«бекітемін» жэф деканыжүктеу 445.77 Kb.
Pdf просмотр
бет2/6
Дата31.03.2017
өлшемі445.77 Kb.
1   2   3   4   5   6

Оқу  мақсаты:  автоматтандыру  жүйелерін  зерттеу  және  программалық 

құралдарды құрастыру дағдыларын, білім және үйренуді қалыптастыру. Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдері):    автоматты  басқару  жүйелерінің 

құрылымы,  компоненттері,  міндеттері  және  мысалдары.  бағдарламалық 

құралдарды  дамыту  принциптері,  модельдеу  және  автоматты  басқару 

жүйелерін  зерттеу.  Matlab  Simulink  есептеу  параметрлерін  және  оны  іске 

асыруды  орнату,  моделін  жасау.  сигнал  көздері,  сигнал  қабылдағыш, 

аналогтық,  математикалық  операциялар  және  сигналдық  айырбастау  сандық,  

сызықтық  емес,  блоктар  -  негізгі  блоктар  тағайындау  және  пайдалану.  Ұйым LabView  бағдарламалау  ортасы.  Виртуалды  құралдары.  Алдыңғы  панель. 

сұлбасы.  Ағындық  бағдарламалау.  Графикалық  компилятор.  Модульдік  және 

иерархиясы. 

Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  автоматты  басқару  жүйелерін  жобалау  принциптері; 

автоматтандыру  технологиясы  және  өндірістік  объектілердің  функционалдық 

мүмкіндіктері. 

Қабілеті  болу  керек:  автоматты  басқару  жүйелерінің  модельдеу  сұлбаларын  

және автоматтандырудың виртуалды құралдарын жасап шығару.  Дағдылануы:  автоматтандыру  жүйелерін  бағдарламалық  қамтамасыз  етуді 

әзірлеу және модельдеумен  жұмыс істеу. Құзыреттер:  автоматтандыру  және  өлшеу  практикалық  мәселелерді  шешу 

үшін  және  білім  мен  графикалық  бағдарламалау  қазіргі  заманғы  құралдарын 

пайдалану дағдыларын жетілдіру үшін қабілеттерін қалыптастыру. 

Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

ПРОГРАММАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ Пререквизиттер:  Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар. 

Постреквизиттер: Объектті бағытталған бағдарламалау, мәліметтер қорларын 

басқару жүйелері. Оқу  мақсаты:  программалаудың  заманауи  технологиялары  облысында 

студенттердің  білім  алуы,  алгоритм  құрастыруда  тәжірбиелік  дағдылану, 

жоғары деңгейлі (С++) тілде программалаудың тәжірбиелік дағдылану. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  алгоритм  анықтамалары,  қасиеттері 

және  сипаттау  әдістері.  Алгоритмдердің  әртүрлі  құрылымдары.  Құрылымдық 

программалаудың  мақсаты,  теориясы  және  іске  асырылуы.  Алгоритмдердің 

сұлбаларын  құрылымдық  бейнелеу  ережелері.  С++  тілінің  негізгі 

сипаттамалары.  Қарапайым  программаның  құрылымы.  Мәліметтердің  негізгі 

типтері. Типтерді түрлендіру. С++ тілінің операторлары. Мәліметтердің негізгі 

және  қолданушы  типтері.  Массивтер.  Құрылымдар  және  бірігулер,  файлдар. 

Символдар  массиві.  Ішкі  программалар  түрлері.  Процедуралар.  Рекурсия. 

Мәтіндік және графикалық режимде жұмыс істеу. 

Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  алгоритмдеу  және  программаларды  жобалаудың  теориялық 

негіздерін,  программалаудың  негізгі  принциптері  мен  құрылымын  (С++), 

техникалық  есептерді  шешудің  әдістері  мен  бағдаламалық  құралдарын, 

программаны дұрыстау тәсілдерін, негізгі алгоритмдік құрылымдарды қолдану 

мен программалық іске асыру ерекшеліктерін. 

Қабілеті болу керек: шешілетін есептердің бастапқы және шығыс шамаларын 

сипаттау,  сонымен  қатар  оларды  көрсету  формасын,  шешілетін  есепті 

анализдеу  және  оның  шартын  анық  тұжырымдау,  есепті  шешудің  мүмкін 

болатын  әдістерін  анализдеу  және  оларды  дәлелді  таңдау  жасау,  Turbo  C++ 

программалық  ортасында  жұмыс  жасау,  компьютерде  есеп  шығару  үшін 

алгоритмдер мен С++-те программалар құрастыру, техникалық есептерді шешу 

үшін іске асырудың әртүрлі әдістерін қолдану, программаны ретке келтіру. 


 

10 


Дағдысы болу керек: формалды (математикалық) есеп қойылымына, есептерді 

алгоритмдеу, программалау, заманауи программалау әдістерін қолдана отырып 

нақты қолданбалы есептерді ЭЕМ-да ретке келтіру және шешу. 

Құзыреттер:  өз  білімдерін,  дағдылары  мен  ақпаратты  өңдеуге  және  басқару 

үшін  бағдарламалық  жүйелерін  құру  алгоритмдер  және  бағдарламалау 

дағдыларын дамыту қолданылады. 

Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

АЛГОРИТМДЕУ ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛАУ Пререквизиттер:  Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар. 

Постреквизиттер: Объектті бағытталған бағдарламалау, мәліметтер қорларын 

басқару жүйелері. Оқу  мақсаты:  заманауи  есептеуіш  техникаларда  алгоритмдеу  және 

программалау есептерін шешу дағдыларын алу. Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдері):  алгоритмдеу  негіздері.  Құрылымдық 

программалау  негіздері.  Алгоритмдердің  құрылымдық  сұлбаларын  көрсету. 

С++ алгоритмдік тілінде программалау. Қарапайым программаның құрылымы. 

Тілдің  негізгі  элементтері.  Мәліметтерді  сипаттау  ережелері.  С++  тілінің 

операторлары.  Мәліметтердің  негізгі  типтері.  Мәліметтердің  қолданушы 

типтері.  Мәліметтердің  күрделі  типтері.  Функция  түсінігі.  Графикамен  жұмыс 

туралы жалпы мәліметтер. 

Оқу нәтижесі:  

Білу  керек:  алгоритмдеудің  теориялық  негіздерін,  программалаудың  негізгі 

принциптері  мен  құрылымын  (С++),  техникалық  есептерді  шешудің  әдістері 

мен бағдаламалық құралдарын, программаны реттке келтіру тәсілдерін, негізгі 

алгоритмдік  құрылымдарды  қолдану  және  программалық  іске  асыру 

ерекшеліктерін. 

Қабілеті  болу  керек:  Turbo  C++  программалық  ортасында  жұмыс  жасау, 

компьтерде  есеп  шығару  үшін  С++-те  алгоритмдер  мен  программалар 

құрастыру, программаны компиляциялау және ретке келтіру. 

Дағдысы болу керек: формалды (математикалық) есеп қойылымына, есептерді 

алгоритмдеу, программалау, заманауи программалау әдістерін қолдана отырып 

нақты қолданбалы есептерді ЭЕМ-де ретке келтіру және шешу. 

Құзыреттер:  өз  білімдерін,  дағдылары  мен  ақпаратты  өңдеуге  және  басқару 

үшін  бағдарламалық  жүйелерін  құру  алгоритмдер  және  бағдарламалау 

дағдыларын дамыту қолданылады. 

Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

ЫҚТИМАЛДЫЛЫҚ ТЕОРИЯСЫ 

ЖӘНЕ 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ 

СТАТИСТИКА  

Пререквизиттер: Математика I, Математика II. 

Постреквизиттер  Ақпараттың  қолданбалы  теориясы,  Ақпаратты  жинау  және 

тарату  негіздері,  Метрология  және  өлшеулер,  Метрология,  стандарттау, 

сертификаттау  және  сапаны  басқару,  Басқару  объектілерін  моделдеу  және 

идентификациялау, Басқару жүйелерінің объектілерін моделдеу.  

11 


Оқу  мақсаты:  студенттердің  келтірілген  тараулардың  есептерін  шешудің 

негізгі түсініктерін, анықтамаларын, формулаларын, теоремаларын және шешу 

әдістерін үйрену. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  ықтималдықтар  теориясы  тақырыбы. 

Дискретті  және  үздіксіз  ықтимал  кездейсоқ  шамалар.  Кездейсоқ  шамалардың 

таралу  типтері.  Математикалық  статистика  тақырыбы.  Таңдау  әдісі.  Сызықты 

корреляция. Оқудың нәтижесі

Білу  керек:  типтік  оқу  бағдарламасының  көлемінде  жоғары  математика 

курсын. 


Қабілеті  болу  керек:  қолданбалы  есептерді  шешу  үшін  заманауи 

математикалық әдістерді қолдануды.  Дағдысы  болу  керек:  математикалық  әдістерді  қолдану  арқылы  инженерлік 

есептерді шешу.  Құзыреттер:  Ықтималдықтар  теориясы  мен  жобалық  және  автоматтандыру 

инженерлік  жүйелерді  есептерді  шешу  үшін  математикалық  статистика 

меншікті әдістері. 

Кафедра: жоғары математика.

 

 

НӘТИЖЕЛЕРДІ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӨНДЕУ  

Пререквизиттер: Математика I, Математика II. 

Постреквизиттер: Ақпараттың қолданбалы теориясы, Ақпаратты жинау және 

тарату  негіздері,  Метрология  және  өлшеулер,  Метрология,  стандарттау, 

сертификаттау және сапаны басқару. 

Оқу  мақсаты:  студенттердің  келтірілген  тараулардың  есептерін  шешудің 

негізгі түсініктерін, анықтамаларын, формулаларын, теоремаларын және шешу 

әдістерін үйрену. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  кездейсоқ  оқиғалар  мен  кездейсоқ 

шамалар. Кездейсоқ процесс. Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  типтік  оқу  бағдарламасының  көлемінде  жоғары  математика 

курсын. 


Қабілеті  болу  керек:  қолданбалы  есептерді  шешу  заманауи  математикалық 

әдістерді қолдануды.  Дағдысы  болу  керек:  математикалық  әдістерді  қолдану  арқылы  инженерлік 

есептерді шешу.  Құзыреттер: техникалық жүйелерді жобалау және автоматтандыру міндеттерін 

шешу үшін нәтижелерін математикалық өңдеу әдістерін практикаға. Кафедра: жоғары математика. 

 

ЭЛЕКТРОНИКА 

Пререквизиттер:  Математика  I,    Математика  II,  Физика  I,  Физика  II, 

Электротехниканың Теориялық негіздері. Постреквизиттер: Басқару  жүйелеріндегі  микропроцессорлық  кешендер,  PLC 

программалық жасақтамасы, Өлшеудің техникалық құралдары, Технологиялық 

өлшеулер және аспаптар, Таратылған басқару жүйелерінің негіздері. 


 

12 


Оқу  мақсаты:  студенттердің  электрондық  құрылғыларды  жобалаудың 

элементтік  базасының  негізгі  түсініктерін,  жұмыс  принциптерін,  есептеу 

дағдыларын алуы. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  биполяр  транзисторлар.  Өрістік 

транзисторлар. 

Тиристорлар. 

Оптоэлектрондық 

аспаптар. 

Аналогты 

сигналдарды электрондық күшейткіштер. Импульсті сигналдарды электрондық 

күшейткіштер.  Аналогты  микросхемалардың  элементтік  базасы.  Сандық 

интегралдық  микросхемалар  негізіндегі  элементтер.  Электрлік  сигналдар 

генераторы. Екінші реттік электр тогымен қоректендіру көздері. Оқудың нәтижесі:  

Білу керек: электрондық құрылғылардың және олардың негізгі элементтерінің 

құрылымын  талдау  жолдарын,  олардың  жұмыс  істеу  принциптерін,  оның 

ішінде  дифференциалдық  каскадтар  мен  операциалық  күшейткіштердің, 

цифрлық  интегралдық  микросхемалардың,  электрондық  сүзгіштер  мен 

генераторлардың, осылардың негізінде құрылған аналогты сигналадарды өңдеу 

құрылғыларының  және  цифрлық  электрондық  құрылғыларының  жұмыс  істеу 

негіздері  мен  құрылысын;  көп  каскадты  және  қуат  күшейткіштерін, 

электрондық сүзгіштер, генераторлар, түрлендіргіштер, компараторларды және 

цифрлық электрондық құрылғыларды жасау әдістерін;  

Қабілеті  болу  керек:  күшейткіштердің,  сан  түрлі  аналогты  және  цифрлық 

құрылғылардың  негізгі  параметрлерімен  сипаттамаларын  тәжірибе  арқылы 

анықтау;  аналогты  және  цифрлық  электрондық  құрылғылардың  соңғы 

жетістіктерінің  физикалық  негіздерін  түсініп,  олардың  келешек  даму 

бағыттарына, болашағына түсінік бере білуі тиіс және қазіргі кездегі аналогты 

және цифрлық интегралдық микросхемалардың айрықша қасиеттерін, олардың 

сұлба техникасын және жұмыс істеу режимдерін реттеу амалдарын. 

Дағдысы  болу  керек:  электрондық  құрылғылар  бойынша  анықтамалық 

әдебиеттерді қолдану және сүлба элементтерін таңдау. Құзыреттер:  аппараттық  компоненттері,  іс-қимыл  қағидаттары  мен 

электрондық  құрылғылардың  жатқан  физикалық  құбылыстарды  білімге  ие. 

Электрондық құрылғылардың жобалауы және практикалық есептеу әдістерінде 

қолданылады. Кафедра: электроника. 

 

МИКРОЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАР 

Пререквизиттер:  Математика  I,  Математика  II,  Физика  I,  Физика  II, 

Электротехниканың теориялық негіздері. Постреквизиттер: Басқару  жүйелеріндегі  микропроцессорлық  кешендер,  PLC 

программалық жасақтамасы, Өлшеудің техникалық құралдары, Технологиялық 

өлшеулер және аспаптар, Таратылған басқару жүйелерінің негіздері. 

Оқу  мақсаты:  студенттердің  элементтік  базаның  негізгі  түсініктерін,  алуы, 

интегралды микросұлбаларды дайындау технологиясын, жұмыс принциптерін, 

электронды  және  микроэлектронды  аналогты  және  санды  құрылғыларды 

жобалауды үйрену. Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  электрондық  аспаптар  және 

микроэлектроника.  Күшейткіштер.  Интегралдық  микросхемалар,  элементтері,  

13 


компоненттері.  Операциялық    күшейткіштер  және  негізгі  операциялық 

схемалар.  Толық  өткізгіштердің  (кедергілердің)  сызықты  түрлендіргіштері. 

Сигналдар  көбейткіштері.  Сигналдардың  интегралдық  компараторлары. 

Сандық интеграл микросхемалар. Интегралдық қорек көздері. Оқудың нәтижесі:  

Білу керек: электронды және микроэлектронды құралдар мен қондырғылардың 

жұмыс 


принципін 

және 


құрылымдық 

ерекшеліктерін; 

электронды 

құрылғыларда  өтетін  физикалық  құбылыстарды;  микроэлектрониканың 

дамауының  негізгі  екі  бағытын.  Электронды  құрылғылардың,  аналогты  және 

санды қондырғылардың негізгі сипаттамаларын. Қабілеті  болу  керек:  эксперименталды  әдіспен  электронды  құрылғылар  мен 

қондырғылардың  параметрлері  мен  сипаттамаларын  анықтауды;  жартылай 

өткізгішті қондырғыларда электрлі шамаларды өлшеуді.  

Дағдысы болу керек: электронды құрылғылар мен сұлба элементтерін таңдау 

бойынша анықтамалық құралдармен жұмыс, сұлба мүмкіндіктерін және оларды 

пайдалану облысын анализдеу.  

Құзыреттер:  аппараттық  компоненттер,  іс-қимыл  қағидаттары  мен 

электрондық  құрылғылардың  жатқан  физикалық  құбылыстар  жайында  білімге 

ие.  Электрондық  құрылғылардың  жобалауы  және  практикалық  есептеу 

әдістерінде қолданылады. Кафедра: электроника. 

 

ТӨРТПОЛЮСТІЛЕР ТЕОРИЯСЫ 

Пререквизиттер:  Математика  I,  Математика  II,Физика  I,  Физика  II, 

Электротехниканың теориялық негіздері. 

Постреквизиттер:  Cызықты  автоматты  реттеу  жүйелері,  Бейсызықты 

автоматты реттеу жүйелері. Оқу  мақсаты:  төртполюстілерде  және  электрсүзгілерінде,  параметрлері 

таратылған  сызықты  электр  тізбектерінде  орнаған  режимдерді  зерттеу 

дағдыларын алу. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  сүзгілер  теориясы;  параметрлері 

таратылған 

тізбектер, 

төртполюстілер 

теорисы; 

трансформаторлар: 

трансформатордың  жұмыс  істеу  принципі,  трансформатордағы  қысқаша 

тұйықталу, бос жүріс, жүктеме режимдері, трансформатордағы шығындар.  Оқудың нәтижесі

 Білу  керек:  төртполюстілер  мен  таратылған  параметрлері  бар  тізбектердің 

параметрлерін есептеу формулалары мен негізгі сұлбаларын, сүзгілердің жұмыс 

принципін және трансформаторлардың жұмыс режимін. Қабілеті  болу  керек:  төртполюстілер  мен  таратылған  параметрлері  бар 

тізбектерді  есептеу  үшін  теориялық  білімді  пайдалану,  тәжірбиелер 

нәтижелерін  анализдеу,  компьютерді  пайдаланып  электр  сұлбаларын 

модельдеу,  өлшеу  құралдарын  қолданып  тәжірибелер  жүргізу  және  жұмыс 

істеу, алынған нәтижелерді өңдеу.  

Дағдысы  болу  керек:  төртполюстілер  мен  таратылған  параметрлері  бар 

тізбектерді  есептеу,  сүзгілер  классификациясы  және  трансформаторлардың  әр 

түрлі режимдерін есептеу.  


 

14 


Құзыреттер:  оларды  пайдалануда  электр  құрылғылары  мен  дағдыларды 

пайдалану принциптерінде кәсіби түсінік бар. Есептеу және электр тізбектерін 

зерттеудің өз әдістері. 

Кафедра: электр техникасының теориялық негіздері.

 

 

КӨРСЕТКІШТЕРІ ТАРТЫЛҒАН ЖӘНЕ ШОҒЫРЛАНҒАН ТІЗБЕКТЕР  

Пререквизиттер:  Математика  I,    Математика  II,  Физика  I,  Физика  II, 

Электротехниканың теориялық негіздері. Постреквизиттер:  Cызықты  автоматты  реттеу  жүйелері,  Бейсызықты 

автоматты реттеу жүйелері. Оқу  мақсаты:  төртполюстілерде  және  электрсүзгілерінде,  сызықты 

параметрлері  таратылған  электр  тізбектерінде  орнатылған  режимдерді  зерттеу 

дағдыларын алу. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  төртполюстілер;  «k»,  «m»  типті 

сүзгілер, 

индукциясыз 

сүзгілер; 

параметрлері 

таратылған 

желілер; 

трансформатор. Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  төртполюстілер  мен  параметрлері  таратылған  тізбектердің 

параметрлерін есептеу формулалары мен негізгі сұлбаларын, сүзгілердің жұмыс 

және трансформаторлардың принципін. 

Қабілеті  болу  керек:  төртполюстілер  мен  таратылған  параметрлері  бар 

тізбектерді  есептеу  үшін  теориялық  білімді  пайдалану,  тәжірбиелер 

нәтижелерін  анализдеу,  компьютерді  пайдаланып  электр  сұлбаларын 

модельдеу,  өлшеу  құралдарын  қолданып  тәжірибелер  жүргізу  және  жұмыс 

істеу, алынған нәтижелерді өңдеу.  

Дағдысы  болу  керек:  төртполюстілер  мен  параметрлері  таратылған 

тізбектерді есептеу, сүзгілер классификациясы.  Құзыреттер:  оларды  пайдалануда  электр  құрылғылар  мен  дағдыларды 

пайдалану  принциптерінде  кәсіби  түсінік  бар.  Есептеу  және  электр 

тізбектеріндегі зерттеудің өз әдістері. 

Кафедра: электр техникасының теориялық негіздері. 

МЕТРОЛОГИЯ,  СТАНДАРТТАУ,  СЕРТИФИКАТТАУ  ЖӘНЕ  САПАНЫ 

БАСҚАРУ  

Пререквизиттер:  Ықтималдылық  теориясы  және  математикалық  статистика,  

Физика I, Физика II, Нәтижелерді математикалық өңдеу. Постреквизиттер: Өлшеудің техникалық құралдары, Технологиялық өлшеулер 

және  аспаптар,    Cызықты  автоматты  реттеу  жүйелері,  Ақпаратты  жинау  және 

тарату негіздері, Ақпараттың қолданбалы теориясы. 

Оқу  мақсаты:  метрология,  стандарттау  және  сертификаттау  саласында 

студенттердің  білім  деңгейін  қалыптастыру,стандарттарды  қолдануда,  өлшеу 

құралдарының 

қателіктерін 

есептеуде, 

аспаптарды 

құруда 

курстың 


практикалық негіздерін және әдістерін қолдануға дағдылану.  

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Метрология  негіздері.  Өлшеулер 

қателіктері.  Өлшеулер  нәтижесін  өңдеу.  Мемлекеттік  стандарттау  жүйесі 

(МСЖ). Сертификаттау негіздері.  

Оқудың нәтижесі


 

15 


 Білу  керек:  өлшеу  әдістерінің  классификациясын,  өлшеу  құралдарының 

классификациясын  және  метрологиялық  сипаттамаларын,  стандарттау  және 

сертификаттау мәнін және мазмұнын. 

Қабілеті  болу  керек:  әртүрлі  физикалық  шамаларды  өлшеуді  және  өлшеу 

қателіктерін  есептуді;    бір  және  көп  реттік  өлшеулердің  нәтижесін  дұрыс 

өңдеуді. 

Дағдысы  болу  керек:  ГСИ,  ГСС,  ЕСДП,  ЕСКД  және  басқа    стандарттарды 

практикада  қолдану,  оларды  өндірістің  техникалық  мәселелерін  шешеуде 

нұсқауға алу, стандарттарды енгізгенде және ұстанғанда өз білімдерін қолдану 

сауатты  өлшеулерді  жүргізу  және  өлшеу  қателіктерін  есептеу;  нақты 

жағдайларда дұрыс және тиімді өлшеу техникасын пайдалану.  

Құзыреттер:  стандарттау,  сертификаттау  және  метрология  саласын  игеріп  өз 

техникалық шешімдеріңді жасау. Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

МЕТРОЛОГИЯ ЖӘНЕ ӨЛШЕУЛЕР 

Пререквизиттер:  Ықтималдылық  теориясы  және  математикалық  статистика,   

Физика I, Физика II, Нәтижелерді математикалық өңдеу. Постреквизиттер: Өлшеудің техникалық құралдары, Технологиялық өлшеулер 

және  аспаптар,    Cызықты  автоматты  реттеу  жүйелері,  Ақпаратты  жинау  және 

тарату негіздері, Ақпараттың қолданбалы теориясы. 

Оқу мақсаты: метрология және өлшеу саласында студенттердің білім  

деңгейін  қалыптастыру,  автоматтандыру  және  басқару  жүйелерін  құруда 

курстың  практикалық  негіздерін  және  әдістерін  қолдануға,  өлшеу 

құралдарының қателіктерін есептеуде, өлшеу құралдарын таңдауға дағдылану.  Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Кіріспе.  Метрология-  өлшеулер 

бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің ғылыми негізі. Өлшеулердің 

негізгі  түрлері  мен  әдістері.  Өлшеулер  қателігі.  Классификация.  Өлшеу 

құралдары  жайлы  негізгі  ақпараттар.  Өлшеулер  құралдарының  негізгі 

метрологиялық  сипаттмалары.  Ток  күші  мен  кернеуді  өлшеу.  Қуатты, 

энергияны және электр мөлшерін өлшеу. Жиілікті, уақыт интервалдарын және 

фазаны өлшеу. Тұрақты ток  тізбегінің параметрлерін өлшеу. Ақпаратты өлшеу 

жүйелері. Оқудың нәтижесі:  

Білу керек: метрологияның негізгі түсініктерін, физикалық шамалар жүйелерін 

және  оларды  жаңғырту  әдістерін,  өлшеулер  бірлігі  және    қателіктер 

теориясының  негізгі  түсініктерін,  әртүрлі  физикалық  шамаларды  өлшеудің  ең 

көп  таралған  әдістерін  және  құралдарының  жұмыс  істеу  принциптарын  және 

олардың мінездемелерін білу. 

Қабілеті болу  керек: әртүрлі физикалық шамаларды өлшеудің әдістерін және 

құралдарын таңдау. Дағдысы  болу  керек:  аналог-цифрлық  түрлендіргіштері  бар  және 

микроконтроллермен  басқарылатын  кәзіргі  заман  өлшеу  жүйелерін  қолданып 

физикалық 

шамаларды, 

параметрлерді 

және 


көрсеткіштерді 

өлшеу 


орындалуын;  
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет