БАҒдарламалар жинағының жобасыжүктеу 1.14 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата10.01.2017
өлшемі1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
«ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ  
 
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ 
 
Ақпараттық жүйелер (қолданылу салалары бойынша) 
 
(типтік оқу жоспары, оқу-білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО  
СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік Қоғамы 
 
 
 
 
 
 
 
Астана 2014 

АЛҒЫ СӨЗ 
   
1.
 
 ҚР  Көлік  және  коммуникация  Министрілігінің  20.03.2014  жылғы  №  04-26/4262-и  хатымен  келісілген  «Есептеуіш 
техника және бағдарламалық жасақтама (түрлері бойынша)» кәсіби стандартының негізінде енгізілген.   
2.
 
Алғашқы рет енгізілген  
3.
 
Келісілген  Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен 
хаттама №13    «1 »қараша   2014 жыл 
хаттама № _14  « 1 »  желтоқсан   2014 жыл 
ОӘБ төрағасы Жабыкбаев Н.Ж. 
 
 «Техникалық  және  кәсіби  білім  беруді  дамыту  және  біліктілікті  тағайындау  республикалық  ғылыми-әдістемелік 
орталығы» АҚ-мен  
хаттама/хат  № 1413  «30»  желтоқсан  2014 жыл 
 
 
 
Бағдарлама  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескертпелеріңіз  бен  ұсыныстарыңызды  мына  телефондар    бойынша 
хабарлауға болады:Ишутина Ирина Рашидовна – Атырау қ. Студенческий даңғылы 211 А  8(705)1051878 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЗМҰНЫ 
 

Оқу-білім бағдарламасының қолданылу саласы 

Терминдер, анықматамалар мен қысқартулар 

Оқу-білім бағдарламасы кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
3.1  Оқу-білім бағдарламасының функционалдық карталары 
3.2. 
3.3 
Кәсіби стандарт негізінде Типтік оқу жоспары  
Арнайы пәндер бойынша Типтік оқу бағдарламалары 
 
«Ақпараттық ресурстар және компьютерлік желілер» 
 
«Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» 
 
 «Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері»  
 
 
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Ақпараттық жүйелер (қолданылу салалары бойынша) 
2014 жыл 
1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  
Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 
түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 
құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 
Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 
бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  
Оқу бағдарламасы: 


 
еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге; 

 
материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

 
оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің  әрбір  модуліне  сипаттамаларды  (қысқа  мазмұнды  модульдік  бірліктер  тізбесі,  дәрістер  тезисі,  семинар  және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік  сипаттамаларды  (оқу  жетістіктерін  оқыту  мен  бақылаудың  негізгі  нысандары  мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға; 

 
кадрларды  даярлау,  біліктілікті  көтеру  және  кәсіби  қайта  даярлау  бағдарламаларын  әзірлеуге  арналған  талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді.  
МОБ негізгі қолданушыларына:  

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 
Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін  жиынтығынан 
құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  

Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Өлшемдер (бағалаулар)– оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
өлшемдер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 
үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 
міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.  
Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  

Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 
шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп –  белгілі бір білім, білік пен арнайы дайындықты талап ететін, адамның дене даму мүмкіндігін, зияткерлік қабілетін 
және білімі туралы сәйкес құжатпен расталатын кәсіби қызметтің белгілі бір саласында жұмыс атқаруға заңды құқық беретін 
адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек функциясы –нақты өндірістік және бизнес-процесте еңбекті  бөлу  нәтижесінде қалыптасқан міндеттерді іске асыру 
және оны  
орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Типтік  оқу  бағдарламасы  (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер(оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 
ҚМ - қосымша модуль; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 

БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіби стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль
ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер; 
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіби тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Кәсіби стандартқа негізделген білім беру оқу жоспары 
 
Экономикалық қызмет түрі: Бағдарламалау және деректерді өңдеу, ақпараттық жүйелерді әзірлеу және енгізу, 
кеңестер және олармен ілеспе қызмет көрсетуі; Мамандандырылған дизайн қызметі 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 
Компьютерлік дизайн бойынша техник; 

 
Ақпараттық жүйелердің техник-әзірлеушісі; 

 
Техник – бағдарламашы. 
 
Мемлекеттік жіктеуішке сәйкес кәсіп атауы: 

 
WEB – дизайнер 

 
Есептегіш техниканы және автоматтандырылған жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша техник-
бағдарламашы   

 
  Ақпаратты өңдеудің және басқарудың автоматтандырылған жүйелері бойынша техник-бағдарламашы 
 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
 
      Кәсіп 
 
             Еңбек міндеттері 
 
Модульдер 
 
 
 
 
 
 
Компьютерлік 
және кеңсе 
жабдықтарын 
пайдалана отырып, 
дизайн жобаларын 
әзірлеу 
 
Компьютерлік 
дизайн 
бойынша 
техник 
 
А. Компьютерлік және кеңсе 
жабдықтарын пайдалана 
отырып, дизайн жобаларын 
әзірлеу 
 
А.1  Компьютерлік және кеңсе 
жабдықтарын пайдалана отырып, дизайн 
жобаларын әзірлеу 
 
 
 
А.2 Дизайнерлік жобаларды әзірлеуінде 
қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету 
құралдарын қолдану. 
 
 
В.Модельдің технологиялық 
жобаға сәйкестігін тексеру 
 
 
В.1 Модельдің технологиялық жобаға 
сәйкестігін тексеру 
 
 
С. Модельдік – 
конструкторлық 
әзірлемелерге құжаттаманы 
рәсімдеу, орындалған 
жұмыстар қорытындысы 
туралы есеп салу 
 
 
С.1 Модельдік – конструкторлық 
әзірлемелерге құжаттаманы рәсімдеу, 
орындалған жұмыстар қорытындысы 
туралы есеп салу 
 
 
D. ҚТ және ЕҚ талаптарын 
орындау 
 
D.1 ҚТ және ЕҚ талаптарын орындау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қызмет түрінің 
атауы 
   Кәсіп 
                  Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Технологиялық 
процестерді 
автоматтандыру 
ақпараттық 
жүйелерді әзірлеу 
және енгізу 
 
Ақпараттық 
жүйелердің 
техник-
әзірлеушісі  
 
Е. АЖ құру және іске асыруға 
қатысу кәсіпорындар мен 
мекемелердің ұйымдық басқару 
міндетін автоматтандырады 
 
Е.1  АЖ құру және іске асыруға қатысу 
кәсіпорындар мен мекемелердің ұйымдық 
басқару міндетін автоматтандырады 
 
 
 
Е.2 Дизайн жобаларын әзірлеуінде 
бағдарламалық қамтамасыз қолдану 
 
 
F. Жөндеу, жөнге салу, реттеу 
және жабдықтар мен жүйелердің 
зертханалық жағдайда 
Тәжірибелік тексеруі  
 
 
F.1 Жөндеу, жөнге салу, реттеу және 
жабдықтар мен жүйелердің зертханалық 
жағдайда Тәжірибелік тексеруі 
 
 
G.Бағдарламалардын, нұсқаулар 
мен басқа да техникалық 
құжаттамалардын әзірлеуіне 
қатысу, жаңа жабдықтын, озық 
технологиялардын экономикалық 
тиімділігін және өнертабыстық 
ұсыныстарды негіздеуіне қатысу 
 
 
G.1 Бағдарламалардын, нұсқаулар мен басқа 
да техникалық құжаттамалардын әзірлеуіне 
қатысу, жаңа жабдықтын, озық 
технологиялардын экономикалық 
тиімділігін және өнертабыстық 
ұсыныстарды негіздеуіне қатысу 
 
 
 
G.2 Ақпараттық жүйеде техникалық қызмет 
көрсету, түрлендіру және ақпарат қорғау 
 
 
 
H. ҚТ және ЕҚ талаптарын 
орындау 
 
H.1 ҚТ және ЕҚ талаптарын орындау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қызмет түрінің 
атауы 
      Кәсіп 
                 Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Стандартты 
шешімдер 
негізінде 
автоматтандырылғ
ан өңдеуінің 
технологиялық 
жобалау 
 
Техник – 
бағдарламаш
ы 
 
I.Компьютерлік жүйелердің 
бағдарламалық қамтамасыз ету 
үшін бағдарламалық модульдерді 
әзірлеу 
 
I.1 Модуль деңгейі үшін дайындалған 
ерекшеліктер негізінде бағдарламалық коды 
дамыту 
 
 
 
I.2 Модуль деңгейінде жөндеу және 
тестілеу бағдарламасын орындау 
 
 
 
I.3 Графикалық ерекшелік тілдерін 
пайдаланып жобалау және техникалық 
құжаттамаға компоненттерін дамыту 
 
 
J.Деректер базасын құру және 
басқару 
 
J.1 Объектілердің қазіргі заманғы деректер 
базасын басқару жүйелерін және кіруді 
бақылау дерекқор нысандарын құру және 
басқару 
 
 
O.Бағдарламалық қамтамасыз ету 
модульдерін интеграцияда 
қатысуы 
 
O.1 Бағдарламалық қамтамасыз ету 
модульдерін интеграцияда қатысуы 
 
 
 
 
 
 
 

1 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: компьютерлік дизайн технигі 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4          
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы «Компьютерлік және кеңсе жабдықтарын пайдалана отырып дизайн жобаларын 
әзірлеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 144 с. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
 
Модельдік – 
конструкторлық 
мәселелерді 
шешу. 
Белгілі бір кезеңдерін 
модельдеу және 
конструкторлық 
дизайн жобасын 
жүзеге асыру. 
Дизайнерлік жобаның 
модельді құрастыру және 
модельдеу мен 
конструкторлық-
графикалық 
жұмыстардың өткізу 
әдістемелері.  
Кәсіпорынның 
технологиялық даму 
болашағы.
 
- моделді-
конструкторлық 
міндеттерді 
шешуімен 
байланысты, жеке 
кезеңдерді және 
ғылыми-зерттеу мен 
эксперименттік 
жұмыстың 
бағыттарын іске 
асыруға қатысу; 
- моделді-
конструкторлық 
өнеркәсіптік және 
тұрмыстық өнімдер 
Құрал-құрал-
жабдық: 
- үстелдер, 
орындықтар; 
- компьютерлер; 
- кеңсе жабдықтары; 
- интерактивті тақта. 
Бағдарламалық 
жасақтама: 
- жүйелі және 
арнайы дизайнерлік 
қолданбалы 
бағдарламалық 
қамтамасыз ету; 

(кешендер) жобасын 
әзірлеу. 
- компьютерлік 
графика әдісі. 
 
Материалдар: 
- перифериялық 
құрылғылар;  
-ақпарат иелері; 
- бағдарламалық 
жасақтамамен 
дистрибутивтер. 
Оқу материалдары: 
-  дизайнерлік 
жобаларды үлгілеу 
мен құрастыру 
нұсқауы; 
- тесттер; 
- жеке тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыс; 
- тәжірибелік жұмыс. 
Оқу құралы: 
-Глушаков 
С.В.  Adobe барлық 
дизайнер үшін/ С. В. 
Глушаков, Г.А. - 
Харьков : Фолио, 
2002. - 696 с.  
2. 
Эргономикалық 
талаптарына 
сәйкес 
эстетикалық 
өнімді әзірлеу 
Эстетикалық және 
эргономикалық 
талаптарды сақтай 
отырып, өнімді 
әзірлеу 
Болашақ өнім үрдістердің 
жетілдіру. 
Техникалық эстетика 
ұғымдары.Өнімге деген 
эргономикалық талаптар. 
- жоспарланған 
құрылымдардың 
тұтынушылық 
қасиеттері мен 
эстетикалық 
сапаларының жоғары 
деңгейін қамтамасыз 
ету, олардың 
техникалық және 
экономикалық 
талаптарға, озық 
өндіріс технологиясы 
мен эргономика 
талаптарына сәйкес 
болу. 
3. 
Үлгілеу кезінде 
техникалық 
есептеулер 
Үлгілеу кезінде 
техникалық 
есептеулер жүргізу 
Үлгілеу кезінде түрлі 
дизайнерлік өнімдерді 
техникалық есептеулер 
жүргізу әдісі. 
- көлемді-кеңістіктік 
пен графикалық 
жобалау, және өнім 
нысандарын 
тәптіштеуді жүзеге 
асыру. 
 
4. 
Жобалау кезінде 
техникалық 
құралдарды 
қолдану  
Жобалау кезінде 
техникалық 
құралдарды қолдану  
 
Жобалау кезінде 
қолданылатын 
техникалық құралдар, 
- техникалық 
құралдар, 
компьютерлер, 
оргтехника мен тиісті 

 
кеңсе жабдықтары және 
т.б.). 
Жобалау кезінде 
техникалық кұралдармен  
жұмыс істеу түрлері, 
функциялары, мақсаты, 
негізгі әдістері (сканер, 
принтер, сандық камера, 
графикалық планшет, 
т.б.). 
бағдарламалық 
қамтамасыздың 
көмегімен өнімді 
жобалау әдістері ( 3D 
Max Studio және т.б.); 
- әр түрлі сканерлер, 
принтерлер, 
графикалық планшет, 
мониторлар, сандық 
камералар, 
фотоаппаратпен 
жұмысты жүзеге 
асыру. 
-Машков С.В. 
Құпияларды жоқ 
QuarkXPress және 
Adobe PageMaker / 
С. В. Машков. - 2-е 
изд.  
- М. : ЗАО Жаңа 
баспа үйі, 2004. - 640 
с.  
-Ермеков Н.Т. 
- Компьютерлік 
графика: оқулық / Н. 
Т. Ермеков. - Астана 
: Фолиант, 2007. - 
244 с. 
-Пташинский В.С. 
CorelDRAW 
Тәжірибелікк сабақ 
X4: жылдам бастама 
/ В. С. Пташинский. 
- М. : Триумф, 2008. 
- 176 с. 
-Федоренков 
А. Autocad 
mechanical. 
Тәжірибелікк 
нұсқаулар/ А. 
Федоренков. - М. : 

Сайттарды 
жобалау және 
рәсімдеу  
Сайттарды жобалау 
мен макеттерін жасау 
және олардың 
рәсімдеуін 
мамандандырылған 
бағдарламалық 
қамтамасызбен 
жасау. 
-веб дизайн негіздері; 
- веб-беттердің ұғымы ; 
-веб-беттерді жасау және 
сайт макеттерін рәсімдеу 
кезінде қолданатын 
бағдарламалық 
жасақтама; 
- стильдер кестесі; 
-веб-беттерді қарау және 
құру бағдарламасы 
- веб-беттерді және 
сайт құру үшін 
бағдарламалық 
жасақтама таңдау; 
- веб-бетте әртүрлі 
ақпарат түрлерін 
тіркеу және 
орналастыру кезінде 
веб-дизайн жүзеге 
асыру; 
-стильдер кестелерін 
пайдаланып веб-бетті 
жобалау. 

Веб-
сайттаржасау  
Веб-беттерді және 
веб сайттарды жасау 
-тегтер мен 
атрибуттардың түсінігі; 
- веб-сайттар жасау; 

және динамикалық 
мазмұнмен толтыру 
-веб-беттерді жасау және 
олардың ішіндегісін 
рәсімдеу әдістері; 
- НТML гипертекстінің 
таңбалар тілінің негіздері; 
- веб-бетке форматталған 
текст, тізім, кесте, қума 
жол, графикалық, дыбыс 
және бейне объектілерін 
орналастыру; 
- гиперсілтемелердің 
түсінігі және сайт 
бойынша навигация 
өңдеу кезінде қолдануы; 
-карталар және фрейм 
тұжырымдамасы мен 
жасау әдістері. 
 
- Веб-бетке мәтін, 
графика, 
мультимедиа мен 
гиперсілтемелер 
еңгізу; 
 - JavaScript 
негізделген 
динамикалық веб-
беттерді құру  
әдістерін қолдану; 
- пайдаланушы 
әрекеттеріне жауап 
веб-беттер құру; 
- НТML 
редакторлардың және 
мамандырылған 
қолданбалы 
бағдарламалық 
жасақтама 
құралдарымен сайт 
жасау. 
ТехБук, 2004. - 688 
с., ил.  

Каталог: storage
storage -> Календарь учителя
storage -> Жүлдегері Жаңалықтар. Хабарлар Қазақстан Республикасы Ұлттық
storage -> Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по русскому языку
storage -> М. нмр рт рассмотрено на заседании мо
storage -> Мұғалімдер үшін марапаттың ең кереметі Ы
storage -> Жыл санап жайнап, көркейіп келе жатқан Астана еліміз бен Елбасының қуанышына
storage -> Цели: совершенствовать знания об од нородных членах предложения; формиро вать навык постановки запятой в предло жениях с однородными членами предло жения без союзов и с союзами; развивать умения находить варианты решения проб лем и делать


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет