Қазақстандағы орта білім: жағдайы және болашағЫжүктеу 5.16 Mb.
Pdf просмотр
бет4/16
Дата18.03.2017
өлшемі5.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

№  Облыс 
Бастауыш мектеп 
Негізгі мектеп 
Орта мектеп 
Б
арлығы
 
қа
за
қ 
орыс
 
ара
ла
с 
Б
арлығы
  
қа
за
қ 
орыс
 
ара
ла
с 
Б
арлығы
  
қа
за
қ 
орыс
 
ара
ла
с 
1.
 
 
Алматы қ. 
84 
20 
40 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
Ақмола 
30 
12 
15 

179 
79 
94 

198  76 
11


3.
 
 
Ақтөбе 
 
 
 
 
29 
19 
10 

205 
134 
64 
12 
4.
 
 
Алматы 
10 119 
81 
32 

16 
15 


5.
 
 
Астана 
12 27 
11 
16 
 
25 

11 

6.
 
 
Атырауы 

 

  
7.
 
 
Батыс Қазақстан 


 
 
62 
54 

 
118  75  43 
 
8.
 
 
Жамбыл 
158 
94 
64 

144 
82 
62 

368 
249 
119 

9.
 
 
Қарағанды 
11 

11 
 
55 
27 
28 
  
10.
 
 
Қостанай 


 
 
17 22 11.
 
 
Қызылорда 
 
 
 
 
16 
15 

 
12.
 
 
Маңғыстау 


 
 
18 

11 
 
16 


 
13.
 
 
Оңтүстік 
Қазақстан 
 
 
 
 

 
 

11 


 
14.
 
 
Павлодар 
20 

11 
 
20 
12 

 
15 


 
15.
 
 
Солтүстік 
Қазақстан 
31 

27 
 
248 
72 
153 
23 
305  96 
15

58 
16.
 
 
Шығыс 
Қазақстан 
16 

14 

127 
61 
48 
2

228  82  11

28 
 
Барлығы  
386 
155  199  32 
1048 
514  480 
60  1559 
790 
658 
116 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  

48 
Бастауыш  мектепте  педагог  кадрлармен  жасақтау  жөніндегі  статистика 
бойынша  барынша  дұрыс  жолға  қойылған.  Бастауыш  сынып  мұғалімдерінің 
жетіспеушідігі – 386 мұғалімді, негізгі мектеп – 1048 мұғалімді құрайды. Едәуір 
жоғары  кадрлық  тапшылық  жоғарғы  мектепте  -  1559  мұғалімді  құрайды  (31-
сурет).  
 
 
 
 
 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
 
31-сурет – Облыстар бөлінісіндегі педагог кадрларға қажеттілік  
 
Деректерді  талдау  еліміздің  жалпы  білім  беретін  мектептеріндегі  пән 
мұғалімдеріне  деген  қажеттіліктерді  анықтады.  Сонымен,  егер  2013-2014  оқу 
жылында математика пәні мұғалімдеріне деген тапшылық 415-ті құраса, 2014-
2015 оқу жылында – 767 мұғалімді құрады. Мұғалімдерге тапшылық мынадай 
пәндер бойынша да байқалды: шет тілі – 428 мұғалім, физика – 312, орыс тілі – 
311,  бастауыш  сынып  мұғалімдері  –  310,  химия  –  229,  информатика  –  120, 
география  –  104,  тарих  –  101,  қазақ  тілі  және  әдебиеті  –  96,  биология  –  94, 
музыка – 60 мұғалім.  
Қазақстандық  мектептер  кадрлық  тапшылыққа  жылдан  жылға  көбірек 
байқалып  отыр.  Аталған  мамандықтарды  бітірушілер  жоғары  оқу  орнын 
аяқтаған соң мектепте жұмыс істеуге бармайды (32-сурет).  
 
 
 

49 
 
 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
 
32-сурет – Пәндер бойынша педагог кадрларға деген қажеттілік, 2014 жыл  
 
 
Екі жылдағы педагогтердің сапалық құрамы жоғары санаты бар педагогтер 
үлесінің  өсу  динамикасы  1,5%-ға  артқанын,  бірақ  бірінші  санатты  мұғалімдер 
үлесінің 1%-ға төмендегенін көрсетті. 2014 жылы жоғары және бірінші санатты 
мұғалімдердің жалпы пайызы 48,5%-ды құрады. Мұғалім мамандығының әлі де 
ел  жастары  үшін  беделді  болмауының  себебі  –  соңғы  екі  жылда  санаты  жоқ 
педагог  кадрлар  үлесінің  төмендеуімен  (-1,8%)  сипатталады.  Мұғалім 
еңбекақысының  төмен  болуынан  педагогикалық  жоғары  оқу  орнының  және 
колледждердің  бітірушілері  еңбекақысы  жоғары  қызмет  саласын  таңдағанды 
жөн көреді (33-сурет) [2].  
 
 
 

50 
 
 
Дереккөзі: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
 
33-сурет - Педагог кадрлардың сапалық құрамы, %  
 
Ауылдық мектептерде жұмыс істейтін мұғалімдердің көптігіне қарамастан 
аумақтық мәнмәтінде олардың жоғары санаттыларының үлесі қалаға қарағанда 
екі  есе  төмен.  Аталған  үйлесімсіздік  біріншіден,  ауыл  мектептерінде  тиісті 
педагогикалық  қызмет  өтілі  жоқ  жас  мамандар  үлесімен  байланысты. 
Екіншіден,  мұғалімдер  өздерінің  біліктілік  санаттарын  көтеруге  саналы  түрде 
ұмтылмайды,  яғни  олардың  облыс  орталықтарындағы  біліктілікті  арттыру 
курсынан өтуге арналған бос уақытының шектелген ресурсы салдарынан болып 
табылады  (ауылдағы  тұрмыс  салтының  ерекшелігі,  алмастыратын  пән 
мұғалімдерінің жоқтығы) (20-кесте).  
 
20-кесте – Педагог кадрлардың сапалық құрамы 2014-2015 жж.  
 
Мұғалімдердің 
барлығы 
Үлесі, 

 
Біліктілік деңгейі, % 
Жоғары 
санат 
Бірінші 
санат 
Екінші 
санат 
Санаты жоқ 
қала 
112031 
37,7 
25,8 
28 
25,1 
20,9 
ауыл 
185262 
62,3 
13,8 
34,1 
29,6 
22,4 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері (ҰББДБ, 2014 ж.)  
 
Облыстар  бөлінісінде  жоғары  білікті  мұғалімдерді  бөлу  бірдей  емес. 
Сонымен, жоғары санатты мұғалімдер үлесі Астана және Алматы қалаларында 
(16-29%),  Оңтүстік  Қазақстан  және  Қарағанды  облыстарында  (18,9-21,7%) 
неғұрлым  жоғары,  яғни  олардың  тек  жеке  ғана  емес  (әдістемелік  жинақ, 
жарияланымдар  және  т.б.),  сондай-ақ  Облыстық  және  республикалық 
деңгейдегі  (олимпиадалар,  байқаулар)  оқушылардың  жетістіктерін  көбірек 
көрсету мүмкіндігімен байланысты. Біліктілік санаты жоқ мұғалімдер үлесінің 
ең  көп  көрсеткіші  Маңғыстау  (31  %)  және  Ақтөбе  (26,5%)  облыстарында 
байқалады.  
Екі  жыл  бойына  жоғары  біліктілік  санаты  бар  мұғалімдер  үлесінің  ең 
төменгі көрсеткіші Қызылорда облысында (2013 жыл – 4,4%, 2014 жыл – 5,5%) 

51 
байқалады.  Жоғары  санаты  бар  педагогтердің  біліктілік  деңгейінің  ең  көп 
көрсеткіші  Алматы  қаласында  (29%  және  22,3%)  және  Павлодар  облысында 
(25,1% және 19,3%) тіркелген.  
Сонымен  бірге,  бір  жағынан  білікті  мамандар  әлеуетін  сақтап  қалуға,  ал 
басқа  жағынан  білім  беру  жүйесін  тұтастай  дамыта  отырып,  өзінің  білім 
деңгейін көтеруге педагогтерді уәждеуге мүмкіндік беретін аттестаттау рәсімін 
өткізу механизмін әзірлеу өзекті болып қалады.  
 
 
2.2 Инклюзивті білім беру  
 
Инклюзивті  білім  беру  жүйесін  дамыту  –  Қазақстан  Республикасында 
білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған  мемлекеттік 
бағдарламасының  басым  бағыттарының  бірі.  Тең  құқылы  сапалы  білім  алуға 
мүмкіндіктері  шектеулі  балалардың  құқығы  Қазақстан  Республикасының 
заңнамасымен бекітілген [3].  
Баршаның  сапалы  білім  алуға  құқықтарының  теңдігі,  әрбір  адамның 
зияткерлік  дамуы,  психикалық-физиологиялық  және  жеке  ерекшеліктері 
ескеріле отырып, халықтың барлық деңгейдегі білімге қолжетімділігі білім беру 
саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидалары болып табылады [12].  
Ерекше оқытуды қажет ететін балаларды жалпы білім беру ортасына қосу, 
яғни  барлық  санаттағы  балалардың  сапалы  білім  алуы  үшін  барлық 
кедергілерді жою және олардың әлеуметтік бейімделуі мен қоғамға кіріктірілуі 
инклюзивті білім беру арқылы іске асырылады. Инклюзивті білім беруді ендіру 
негізінде  гуманистік  идея  жатқанымен  де,  қоғамның  осындай  өзгеріске 
экономикалық және әлеуметтік-психологиялық дайындығын ескеру қажет.  
Әлемдік тәжірибеде инклюзивті білім мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларды 
оқыту мен тәрбиелеуде дербестендірілген ықпалды жүзеге асыруға негізделеді. 
Дүниежүзінің  көптеген  дамыған  елдерінде  инклюзивті  білім  берудің  дамуы 
өткен  жүзжылдықтың  соңынан  бастап  білім  саясатының  жетекші  бағдары 
болды.  
Инклюзивті білім – бұл ерекше оқытуды қажет ететін тұлғалардың жалпы 
білім  беру  үдерісіне  қосылуы  мен  кедергілердің  жойылуына  және  олардың 
сапалы  білім  алуына  тең  қолжетімділігін  қамтамасыз  ету  мақсатында 
әлеуметтік бейімделуіне бағытталған білім беру үдерісі [13].  
Инклюзивті  орта  ерекше  оқытуды  қажет  ететін  балалардың  азаматтық, 
әлеуметтік,  коммуникативтік  және  басқа  да  құзыреттерін  дамыту  мүмкіндігін 
ұсынады, яғни олардың оқу-тәрбие үдерісінің толыққанды қатысушысы болуы 
мен  өзін-өзі  жоғары  бағалауына  мүмкіндік  береді  және  білім  беру  ортасында 
жайлы сезінуін қамтамасыз етеді.  
Білім берудегі инклюзивті процестерді кеңінен ұғыну барлық балалар үшін 
сапалы білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз ету міндеттерін қояды.  
Қазақстанда  инклюзивті  білім  берудің  енгеніне  көп  болған  жоқ  және  ол 
үздіксіз дамыту мен одан әрі жетілдіруді талап етеді.  

52 
Қазақстан  Республикасында  балаларды  психологиялық-педагогикалық 
қолдау  арқылы  инклюзивті  оқыту  үшін  жалпы  білім  беретін  күндізгі 
мемлекеттік  7222  мектептетердің  жалпы  санынан  39%  құрайтын  2858  білім 
беру ұйымдарында жағдай жасалған [11].  
Республиканың  жалпы  білім  беретін  мектептерінде  арнайы  жағдайларды 
қамтамасыз етудің оңтайлы динамика үрдісі байқалады.  
Республика  бойынша  жалпы  білім  беретін  мектептерде  1219  –  арнайы 
сыныптар  тіркелді.  Қазіргі  уақытта  мүмкіндіктері  шектеулі  балаларға  түзеу-
педагогикалық  қолдау  17  оңалту  орталықтарында,  133  психологиялық-
педагогикалық  түзеу  кабинеттерінде,  мектептердегі  558  логопедиялық 
пунктарда көрсетіледі.  
Мектептер 
үлесінен 
даму 
мүмкіндіктері 
шектеулі 
балалардың 
қолжетімділігі  үшін  құрылған  «кедергісіз  орта»  4506  мектепте  (62%) 
қамтамасыз етілген.  
2014-2015  оқу  жылында  129  980  –  мүмкіндіктері  шектеулі  балалар  91,5% 
құрайтын  білім  беру  ұйымдарындағы,  денсаулық  сақтау,  әлеуметтік  қорғау, 
қоғамдық  және  жекеменшік  ұйымдардағы  білім  беру  бағдарламалары  және 
түзеу-педагогикалық қолдау бойынша оқу-тәрбиемен қамтылған.  
129  980  –  мүмкіндіктері  шектеулі  баланың  ішінде:  мектеп  жасында  –  84 
120 (89,2%), мектепке дейінгі – 36 377 (93,6 %), ерте жаста - 5428 (61,5%).  
84120  -  мүмкіндіктері  шектеулі  балалардың  жалпы  санынан  68  209  бала 
инклюзивті біліммен қамтылған.  
68 209 – мектеп жасындағы мүмкіндіктері шектеулі балалардың ішінен:  
- жалпы білім беретін мектептердегі арнайы сыныптарда – 11 461 (12,2%);  
-  инклюзивті  сыныптарда  (дені  сау  балалармен  бірге  оқитын)  –  46  340  – 
мүмкіндіктері шектеулі балалар 49,1%;  
- үйде оқитындар – 10 408 (7,3%)» [14].  
Инклюзивті  білім  беруді  жүзеге  асыратын  білім  беру  ұйымдарындағы 
мүмкіндіктері  шектеулі  балалар  үшін  білім  беру  үдерісі  ПМПК 
(психологиялық-медициналық-педагогикалық  кеңес)  ұсынымдары  бойынша 
жалпы білім беретін, сондай-ақ арнайы типтік оқу бағдарламалары бойынша да 
іске асырылады.  
2014 жылы типтік оқу жоспарлар мен мүмкіндіктері шектеулі оқушыларға 
арналған бастауыш деңгейдің типтік оқу бағдарламалары әзірленді [15].  
«2012-2014 жылдар кезеңінде инклюзивті білім беру бойынша біліктілікті 
арттыру  курстарынан  білім  беру  ұйымдарының  5  мыңнан  аса  (30%)  педагог 
қызметкерлері өтті.  
«Дефектология»  мамандығы  бойынша  мемлекеттік  тапсырыс  25  грантқа 
арттырылды  және  265  орынды  құрайды;  жалпы  білім  беретін  мектептер 
жағдайында  мүмкіндіктері  шектеулі  балалармен  жұмыс  бойынша  біліктілікті 
арттыру курстарының саны 29-дан 43-ке артты.  
Қазақстан  Республикасында білім беруді дамытудың  2011-2020  жылдарға 
арналған  мемлекеттік  бағдарламасы  шеңберінде  инклюзивті  білім  беруді 
кадрлық қамтамасыз ету бойынша жұмыс жалғастырылатын болады. Қазақстан 

53 
Республикасында 2015-2020 жылдарға арналған инклюзивті білім беру жүйесін 
одан әрі дамыту бойынша шаралар кешені іске асырылады.  
2014  жылы  «Арнайы  білім  беру  саласында  біліктілікті  арттыру  және 
кадрларды  қайта  даярлау»  023  бюджеттік  бағдарламасы  шеңберінде  Түзеу 
педагогикасының  ұлттық  ғылыми-практикалық  орталығымен  біліктілікті 
арттырудың 13 курсы (6 орыс тілінде, 7 қазақ тілінде) жүргізілді.  
2014  жылы  мүмкіндіктері  шектеулі  балалармен  жұмыс  істейтін  357 
педагог біліктілікті арттырудан өтті.  
Ы.Алтынсарин  атындағы  Ұлттық  білім  академиясының  кешенді 
зерттеулері  шеңберінде  еліміздің  жекеленген  Облыстар  бөлінісінде:  Ақтөбе, 
Атырау, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, 
Оңтүстік Қазақстан облыстарында және Астана мен Алматы қалаларында білім 
беру үдерісінің жағдайы мен инклюзивті білім беруге қатысушылардың сандық 
құрамы зерделенді.  
Инклюзивті  білім  беру  бойынша  салыстырмалы  талдау  жасау  негізінде 
ақпараттар  мен  мәліметтер  облыстық  және  қалалық  білім  басқармаларынан 
алынды.  
Жүргізілген  мониторингтік  зерттеулердің  мақсаты:  ҚР  инклюзивті  білім 
берудің  даму  жағдайын  анықтау  және  оның  одан  әрі  жетілдірілуіне  үлес  қосу 
болып табылады.  
Аталған  облыстар  бойынша  мониторингтік  зерттеу  барысында 
салыстырмалы талдау жүргізілді және:  

 
инклюзивті  білім  беруді  жүзеге  асыратын  жалпы  білім  беретін 
мектептер, оның ішінде арнайы және инклюзивті сыныптар;  

 
инклюзивті  біліммен  қамтылған,  сонымен  бірге  үйде  білім  алатын 
мүмкіндіктері шектеулі оқушылар (оқыту қазақ және орыс тілдерінде);  

 
инклюзивті  білім  беру  саласында  қызмет  ететін  арнайы  педагогтар 
(логопедтер, 
сурдопедагогтер, 
тифлопедагогтар, 
олигофренопедагогтар, 
психологтар);  

 
инклюзивті білім беру курсынан өткен педагогтер;  

 
инклюзивті білім беруді жетілдіру үшін қажетті арнайы мамандар саны 
анықталды.  
Мониторингтік зерттеуді талдау мынадай қорытындыларды көрсетті:  
Аталған  11  облыста  2014-2015  оқу  жылында  5264  -  жалпы  білім  беретін 
мектеп  қызмет  етуде,  оның  ішінде  1849  (35,1  %)  -  инклюзивті  біліммен 
қамтылған (21-кесте).  
Инклюзивті біліммен қамтылған мектептер санын салыстырмалы талдау 
мыналарды көрсетеді (34-сурет):  

 
инклюзивті  біліммен  қамтылған  мектептер  саны  Алматы,  Атырау, 
Жамбыл,  Павлодар  және  Оңтүстік  Қазақстан  облыстарында  жылдан  жылға 
өсуде;  

 
инклюзивті біліммен қамтылған мектептер саны Қарағанды, Қостанай, 
Оңтүстік  Қазақстан  облыстарында  және  Алматы,  Астана  қалаларында 
шамалас;  

54 

 
Ақтөбе  және  Шығыс  Қазақстан  облыстарының  мектептерінде  тепе-
теңдік байқалады.  
 
21-кесте  –  Жекелеген  облыстар  бөлінісінде  инклюзивті  біліммен  қамтылған 
мектептер  
№ 
Облыс/қала 
2013-2014 оқу жылы 
2014-2015 оқу жылы 

Ақтөбе  
234  
234  

Алматы  
61  
147  

Атырау 
77 
87 

Жамбыл 
264 
290 

Қарағанды 
25 
27 

Қостанай  
425  
426  

Оңтүстік Қазақстан 
255 
268 

Павлодар 
148 
155 

Шығыс Қазақстан 
128 
128 
10 
Астана 
47 
49 
11 
Алматы 
34 
38 
Дереккөз:  Облыстардың,  Астана  және  Алматы  қалалары  білім 
басқармаларының мәліметтері  
 
 
47
34
234
77
61
128
264
25
425
148
255
49
38
234
87
147
128
290
27
426
155
268
2013-2014 о.ж.
2014-2015 о.ж.
 
Дереккөз: Облыстардың, Астана және Алматы қалалары білім 
басқармаларының мәліметтері  
34-сурет – Жекелеген облыстар бөлінісінде инклюзивті біліммен қамтылған 
мектептер саны  
 
Арнайы  сыныптар  саны  1045  (инклюзивті  біліммен  қамтылған  жалпы 
сыныптар санынан 15,5%) құрайды (22-кесте).  

55 
22-кесте  –  Жекелеген  облыстар  бөлінісінде  мүмкіндіктері  шектеулі  балаларға 
арналған арнайы сыныптар  
№ 
Облыс/қала 
2013-2014 оқу жылы 
2014-2015 оқу жылы 

Ақтөбе  
10 
12 

Алматы  
55 
48 

Атырау 
49 
46 

Жамбыл 
62 
70 

Қарағанды 
104 
99 

Қостанай  
227 
205 

Оңтүстік Қазақстан 

34 

Павлодар 
113 
116 

Шығыс Қазақстан 
86 
96 
10 
Астана 
120 
121 
11 
Алматы 
189 
198 
Дереккөз:  Облыстардың,  Астана  және  Алматы  қалалары  білім 
басқармаларының мәліметтері  
 
Мүмкіндіктері  шектеулі  балаларға  арналған  арнайы  сыныптар  санын 
салыстырмалы талдау мыналарды көрсетеді (35-сурет):  

 
арнайы  сыныптар  саны  Жамбыл,  Шығыс  Қазақстан,  Оңтүстік 
Қазақстан  облыстарында  және  Алматы  қаласында  жылдан  жылға  азайып 
келеді;  

 
арнайы сыныптар саны Ақтөбе, Атырау, Павлодар облыстарында және 
Астана қаласында шамалас;  

 
Алматы, 
Қарағанды 
және 
Қостанай 
облыстарында 
арнайы 
сыныптардың артуы байқалады.  
120
189
10
49
55
86
62
104
227
113
8
121
198
12
46
48
96
70
99
205
116
34
2013-2014 о.ж.
2014-2015 о.ж.
 
Дереккөз: Облыстардың, Астана және Алматы қалалары білім 
басқармаларының мәліметтері  
 
35-сурет – Жекелеген облыстар бөлінісінде арнайы сыныптар саны  
 

56 
Инклюзивті сыныптар саны 5721 (инклюзивті біліммен қамтылған жалпы 
сыныптар санынан 84,5%) құрайды (23-кесте).  
 
23-кесте – Жекелеген облыстар бөлінісінде инклюзивті сыныптар  
№ 
Облыс/қала 
2013-2014 оқу жылы 
2014-2015 оқу жылы 

Ақтөбе  
534 
531 

Алматы  
113 
747 

Атырау 
55 
85 

Жамбыл 
720 
734 

Қарағанды 
21 
24 

Қостанай  
1987 
1987 

Оңтүстік Қазақстан 
331 
627 

Павлодар 
515 
644 

Шығыс Қазақстан 
125 
196 
10 
Астана 
119 
143 
11 
Алматы 


Дереккөз:  Облыстардың,  Астана  және  Алматы  қалалары  білім 
басқармаларының мәліметтері  
 
Инклюзивті  сыныптар  санын  салыстырмалы  талдау  мыналарды  көрсетеді 
(36-сурет):  

 
Алматы, Атырау, Жамбыл, Павлодар, Шығыс Қазақстан және Оңтүстік 
Қазақстан облыстарында инклюзивті сыныптардың артуы орын алады;  

 
инклюзивті сыныптар саны Ақтөбе, Қарағанды, Павлодар облыстарында 
және Астана қаласында шамалас.  
119
3
534
55
113
125
720
21
1987
515
331
143
3
531
85
747
196
734
24
1987
644
627
2013-2014 о.ж.
2014-2015 о.ж.
 
Дереккөзі: Облыстардың, Астана және Алматы қалалары білім 
басқармаларының мәліметтері  
 
36-сурет – Жекелеген облыстар бөлінісінде инклюзивті сыныптар саны  
 

57 
Бүгінгі таңда Қазақстанда инклюзивті білім беру ұғымы жалпы білім беру 
жүйесіне  мүмкіндіктері  шектеулі  балаларды  қосу  басымдылығына  ие. 
Инклюзивті  білім  беру  жүйесін  дамыту  тек  мектепте  оқытуды  ғана  емес, 
сондай-ақ  үйде  білім  алатын  оқушымен  жұмыс  түрлерін,  оқушыларды  жалпы 
білім беретін мектептердің оқу үдерісіне қосуды қарастырады.  
Инклюзивті  біліммен  қамтылған  мектеп  жасындағы  балалардың  жалпы 
саны  68209-ды  құрайды,  оның  ішінде:  мүмкіндіктері  шектеулі  оқушылар  - 
16243  (оқыту  қазақ  тілінде  -  8814  (54,2%),  оқыту  орыс  тілінде  –  7429  (45,8%). 
Үйде білім алатын оқушылар саны - 8433 (оқыту қазақ тілінде - 6005 (71,2%), 
оқыту орыс тілінде –2428 (28,8%) (24-25 – кестелер).  
 
 
24-кесте  –  Жекелеген  облыстар  бөлінісінде  қазақ  тілінде  білім  алатын 
мүмкіндіктері шектеулі оқушылар саны  
 
 
№ 
Облыс/қала 
МШ оқушылар 
Үйде оқитын оқушылар 

Ақтөбе  
874 
172 

Алматы  
1347 
794 

Атырау 
231 
187 

Жамбыл 
1060 
1048 

Қарағанды 
168 
189 

Қостанай  
53 
35 

Оңтүстік Қазақстан 
2637 
2780 

Павлодар 
596 
128 

Шығыс Қазақстан 
824 
412 
10 
Астана 
288 
108 
11 
Алматы 
736 
152 
 
Дереккөз:  Облыстардың,  Астана  және  Алматы  қалалары  білім 
басқармаларының мәліметтері  
 
 
Салыстырмалы  талдау  көрсеткендей,  республика  облыстарында:  Алматы 
қаласында  және  Ақтөбе,  Алматы,  Шығыс  Қазақстан,  Жамбыл,  Оңтүстік 
Қазақстан облыстарындағы  қазақ  тілінде  білім алатын  мүмкіндіктері  шектеулі 
оқушылар саны жоғары пайызды құрайды.  
Сонымен  бірге,  оқушыларды  үйде  оқыту  Оңтүстік  Қазақстан,  Жамбыл 
және  Алматы  облыстарында  аса  көп  іске  асырылатынын  айтуға  болады  (37-
сурет).  
 
 
 

58 
288
736
874
231
1347
824
1060
168
53
596
2637
108
152
172
187
794
412
1048
189
35
128
2780
Мектепте оқитын МШБ
Үйде оқитын МШБ
 
 
Дереккөз: Облыстардың, Астана және Алматы қалалары білім 
басқармаларының мәліметтері 
37-сурет – Жекелеген облыстар бөлінісінде қазақ тілінде білім алатын 
мүмкіндіктері шектеулі оқушылар саны  
 
25-кесте  –  Жекелеген  облыстар  бөлінісінде  орыс  тілінде  білім  алатын 
мүмкіндіктері шектеулі оқушылар саны  
Каталог: files -> blogs
blogs -> А. Райымбергенов
blogs -> «Абайтану»
blogs -> Шағын жинақты мектептің біріктірілген сыныптарында біртақырыптық оқыту принциптері
blogs -> Методическое пособие по обучению интегрированным предметам «казахский язык и литература»
blogs -> Қазақ тілді емес мектептерде тілдерді дамыта оқыту әдістері
blogs -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
blogs -> «Мен қазақпын, белдімін, байтақ елмін, Қайта тудым өмірге, қайта келдім, Мен мыңда бір тірілдім, мәңгі өлмеске, Айта бергім келеді, айта бергім »
blogs -> Ақсу қаласындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған гимназия
blogs -> Жалпы орта білім беру ұйымдарында мемлекет басшысының «ТӘуелсіздік толғауы» шығармасын зерделеу аясында


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет