«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша /пәннің атауы/ лекция конспектілерібет29/30
Дата28.04.2022
өлшемі152.84 Kb.
#32745
түріЛекция
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Қосымша әдебиеттер:

11. Абылхожин Ж. Очерки социально-экономической истории Казахстана. XX век. — Алматы, 1998.

12. Асфендияров С.Д. Национально-освободительное восстание 1916 г. в Казахстане. М.-А., 1958, -210 с.

13. Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар жинағы. 1905 – 1917 жж. Т. 1. – Алматы: 2004-2007. I-IV Т.

14. Алаш қозғалысы: мәселенің зерттелу тарихынан //Құжаттар мен материалдар жинағы (1918–2007 жж.). – Т. 4. /Бас ред.: Қойгелдиев М.Қ.; Жауапты құраст.: Зұлқашева А.С. – Алматы: Ел-шежіре, 2008.

15. Алаш қозғалысы: Құжаттар мен материалдар жинағы: сәуір 1920- 1928 жж. /Бас ред.: Қойгелдиев М.Қ.; Жауапты құраст.: Грибанова Е. М., Жағыпаров Н. Р. – Алматы: Ел-шежіре, 2007.

16. Allan Todd and Sally Waller. History for the IB Diploma.Authoritarian and Single-Party States.- Cembridge University Press, 2011.

17. Аяганов Б.Г. Назарбаев Нурсултан Абишевич - основатель независимого государства.// Институт государства МОН РК. 2009.

18. Әбжанов Х. Қазақстан: тарих, тіл, ұлт. – Астана, 2007.

19. Bacon, Edwin; Sandle, Mark (2002). Brezhnev Reconsidered. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0333794630.

20. БекмахановЕ.Б. ЗаявлениесекретарюЦККПССХрущевуН.С. 15 июля1953 г. Мәдениетжәнетұрмыс. 1989.-№11.- 15-21-б. №12.- 21-22-б.

21.БерлібаевБ.Т. ХХғасырғадейінгіұлттықтарихибілімніңғылымитеориялықнегіздері.– Алматы: АбайатындағыҚазҰПУ, 2007.-184 б.

22. БерлібаевБ.Т. Кеңестіккезеңдегіұлттықтарихибілім.-Алматы: ҚазақҰллттықПедагогикалықуниверситеті, 2008. – 107-148 бб.

23.Галузо П.Г. Социальные отношения в казахском ауле и переселенческой деревне Казахстана в начале XX века. А., 1968, -150 с.

24. Декабрь. 1986 год. Документальная хроника: научное издание. – Алматы, 2008.

25. Джагфаров Н.Р. Формирование режима личной, тоталитарной власти в стране (1917-1937гг). - А., 2013.

26. J. Otto Pohl. Ethnic Cleaning in the USSR, 1937-1949. Greenwood Press, 1999 - 179 sidor

27. ЗейниеваЛ.М., Мемлекеттікжастарсаясаты: Қазақстанәлемдіктәжірибетұрғысында. Алматы. 2009.

28. Зима В.Ф. Послевоенное общество: голод и преступность/ Отечественная история. М.,1995.№ 5, 45-59 бб.

29. Есмағанбетов К.Л. Әлем таныған тұлға. Мұстафа Шоқайдың дүниетанымы және қайраткерлік болмысы. - Алматы «Дайк-пресс», 2008.

30. Ертысбаев Е.К. Казахстан и Назарбаев: логика перемен. – Астана: Елорда, 2001.

31. Красный террор. Сборник документальных материалов политических репрессии 20-50-х годов. - А., 2008.

32. Martha Olcott. Kazakhstan: Unfulfilled Promise. Washington, D.C., 2002

33. Martin V. Law and Custom in the Steppe: The Kazakhs of the Middle Horde and Russian Colonialism in the Nineteenth Century. Richmond: Curzon Press, 2001.

34. McCauley, Martin (2007). The Rise and Fall of the Soviet Union. PearsonEducation.p. 490.ISBN 0-582-78465-4.

35. Мендикулова Г. Казахская диаспора: история и современность. - А., 2006.

36. Меңлібаев Қ. А., Агафонов А. Н., ҚР жастар саясаты туралы.- Алматы., 2004

37. Морозов А.А. Казахстан за годы независимости. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2005.

38. Мырзағалиұлы М. 1916-1917жж. Торғай қазақтарының көтерілісі. - А., 2005.

39. Назарбаев Н.А. Казахстанский путь. - Караганда, 2006.

40. Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства.- Алматы, 1992.

41. Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі. - астана, 2002.

42. Назарбаев Н.А. Евразийский Союз. Идеи, практика, перспективы.- М: 1997.

43. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан - 2030. Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. А., 1997.

44. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан - 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты». ҚР Президенті-Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. – Егемен Қазақстан, 15 желтоқсан 2012 ж.

45. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі – Мәңгілік Елдің Ұлы тарихы. Тәуелсіздік күніне орай салтанатты шарада сөйлеген сөзі. - Егемен Қазақстан, 16 желтоқсан 2014 ж.

46. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму. Қазақстан Республикасының Президенті-Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2015 жылғы 30 қараша. – Егемен Қазақстан, 1 желтоқсан 2015 ж.

47. Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. Алматы: Атамұра, 2003

48. Назарбаев Н.А. На пороге ХХІ века. – Алматы: Өнер, 1996

49. Назарбаев Н.А. Ғасырлар тоғысында. – Алматы, Өнер, 1996.

50. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жолы. – Астана, 2007.

51. Назарбаев Н.А. Стратегия независимости. – Алматы, 2003.

52. Назарбаев Н.А. Без правых и левых. Москва, 1991

53. Н. Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. 12 сәүір 2017 жыл. «Егемен Қазақстан» газеті.

54. Нұрпейісов К. Алаш һәм Алаш - Орда. –А., 1995.

55. Оборонно-промышленный комплекс. Казахстан. 1941-1951. Составители: Джагфаров Н.Р. (ответственный), Кабдушев Б.Ж., Байдильдина С.Х. и др. А., 2015.

56. Обращение Ассамблеи народа Казахстана к гражданам страны по случаю принятия Декларации 25-летия Независимости Республики Казахстана. Казахстанская правда 24 ноября 2016 года №226(28352).

57. Озғанбаев Ө. Государстенная дума России и Казахстан(1905-1917) – А., 2006.

58. Омарбеков Т. Голодомор в Казахстане (хрестоматия). – Алматы, 2010.

59. Омарбеков Т., Омарбеков Ш. Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас. –Алматы: Қазақ университеті, 2004.

60. Өмірзақов Ө. Ресейге қосылғанда не ұттық. Алматы, 2003.

61. Казахстан за годы независимости: 1991-2009. -Астана: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2010.

62. Қазақстан Республикасының Президенті Мұрағатының аса құнды құжаттары: Жинақ. - 1 шығарылымы / Жауапты ред.: Шепель В.Н. – Алматы: АП РК, 2009.

63. Қазақстандағы президенттік билік институты: тарих, тағылым, тәжрибе / Б. Аяған, Г. Нұрымбетова, Х. Әбжанов, Б. Шәпиев, М. Иембекова / Б. Аяғанның редакциясымен.- Алматы: Раритет, 2010.- 368 б.

64. Қозыбаев М. «Өркениет және ұлт». – Алматы, 2001.

65. Козыбаев М.К., Алдажуманов П.С. Тоталитарный социализм: реальность и последствия. – Алматы: Фонд XXІ века, 1997. – 258

66. Козыбаев М.К. Казахстан – арсенал фронта. – Алматы, 1970.

67. Козыбаев М.К., Едыгенов Н.Е. Труд во имя победы. - Алматы, 1995.

68. Койгелдиев М.К. Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920-1940-х годов. Алматы, 2009.

69. Қойгелдиев М.Қ. Алаш қозғалысы. –А., 1995.

70. Конквест Роберт. «Жатва скорби», “The Harvest of Sorrow. Soviet Collectivization and the Terror—famine”.London. 1986; русский перевод — 1988)

71. Кундакбаева Ж.Б., Алимгазинов К.Ш., Абдилдабекова А.М., Телеуова Э.Т. «Новые парадигмы в преподавании истории Казахстана: конструктивистская педагогика и инновационные технологии обучения». Алматы: «Қазақ университеті», 2015.

72. Қозыбақова Ф.А.Қазақстандағы кеңестік әкімшіл-әміршіл жүйенің аграрлық саясаты және оның салдары (1920-1930 жж.). учебное пособие. – Алматы, 2011

73. Рысбекова С. Социальная модернизация традиционного общества в Казахстане (1920-1936 гг.). Алматы: «Арыс», 2013.

74. Современный Казахстан: стратегия успеха/ под ред. М.Е.Шайхутдинова . – Алматы, 2008.

75. Сайлан Б.С.Кеңестік биліктегі Қазақстанның жастар саясаты: тарихы мен тағылымы (1917-1991 жж.). – Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2011.

76. Симитков Ж. К. Қазіргі кездегі ҚР жастар саясатының қалыптасу және жүзеге асу ерекшіліктері. Алматы, 2005.

77. Сулейменов Б.С. Аграрный вопрос в Казахстане последней трети XIX-начала XX в. А., 1963, - 411 с.

78. Тоқаев Қ.К. Қазақстан Республикасының дипломатиясы. – Алматы, 2002.

79. Тәуелсіз Қазақстан тарихы: Хрестоматия. /Құрастырғандар: Қ.С. Қаражан, К.Е.Абикенова, С.Смағұлов. – Алматы: Қазақ университеті, 2013.

80. Уразбаева А.М. «Қырғыз (қазақ) облыстық партия комитеті (Қыробком) құжаттары Қазақстанда тоталитаризмнің қалыптасуы тарихының дерек көзі (1920-1925 жж.)». – Монография. – Алматы: «Қазақ университеті» 2015.

81. Эгембердиев М.Ш. Ресей империясының Қазақстанда орыстандыру саясаты.Алматы., 2015.

82. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты. Сборник исторических документов в 2-х томах. Алматы. 2014.

83. Языковая политика в Казахстане (1921-1990 гг.): сборник документов / Сост.: Айбасова М.К.,. Исахан Г.Т. – Алматы: «Қазақ университеті», 1997.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет