Байтұрсынов оқулары халықаралық Ғылыми-практикалық конференция материалдары


ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІжүктеу 5.13 Mb.
Pdf просмотр
бет45/50
Дата28.12.2016
өлшемі5.13 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
224 
 
Адамзат санасы эволюциялық даму жолымен бірте-бірте өзгереді әрі өрлейді. Сананың өрлеуімен ұлт 
тарихын  жазу  үрдісі  тығыз  байланыста  болады.  Ұлттық  сана  жан-жақты  жетіліп,  соның  нәтижесінде 
мемлекеттік  сана  толық  орныққан  уақытта  ұлттың  шынайы  (реалды)  тарихы  жазыла  бастайды.  Бұл 
тұста ұлттың ұлт болып қалыптасу, ұйысу үрдісі әлемдік тарихтың ажырамас бөлігі ретінде танып, әр 
дәуірде  орын  алған  қоғамдық-экономикалық  формация  мен  мәдени  һәм  саяси-әлеуметтік 
өзгерістердің объективті себептері негізінде ғылыми тұрғыдан талдау қолға алынады. 
«Тарихтың  сарын  жолы  екіге  бөлінеді:  бір  бөлек  тарихтың  пайдаланғаны  соғыс  істері.  Біздің 
қазақ  білетін  тарих  осы.  Шәкәрім  шежіресінің  де  малданғаны  осы  жол.  Тарихтың  екінші  түрлісінің 
(мұны  орыс  тілінде  история  культуры  дейді)  пайдаланғаны  –  жұрттың  болмыс-салты,  рухани 
мәдениетінің  дәрежесі.  Бұлардың  бәрі  сол  жұрттың  сол  замандағы  тіккен  үйінен,  киген  киімінен, 
ұстаған аспаптарынан, сөздерінен білінеді. Анық тарих – осы екіншісі» [4, 174б.]. 
Қазақ  тарихын  жазу  да  әлем  халықтары  өткен  осы  жолдан  өтті.  Ол  алдымен  ру-тайпалы 
құрылымдағы  көшпелі  халықтың  ауызша  тарихында  қалыптасты.  Ғылымда  оны  «ДАТ»  (Даланың 
ауызша  тарихы)  немесе  «ҚАТ»  (Қазақтың  ауызша  тарихы)  деп  атап  келе  жатыр.  «Құпияланған 
кодтың»  көп  сыры  осы  қазынада  жатыр.  Әрине,  көшпелі  тайпалардың  ұлт  болып  ұйысу  жолының 
ауызша  тарихын  жинақтап,  жүйеге  келтірушілер,  яғни  жазбаша  тарих  жасаушылар  да  болды.  Олар, 
әдетте,  билеуші  әулеттің  жанындағы  оқымысты  тұлғалар  (жазба  шежірешілер)  немесе  білім,  сауаты 
бар  хан-сұлтандардың  өздері  еді.  Бұл  –  ортағасырлық  кезеңге  сай  көрініс  болды.  Ортағасырларда 
жазылған  Рашид  ад-диннің  «Жами  ат-тауарих»,  М.Дулатидің  «Тарих-и  Рашиди»,  Қ.  Жалайыридің 
«Жами ат-тауарих», Әбілғазының «Түрік шежіресі», Өтеміс қажының «Шыңғыс-наме» атты туындыла-
ры – жоғарыда айтылған ойымызға дәлел. 
ХҮІІІ  ғасырдан  бастап  қазақ  даласына  батыстан  Ресей  арқылы  Еуропаның,  шығыстан  Қытай 
мәдениетінің  ықпалы  ене  бастады.  Қазақ  халқының  тарихы  жазу  мәдениеті  қалыптасқан  көрші 
мемлекеттердің  (Орта  Азия хандықтары,  Ресей,  Қытай)  жазба  деректерінде  сақталып,  ХІХ  ғасырдың 
орта  шенінен  бастап  қазақтың  өз  арасынан  шыққан  «білімді  кісілердің»  (Шәкәрім)  тарихи 
зерттеулеріне ұласты. 
ХХ  ғасырдығы  кеңестік  заман  тұсында  қазақ  тарихы  идеологиялық  тұрғыдан  қатаң  бақылауда 
болған  кәсіби  тарихшылардың  (арнайы  білімі  бар,  тарихты  зерделуді,  тануды  кәсіп  еткен 
зерттеушілер)  еңбектері  арқылы  қалыптасты.  ХХ  ғасырдағы  кеңестік  заман  тұсында  қазақ  тарихы 
идеологиялық тұрғыдан қатаң бақылауда болған кәсіби тарихшылардың (арнайы білімі бар, тарих та-
нуды  кәсіп  еткен  зерттеушілер)  еңбектері  арқылы  қалыптасты.  Дегенмен  де,  қазақтың  ауызша  және 
жазба  шежірелік  тарихы  арнайы  білімі  бар,  тарихты  танумен  шұғылданатын  кәсіби  тарихшылардың 
еншісіне  ауысқан  кеңес  дәуірінің  мезгілдік  және  тәжірибелік  ауыс-түйіс  шекарасы  өте  қысқа  уақытта 
өтті.  Оның  үстіне  кеңес  билігі  тұсында  тарих  ғылымында  таптық  идеология  құрсауындағы 
науқаншылдық сипат басымдылыққа ие болды. Осындай объективті кідірістер мен кедергілер салда-
рынан  халықтың  тарихи  тұлғаларға  қатысты  айтылған    ауызша  тарихының  көріністері,  нәтижелері 
мұқият елеп-екшеленбей шынайы тарихқа ұласып, ұлт тарихында мифологиялық таным мен шынайы 
тарихтың симбиоздық сипаттары көрініс тапты. 
Қазақ  ұлттық  санасының  өрлеу  жолының  (яғни  ұлт  тарихын  жазу,  өткенді  жаңа  қалыптасқан 
жағдайға байланысты қайта ой елегінен өткізу) ілкі кезеңі – ХІХ ғасырдың ІІ жартысы. Дулат, Шортан-
бай,  Мұрат  сынды  зар  заман  ақындарының  шығармашылығындағы  сарыуайымшылдық,  Абай 
өлеңдеріндегі бірлік («Біріңді-қазақ, бірің-дос, көрмесең, істің бәрі - бос», «Қалың елім, қазағым») және 
ұлы  ақынның  қазақ  тарихын  сөз  етпек  болған  талпынысы,  сондай-ақ  жоғарыда  аталған  ақындардың 
өлең, дастан, шежірелік деректеме түрінде қазақ тарихын қозғаған әрекеттері – ұлт тарихын түзеудің 
алғашқы  ұмтылысы  және  сананың  өскендігінің  көрінісі. Оның  жалғасы  ХІХ  ғ.  аяғы  мен  ХХ  ғ.  басында 
қарқынды  өрлеу  алды.  Құрбанғали  Халидұлы,  Шәкәрім  Құдайбердіұлы  және  Алаш  зиялыларының 
шығармашылықтары, қазақ баспасөзінің («Айқап» журналы, «Қазақ» газеті) тегеуіріні мен ұлт тарихын 
зерттеуге бағытталған ұмтылыстары – ұлттық сананың өрлеуінің сапалық сипаты. 
Бұл  -  қалың  жұртшылыққа  белгілі  мәселе.  Дегенмен  де,  белгілі  мәселені  қысқаша  қайталап 
шығуымызды  мәнісі  мынада:  қазақтың  ауызша  және  жазба  шежірелік  тарихы  арнайы  білімі  бар,  та-
рихты танумен шұғылданатын кәсіби тарихшылардың еншісіне ауысқан кеңес дәуірінің мезгілдік және 
тәжірибелік  ауыс-түйіс  шекарасы  тым  қысқа  болды.  Оның  үстіне  кеңес  билігі  тұсында  тарих 
ғылымында  таптық  идеология  құрсауындағы  науқаншылдық  сипат  басымдылыққа  ие  болды.  Соның 
нәтижесінде  халықтың  ауызша  тарихының  (кең  мағынада,  мифологиялық  тарих  деп  аталады) 
көріністері,  нәтижелері  мұқият  елеп-екшеленбей  шынайы  тарихқа  ұласып,  ұлт  тарихында 
мифологиялық таным мен шынайы тарихтың симбиоздық сипаттары көрініс тапты. 
Көркем  тарих  (мифологиялық  тарих)  пен  шынайы  (реалды)  тарихтың  арасында  үлкен 
айырмашылық  бар  екендігі  ғылымға  мәлім.  Өзінің  тарихын  алғашқыда  мифологиялық  таным 
шеңберінде тану - әлем халықтарының барлығында болған – саналық, зерделік құбылыс. 
Рас,  фольклордың  тарихи  шындыққа  қарым-қатынасы  –  оның  халық  мұрасы  ретіндегі 
өміршеңдігінің  бір  белгісі.  Бұл  мәселенің  ғылыми  зердедегі  танымы  өте  күрделі  және  сан  қырлы: 
«фольклор  мен  тарих»,  «тарихи  шындық  пен  фольклор»  деген  мәселелер  ерте  кезден-ақ  әлем 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
225 
 
ғалымдардың  назарын  аударып,  арнайы  зерттеулердің,  ізденістердің    нысанасы  болып  келеді. Тіпті, 
ғылым-ілімі  дамыған  елдерде  фольклорлық  шығармалардан  «таза  тарих»  жасаушылар  мектебі 
болғаны да белгілі. Мұндай ғылыми талпыныстың себебі де негізсіз емес еді, өйткені фольклор – бір 
жағынан филологиялық, екінші жағынан тарихи да мәні бар мәдени мұра. 
Қос ғылымының, кейде бірнеше ғылымның тоғысында қаралатын фольклордың тарихи оқиғалар 
мен тұлғаларға, өмір, оқиға шындығына тікелей де, жанама да қатысы бар. Ол белгілі бір уақытта өмір 
сүрген  тарихи  қайраткерлер  туралы  әңгімелейді,  халықтың  тарихқа  қатысын,  көзқарасын,  маңызды 
оқиғалар  мен  көрнекті  тұлғалардың  қызметіне  берген  бағасын  көрсетеді.  Бірақ  халық  танымы  мен 
тағылымынан  сусындайтын  фольклорлық  шығарма  тарихи  оқиғаларды,  тұлғаларды  біраз  өзгертіп 
суреттейді.  Фольклорлық  түрлі  жанрлардың  шындыққа  қатынасы  әр  қилы.  Айталық,  эпос  пен  ертегі 
немесе тарихи жырлар мен аңыздар тарихи оқиғаны әр түрлі деңгейде бейнелейді. Егер ертегіде та-
рихи  шындықтың  бейнеленуі  өте  сирек  және  көмескі  көрінсе,  қаһармандық  жыр  мен  тарихи  эпоста 
шындық  біршама  айқынырақ  болады.  Ал  аңыздарда  болған  оқиғаның  ізі  әлдеқайда  басым  жатады, 
тіпті, кей жағдайларда тарихи аңыздардың сюжеті тарихи құжаттардың мазмұнымен үндес келеді. Сол 
себепті  аңыздарды  қажетті  деңгейде  тарихтың  бір  көзі,  яки  болмаса  тарихи  құжат  деп  қарастыру  да 
бар. Басқаша айтқанда, оның тарихилығы күшті. Оны халықтың да болмасын елеулі оқиғалар мен ай-
тулы  тұлғалар  жайында,  белгілі  бір  мекен-жайдың  атауы  жайында  айтатын  ауызекі  тарихы  деп  те 
бағалауға  болады.  Осы  орайда  мына  қағидалы  тұжырымды  қадап  айтқан  жөн:  халықтың  ауызша 
айтылған  тарихына  бағаланатын  аңыздарды  «таза  тарих»  деп  қарауға  және  баяндалатын  оқиғалар 
сол алғашқы тараған тұсынан еш өзгеріске ұшырамай, шындық қаз-қалпында қалған деп үзілді-кесілді 
тануға  болмайды,  екінші  сөзбен  айтқанда,  аңыздық  деректердің  барлығын  бірдей  ақиқат,  шынай 
шындық деп қабылдау орынсыз. Себебі аңызға айналған қандай да болмасын белгілі бір тарихи факті 
уақыт өте келе өзгеріп, қалыптасқан тарихи жағдай мен сол тұста өмір сүрген ұрпақтың көзқарасына 
орай бейімделіп, сұрыпталады әрі өңделеді. Ескі түсініктерді жаңа ұғымдар, танымдар, түсініктер ауы-
стырады.  Сөйтіп,  ол  үнемі  қозғалыс,  өзгеріс  үстінде  болады.  Мұндай  пайым  -  халық  мұрасын 
зерттеушілердің  арасына  тұрақты  орныққан  пікір.  Сондықтан  аңыздарды  тарихи  оқиғалардың  тура 
баяны  емес,  халық  тарапынан  сұрыпталған,  сан  ұрпақтың  сүзгісінен  өтіп  екшеленген  ауызша  дерек 
көзі деп бағалаған орынды. Халықтық сипаты бел алып отыратын аңыздарда қайсыбір болмасын та-
рихи  оқиғалардың  баяны,  сол  оқиға  қатысушы  тұлғалардың  бейнесі,  іс-әрекеті  кейінгі  ұрпақтың 
көзқарасы  мен  біліміне  орай,  қалауына,  арман-аңсарына  қарай  дүркін-дүркін  жаңғырып,  өзгеріп  оты-
рады. 
Мақала  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігі  Ғылым  комитетінің  гранты 
бойынша «Тобыл-Торғай өңірінің фольклоры» атты ғылыми жобасының аясында дайындалды. 
 
Әдебиеттер: 
1.  Репина Л. П.Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). 
М., 2003. 
2.  Лотман  Ю.М.  Несколько  мыслей  о  типологии  культуры  //  Ю.М. Лотман.  Избранные  статьи  в 
трех томах. Т. I. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн, 1992. 
3.  Ясперс  К.  Смысл  и  назначение  истории.  /  Вступ.  cтатья  П.  П.  Гайденко.  –М.:  Политиздат, 
1991.-527 с. 
4.  Қыр  баласы.  «Қара  қыпшақ  Қобыланды»  Сын.//  «Қазақ»  газеті  /Құраст.  Ү.  Сүханбердина,  С. 
Дәуітов, Қ. Сахов.– Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998.–560. –172-179 б. 
 
 
 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
226 
 
УДК 37:371 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЛОГ-САЙТА УЧИТЕЛЯ КАК СРЕДСТВО  
СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ,  
УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 
 
Ешкина Д.Ю. - магистрант, КГУ им. А. Байтурсынова, г.Костанай 
 
В  статье  раскрывается  тема  использования  дистанционных  ресурсов  в  учебно-
воспитательном  процессе.  Представлены  этапы  проектирования  и  авторская  разработка 
структуры блог-сайта учителя. Отобрана платформа для создания блог-сайта. 
Ключевые 
слова: 
дистанционное 
обучение, 
Интернет-ресурс, 
блог-сайт, 
онлайн-
конструктор, Ucoz. 
 
Человечество  всегда  стремилось  облегчить  себе  жизнь.  С  целью  усовершенствования  труда, 
для более легкого выполнения задач люди изобретали все новые и новые приспособления и устрой-
ства,  от  простых  счет  до  сложных  механических  арифмометров,  способных  выполнять  большие 
арифметические операции. Но истинная революция произошла лишь тогда, когда перед глазами вос-
хищенного  человечества  ученые  представили  шедевр  человеческого  гения  –  электронную  вычисли-
тельную машину, или, проще говоря, компьютер. 
Новые технологии семимильными шагами пошли по планете. Почти все отрасли человеческой 
жизни  получили  новые  возможности.  Сфера  образования  не  осталась  в  стороне.  Это  не  только  ин-
форматизация и компьютеризация учебных заведений, а также внедрение дистанционного обучения. 
Развитие и применение дистанционных образовательных технологий приобретает все возрастающее 
значение. [1] 
Прогресс  в  этой  области  является  важным  фактором  реформирования  и  совершенствования 
отечественной системы образования, приведения ее в соответствие международным требованиям и 
интеграции  в  международное  образовательное  пространство.  Его  обеспечение  следует  рассматри-
вать как насущную задачу и один из главных аспектов государственной политике в сфере образова-
ния, в полной мере соответствующие стратегической цели вхождения Казахстан в число пятидесяти 
наиболее конкурентоспособных стран мира, намеченной Главой государства Нурсултаном Абишеви-
чем  Назарбаевым. Если  изначально  дистанционное  обучение  внедряли  только  в  ВУЗах,  то  сегодня, 
эта  тенденция  коснулась  и  общеобразовательных  школ,  базовые  ориентиры  которой  определены  в 
долгосрочной программе развития образования до 2020 года в части  информатизации образования. 
[2] 
В школе-лицее №2 города Костаная было проведено исследование среди учителей и учащихся 
на тему: «Дистанционные ресурсы в обучении». Исследование проводилось в виде электронного ан-
кетирования, размещенного на сайте школы-лицея. Всего в анкетировании приняли участие 71 ученик 
и 40 педагогов. Учащиеся ответили на такие вопросы как «Необходимы ли для учащихся дистанцион-
ные формы обучения?» (рис.1), «Хотели бы вы, чтобы учителя использовали дистанционные ресурсы 
обучения?» (рис.2). Также дети отметили, что наиболее приемлемые для них дистанционные формы 
обучения – это блог, сайт учителя, форум, электронная почта, Skype, документы совместного досту-
па. 
 
 
Рис.1                                                        Рис.2 
 
Учителям  предлагались  такие  вопросы  как  «Используете  ли  вы  дистанционные  формы  обуче-
ния?» (рис.3), «Как, по вашему мнению, изменится коммуникация учитель-ученик при использовании 
дистанционных форм обучения?» (рис.4). Кроме того, педагоги выбрали факторы, мешающие созда-
нию  дистанционных  ресурсов:  недостаточные  технические  знания  для  создания  дистанционных  ре-

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
227 
 
сурсов,  трудности  в  разработке  структуры  ресурса,  недостаточные  знания  о  видах  дистанционных 
ресурсах,  а  также  предложили  пути  решения  в  виде  обучающих  практических  семинаров,  практиче-
ских занятий по созданию дистанционных ресурсов, консультирования и проведения мастер-классов. 
 
 
Рис.3                                               Рис.4 
 
Отсюда можно сделать вывод, что педагоги и учащиеся готовы к применению данной дополни-
тельной формы обучения, при этом учащиеся готовы оказать всяческую помощь учителю в освоении 
и внедрении дистанционных форм обучения. 
Проанализировав все ответы учащихся и учителей, мы сделали вывод, что наиболее удобной 
формой интерактивного взаимодействия является блог-сайт учителя. 
Сегодня блог-сайты  не только дают новостной обзор, но также освещают спорт, политику, ре-
шают  проблемы  бытового  и  специального  характера.  К  назначению  блогов  принято  относить  обще-
ние,  самопрезентацию,  развлечение,  сплочение  и  удержание  социальных  связей,  саморазвитие  и 
рефлексию. Несмотря на то, что явление блогов не ново, персональный сайт-блог учителя в образо-
вании  –  абсолютное  новшество для педагогической  практики.  Блог-сайт  учителя  определяется  нами 
как веб-сайт учителя, созданный и используемый им же, позволяющий размещать текстовую, число-
вую, графическую, звуковую и видео информацию в целях осуществления информационного взаимо-
действия  между  участниками  образовательного  процесса:  учащихся,  их  родителей  и  педагогических 
работников. 
Спектр  использования  сайта-блога  достаточно  широк:  публиковать  в  нем  дополнительные  за-
дачи  для  «продвинутых»  учеников,  с  целью  реализации  принципа  обучения  с  опережением.  А  воз-
можно, наоборот, для отстающих ребят, чтобы стимулировать их интерес к предмету. В умелых руках 
сайт-блог  учителя может  решать многие  организационные  проблемы:  своевременное  информирова-
ние  обо  всех  неотложных  событиях  класса,  дополнительных  заданиях,  времени  встречи.  Сайт-блог 
педагогу  при  этом  помогает  самостоятельно  овладевать  новой  грамотностью,  побуждает  практико-
ваться  в  создании  текстов  или  мультимедийных  объектов,  является  средством формирования  и  по-
вышения уровня ИКТ-компетентности. 
Работа  над  персональным  сайтом  должна  начинаться  с  проектирования.  При  создании  сайта 
следует ответить на ряд вопросов: кто будет потребителем информации, какова будет структура сай-
та, какие материалы планируется размещать на сайте и т. д. Важно понимать, что учитель проектиру-
ет не сайт вообще, а сайт конкретного учителя, преподающего в конкретной школе конкретный пред-
мет  и  для  конкретной  аудитории  пользователей  –  учащихся  и  их  родителей.  То  есть,  должна  быть 
учтена  специфика  образовательного  учреждения  и  преподаваемого  предмета,  а  также  контингента 
обучающихся.[3] 
Детальное  рассмотрение  деятельности  по  созданию  сайта-блога  учителя позволяет  выделить 
несколько  этапов,  каждый  из  которых характеризуется  наличием  цели,  последовательностью  дейст-
вий как способа достижения цели и запланированного, измеримого результата, что приравнивает ука-
занное к технологии создания блога. 
1 этап – конструкторский 
Цель этапа: определить цели создания блога учителя и аудиторию его пользователей. 
К результатам данного этапа следует отнести наличие у учителя четкой цели создания персо-
нального блога, присутствие полного понимания круга участников взаимодействия средствами блога 
учителя, выбор приоритетного 
направления профессионально-педагогической деятельности его средствами 
и его выражение через название блога. 
2 этап – процессуальный 
Цель этапа: поэтапно выполнить рекомендации системы для создания блога учителя. 
Результатами данного этапа считается созданный учителем персональный блог, который пред-
ставляется  в  виде  структуры  (рис.  5),  состоящей  из  3-х  основных  компонентов:  визуального  (дает 
представление  о  внешнем  облике  блога,  его  дизайне);  содержательного  (отражает  содержание  со-

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
228 
 
Блог-сайт учителя
Визуальный 
компонент
Содержательный 
компонент
Компонент 
обратной связи
общений на страницах блога учителя и передает форму представления содержания); обратной связи 
(дает представление о содержании, формах и инструментарии обратной связи). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5 
 
3 этап – рефлексивно-оценочный 
Цель этапа: проверить и оценить качество созданного учителем персонального блога. 
Результатом  данного  этапа  можно  считать  блог  учителя,  соответствующий  критериям  оценки 
качества. [4] 
Типологию и структуру сайта учителя-предметника в первую очередь определяют цель и ауди-
тория,  которой  адресованы  материалы.  Целевые  установки  создателя  сайта  могут  быть  различны: 
популяризация  знаний  по  предмету,  представление  дополнительных  материалов,  контроль  знаний, 
вовлечение  в  проектно-исследовательскую деятельность, представление  методических  материалов, 
«живое» общение с классным коллективом и многое другое. При создании сайта следует учитывать и 
возраст  аудитории  (обучающиеся  младшего,  среднего  или  старшего  школьного  возраста,  родители, 
коллеги). От  этого  зависит  дизайн  сайта  в  целом, стиль  изложения  и  уровень  сложности  размещае-
мых материалов, графическое оформление и иллюстрации и т. д. 
В качестве примера структуры блог-сайта, предлагаю рассмотреть структуру блог-сайта учите-
ля информатики. 
Структура блог-сайта учителя информатики 
1. Главная страница 
На главной странице можно разместить: 
 
девиз,  кредо  (краткое  изречение,  выражающее    идею    деятельности,  личное  убежде-
ние, основа мировоззрения человека.)обращение к посетителям сайта (приветствие, краткое знаком-
ство с рубриками сайта, приглашение к сотрудничеству); 
 
электронный почтовый адрес, ICQ, Skype, Тел.: и пр. (по желанию); 
 
дата обновления сайта (дата в обычном прямоугольнике, сделаем сами); 
 
счётчики (посещения сайта, счётчик даты, часы, календарь, погода)  и  фреймы 
2. Портфолио 
Во вкладке портфолио можно разместить: 
 
Фотографию 
 
Сведения о себе 
 
Курсы повышения квалификации 
 
Грамоты, дипломы 
 
Результаты педагогической деятельности 
3. Учащимся 
Вкладка «Учащиеся» содержит в себе подразделы по классам: 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,  9-й, 10-й и 11 
классы. Каждый раздел размещает в себе таблицу, которая заполняется после проведения уроков в 
данной параллели. Таблица содержит такие столбцы как: «№ урока»,  «Тема урока», «Конспект уро-
ка»,  «Практическое задание»,  «Домашнее задание», «Контроль» и «Дополнительное задание». 
 

№ 
Тема 
урока 
Конспект 
урока 
Практическое 
задание 
Домашнее 
задание 
Контроль 
Дополнительное 
задание 
1

Техника 
безо-
пасности  и  пра-
вила  поведения 
в  кабинете  ин-
форматики 
«ссылка» 
«ссылка» 
«ссылка» 
«ссылка» 
«ссылка» 
 
4. Родителям 
Вкладка  «Родителям»  содержит  в  себе,  новости  и  советы  родителям,    необходимую докумен-
тацию и объявления. А также успеваемость учащихся и посещаемость уроков. 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
229 
 
5. ВОУД (Внешняя Оценка Учебных Достижений) 
В этой вкладке будут размещены ссылки на пробные тесты ВОУД по информатике. 
6. Экзамены (итоговая аттестация) 
Здесь  будут  размещены советы  по  подготовке  к  итоговой  аттестации,  темы,  включенные  в  эк-
замен и примерные вопросы и задания. 
7. Библиотека 
Во вкладке «Библиотека» размещаются ссылки на рекомендованную литературу к подготовке к 
урокам и экзаменам, электронные пособия, игры и тренажеры. 
8. Фотогалерея 
Данная вкладка содержит галерею фотографий с уроков, мероприятий, олимпиад по информа-
тике. 
Современные  технологические  средства  сильно  упростили  процесс  разработки  интернет-
ресурсов  и  сделали   возможным  их  создание  людьми,  не  обладающими  глубокими  специальными 
знаниями  и  образованием  в  области  интернет-технологий.  Их  общая  черта  -  использование  удален-
ных структур организации данных (баз данных), специальных удобных для пользователя средств дос-
тупа  (дружелюбных  пользовательских  интерфейсов)  и  управления  этими  базами  (системы  управле-
ния базами данных) с последующей визуализацией страниц в Интернет. 
При создании блог-сайта удобно использовать онлайн-конструкторы. 
Рассмотрим основные преимущества онлайн-конструкторов сайтов: 
 Они  просты  в  использовании.  Всё  делается  пошагово  и  легко.  Разделение  дизайнерской  и 
текстовой частей: макет хранится отдельно от текста. 
 Наличие  готовых  шаблонов  макетов,  для  создания  которых  вне  конструктора  требуется  зна-
ние языка программирования HTML. 
 Лёгкость загрузки изображений 
 Богатый набор дизайнерских шаблонов на любой вкус. 
 Оперативная публикация страниц. Изменения отображаются сразу же после их внесения. 
 Надёжность – все файлы хранятся на сервере конструктора. 
 Кроме  того,  некоторые  конструкторы  (например, Wix, Nethouse)  позволяют  переносить  гото-
вый сайт на другой хостинг. 
Изучив самые популярные конструкторы сайтов, стало понятно, что для создания своего блог-
сайта лучше всего использовать такой онлайн-конструктор как UCoz. 
Ucoz – давно известный и популярный сервис, представляющий собой конструктор сайтов, ус-
луги хостинга и систему управления сайтом. Богатый функционал позволяет создавать сайты практи-
чески любой сложности от элементарного сайта-визитки до интернет-магазина. А простота использо-
вания дает возможность создателю сайта сосредоточиться на создании контента и оформлении сай-
та. 
Одним  из  моих  приоритетов  являлось  подобрать  онлайн-конструктор,  ориентированный  для 
пользователей, не знающих языки программирования и основы сайтостроения. 
Главными  особенностями  Ucoz  можно  назвать:  бесплатное  конструирование  сайтов,  большой 
выбор дизайнов и шаблонов. Этот конструктор прост в использовании и не требует навыков програм-
мирования, содержит удобную панель управления, имеет возможность подключать модули, такие как 
форум,  переписку,  фотоальбомы,  каталог  файлов  и  статей,  и  другие,  постоянно  увеличивающееся 
дисковое  пространство,  напрямую  зависящее  от  посещаемости,  наличие  мобильной  версии  сайта, 
возможность использования сторонних скриптов и  создания собственных, кроме того при возникших 
вопросах можно обратиться в службу техподдержки. 
 
Каталог: files -> nauka
nauka -> Ә о ж 378: 34(574) Қазақстан республикасының
nauka -> Влияние солнечной радиации на продуктивность животных
nauka -> Организация противоэпидемиологических мероприятий в очагах
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
nauka -> Әож 619: 613. 287. 5 СҮТ Өнімдерінің антибиотиктермен ластануы
nauka -> Творчества в данной статье раскрыты основные вопросы о музыкальном наследии Абая Кунанбаева и рассмотрено их значение в учебно-воспитательном процессе
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
nauka -> Өскемен, 2016 Әож 94(574) (063)
nauka -> Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
nauka -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі Ахмет Байтұрсыноватындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет