Бағдарламасы «6М011800 Орыс тілі мен әдебиеті»жүктеу 0.53 Mb.
Pdf просмотр
Дата12.02.2017
өлшемі0.53 Mb.
түріБағдарламасы

Мамандық бағдарламасы 

 

«6М011800 –  Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы 

Магистратура  деңгейі 

 

 

 

6М011800 –  Орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты  

6М011800 –  Орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты : 

 

еңбек нарығына қажетті жоғары білікті педагог мамандарды дайындау; –  гуманитарлық пәндер  саласына  жүйеленген  білім негізін  қалыптастыру,  ортақ  заңдылықтарға негізделген  жаңаша 

технологияларды оқыту;  

 

кәсіби қызметін жүзеге асыра алатын, жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар магистрдің арнайы және негізгі құзіреттілігін қалыптастыру ; 

 магистранттарға  ғылыми-зерттеу  және  эксперименттік  әдістер  және  өзекті  үдерістер  мен  тілі  білімі  мәселелері 

негізінде білім беру;  

 

жалпыадамзаттық  ортақ  құндылықтарға  және  әлеуметтік-тұлғаландыруға  негізделген  ғылыми  ойлау  мен көзқарасын қалыптастыру.  

 

1.

 

Қызметтер мен біліктіліктер тізімі  

Ұсынылып  отырған  бағдарламамен  бітірушілерірге  «6М011800  –    Орыс  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығының 

педагогикалық ғылымдар магистрі» атты дәреже беріледі. 

Педагогикалықғылымдары  магистрі  жұмыс  өтілімін  сұрамастан  кәсіби  басшылық  анықтамалық  жұмысына,  маман  және 

басқалай  қызметке  КазахстанРеспубликасының  2012  жылдың  21  мамырындағы  №  201-ө-м  және  қызметтік  типтік 

квалификациялық  мінездеме педагогикалық жұмысшылардың және  оларға теңестiрiлген адамдар қатырында Еңбек және 

әлеуметтік  қорғау  минисрті  бұйрығымен  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  бұйрығымен  2009 

жылдың    13  шілдесіндегі  №  338,  өзгерістер  мен  қосымшалар  09  маусым  2011  жыл  №  241,    27  желтоқсан  2013  №  512 

бойыша білім беру қызметін жүзеге асырады. 

 

2.   Білім бағдарламасымен бітірушінің біліктілігіне кәсіби мінездеме 

 

2.1 Кәсіби қызмет сферасы 


 

«6М011800 –  Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығының педагогикалық ғылымдары магистрі кәсіби қызметін білім 

саласында атқарады.  Кәсіби деңгей  НРК – 7. 

2.2 Кәсіби қызметінің нысаны 

«6М011800  –    Орыс  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығының  педагогикалық  ғылымдары  магистрі  кәсіби  қызметінің  нысаны 

болып:  


 

жекеменшік және ведомстволық бағынудан тәуелсіз орта білім беретін мекемелердің барлық типі мен түрлері,  

гуманитарлық, техникалық және кәсіби білім ұйымдары.    

жоғары оқу орындары;  

ғылыми-зерттеу институттары;  

білім беру жүйесіндегі қызметкерлерді қайта даярлау және кәсіби біліктілікті арттыру институттары;   

білім беру саласындағы жергілікті және уәкілетті ұйымдар.  2.3 Кәсіби қызмет пәні   

«6М011800 –  Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығының педагогикалық ғылымдары магистрі кәсіби  қызметінің пәні:  

 білім алушыларға инновациялық психологиялық-педагогикалық әдіс құралдары арқылы шет тілді ортада қазақ 

тілі мен әдебиетін оқыту;  

 

жоғары оқу орындары аясында магистранттарға ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру;   

білім  беру  саласындағы  жергілікті  және  уәкілетті  ұйымдарқызметінде  білім  басқармасы  жаңаша технологияларды қолдау болып табылады.   

 

2.4 Кәсіби қызметтің түрлері «6М011800  –    Орыс  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығының  педагогикалық  ғылымдары  магистрі  кәсіби    қызметі  бойынша 

төмендегі қызметтерді атқара алады:  

  Білім беру (педагогикалық); 

 Оқу-тәрбиелік; 

 Оқу-технологиялық; 

 Әлеуметтік-педагогикалық; 

 Эксперименттік-зерттеушілік; 

  

Басқару-ұйымдастырушылық. 

 

2.5 Кәсіби қызметінің түрлері 

«6М011800  –    Орыс  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығының  педагогикалық  ғылымдары  магистрі  кәсіби    қызметінің  

түрлеріне:: 

 

білім беру;  

тәрбиелік;  

кәсіби-бағдарлық;  

ғылыми-зерттеушілік. 2.6 Кәсіби қызметтің типтік міндеттері 

«6М011800 –  Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығының педагогикалық ғылымдары магистрі кәсіби қызметінде өз қызметіне 

сай барлық қызмет түрлерін атқара алуы міндетті:   

 

Білім беру қызметі аясында:   

білім алушыларға білім беру және дамыту, білім беру жіне тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру, педагогикалық үрдісті жобалау және басқару, педагогикалық қызметтің нәтижелерін болжау,  диагностикалау, түзету;  

 жалпыбілім беретін, гуманитарлық, техникалық және кәсіби білім беретін мекемелерде жоғары оқу орындарында 

білім беру, нақты жағдайда методикалық білім мен қосымша біліктілікті жүзеге асыру, әдістемелік білімі мен қолданбалы 

білімін білім беру жағдайында жұзеге асыру;  

 білім беру жүйесінде жаңаша тәжірбиені тарату, үйрету, таныстыру.  

Оқу-тәрбие қызметі аясында:  

 педагогикалық үрдістің тәрбиелік механизімдері қағидаларының заңдылықтарын заң жүйесіне сәйкестендіре  оқу-

тәрбие ісін жүзеге асыру; 

 

тәрбие жұмыстарын жоспарлау және жүзеге асыру;   

нақты тәрбиелік міндеттердің шешімін табу;   

орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мамандығының шеттілді ортада білім алушыларға әртүрлі формада тәрбиенің түрлі әдістерін таңдап, қолдана отырып жұмыс істеу мүмкіншіліктері; 

 педагогикалық қызмет барысында әлеуметтік-этикалық, қоғам пікіріне негізделген салт-дәстүр мен әдет-ғұрып 

негіздерін, қоғамдық нормалардың қалыптастыру.  

 

қызмет этикасын этикалық және құқықтық нормаларды сақтау,  

  

Оқу-технологиялық қызметі саласында:  

– оқу үрдісінде педагогикалық инновациялық технологияларды қолдана білу; 

– тіл білімі саласында ғылыми ақпараттарды ақпараттық-технологиялық құралдары арқылы іздеу және өңдеу,  

– кәсіби және әлеуметтік-гуманитарлық салада алынған білімдерін тәжірбиеде қолдана білу 

 

Әлеуметтік-педагогикалық қызметі саласында: – білім алушылардың дамуы мен тәрбиесін қолдау бағытында педагогикалық қолайлы жағдай туғызу . 

        – қызме этикасы нормаларына, этикалық және құқықтық норма қылықтарын тұлғаның объективті бағалау 

талабына сай қалыптастыру;  

–  интеллектуалдық,  рухани,  өзіндік  даму  тәсілдерін  меңгеру,  психологиялық  сауаттылыққа,  мәдени  ойлауға 

қалыптастыру.  

 Экспериментальдық –зерттеушілік қызметі аясында:  

 ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді оқу;  

 орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша шеттілді ортаға арналған 

алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірбие жұмыстарымен танысу ;  

 

оқу үрдісіне педагогикалық эксперимент жүргізіп, оқу үдерісіне енгізу жұмыстарын жүргізу;  

профильдік пәндер бойынша әтүрлі ғылыми және ғылыми-өндірістік мекемелерде зерттеу жұмыстарын жүргізу;   

зерттеушілік қызметте алгоритммен жұмыс жасау;  

қоғамдық-гуманитарлық шығармашылық жетістіктерін пайдалан білу, Ғылыми-зерттеу жұмыстарымен таныстыру;    

ізделінген жұмыс негізінде позитивтік және негативтік жақтарын көре білу;   

жасаған зерттеу жұмысын нәтижесін объективті бағалай білу.   

Басқару-ұйымдастырушылық қызметі аясында:  

 

орыс  тілі  мен  әдебиеті  мамандығы  бойынша  барлық  үрдіс  бойынша  шеттілді  ортаға  арналған  оқу  курсын жоспарлау,  оқу-әдістемелік  қызметін  ұйымдастыруда  әдістерін  материалын  таңдай  білу  және  барлық  білім  деңгейінде 

тұлғаның тәрбие сапасын дамытуда қолдану;  

 

сол мамандықтың өндірісінде ұйымдастыру-технологиялық қызметінде  

әр түрлі деңгейдегі мемелекеттік құрылымдарда ұйымдастыру-технологиялық қызметінде  

2.7

 

Кәсіби қызметтің мазмұны 

 «6М011800  –    Орыс  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығының  педагогикалық  ғылымдары  магистрінің  қызметінің 

 

мазмұны  

 Педагогикалық үрдісті сапалы ұйымдастыру және басқару 

 

Білім алушылардың танымдық қызметін білім беру мағынасымен ұштастыра отырып,  тұлғалық белсенді игеру бағытына бағыттау;  

 Барлық білім беру үрдісін білім алушының өзін-өзі дамыту, бар қасиеттерінің ашылу тұлғалық деңгейін дамытуға 

бағыттауда тұлғалық-бағдарланған жолын қолдану ;  

 

Білім алушының өзіндік білім алуына, кәсіби білім алуына жан-жақты педагогикалық қолайлы жағдай туғызу.   

Ғылыми-зерттеушілік, кәсіби, өндірістік қызметті жаңа талаптарға сай жүзеге асыру.   

3.

 

Білім беру нәтижесі (ортақ құзіреттіліктер) 

6М011800 –  Орыс тілі мен әдебиеті мамандығының педагогикалық ғылымдары магистрінің білім беру нәтижесі  (7 НРК 

кәсіби деңгейі) Дублиндік дескрипторлық екінші білім беру дәрежесімен сәйкес қабілеттіліктер күтіледі: 

  

жоғары білім негізінде алған білімдерін ғылыми зерттеулердегі идеяларын қолданып қызмет барысында дамыту мен 

түсіну бағдарында көрсете алады,  

 алған білімдерін жаңа немесе таныс емес жағдайларды шешу барысында әртүрлі саланың пәнаралық немесе оқыған 

салада түсініп, мәселені шешеу негізінде қолдана алады;  

 

толық  емес  немесе  шектеулі  ақпарат  негізінде  этикалық  және  әлеуметтік  жауапкешілікпен  білімдерін  кіріктіріп қолдана алады;  

 анық, нақты өзінің қортыныды шешімін мамандарға және маман еместерге негіздеп ақпарат бере алады;  

 өзіндік білім алуды жалғастыра алады.  

 

6М011800  –    Орыс  тілі  мен  әдебиеті  мамандығының  педагогикалық  ғылымдары  магистрінің  жалпы  құзіреттілігі    негізгі (орта  білімге,  әлеуметтік-этикалық,  экономикалық,  ұйымдастыру-басқарушылық  құзіреттіліктер)  және  арнайы 

құзіреттіліктер арқылы қалыптасады.  

 

3.1Негізгі құзіреттіліктер 

 

ғылыми және педагогикалық магистратуарсынның құзіреттілігіне қойылатын талаптар:  

1) ойы болу керек: 

 

қоғамдық өмірдегі ғылым мен білімнің ролі туралы ;   

Ғылыми танымның жаңа тенденцияларының дамуы туралы;   

Қоғамдық-гуманитарлық,  әлеуметтік,  экономикалық  ғылымының  методологиялық  және  философиялық мәселелерінің өзектілігі туралы;   

 Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзіреттілігі туралы;  

 Жаһандану үдерісіндегі әлеуметтік-экономикалық қарама-қайшылықтар туралы.  

2) білуі керек: 

 Ғылыми танымның метдологиясын;  

 Ғылыми қызметті ұйымдаструдың принциптері мен жүйесін;  

 Білім беру үдерісінде білім алушылардың психологиялық таным қызметін; 

 Сапалы және біліктілікті дамытудың психологиялық әдістері мен құралдарын.  

3) жасай алу керек: 

 ғылыми зерттеу бағытында алған білімдерінің негізгі идеяларын қолдана білуге;  

 нақты тұжырымдарға негізделген теориялық және үдерістің сынап талдай білуге,  

 таныс  емес  жағдайда  жаңа  алынған  білімдері  негізінде  зерттеу  жұмыстарының  шешімін  табуда  білімдерін 

кіріктіруге;  

 

толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде білімді кіріктіріп шешім қабылдауға;   

жоғары мектептің педагогтка, философия, психологияда алған білімдерін педагогикалық қызметінде қолдануға;   

интерактивті білім беру әдісін қолдануға  

ақпараттық-аналитикалық  және  ақпараттық-библиографиялық  жұмыстарын  жаңа  ақпараттық  технология жұмыстарын жүргізу;  

 жаңа мәселеде шығармашыл ойлауға, креативтік жолын табуға;  

 жоғары оқу орындарда ғылыми зерттеу жұмыстарын жасап, жүзеге асыруда кәсіби деңгейде шет тілін білуге;  

 аналитикалық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын диссертация түрінде, ғылыми мақала түрінде, есеп, аналитикалық 

жазба түрінде таныстыру.  4) дағдылары болу керек: 

  

ғылыми-зерттеу қызметінде нақтыланған ғылыми есептерді шешу;  

 

кредитті оқу технологиясы барысында білімдік және педгогикалық қызметін жүзеге асыру;   

кәсіби пәндерді оқыту әдістемесін;   

білім беру үдерісінде ақпараттық технологияның жаңа түрлерін қолдану;   

кәсіби қарым қатынас және аралас мәдени қарым қатынас;   

шешендік өнер, өз ойын жазбаша және ауызша логикалық көркемдей білуге;  

докторантурада білімін жалғастыруға кәсіби қызметіне қажет білімін дамыту және тереңдету.            5) құзіретті болуға: 

 Ғылыми зерттеулер әдіснамасы саласында;  

 Жоғары оқу орындарында ғылыми-педагогикалық қызметі саласында;  

 Білім беру технологияларында жаңашалау сұрақтарында;  

 Кәсіби қызметті және ғылыми жобаларды орындауда;  

 Білімді үнемі қамтамасыз мүмкіндіктерінде, кәсіби дағды мен біліктілікті, білімді кеңейту.  

3.2  Арнайы құзіреттіліктер 

 A –білім және түсінік: 

 

А1 –ғылыми-әдістемелік қызметтің мақсаты мен міндеттерін білу;  

А2 – орыс тілі мен әдебиетін білім орындарында теориясы  мен әдістемесінің ерекшеліктерін білу,  

А3  –  орыс  тілі  мен  әдебиетін  білім  орындарында  тілдік  және  лингвистикалық  заңдылықтардың  даму  мен  қызметін 

білу; 

А4–табиғи жаратылыстың пайда болуы мен экономика жүйелерінің теориясы мен іргелі заңдарын білу;  А5–жаһандық, ұлттық, аймақтық  өнеркәсіптік мәселерін тіл білімінің кешенді зерттеулері негізінде білу;,  

А6 – әртүрлі білім беру салаларындағы  жүйелі жұмыстарды танысып, зерттеу бағытында инновациялық тәжірбиелік 

жұмыстарды, іргелі зерттеулерді білу;  

А7 – ғылымтанудың негізгі категорияларын жаңа педагогикалық ғылым мәселелерін сараптау тұрғысында білу;   

А8 –орыс тілі мен әдебиетінің инновациялық педагогикалық технологиялардың теориялық негізін білу.  

В – білім мен түсінікті қолдану: 

В1 –жаңа концептуалдық идеяларды, білім берудің жаңа педагогикалық ғылымның даму парадигмасы ретінде түсіну;    

В2–  компьютерлік  модельдеу  түсініктерін  қабылдау  және  бақылау  эксперимент  әдістері  нәтижелеріне  теориялық анализ жасап қолдану;  

В3 – әртүрлі қызмет саласында тілі білімі ғылымының білімін қолдану;  

В4–ғылыми зерттеудің әдіснамасын түсіну; 

В5 – педагогиканың ғылыми зерттеуі негізінде теориялық, қолданбалы, әдіснамалық қарым қатынасын түсіну;  

В6  –  психологиялық-педагогикалық  зерттеулер  әдістерінің  сапалы  және  сандық  әдістерінде  әртүрлі  жастағы    білім 

алушылардың даму, қарым-қатынастық қызметіне диагностикалық сараптама жүргізу;  

В7 –ғылым мен қоғамның даму мәселелерінде педагогиканың ғылыми тұжырымдамалықара-қатынасын түсіну.  

 С – Қалыптастыру үкімдері: 

С1 –педагогикалық қызметтің тұтастығы мен ғылыми-педагогикалық инновациялық стильі;  

С2 – диагностикалық сараптамалық, тәуелсіз ойлау  жәнебастаманы ойлау, сыни ойлау дағдылар; 

С3 –  педагогикалық мамандықтың әлеуметтік мағынасын түсіну, кәсіби этика принциптерін сақтау, педагогтың 

кәсіби-тұлғалық сапасын жетілдіру;  

С4 – жаһандық тілдік мәселелердің қалыптасуы мен кешенді сараптау мүмкіндіктері, мемелекеттік тілге құрметтеу 

және басқа тілдерді сыйлау;    

С5 – шығармашылық қызметте және ғылыми-зерттеу қызметінде әлемдік көзқарасты, түсінікті дамыту;  

С6 –кәсіби-педагогикалық сана, білім алушының кәсіби және тұлғалық дамыуна қажет өзіндік іздену бағдарын 

қалыптастыру.   

D – тұлғалық қасиеттер:  

D1 –педагогтың кәсіби тұлғалық қасиетінің болуы, технологиялық қарым-қатынасты игеруі, педагогикалық шешендік 

дағдылары, қарым-қатынастық стратегиясы;  

D2 –жаңа құндылықтарға дайындық, шығармашылық шешім қабылдай білу, толеранттылық, педагогикалық 

ынтымақтастық;  

D3 – интеллектуалдық, моральдық-адамгершілік, мәдениойлайтын, коммуникативтік, ұйымдастырушылық-

басқарушылық дамуға ұмтылатын;   

D4 – инновациялық педагогикалық тәжірбиелерді оқуға қабілетті , өзіндік-ізденіс, және өзіндік басқаруға талпынатын, 

педагогикалық қызметке жоғары мотивациямен ұмтылу; 

D5 – ғылыми білім негізін мәдениеттің феноменінің дамуы мен заңдылығы ретінде ұғыну қабілеті;   

D6 –бастапқы зерттеулерге қажетті үлес қоса білу, ғылыми еңбектің білімді жүйелі дамыта білу мүмкіндігі;   D7 –білім алушының денсаулығын сақтау, мәдени салауаттылықты қалыптастыру, еңбекті қорғау тәртібін сақтай білу 

мүмкіндігі.  

4.

 

Оқыту әдістері мен стратегиясы  

6М011800 –  Орыс тілі мен әдебиеті мамандығының педагогикалық ғылымдары магистріне білім берудің жалпы  нәтижесі  

(7 НРК кәсіби деңгейі) келесі оқыту іс-шараларымен жүзеге асады:: 

1)

 аудиторлық  сабақтар:  лекциялар,  семинарлар,  практикалық  және  лабораториялық  сабақтар  –білім  беруде 

инновациялық  технологияларды  қолдану  арқылы,    және    интерактивтік  формада  ақпараттық  жүйе  технологияларын  , 

ғылының жаңаша жетістіктерін қолдану арқылы жүзеге асады ; 

2)

 аудиториядан тыс сабақтар: мұғалімнің басқарумен білім алушының өзіндік жұмыстары, жеке консультациялар; 

3)

 оқу және кәсіби тәжірбиелер, диплом жұмысына (жоба )дайындықтар өткізу. 

Мамандықтың  оқу  бағдарламасының  мазмұны  білім  алушыға  пәндік,  пәнаралық,  психолого-педагогикалық,  әдістемелік 

білімді  тіл  білім,  филология,  этнолингвистика,  педагогика,  психология  саласында  меңгеруге,  алған  білімдерін  кәсіби 

деңгейде  түсінуге  қолдануға  мүмкіндік  береді.  «6М011800  –    Орыс  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығының  педагогикалық 

ғылымдары  магистріне  лекциялар,  семинарлар,  дискуссиялар,  практикалық  және  лабораториялық  сабақтар,  әртүрлі 

тәжірбиелік  жұмыс  түрлері  арқылы  арнайы  және  негізгі  құзіреттілікке  бағдарланған  білім  деңгейінде  мүмкіндік  беру  

сонымен  қатар,  биологиядан  теориялық  білім  үрдісін  әлеуметтік-педагогикалық  жағдайларда,  ақпарат  көздері  арқылы, 

педагогикалық  технология  негізінде  қолдана  білу  (мультимедиялық  білім  бағдарламалары,  электрондық  оқулықтар,  ТВ, 

Интернет и Интернет-технологиялар).  

Профессорлық-мұғалімдік  құрам    басқарушылары  магистранттардың  өзіндік  жұмыстарын,  жеке  консультация  арқылы 

магистранттарға  оқу  және  ғылыми-зерттеушілік  дағдыларын  дамытуға  рұқсат  береді.  Сонымен  қатар,  бітіруші 

магистранттар ғылыми жетекші немесе жеке жетекшілік таңдаған  диплом жұмыстарымен(жоба) жұмыс жасайды.    

5.

 

Білім беруді бағалау және бақылау нәтижелері  

 

«6М011800 –  Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығының педагогикалық ғылымдары магистрінебілім берудің (7 НРК кәсіби 

деңгейі)  бойынша  магистр  дайындауда  кең  диапазондық  бақылау  мен  бағалаудың  түрлі  формалары  мен  білім  берудің 

кұтілетін  нәтижерелін  қарастырады:  ағымдағы  және  рубежді  бақылау  (ссабақ  баысында  сұрақтар  жүргізу,  опрос  на 10 

 

занятиях, оқу пәндері бойынша сабақ тақырыптарына сай тестік жұмыстар, лабораториялық жұмыстарды қорғау,  куртық  жұмыстар,  дискуссиялар,  тренингтер,  коллоквиумдар  және  т.б..),  Аралық  аттестация  (оқу  пәндері  бөлімдері  бойынша 

тестік  жұмыстар,  емтихандар,  тәжірбие  жұмыстары  бйоынша  есеп  жұмыстарын  қорғау),  мемлекттік  қорытынды аттестациясы (дипломдық жұмысты (жоба) қорғау, мемлекеттік пәнаралық емтихан ). 

Бағалау  әдістері  сыни  ойлауды  дамыту  мақсатын  негізге  ала  отырып,    жазба  және  ауызша  коммуникативтік, 

презентациялық дағдыларды, лабораториялық зерттеулерді жүзеге асырады.   

Мамандық  бағдарламасы  оқу  және  үздіксіз  педагогикалық  тәжірбие  жұмыстарын  бүкіл  оқу  барысында  кіріктіреді,  бұл 

студенттерге тәжірбиелік-бағдарлық білім мен дағдыны өз пәндік саласында игере отырып, оқу-педагогикалық қызметін 

жоспарлауда ұйымдастыруда  Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті  мамандығы бойынша  шет 

тілді ортаға сабақ беруде оқу үрдісінде инновациялық технологияны қолдана отырып, білім алушы мен мұғалімнің арасын 

педагогикалық байланыс жасауда қолдана білуге мүмкіндік береді.   

6. Пәндер және арнайы құзіреттілік матрицасы  

 

№ 

Дисциплина 

 

AAAAAAAABBBBBBBCCCCC

5 

C

6 

DDDDDD

6 

D

7 

1.

  

Педагогика  

 

 

 

 

  *  *  

 

 

*  *  * 

 

  

 

 

*  *  *  * 

 

 

 

2.

  

Психология 

 

 

 

 

  *  *  

 

 

*  *  *  *  * 

 

 

   

 

 

 

 

3.

  

Ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру және 

жоспарлау 

 

 

 

*  *  *  *  *  * 

 

*  *  * 

 

*  *  * 

  

 

 

 

*  *  * 

 

4.

  

Қазіргі заманғы 

ғылымдағы 

лингвистикалық 

дәстүрдің дамуы 

*  *  *  *  *  

 

 

*  *  *  * 

 

 

 

 

 

 *  * 

 

*  * 

 

*  * 

 

5.

  

Әдебитетті оқытудың 

инновациялы әдістері  

 

 

*  *  * 

 

  

*  *  * 

 

*  *  * 

  

 

 

 

*  *  * 

 

6.

  

Қолданбалы 

аспектегі орыс тілінің 

 

 

 

 

*   

    

 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

  

 

11 

 

ұлттық-мәдени ерекшелігі 

7.

  

Қазақстан 

мәдентаралық 

коммуникациясындағ

ы орыс тілі 

 

 

 

 

*   

 

*    

 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

  

 

8.

  

Көкемәдеби 

антропология және 

әдеби 


шығармашылық 

*  *  *  *  *  

 

 

*  *  *  

 

 

 

 

 

 *  *  * 

 

*  *  *  * 

 

9.

  

Поэтикалық мәтіннің 

құрылымдық-

семантикалық 

талдауы 

 

 

 

 

*   

   

*  *  *  *  * 

 

*  *  *  * 

 

*  *  * 

 

10.


 

 

Тіл білімінің өзекті мәселелері 

*  *  *  *  *  

 

 

*  *  *  *  

 

 

  

 

*  * 

 

*  * 

 

*  * 

 

11.


 

 

Орыс тілін оқытудағы заманауи 

білім беру 

технологиялары 

  

*  * 

 

*  *  

  

  

*  * 

 

*  *  *  * 

 

*  *  *  *  * 

12.


 

 

Әдебиет теориясы: жаңа ғылыми 

парадигмалар *  *  *  *  *  * 

 

 

*  *  *  *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

13.


 

 

Көрем мәтін және интертекстал 

*  *  *  *  *  

 

 

*  *  *  

*  *  *  *  * 

 

*  *  *  *  

*  *  * 

 

14.


 

 

Когнитивті лингвистика 

*  *  *  *  *  * 

 

 

*  *  *  

*  *  *  *  * 

 

*  *  *  *  

*  *  * 

 

15.


 

 

Фольклор поэтикасы және әдебиет  

*  *  *  *  *  * 

 

 

*  *  *  

*  *  *  *  * 

 

*  *  *  *  

*  *  * 

 12 

 

16. 

 

Интегративті лингвистика және 

оның қолданбалы 

аспектері 

*  *  *  *  *  

 

 

*  *  *  *  

 

 

  

 

*  * 

 

*  * 

 

*  * 

 

17.


 

 

Лингвомәдениет: үрдісі мен келешегі 

 

 

 

 

*   

 

*    

 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

  

 

18.


 

 

Әдеби шығарма мәтін жіне көркем 

әлем ретінде  

 

 

 

*   

 

*    

 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

  

 

19.


 

 

Ғылыми-зерттеу жұмысы  

 

 

*  *  *  *  *  * 

 

*  *  * 

 

*  *  * 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 

20.


 

 

Жоо педагогикалық практика  

 

 

*  *  *  *  *  * 

 

*  *  * 

 

*  *  * 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

 

 

6М011800  –    Орыс  тілі  мен  әдебиеті  мамандығының  педагогикалық  ғылымдары  магистратурасының  оқу  бағдарламасы бойынша  жалпы  білімдік  пәндерді  магистрдің  білім  берудің  құзіреттілігін  дамуы  мен  қалыптасуына  негізделген  жалпы 

білім пәндерін қамтиды (Тарих, ғылым философиясы, шет тілі) 3.1 бөлімінде көрсетілген. 

 

7.

 6М011800 –  Орыс тілі мен әдебиеті мамандығының бойынша білім бағдарламасының жүйелік және нормалық 

құзіреттіліне сай компоненттері(оқу жылы 2) 

 

 

Қызмет түрі 

Кредит саны 

Апта саны 

Жалпы сағат 

саны 

Теориялық білім (1:2) 42 

45 


1890 

Магистранттың теориялық  білімге қатыса отырып, магистрлік диссертация жұмысын орындауы, ғылыми –

зерттеу жұмысы  (1:7) 360 13 

 

Магистранттың магистрлік диссертация жұмысын орындай отырып, ғылыми-зерттеу жұмысын орындауы 

(1:7) 


480 Қорытынды аттестация (1:6) 420  

Барлығы : 

53 

62 

3150 

Тәжірбие  (педагогикалық), теориялық  білімге қатыса отырыпөткізу(1:1) 90 

Тәжірбие  (зерттеушілік) (1:7) 12 


360 

Демалыстар   

13 

 Емтихандық сессия  

 

9 

 

 

Барлығы:  59 

96 

3600 

 

«6М011800  –    Орыс  тілі  мен  әдебиеті  мамандығының  педагогикалық  ғылымдары  магистрі  атағын  алу  үшін  42  кредиттік 

теориялық білім, 6 кредит тәжірбие, 7 кредит ғылыми-зерттеушілік сағат сандарын меңгеруі қажет.  Магистрант 3 кредит МҒЗЖ-ға (семестрге 1 кредит), 3 кредит педагогикалық тәжірибені қосымша меңгеруі тиіс.   

Document Outline

 • z936
 • z679
 • z981
 • z985
 • z987
 • z988
 • z989
 • z990
 • z992
 • z993
 • z994
 • z995
 • z1000
 • z1003
 • z1006
 • z1007
 • z1009
 • z1011
 • z1012
 • z1013
 • z1014
 • z1015
 • z1035Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет