Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптары үшін «Көркем еңбек» пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы


Оқу жетістіктерін бағалау тәсілдерібет4/4
Дата23.06.2022
өлшемі0.49 Mb.
#37218
түріБағдарламасы
1   2   3   4

4. Оқу жетістіктерін бағалау тәсілдері

 1. «Көркем еңбек» пәнін меңгеру нәтижелері критериалды бағалауды қолдану арқылы жүзеге асырылады.

 2. Критериалды бағалау оқыту, оқу және бағалаудың өзара тығыз байланысына негізделген. Критериалды бағалау нәтижелері білім беру процесін тиімді жоспарлау және ұйымдастыру мақсатында пайдаланылады.

 3. Критериалды бағалау қалыптастырушы және жиынтық бағалаудан тұрады.

 4. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз өткізіледі, оқушы мен оқытушы арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және оқу процесін дер кезінде түзетуге мүмкіндік береді.

 5. Жиынтық бағалау белгілі оқу мерзімінде оқу блогын оқып бітіргенде өткізіледі, оқушыларға кері байланысты қамтамасыз ету үшін, пән бойынша тоқсандық және жылдық бағаларды қою үшін колданылады.5. «Көркем еңбек» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру 1. Әр сыныпқа арналған оқу жүктемесі:

1-кесте

Сынып

Аптадағы сағат саны

Жылдық сағат саны

1

1 сағат

33 сағат

2

1 сағат

34 сағат

3

1 сағат

34 сағат

4

1 сағат

34 сағат
 1. Әртүрлі жұмыстарды орындау барысында еңбек гигиенасы ережелері мен қауіпсіздік техникасын сақтау қажет.

 2. Оқу пәнінің мазмұны:

1-бөлім «Идеяны зерттеу және дамыту» - қазақ халқының және басқа халықтардың дәстүрі мен мәдениетін меңгеріп, қоршаған ортада әртүрлі материалдарға зерттеу жасау процесінде, зерттеу дағдыларын және шығармашылық елестету қабілеттерін дамыту бағытында өз идеяларын жасайды;
2-бөлім «Жасау және дайындау» -әртүрлі жұмыс техникаларын меңгеріп және өзінің іс-әрекетін жоспарлап, әртүрлі материалдармен жүргізіп, қоршаған ортаның бейнелеу дағдыларының тәжірибелерін дамытуға бағытталған;
3-бөлім «Презентация, талдау және бағалау»комуникативтік және сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған, соның аясында өзінің және басқалардың жұмысын бағалайды, презентациялайды және түсіндіреді;
2-кестеБөлім

Бөлімше

1

Шығармашылық идеяларды зерттеу және дамыту

1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

1.2 Тарих, мәдениет және дәстүрлерді білу және түсіну

1.3 Сезімдерін білдіру және шығармашылық идеяларды дамыту

1.4 Жоспарлау

2

Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.1 Қоршаған ортаның бейнесі

2.2 Шығармашылық жұмыстарды жасаудың техникасы мен материалдары

2.3 Дайындау технологиялары

2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау

3

Презентация, талдау және бағалау

3.1 Презентация

3.2Өнердегі тәсілдерді талдау

3.3 Жұмысты қорғау және талқылау
 1. Бағдарламада «Оқу мақсаттары» қолдануға, мониторинг жасауға тиімді болу үшін төрт саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сан бөлім және бөлімше ретін, төртінші сан оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 1.2.1.4. кодында «1» - сынып, «2.1» - екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, «4» - оқу мақсатының реттік саны.

 2. Ескертпе:

1) барлық оқу мақсаттары нақты контекске қатысты байланыспай, әртүрлі тақырып аясында іске асырылуы мүмкін.

 1. Оқу мақсаттарының жүйесі:

1)оқыту мақсатының мазмұны пәннің мінездемелік білімін білуі және білімі ғана емес, сонымен қатар, оны нақты тәжірибеде қолдану, АКТ-ны пайдалану, пәнаралық және сабақаралық байланысты іске асырады, коммуникативті дағдыларды және сөйлеу белсенділіктерінің түрлерін дамытуды қарастырады;
2) 1-бөлім «Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту»:
3-кесте

Оқушылар

Бөлімшелер

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

1.1
Қоршаған ортаны білу және түсіну

1.1.1.1
Қоршаған ортаның кейбір ерекшеліктерін, таныс бейнелер мен пішіндерін білу (түс, фактура, пішін)2.1.1.1
Қоршаған ортаның кейбір ерекшеліктерін таныс бейнелер мен пішіндерді зерттеу барысында сипаттау (түс, фактура, пішін)3.1.1.1
Бейнелер мен пішіндерді зерттеу барысында олардың айырмашылығы мен ұқсастықтарын меңгере отырып, қоршаған ортаның ерекшеліктерін түсіндіру (түс, фактура, пішін)

4.1.1.1
Қоршаған ортаның ерекшеліктерін, аса күрделі бейнелері мен пішіндерін зерттеу барысында олардың, айырмашылығын, ұқсастығын және өзара байланыс себептерін түсіну және түсіндіру (түс, фактура, пішін)

1.2 Тарих, мәдениет және дәстүрлерді білу және түсіну

1.1.2.1
Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларына көңіл бөлу2.1.2.1
Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларын сипаттап, өз идеяларын дамыту үшін қолдану

3.1.2.1
Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларының ерекшеліктерін анықтау4.1.2.1
Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларын, қолөнерін, дизайнді меңгеру барысында ерекшеліктерін анықтау және түсіндіру

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту1.1.3.1
Нақты материалдар мен техникалардың негізінде, өз идеялары мен сеземдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

2.1.3.1
Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде, өз идеялары мен сеземдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

3.1.3.1
Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде өз идеялары мен сеземдерін, жұмысты жасау әдістерін таңдауын тұжырымдап, шығармашылық деңгейде ұсыну

4.1.3.1
Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде, өзінің аса күрделі идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну2.1.3.2
Шығармашылық идеяларды дамытуға ақпарат жинау

3.1.3.2
Шығармашылық идеяларды дамытуға әртүрлі дерек көздерден ақпарат жинау4.1.3.2
Шығармашылық идеяларды дамытуға әртүрлі дерек көздерінің ақпаратын іріктеу және құрылымдау
(АКТ-ны қосқанда)

1.4 Жоспарлау
2.1.4.1
Меңгерген білімдердің негізінде жұмысты орындау барысын жоспарлау

3.1.4.1
Меңгерген білімдердің негізінде жұмысты орындау барысын жоспарлау және іс-әрекеттің кезеңдерін анықтау

4.1.4.1
Білімі мен дағдыларын қолдана отырып, өз жұмысын жоспарлау және нәтижесін алдын ала айқындау

3) 2-бөлім «Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау»:


4-кесте

Оқушылар

Бөлімшелер

1- сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

2.1
Қоршаған ортаның бейнелері

1.2.1.1
Өз идеялары мен сезімдерін қарапайым тәсілдермен көрсету үшін, қоршаған ортадағы белгілі бір визуалды элементтерді қолдану

2.2.1.1
Өз идеялары мен сезімдерін әр түрлі тәсілдермен көрсету үшін
қоршаған ортадағы белгілі визуалды элементтерді қолдану

3.2.1.1
Шығармашылық идеяларын айқындау үшін, қоршаған ортадағы әртүрлі визуалды элементтерді қолдану4.2.1.1
Шығармашылық идеяларын айқындау үшін, қоршаған ортадағы әртүрлі визуалды элементтердің комбинацияларын қолдану

2.2
Шығармашылық жұмыстарды жасаудың техникасы мен материалдары1.2.2.1
Қарапайым әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

2.2.2.1
Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, жүргізу

3.2.2.1
Аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, жүргізу
3.2.2.2
Жұмысты орындау үшін әртүрлі әдістер мен материалдарды ұсыну

4.2.2.1
Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, өзідігімен таңдалған материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолданып, жүргізу

4.2.2.2
Жұмысты орындауда және материалдарды қолдануда тиімді шешімдер қабылдайды2.3 Дайындау технологиялары1.2.3.1
Қарапайым тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

2.2.3.1
Әртүрлі тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

3.2.3.1
Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

4.2.3.1
Тиімді тәсілдермен анықталған материалдарды және компоненттерді нақтылықты сақтай отырып өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

1.2.3.2.
Айқындалған материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары)қарапайым көлемді пішіндерді жасау

2.2.3.2.
Айқындалған тәсілдермен және материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары )қарапайым көлемді пішіндер жасау

3.2.3.2.
Әртүрлі тәсілдермен және материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары) көлемді пішіндер жасау

4.2.3.2.
Әртүрлі тәсілдермен, және үйлестірілген материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары) көлемді пішіндер жасау1.2.3.3
Қарапайым тәсілдерді қолданаып, шығармашылық жұмысты аяқтау2.2.3.3
Оның сыртқы пішінін жетілдіру үшін қарапайым тәсілдерді қолданып,шығармашылық жұмысты аяқтау

3.2.3.3
Көркемдік мәнерлі тәсілдерді және құралдарды қолданып, шығармашылық жұмысты аяқтау

4.2.3.3
Көркемдік мәнерлі тәсілдерді және құралдарды қолданып, шығармашылық жұмысты аяқтау (сонымен қатар, АКТ-ны қолдану)

4.2.3.4
Көркем жұмысты орындау үшін, әдіс-тәсілдерді өздігінен таңдау

1.2.3.4
Шығармашылық жұмыстарды дайындау барысында қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану

2.2.3.4
Шығармашылық жұмыстарды дайындау барысында қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану

3.2.3.4
Шығармашылық жұмыстарды дайындау барысында қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану

4.2.3.5
Шығармашылық жұмыстарды дайындау барысында қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау

1.2.4.1
Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

2.2.4.1
Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

3.2.4.1
Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

4.2.4.1
Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

4) 3-бөлім «Презентация, талдау және бағалау»:


5-кесте

Оқушылар білуі тиіс

Бөлімшелер

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

3.1. Презентация1.3.1.1
Өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) қарапайым тәсілдермен таныстыру2.3.1.1
Өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін түсіндіріп таныстыру3.3.1.1
Өз жұмысының (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін арнайы терменологияларды пайдаланып таныстыру

4.3.1.1
Өз жұмысының (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін шығармашылық әдістермен, арнайы терменологияларды пайдаланып таныстыру

3.2
Өнердегі тәсілдерді талдау1.3.2.1
Орындалатын шығармалардың және материалдардың тақырыбын талқылау

2.3.2.1
Орындалатын материалдардың және құралдардың негізгі көркемдік мәнерін айқындау

3.3.2.1
Орындалатын техникасын және құралдардың көркемдік мәнерін қолдануды салыстыру және айқындау

4.3.2.1
Орындалатын техникасын және құралдардың көркемдік мәнерін қолданып салыстыру және түсіндіру

3.3
Жұмысты талқылау және қорғау1.3.3.1
Шығармашылық жұмысын түсіндіру

2.3.3.1
Шығармашылық жұмыстарын түсіндіру және жақсартудың идеясын ұсыну

3.3.3.1
Шығармашылық жұмысты жақсартуға идеяларды ұсыну және түсіндіру4.3.3.1
Шығармашылық жұмысты жақсартуға ұсыныс жасап, критерийлерге сәйкес жұмысты бағалау

 1. Ұзақ мерзімді жоспар:

1) 1- сынып:
6-кесте

Ортақ тақырыптар

Оқу мақсаты жүйесінің бөлімдері

Оқу мақсаты жүйесінің бөлімшелері

Оқыту мақсаттары

1- тоқсан

Өзім туралы

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

1.1.1.1 Қоршаған ортаның кейбір ерекшеліктерін, таныс бейнелер мен пішіндерін білу (түс, фактура, пішін)

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

1.1.3.1 Нақты материалдар мен техникалардың негізінде, өз идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

1.2.2.1 Қарапайым әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

2.1 Қоршаған ортаның бейнелері

1.2.1.1
Өз идеялары мен сезімдерін айқындау үшін қарапайым тәсілдерді анықтап, қоршаған ортадағы кейбір визуалды элементтерді қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.2 Өнердегі тәсілдерді талдау

1.3.2.1 Орындалатын шығармалардың және материалдардың тақырыбын талқылау

Мен және менің мектебім

1. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

1.1.1.1 Қоршаған ортаның кейбір ерекшеліктерін, таныс бейнелер мен пішіндерін білу (сызық, түс, фактура, пішін)

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.1 Қоршаған ортаның бейнелері

1.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін айқындау үшін қарапайым тәсілдерді анықтап, қоршаған ортадағы кейбір визуалды элементтерді қолдану

2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

1.2.2.1 Қарапайым әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

2.3 Дайындау технологиялары

1.2.3.1 Қарапайым тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

2-тоқсан

Менің отбасым және достарым

1. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.2 тарих, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну

1.1.2.1 Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларына көңіл бөлу
1.3 шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

1.1.3.1 Нақты материалдар мен техникалардың негізінде, өз идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.1 қоршаған ортаның бейнелері

1.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін айқындау үшін қарапайым тәсілдерді анықтап, қоршаған ортадағы кейбір визуалды элементтерді қолдану

2.2Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

1.2.2.1 Қарапайым әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

Қоршаған әлем

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

1.1.1.1 Қоршаған ортаның кейбір ерекшеліктерін, таныс бейнелер мен пішіндерін білу (түс, фактура, пішін)

2. Шығарма
шылық жұмсты жасау және дайындау

2.1 Қоршаған ортаның бейнелері

1.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін айқындау үшін қарапайым тәсілдерді анықтап, қоршаған ортадағы кейбір визуалды элементтерді қолдану

2.2Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

1.2.2.1 Қарапайым әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

2.3 дайындау технологиялары

1.2.3.2 Айқындалған материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары) қарапайым көлемді пішіндерді жасау

2.4 қауіпсіздік техникасын сақтау

1.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.3 жұмысты қорғау және талқылау

1.3.3.1 Өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) қарапайым тәсілдермен таныстыру

3 -тоқсан

Саяхат

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

1.1.3.1 Нақты материалдар мен техникалардың негізінде, өз идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау2.2Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

1.2.2.1 Қарапайым әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

2.3 Дайындау технологиялары

1.2.3.2 Айқындалған материалдармен (ермексаз,

2.3 Дайындау технологиялары

1.2.3.1 Қолданыстан шыққан, қағаз материалдары) қарапайым көлемді пішіндерді жасау 3 қарапайым тәсілдерді қолданып, шығармашылық жұмысты аяқтау

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.2 Тарих, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну

1.1.2.1 Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларына көңіл бөлу

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау2.3 Дайындау технологиялары

1.2.3.1 Қарапайым тәсілдер мен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

2.3 Дайындау технологиялары

1.2.3.4 Шығармашылық жұмыстарды дайындау барысында қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану

2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау

1.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.1.Презентация

1.3.1.1 Өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) қарапайым тәсілдермен таныстыру

4-тоқсан

Тағам және сусын

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

1.1.3.1 Нақты материалдар мен техникалардың негізінде, өз идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.1 Қоршаған ортаның бейнелері

1.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін айқындау үшін қарапайым тәсілдерді анықтап, қоршаған ортадағы кейбір визуалды элементтерді қолдану

2.3 Дайындау технологиялары

1.2.3.1Қарапайым тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

2.3 Дайындау технологиялары

1.2.3.3 Қарапайым тәсілдерді қолданып, шығармашылық жұмысты аяқтау

2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау

1.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.3 Жұмысты қорғау және талқылау

1.3.3.1 Шығармашылық жұмысын түсіндіру

Дені саудың- жаны сау

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.2 Тарих, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну

1.1.2.1 Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларына көңіл бөлу

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау2.3 Дайындау технологиялары

1.2.3.2 Айқындалған материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары) қарапайым көлемді пішіндерді жасау

2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау

1.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.1.Презентация

1.3.1.1 Өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) қарапайым тәсілдермен таныстыру

2) 2- сынып:
7-кесте

Ортақ тақырыптар

Оқу мақсаты жүйесінің бөлімдері

Оқу мақсаты жүйесінің бөлімшелері

Оқыту мақсаттары

1- тоқсан

Өзім туралы

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

2.1.1.1 Қоршаған ортаның кейбір ерекшеліктерін таныс бейнелер мен пішіндерді зерттеу барысында сипаттау (сызық, түс, фактура, пішін)

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

2.1.3.1 Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде, өз идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

1.3 Шығармашылық идеяларды дамыту сезімдерін айқындау

2.1.3.2 Шығармашылық идеяларды дамытуға ақпарат жинау

1.4 Жоспарлау

2.1.4.1 Меңгерген білімдердің негізінде жұмысты орындау барысын жоспарлау

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.3 Дайындау технологиялары

2.2.3.1 Әртүрлі тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

3. Презентация, талдау және бағалау

3.3 Жұмысты қорғау және талқылау

2.3.3.1 Шығармашылық жұмыстарын түсіндіру және жақсартудың идеясын ұсыну

Менің отбасым және достарым

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

2.1.1.1 Қоршаған ортаның кейбір ерекшеліктерін таныс бейнелер мен пішіндерді зерттеу барысында сипаттау (сызық, түс, фактура, пішін)

1.2 тарих, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну

2.1.2.1 Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларын сипаттап, өз идеяларын дамыту үшін қолдану

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

2.1.3.1 Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде, өз идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

2.2.2.1 Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау

2.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.2.Өнердегі тәсілдерді талдау

2.3.2.1 Орындалатын материалдардың және құралдардың негізгі көркемдік мәнерін айқындау

2-тоқсан

Менің мектебім

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

2.1.3.2 Шығармашылық идеяларды дамытуға ақпарат жинау

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау2.3 дайындау технологиялары

2.2.3.1 Әртүрлі тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

2.3 Дайындау технологиялары

2.2.3.3 Оның сыртқы пішінін жетілдіру үшін арапайым тәсілдерді қолданып, шығармашылық жұмысты аяқтау

3. Презентация, талдау және бағалау

3.3 Жұмысты қорғау және талқылау

2.3.3.1 Әртүрлі тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

Туған өлкем

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

2.1.1.1 Қоршаған ортаның кейбір ерекшеліктерін таныс бейнелер мен пішіндерді зерттеу барысында сипаттау (түс, фактура, пішін)

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

2.1.3.1 Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде, өз идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

2.2.2.1 Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

2.3 Дайындау технологиялары

2.2.3.1 Әртүрлі тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

3. Презентация, талдау және бағалау

3.1. Презентация

2.3.1.1 Өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін түсіндіріп таныстыру

3- тоқсан

Дені саудың – жаны сау

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

2.1.1.1 Қоршаған ортаның кейбір ерекшеліктерін таныс бейнелер мен пішіндерді зерттеу барысында сипаттау (сызық, түс, фактура, пішін)

1.2 Тарих, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну

2.1.2.1 Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларын сипаттап, өз идеяларын дамыту үшін қолдану

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау2.3 Дайындау технологиялары

2.2.3.2 Айқындалған тәсілдермен және материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары)қарапайым көлемді пішіндер жасау

2.2.3.1 Әртүрлі тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

3. Презентация, талдау және бағалау

3.1. Презентация

2.3.1.1 Өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін түсіндіріп таныстыру

3.2. Өнердегі тәсілдерді талдау

2.3.2.1 Орындалатын материалдардың және құралдардың негізгі көркемдік мәнерін айқындау

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту1.2 Тарих, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну

2.1.2.1 Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларын сипаттап, өз идеяларын дамыту үшін қолдану

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

2.1.3.1 Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде, өз идеялары мен сеземдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

2.2.2.1 Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

2.3 Дайындау технологиялары

2.2.3.1 Әртүрлі тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

2.3 Дайындау технологиялары

2.2.3.4 Шығармашылық жұмыстарды дайындау барысында қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.1. Презентация

2.3.1.1 Өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін түсіндіріп таныстыру

4-тоқсан

Қоршаған орта

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

2.1.1.1 Қоршаған ортаның кейбір ерекшеліктерін таныс бейнелер мен пішіндерді зерттеу барысында сипаттау (түс, фактура, пішін)

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

2.1.3.1 әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде, өз идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

2.1 Қоршаған ортаның бейнелері

2.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін айқындау үшін әртүрлі тәсілдердітаңдап алып, қоршаған ортадағы кейбір визуалды элементтерді қолдану

2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

2.2.2.1 Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

2.3 Дайындау технологиялары

2.2.3.3 Оның сыртқы пішінін жетілдіру үшін қарапайым тәсілдерді қолданып, шығармашылық жұмысты аяқтау

2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау

2.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.3 Жұмысты қорғау және талқылау

2.3.3.1 Шығармашылық жұмыстарын түсіндіру және жақсартудың идеясын ұсыну

Саяхат

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

2.1.3.1 Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде, өз идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

2.1.3.2Шығармашылық идеяларды дамытуға ақпарат жинау

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

2.2.2.1 Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

2.3 Дайындау технологиялары

2.2.3.1 Әртүрлі тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

2.2.3.2 Айқындалған тәсілдермен және материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары) қарапайым көлемді пішіндер жасау

3. Презентация, талдау және бағалау

3.1. Презентация

2.3.1.1 Өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін түсіндіріп таныстыру

3) 3 - сынып:
8-кесте

Ортақ тақырыптар

Оқу мақсаты жүйесінің бөлімдері

Оқу мақсаты жүйесінің бөлімшелері

Оқыту мақсаттары

1 -тоқсан

Тірі табиғат

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

3.1.1.1 Бейнелер мен пішіндерді зерттеу барысында олардың айырмашылығы мен ұқсастықтарын меңгере отырып, қоршаған ортаның ерекшеліктерін түсіндіру (сызық, түс, фактура, пішін)

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

3.1.3.1 Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде өз идеялары мен сезімдерін, жұмысты жасау әдістерін таңдауын тұжырымдап, шығармашылық деңгейде ұсыну

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

3.1.3.2 Шығармашылық идеяларды дамытуға әртүрлі дереккөздерден ақпарат жинау

1.4 Жоспарлау

3.1.4.1 Меңгерген білімдердің негізінде жұмысты орындау барысын жоспарлау және іс-әрекеттің кезеңдерін анықтау

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.1 Қоршаған ортаның бейнелері

3.2.1.1 Шығармашылық идеяларын айқындау үшін, қоршаған ортадағы әртүрлі визуалды элементтерді қолдану

2.3 Дайындау технологиялары

3.2.3.1 Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

3.2.2.2 Жұмысты орындау үшін әртүрлі әдістер мен материалдарды ұсыну

3. Презентация, талдау және бағалау

3.3 Жұмысты қорғау және талқылау

3.3.3.1 Шығармашылық жұмысты жақсартуға идеяларды ұсыну және түсіндіру

Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен (жарық пен қараңғы)

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

3.1.1.1 Бейнелер мен пішіндерді зерттеу барысында олардың айырмашылығы мен ұқсастықтарын меңгере отырып, қоршаған ортаның ерекшеліктерін түсіндіру (түс, фактура, пішін)

1.2 тарих, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну

3.1.2.1 Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларының ерекшеліктерін анықтау

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

3.1.3.1 Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде өз идеялары мен сезімдерін, жұмысты жасау әдістерін таңдауын тұжырымдап, шығармашылық деңгейде ұсыну

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

3.2.2.1 Аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперемент жүргізу

2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау

3.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.2.Өнердегі тәсілдерді талдау

3.3.2.1 Орындалатын техникасын және құралдардың көркемдік мәнерін қолдануды салыстыру және айқындау

2-тоқсан

Уақыт

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

3.1.3.2 Шығармашылық идеяларды дамытуға әртүрлі дереккөздерден ақпарат жинау

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.3 дайындау технологиялары

3.2.3.1 Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

2.3 Дайындау технологиялары

3.2.3.3 Көркемдік мәнерлі тәсілдерді және құралдарды қолданып, шығармашылық жұмысты аяқтау

3. Презентация, талдау және бағалау

3.3 Жұмысты қорғау және талқылау

3.3.3.1 Шығармашылық жұмысты жақсартуға идеяларды ұсыну және түсіндіру

Сәулет

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

3.1.1.1 Бейнелер мен пішіндерді зерттеу барысында олардың айырмашылығы мен ұқсастықтарын меңгере отырып, қоршаған ортаның ерекшеліктерін түсіндіру (сызық, түс, фактура, пішін)

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

3.1.3.1 Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде өз идеялары мен сезімдерін, жұмысты жасау әдістерін таңдауын тұжырымдап, шығармашылық деңгейде ұсыну

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

3.2.2.1 Аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу
3.2.2.2 Жұмысты орындау үшін әртүрлі әдістер мен материалдарды ұсыну

2.3 Дайындау технологиялары

3.2.3.1 Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

3.2.3.2 Әртүрлі тәсілдермен және материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары) көлемді пішіндер жасау

3. Презентация, талдау және бағалау

3.1. Презентация

3.3.1.1 Өз жұмысының (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін арнайы терминологияларды пайдаланып таныстыру

3-тоқсан

Өнер

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

3.1.1.1
Бейнелер мен пішіндерді зерттеу барысында олардың айырмашылығы мен ұқсастықтарын меңгере отырып, қоршаған ортаның ерекшеліктерін түсіндіру (сызық, түс, фактура, пішін)

1.2 Тарих, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну

3.1.2.1
Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларының ерекшеліктерін анықтау

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.3 Дайындау технологиялары

3.2.3.1
Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

3.2.3.3
Көркемдік мәнерлі тәсілдерді және құралдарды қолданып, шығармашылық жұмысты аяқтау

3. Презентация, талдау және бағалау

3.1. Презентация

3.3.1.1
Өз жұмысының (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін арнайы терминологияларды пайдаланып таныстыру

3.2. Өнердегі тәсілдерді талдау

3.3.2.1
Орындалатын техникасын және құралдардың көркемдік мәнерін қолдануды салыстыру және айқындау

Атақты тұлғалар

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту1.2 тарих, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну

3.1.2.1
Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларының ерекшеліктерін анықтау

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

3.1.3.1
Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде өз идеялары мен сезімдерін, жұысты жасау әдістерін таңдауын тұжырымдап, шығармашылық деңгейде ұсыну

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

3.2.2.1
Аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу
3.2.2.2 Жұмысты орындау үшін әртүрлі әдістер мен материалдарды ұсыну

2.3 Дайындау технологиялары

3.2.3.1 Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

2.3 Дайындау технологиялары

3.2.3.4 Шығармашылық жұмыстарды дайындау барысында қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.1. Презентация

3.3.1.1 Өз жұмысының (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін арнайы терминологияларды пайдаланып таныстыру

4-тоқсан

Су – тіршілік көзі

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

3.1.1.1
Бейнелер мен пішіндерді зерттеу барысында олардың айырмашылығы мен ұқсастықтарын меңгере отырып, қоршаған ортаның ерекшеліктерін түсіндіру (сызық, түс, фактура, пішін)

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

3.1.3.1 Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде өз идеялары мен сезімдерін, жұмысты жасау әдістерін таңдауын тұжырымдап, шығармашылық деңгейде ұсыну

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

3.2.2.1 Аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

2.1 Қоршаған ортаның бейнелері

3.2.1.1 Шығармашылық идеяларын айқындау үшін, қоршаған ортадағы әртүрлі визуалды элементтерді қолдану

2.3 Дайындау технологиялары

3.2.3.1 Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

3.2.3.3 Көркемдік мәнерлі тәсілдерді және құралдарды қолданып, шығармашылық жұмысты аяқтау

2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау

3.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.3 Жұмысты қорғау және талқылау

3.3.3.1 Шығармашылық жұмысты жақсартуға идеяларды ұсыну және түсіндіру

Демалу мәдениеті. Мерекелер

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

3.1.3.1
Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде өз идеялары мен сеземдерін, жұмысты жасау әдістерін таңдауын тұжырымдап, шығармашылық деңгейде ұсыну

3.1.3.2 Шығармашылық идеяларды дамытуға әртүрлі дереккөздерден ақпарат жинау
(АКТ-ны қосқанда)

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

3.2.2.1 Аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

2.3 Дайындау технологиялары

3.2.3.1 Нақты дәлдігіне жетіп материалдардыжәне компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

3.2.3.2 Әртүрлі тәсілдермен және материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары) көлемді пішіндер жасау

3. Презентация, талдау және бағалау

3.1. Презентация

3.3.1.1 Өз жұмысының (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін арнайы терминологияларды пайдаланып таныстыру

4) 4 –сынып:
9-кесте

Ортақ тақырыптар

Оқу мақсаты жүйесінің бөлімдері

Оқу мақсаты жүйесінің бөлімшелері

Оқыту мақсаттары

1 -тоқсан

Менің Отаным - Қазақстан1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

4.1.1.1 Қоршаған ортаның ерекшеліктерін, аса күрделі бейнелері мен пішіндерін зерттеу барысында олардың, айырмашылығын, ұқсастығын және өзара байланыс себептерін түсіну және түсіндіру (сызық, түс, фактура, пішін)

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

4.1.3.1
Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде, өзінің аса күрделі идеялары мен сеземдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

4.1.3.2
Шығармашылық идеяларды дамытуға әртүрлі дереккөздерінің ақпаратын іріктеу және құрылымдау (АКТ-ны қосқанда)

1.4 Жоспарлау

4.1.4.1
Білімі мен дағдыларын қолдана отырып, өз жұмысын жоспарлау және нәтижесін алдын ала айқындау

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау2.3 Дайындау технологиялары

4.2.3.1
Тиімді тәсілдермен анықталған материалдарды және компоненттерді нақтылықты сақтай отырып өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

4.2.2.2
Жұмысты орындауда және материалдарды қолдануда тиімді шешімдер қабылдайды
4.2.3.5
Шығармашылық жұмыстарды дайындау барысында қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.3 Жұмысты қорғау және талқылау

4.3.3.1
Шығармашылық жұмысты жақсартуға ұсыныс жасап, критерийлерге сәйкес жұмысты бағалау

Адами құндылықтар

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

4.1.1.1 Қоршаған ортаның ерекшеліктерін, аса күрделі бейнелері мен пішіндерін зерттеу барысында олардың, айырмашылығын, ұқсастығын және өзара байланыс себептерін түсіну және түсіндіру (сызық, түс, фактура, пішін)

1.2 Тарих, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну

4.1.2.1 Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларын, қолөнерін, дизайнді меңгеру барысында ерекшеліктерін анықтау және түсіндіру

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

4.1.3.1 Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде, өзінің аса күрделі идеялары мен сеземдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

4.2.2.1 Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, өзідігімен таңдалған материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолданып, эксперимент жүргізу

2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау

4.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.2.Өнердегі тәсілдерді талдау

4.3.2.1 Орындалатын техникасын және құралдардың көркемдік мәнерін қолданып салыстыру және түсіндіру

2 - тоқсан

Мәдени мұра

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

4.1.3.2
Шығармашылық идеяларды дамытуға әртүрлі дереккөздерінің ақпаратын іріктеу және құрылымдау (АКТ-ны қосқанда)

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.3 Дайындау технологиялары

4.2.3.1 Тиімді тәсілдермен анықталған материалдарды және компоненттерді нақтылықты сақтай отырып өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

2.3 Дайындау технологиялары

4.2.3.3 Көркемдік мәнерлі тәсілдерді және құралдарды қолданып, шығармашылық жұмысты аяқтау (сонымен қатар АКТ-ны қолдану)
4.2.3.5
Шығармашылық жұмыстарды дайындау барысында қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.3 Жұмысты қорғау және талқылау

4.3.3.1 Шығармашылық жұмысты жақсартуға ұсыныс жасап, критерийлерге сәйкес жұмысты бағалау

Мамандық әлемі

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

4.1.1.1 Қоршаған ортаның ерекшеліктерін, аса күрделі бейнелері мен пішіндерін зерттеу барысында олардың, айырмашылығын, ұқсастығын және өзара байланыс себептерін түсіну және түсіндіру (түс, фактура, пішін)

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

4.1.3.1
Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде, өзінің аса күрделі идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

4.2.2.1 Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, өзідігімен таңдалған материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолданып, эксперимент жүргізу
4.2.2.2 Жұмысты орындауда және материалдарды қолдануда тиімді шешімдер қабылдайды

2.3 Дайындау технологиялары

4.2.3.1 Тиімді тәсілдермен анықталған материалдарды және компоненттерді нақтылықты сақтай отырып өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

4.2.3.2 Әртүрлі тәсілдермен, және үйлестірілген материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары) көлемді пішіндер жасау

3. Презентация, талдау және бағалау

3.1. Презентация

4.3.1.1 Өз жұмысының (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін шығармашылық әдістермен, арнайы терминологияларды пайдаланып таныстыру

3тоқсан

Табиғи құбылыстар

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

4.1.1.1 Қоршаған ортаның ерекшеліктерін, аса күрделі бейнелері мен пішіндерін зерттеу барысында олардың, айырмашылығын, ұқсастығын және өзара байланыс себептерін түсіну және түсіндіру (сызық, түс, фактура, пішін)

1.2 Тарих, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну

4.1.2.1 Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларын, қолөнерін, дизайнді меңгеру барысында ерекшеліктерін анықтау және түсіндіру

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.1 Қоршаған ортаның бейнелері

4.2.1.1 Шығармашылық идеяларын айқындау үшін, қоршаған ортадағы әртүрлі визуалды элементтердің комбинацияларын қолдану

2.3 Дайындау технологиялары

4.2.3.1 Тиімді тәсілдермен анықталған материалдарды және компоненттерді нақтылықты сақтай отырып өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

4.2.3.3 Көркемдік мәнерлі тәсілдерді және құралдарды қолданып, шығармашылық жұмысты аяқтау (сонымен қатар АКТ-ны қолдану)

3. Презентация, талдау және бағалау

3.1. Презентация

4.3.1.1 Өз жұмысының (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін шығармашылық әдістермен, арнайы терминологияларды пайдаланып таныстыру

3.2. Өнердегі тәсілдерді талдау

4.3.2.1 Орындалатын техникасын және құралдардың көркемдік мәнерін қолданып салыстыру және түсіндіру

Қоршаған ортаны қорғау

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.2 Тарих, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну

4.1.2.1 Ұлттық және әлем мәдениетінің әртүрлі өнер туындыларын, қолөнерін, дизайнді меңгеру барысында ерекшеліктерін анықтау және түсіндіру

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

4.1.3.1 Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде, өзінің аса күрделі идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

4.2.2.1 Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, өзідігімен таңдалған материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолданып, эксперимент жүргізу
4.2.2.2 Жұмысты орындауда және материалдарды қолдануда тиімді шешімдер қабылдайды

2.1 Қоршаған ортаның бейнелері

4.2.1.1 Шығармашылық идеяларын айқындау үшін, қоршаған ортадағы әр түрлі визуалды элементтердің комбинацияларын қолдану

2.3 Дайындау технологиялары

4.2.3.1 Тиімді тәсілдермен анықталған материалдарды және компоненттерді нақтылықты сақтай отырып өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

2.3 Дайындау технологиялары

4.2.3.5
Шығармашылық жұмыстарды дайындау барысында қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.1. Презентация

4.3.1.1 Өз жұмысының (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін шығармашылық әдістермен, арнайы терминологияларды пайдаланып таныстыру

4 -тоқсан

Ғарышқа саяхат

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

4.1.1.1 Қоршаған ортаның ерекшеліктерін, аса күрделі бейнелері мен пішіндерін зерттеу барысында олардың, айырмашылығын, ұқсастығын және өзара байланыс себептерін түсіну және түсіндіру (сызық, түс, фактура, пішін)

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

4.1.3.1
Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде, өзінің аса күрделі идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

4.2.2.1
Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, өзідігінен таңдалған материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолданып, эксперимент жүргізу

2.3 Дайындау технологиялары

4.2.3.1 Тиімді тәсілдермен анықталған материалдарды және компоненттерді нақтылықты сақтай отырып өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

4.2.3.2
Әртүрлі тәсілдермен, және үйлестірілген материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары) көлемді пішіндер жасау
4.2.3.4 Көркем жұмысты орындау үшін, әдіс-тәсілдерді өздігінен таңдау

2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау

4.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

3. Презентация, талдау және бағалау

3.3 Жұмысты қорғау және талқылау

4.3.3.1 Шығармашылық жұмысты жақсартуға ұсыныс жасап, критерияларға сәйкес жұмысты бағалау

Болашаққа саяхат

1.Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту

4.1.3.1 Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде, өзінің аса күрделі идеялары мен сеземдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

4.1.3.2 Шығармашылық идеяларды дамытуға әртүрлі дереккөздерінің ақпаратын іріктеу және құрылымдау (АКТ-ны қосқанда)

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

4.2.2.1 әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, өзідігімен таңдалған материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолданып, эксперимент жүргізу

2.3 Дайындау технологиялары

4.2.3.1 Тиімді тәсілдермен анықталған материалдарды және компоненттерді нақтылықты сақтай отырып өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

4.2.3.2 Әртүрлі тәсілдермен, және үйлестірілген материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары) көлемді пішіндер жасау
4.2.3.4 Көркем жұмысты орындау үшін, әдіс-тәсілдерді өздігінен таңдау

3. Презентация, талдау және бағалау

3.1. Презентация

4.3.1.1 Өз жұмысының (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін шығармашылық әдістермен, арнайы терминологияларды пайдаланып таныстыру


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет