Бекітемін жылу энергетика факультетінің деканы Зияханов М. У. 2015 ж. ZhTob 2230 «Жылутехникалық өлшеулер мен бақылау»жүктеу 276.23 Kb.
Pdf просмотр
Дата01.01.2017
өлшемі276.23 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес АҚ 

Жылу энергетика факультеті 

«Өнеркәсіптік жылу энергетикасы» кафедрасы 

 

 

 БЕКІТЕМІН 

Жылу энергетика факультетінің  

    деканы________ Зияханов М.У.  

«____»_______2015 ж 

 

 

 

ZhTOB 2230 - «Жылутехникалық өлшеулер мен бақылау» пәні 

 

SYLLABUS  

 

5В071700 - Жылуэнергетика мамандығы 

 

  

 

Курс    

 

   - 2 

Семестр    

 

 

  - 3 Барлығы   

 

   - 2 несие 

ECTS бойынша   

 

  - 3 несие Барлық сағаттар саны               - 90 

Аудиториялық сағаттар саны   - 38 

Оның ішінде: 

Дәрістер   

 

 

  - 15 Зертханалық сабақтар   

  - 15 


Практикалық сабақтар   

  - 8 


ОӨЖ  

 

  

  - 52 


ООӨЖ 

 

  

  - 15 


Есептік-сызба жұмыстар 

  - 2 


Есеп беру түрі      

            - Емтихан 

 

 

  

 

 Алматы 2015 

 «Жылутехникалық  өлшеулер  мен  бақылау»  пәнінің  силлабусын  Өнеркәсіптік 

жылуэнергетикасы кафедрасының доценті  Бекалай Н.Қ. 5В071700 – Жылуэнергетика 

мамандығы үшін жұмыстық оқу жоспары негізінде құрастырған.  

 

  

Syllabus Өнеркәсіптік жылуэнергетикасы кафедрасының  мәжілісінде қарастырылды 

және мақұлданды. 

Хаттама  № 7   «18»____06____2015 ж. 

 

ӨЖЭ кафедрасының менгерушісі __________ Р.А.Мұсабеков «_____»_____________2015ж. 

 

  

 

Syllabus  Жылуэнергетика  факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссиясының  мәжілісінде қаралды және бекітілді.  

Хаттама № 4   «22»____06____2015 ж. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1 Оқытушы туралы мәліметтер: Бекалай  Нұрипа  Қырғызбайқызы,  доцент,  Алматы  энергетика  және  байланыс  университеті, 

Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы, А229. 

Толық мекенжайы: Алматы қ., Байтұрсынов көшесі 126 

Тел.:  83272 92 53 80 

Факс: 83272 92 57 40 

E-mail: bekalaynuripa@mail.ru   

2 Аудиториялық сабақтардың жүргізілу уақыты және орны: 

Сабақ  және  консультациялар  кестесі  Жылуэнергетика  факультетінің  (Б227)  және  ӨЖЭ 

кафедрасының (А235) хабарландырулар тақтасында ілінеді. 

 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

3.1  Пәннің  мақсаты  –  Энергия  ресурстарын  және  энергетикалық  қондырылғыларды  тиімді 

қолдануға бейімдейтін білім қорын қалыптастыру.  Курстың бағдарламасы жылу энергиясын өндіру 

және  тұтыну  процесіндегі  өлшеулер  мен  бақылаулардың  әдістері  мен  құралдарының  кең  тараған 

түрлерін  оқып  үйренуге  және  жылутехникалық  шамаларды  өлшеудің  қазіргі  заманғы  әдістері  мен 

құралдарымен танысуға арналған. 

3.2 Пәннің мәселесі: 

- жылутехникалық және басқа шамаларды өлшеу және бақылау құралдарының құрылысы мен жұмыс 

істеу қағидаларымен, қолдану әдістерімен танытырып, оқып үйрету; 

-  өлшеу  мәселелерін  шешу  үшін  құлданылатын  құралдарды  өзбетінше  таңдай  біліп,  таңдаудың 

дұрыстығын дәлелдей білуге үйрету; 

- өлшеу мен  бақылауды ұйымдастыру мен жүргізу, өлшеу нәтижелерін өңдеу, олардың дәлдігі мен 

сенімділігін бағалау машықтарын меңгерту; 

 - алған мәліметтерді және өлшеу нәтижелерін өңдеу теориясы мен практикасын жетілдіру; 

-  жылутехникалық  өлшеулер  бойынша  мәліметтер  жинақтау  үшін  компьютерлік  технологияны 

қолдана білуге үйрету. 3.3 Пәнді сипаттау 

Пән 5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығының студенттеріне 

энергияны түрлендірудің жалпылама заңдылықтарымен, өлшеу құралдарының  

әртүрлі  жүйелерінің  құрылымымен  және  сипаттамаларымен,  олардың  жұмыс  режимдерімен 

студенттерді таныстыруды мақсат етеді. 

 

«Жылутехникалық өлшеулер мен бақылау» курсы аяқталғаннан соң студентте: 

- өлшеулердің, өлшеу құралдарының және өлшеу қателіктерінің түрлері;  

-  жылутехникалық  шамаларды  өлшеудің  және  өлшеу  нәтижелерін  өңдеудің  жалпы  қағидалары  мен 

әдістері;  

-  ҚР  стандарттары  мен  техникалық  реттеу  заңдарына  сай  өлшеу  құралдарын  бағалау  мен  тексеру 

негіздері туралы түсініктері болуы қажет, 

білетіні: 

- жылутехникалық шамаларды өлшеу құралдарының  метрологиялық сипаттамаларын; 

- жылутехникалық шамаларды өлшеу құралдарын тексеру сұлбаларын; 

-  өлшеу  мәселелерін  шешу  үшін  құлданылатын  құралдарды  өзбетінше  таңдай  біліп,  таңдаудың 

дұрыстығын дәлелдей білу; 

қолынан келетіні: 

- өлшеу мен  бақылауды ұйымдастыру мен жүргізу, өлшеу нәтижелерін өңдеу, олардың дәлдігі мен 

сенімділігін бағалау; 

- алған мәліметтерді және өлшеу нәтижелерін өңдеу теориясы мен практикасын жетілдіру; 

-  жылутехникалық  өлшеулер  бойынша  мәліметтер  жинақтау  үшін  компьютерлік  технологияны 

қолдану.  

 3.4     Курстың пререквизиттері: 

Математика 

1, 

2, 


Информатика, 

Физика, 


Электротехника 

жене 


электроника, 

Жылуэнергетикасындағы метрология, стандарттау және сапаны басқару. 3.5 Пәннің постреквизиттері: Жылуэнергетикасындағы жылутехнологиялық процестерді АБТ және 

АБЖ, Жылутехнологиялық процестер мен қондырғыларды үлгілеу мен тиімділендіру әдістері.  4. Пәннің құрылымы және мазмұны 

4.1 Теориялық дайындық  

Дәріс 


                                      Тақырыбы 

Әдебиет 


реті 

 

1* «Жылутехникалық  өлшеулер  және  бақылау»  курсының  мазмұны. 

Курстың  негізгі  мәселелері  мен  мақсаты.  Негізгі  терминдер  мен 

анықтамалар.  Өлшеу  ұғымы.  Жылутехникалық  өлшеулердің 

классификациясы.  Өлшеулердің  түрлері  мен  әдістері.  Өлшеу 

құралдарының  структуралық  схемалары.  Өлшеу  құралдарының 

метрологиялық сипаттамалары. 2 сағат 

Конспект,  

1, 2, 3 


2* 

 Температура  және  температуралық  шкалалар  туралы  негізгі 

мәліметтер.  Температураны  өлшеу  әдістерінің  классификациясы. 

Ұлғаю  термометры.  Температураны  өлшеудің  термоэлектрлік  әдісі. 

Термоэлектродтық  материалдар.  Термо-ЭҚК-ні  өлшеудің  тура  тәсілі. 

Термо-ЭҚК-ні өлшеудің компенсациялық әдісі. Лабораториялық және 

автоматты потенциометрлер. 2 сағат 

Конспект,  

1, 2, 3, 4 

 

3*  Кедергілік  термометрлер.  Кедергілік  термометрлердің  кедергілерін 

өлшеудің көпірлік және потенциометрлік әдістері. 2 сағат 

Конспект,  16, 

1, 2, 3, 4 

 

4* 


 Температураны өлшеудің пирометрлік әдісі. Жарықтық, радиациялық 

және  түстік  пирометрлер*.  Арнайы  термометрлер.  Температураны 

өлшеудің 

түйістірулік 

әдістерінің 

қателіктерін 

анықтау. 

Температураны өлшеудің пирометрлік әдісі. Жарықтық, радиациялық 

және  түстік  пирометрлер.  Арнайы  термометрлер.  Температураны 

өлшеудің түйістірулік әдістерінің қателіктерін анықтау.  

2 сағат 

Конспект,  16, 

1, 2, 3, 4 

 

 5* 

Қысым  және  оның  өлшем  бірліктері  туралы  жалпы  мәліметтер. 

Қысымды  және  қысым  құламаларын  өлшеудің  сұйықтық  әдістері. 

Қысымды 


өлшеудің 

деформациялық 

құралдары*. 

Серпімді 

элементтердің  қасиеттері  мен  сипаттамалары.  Қысымды  өлшеудің 

электрлік әдісі. 2 сағат 

Конспект,  16, 

1, 2, 3, 4 

 

 

 6* 

Сусымалы  денелер  мен  сұйықтардың  деңгейін  өлшеу  әдістері. 

механикалық  және  манометрлік  деңгей  өлшегіштер*.    Электрлік 

және радиоизотоптіқ деңгей өлшегіштер. 2 сағат 

Конспект,  16, 

1, 2, 3, 4 

 

 

 7* 

Тарылту  қондырғыларында  шығынды  қысым  құламасы  бойынша 

өлшеу.  Стандартты  тарылту  қондырғылары.  Стандартты  емес 

тарылту  қондырғылары.  Тұрақты  қысым  құлмасы  бойынша 

шығынды  өлшеу  құралдары.  Шығын  өлшегіштердің  түрлері: 

тахометрлік, 

термокондуктометрлік, 

индукциондық, 

ультрадыбысты*.  Зат  мөлшерін  өлшеу.  Судың,  тұз  ерітінділерінің 

және қышқылдардың шығынын технологиялық және коммерциялық 

тіркеудің қазіргі заманғы тіркегіш-өлшегіштері. 2 сағат 

Конспект,  16, 

1, 2, 3, 4 

 

  

8                                        

Газдардың  құрамын  сараптау  әдістері.  Анализаторлар  түрлері: 

химиялық,  жылулық,  магниттік,  оптикалық.  Газдардың  құрамын 

сараптаудың  электрохимиялық  әдісі.  Газдық  хроматографтар.  Су 

Конспект,  16, 

1, 2, 3, 4 

 


 

ерітінділерінің концентрациясын анықтау әдістері. Кондуктометрлік анализаторлар.  Су  құрамындағы  оттегі  мен  сутегінің  анықтайтын 

анализаторлар. 2 сағат 

 

 

Ескертпе: * белгісімен) сырттай оқитын студенттер үшін тақырыптар белгіленген. 

4.2 Практикалық дайындық 

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері  

Зерт.саб 

Тақырыбы 

Әдебиет реті 

Жылдамдықтық  қысым  түсіру  әдісі  бойынша  шығынды өлшеу және жылдамдық өрісін анықтау (4 сағат) 

18, 19, 1, 2, 3 

Тарылту  қондырғысының  көмегімен  шығынды  өлшеу. Стандартты диаграмманы тарировкалау (4 сағат) 

18, 19, 1, 2, 3 

3*  

Автоматтық  потенциометрді зерртеу және тексеру (2 сағат) 18, 19, 1, 2, 3 

4* 

Оптикалық  пирометрмен  температураны  өлшеу  және техникалық пирометрді тексеру (4 сағат) * 

18, 19, 1, 2, 3 

5* 

Реометрмен  газдың  аз  шығынын  өлшеу.  Реометрді градирлеу және тексеру (2 сағат) * 

18, 19, 1, 2, 3 

Ескертпе: * белгісімен) сырттай оқитын студенттер үшін тақырыптар 

белгіленген. 4.2.2 Практикалық сабақтар мазмұны  

Прак. 


саб.  

Тақырыбы 

Әдебиет 

реті 


Темоэлектрлік  термометрмен  температураны  өлшеудің  тура 

және  компенсациялық  әдістері,  қолданылатын  схеманың 

элементтерін  есептеу.  Түйістіру  әдісімен  түрлендіргіштерде 

темепратураны өлшеудің қателіктері. 2 сағат 

1, 2, 3, 7 

2* 

Деформациялық  манометрлердің  және  деформациялық материалдардың сипаттамаларын есептеу*. 2 сағат 

1, 2, 3, 7 

Гидростатикалық  және  манометртлік  деңгей  өлшегіштердің параметрлерін есептеу. 2 сағат 

1, 2, 3, 7 

4* 

Динамикалық қысымды өлшеу нәтижесі бойынша шығынды есептеу. Тарылту қондырғыларының параметрлерін есептеу*. 

2 сағат 


1, 2, 3, 7 

Ескертпе: * белгісімен) сырттай оқитын студенттер үшін тақырыптар 

белгіленген. 

4. 3 Есептік – сызба жұмыстары: 

ЕСЖ арнайы жазылған әдістемелік нұсқаулар бойынша орындалады. Ә.М. [29, 30] 4.4 Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары: 

1   Ұлғаю термометры. 

2   Нақты жағдайларда температураны өлшеудің түйістірулік әдістерінің қателіктерін анықтау. 

(жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығару) 

3  Автоматты  потенциометрлер. Термо-ЭҚК-ні өлшеудің компенсациялық әдісі. 

4  Логометрлер. Магнитоэлектрлік  логометрдің сұлбасы, жұмыс істеу қағидасы. 

5  Қысымды өлшеу құралдары. Қысымды өлшеудің  электрлік әдістері. 

6 Тахометрлік, термокондуктометрлік, индукциялық, ультродыбыстық шығын өлшеуіштер. Олардың 

құрылысы, жұмыс істеу қағидасы.   

7  Сұйықтың деңгейін өлшеу әдістері. Деңгей өлшеуіштер.  

8   Химиялық, жылулық, магниттік, оптикалық газоанализаторлар. Олардың құрылысы, жұмыс істеу 

қағидасы.    

 5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

1. Жылутехникалық өлшеулердің классификациясы. Өлшеулердің түрлері мен әдістері. 

2.  Жарықтылық  пирометрлері.  Пирометрияның  осы  әдісінде  қолданылатын  физикалық 

шамалар мен заңдылықтар. 

3. Өлшеу құралдары. Өлшеу құралдарының структуралық сызбалары. 

4.  Радиациялық  пирометрлер.  Пирометрияның  осы  әдісінде  қолданылатын 

физикалық шамалар мен заңдылықтар. 

5. Халықаралық өлшем бірліктер жүйесі. ХЖ –нің сипаттамасы. ХЖ-нің  

негізгі, қосымша және туынды өлшем бірліктері.  

6.  Түстік  пирометрлер.  Пирометрияның  осы  әдісінде  қолданылатын  физикалық 

шамалар мен заңдылықтар. 

7.  Температура  туралы  түсінік.  Температураны  анықтау.  Термометрлік  зат.  Заттың 

термометрлік қасиеттері. 

8. Су ерітінділерінің концентрациясын анықтау. 

9. Температуралық шамалар. Халықаралық практикалық температуралық шкала 

(ХПТШ). 


10. Газдардың құрамын анықтау әдістері. Газ сараптаушы аспаптардың түрлері. 

11.  Температураны  өлшеу  әдістері.  Температура  өлшеу  құралдарының 

классификациясы. 

12. Химиялық газ сараптаушы аспаптар. Құрылысы. Жұмыс істеу қағидасы. 

13.  Ұлғаю  термометрлері.  Олардың  құрылысы,  түрлері.  Ұлғаю  термометрлерінің 

көрсетулеріне түзету енгізу. 

14. Жылулық газ сараптаушы аспаптар. 

15. Сұйықтық шыны термометрлер. 

16. Деңгей өлшеу құралдары. Олардың жұмыс істеу қағидалары. Түрлері. 

17.  Манометрлік  термометрлер.  Ұлғаю  термометрлерінің  артықшылығы  мен 

кемшіліктері.  

18. Магниттік газ сараптағыш аспаптар.  

19. Температураны өлшеудің термоэлектрлік әдісі. 

20. Гидростатикалық деңгей өлшеуіштер. 

21. Термоэлектрлік термометрлер. Негізгі қасиеттері. 

22. Деңгейді өлшеу. Деңгейді өлшеудің теориялық негіздері. 

23.  Термоэлектродтық  материалдар.  Термоэлектродтық  материалдарға  қойылатын 

талаптар. 

24. Жүкпоршенді манометрлер. 

25. Стандартты термоэлектрлік термометрлер. Олардың термоэлектродтық 

материалдарының құрамы. 

26. Деформациялық манометрлерде қолданылатын сезімтал элементтердің түрлері. 

27. ТермоЭҚК-ін өлшеу әдістері. Компенсациялық өткізгіштер. 

28.  Қатты  денелердің  ішіндегі,  сыртқы  бетіндегі  температураны  және  жоғарғы 

жылдамдықты газ ағындарының температурасын өлшеу. 

29.  Термоэлектрлік  термометрлердің  еркін  түйіндерінің  температурасына  түзету 

енгізу. Еркін түйіндер температурасына түзетуді автоматты түрде енгізу қондырғысы. 

30. Сұықтық манометрлер. Түрлері. Жұмыс істеу қағидасы. 

31. ТермоЭҚК-ін милливольтметрдің көмегімен өлшеу. ТермоЭҚК-ін тікелей өлшеу 

сұлбасы. Термопараны өлшеу құралына қосу сұлбалары. 

32. Қысымды өлшеу құралдарының классификациясы. 

33. ТермоЭҚК-ін өлшеудің компенсациялық әдісі. 

34. Қысым ұғымы. Қысымның түрлері. Қысымның өлшем бірліктері. 

35. Автоматты потенциометрлер. Құрылысы. Жұмыс істеу қағидасы. 

36. Нақты жағдайда температураны өлшеу қателіктері. 

37.  Жұмыстық  тогының  мәні  тұрақты  болатын  потенциометрдің  көмегімен 

ТермоЭҚК-ін өлшеудің компенсациялық әдісі. 


 

38. Магниттік газ сараптаушы аспап. 39. Кедергілік термометрлер. Олардың түрлері. 

40.  Қысым  құламасы  тұрақты  болған  кездегі  шығынды  өлшеу  құралдары 

(ротаметрлер). Электромагниттік, тахометрлік, ультрадыбыстық шығын өлшеуіштер. 

41.  Термометрлердің  кедергілерін  өлшеу  ерекшеліктері.  Кедергілік  термометрлерді 

схемаға қосу тәсілдері                       

42. Оптикалық газанализаторлар 

43.Термометрлердің  кедергілерін  өлшеудің  көпірлік  схемалары.  Теңестірілген 

көпірлер. 

44.  Тарылту  қондырғылары.  Шығынды  өлшеу  үшін  стандартты  тарылту 

қондырғыларын қолдану шарттары.  

45. Логометрлер.  

46.  Шығын  ұғымы.  Қысымның  құлауы  айнымалы  болған  кездегі  шығынды  өлшеу 

құралдарының түрлері.  

47. Кедергілік термометрлердің кедергілерін өлшеудің компенсациялық әдісі.  

48. Оптикалық газоанализаторлар.  

49. Температураны түйістіру әдісі бойынша өлшеу қателіктері.  

50. Газдардың құрамын анықтаудың электрохимиялық әдісі.  

51. Дененің температурасын оның сәуле шығаруы бойынша өлшеу.  

52. Газдық хроматографтар. Құрылысы, жұмыс істеу принципі.  

53.  Температура  ұғымы.  Температураны  анықтау.  Термометрлік  зат.  Заттың 

термометрлік қасиеттері.  

54. Нақты жағдайларда температураны өлшеу қателіктері.  

55. Температуралық шкалалар. ХТПШ. 

56.  Қатты  денелердің  ішіндегі,  сыртқы  бетіндегі  температурасын  және  жоғары 

жылдамдықты газ ағынының температурасын өлшеу.  

57.  Жұмыстық  тоғының  күші  тұрақты  потенциометрде  термо-ЭҚК  өлшеудің 

компенсациялық әдісі.  

58. Су ерітінділерін сараптаудың кондуктометрлік әдісі.  

59. Судағы оттегі мен сутегі құрамын анықтайтын құралдар.  

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

6.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кредиттік  технологиясында  қабылданған      курс  бағдарламасы 

бойынша қорытынды бағалар шкаласына сәйкес бағаланады. 

   1 – кесте 

Баға 

Балдың сандық эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


 

 

D+ 1,33 

55-59 


1,0 


50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсызсыз 

Рұқсат рейтингісінің бағасы семестр бойына жинақталады. Жұмыстардың әр түрі 100 баллдық 

шкаламен бағаланады және 2 – кестеге сәйкес коэфиициенттік деңгей рұқсаты ағымдағы бақылаудың 

орташа бағасына қосылады. 


 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық жұмыстардың орындалуы 

0,4 


Курстық жұмыс 

0,5 


Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 


Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы (Ор) 

1,0 


 

Аралық  бақылау  (АБ)  академиялық  күнтізбеге  сәйкес  семестрде  екі  рет  өткізіледі.  Әр  АБ  (А1 

және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады,  ақпараттық  жүйемен  АБ  бағасының  орташа  мәні 

есептеледі 

Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 6.2 Балдарды қою саясаты: 

1,2,3  кестелерде  көрсетілген  бағалама  балдары  максималдық  болып  саналады.  Олар  жұмыс 

уақытысында  және  сапалы  орындалған  уақытта  ғана  қойылады.  Тесттің  және  дәрістік  сабақтарға 

қатысудың  бағалама  балдары  дұрыс  жауаптар  санына  және  студент  қатыспаған  дәрістер  санына 

қарасты қойылады. 

6.3  Университетте  оқушылардың  академиялық  мобилділігін  ұйымдастыру  кезінде  бағаларды 

бір жүйеге келтіру 

ECTS  (Несиелерді  өткізу  және  жинақтаудың  Европалық  жүйесі)  бойынша    5  және    6  Кестелер 

қолданылады. 

5 Кесте – ECTS бойынша бағаларды ҚР оқушылардың білім жетістіктерін бағалау жүйесіне өткізу  ECTS 

бойынша 

баға 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға  

Балдың 

сандық 

эквиваленті  

%-тік 

құрамы  

Дәстүрлік баға  

 4,0 


100 

Өте жақсы 

B+ 

3,33 


85 

Жақсы 
3,0 


80 2,0 


65 

Қанағаттандырарлық 

1,0 


50 

FX, F Қанағаттандырарлықсыз 

6  Кесте  –  ҚР  оқушылардың  білім  жетістіктерін  бағалау  жүйесіндегі  бағаларды    ECTS  бойынша 

бағаларға өткізу  

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдың 

сандық 

эквиваленті  

%-тік 

құрамы  

Дәстүрлік баға  

 

ECTS 

бойынша 

баға 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А- 

3,367 


90-94 

B+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 
3,0 


80-84 

Жақсы 
В- 

2,67 


75-79 

С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық С 

2,0 


65-69 

Қанағаттандырарлық 

 С- 

1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 


50-54 

Қанағаттандырарлық 

0-49 Қанағаттандырарлықсыз  FX, F 

7 Пәннің саясаты: 

- сабақтарға кешікпеу және үнемі қатысу; 

- сабақтарға кешікпеу және тыс қалдырмау; 

- оқытушы ұсынған сабақты өткізу қойылмасын мұқият қадағалау және қатысу;  

-  белгілі  себептермен  жіберілген  зертханалық  сабақтарды  (деканаттың  рұқсаты  болған  жағдайда) 

қайтадан пысықтау; 

- пәндік жұмысты қорғау үшін тексеруге ең соңғы аптадан бір апта бұрын кешіктірмей өткізу; 

- кітапханада және үйде өз бетімен дайындалу. 8 Академиялық этика нормалары: 

Тәртіптілік;  тәрбиелілік;  ізгілік;  адалдық;  жауапкершілік;  аудиторияда  жұмыс  жасағанда  ұялы 

телефондар сөндірілуі тиіс.  

Түсінбеушілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен  ашық  талқыланып, 

түсінбеушілікті шешу жолдары табылмаса, деканат қызметкерлеріне жеткізілуі тиіс. 

Әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер: 

1.  Иванова  Г.М.,  Кузнецова  Н.Д.,  Чистяков  И.С.  Теплотехнические  измерения  и  приборы.  -  М.: 

Энергоиздат, 2005. 

2.  Lab  VIEW:  практикум  по  основам  измерительных  технологий.  Под  ред.  В.К.Батоврин  и  др.  М., 

2005. 

3. Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации. М., 2010. 4. Шишмарев В.Ю. Измерительная техника. М., 2008. 

5. Сигов А.С. Метрология,стандартизация и технические измерения. М., 2008. Қосымша әдебиеттер: 

6. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. М.: Энергия,1978 

7. Мурин Г.А. Теплотехнические измерения. - М.: Энергия, 1979. 

8. Чистяков С.Ф., Радун Д.В. Теплотехнические измерения и приборы. - М.: Высшая школа, 1972. 

9. Шоқаева С. Метрология және өлшеулер.-Алматы,1998ж. 

10. Әміров Ж.Қ., Иванов Э.А., Жанқозин Ә.Ж., Рысбаев М.Т. Метрология, стандарттау және сапамен 

меңгеру.-Алматы:ҚР ІІМ Академиясы  ҒЗ және РББ, 2000.-190 б. 

11.  Кузнецов  Н.Д.,  Чистяков  В.С.  Сборник  задач  и  вопросов  по  теплотехническим  измерениям  и 

приборам. -М.: Энергия, 1985 г.-216 с. 

12. Рабинович С.Г. Погрешности измерений. Л.: "Энергия", 1978.-262с. 

13. Чертов А.Г. Физические величины. М.: Высшая школа, 1990.-335с. 

14.  Корнеева  Т.В.  Толковый  словарь  по  метрологии,  измерительной  технике  и  управлению 

качеством. Основные термины. Под ред. Вениаминова Ю.С., Юдина М.Ф. М.: Русский язык, 1990.-

464с. 


15.  Новицкий  П.В.,  Зограф  И.А.  Оценка  погрешностей  результатов  измерений.  Л.:  Энергия,  1978.-

262с. 


16. Камке Д., Кренер К. Физические основы единиц измерений. М.: "Мир",1980.-208с. 

17. Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин. Л.: Наука,1974. 

18. Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука, 1983.-104с. 

19. Бурумкулов Ф.Х., Мировская Е.А. Основы теории вероятности и математической статистики. М.: 

Издательство стандартов, 1981. 

Әдістемелік  материалдар 

20.  Джаманкулова  Н.О.,  Бекалай  Н.К.    Теплотехнические  измерения  и  контроль.  Конспект лекций.- 

Алматы:АИЭС, 2008.- 32 стр. 

21. Бекалай Н.К. Жылутехникалық өлшеулер мен бақылау. Оқу құралы.-Алматы:АЭжБИ,2007.-85 б.  

10 


22. Джаманкулова Н.О. Теплотехнические измерения и контроль. Учебное пособие.- Алматы: АИЭС, 

2010.- 80 стр. 

23.  Джаманкулова  Н.О.,  Бекалай  Н.К.  Теплотехнические  измерения  и  контроль.    Методические 

указания к выполнению лабораторных работ.-Алматы:АИЭС,2005.-52 с. 

24.  Джаманкулова  Н.О.,  Бекалай  Н.К.  Жылутехникалық  өлшеулер  мен  бақылау.  Зертханалық 

жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулар.-Алматы:АЭжБИ,2006.-50 с. 

25. Бекалай Н.К. Жылутехникалық өлшеулер мен бақылау. Дәрістер жинағы.- Алматы:АЭжБИ,2006.-

76 б. 


26.  Бекалай  Н.К.,  Стояк  В.В.  Теплотехнические  измерения  и  контроль.  Программа,  методические 

указания  и  контрольные  задания  для  студентов  всех  форм  обучения  специальности  050717  -  

Теплоэнергетика.- Алматы: АИЭС, 2009.-18 с. 

27. Бекалай Н.К.,Стояк В.В. Технические измерения и контроль. Программа, методические указания 

и контрольные задания для студентов всех форм обучения специальности 050717 -Теплоэнергетика.-

Алматы: АИЭС, 2009.-17с. 

28.  Бекалай  Н.К.,  Стояк  В.В.  Теплотехнические  измерения  и  контроль.  Программа,  методические 

указания и контрольные задания для заочной формы обучения.- Алматы: АИЭС, 2004.-18 с. 

29. Бекалай Н.Қ., Джаманкулова Н.О. Жылутехникалық өлшеулер мен бақылау. Есептік – сызба 

жұмыстарды орындау үшін әдістемелік нұсқаулар. Алматы: АУЭС, 2012.-20 с. 

30.  Джаманкулова  Н.О.,  Бекалай  Н.К.    Теплотехнические  измерения  и  контроль.  Методические 

указания к выполнению расчетно-графических работ.- Алматы:АУЭС, 2011.- 22 стр.  

Каталог: student -> sillabus 2015 -> pte kz
student -> Ақпараттық технологиялар факультеті «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
sillabus 2015 -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
sillabus 2015 -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
sillabus 2015 -> Әлеуметтік пәндер кафедрасы
pte kz -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
sillabus 2015 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
sillabus 2015 -> Mat(I) 1203 «Математика-1» пәні бойынша
sillabus 2015 -> 5В100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандығына арналған


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет