БАҒдарламасы ( syllabus) kt 1104 Қазақ тілі пәні бойынша kt 04 Қазақ тілі модуліжүктеу 389.36 Kb.
Pdf просмотр
бет3/3
Дата24.03.2017
өлшемі389.36 Kb.
түріБағдарламасы
1   2   3

 

Саясат және рәсімдер 

 Қазақ тілі пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды ӛтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2  Дәлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін 

тапсыру. 

5  Жіберілген  практикалық  және  зертханалық  сабақтар  оқытушы  белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

 

Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілгенді 

№ 

Автордың  Оқу-әдістемелік 

Баспасы, 

Даналар саны 


 

20 р/с 

аты-жӛні 

әдебиеттердің атауы  шыққан жылы  кітап-

ханада 


кафедр

ада 


Негізгі  әдебиет 

З.С.Күзекова  

Қазақ тілінің 

практикалық курсы 

(гуманит). 

Алматы: 

Ғылым, 2001. 

20 

 З.С.Күзекова  

 

 

 Қазақ тілі. Жоғары 

оқу орындарына 

арналған оқулық 

(тілдерді оқытып 

үйретудің ортаңғы 

кезеңі үшін). 

Астана: Таным, 

2003. 


15 

 

 10 

Қ.Қарабаева  

Қазақ тілі  

Алматы: Қазақ 

универс. 2004  

50 

 

20 4. 

Ж.О.Байжанов,  

М.А.Рақымов, 

Е.В.Ткач, 

А.М.Кононенко. 

Құрама 


темірбетон 

кәсіпорындарын 

жобалау. 

Қарағанды, 

2007 

50 


 

 

 5. 


Б.Ж. Жүсіпова 

Қазақ халқының 

салт-дәстүрлері.  

Алматы, 2007 

10 6. Г.М.Нұрғожина, 

А.Ә.Кинбаева, 

Ғ.М.Әбілқасов.  

Қазақ тілі және 

елтану. Оқу құралы.  

Қарағанды, 

ҚарМТУ, 2007. 

50 


 

7. А.Ә.Ботабек , 

Г.Қ.Сағатова  

Құрылысқа 

арналған шыны 

негізіндегі әрлі 

қаптама 


материалдары. 

Алматы, 2002 

50 

 

 Қ.Қ.Қонақбаева Ӛндірістік 

қалдықтарды 

құрылыс саласында 

пайдалану. 

Қарағанды, 

2007 


10 

 

 Г.М.Нұрғожина, А.Б.Кинбаева 

Кредиттік 

технология жүйесі 

бойынша 


студенттерге қазақ 

тілін дербес оқыту.  

 

Қарағанды, ҚарМТУ, 2007 

 

50  

 

 10 

10 


А.А.Мырзақожае

Ш.Қ.Жақыпбеков 

Құрылысқа арналған 

шыны негізіндегі 

әрлі қаптама 

материалдары.. 

    

21 11 

А.Ю.Кишенова, 

Г.Қ.Сағатова   

Қазақ 


тілі.(қысқартылған 

мерзімде оқыту 

топтарының 

студенттеріне 

арналған оқу 

құралы).. 

Алматы, 2002 

50 


 

 

 12 

12  Н.Т.Нығметова,Қ.

Қ.Нұржанова 

 

Студенттердің дербес жұмысына 

арналған мәтіндер 

жинағы. 

Қарағанды, 

2007 

50 


 

 

10 13 

Н.Оралбай, 

К.А.Құрманалиев. 

Қазақ тілі(Жоғары 

оқу орындарының 

орыс тілді 

бӛлімдерінің 

студенттер.  оқулық 

ретінде ұсынған) 

Қарағанды: 

ҚарМТУ , 

2008.. 


10 

 

  Қосымша әдебиет 

14  Г.М.Нұрғожина, 

М.Ә.Хасен, 

Қ.М.Хамзина. 

Суретті қазақ тілі. 

Оқу құралы.   

Қарағанды, 

ҚарМТУ,  2006. 

 

20  

20 


15  Г.С. Байпелова 

Қызықты грамматика 

(Әдістемелік нұсқау). 

Қарағанды, 

2008 

100 


50 

16.  Ж.Мұсаұлы, 

Р.С.Әміренова 

 Қазақ, орыс 

тілдерінің 

салғастырмалы 

грамматикасы (Оқу 

құралы). 

 

Кӛкшетау, 2003

 

15 20 

17.


 

Ш.Д. Кинжикова

 

Келіңіздер, қазақша үйренейік! Павлодар

2003.


 

Павлодар, 

2003.

 

  

18.  А.Ж.Тӛрениязов

Ж.А.Тұрлыбеков 

Ұ.К.Каюпова

 

Орысша-қазақша тілашар. 

 

Астана, 2011. 

60 


30 

19.  Ж.А. Жақыпов.

 

Аудармашы анықтамалығы. 

 

Алматы, 2009 

30 


15 

 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақы- 

лау түрі Тапсы- 

ру 


мерзімі 

І семестр  

22  

Бақылау жұмысы 

Фонетика, Лексика 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ]  

2 біріккен 

сағаттар 

Аралық 

7 апта 


Аралық    тест 

Морфология 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ] 

3 біріккен 

сағаттар 

Аралық 


14 апта 

 Сынақ 


Пән  материалының  

меңгерілу  деңгейін 

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттің 

жалпы тізімі 

4 біріккен 

сағаттар 

     Қоры 

     тынды 

Сес- 


сия 

кезең- 


інде 

ІІ семестр 

Мазмұн- 

    дама  

Морфология            

Синтаксис 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ]  

2 біріккен 

сағаттар 

Аралық 


7 апта 

Аралық тест 

Синтаксис 

[ 1], [ 6 ], [ 7] 

3 біріккен 

сағаттар 

Аралық  

14 апта 


 Сынақ 

Пән  материалының  

меңгерілу  деңгейін 

тексеру 


Негізгі және 

қосымша 


әдебиеттің 

жалпы тізімі 

4 біріккен 

сағаттар 

Қоры -

тынды 


Сес- 

сия 


кезең-

інде 


 

 

іІІ семестр  

 

 Мазмұн- 

    дама  

Синтаксис 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ]  

2 біріккен 

сағаттар 

Аралық 

7 апта 


Аралық тест 

Синтаксис 

[ 1], [ 6 ], [ 7] 

3 біріккен 

сағаттар 

Аралық  


14 апта 

Емтихан 


Пән  материалының  

меңгерілу  деңгейін 

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттің 

жалпы тізімі 

4 біріккен 

сағаттар 

Қоры -


тынды 

Сес- 


сия 

кезең-


інде 

 

        

Ӛзін ӛзі бақылауға арналған сұрақтар 

  1. Қазақ тіліне тән қандай дауысты дыбыстар бар? 

2.Фонетика нені зерттейді? 

3.Буынның неше түрі бар? 

4.Үндестік заңы деген не? 

5.Кейінді ықпал мен ілгерінді ықпал туралы не білесіз? 

6.Лексика нені зерттейді? 

7.Омоним, синоним, антоним туралы айтыңыз. 

8.Морфология нені зерттейді? 

9.Сӛздік құрамға нелер жатады? 

10.Зат есім деген не? 

11.Туынды зат есім қалай жасалады? 

12.Зат есімнің қандай жалғаулары бар? 

13.Сын есім нені білдіреді? 

14.Сын есім мағынасына қарай неше түрге бӛлінеді? 

15.Дара , күрделі сын есімдер қалай жасалады? 

16.Сан есім деп қандай сӛз табын айтамыз? 

17.Сан есім тұлғасына қарай неше түрге бӛлінеді? 

18.Болжалдық, жинақтау, бӛлшектік сан есімдер қалай жасалады? 

19.Реттік, есептік, топтау сан есімдері туралы айтыңыз. 


 

23 20.Есімдік  деп қандай сӛз табын айтамыз? 

21.Есімдік мағынасына қарай неше түрге бӛлінеді? 

22.Сілтеу есімдіктері тәуелдене ме? Мысал келтіріңіз. 

23."Ӛз,ӛзім ,ӛздерің"-қандай есімдіктер? 

24.Үстеулер тұлғасына қандай түрге бӛлінеді? 

25.Үстеу қандай сұрақтарға жауап береді? 

26.Туынды үстеулер қалай жасалады? 

27.Іс-әрекет, қимылдың атауын қай сӛз табы білдіреді? 

28.Болымды, болымсыз етістіктер қалай жасалады? 

29.Салт етістік пен сабақты етістік деген не? 

30.Тұйық етістік деген не ? 

31.Неше етіс бар? Әр түріне мысалдар келтіріңіз. 

32.Етістіктің неше шақтары бар? Атаңыз. 

33.Етістіктің райлары туралы әңгімелеңіз. 

34.Есімше туралы айтыңыз. 

35.Кӛсемшенің жасалу жолдары. 

36.Кӛмекші сӛздерге нелер жатады? 

37.Шылаулардың қандай түрлері бар? 

38.Септеуліктердің түрлерін атаңыз. 

39.Демеуліктер қалай жасалады? 

40.Модаль сӛздерді атаңыз. 

41.Одағай деген не, түрлерін айтыңыз. 

42.Синтаксис нені қарастырады? 

43.Сӛйлем айтылу мақсатына қарай нешеге бӛлінеді? Мысал келтіріңіз.  

44.Жай сӛйлемнің түрлері. 

45.Сӛйлем мүшелері қандай түрлерге бӛлінеді? 

46.Құрмалас сӛйлем деген не? Қандай түрлері бар? 

47.Салалас құрмалас сӛйлем туралы не білесіз? 

48.Сабақтас құрмалас сӛйлемнің түрлерін айтып беріңіз. 

49.Салалас құрмалас пен сабақтас құрмаластың айырмашылығы. 

50.Тӛл сӛз бен тӛлеу сӛз қалай жасалады? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж. берілді.    №      мем. баспа лиц. Басуға қол қойылды          Пішімі 60 х 90/

16 

Есептік баспа табағы 1,4.   Тарамы   10       Тапсырыс           Баспа келісімді ______________________________________________________________ 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы, 100027, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 

 

 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет