«бекітемін» жэф деканыжүктеу 445.77 Kb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата31.03.2017
өлшемі445.77 Kb.
  1   2   3   4   5   6

«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

 

 

 

«БЕКІТЕМІН» 

 

ЖЭФ ДЕКАНЫ 

 

                                                                                             

_____________М.У.Зияханов 

  «______»__________   2016 ж. 

 

 

 

 

2016 ЖЫЛЫ ОҚУҒА ТҮСКЕНДЕРГЕ АРНАЛҒАН 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР  КАТАЛОГЫ 

 

 

 

«5В070200-АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ» 

мамандығы бойынша 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ 2016 ж. 

 

 

 5В070200 - АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ТАҢДАЛАТЫН ПӘНДЕР 

 

№ 

р/б П

ән

дер 

ци

клы

 

Пән

ні

ң сан

ды

қ ко

ды

 Пән атауы  

 

Семест

р 

Кред

ит

 сан

ы

 1 курс 

ООД 1107  Экологиялық  тұрақтылық  және  өміртіршілік 

қауіпсіздігі   1107  Экологиялық және техногенді қауіпсіздік БД 1212  AutoCad –та компьютерлік сызу негіздері 1212  AutoCad-та 3D-моделдеу негіздері  ЭКОЛОГИЯЛЫҚ  ТҰРАҚТЫЛЫҚ  ПЕН  ТІРШІЛІК  ҚАУІПСІЗДІГІ 

Пререквизиттер:  Ақпараттық  және  коммуникациялық  технологиялар 

Постреквизиттер:  Еңбекті  қорғау  (Өндірістік  процестердің  қауіпсіздігі). 

Оқу  мақсаты:  Техникада  антропогендік  және    шығу  тегі  табиғи  келеңсіз 

салдарынан адамды қорғау, жайлы тұрмыс жағдайын жету. Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): болашақ өмірді қолдау үшін қоршаған 

ортаның  қабілетін  нашарлатпай  ұрпақ  қажеттіліктеріне  жағдай  жасау.  Қазіргі 

және  болашақ  ұрпақтардың  конституциялық  экологиялық  мүдделерінің 

қауіпсіздігін  және  экологиялық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету.  Халықаралық 

нормалар  мен  орнықты  даму  қағидаттарына  сәйкес  экологиялық  стратегияны 

және экологиялық саясатты дамыту. Оқудың нәтижесі:  

Білу керек: экономиканың объектілеріне өмір қауіпсіздікті басқару саласында 

жұмыс берушілер мен мамандардың сауатты іс-әрекеттеріне жету  жағдайлары 

мен  еңбекті  қорғауды  жақсарту,  төтенше  жағдайларда  өндірістік  персоналды 

қорғау. 


Қабілеті болу керек: әдістері мен құралдарын жақсы  түсінісуді қалыптастыру 

және сондай-ақ тәуекел салдарын азайту үшін, жұмыс орнында және кез келген 

қызметте әлеуетті қауіптер бар екендігіне студенттерді қалыптастыру. 

 Дағдысы болу керек: қауіптер себептерін талдау және техникалық жүйелерді 

істен шығу себептерін анықтау. 

Құзыреттер:  жұмыс  орнында  төтенше  жағдайларда  еңбекті  қорғау,  өмір 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ұйымдастыру жөніндегі құзыретті. Техникалық 

жүйелерді істен шығу себептерін анықтау. 

Кафедра: Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау. 

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ЖӘНЕ 

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ 

ҚАУІПСІЗДІКТІ 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

Пререквизиттер:  Ақпараттық  және  коммуникациялық  технологиялар 

Постреквизиттер: Еңбекті қорғау (Өндірістік процестердің қауіпсіздігі). 


 Оқу  мақсаты:  табиғи  процесстер  мен  құбылыстарды,  сондай-ақ  экологиялық 

және техногендік қауіптің көзі ретінде техникалық жүйелерінің жұмыс істеуін 

зерттеу. Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдері):  қауіпсіздік  туралы  негізгі  ұғымдар. 

Қауіпсіздіктің негізгі критерийлері, классификациясы,  қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы  ұлттық  қауiпсiздiгiне  төнген  қатерлер.  Төтенше  жағдайдың  

деңгейлері мен белгілері. (Төтенше жағдай). Төтенше жағдайдың жіктелуі және 

кодтау. Техникалық жүйелердің сенімділігі теориясы. Қауіптер мен техникалық 

жүйелердің істен шығуын талдау әдістері. Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  техникалық  жүйелерімен  айналысатын  кезде  адамның  қателік 

жүйесінің  әдістері;  техногендік  сипаттағы  төтенше  жағдайларды  жіктеу, 

табиғи,  әлеуметтік-саяси  және  әскери  сипаты;  тәуекел  қолайлылығының 

әдістемесі. Қабілеті  болу  керек:  төтенше  жағдайлардың  классификаторға  сәйкес  қайта 

кодтау;  аумақтық  тарату  критерийлер,  экономикалық  шығындарға  және 

құрбандардың  санына  қарай  төтенше  жағдайдың  деңгейін  анықтау. 

дағдылануы:  қауіптер  себептерін  талдау  және  техникалық  жүйелерді  істен 

шығу себептерін анықтау. 

Құзыреттер:  жұмыс  орнында  төтенше  жағдайларда  еңбекті  қорғау,  өмір 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ұйымдастыру жөніндегі құзыретті. Техникалық 

жүйелерді істен себептерін анықтау 

Кафедра: Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау. 

 

AUTOCAD –ТА КОМПЬЮТЕРЛІК СЫЗУ НЕГІЗДЕРІ 

Пререквизиттер: математика I, физика I, математика II, физика II. 

Постреквизиттер:  Басқару  жүйелерінің  типтік  жобалық  шешімдері,  ЖЭС 

объектілерін автоматтандыру. Оқу  мақсаты:  студенттердің  жалпы  техникалық  және  арнайы  пәндерді 

меңгеруде,  сонымен  қатар  келешектегі  кәсіптік  жұмысқа  қажет  болатын 

білімдерді алу, дағдылану.  

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  сызбаларды  құрастыру  теориясы 

(сызбалы  геометрия),  сызбаларды  құрастыру  тәжірбиесі  (техникалық  сызу), 

компьютерлік графика негіздері (AutoCAD). 

Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  нүктенің,  түзудің,  жазықтықтың,  сонымен  қатар  әртүрлі 

сызықтардың,  беттердің  кескіндерін  тұрғызу  теориясының  негіздерін; 

сызбаларды  және  сұлбаларды  орындау  және  рәсімдеу,  мәтіндік  құжаттарды 

орындау ережелер.  Қабілеті  болу  керек:  геометриялық  фигуралардың  өзара  тиістілігіне  және 

өзара  қиылысуына  қатысты  типтік  есептерді  есептер  шығара  алу,  сонымен 

қатар  оларды  компьютерлік  графикалық  жүйелерде  де  шығару;  AutoCAD 

жүйесінде  екі  өлшемді  сызбаларды  орындау;    сызба  бойынша  детальдардың 

геометриялық  формасын  және  өлшемдерін  анықтау;  AutoCAD  жүйесінде 

заттың үшөлшемді моделін жасау, сол арқылы оның сызбасын орындау.   Дағдысы  болу  керек:  AutoCAD  жүйесінде  әртүрлі  (үшөлшемді  модельдердің 

құрастыру, орнату және т.б. сызбаларын, сұлбалар, мәтінді құжаттар және т.б.) 

конструкторлық құжаттарды орындау.  

 Құзыреттер:  қазіргі  заманғы  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  инженерлік-

техникалық  жүйелері  бар  жобалау-техникалық  құжаттамасына  және  жұмыс 

дағдыларын дамыту меңгеру. 

Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

AUTOCAD-ТА  3D-МОДЕЛДЕУ НЕГІЗДЕРІ Пререквизиттер: Математика I, Физика I, Математика II, Физика II. 

Постреквизиттер:  Басқару  жүйелерінің  типтік  жобалық  шешімдері,  ЖЭС 

объектілерін автоматтандыру. Оқу  мақсаты:  студенттердің  жалпы  техникалық  және  арнайы  пәндерді 

меңгеруде,  сонымен  қатар  келешектегі  кәсіптік  жұмысқа  қажет  болатын 

білімдерді алу, дағдылану. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  сызбаларды  құрастыру  теориясының 

негіздері  (сызбалы  геометрия),  сызуларды  құрастыру  ережелері,  AutoCAD  екі 

өлшемді сызу негіздері, AutoCAD жүйесінде 3D модельдеу. 

Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  нүктенің,  түзудің,  жазықтықтың,  сонымен  қатар  әртүрлі 

сызықтардың,  беттердің  кескіндерін  тұрғызу  теориясының  негіздерін; 

сызбаларды  және  сұлбаларды  орындау  және  рәсімдеу,  мәтіндік  құжаттарды 

құру ережелері.  Қабілеті  болу  керек:  геометриялық  фигуралардың  өзара  тиістілігіне  және 

өзара  қиылысуына  қатысты  типтік  есептерді  есептер  шығара  алу,  сонымен 

қатар  оларды  компьютерлік  графикалық  жүйелерде  де  шығару;  AutoCAD 

жүйесінде  екі  өлшемді  сызбаларды  орындау;    сызба  бойынша  детальдардың 

геометриялық  формасын  және  өлшемдерін  анықтау;  AutoCAD  жүйесінде 

заттың үш өлшемді моделін жасау, сол арқылы оның сызбасын орындау.  Дағдысы болу керек: AutoCAD жүйесінде әртүрлі (үш өлшемді модельдердің 

құрастыру, орнату және т.б. сызбаларын, сұлбалар, мәтінді құжаттар және т.б.) 

конструкторлық құжаттарды орындау.  

 Құзыреттер:  қазіргі  заманғы  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  инженерлік-

техникалық  жүйелері  бар  жобалау-техникалық  құжаттамасына  және  жұмыс 

дағдыларын дамыту меңгеру. Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

№ р/б 

П

әнде

р 

цикл

ы

 П

ән

нің 

сан


ды

қ 

коды

  Пән атауы 

 

 

Семест

р 

Кред

ит

 сан

ы

 2 курс  

 ООД 

2106 


 

Қоғамның 

саяси-құқықтық 

және 


әлеуметтік-рухани негізі 

 Қазіргі  кезеңдегі  қоғамның  әлеуметтік 

институттары: саясат, құқық, дін.

  БК 

2208 


 

Теориялық  экономика  және  экономикалық 

тәжірбие

 Әлеуметтік-экономикалық 

дамудың 

қазақстандық моделі

 

БД 

2211 


 

Программалау технологиялары Алгоритмдеу және программалау БД 2213 

Өлшеу  және  автоматтандыру  мәселелері 

графикалық программалау

 Автоматтандыру  жүйелерін  бағдарламалық 

қамтамасыз ету үшін

 БД 


2215 

Ықтималдықтар 

теориясы 

және 


математикалық статистика Нәтижелерді математикалық өңдеу БД 

2216 


Электроника Микроэлектрондық құрылғылар БД 

2217 


Төртполюстілер теориясы Көрсеткіштері 

таратылған 

және 

шоғырланған тізбектер БД 2218 

Метрология,  стандарттау,  сертификаттау 

және сапаны басқару Метрология және өлшеулер БД 

2220 


Автоматика элементтері мен құрылғылары  4 

Автоматтандырудың техникалық 

құралдары 

 

ҚАЗІРГІ  КЕЗЕҢДЕГІ  ҚОҒАМНЫҢ  ӘЛЕУМЕТТІК  ИНСТИТУТТАРЫ: САЯСАТ, ҚҰҚЫҚ, ДІН. 

Пререквизиттер: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар. 

Постреквизиттер: Философия 

Оқу  мақсаты:  демократиялық  мәдениетті  қалыптастыру,      сондай-ақ,   

студенттердің  бойында  қазіргі  кезеңдегі  қоғамдағы  әлеуметтік  институттар 

туралы ғылыми білімді қалыптастырып, белгілі бір қоғамдық  құбылыстар мен  

жағдайларды бағалауда ғылыми тәсілдерді қолдануды  үйрету, өздерінің кәсіби 

мәселелерінің  шығармашылық  шешімдеріне  қажетті  білім  қорымен 

қаруландыру. Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдері):  әлеуметтік  институттарды 

қалыптастыру; әлеуметтік институттардың белгілері, элементтері және типтері;  

әлеуметтік  институттардың  мақсаты,  фукциялары  мен  дисфункциялары;  саяси 

институттар;  құқық  әлеуметтік  институт  ретінде;  дін  әлеуметтік  институт 

ретінде;  қазіргі  кезеңдегі  әлеуметтік  институттар;    қазіргі  кезеңдегі 

қазақстандық қоғамның әлеуметтік-саяси дамуы мен жаңаруы.   Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  әлеуметтік  институттардың  қалыптасуы  мен  даму  заңдылықтары; 

әлеуметтік институттардың негізгі функциялары мен дисфункциялары;  қазіргі 

кезеңдегі қазақстандық қоғамдағы әлеуметтік институттардың ролі.  


 Қабілеті  болу  керек:  өзбетінше  дербес  талдау  жасау,сыни  ойлау,қоғам 

өміріндегі  құбылыстар  мен    жағдайларды  танып  біліп  бағалауда  жеке  өзіндік 

көзқарасын қалыптастыру. Дағдысы  болу  керек:  әр  түрлі  дереккөздерін  салыстыра  отырып, 

мағлұматтардың дәлелдігін анықтап, қазіргі кезеңдегі қоғамның  жағдайы мен 

даму   тенденцияларын  бағалау және  талдау. 

Құзыреттер:  Әр  түрлі  әлеуметтік  жағдайларда  сәйкесінше  бейімделу  керек. 

Қазақстандағы құқықтық жүйесі мен заңнама негіздері бойынша білімге ие. Кафедра: Әлеуметтік пәндер 

 

ҚОҒАМНЫҢ  САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ  ЖӘНЕ  ӘЛЕУМЕТТІК-РУХАНИ НЕГІЗІ  

Пререквизиттер: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар. 

Постреквизиттер: Философия 

Оқу  мақсаты:  қоғамның    саяси-құқықтық  және  әлеуметтік-рухани    негізде   

қызмет  етуі  мен  дамуы  туралы  білім  жүйесін  студенттердің    бойында 

қалыптастыру 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдері):  Саяси-құқықтық  ойлардың 

қалыптасуы  мен    дамуының  негізгі  этаптары;  қоғамның  әлеуметтік-рухани 

негізі;  қоғамдағы    тұлғаның  саяси  қызығушылық  қатынастары;  Қазақстандағы 

азаматтық қоғамды қалыптастыру мәселелері. Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  қазіргі  қоғамның    саяси-құқықтық  және    әлеуметтік-рухани  

өмірінің негізі мен даму заңдылықтары, қазіргі кезеңдегі қоғам мен адамзаттың 

өзекті  мәселелері  мен  оларды  шешу  жолындағы      әр  түрлі  ғылыми  тәсілдерді 

білу.  


Қабілеті болу керек: саясат, құқық, діннің  қоғам өмірінде алатын ролі  туралы 

білімді  жүйелеу,    өзіндік  азаматтық  позициясын  қалыптастырып,  қоғам 

алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін мойындау. 

Дағдысы  болу  керек:  қазіргі  кезеңдегі    қоғамның  негізін  бағалау  және 

талдау,алынған  білімнің  көмегімен  қоғамдағы  қатынастарды  реттеудегі 

байланыстар, жеке және кәсіби салада  жаңа білім қорын игеру.   

Құзыреттер:  Әр  түрлі  әлеуметтік  жағдайларда  сәйкесінше  бейімделу  керек. 

Қазақстандағы құқықтық жүйесі мен заңнама негіздері бойынша білімге ие. Кафедра: Әлеуметтік пәндер 

 

ТЕОРИЯЛЫҚ  ЭКОНОМИКА  ЖӘНЕ  ЭКОНОМИКАЛЫҚ  ТӘЖІРБИЕ 

Пререквизиттер:  Экологиялық  тұрақтылық  және  тіршілік  қауіпсіздігі 

(Экологиялық және технологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету) Постреквизиттер:  Экономика  және  өндірісті  ұйымдастыру  (Экономика  және 

өндірісті ұйымдастыру) Оқ  мақсаты: қоғамның экономикалық даму заңдары мен оның тиімді қызмет 

етуі мәселелері туралы білім жүйесін қалыптастыру. Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдері):  экономикалық  жүйелердің  теориясы; 

нарықтық  жүйесі  және  оның  жұмыс  істеу  механизмі;  фирма  және  кәсіпкерлік 

теориясы;  экономикалық  өсу  және  нарықтық  экономиканың  тұрақсыздығы; 


 

қазіргі  заманғы  нарықтық  экономика  жағдайында  мемлекеттің  экономикалық саясаты. 

Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  экономикалық  процестердің  даму  заңдылықтарын;  экономикалық 

ойдың  негізгі  ұғымдарын;  нарықтық  тетіктің  жұмыс  істеуін,  реттеу  және 

экономикаға мемлекеттің әсер ету принциптерін; 

Қабілеті  болу  керек:  экономикалық  құбылыстар  мен  процестердің  көрініс 

сипаты  және  нысандары  туралы  білімді  ұйымдастырады;  экономикалық 

құбылыстар мен заңдарды ғылыми білімді әдістерін практикада қолдану; 

 Дағдысы  болу  керек:  ұлттық  және  әлемдік  экономиканың  әлеуметтік-

экономикалық  дамуының  жай-күйі  мен  үрдістері  бағалау  және  талдау; 

практикалық міндеттерді шешу үшін экономикалық білім қолдану. Құзыреттер:  ұйымдастырушылық,  экономикалық  және  басқарушылық 

міндеттерді шешу үшін білім мен дағдыларға ие. Кафедра: Экономика, ұйымдастыру және басқару 

 

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ДАМУДЫҢ 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

МОДЕЛІ 

Пререквизиттер:

 

Экологиялық  және  технологиялық  қауіпсіздікті  қамтамасыз 

ету (Экологиялық тұрақтылық және тіршілік қауіпсіздігі) 

Постреквизиттер:

 

Экономика және өндірісті ұйымдастыру  ( Экономика және өндірісті ұйымдастыру). 

Оқудың  мақсаты:  өз  ерекшелігі  және  даму  үрдістері  бар  Қазақстан 

Республикасының  ұлттық  экономикалық  жүйесі  туралы  тұтас  көзқарас 

қалыптастыру. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдері):

 

ұлттық  экономиканың  елдің экономикалық  жүйесі  болып  табылады;  және  әсіресе  экономиканың 

қазақстандық үлгісін құру; Қазақстанның экономикалық өсу ағымдағы моделі; 

Қазақстан  Республикасы  экономикасының  өндірістік  құрылымын  дамуының 

негізгі  тенденциялары;  Қазақстанның  экономикалық  және  әлеуметтік  саясат 

жөніндегі басымдықтары. 

Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  ұлттық  экономикалық  жүйенің  факторлар  әлеуетін  және  оның 

жұмыс  істеуін;  ұлттық  экономиканың  даму  мақсаттары  мен  жолдары  туралы; 

ұлттық  экономикалық  жүйенің  мемлекеттік  басқару  негіздері;  ұлттық 

экономиканың даму бағдарламалары бойынша; Қабілеті болу керек: макроэкономикалық саясатты түрін анықтау; Қазақстанда 

институционалдық  реформалар  бағытын  түсіну;  ұлттық  экономиканы  дамыту 

мен  оның  барлық  кешендерінің  нақты  мемлекеттің  әлеуетін  салыстыру; 

дағдылануы:  қазіргі  экономикалық  ойлау,  ұлттық  экономиканың  негізгі 

элементтерінің  дамуына  тұтас  көзқарас;  Қазақстанның  ұлттық  экономикалық 

моделін әзірлеуге үрдістерін болжау және талдау. Құзыреттер:  ұйымдастырушылық,  экономикалық  және  басқарушылық 

міндеттерді шешу үшін білім мен дағдыларға ие. Кафедра: Экономика, өндірісті ұйымдастыру және басқару 

 


 ӨЛШЕУ  ЖӘНЕ  АВТОМАТТАНДЫРУ  МӘСЕЛЕЛЕРІ  БОЙЫНША ГРАФИКАЛЫҚ        ПРОГРАММАЛАУ 

Пререквизиттер:  Ақпараттық  және  коммуникациялық  технологиялар, 

Математика  I, Математика II. Постреквизиттер: Автоматты басқару жүйелерін есептеу (Автоматты басқару 

жүйелерін  зерттеу),    Басқару  объектілерін  сәйкестендіру  және  модельдеу 

(Автоматты басқару объекттерін модельдеу). 

Оқу  мақсаты:  технологиялық  процестер  мен  өндірісті  өлшеу  және 

автоматтандыру  шешу  үшін  білім  мен  дағдыларды  алу;  графикалық 

бағдарламалау  орталарын  пайдалану  қабілеттерін  автоматтандыру  есебін 

шешуді қалыптастыру. Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): автоматтандырылған және автоматты 

басқару  жүйелері.  Автоматтандыру  және  өлшеу  есептері.  Автоматтандыру 

құралдары.  Matlab графикалық   ортасының    құрылымы мен  программалаудың 

негізгі  блоктары.  LabView  графикалық    ортасының    құрылымы  мен 

программалаудың негізгі блоктары. Автоматтандыру және басқару міндеттерін 

шешу үшін графикалық бағдарламалаудың  функционалдық мүмкіндіктері. Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  автоматтандырылған  және  автоматты  басқару  жүйелерінің  

құрылымы;  өлшеу  және  автоматтандыру  негізгі  міндеттері;  графикалық 

бағдарламалау орталары принциптері. 

Қабілеті болу  керек: Таңдау және тұжырымдау процесі параметрлерін өлшеу 

мәселесін және объектілерін басқаруды автоматтандыру Дағдысы  болу  керек:  өлшеу  және  автоматтандыру  тапсырмаларға  арналған 

графикалық  бағдарламалау  есептерін  шешу  үшін  қазіргі  заманғы  құралдарын 

пайдалану. 

Құзыреттер:  автоматтандыру  және  өлшеу  практикалық  мәселелерді  шешу 

үшін  және  білім  мен  графикалық  бағдарламалау  қазіргі  заманғы  құралдарын 

пайдалану дағдыларын жетілдіру үшін қабілеттерін қалыптастыру. 

Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

АВТОМАТТАНДЫРУ 

ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ 

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ 

ҚҰРАЛДАРЫ 

Пререквизиттер:    Ақпараттық  және  коммуникациялық  технологиялар, 

Математика I, Математика II. Постреквизиттер: Автоматты басқару жүйелерін зерттеу (Автоматты басқару   

жүйелерін  есептеу),    Басқару  жүйелерінің  объекттерін  модельдеу  (Модельдеу 

және бақылау объектілерінің сәйкестендіру). 
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет