Қазақстандағы орта білім: жағдайы және болашағЫ


  Қазақстанда  орта  білім  беру  (бастауыш,  негізгі  және  жалпы  орта)жүктеу 5.16 Mb.
Pdf просмотр
бет2/16
Дата18.03.2017
өлшемі5.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2  Қазақстанда  орта  білім  беру  (бастауыш,  негізгі  және  жалпы  орта): 
жағдайы, проблемалары және дамуының басым бағыттары  
 
2.1 Білім беру жүйесінің көрсеткіштері  
 
Қазақстанда  орта  білім  алу  міндетті  болып  табылады  және  оқушылардың 
мемлекеттік  мектептерде  тегін  оқуға  құқылары  бар.  Оқушылар  өздері  білім 
алғысы  келген  мектептерді  таңдауы  мүмкін,  мұндай  жағдайда  басымдылық 
мектеп  бекітілген  шағын  аудандарда  тұратын  тұрғындарға  беріледі. 
Оқушылардың  мектепке  баруы  жүз  пайыз  болып  табылады.  2013-2014  оқу 
жылында  бастауыш,  негізгі  және  жалпы  орта  білім  берудің  бағдарламаларын 
іске  асыратын  7648  мектепте  2  571  989  оқушы  оқыды.  Білім  беру  жүйесіне 
мектептердің  әртүрлі  типтері  мен  түрлері  кіреді,  оның  басым  бөлігі  (95,5%) 
мемлекеттік  және  ҚР  БҒМ  ведомствалық  ұйымдарына  бағынысты  мектептер 
болып табылады (1-кесте).  
 
1-кесте – Негізгі білім беру статистикасы, 2013-2014 оқу жылы  
Жалпы білім беретін орта мектеп  
Мектеп саны  
%  
Мемлекеттік мектептер 
7 307 
95,5 
Жекеменшік мектептер 
107 
1,4 
Кешкі мектептер 
81 
1,1 
Назарбаев Зияткерлік мектебі (НЗМ)  
15 
0,2 
Басқа мектептер  
138 
1,8 
Барлығы  
7 648 
100 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
 
Соңғы он жылда  мемлекеттік  емес  мектептердің  саны көбейе  түсті,  бірақ 
олар  еліміздегі  барлық  мектептердің  1,4%  құрайды,  онда  0,8%  оқушы  білім 
алуда.  Елімізде  2013-2014  оқу  жылында  жұмыс  істеген  107  мемлекеттік  емес 
мектептердің  жартысынан  астамы  Алматы  және  Астана  қалаларына  тиісті. 
Мемлекеттік  емес  мектептер  халықаралық  іс-тәжірибелерді  ескере  отырып 
әзірленген оқу бағдарламаларымен оқытады, оқу үшін төленетін ақыны өздері 
белгілейді және олар мемлекет тарапынан қаржыландырылмайды.  
Мектептердің  басым  бөлігі  жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептерге 
жатады,  оларда  балалар  1-сыныптан  11  немесе  12-сыныпқа  дейін  оқиды; 
күндізгі  мектептердің  13%-ы  тек  бастауыш  сыныпта,  яғни  1-ден  4-ке  дейін; 
мектептердің  15%-ы  5-9-сыныптарда  ғана  оқытуды  жүзеге  асырады.  Жалпы 
білім  беретін  күндізгі  мектептердің  жартысынан  астамы  (52%)  қазақ  тілінде, 
18,4%  -  орыс  тілінде  білім  береді және  28,5% мектеп  «аралас  тілде оқытатын» 
мектептердің  қатарына  жатады;  одан  басқа  жалпы  білім  беретін  күндізгі  3 
мектеп  - тәжік тілінде, 14 – ұйғыр тілінде , 57  – өзбек тілінде білім береді (2- 
кесте).  
 

18 
2-кесте – Білім беру статистикасы, 2013-2014 оқу жылы  
Мемлекеттік күндізгі жалпы білім 
беретін мектептер 
Мектеп саны 

Бала саны 

Қазақ тілінде оқытатын 
3 800 
52 
1 649 059 
65,3 
Орыс тілінде оқытатын  
1 345 
18,4 
779 748 
30,8 
Басқа тілде оқытатын  
74 

96 240 
3,8 
Бір  тілден  артық  тілде  оқытатын 
мектептер 
2 088 
28,5 
34 807 
1,4 
Қалалық мектептер 
1 605 
22 
1 403 377 
55,6 
Ауылдық мектептер 
5 702 
78 
1 121 670 
44,4 
Барлығы 
7 307 
100 
2 525 047 
100 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
 
Дарынды  балаларға  арналған  мектептер  мен  пәнді  тереңдетіп  оқытатын 
(мысалы,  математика,  жаратылыстану  ғылымдары,  әлеуметтік  ғылымдар, 
гуманитарлық  пәндер,  музыка,  өнер)  мектептердегі  оқушылар  саны  өсуде. 
Гимназиялар  мен  лицейлер  пәндерді  тереңдетіп  оқыту  бойынша  басқа 
мектептерге  үлгі  бола  алады.  Алайда,  Қазақстан  Республикасы  Президентінің 
бастамасымен  құрылған  Назарбаев  Зияткерлік  мектептері  (НЗМ)  жаңа  білім 
беру  практикаларын  дамытуға  арналған  алдыңғы  қатарлы,  беделді  білім  беру 
ұйымдары болып табылады.  
2014-2015 оқу жылында 7563 мектеп жұмыс істеді, оның ішінде 7 517-і ҚР 
Білім және ғылым министрлігіне және жергілікті атқарушы органдарға, 5-еуі – 
ҚР  Денсаулық  сақтау  және  әлеуметтік  даму  министрлігіне,  1  мектеп  ҚР 
Қорғаныс министрлігіне қарасты білім беру ұйымдары (4-сурет).  
 
7 517
6
14
16
10
ҚР БҒМ және 
ЖБО
ҚР басқа 
министрліктер
Спорт және дене 
тәрбиесі ісі 
жөніндегі 
комитеті 
АҚ «НЗМ»
басқа 
ведомствалар 
(халықаралық 
мектептер)
 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
4-сурет – Ведомствалық ұйымдарға қарасты білім беру ұйымдарының желісі  
 
Жергілікті  атқарушы  органдарға  қарасты  білім  беру  ұйымдарының 
желісіне (7 504), мемлекеттік емес (99), кешкі (79), мемлекеттік күндізгі жалпы 
білім  беретін  мектептер  (7  222),  арнайы  білім  беру  ұйымдары  (97)  және 
девиантты  мінез-құлықтағы  балаларға  арналған  (7)  мектептер  кіреді.  ҚР  БҒМ 
Барлығы
 7 563 
мектеп
 

19 
ведомствалық  бағынысты  ұйымдарына  13  білім  беру  ұйымы  кіреді,  оның 
ішінде,  8  мектеп  республикалық  мәртебеге  ие  және  5  мектеп  еліміздің 
колледждері және жоғары оқу орындарының қасында жұмыс істейді (3-кесте).  
 
3-кесте – негізгі білім беру статистикасы, 2014-2015 оқу жылы  
Жалпы білім беретін орта мектептер  
Мектеп саны  
%  
Мемлекеттік мектептер 
7 222 
95,5 
Жекеменшік мектептер 
99 
1,3 
Кешкі мектептер 
79 

Назарбаев Зияткерлік мектебі (НЗМ) 
16 
0,2 
Басқа мектептер 
147 

Барлығы 
7 563 
100 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
 
Елімізде мемлекеттік мектептермен қатар жекеменшік мектептер де жұмыс 
істейді.  Бұл  мектептер  жекелеген  пәндерді  тереңдетіп  оқытумен  қатар,  түрлі 
әлемдік  педагогикалық  әдістемелерді,  оқытудың  эксклюзивті  авторлық 
бағдарламаларын пайдаланады.  
Талдау деректері бойынша 2013 жылы 7648 білім беру ұйымы, 2014 жылы 
7563 білім беру ұйымы жұмыс істеді. Мектептер санынан оң өзгерісті байқауға 
болады. Халықтың табиғи өсуіне байланысты халық санының өсу динамикасы 
жоғары екені көрінеді.  
Ауылдық білім беру ұйымдарының саны қалалық білім беру ұйымдарына 
қарағанда басым түседі (4-кесте).  
 
4-кесте – Облыстар бойынша білім беру ұйымдарының саны, 2014-2015 оқу жылы  
Облыс 
Барлық 
мектептер  
Оның ішінде: 
Қалалық мектептер  
Ауылдық мектептер  
Ақмола 
613 
98 
515 
Ақтөбе 
443 
99 
344 
Алматы 
757 
107 
650 
Атырау 
199 
61 
138 
Шығыс Қазақстан 
709 
180 
529 
Жамбыл 
464 
98 
366 
Батыс Қазақстан 
411 
72 
339 
Қарағанды 
563 
225 
338 
Қостанай 
565 
95 
470 
Қызылорда 
306 
63 
243 
Маңғыстау 
145 
52 
93 
Павлодар 
418 
96 
322 
Солтүстік Қазақстан 
558 
65 
493 
Оңтүстік Қазақстан 
1053 
261 
792 
Астана қ. 
96 
96 

Алматы қ. 
263 
263 

Барлығы 
7563 
1931 
5632 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  

20 
2014  жылы  ауылдық  білім  беру  ұйымдарының  үлесі  5632  мектепті  (75%) 
құрады.  Ауылдық  мектептердің  басым  бөлігі  Солтүстік  Қазақстан  (88,3%), 
Алматы  (85,8%),  Ақмола  (84%),  Оңтүстік  Қазақстан  (75,2%)  облыстарына 
тиесілі.  
2014 жылы қала мектептерінің үлесі 1931 (25%) құрады (5-сурет).  
 
 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
 
5-сурет – Облыстар бойынша білім беру ұйымдарының саны, 2014-2015 оқу 
жылы  
 
Бірқатар  басымдылықтарға  ие  болуына  байланысты,  жекеменшік 
мектептер  ерекше  танымалдық  танытуда,  оның  ішінде:  жеке  көңіл  бөлу 
(сыныпта 15 адамнан көп емес), жақсы тамақтандыру, қолайлы орта, беделдің 
болуы. Бүгінде мұндай мектептер саны – 99 (2013 жыл – 106), бұл жалпы білім 

21 
беретін мектептер санының 1,3% құрайды. Онда 18,5 мың оқушы оқиды, жалпы 
оқушылар санының 7% құрайды (2013 жыл – 19,5 мың).  
ҚР  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандартының  талаптарын 
ескере  отырып  өз  бетінше  әзірленген  кіріктірілген  білім  берудің  оқу 
бағдарламаларын және халықаралық білім беру бағдарламаларын халықаралық 
мектептер  іске  асырады.  Мұндай  мектептердің  қатарына  «НұрОрда»  (Астана, 
Алматы, Өскемен), «Мирас» (Астана, Алматы), «Хэйлибэри» (Астана, Алматы), 
«Назарбаев  Зияткерлік  мектебі»  ДББҰ  (Астана),  Алматы  қаласындағы 
халықаралық мектептер (МША) және басқалары жатады.  
Жастар мен жасөспірімдерге үздіксіз білім беру жүйесінің маңызды бөлігі 
кешкі  мектептер  болып  табылады,  кезінде  түрлі  себептермен  орта  білім  ала 
алмаған барлық санаттағы азаматтарға білім алуға кең мүмкіндік береді.  
2014  жылы  оқытудың  әртүрлі  нысандары  бойынша  (күндізгі,  сырттай, 
жеке,  экстернат)  79  кешкі  мектепке  11  825  адам  қамтылды  (2013  жылы  –  81 
мектеп,  контингент  –  12  661  адам).  Кешкі  мектептер  Ақмола  (11),  Қарағанды 
(9),  Қызылорда (8),  Оңтүстік Қазақстан  (8)  және Шығыс Қазақстан  (8  мектеп) 
облыстарына барынша қажет.  
7 222 мемлекеттік күндізгі білім беру ұйымдарының басым бөлігі ауылдық 
жерлерге тән (5 569 мектеп), 869-ы - бастауыш мектеп, 1 075-і - негізгі мектеп, 
5 278-і - орта мектеп. Оның ішінде, 231-і - гимназия, 95-і лицей және 1 270-і - 
пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер.  
Мемлекеттік  күндізгі  білім  беру  ұйымдарының  жалпы  санынан  3  794 
мектеп  оқытуды  қазақ  тілінде  жүргізеді,  1  291  мектеп  –  орыс  тілінде,  2  100 
мектеп – орыс-қазақ тілдерінде (аралас), 19 мектеп – өзбек тілінде, 13 мектеп – 
ұйғыр  тілінде  және  4  мектеп  –  тәжік  тілінде  білім  береді.  29  мектепте 
этникалық  тұрғындарға  ана  тілінде  білім  беретін  сыныптар  бар  (шешен, 
әзірбайжан, дүнген, поляк, курд, түрік т.б.) (5-кесте).  
 
5-кесте – Білім беру статистикасы, 2014-2015 оқу жылы  
Мемлекеттік күндізгі жалпы білім 
беретін мектептер  
Мектеп саны 

Бала саны 

Қазақ тілінде оқытатын 
3 794 
52,5 
1 716 110 
65,6 
Орыс тілінде оқытатын  
1 291 
17,8 
802 096 
30,6 
Басқа тілде оқытатын  
37 
0,5 
97 692 
3,7 
Бір  тілден  артық  тілде  оқытатын 
мектептер 
2 100 
29 
36 336 
1,4 
Қалалық мектептер 
1 653 
22,9 
1 339 936 
51,2 
Ауылдық мектептер 
5 569 
77,1 
1 275 962 
48,8 
Барлығы 
7 222 
100 
2 615 898 
100 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
 
2013-2014 оқу жылының көрсеткіштерін салыстырып қарағанда, 2014-2015 
оқу  жылында  жабылған  және  жаңадан  ашылған  мектептерді  есепке  алғанда, 

22 
жалпы елімізде күндізгі мемлекеттік білім беру ұйымдары желісінің азаюы 85 
бірлікті құрады.  
Жыл сайынғы мектептер желісінің қысқаруының аясында оқушылар саны 
өсуінің  оң  өзгерістерін  байқауға  болады.  2013  жылғы  көрсеткіштермен 
салыстырғанда  күндізгі  жалпы  білім  беретін  мектептердегі  оқушылар 
контингенті  көбейді  және  2,6  млн.  адамды  құрады  (90  851  адам),  бұл  оң 
демографиялық және көші-қон процестерімен байланысты (6-сурет).  
 
 
 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
 
6-сурет – Күндізгі жалпы білім беретін мектептер желісі және контингенті  
 
Облыстарда  күндізгі  жалпы  білім  беретін  мектептер  желісі  санының 
қысқару  үрдісі  байқалады,  бұл  сыныптардың  толмау  себебі  олардың 
жабылуымен  байланысты  болған  (7-сурет).  Мысалы,  Ақмола  облысында  2013 
жылы 621 мектеп жұмыс істесе, ал 2014 жылы – 592 мектеп, бұл 29 мектепке аз. 
Батыс Қазақстан облысында 2013 жылы 407 мектеп болса, ал 2014 жылы – 397 
мектеп. 
 
 
 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
7-сурет– Облыстар бойынша күндізгі жалпы білім беретін мектептер саны  

23 
Атап  айтқанда, бір жылдың ішінде  ауылдық  мектептер  саны 133 бірлікке 
азайған.  Осыған  байланысты,  қала  мектептерінің  саны  48-ге,  оның  ішінде 
Алматы  (Наурызбай  ауданы)  және  Оңтүстік  Қазақстан  (Сайрам,  Ордабасы, 
Төле  би  аудандары)  облыстарындағы  ауылдық  жерлердегі  мектептердің  бір 
бөлігінің, тиісінше Алматы және Шымкент қалаларына берілуі есебінен өскен 
(8-сурет).  
 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
8-сурет – Қала және ауылдық жалпы білім беретін мектептердің желісі  
 
Талдау  деректері  бойынша  2014  жылы  7222  мемлекеттік  күндізгі  жалпы 
білім  беретін  мектептер  жұмыс  істеді.  Мектеп  санының  өсуі  оң  өзгерісті 
байқатады.  
Пайыздық  арақатынаста  ауылдық  мектептердің  үлесі  қала  мектептері 
санына  қарағанда  басым  түседі.  Төменде  күндізгі  мемлекеттік  жалпы  білім 
беретін қала және ауыл мектептерінің саны көрсетілген (6-кесте).  
 
6-кесте  –  Облыстар  бойынша  күндізгі  мемлекеттік  жалпы  білім  беретін 
мектептер саны, 2014-2015 оқу жылы  
Облыстар 
Барлық мектеп 
Оның ішінде:  
Қала мектептері 
Ауыл мектептері 
Ақмола 
592 
84 
508 
Ақтөбе 
428 
86 
342 
Алматы 
734 
91 
643 
Атырау 
193 
57 
136 
Шығыс Қазақстан 
676 
151 
525 
Жамбыл 
450 
87 
363 
Батыс Қазақстан 
397 
58 
339 
Қарағанды 
531 
206 
325 
Қостанай 
548 
80 
468 
Қызылорда 
292 
56 
236 
Маңғыстау 
130 
41 
89 
Павлодар 
405 
85 
320 
Солтүстік Қазақстан  
547 
58 
489 
Оңтүстік Қазақстан 
1021 
235 
786 
Астана қ. 
77 
77 

Алматы қ. 
201 
201 

ҚР 
7222 
1653 
5569 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  

24 
2013  жылы  ауыл  мектептерінің  үлесі  5702  (78  %),  ал  2014  жылы  5569 
(75%) мектепті құрады. Ауыл мектептерінің басым бөлігі Солтүстік Қазақстан 
(88,3%),  Алматы  (85,8%),  Ақмола  (84%),  Оңтүстік  Қазақстан  (75,2%) 
облыстарына тиесілі болып отыр.  
2013  жылы  қала  мектептерінің  үлесі  1605  мектеп  (22%),  ал  2014  жылы 
1931 (25%) мектепті құрады. Қала мектептері үлесінің өсу өзгерісі байқалады. 
Бұл  жергілікті  тұрғындардың  қалаға  көшуімен  және  қала  тұрғындарының 
табиғи өсімімен байланысты (9-сурет).  
Талдау  нәтижесі  бойынша  республикада  бастауыш  мектептер  саны  -  869 
екені анықталды. Олардың негізгі бөлігі, яғни 830 мектеп ауылдық жерлерде, ал 
қалада  -  39  мектеп  орналасқан.  Облыс  орталықтары:  Алматы,  Атырау,  Батыс 
Қазақстан, Қызылорда облыстарының орталықтарында және Алматы қаласында 
бастауыш мектептер жоқ (7-кесте).  
 
7-кесте – Облыстар бойынша бастауыш мектептер саны, 2014-2015 оқу жылы  
 
Облыстар  
Барлық 
мектептер  
Оның ішінде:  
Қала 
мектептері  
Ауыл 
мектептері  
Ақмола 
79 

78 
Ақтөбе 
52 

50 
Алматы 
68 

68 
Атырау 
12 

12 
Шығыс Қазақстан 
56 

51 
Жамбыл 
62 

58 
Батыс Қазақстан 
88 

88 
Қарағанды 
57 

56 
Қостанай 
112 

108 
Қызылорда 
16 

16 
Маңғыстау 
10 


Павлодар 
50 

47 
Солтүстік Қазақстан 
92 

90 
Оңтүстік Қазақстан 
112 
11 
101 
Астана қ. Алматы қ.  
ҚР  
869 
39 
830 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
 
Бастауыш  мектептердің  басым  бөлігі  Қостанай  (108),  Оңтүстік  Қазақстан 
(101), Солтүстік Қазақстан (90), Батыс Қазақстан (88), Ақмола (78), Алматы (68 
мектеп) облыстарында орналасқан (10-сурет).  
 

25 
 
 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
 
9-сурет – Облыстар бойынша күндізгі жалпы білім беретін мемлекеттік мектеп 
саны, 2014-2015 оқу жылы  
 

26 
 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
10-сурет – Облыстар бойынша бастауыш мектептер саны, 2014-2015 оқу жылы  
 
Статистика  бойынша  республикада  негізгі  деңгейлі  білім  беретін 
мектептер саны – 1075. Негізгі мектептердің басым бөлігі, яғни 994-і – ауылдық 
жерлердеде,  ал  қалада  –  81  мектеп  орналасқан.  Қызылорда,  Маңғыстау 
облыстарының орталықтарында және Астана қаласында негізгі мектептер жоқ 
(8-кесте).  
 
8-кесте – Облыстар бойынша негізгі мектептердің саны, 2014-2015 оқу жылы  
Облыстар 
Барлық 
мектептер 
Оның ішінде: 
Қала мектептері 
Ауылдық 
мектептер 
Ақмола 
160 

154 
Ақтөбе 
79 

76 
Алматы 
49 

48 
Атырау 
15 

11 
Шығыс Қазақстан 
127 

119 
Жамбыл 
36 

34 
Батыс Қазақстан 
73 

71 
Қарағанды 
102 
27 
75 
Қостанай 
114 

105 
Қызылорда 
25 

25 
Маңғыстау Павлодар 
68 

66 
Солтүстік Қазақстан 
124 

121 
Оңтүстік Қазақстан 
96 
10 
86 
Астана қ. Алматы қ. ҚР  
1075 
81 
994 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  

27 
Негізгі мектептердің басым бөлігі Ақмола (154), Солтүстік Қазақстан (121 
мектеп),  Батыс  Қазақстан  (119),  Қостанай  (105),  Оңтүстік  Қазақстан  (86), 
Ақтөбе (76), Қарағанды облыстарына (75 мектеп) тиесілі.  
Бастауыш  мектептердің  санымен  салыстырғанда  республикада  негізгі 
мектеп саны 206 мектепке артық (11-сурет).  
 
 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
11-сурет – Облыс бойынша негізгі мектептер саны, 2014-2015 оқу жылы  
 
Сонымен  қатар,  талдау  көрсеткендей,  орта  мектептер  саны  –  5278-ді 
құрайды. Орта мектептердің басым бөлігі қала мен ауылдың ірі елді мекендерде 
орналасқан (9-кесте).  
 
9-кесте – Облыстар бойынша орта мектептер саны, 2014-2015 оқу жылы  
 
Облыстар 
Барлық 
мектептер 
Оның ішінде: 
 
Қала мектептері 
Ауыл мектептері 
Ақмола 
353 
77 
276 
Ақтөбе 
297 
81 
216 
Алматы 
617 
90 
527 
Атырау 
166 
53 
113 
Шығыс Қазақстан 
493 
138 
355 
Жамбыл 
352 
81 
271 
Батыс Қазақстан 
236 
56 
180 
Қарағанды 
372 
171 
201 

28 
9-кестенің жалғасы  
Қостанай 
322 
67 
255 
Қызылорда 
251 
56 
195 
Маңғыстау 
117 
38 
79 
Павлодар 
287 
80 
207 
Солтүстік Қазақстан 
331 
53 
278 
Оңтүстік Қазақстан 
813 
214 
599 
Астана қ. 
74 
74 

Алматы қ. 
197 
197 

ҚР 
5278 
1526 
3752 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
 
Орта  мектептердің  басым  бөлігі  Оңтүстік  Қазақстан  (813),  Алматы  (617), 
Шығыс Қазақстан (493), Қарағанды облыстарына (372 мектеп) тиесілі.  
Негізгі  мектептер  санымен  салыстырғанда  республикада  орта  мектептер 
саны 4203 мектепке артық (12-сурет).  
 
 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
 
12-сурет – Облыс бойынша орта мектептер саны, 2014-2015 оқу жылы  
 
Республика  бойынша  күндізгі  жалпы  білім  беретін  мектептер  санымен 
алғанда ауыл мектептерінің саны 2013 жылы 78% құрады, ал 2014 жылы 77,2% 
құраған. Қала мектептернің саны 2013 жылы 22% құрады, ал 2014 жылы 22,7% 
құрады. Бұл қала мектептері санының едәуір өскенін көрсетеді.  
2014  жылы  ауылдық  жерлердегі  мектептер  саны  5576,  қалада  –  1646 
болды.  

29 
Жоғарыда 
атап 
көрсеткендей, 
ауылдық 
жерлерде 
орналасқан 
мектептердің  саны  қала  мектептеріне  қарағанда  басымырақ  (3,3  есе  артық). 
Осыған  сәйкес,  қала  оқушылары  мен  ауыл  оқушылары  санында  айтарлықтай 
айырмашылықтар жоқ (13-сурет).  
 
 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
13-сурет – Жалпы білім беретін қала және ауыл мектептерінің құрамы  
 
2013-2014  оқу  жылында  күндізгі  мемлекеттік  жалпы  білім  беретін 
мектептердегі  оқушылардың  саны  2 525 047,  ал  2014-2015  оқу  жылында  
2 615 898  оқушы  болды,  бұл  оқушылар  санының  өскендігін  көрсетеді. 
Республика  бойынша  күндізгі  мемлекеттік  жалпы  білім  беретін  мектептердегі 
барлық  оқушылар  санынан  ауыл  мектептеріндегі  оқушылар  үлесі  1 275 962 
оқушы (48,7 % ) құрайды (10-кесте).  
 
10-кесте  –  Облыстар  бойынша  күндізгі  мемлекеттік  жалпы  білім  беретін 
мектептердегі оқушылардың саны, 2014-2015 оқу жылы  
 
Облыс 
Барлық 
оқушылар 
Оның ішінде: 
қала 
мектептерінде 
ауыл 
мектептерінде 
Ақмола  
105 963 
46 526 
59 437 
Ақтөбе  
119 383 
67 841 
51 542 
Алматы 
314 019 
75 315 
238 704 
Атырау  
99 835 
46 850 
52 985 
Шығыс Қазақстан 
169 629 
92 763 
76 866 
Жамбыл  
191 699 
74 572 
117 127 
Батыс Қазақстан 
88 628 
42 298 
46 330 
Қарағанды  
175 071 
131 255 
43 816 
Қостанай  
99 793 
48 704 
51 089 
Қызылорда  
128 303 
49 759 
78 544 
Маңғыстау 
106 542 
46 193 
60 349 
Павлодар  
89 522 
58 570 
30 952 

30 
10-кестенің жалғасы  
Солтүстік Қазақстан  
70 509 
26 634 
43 875 
Оңтүстік Қазақстан  
562 605 
238 259 
324 346 
Астана қ. 
102 687 
102 687 

Алматы қ. 
191 710 
191 710 

Каталог: files -> blogs
blogs -> А. Райымбергенов
blogs -> «Абайтану»
blogs -> Шағын жинақты мектептің біріктірілген сыныптарында біртақырыптық оқыту принциптері
blogs -> Методическое пособие по обучению интегрированным предметам «казахский язык и литература»
blogs -> Қазақ тілді емес мектептерде тілдерді дамыта оқыту әдістері
blogs -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
blogs -> «Мен қазақпын, белдімін, байтақ елмін, Қайта тудым өмірге, қайта келдім, Мен мыңда бір тірілдім, мәңгі өлмеске, Айта бергім келеді, айта бергім »
blogs -> Ақсу қаласындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған гимназия
blogs -> Жалпы орта білім беру ұйымдарында мемлекет басшысының «ТӘуелсіздік толғауы» шығармасын зерделеу аясында


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет