БАҒдарламалар жинағының жобасыPdf көрінісі
бет1/13
Дата03.03.2017
өлшемі1.37 Mb.
#7019
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
  «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ   
 
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ
  
  
 
 
Пайдалы қазбалардың кен орындарын геологиялық зерттеу, іздеу және барлау 
 
(типтік оқу жоспары, оқу білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
 СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік қоғамы 
 
Астана 2014 
 

АЛҒЫ СӨЗ 
   
1.
 
2013  жылдың  9  желтоқсанда  №484  Қазақстан  Республикасы  Премьер-Министрдің  Орынбасары-ҚР  индустрия 
және жаңа технологиялар Министрімен бекітілген «Пайдалы қазбалардың кен орындарын геологиялық зерттеу, іздеу және 
барлау» Кәсіптік стандарт негізінде іске асырылды. 
2.
 
Алғаш рет енгізілген  
3.
 
Келісілген  
4.
 
«Геология және пайдалы қазбаларды өндіру» білім бағдары бойынша оқу-әдістемелік бірлестігімен 
хаттама № 3 «25» желтоқсан 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы: Альмуханов М.А. 
 
 
«Техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың және біліктілік тағайындаудың республикалық ғылыми-әдістемелік 
орталығы» АҚ-мен  
хат № 1413 «30» желтоқсан 2014 жыл 
 
 
 
Бағдарламалар  сапасын  жақсарту  бойынша  Сіздің  барлық  ескертулеріңіз  бен  ұсыныстарыңызды  келесі  мекен-жай 
бойынша жіберулеріңізді сұраймыз: Семей қаласы, Семей геологиялық барлау колледжі, Бурмистров Анатолий Борисович 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

МАЗМҰНЫ 
 
 
1. Оқу білім бағдарламасының қолдану аясы 
2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 
3.1 Оқу білім бағдарламысының функционалдық картасы. 
3.2 Кәсіптік стандарт негізіндегі оқу білім бағдарламасы 
        3.3. Арнайы пән бойынша типтік оқу жоспары 
«Минеральдық шикізаттарды зерттеудің зертханалық әдістері» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
«Пайдалы қазбалары» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы                                                              
«ПҚКО әздеу және барлау әдістемесі» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы                                                                                        
 
 
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Пайдалы қазбалардың кен орындарын геологиялық зерттеу, іздеу және барлау 
 
2014 жыл 
1.
 
Оқу білім бағдарламасының қолдану аясы  
Жалпы кәсіптік, арнайы циклдер пәндері бойынша Үлгілік оқу бағдарламасы кәсіптік қызмет саласы (КҚС) мен қызмет 
түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіптік  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіптік 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты еңбек міндеттерін орындауға байланысты 
құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіптік құзыреттілік оның негізгісі болып табылады.  
Оқу бағдарламасы: 

 
Еңбек саласы мен кәсіптік білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

 
Материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

 
Оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 


 
пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға

 
 оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға. 

 
кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді. 
МОБ негізгі қолданушыларына: 

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 

 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар  
Біліктілік  –  қызметкердің  белгілі  бір  қызмет  түрі  шеңберінде  еңбек  міндеттерін  сапалы  орындауға  дайын  болу 
дәрежесі; 
Біліктілік  деңгейі  –  орындалатын  жұмыстардың  күрделілігін,  дербестігі  мен  жауапкершілігін  сипаттайтын 
қызметкердің біліктілігіне (құзыреттеріне) қойылатын талаптар деңгейі; 
Еңбек мәні – белгілі бір еңбек құралдарының көмегімен өнім жасау мақсатында қызметкердің іс-қимылы бағытталатын 
зат; 
         Еңбек  құралдары  –  қызметкердің  еңбек  мәнін  бастапқы  күйден  өнімге  айналдыру  үшін  пайдаланатын  құралдары; 
         Еңбек  қызметінің  түрі  –  кәсіби  қызмет  саласының  еңбек  міндеттеріның  тұтастай  жиынтығынан  және  оларды 
орындауға қажетті құзыреттерден қалыптасқан құрамдас бөлігі; 

Еңбек  функциясы  –  бизнес-үдеріс  арқылы  анықталатын  және  оларды  еңбек  қызметінің  белгілі  бір  түрі  шеңберінде 
орындау  үшін  қажетті  құзыреттердің  болуын  көздейтін  еңбек  іс-қимылдарының  біріктірілген  және  салыстырмалы  түрде 
дербес жиынтығы;  
 Кәсіби қызмет саласы – жалпы ықпалдасқан негізі (ұқсас және мақсаттылығы жақын объектілер, технологиялар, оның 
ішінде  еңбек  құралдары)  бар  және  оларды  орындау  үшін  ұқсас  құзыреттер  мен  еңбек  міндеттеріның  жинағын  көздейтін 
саланың еңбек қызметі түрлерінің жиынтығы; 
КС  –  кәсіби  қызметтің  нақты  саласындағы  қызметкердің  еңбек  мазмұнына,  сапасына,  жағдайына  және  біліктілік 
деңгейіне, құзыреттеріне қойылатын талаптарды айқындайтын стандарт; 
КС бірлігі – осы қызмет түрі үшін тұтас, аяқталған, салыстырмалы түрде дербес және маңызды болып табылатын нақты 
еңбек функциясының ашық сипаттамасынан тұратын КС құрылымдық элементі
Кәсіп  –  арнайы  дайындықтың,  жұмыс  тәжірибесінің  нәтижесінде  пайда  болған  арнайы  теориялық  білім  мен 
практикалық дағдылар кешенін білуді талап ететін еңбек қызметінің түрі; 
Құзырет – қызметкердің еңбек қызметінде білімін, білігі мен тәжірибесін қолдану қабілеті; 
Лауазым  – жұмыс берушінің  лауазымдық  өкілеттіліктер мен  лауазымдық міндеттер шеңбері  жүктелген құрылымдық 
бірлігі; 
           Міндет - нақты бір еңбек мәндері мен құралдарын пайдалана отырып, еңбек функциясын іске асырумен және нәтижеге 
қол жеткізумен байланысты іс-қимылдар жиынтығы; 
 Сала -  өнім шығаруда, өндіріс  технологиясы, жұмыс істейтіндердің негізгі  қорыны  мен  кәсіптік  дағдыларында ортақ 
мақсаты бар кәсіпорындар мен ұйымдар жиынтығы; 
Салалық  біліктілік  шеңбері  (бұдан  әрі  -  СБШ)  –  салада  танылатын  біліктілік  деңгейлерінің  құрылымдалған 
сипаттамасы; 
           Ұлттық біліктілік шеңбері (бұдан әрі - ҰБШ) – еңбек нарығында танылатын біліктілік деңгейлерінің құрылымдалған 
сипаттамасы; 
          Функционалдық  карта  –  еңбек  қызметінің  белгілі  түрі  қызметкерінің  кәсіби  қызметтің  сол  немесе  өзге  саласы 
шеңберінде орындайтын еңбек міндеттері мен кәсіби міндеттерінің құрылымдалған сипаттамасы. 
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
ҚТ – қызмет түрі; 

СМК – ҚР МК 05-2008 ҚР Сабақтардың мемлекеттік классификаторы; 
ҚМ - қосымша модуль; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмысшы кәсіптер мен жұмыстардың Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ – біліктіліктің Ұлттық шеңбері; 
БСШ – біліктіліктің Салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіптік стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль
ЖКМ – жалпы кәсіптік модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіптік-тәжірибелік модульдер; 
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіптік тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы
  
 
Экономикалық қызмет түрі: Пайдалы қазбалардың кен орындарын геологиялық зерттеу, іздеу және барлау 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 
Геологиялық жұмыстардағы жұмысшы 
Геологиялық сынамаларды жуушы 
Геологиялық сынамаларды іріктеуші 
Минеральдар мен түпшаймаларды байытушы 
Техник-геолог
 
 
05-2008 ҚР МК сәйкес кәсіп атауы:  
Геологиялық зерттеу және іздеу жұмыстарындағы жұмысшыБCШ бойынша біліктілік деңгейі 1-2 
Геологиялық сынамаларды жуушы, БCШ бойынша біліктілік деңгейі 2 
Сынама іріктеуші, БCШ бойынша біліктілік деңгейі 2 
Минеральдар мен түпшаймаларды байытушы, БCШ бойынша біліктілік деңгейі 3 
Техник-технолог, БCШ бойынша біліктілік деңгейі 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. 
Оқу білім бағдарламасының функционалдық картасы
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
          Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Далалық геологиялық 
жұмыстарды жүргізу 
кезінде техникалық 
құралдардың 
көмегімен әр түрлі 
геологиялық 
материалдарды 
жинау 
 
Геологиялық 
жұмыстардағы 
жұмысшы 
 
А. Далалық геологиялық 
зерттеулерді дайындау 
және ұйымдастыру 
 
А.1  Геологиялық  жарақтар  мен  жабдықтарды  жүктеу, 
оларды жұмыс орнына тасымалдау. Далалық лагерьде алаң 
мен  тұрақтау  орындарын  дайындау.  Мүліктерді  қорғау, 
тұрақтау 
аймағында 
(далалық 
лагерьде) 
қалыпты 
санитарлы-гигиеналық шарттарды қамтамасын ету 
 
 
 
А.2 
 Үлгілерді,  сынамалар  мен  түпшаймаларды  іріктеу 
және олардың  сараптамасын өткізуге арналған техникалық 
және  көмекші  құралдарды  дайындау  мен  баптауға  қатысу. 
Геологиялық  және  зертханалық  жабдықтарды  күту, 
болмашы кемшіліктерді табу және жою 
 
 
В. Далалық геологиялық 
жұмыстарды жүргізу 
кезінде геологиялық 
материалдарды(үлгілерді, 
сынамаларды және т.б.) 
жинау  
 
В.1 Жұмыс кезінде пайдалы қазбалардың сапасы мен санын 
анықтауға  арналған  ір  түрлі  геологиялық  материалдарды 
(тау  жыныстары  мен  минерал  үлгілері  және  сынамаларын) 
іріктеу 
 
 
 
В.2  Сараптау  (сынамаларды  өңдеу,  жуу  және  жетілдіру) 
үшін сынамаларды дайындау. Сынамаларды іріктеу, тіркеу 
және таңбалау бойынша құжаттамаларды рәсімдеу 
 
 
 
В.3  Геологиялық  материалдардың  зертханалық  зерттеуін 
жүргізу кезінде көмекші процесстерге қатысу 
 
 
С. Далалық геологиялық 
жұмыстардың салдарын 
жою 
 
С.1. Геологиялық жабдықтарды бөлшектеуге қатысу 
 
 
 
С.2.  Геологиялық  жабдықтарды/жарақтарды  буып-түюге 
және  тиеуге,  далалық  лагерьдің  алаңы  мен  тұрақтау 
орындарын  және  геологиялық  жұмыстарының  салдарын 
жою 
 
 
 
          
 

Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
 Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Далалық 
геологиялық 
жұмыстарды 
жүргізу кезінде 
техникалық 
құралдардың 
көмегімен әр түрлі 
геологиялық 
материалдарды 
жинау 
 
Геологиялық 
сынамаларды 
жуушы 
 
D.  Түпшаймалық 
сынамаларды жуу
 
 
D.1 Жоғары білікті геологиялық сынамаларды жуушы 
басшылығымен  түпшаймалық  сынамаларды  жуу. 
Астауларға,  ожауларға,  жуу  аспаптары  және 
қондырғыларға  құм  толтыруға,  оларды  сүртуге, 
түйіршік  материалдарын  жууға,  ауыр  фракцияларды 
тұндыруға  қатысу.  Түпшаймаларды  түсіру,  кептіру 
және буып-түю
 
 
 
 
D.2  1  мм  және  одан  көп  өлшемді  дән  кезінде,    70%-
дан  кем  емес  түпшайманың  пайдалы  қазбаларын 
шығуын  қамтамасыз  етіп,  массалық  түпшаймалық 
сынамаларды 
жуу 
және 
жетілдіру. 
Металл 
сынамаларындағы  жуылғандарын  сынама  нөмірін 
көрсетіп  буып-түю. Сынамаларды жуу есеп-қисабын 
жүргізу
 
 
 
 
D.3 0,5-ден 1,0 мм-ге дейін дән өлшемі кезінде,  90%-
дан  кем  емес  түпшайманың  пайдалы  қазбаларын 
шығуын  қамтамасыз  етіп,  массалық  түпшаймалық 
сынамаларды жуу және жетілдіру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
          Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Далалық 
геологиялық 
жұмыстарды 
жүргізу кезінде 
техникалық 
құралдардың 
көмегімен әр түрлі 
геологиялық 
материалдарды 
жинау 
 
Геологиялық 
сынамаларды 
іріктеуші 
 
Е. Әр  түрлі (кен, 
металл, шикізат, 
жартылай 
дайындалған 
өнім, дайын өнім, 
қоспалар, мұнай 
өнімдері, қатты 
минералдық 
отын, құрылыс 
материалдары 
және т.б.) 
материал 
сынамаларын әр 
түрлі шарттарда 
іріктеу және 
бөлшектеу
 
 
E.1 Пайдалы қазбалардың сапасы мен санын анықтау 
және  жер  қойнауындағы  олардың    қорын  есептеу 
үшін  бораздалған,  қайырылған,  тесілген  және  басқа 
да 
кен 
қазбаларының 
сынамаларын 
іріктеу. 
Шойбалға, 
перфоратор, 
пневматикалық 
және 
электрлік  сынама  іріктеуіштер  көмегімен  және 
қолмен  жоғары  дәлділікпен  және  қатаң  шектеумен 
тау жыныстарын түзету және қағып кіргізу
 
 
 
 
E.2  Теспелерді  бұрғылау,  борозданы  егеу,  борозда 
қиылысын,  қайырма  ауданын,  сынама  көлемі  мен 
массасын  өлшеу. Сынамаларды таңбалау және буып-
түю. Сөрелерді орнын ауыстыру және бекіту. Сынама 
іріктеуіштерді,  шойбалталарды,  перфораторларды 
жұмысқа дайындау, оларды электр және ауа өткізгіш 
желілерге 
қосу. 
Пайдалынатын 
жабдықтарды 
техникалық қызмет көрсету, олардың жұмысы кезінде 
болмашы кемшіліктерді табу және жою. Техникалық 
құжаттама  жүргізу.  Сынамаларды  есептеу  және 
сақтау
 
 
 
 
E.3 «Теңіз және басқа да тереңдігі 1500 метрден астам 
су қоймалардағы су түбі сынамаларын іріктеу»
 
 
 
 
 
 

Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
          Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Далалық геологиялық 
жұмыстарды жүргізу 
кезінде техникалық 
құралдардың 
көмегімен әр түрлі 
геологиялық 
материалдарды жинау 
 
Минеральдар 
мен 
түпшаймаларды 
байытушы 
 
Е. Байыту үшін 
шығыс минерал 
шикізаттарын жуу 
және сұрыптау. 
Минералдың 
шартқа сәйкес 
кристалдарын 
(кварц, түрлі-түсті, 
ұсақ-түйек және 
бағалы тастарды) 
әр түрлі тәсілдер 
мен әдістермен 
іріктеу арқылы 
шикізаттарды 
байыту
 
 
F.1  Байыту  үшін  шығыс  минерал  шикізаттарын  жуу  және  сұрыптау. 
Кескіш және арнайы балталар көмегімен ақаулық, жарықшақ, темірленген, 
шартқа сәйкес емес аймақтар және бөтен қоспаларды қашаулау тәсілімен 
кварц  кристалы  мен    желілі    кварц  қалдықтарын  байыту.  Байытылған 
шикізаттарды  сұрыбы  бойынша  бөлу.  Сақтау  орнына  шикізаттарды 
жеткізу. Қалдықтарды жою.
 
 
 
 
F.2  Балқыту  үшін  тау  хрустальдарын  жәнеқолмен    шикізатқа  зергерлік 
ұсақ-түйек тастарды байыту. Кесу станогында сұрыпсыз аймақтарды егеу. 
Электр  жарығы  мен  үстел  шамында  шағылған  шикізат  (газды-сұйықтық 
және  минеральды  қосуларда)  жарамсыздығын  және  ақауын  табу  және 
қарау.  Сұрыбы  бойынша  байытылған  шикізатты  бөлу  және  сақтауға 
тапсыру үшін оны дайындау
 
 
 
 
F.3  1  және  2  сортты  пьезооптикалық  кварцты,  кристалл  шикізатындағы 
исландиялық  шпатты  және  қолмен  шикізатқа  зергерлік  тастарды  байыту. 
Қарау, электр жарығымен шағылған шикізат ақауын табу, шикізатты егеу.  
Штангенциркульмен  +-1  мм-ден  көп  емес  қателікті  пьезооптикалық 
шикізаттың  моноаймағын  өлшеу.  Түпшаймаларды  қолмен  немесе 
аспаптарға  үрлеу  арқылы  байыту;    түпшайманы  үрлеуге  дайындау;  іске 
қосу,  жұмысын  қадағалау  және  аспаптарды  тоқтату.  Минералды  біркелкі 
үлестіру  және  аспаптан  пайдалы  қазбалардың  шығуын  реттеу.  Аспап 
жұмысы  кезінде  кемшіліктерді  табу  және  жою.  Байытылған  шикізатты 
сақтауға тапсыру үшін сұрыптау және дайындау 
 
 
 
F.4 Шикізатқа қолмен «Экстра» сұрыпты пьезокварцты, кварцеоптикалық 
және  асыл  тастарды  байыту.  Қарау,  шағылған  электр  жарығымен, 
визуальды  және  иммерсионды  сұйықтық  көмегімен  шикізат  ақауын  табу 
және  егеу.  Пьезооптикалық  шикізаттың  ион  аймағын  өлшеу.  Жыныстың 
ерігіш құрауыштарын химиялық уландыру көмегімен аралас жыныстардан 
кристалдар  мен  дақтарды  шығару.  Қымбат  шикізаттардың  шығынын 
есептеу.  Байытылған  шикізатты  сұрыптау  және  оны  сақтауға  тапсыру 
үшін дайындау 

Қызмет түрінің атауы 
Кәсіп 
          Еңбек міндеттері 
Модульдер 
роведение  полевых и 
камеральных 
геологических 
исследований 
 
Техник-
геолог 
 
Н. Далалық 
геологиялық 
зерттеулерді 
дайындау және 
ұйымдастыру 
 
Н.1  Жүктеу  және    түсіру  жұмыстарын  ұйымдастыру,  геологиялық 
жабдықтар  мен  жарқтарды  жұмыс  орнына  тасымалдау.  Далалық  лагерь 
алаңдарын және тау-геологиялық жабдықтардың өрістетк орындарын таңдау
 
 
 
 
Н.2  Геологиялық зерттеулердің техникалық және көмекші құралдарын далалық 
жұмыстарға дайындау және баптау процесстерін ұйымдастыру
 
 
 
 
H.3  Жұмыс  аймағы  бойынша  мұрағат  геологиялық  материалдарын  игеру. 
Геологиялық  зерттелерді  жүргізуге  жобалы-ауысымдық  және  өндірістік 
құжаттамаларды рәсімдеу және дайындауға қатысу 
 
 
Q. Далалық 
геологиялық 
зерттеулерді жүргізу 
және олардың 
нәтижелерін 
камералық өңдеу 
 
Q.1 Тау жыныстары мен минералдың әр түрлі сынамаларын іріктеу, оларды 
тіркеу  және  таңбалау,  құжаттама  мен  сынамаларды  есептеу  және  сақтау. 
Далалық  аспаптардың  көрсеткіштерін  алу  және  оларды  журналға  жазу. 
Жұмыс  сапасына  қойылатын  талаптарды,  еңбекті  қорғау  ережелері  мен 
нормаларын,  қауіпсіздік  техникасы,  өндірістік  санитария  мен  өртке  қарсы 
қорғанудың сақталуын қамтамасыз ету
 
 
 
 
Q.2 Далалық шарттарда  сараптау және минералдық және басқа да сараптама 
түрлерін жүргізу үшін сынамаларды дайындау процесстерін ұйымдастыру
 
 
 
 
Q.3  Геологиялық  бақылаудың  (ашылу,  жыра,  шұңқыр,  саңылау  және  т.с.с.) 
нысандарын  өлшеу  және  суреттеу,  геологиялық  ақпараттарды  жинау 
бойынша 
жаяу 
бағдарын 
ұйымдастыру. 
Алғашқы 
геологиялық 
құжаттамаларды  жүргізу  және  оның  өғделуін,  есептелуін  және  сақталуын 
жүзеге асыру
 
 
 
 
Q.4  Геологиялық  жұмыстарды  орындау  барысында  есептеме  мен  жедел 
ақпаратты  рәсімдеуге  және  дайындауға  қатысу.  Камералық  жұмыстарды 
ұйымдастыру және жүргізу, Геологиялық есеп-қисаптар құруға қатысу
 
 
 
R. Жұмыс 
аймағындағы 
геологиялық зерттеу 
салдарын жою 
процесін 
ұйымдастыру және 
басқару 
 
 
R.1  Далалық  лагерьдің  алаңы  мен  тұрақтау  орнын,  тау-геологиялық 
жабдықтарын  және  тау-геологиялық  жұмыс  салдарын  жою  процесстерін 
ұйымдастыру және басқару 
 
 
 
 
 
R.2  Тау-геологиялық  жабдықтарды  және  жарақтарды  бөлшектеу,  оларды 
жүктеу және тасымалдау процесстерін ұйымдастыру және басқару
 

1 кәсіп. 
 
Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіп атауы: Геологиялық жұмыстардағы жұмысшы 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:    1-2 
 
  А.1 Модулінің технологиялық картасы   «Геологиялық жарақтар мен жабдықтарды жүктеу, оларды жұмыс орнына 
тасымалдау. Далалық лагерьде алаң мен тұрақтау орындарын дайындау. Мүліктерді қорғау, тұрақтау аймағында (далалық 
лагерьде) қалыпты санитарлы-гигиеналық шарттарды қамтамасын ету». 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   20 сағ. 
№  
р/с 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
 1 
Далалық 
жұмыстар
дың 
міндеттері. 
 
Бекініс құрал-
саймандармен 
жұмыс жасау 
тәжірибелік 
дағдылары. 
Аспаздық және 
кулинарлық іс 
негіздері 
Мақсаттық  тағайындамасы 
және  іздеу-түсіру  жұмыс 
типтері  бар  жұмыс  түрлері, 
көлемі  және  міндеттерімен 
танысу;  Геологиялық-түсіру 
жұмыстары 
кезінде 
қауіпсіздік 
техникасы 
бойынша нұсқаулықтан өту.  
Геологиялық  құрылым  және 
пайдалы  қазбалар  аудының 
әдебиет 
көздерімен, 
геологиялық 
картамен, 
қималармен, 
стратиграфиялық 
бағаналармен 
және 
күнделікке  жазбалар  мен 
суреттеме 
жүргізу. 
Эталондық 
топтамамен 
танысу. 
Геологиялық 
жарақтар мен 
жабдықтар, тау 
жыныстары мен 
минералдарДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет