Бағдарламасы жн-09-22 фр-01 20 беттің -беті


ІІ. КЕШЕНДІ ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫбет11/13
Дата19.02.2023
өлшемі419.09 Kb.
#69317
түріБағдарламасы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Байланысты:
Ф-018-066 ПжП 1-пан 2021
Ба дарламасы (силлабус) «Т рбие ж мысыны теориясы мен дістемес
ІІ. КЕШЕНДІ ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ


«Жалпы педагогика және психология” пәнінен

 1. Педагогика – адам туралы ғылымдар жүйесінде

 2. Психология ғылымының анықтамасы. Психологияның негізгі даму кезеңдері

 3. “Оқытудың педагогикалық технологиясы” түсінігі

 4. Педагогиканың ғылыми зерттеу обьектісі, пәні және қызметтері

 5. Мектептегі оқу процесіндегі зейін. Зейіннің физиологиялық негіздері

 6. Педагогикалық технологияларға шолу

 7. Тәрбиенің мәні, міндеттері, ерекшеліктері

 8. Дамыта оқыту технологиясы.

 9. Педагогиканың категориялық аппарат

 10. Оқушылардың үлгермеушілігі, үлгермеу себептері

 11. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы

 12. Тәрбие түрлері

 13. Педагогика ғылымының әдіснамасы туралы түсінік

 14. Прагматикалық, аксиологиялық, ұжымшылдық, жекелік тәрбие

 15. Бақылаудың түрлері, формалары және әдістері

 16. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері

 17. Тәрбиенің заңдылықтары, принциптері

 18. Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері, олардың құрылымы және логикасы

 19. қалыптастыруда еңбектің ролі

 20. Тәрбие мақсаты туралы түсінік

 21. Сабақты талдау, өзіндік бағалау

 22. Тәрбиенің мақсат- міндеттері

 23. Психологияның зерттеу әдістері. Зерттеу әдістерінің түрлерін сипаттау

 24. Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері

 25. Сабақты дайындау, өткізудегі мұғалімнің ролі. Сабаққа қойылатын қазіргі заманғы талаптар

 26. Оқыту түрлері

 27. Оқытуды ұйымдастырудың формалары

 28. Тәрбие мақсатының көп түрлілігі

 29. Дене тәрбиесінің мақсат-міндеттері

 30. Қосымша әдістер: әңгімелесу, анкета, психологиялық тестер, социометриялық, биографиялық зерттеу түрлері

 31. Тұлға дамуының қазіргі кездегі теориялары

 32. Тәрбие әдістері, олардың жіктелуі

 33. Тұлғаның қалыптасуына әсер ететін факторлар

 34. Оқытуды ұйымдастырудың формалары

 35. Тұлғаның қалыптасып, дамуындағы биологиялық, әлеуметтік факторлар

 36. Адамның негізгі іс- әрекет түрлері

 37. Білім беру мазмұнын белгілейтін нормативті құжаттар

 38. Даму және тәрбие. Іс-әрекет - даму факторы

 39. Тұлғаның өздік дамуындағы белсенділіктің ролі, оның ішкі және сыртқы факторлары

 40. Тәрбие әдістері, құралдары, формалары

 41. Тұлғаның табиғи шамасы және балалардың жеке ерекшеліктері

 42. “Балалар ұжымы” түсінігі. Ұжым теориясының қалыптасуы

 43. Топтар және оның классификациясы. Топтың түрлері: шартты, уақытша, түпкілікті, үлкен және кіші топтар

 44. Эксперименталды-эмпирикалық деңгей әдістері

 45. Білім беру мазмұнының компоненттеріне сипаттама

 46. Педагогикалық жүйе туралы түсінік

 47. Ұжым - топтың ең жоғары түрі

 48. Жалпы білім берудің мазмұнын таңдап алудың қағидалары, критерийлері

 49. Жеке тұлға туралы психологиялық түсінік. Даралық және жеке адам

 50. Қарама-қайшылық – педагогикалық үрдістің қозғаушы күші

 51. Білім беру мазмұнын қалыптастырудың негізгі теориялары

 52. Үздіксіз білім беру жүйесі

 53. Балалар ұжымының тұлғаға тәрбиелік әсері

 54. “Білім беру мазмұнының мәні” түсінігі

 55. Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі

 56. Ерік туралы түсінік

 57. Оқытудың заңдылықтары және принциптері

 58. Мектеп - үздіксіз білім берудің базалық жүйесі

 59. Ақыл-ой, мінез-құлықтық тәрбие

 60. Гимназиялар, лицейлер, колледждер

 61. Тәрбиенің әдістері

 62. Оқыту әдістері туралы түсінік

 63. Ойын

 64. Еңбек тәрбиесі

 65. Жалпы орта білім беретін 12-жылдық мектептегі білім беру жүйесі

 66. Оқытудың мәні, құрылымы, түрлері

 67. Азаматтық және патриоттық-құқықтық тәрбие

1. Жалпы психология пәні, міндеттері, ғылым ретінде дамуы, әдіснамалық принциптері.


2. Психиканың негізгі функциялары, психологияның әдістері.
3. Психологияның басқа ғылымдармен байланысы, негізгі терминдер, салалары.
4. Психиканың даму кезеңдері, туа біткен және жеке дара өзгермелі міне-құлық ерекшеліктері.
5. Жануарлардағы инстинкт, үйрену және интеллект ұғымдары. Жануарлардағы бейнелеу формалары.
6. Сананың пайда болуы мен дамуы, әлеуметтік мәні, түрлері, типтері және формалары.
7. Сана және бейсаналылықтың пайда болуы мен дамуы. Сана және саналанбайтын психикалық процестер.
8. З.Фрейд және К.Юнг еңбектеріндегі бейсаналылық мәселесі.
9. Іс-әрекет туралы түсінік, іс-әрекет заттылығы.
10. Әрекет адам іс-әрекетінің бірлігі ретінде, әрекетті (операциялар) орындау тәсілдері. Ақыл-ой операциялары.
11. Дағдыны қалыптастыру және жаттаудың негізгі заңдылықтары, құрылысы.
12. Тұлға ұғымының мәні мен мазмұны, негізгі көрсеткіштері.
13. Тұлға құрылымы, негізгі блоктары, әлеуметтік мәртебесі. Тұлға құрылымындағы интеллект және қабілеттілік.
14. Тұлға теориялары, "Өзіндік сана" теориясындағы "Мен" бірлігі.
15. Тұлғаның өзін-өзі бағалауы және өзіндік қатынасы.
16. З.Фрейд психоаналитикалық теорияларындағы тұлға құрылымының көрінісі.
17. А.Ф.Лазурский концепциясындағы тұлға құрылымы.
18А.Н.Леонтьев концепциясындағы тұлға құрылымы.
19. Қарым-қатынас құрылымы, мазмұны, формалары мен механизмдері, негізгі жақтары.
20. Қарым-қатынас қиындықтары мен кедергілері, кинесика және оның компоненттері.
21. Қарым-қатынастың перцептивті жағы, механизмдері мен эффектілері.
22. Шағын топтардың жіктелуі, тұлға және топ.
23. Ұжым топтың ең жоғары түрі ретінде, ұжым ішінде адамдардың іс-әрекеті арқылы өзара қатынасының сипаты.
24. Түйсік туралы жалпы түсінік, физиологиялық негіздері, түрлері.
25. Қабылдау туралы жалпы ұғым, қабылдау түрлері, қасиеттері.
26. Қабылдаудың физиологиялық негіздері, жеке дара дамуы, жастық ерекшеліктері.
27. Елестер туралы жалпы түсінік, елестерде кеңістік пен уақытты бейнелеу.
28. Ес туралы жалпы түсінік, психологиялық териялары, түрлері.
29. Естің негізгі үдерістері мен механизмдері, ерекшеліктері және дамуы.
30. Зейін туралы жалпы түсінік, теориялары және олардың физиологиялық ерекшеліктері.
31. Зейін түрлері, қасиеттері, көлемі, концентрациясы, тұрақтылығы, тербелісі.
32. Ойлау туралы ұғым, түрлері, құрылымы мен динамикасы.
33. Ойлау және оқыту, ойлау патологиясы. Ойлаудағы жеке дара ерекшеліктер және ойлау типтері.
34. Сөйлеу үрдістерінің түрлері, сөйлеу функциялары.
35. Психикалық күйлер туралы түсінік, күйлер жіктемесі.
36. Эмоцияның функциялары, психологиядағы ерік мәселесі, құрылымы.
37. Темперамент туралы жалпы түсінік, типтері, мінез-құлықты реттеудегі ролі.
38. Темперамент туралы Гиппократ пен Гален зерттеулері, Э.Кречмер, У.Шелдон көзқарастары.
39. Мінез туралы жалпы түсінік, құрылымы, типологиясы. Мінез бен темперамент арақатынасы.
40. Мінез бітімі және оның көрінісі, қалыптасуы, туа пайда болатын өзгешеліктер мен жүре пайда болатын қасиеттер.
41. Қабілет туралы түсінік, түрлері, нышандар қабілеттің органикалық алғышарты ретінде.
42. Тұлға құрылымындағы интеллект және қабілеттілік туралы түсінік, интеллект даму деңгейі.
43. Қиялдың жалпы сипаттамасы және оның психикалық іс-әрекеттегі ролі, түрлері.
44. Қиялдың индивидуалды ерекшеліктері, олардың дамуы. Қиял және шығармашылық.
45. Эмоция жөнінде түсінік, эмоция қызметтері, формалары, түрлері.
46. Сезімдердің психологиялық сипаттамасы, жоғарғы сезімдер.
47. Ерік туралы жалпы түсінік, физиологиялық негіздері, құрылымы, қасиеттері.
48. Топтар мен ұжымдар туралы ұғым, топ түрлері, даму деңгейі.
49. Психология тарихы пәні, мақсаты мен міндеттері және әдіснамалық негіздері.
50. Ежелгі және орта ғасырдағы психологиялық білімдер, жаңа дәуірдегі психологияның дамуы (ХҮІІ-ХІХ ғ.).
51. Психологияның дербес ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы.
52. Сезгіштік туралы жалпы ұғым және оның динамикасы.
53. Даму психологиясының мақсаты мен міндеттері, нысаны, пәні, мәселелері.
54. Даму психологиясының негізгі категориялары, әдістері.
55. Баланың психикалық дамуының факторлары, механизмдері мен заңдылықтары.
56. Бала дамуының әлеуметтік жағдаяты, дамудың актуалды және жақын даму аймағы.
57. Жастың анықтамасы мен түрлері, кезеңдері. Дамудың жастық дағдарыстары.
58. Адамның өмірге келуі, тұқымқуалаушылық және орта.
59. Пренаталдық даму және туылу, нәрестелік шақтың жалпы сипаттамасы, нәрестелік шақтағы дағдарыс.
60. Сәбилік шақ, бір жас шамасындағы сәбидің психологиялық ерекшеліктері.
61. Сәбилік шақтағы баланың эмоционалдық дамуының кезеңдері, қарым-қатынасы.
62. Ерте балалық шақтағы психикалық даму жағдайларының жалпы сипаттамасы. "Үш жастағы дағдарыс" туралы жалпы ұғым.
63. Ерте балалық шақтың орталық психологиялық жаңа құрылымдары. Бала тұлғасының, оның "Мен" жүйесінің қалыптасуы.
64. Мектепке дейінгі кезеңдегі психологиялық сипаттамасы, даму ерекшеліктері. Ойын мектепке дейінгі баланың жетекші іс-әрекеті ретінде.
65. Мектепке дейінгі кезеңдегі әлеуметтік жағдаяттың жалпы сипаттамасы, психикалық дамудың, үлкендер және құрдастарымен қарым-қатынас түрлері.
66. Мектепке дейінгі жастағы баланың оқуға даярлық мәселесі. Жеті жастағы дағдарыс белгілері.
67. Бастауыш мектеп кезеңіндегі психикалық даму жағдайларының жалпы сипаттамасы. Оқу іс-әрекеті жетекші іс-әрекет ретінде.
68. Оқу іс-әрекетінің құрылымы мен қалыптасуының жалпы заңдылықтары, оқу мотивтерінің (түрткілерінің) дамуы, оқу барысындағы тұлға дамуы.
69. Ойын және оқу іс-әрекетінің психологиялық сипаты.
70. Жеткіншектік кезең шағындағы психологиялық ерекшеліктер, жеткіншектік кезеңдегі "дағдарыс" ұғымы.
71. Жеткіншектің жетекші іс-әрекеті. "Ересектік сезім" жеткіншектік кезеңнің орталық психологиялық жаңа құрылым ретінде.
72. Жеткіншектік шақта өзіндік сананың қалыптасуы, қарым-қатынасы.
73. Жеткіншектің жеке басының қалыптасуындағы ұжымдардың, референтті топтардың жетекші ролі, жеткіншектердің мінезінің ауытқуы (қиын жеткіншектер) себептері.
74. Жасөспірім кезең немесе ерте жастық шақ психологиялық сипаттамасы, өзіндік сана мен "Мен" бейнесінің дамуы.
75. Жасөспірімдік шақтағы психоәлеуметтік даму, бозбала мен бойжеткендердің өзара қатынасы.
76. Жасөспірімдік шақтағы өзіндік бағалау, өмірлік жоспарлар және кәсіп таңдау.
77. Жасөспірімдерде кәсіби қызығулардың қалыптасуының психологиялық ерекшеліктері.
78. Ересектік жастағы психологиялық даму ерекшеліктері, дағдарыстық жағдаяттарды жеңе білу іскерлігі.
79. Ересектік жастағы физикалық, когнитивтік даму, орта жастағы дағдарыс.
80. Геронтопсихология туралы жалпы түсінік, қартаюдың биологиялық және әлеуметтік белгілері.
81. Қартаюдың алдын алу мәселелері, қартаю әлеуметтік мәселе ретінде.
82. Ересектік шақтағы кәсіби цикл, ұзақ өмір сүру факторлары.
83. Мектепке дейінгі жастағы баланың түйсігі мен қабылдау ерекшеліктері.
84. Мектепке дейінгі жастағы баланың ойлауының даму ерекшеліктері.
85. Мектепке дейінгі жастағы эмоциялардың дамуы және психоәлеуметтік даму.
86. Мектепке дейінгі жастағы баланың мінез бен қабілет ерекшеліктері, дамуы.
87. Алты жастағы баланың психологиялық сипаттамасы.
88. Бастауыш мектеп жасындағы баланың танымдық қабілеттер сипаттамасы, достығы мен топтастығының өзіне тән ерекшеліктері.
89. Лидерлік әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде.
90. Әлеуметтік-психологиялық шиеленістер мен оны шешу тәсілдері.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет