«ҚазМұнайГаз» Қайта өңдеу және МаркетинГ» аҚжүктеу 5.56 Mb.
Pdf просмотр
бет3/9
Дата03.03.2017
өлшемі5.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

БАРЛЫҒЫ:

208 060

205 119

98,6%

Егін ору науқаны

2012  ж.  егін  ору  жұмыстарын  жүргізу  кезінде  Қоғамға  211  мың  тонна  мөлшерінде  дизельді 

отынды аймақтарға жеткізуді қамтамасыз ету тапсырылды, соның ішінде Қоғам 199,489 мың тонна 

дизельді  отын  жеткізді.  сатып  алушылардың  барлық  өтінімдері,  олардың  жүргізген  төлемдеріне 

сәйкес, 94,5 % мөлшерінде қанағаттандырылды.

рет. Облысбөлінді мың тонна тиелді мың тонна бөлу көлемі бойынша 

орындалу % 

1

Қостанай


64 900

63 416


97,7%

2

Қызылорда9 000

7 513


83,5%

3

батыс Қазақстан6 100

5 744


94,2%

4

ақтөбе5 000

4 978


99,6%

5

ақмола40 000

38 849


97,1%

6

солтүстік Қазақстан40 000

34 073


85,2%

7

Павлодар21 000

20 999


100,0%

8

Шығыс Қазақстан25 000

23 915


95,7%

БАРЛЫҒЫ:

211 000

199 489

94,5%

жылдық есебі' 

2012 


26

«ҚазМұнайГ

аз» – қайта өңдеу және марк

етинг» 


аҚ

Жылу қажеттіліктеріне отындық мазут жеткізу

рет. №

Облыс


бөлінді мың тонна

тиелді мың тонна бөлу көлемі бойынша 

орындалу % 

1

атырау2 100

2 098


99,9%

2

солтүстік Қазақстан2 700

2 421


89,7%

3

алматы қаласы25 800

25 762


99,9%

4

Қарағанды облысы18 000

16 228


90,2%

5

Шығыс Қазақстан6 539

5 259


80,4%

6

алматы15 000

10 946


73,0%

7

ақмола20 480

19 222


93,9%

8

астана қаласы14 000

14 025


100,2%

9

жамбыл облысы3 500

3 499


100,0%

10

Оңтүстік Қазақстан3 000

-

0,0%11

Қызылорда

17 370

16 570


95,4%

 

БАРЛЫҒЫ:

128 489

116 032

90,3%

Мұнай эксПОрттау және тасыМалдау

Экспорт

2012  жылы  компания  «ҚазМұнайГаз»  бө  ресурстарынан  2  014,  194  мың  тонна  мұнай экспорттады. 

2012ж. «ҚазМұнайГаз» БӨ ресурстарынан алыс шетелге экспорт ( мың тонна):

ҚМГ бө ресурстарынан мұнай экспорттау барлығы, 

оның ішінде

ресурстар

2 014, 194

атырау-саМара (нОВОрОссийск) д/з

1 020, 259

уМГ


403, 916

эМГ


616, 343 

ктк (ОңтҮстік ОзерееВка) *

993,935

уМГ


697, 149

эМГ


296, 786

27

жылды


Қ есебі' 2012 

ТаСымаЛДаУ ЖӘнЕ ЛОГИСТИКа

Меншікті 

жанар-жағармай 

құю 

станцияларын, отандық 

ауылшаруашылық 

өнімдерін 

өндірушілерді  егіс  және  егін  ору 

науқандары 

кезеңінде, 

әлеуметтік 

маңызды 


объектілерді 

жылыту 


маусымында 

мұнай 


өнімдерімен 

уақытылы  әрі  үздіксіз  қамтамасыз 

ету  үшін,  ҚМГ-ҚМ,  «Қазақстан  темір 

жолы»  ұк»  аҚ-мен  жүк  тасымалдарын 

ұйымдастыру 

шарты 


бойынша 

көлік-экспедиторлық 

компания 

функцияларын  орындай  отырып,  Қр 

Мөз-нан  теміржол  арқылы  Қр  барлық 

аумақтарына  мұнай  өнімдерін  жеткізуді 

жүзеге асырады. 

ҚМГ-ҚМ  көлік  процесінің  барлық 

қатысушылары  арасындағы  ақпараттық 

өзара  іс-қимылды  қамтамасыз  ету, 

тасымалдау 

процесін 

оралымды 

басқару 


жүйесінде 

логистиканы 

пайдалану 

бойынша 


мақсатқа 

бағытталған 

және 

үйлестірілген жұмысы  зауыттардың  резервуарлық 

паркінің  шамадан  тыс  тауарлармен 

толығуын  болдырмау  және  мұнай 

өнімдерін  дер  кезінде  әкету  бойынша 

қажетті  алдын  ала  шаралар  қабылдау 

үшін  мұнай  өнімдері  қалдықтарының 

болжамданған теңгерім динамикасымен тасымалдауды ұйымдастырудың тиімділігін арттыруға әкеп 

соқтырды. 

«Қазақстан  темір  жолы»  ұк»  аҚ  түгендеу  паркін  пайдалану  арқылы  ішкі  нарықты  мұнай 

өнімдерімен  қамтамасыз  ету  бойынша  негізгі  мұнай  өңдеуші  зауыттардан  дизельді  отын, 

автожанармай тиеуге берілген өтінімдер толық көлемде орындалды. 

сонымен  бірге,  ҚМГ-ҚМ  Қр  негізгі  Мөз  мұнай  өнімдерін  тиеуге,  оның  ішінде  ресурс 

ұстаушылар  бойынша  мұнай  процессингі  көрсеткіштеріне,  мұнай  өнімдерінің  шығуына,  қалдықтар 

теңгеріміне,  теміржолмен  тасымалдау  жоспарларына,  мұнай  өнімдерінің  бағыттары  мен  түрлеріне 

қарай  нақты  тиеу  көрсеткіштеріне  бақылау  және  мониторинг  жүргізеді;  теміржол  тарифтерін, 

сондай-ақ теміржол көлігімен мұнай/мұнай өнімдерін жеткізу мәселелері бойынша шешім қабылдау 

үшін  қажетті  басқа  да  көлік  шығындарын  есептейді;  оңтайлы  жеткізу  жолдарын  анықтайды  және 

жылжымалы құрамды тиімді пайдалануды ескере отырып көлік бағдарларын оңтайландырады.

ымырасыз жаңа міндеттер 2013 ж. көлік инфрақұрылымы мен логистикасын оңтайланыдыруда 

да туындап отыр, бұл шетелдік мұнай компанияларын логистикалық басқару тәжірибесін зерттеуді 

және  оны  Қазақстан  жағдайына  бейімдеуді  қажет  етеді.  Мысалы,  «Қазақстан  темір  жолы»  ұк» 

аҚ  2020  жылға  дейінгі  даму  стратегиясы  бойынша  таяу  арада  теміржол  вагондарының  операция 

жүргізу функциялары Қтж 100 % еншілес компаниясы және Қр теміржол әкімшілігінің жылжымалы 

құрамының меншік иесі болып табылатын «Қазтеміртранс» аҚ-на берілетін болады, бұл ретте жалпы 

желілік түгендеу паркі (бұдан әрі – МсП) ұғымы жойылады.

Осылайша,  барлық  теміржол  көлігінің  функционалды  қызмет  ету  моделі  өзгертіліп, 

теміржолмен  жүк  тасымалдары  нарығының  конъюктурасы  түбегейлі  өзгереді  және  бір  мезгілде 

меншікті  жылжымалы  құраммен  жүк  тасымалдарын  жүзеге  асыратын  компаниялар  арасындағы 

бәсекелестікті күшейтеді.

Қазіргі  кезде  Қр  Мөз-нан  мұнай  өнімдерін  әкету  тек  МПс  паркінде  жүргізілетіндігін  назарға 

ала  отырып,  мұнай  өнімдерінің  тасымалын  қамтамасыз  ету  орны  меншікті  парктері  бар  және  жүк 

тасымалдауды ұйымдастыруда ең жақсы жағдайлар ұсынатын компаниялармен толығады. жылдық есебі' 2012 

«ҚазМұнайГ

аз» – қайта өңдеу және марк

етинг» 


аҚ

ТұРаҚТы ДамУ

ПерсОнал ............................................................................................................................. 30

деМеуШілік және ҚайырыМдылыҚ................................................................... 31

экОлОГиялыҚ ҚауіПсіздік ........................................................................................ 32

еңбекті ҚОрғау және өнеркәсіПтік ҚауіПсіздік ....................................... 34


жылдық есебі' 

2012 


30

«ҚазМұнайГ

аз» – қайта өңдеу және марк

етинг» 


аҚ

ҚМГ ҚМ компаниясының жоғары экономикалық нәтижелерге бағдарлануы оның қазақстандық 

қоғам  алдындағы  жауапкершілігін  арттыра  түседі.  Қоғам  оның  әлеуметтік  құрамдастарына  аса 

көңіл бөле отырып, өз бизнесін тұрақты әрі ойдағыдай дамытуға ұмтылады, оның негізгі бағыттары: 

персонал  үшін  әлеуметтік  бағдарламаларды  іске  асыру,  демеушілік  және  қайырымдылық, 

экологиялық және білім беру акцияларын өткізу.2012 ж. 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша ҚМГ ҚМ 

тобы қызметкерлерінің жалпы 

саны 10 795 адамды құрайды.

ПерсОнал 

ҚМГ ҚМ негізге алынатын құндылықтарының бірі – тәжірибелі және жоғары білікті персонал. 

компания  әрбір  нақты  маманның  кәсіби  үлесін  әділ  бағалауға  тырысады  және  мансаптық 

жоғарылауға тең мүмкіндіктер береді. 

ҚМГ  ҚМ  қызметкерлердің  кадрлық  әлеуетін  дамытуға  жете  мән  береді.  Осы  мақсатта 

компания  бір  жыл  бойы  ҚазМұнайГаз  компаниялар  тобының  оқу  орталығында  –  самұрық  қазына 

корпоративтік университетінде өндірістік және әкімшілік-басқару персоналын оқытуды, мамандарды 

қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастырды.

Мұнай  өңдеуші  зауыттардың  басшылығы  өз  қызметкерлерінің  тұрғын  үй  жағдайларын 

жақсарту бойынша үлкен жұмыс жүргізуде:     

«АМӨЗ» ЖШС:

•  «110 орындық балабақша салу» объектісінің құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді; 

•  2012  жылғы  14  желтоқсанда  көппәтерлі  тұрғын  үй  құрылысы  бойынша  жұмыстар  кешені 

аяқталды.  Құрылыстың  аяқталуына  арналған,  бұқаралық  ақпарат  құралдарына  жариялау 

арқылы салтанатты іс-шара өткізілді. 

«ПМХЗ» АҚ:

•  2012 жылғы желтоқсанда Павлодар қаласының усольский шағын ауданында жалпы аумағы 

13,7  мың  ш.м.  146  пәтерлік  тұрғын  үй  құрылысы  аяқталды.  жобаның  күтілген  жалпы  құны  

1 млрд. 958 млн. теңге. 

 


31

жылды


Қ есебі' 2012 

деМеуШілік және ҚайырыМдылыҚ 

ҚМГ  ҚМ  тобы  өз  қызметін  бастағаннан  бері  халықтың 

әлеуметтік  әлсіз  топтарын  қолдауға  белсенді  ат  салысады, 

мемлекеттік және салалық әлеуметтік даму бағдарламаларын, 

жалпы 


республикалық 

іс-шараларды 

іске 

асыруға 


жәрдемдесіп, ғылым, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт 

ұйымдары  мен  қайраткерлеріне  демеушілік  көмек  көрсетіп 

келеді. 

есепті кезеңде ҚМГ ҚМ тобынан атаулы көмек алғандар 

–  атырау  қалалық  соғыс  және  еңбек  ардагерлері  кеңесі, 

атырау  қалалық  «ана  Шуағы»  мүгедек  әйелдер  қоғамы, 

«атырау  облысының  соғыс  және  еңбек  ардагерлері  кеңесі» 

2012 жылы ҚМГ ҚМ 

тобы демеушілік және 

қайырымдылық акцияларына 

барлығы 772 900 мың теңге 

жұмсады.

Қб,  «Қазақ  саңыраулар  қоғамы»  Қб  атырау  облыстық  филиалы,  атырау  облыстық  ақыл-есі  кем 

балаларға  арналған  интернат  үйі,  «SOS  Қазақстан  балалары  деревнялары»  корпоративтік  қоры, 

«атырау  облыстық  психо-неврологиялық  аурухана»  ҚМкк,  «тарлан-атырау»  қоғамдық  бірлестігі, 

«Қазақ  зағиптер  қоғамы»  Қб,  атырау  облыстық  басқарма-филиалы,  атырау  қалалық  мүгедектер 

қоғамы,  сабыр  Қазыбаев  атындағы  облыстық  жетім  балалар  мен  ата-ана  қамқорынсыз  қалған 

балаларға  арналған  №1  мектеп-интернаты  ММ,  атырау  облыстық  «Мүгедектерге  арналған  дене 

шынықтыру  және  спорт»  мүгедектер  федерациясы,  «забОта»  Қалалық  қоғамдық  қайырымдылық 

қоры,  «атырау  облыстық  ақыл-есі  кем  балаларға  арналған  интернат  үйі»  медициналық-әлеуметтік 

мекемесі  ММ,  «инжПромкомпани»  жШс  басқарма  шешімімен  тұрғын  үйдің  қасбетін  жөндеуге, 

«светоч»  балалар  үйі,  «дОс»  тәуелсіз  өмір  орталығы»  мүгедектер  қоғамдық  бірлестігі,  «Қазақ 

зағиптер қоғамы» Қб, «Поколение милосердия» әлеуметтік қолдау қоры ҚҚ, «атамекен» халықтың 

әлеуметтік әлсіз топтарын қолдау қоры,  Қазақстан жОО қауымдастығы, «алтын бесік» балабақшасы, 

«Мұнайшы»  ҚҚ,  «бекет-ата»  ҚҚ,  «боксты  дамыту  қоры»,    «ОҚО  бокс  федерациясы»  ҚҚ,  теннис 

федерациясы, астана ватерполь клубы, Президенттік мәдениет орталығы, «Мир» Мтрк, «бәйтерек» 

корпоративтік  қоры,  «ертic–Павлодар»  хоккей  командасы,  «Павлодар  өңірінің  бокс  федерациясы», 

жетекшілікке алынған Песчанка жетім балалар мен ата-ана қамқорынсыз қалған балаларға арналған 

мектеп-интернет.

2012  жылғы  қыркүйекте  Павлодардағы  тұрғын  үй  аулаларында  «ПМХз»  аҚ  заманауи 

көпфункциялы корт, стритбол және балалар ойын алаңқайы, футбол алаңы бар балаларға арналған 

спорт  кешені  салынды.  Құрылыс  пен  абаттандыруға  жұмсалған  қаражат  25  млн.  теңгені  құрады. 

биыл зауыт «Мектепке жол» республикалық акциясына қатысты. Павлодардағы аз қамтылған және 

көп  балалы  отбасыларынан  шыққан  мектеп  оқушыларына  182  мың  теңге  сомасына  киім  мен  оқу 

құралдарын сатып алуға көмек көрсетілді. жылдық есебі' 

2012 


32

«ҚазМұнайГ

аз» – қайта өңдеу және марк

етинг» 


аҚ

экОлОГиялыҚ ҚауіПсіздік

компанияның  аса  маңызды  қызмет  бағыты  қоршаған  ортаны  қорғау  және  экологиялық 

қауіпсіздік болып табылады.

барлық  объектілерде  өндірістік  экологиялық  мониторинг  жүргізілуде.  жүргізілген  зерттеулер 

нәтижесінде Қоғамның өндірістік объектілерінен шыққан қалдықтардағы зиянды заттардың құрамы 

белгіленген қалдық нормативтерінен аспайтындығы анықталды.

«ҚазМұнайГаз»  ҰК  АҚ  Кешенді  экологиялық  бағдарламасын  іске  асыру  шеңберінде 

«Атырау МӨЗ» ЖШС 2012 жылы келесі іс-шараларды жүзеге асырды: 

-  жайық  өзенінен  су  жинау  құрылысындағы  балықты  қорғау  құрылғысының  тиімділігін 

қамтамасыз ету – 13 500 000 теңге;

-  істен шыққан құрамында сынап бар шамдарды жою – 903 000 теңге;

-  Қоршаған ортаның өндірістік экологиялық мониторингі бағдарламасын іске асыру бойынша 

қызметтер – 7 840 000 теңге;

-  автокөліктен шығатын қалдықтарды жою бойынша қызметтер – 902 000 теңге;

-  сҚа қызмет көрсету және ұстау (16га) – 11 950 000 теңге;

-  Қалдықтарды басқару бағдарламасын іске асыру бойынша қызметтер – 44 720 000 теңге;

-  булану алаңдарына қызмет көрсету – 13 440 000 теңге.«ПКОП»  ЖШС  Қоршаған  ортаны  қорғау  министрлігімен  келісілген  «ПкОП»  жШс  өндірістік 

экологиялық  бақылау  бағдарламасына  сәйкес  зауыт  объектілерін  тексеру,  белгіленген  Шекті-

рұқсат  етілген  шығарындылар  (ШрШ)  және  қалдықтар  (ШрҚ)  нормативтерінің  сақталуын  және 

зауыттың санитарлық-қорғау аймағындағы топырақтың сапасын бақылау жөніндегі қоршаған орта 

компоненттерінің  жай-күйін  құралдармен  өлшеу  жүргізілуде.  жүргізілген  өлшемдер  нәтижесінде 

белгіленген нормативтерден асу фактілері анықталған жоқ.  

өндірістік-экологиялық бақылау жоспарына сәйкес зауыт цехтары мен бөлімшелерінде табиғат 

қорғау  заңдарының  сақталуы  бойынша  тексерулер  жүргізілді.  2012ж.  ішінде  55  ескерту  жасалған  

18 нұсқама берілді, барлық ескертпелер жойылды.  

«ПМХЗ»  АҚ  Қр  экологиялық  кодексінің  132-бабының  8-тармағына  сәйкес  кәсіпорында 

өндірістік  мониторинг  бағдарламасы  әзірленіп,  ҚОҚ  саласындағы  уәкілетті  органдармен  және 

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органымен келісілді. кәсіпорынның мониторинг 

бағдарламасын орындауы жөніндегі есеп Қр ҚОҚМ 24.04.07 ж. № 123-п бұйрығының талаптарына 

және  Қр  ҚОҚМ  25.08.10  ж.  №128-п  бұйрығына  сәйкес  жүзеге  асырылады.  2012  жылдың  12  айы 

ішінде нормативтерден асыруға жол берілген жоқ.«ҚазМұнайГаз Өнімдері» АҚ

жанар-жағармай  құю  станцияларында  қоршаған  ортаны  басты  ластаушы  көздері  мұнай 

өнімдерін сақтау резервуарлары, мұнай өнімдерінің төгілуі, автокөліктің пайдаланылған газдарының 

шығуы, дизельді генераторлар;

мұнай  базаларындағы  мұнай  сақтайтын  резервуарлар,  мұнай  құю  және  ағызу  эстакадалары, 

мұнайды  жылыту  пештері,  қазандықтар,  автокөліктің  пайдаланылған  газдарының  шығуы,  дизельді 

генераторлар, дәнекерлеу постылары және жөндеу цехтары болып табылады. 

атмосфераға таралатын ластаушы заттардың сапалық және сандық құрамы шекті рұқсат етілген 

шығарындылар (ШрШ) нормативтері жобаларымен айқындалған. 

экологиялық заңнама талаптарын орындау мақсатында тараптық ұйымдар Қоғамның өндірістік 

объектілерінде жасалған шарттарға сәйкес тоқсан сайын экологиялық мониторинг жүргізіп тұрады. 

негізгі бақыланатын заттар көмірсутегі, күкіртті сутек.2012 жылы Қоғамның 

өндірістік объектілерінен 

ластайтын заттардың 

атмосфераға таралуы 

47 552 тоннаны, есепті кезең 

ішінде өндіріс және тұтыну 

қалдықтарының көлемі 

38 549,7 тоннаны құрады.

33

жылды


Қ есебі' 2012 

Парникті газ қалдықтарын төмендету бойынша жүргізілетін жұмыс туралы ақпарат«Атырау МӨЗ» ЖШС – парникті газдарды жыл сайын түгендеу жүргізіледі, ПГ паспорты бҚэд-

де  тіркелген.  «атырау  Мөз»  жШс  энергия  тиімділігін  арттыру  жөніндегі  2012-2014  жж.  арналған 

бағдарлама әзірленіп, бекітілді.

«ПКОП»    ЖШС  –  парникті  газдар  мен  озонды  бұзатын  заттар  қалдықтарының  көздерін 

түгендеу  жүргізілді,  2011  жылға  парникті  газдар  мен  озонды  бұзатын  заттар  бойынша  кәсіпорын 

паспорттары  жасалды.  Материалдар  келісіліп,  Шу-талас  экология  департаментінің  ОҚФ-да  тіркелді. 

2012 жылға арналған парникті газдардың атмосфераға таралуын азайту жоспары әзірленіп, бекітілді.  «ПМХЗ» АҚ – Қазақстан республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес «ПМХз» аҚ «2011 

жылы  парникті  газдар  мен  озонды  бұзатын  заттар  қалдықтарын  түгендеуді»  жүзеге  асырды.  Шарт 

бойынша жұмысты «Қазақ экологиялық тобы» жШс атқарды.

-  «Павлодар  мұнайхимия  зауыты»  аҚ  парникті  газдарды  түгендеу  паспорты  ертіс  экология 

департаментінде 18.06.12 ж. S-40-2011 нөмірімен тіркелді.

-  «Павлодар мұнайхимия зауыты» аҚ озонды бұзатын заттарды тұтынуын түгендеу паспорты 

ертіс экология департаментінде 18.06.12 ж. ОВ-20 нөмірімен тіркелді.

«ҚазМұнайГаз  Өнімдері»  АҚ  –  экологиялық  заңнама  талаптарына  сәйкес  «ҚазМұнайГаз 

өнімдері» аҚ филиалдары 2011 жылы парникті газдарға түгендеу жүргізді.1.  Есепті  кезеңдегі  атмосфераға  ластайтын  заттардың  таралу  көлемдері  туралы 

мәліметтер.

есепті тоқсанда ластайтын заттардың атмосфераға таралу көлемі 47 552 тоннаны құрады.

«ҚазМұнайГаз - өнімдері» аҚ - 1 512 тонна; 

«атырау Мөз» жШс - 3 125  тонна; 

«ПкОП» жШс - 17 590 тонна; 

«ПМХз» жШс - 25 325 тонна. 2.  Өндіріс және тұтыну қалдықтарының көлемі туралы мәліметтер.

есепті кезеңде өндіріс және тұтыну қалдықтарының көлемі 38 549,7 тоннаны құрады.

«ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ - 8 153 тонна; 

«атырау Мөз» жШс - 24 254 тонна; 

«ПкОП» жШс - 512,7 тонна; 

«ПМХз» жШс - 5 630 тонна. 3.  Ағын сулар – 5 352 мың текше м.

«ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ - 24 мың текше м.;

«атырау Мөз» жШс - 2 668 мың текше м.; 

«ПкОП» жШс - 1 024 мың текше м.; 

«ПМХз» жШс - 1 636 мың текше м. 


жылдық есебі' 

2012 


34

«ҚазМұнайГ

аз» – қайта өңдеу және марк

етинг» 


аҚ

еңбекті ҚОрғау және өнеркәсіПтік ҚауіПсіздік2012 жылы ҚМГ ҚМ тобы еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздікке 1 066 082 700 

теңге мөлшерінде қаражат жұмсады.

Қоғамда  және  еншілес  ұйымдарда  «Қызметкердің  еңбек  (қызметтік)  міндеттерін  орындау 

кезінде  оның  өмірі  мен  денсаулығына  залал  келтіргені  үшін  жұмыс  берушінің  міндетті  азаматтық-

құқықтық сақтандыруы» шарттары жасалды. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жағдайын бақылау және нұсқамалар саны.

«атырау  Мөз»  жШс,  «ПкОП»  жШс,  «ҚазМұнайГаз  -  өнімдері»  аҚ  және  «Павлодар  МХз»  аҚ 

өндірістік жарақаттану, қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өрт және газ қауіпсіздігі, өндірістік санитария 

ережелерінің бұзылу себептерін дер кезінде анықтау және оларды жою, сондай-ақ зауытта жұмыс 

істейтіндердің  еңбек  жағдайларын  жақсарту  мақсатында  үнемі  үш  сатылы  бақылау  жүргізіліп 

отырады. Есепті кезеңде: 

•  «ПМХз»  аҚ  цехтарда  бақылаудың  үшінші  сатысы  тұрақты  әрекет  ететін  және  өрт  сөндіру-

техникалық  комиссияларымен  «ПМХз»  аҚ  бекітілген  объектілерді  комиссиялық  тексеру 

кестесіне  сәйкес  жүргізілді.  2012  ж.  12  айы  ішінде  кәсіпорында  бақылаудың  үшінші  сатысы 

бойынша  36  тексеру  жүргізіліп,  цехтарға  жалпы  саны  515  сәйкессіздік  анықталған  36  акт 

берілді. 

•  «аМөз»  жШс-де  –  зауыт  цехтарында  бақылаудың  үшінші  сатысы  бойынша  тексерулер 

бекітілген  жиынтық  кестеге  сәйкес  жүргізіледі.    есепті  12  ай  ішінде  зауытта  бақылаудың 

үшінші  сатысы  бойынша  42  тексеру  жүргізіліп,  зауыт  цехтары  мен  бөлімшелеріне  жалпы 

саны  755  сәйкессіздік  анықталған  53  акт  берілді.  барлық  анықталған  сәйкессіздіктер 

көрсетілген мерзімдерде және толық көлемде жойылып жатыр. 

•  «ҚМГ  -  өнімдері»  аҚ  тұрақты  әрекет  ететін  комиссия  76  тексеру  жүргізіп,  63  бұзушылық 

анықталды;

•  «ПкОП»  жШс-де  қауіпсіздік  және  еңбекті  қорғау  жағдайын  алты  сатылы  бақылау  және 

нұсқамалар  саны  (кәсіпорын  басшысы,  департамент  директорлары,  бас  мамандар 

деңгейінде)  қолданылады.  тексерулер  нәтижелері  бойынша  берілген  нұсқаулар  -  40, 

ескертулер -160, орындалғаны – 159, бір тармақ бойынша мерзімі өткен жоқ.

Қызметкерлерге қауіпсіз жұмыс істеу әдістерін үйрету.

есепті кезең ішінде «ҚазМұнайГаз – өнімдері» аҚ қауіпсіз жұмыс істеу әдістері 621 қызметкерге 

үйретілді. 

•  «атырау  Мөз»  жШс  –  зауыттың  оқу  пунктінде  және  Қр  оқу  орындарында  өндірістік 

персоналға қауіпсіз жұмыс әдістерін үйрету курсынан 347 қызметкер өтті.

•  «ПМХз» аҚ – есепті кезең ішінде жұмысқа жаңадан қабылданғандар үшін қауіпсіздік және 

еңбекті қорғау бойынша кіріспе 

нұсқаулық  266  қызметкерге, 

тараптық ұйымдар үшін – 2 238 

қызметкерге өткізілді.

•  «ПкОП» 

жШс 


– 

кіріспе 


нұсқаулықты  -  808  қызметкер, 

бастапқы 

нұсқаулықты 

– 

13 қызметкер, 

қайталама 

нұсқаулықты  –  752  қызметкер, 

кезектен тыс нұсқаулықты – 515 

қызметкер өтті.


жылдық есебі' 2012 

«ҚазМұнайГ

аз» – қайта өңдеу және марк

етинг» 


аҚ

КОРПОРаТИВТІК БаСҚаРУ 

басҚару ................................................................................................................................. 36

басҚарМа ҚызМеті ......................................................................................................... 36

акЦиОнерлік каПитал ................................................................................................ 37

іШкі баҚылау ..................................................................................................................... 37

тәуекелдерді басҚару ................................................................................................. 37


жылдық есебі' 

2012 


36

«ҚазМұнайГ

аз» – қайта өңдеу және марк

етинг» 


аҚ

басҚарМа


«ҚазМұнайГаз ҚМ» аҚ ағымдағы қызметін алқалық атқарушы орган – басқарма басқарады.

басқарма  қызметі  жалғыз  акционер  –  «ҚазМұнайГаз»  ұк  аҚ  мүдделерін  барынша  сақтау 

принципі  негізінде  құрылған  және  оның  шешімдері  мен  Қоғамның  директорлар  кеңесінің 

шешімдерінің толық бақылауында және соларға есеп береді.

басқарма  құрамы,  оны  жалғыз  акционер  тағайындайтын  төрағаны  қоспағанда,  директорлар 

кеңесінің шешімімен белгіленеді. 

БаСҚаРма (31.12.2012 ж. жағдай бойынша)


Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет