе: Ирфон, 2004.– 240 б.– 

Тəжік тілінде. 

 

Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ СӨЙЛЕГЕН СӨЗДЕРІ МЕН БАЯНДАМАЛАРЫ 28. Абай мен Пушкин – қазақ жəне орыс мəдениеттерінің өзара тығыз ықпалдасуының 

нышаны /Н.Ə.Назарбаев //Ел.– 2006.– 13 сəуір (№15).– 2 б.

Елбасының Ресей Мемлекеттік Думасында сөйлеген сөзі. 

29. Абай тойы елдігімізге сын /Н.Ə.Назарбаев //Қазақ əдебиеті.– 1993.– 14 мамыр. 

ҚР  Президентінің  халықаралық  Абай  қорының  тұсаукесер  жиынында  сөйлеген  сөзі 

(Алматы, 4 мамыр 1993 жыл).

30. Абай туралы сөз /Н.Ə.Назарбаев //Жас алаш.– 1995.– 12 тамыз; Егемен Қазақстан.– 

1995.– 10 тамыз; Саясат.– 1995.– №4.– 3–16 б.; Назарбаев Н. Қалың елім, қазағым.– Алматы, 9

1998.– 239–258 б.; Қазақ əдебиеті.– 2005.– 19 тамыз (№33).– 1 б.; Абай туралы сөз.– Алматы, 

1996.– 6–24 б.; Абай.– 2007.– 10 қазан (№1).– 1, 3 б.

ҚР Президентінің Ұлы ақын Абайдың 150 жылдығына арналған салтанатты мəжілісте 

сөйлеген сөзі. 

31.  Адалдық  пен  адамгершіліктің,  əділеттілік  пен  ізгіліктің  алып  жыршысы 

/Н.Ə.Назарбаев //Назарбаев Н. Қалың елім, қазағым.– Алматы, 1998.– 259–272 б. 

Жамбылдың 150 жылдығы салтанатында сөйлеген сөзі. 

32.  Адам  əлеуетінің  дамуы – Тəуелсіздіктің  басты  құндылығы //Егемен  Қазақстан.– 

2007.– 15 желтоқсан  (№386/389).– 1, 2 б.;  Дала  мен  қала.– 2007.– 21 желтоқсан  (№51).– 

3–5  б.;  Президент  жəне  Халық.– 2007.– 20 желтоқсан  (№51).– 2 б.;  Үкімет  бюллетені = 

Правительственный бюллетень.– 2007.– №6.– 3–16 б. 

Астанадағы Бейбітшілік жəне келісім сарайында өткен Тəуелсіздіктің 16 жылдығына 

арналған  салтанатты  жиналыста  ҚР  Президенті  Н.Ə.Назарбаевтың  сөйлеген  сөзі (14 

желтоқсан 2007 жыл).

33. Адамдарға біздің жұмысымыздың жемісін көрсететін уақыт келді /Н.Ə.Назарбаев 

//Егемен Қазақстан.– 2002.– 29 наурыз (№68/69).– 1, 2 б. 

Елбасының  Үкіметтің  кеңейтілген  мəжілісінде  сөйлеген  сөзі  (Астана, 28 наурыз 

2002 жыл).34.  Азаматтардың  құқықтары  мен  еркіндігін  қорғау – мемлекеттігімізді  нығайтудың 

маңызды мəселесі /Н.Ə.Назарбаев //Егемен Қазақстан.– 2000.– 21 сəуір; Заң газеті.– 2000.– 

17 мамыр.– 1 б. 

ҚР  Президенті  Нұрсұлтан  Əбішұлы  Назарбаевтың  қылмысқа  жəне  сыбайлас 

жемқорлыққа  қарсы  күресті  күшейту  мəселелеріне  арналған  кеңесте  сөйлеген  сөзі 

(Астана, 19 сəуір 2000 жыл).35.  Азаматтық  қоғам  көп  міндеттер  жүктейді  /Н.Ə.Назарбаев //Егемен  Қазақстан.– 

2003.– 16 қазан.– 1–2 б. 

Елбасы  Н.Назарбаевтың 2003 жылы 15 қазанда  Астанада  Азаматтық  форумның 

ашылуында сөйлеген сөзі. 36. Айқын мақсат ұстанған еліміз //Алматы ақшамы.– 2006.– 21 желтоқсан (№147).– 

1, 8–9 б. 

ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігінің 15 жылдығына 

арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөздерінен (Алматы, 16 желтоқсан 2006 жыл).37.  Аймақтық  интеграция  жəне  еуразияшылдық  /Н.Ə.Назарбаев //Дала  мен  қала.– 

2004.– 9 сəуір.– 7 б. 

Астанадағы  “Еуразияшылдық:  идеядан – нақтылыққа”  атты  ғылыми-практикалық 

конференцияда Елбасының жасаған баяндамасының толық мəтіні (2 сəуір 2004 жыл).38. Ақмола əсем қалаға айналды /Н.Ə.Назарбаев //Астана /Ред.: Н.Калка, А.Хайдаров.– 

Алматы, 1998.– 56–57 б.

Президенттің “Қазақстан теледидары мен радиосы” республикалық корпорациясында 

болып, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен кездесуінде сөйлеген сөзінен (2 сəуір 

1998 жыл).

39. Ақ тілекпен, Астана! /Н.Ə.Назарбаев //Ақиқат.– 2008.– №7.– 3–5 б. 

ҚР  Президентінің 29 мамырда  Ақордада  бір  топ  қазақ  тілді  бұқаралық  ақпарат 

құралдары басшыларымен кездесудегі сөзінен.


10

40.  Ақыл-ой  парасаттылығына  сенім  /Н.Ə.Назарбаев //Халық  кеңесі.– 1991.– 24 

желтоқсан. 

ҚР  Президентінің  Тəуелсіз  мемлекеттер  келіссөзіне  қатысушылар  дайындаған 

құжаттарға қол қою рəсімі алдында сөйлеген сөзі. 41. Алар белесіміздің бəрі алда, бəрімізді аруақ қолдасын /Н.Ə.Назарбаев //Сарыарқа.– 

1993.– 18 қыркүйек (№179).– 1 б.

ҚР  Президентінің  Жезқазған  облысы  Ұлытау  ауданының  еңбекшілерімен 

кездесуіндегі сөзі. 42. Алашқа айбын болған арыстар /Н.Ə.Назарбаев //Назарбаев Н. Қалың елім, қазағым.– 

Алматы, 1998.– 223–238 б.

Тарихи зерде кешінде сөйлеген сөзі (14 желтоқсан 1994 жыл).

43. “Алға қойған мақсатқа жету үшін біз бірге болуымыз керек” /Н.Ə.Назарбаев //Дала 

мен қала.– 2006.– 7 шілде (№26).– 1–2 б.

ҚР Президентінің, “Отан” республикалық саяси партиясының кезектен тыс ІХ съезінде 

сөйлеген сөзі (Астана, 4 шілде 2006 жыл). 44.  Арал – ортақ  қасіретіміз,  ортақ  қам-қарекетіміз  /ҚазТАГ //Егемен  Қазақстан.– 

1994.– 14 қаңтар. 

1994 жылы 11 қаңтарда Нүкісте өткізілген Арал мəселелері жөніндегі конференциядағы 

Н.Назарбаевтың сөйлеген сөзінен. 45. Ардагерлермен ақылдасу үлкен ғанибет /Н.Ə.Назарбаев //Астана ақшамы.– 2001.– 

22 наурыз.– 1 б. 

Елбасының 21 наурыз  күні  Астанадағы  Президенттің  мəдени  орталығында  өткен 

Республика ардагерлерінің ІV съезінде сөйлеген сөзі. 46.  Ардагерлердің  елге  сіңірген  ерен  еңбегі  ұрпақтар  санасынан  ешқашан  өшпейді 

/Н.Ə.Назарбаев //Егемен Қазақстан.– 2001.– 22 наурыз (№60–63).– 1, 3 б. 

Наурыз  мейрамы  қарсаңында  Қазақстан  Республикасы  ардагерлерінің  ІV  съезінде 

сөйлеген сөзі. 47.  Ар-намысым,  қасіретім,  мақтанышым – Желтоқсан! /Н.Ə.Назарбаев //Егемен 

Қазақстан.– 1992.– 8 қыркүйек.

“Желтоқсан  жаңғырығы”  қоғамдық  қоры  ұйымдастырған  қазақ-қырғыз  жастарының 

жиынында ҚР Президентінің сөйлеген сөзі.48. Аса зор жауапкершілік сезімімен /Н.Ə.Назарбаев //Президент жəне Халық.– 2010.– 

15 қаңтар (№2).– 1, 2 б.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың ЕҚЫҰ Тұрақты кеңесінің 

инаугурациялық  отырысында  бейнежазба  арқылы  берілген  сөзі  (Вена, 14 қаңтар 2010 

жыл).

49. Астана Алматыдан Ақмолаға көшетін болды /Н.Ə.Назарбаев //Астана /Ред.: Н.Калка, 

А.Хайдаров.– Алматы, 1998.– 6 б. 

Қазақстан  Республикасы  Президентінің  Жоғарғы  Кеңес  сессиясында  жасаған 

баяндамасынан.50.  Астана  арқылы  елдің  жаңа  тарихы  басталды  /Н.Ə.Назарбаев //Жас  Қазақ  үні.– 

2008.– 8 шілде (№27).– 6 б.

Астананың 10 жылдығына орай 2008 жылдың 5 шілдесіндегі жиында сөйлеген сөзі.


11

51. Астана – асқақ абыройымыздың айғағы /Н.Ə.Назарбаев //Егемен Қазақстан.– 2008.– 

6 шілде (№206/207).– 1, 2 б.; Дала мен қала.– 2008.– 11 шілде.– 3–4 б.; Үкімет бюллетені = 

Правительственный бюллетень.– 2008 – №4.– 3–17 б.; Тіл.– 2008.– №2.– 11–12 б. 

Астананың 10 жылдығына арналған салтанатты жиындағы сөзі (6 шілде 2008 жыл).52. “Астана біздің – болашаққа бағдарымыздың символы” /Н.Ə.Назарбаев //Ақиқат.– 

2008.– №7.– 6–9 б.

“Еуразия жүрегінде” кітабының тұсаукесерінде сөйлеген сөзі.

53. Астана кездесуі түркі тілдес мемлекеттердің бірлескен жұмысының жаңа кезеңіне 

жол ашады /Н.Ə.Назарбаев //Егемен Қазақстан.– 1998.– 11 маусым. 

ҚР  Президентінің  түркі  тілдес  мемлекеттердің 1998 жылғы 9 маусымда  Астана 

қаласында өткен V кездесуінде сөйлеген сөзі.54. Астанасы жаңа елдің бастамасы да жаңа /Н.Ə.Назарбаев //Дипломатия жаршысы.– 

1998.– №2.– 3–7 б. 

Астана  қаласын  ресми  таныстыруға  арналған  салтанатта  сөйлеген  сөзі (10 маусым 

1998 жыл). 55.  Асуларымыз  абыройлы  болды,  енді  кемел  көкжиектер  күтеді  /Н.Ə.Назарбаев 

//Алматы ақшамы.– 2001.– 6 қыркүйек.– 1 б. 

3  қыркүйек  күні  Республика  Парламенті  палаталарының  бірлескен  отырысында  ҚР  

Президенті атқарылған іске баға берді, елдегі жағдайды жəне 2002 жылғы ішкі жəне сыртқы 

саясаттың негізгі бағыттарын баян етті, кемел келешегімізге бағыт-бағдар нұсқады. 

56.  Асықсақ  та  аптықпайық  /Н.Ə.Назарбаев //Егемен  Қазақстан.– 2002.– 26 қаңтар 

(№17).– 1, 2 б.; Заң газеті.– 2002.– 30 қаңтар.– 1 б. 

Елбасының Астанада өткен ел өмірінің келелі мəселелерін талқылаған алқалы кеңесте 

сөйлеген сөзі (25 қаңтар 2002 жыл). 57. Асыл мұратымыз – тұтастық /Н.Ə.Назарбаев; дайындаған М.Төлепберген //Егемен 

Қазақстан.– 2001.– 27 сəуір. 

ҚР  Президентінің  түркі  тілдес  мемлекеттер  басшыларының 7-саммитінде  сөйлеген 

сөзі (Стамбұл, 26 сəуір 2001 жыл). 58. Ата-бабаларымыздың қанымен қорғап, аманат еткен қасиетті мекені /Н.Ə.Назарбаев 

//Астана /Ред.: Н.Калка, А.Хайдаров.– Алматы, 1998.– 49–50 б. 

Ақмолада Елбасының ҚР Президенті Əкімшілігінің, Үкімет пен Парламент аппараты 

қызметкерлерінің біріккен кеңесінде сөйлеген сөзінен (21 қаңтар 1998 жыл).59. Əйелдердің ұстамдылығы мен төзімділігі – тыныштық пен тұрақтылықтың тірегі 

/Н.Ə.Назарбаев //Егемен Қазақстан.– 2009.– 6 наурыз (№88/90).– 1–2 б.; Үкімет бюллетені 

= Правительственный бюллетень.– 2009.– №2.– 18–25 б. 

Астанада  өткен  Қазақстан  əйелдерінің V форумында  сөйлеген  сөзі (5 наурыз 2009 

жыл). 

60. Əлем қазақтары бірлесуінің жаңа белесі /Н.Ə.Назарбаев //Астана.–2005.– №5.– 5 б. 

Мемлекет  басшысы  Н.Назарбаевтың  Дүние  жүзі  қазақтарының  ІІІ  Құрылтайында 

жасаған баяндамасынан (Астана, 28–30 қыркүйек 2005 жыл). 

61. Əрқашан азаматтық биіктен көрінді //Жетісу.– 2009.– 10 желтоқсан (№138).– 1 б. 

Елбасы Н.Назарбаевтың көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткері, халық жазушысы 

Əбіш Кекілбайұлының 70 жасқа толуына орай өткен салтанатты жиында сөйлеген сөзі. 


12

62. Əрқашан бірге, əрдайым алда болайық /Н.Ə.Назарбаев //Жаңа ғасыр.– 2006.– №12.– 

2–8 б.; Егемен Қазақстан.– 2006.– 25 қазан (№260/263).– 1, 2 б.; Қазақ əдебиеті.– 2006.– 3–9 

қараша (№44).– 1 б. 

Қазақстан  халықтары  Ассамблеясының 12-сессиясында  Мемлекет  басшысының 

сөйлеген сөзі (Астана, 24 қазан 2006 жыл). 

63.  Əрқашан  бірге,  əрдайым  алда  болайық //Қазақ  əдебиеті.– 2006.– 3–9 қараша 

(№44).– 1 б. 

Нұрсұлтан  Назарбаевтың  Қазақстан  халықтары  Ассамблеясының 12-сессиясында 

сөйлеген сөзі. 64.  Əскер – тəуелсіздік  қорғаны  /Н.Ə.Назарбаев //Жас  алаш.– 2001.– 13 ақпан 

(№19).– 1 б.

11 ақпан күні оңтүстік астанамыздағы Əскери академияда өткен Бірінші бүкілармиялық 

жиында сөйлеген сөзі.65. Барлық нұсқалардың ішіндегі ең дұрысы – Ақмола /Н.Ə.Назарбаев //Астана /Ред.: 

Н.Калка, А.Хайдаров.– Алматы, 1998.– 8–12 б.

Мемлекет  басшысының  Жоғарғы  Кеңестің  пленарлық  мəжілісінде  сөйлеген  сөзі (6 

шілде 1998 жыл). 66. Басқару жүйесі бүгінгі қоғамға сай болуы тиіс //Жас Қазақ үні.– 2003.– 4–10 сəуір 

(№13).– 1 б.

Ұлттық  кеңестің  кезекті  отырысындағы  Елбасы  Н.Назарбаевтың  қорытынды  сөзі (3 

сəуір 2003 жыл).67. Баспасөз – саяси ықпал жасаудың тетігі /Н.Ə.Назарбаев //Егемен Қазақстан.– 1994.– 

26 қараша (№199).– 1 б.

8 қарашада Ақордада өткен жиналыста сөйлеген сөзінен.

68. Батыл қадамдарымыз жаһандық қауіпсіздік саласындағы мемлекетіміздің стратегиясын 

айқындайды /Н.Ə.Назарбаев //Дала мен қала.– 2007.– 28 қыркүйек (№35).– 1, 3 б.

Елбасының  БҰҰ  Бас  Ассамблеясының 62-сессиясында  сөйлеген  сөзі  (АҚШ, 18 

қыркүйек 2007 жыл). 69.  Бауырларға  құшағымыз  ашық:  Дүние  жүзі  қазақтары  Құрылтайының 

салтанатты мəжілісінде сөйлеген сөзі (1982 ж.) /Н.Ə.Назарбаев //Қалың елім, қазағым 

/Құрастырғандар Қ.Əлімқұлұлы, С.Балғабаев, М.Қасымбеков, Қ.Найманбаев.– Алматы, 

1998.– 21–36 б. 70. [Баяндама] /Н.Ə.Назарбаев //Егеменді Қазақстан.– 1992.– 2 маусым.

Қазақстан  Республикасы  Конституциясының  жобасы  туралы  Жоғарғы  Кеңес 

сессиясындағы баяндамасы (Алматы, 1 маусым 1992 жыл).Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   92
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет