«бекітемін» ртжбф деканыжүктеу 0.53 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата03.03.2017
өлшемі0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 «АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

 

 

 

 

 

«БЕКІТЕМІН» 

РТжБФ деканы  

____________У.И.Медеуов 

«____»__________2015 ж. 

 

 

 

 

 

2015 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН 

ТАҢДАУ БОЙЫНША ПӘНДЕР  КАТАЛОГЫ 

 

 

5В071900 мамандығы 

 

«РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ 2015 ж. 

 5В071900 - РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР 

(таңдау бойынша) 

№ 

р/н 


Пәндер 

циклы 


Пәндер-

дің 


сандық 

коды 


Пән атауы 

 

Семестр 

Кред


ит  

саны 


БП 


1208 

Компьютерлік  сызба негіздері және 3D 

моделдеу 

 1209 


Инженерлік және  компьютерлік графика 

 БП 

1212 


IP-телефония негіздері 1213 

IP-телефония негіздері және бейне 

байланыстар  

БП 1210 

Байланыс жүйесінің негіздері 1211 Телекоммуникация жүйесінің негіздері 

 

КОМПЬЮТЕРЛІК  СЫЗБА НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ 3D МОДЕЛДЕУ  Кейінгі деректемелері: Электр тізбектер теориясы, Электронды және өлшеу 

техникасының негіздері.  Оқытудың  мақсаты:  студенттердің  жалпы  техникалық  және  арнайы 

пәндерді  оқып  білуге,  сонымен  бірге  өндірістік  және  басқару  жұмыстарына 

қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды алуы.    

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Ортогональды жобалау әдісі; 

сызбалады  сызу  кезінде  қолданылатын  стандарттар;  екіөлшемді  сызбалар 

мен сұлбалар жүйесінде жұмыс істеу негіздері; үш өлшемді модельдеу. 

Оқытудың нәтижесі:  

Білуі  керек  –  сызбалар  мен  сұлбаларға  КҚБЖ  стандарттарының  негізгі 

талаптары.

 

Істей  алуы  керек  –  құрастыру    бірлігінің  сызбасы  бойынша  және  натура 

бойынша  кескіндерді  орындау;

 

AutoCAD-та  сызбалар  мен  сұлбаларды орындау;

 

сызбаларды  оқу,  яғни  қарапайым  бөлшектердің  олардың  кескіні бойынша 

 

геометриялық пішімдерін 

анықтау.


 

Дағдысы  болу  керек  –  нүктелердің,

 

түзулердің,  жазықтықтардың  және беттердің  кескіндерін  тұрғызу;  AutoCAD  жүйесінің  компьютерлік  графика 

негіздері;  бөлшектердің  қосылыстарының  кескіндері  негіздерінің  теориясы 

туралы;  әртүрлі  бұйым  түрлеріне  жасалатын  құрылымдық  құжаттың 

құрамымен. Кафедра - Инженерлік графика және қолданбалы механика 

 

ИНЖЕНЕРЛІК ЖӘНЕ КОМПЬЮТЕРЛІК  ГРАФИКА  

Кейінгі деректемелері:  Электр тізбектер теориясы, Электронды және өлшеу 

техникасының негіздері. Оқытудың мақсаты:

 

студенттердің инженерлік және компьютерлік графика 

және  арнайы  пәндерді  оқып  білуге,  сонымен  бірге  басқару  жұмыстарына 

қажетті білімдерін жетілдіру дағдыларын алуы.     Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Сызба  салу  теориясының 

негіздері. Сызба геометриясының негіздері. Сызбаларды орындау тәжірибесі. 

Әмбебап  графикалық  жүйеде  жұмыс  істеу  негіздері.  Метрикалық  және 

позициялық есептер шығару. Техникалық сызба.

 

Оқытудың нәтижесі:  Білуі  керек  –  инженерлік  және  компьютерлік  графика  бойынша  сызбалар 

мен сұлбаларға КҚБЖ стандарттарының негізгі талаптарын білу керек.

 

Істей  алуы  керек  –  сызбалар  мен  сұлбаларды  сапалы  орындау; 

компьютерлік  графика  бойынша  құрастыру  бірлігінің  сызбасын  және 

кескіндерді  орындау;  сұлбаларды  оқу,  яғни  қарапайым  бөлшектердің 

олардың кескіні бойынша геометриялық пішімдерін анықтау.

 

Дағдысы  болу  керек  –  компьютерлік  графика  жүйесінің  компьютерлік 

графика негіздері; нүктелердің, түзулердің,

 

жазықтықтардың және беттердің кескіндерін тұрғызу; бөлшектердің қосылыстарының кескіндері негіздерінің 

теориясы туралы.

 

Кафедра – Инженерлік графика және қолданбалы механика 

 

IP-ТЕЛЕФОНИЯ НЕГІЗДЕРІ Кейінгі  деректемелері:  Электрлік  байланыс  теориясы,  Радиотехника  және 

телекоммуникациялар негіздері. Оқытудың 

мақсаты: 

телекоммуникация 

желілері 

мен 


жүйелері 

салаларында  біліктілігі  жоғары  болашағы  бар  IP  желілерінің  дамуын, 

дауыстық  сигналдарды  өңдеу  тәсілдерін  (пакетизация,  қысу,  кодалау  және 

цифрлеу  заманауи  тәсілдері)  желілік  құрылғыларды  адрестелуін,  IP 

желілерінің  қызмет  көрсету  сапасының  QoS  мүмкіншіліктерін,  (IVR) 

интерактивті  дауыстық  сөйлесудің  және  сол  желімен  ұсынылатын 

қызметтердің функциясын меңгеру, білімді маманды дайындау.  

Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  IP-телефонияның  дамуы 

және  құрылу  тарихы;  анықтамалары  мен  терминдері;  IP  желілерінің  және 

ЖҚТЖ 

болашақтағы дамуы; 

дестелік 

коммутацияның 

көліктк 


технологиялары;  IP  –  телефония  негіздері  (VoIP);  цифрлік  кодалау;  ашық 

жүйелердің  әрекеттесуінің  эталондық  моделі  (OSІ);  кодектер;  DTMF 

сигналдарын  тарату;  заманауи  IP  желілерге  талаптар;  пакеттік  коммутация 

желісіндегі  қызмет  көрсету  сапасы;  әртүрлі  трафиктің  дифференциалданған 

қызмет көрсетуі. 

Оқытудың нәтижесі:  

Білуі  керек  –  IP-телефония  желісі  құрылысының  негізгі  принциптері  мен 

әдістерін; IP-телефония желілерін жобалау негіздерін. Істей  алуы  керек  –  «клиент-сервер»  моделін;  сценарий,  IP-телефония 

ұйымдастыру; IP-телефония арқылы, әсіресе дауысты деректер беру; бақылау 

және  ақпараттық  хаттама  негіздері;  негіздері  хаттамалар  стегі  TCP/IP,  IP-

телефония  пайдаланылатын  кодектер;  Н.323  және  SIP  желілерінің 

компоненттерін; IP – телефонияда таратылатын мәліметтерді; 

Дағдысы  болу  керек  –  компьютерлік  техниканың  көмегімен  қолдану 

процесінде (мысалы, FreeSWITCH) бойынша жұмыстар.   Кафедра – Инфокоммуникациялық технологиялар  

IP- ТЕЛЕФОНИЯ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ БЕЙНЕ БАЙЛАНЫСТАР  

Кейінгі  деректемелері:    Электрлік  байланыс  теориясы,  Радиотехника  және 

телекоммуникациялар негіздері. Оқытудың мақсаты: болашақты IP- желілерінің дамуы; дауыстық дабылды 

өңдеу  әдістері  (дестелеу,  сығу,  кодерлеу  және  цифрлаудың  қазіргі  кездегі 

әдістерімен); желілік құрылғылардың адрестелуімен; IP желісінің қасиетімен 

QoS  қызмет  сапасын;  дауыстық  жауап  беру  интерактивті  функциясымен 

(IVR);  осы  желілермен  ұсынылатын  қызметтер  және  т.б.  білетін 

телекоммуникация  желілері  мен  жүйелерінің  облысындағы  білімдерді 

студенттерде қалыптастыру. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Қазіргі  цифрлық  желілірді 

құру 


әдістері. 

Сөздік 


дабылды 

дестелік 

жіберу. 

IP-телефония. 

Телекоммуникация  желілерінде  бейнекөріністі  тарату  үшін  қолданылатын 

стандарттар. Бейнекөрініс және дыбыс дабылдарының қысылуы.

 

Оқытудың нәтижесі:  

Білуі  керек  –  IP-телефония  желісінің  тұрғызылу  әдістері  мен  негізгі 

ұстанымдарын;  "клиент-сервер"  моделін;  IP-телефония  желісі  бойынша 

сөздік  ақпараттың  таралу  артықшылықтарын;  басқарушы  және  ақпараттық 

протоколдардың негізгі жұмысын; TCP/IP стек протоколдарының негізін; IP-

телефониядағы  қолданылатын  кодектерді;  Н.323  және  SIP-желілерінің 

құраушыларын; IP-телефония желісіндегі берілетін хабарларды. Істей  алуы  керек  –  IP-телефония  және  бейнебайланыс  желілерін 

жобалаудың негіздерін іске асыруды. Дағдысы  болу  керек  –  компьютерлік  техника  құралдарының  негізіндегі 

қолданбалы  процессорларда  (мысалы,  Freeswitch)  жұмыс,  сонымен  қатар 

аппаратты-бағдарламалық 

құрылғыларда 

конфигурациялаудың 

дағды 


негіздері болуы керек. 

Кафедра – Инфокоммуникациялық технологиялар 

 

БАЙЛАНЫС ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗДЕРІ 

Қайта деректемелері: Математика 1. 

Кейінгі  деректемелері:  Электрлік  байланыс  теориясы,  Радиотехника  және 

телекоммуникациялар негіздері. Оқытудың  мақсаты:  студенттерді  ақпараттар  теориясының  теориялық 

негіздері салаларында өзіндік қызметтерге дайындау, телекоммуникациялық 

жүйе  және  желілерін  құру,  ашық  жүйе  идеологиясы,  информацияны  өңдеп 

және  жіберудегі  техникалық  құралдар,  информацияны  жіберетін  әртүрлі 

арналар және тығыздау әдістері төңірегінде студенттердің білімін жинақтап, 

оқыту.  Пәннің  қысқаша  мазмұны:  электрбайланыс  желілерін  құру  принциптері, 

аналогтық  және  цифрлік  коммутация,  уақыттық  және  кеңістік  коммутаия 

және  абоненттік  және  станция  аралық  сигнализация  жүйелерін,  нөмірлеу 

принциптері,  цифрлік  коммутация  жүйелерін  жобалау  мен  эксплуатация  

ерекшеліктері.  Оқытудың нәтижесі: 

Білу керек – телекоммуникация құрылғыларының  қазіргі және болашақтағы 

даму бағыттары; аналогты және цифрлық коммутация принциптары туралы; 

әр түрлі ақпараттарды біріктіру кезіндегі коммутация принциптері туралы; 

Істей  алу  керек  –  коммутация  кезінде  болатын  физикалық  құбылыстарды 

білу;  коммутация  жүйесінде  қолданылатын  техникалық  құрылғылардың 

жұмыс жасау принциптерін,  

Дағдысы  болуы  керек-  –  әдебиеттер  мен  анықтамалармен  жұмыс  жасау, 

теллекоммуникациялық жүйелер мен желілерді жобалауды жүзеге асыру. Кафедра – Телекоммуникациялық жүйелер 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗДЕРІ  

Қайта деректемелері: Математика 1. 

Кейінгі  деректемелері:  Электрлік  байланыс  теориясы,  Радиотехника  және 

телекоммуникациялар негіздері. Оқытудың  мақсаты:  профильді  бағыттағы  пәндерді  оқу,  техникалық 

пәндер бойынша курстық  және  семестрлік  жұмыстарды орындау,  өндірістік 

машықтану  орнын  таңдау,  сонымен  қатар  түрлі  телекоммуникациялық 

жүйелерде  қолданылатын  көпарналы  тарату  жүйелерінің  эксплуатация 

облысындағы қызметі бойынша өзіндік жұмысқа студенттерді дайындау.

 

Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  телекоммуникациялық 

жүйелер  мен  желілердің  тұрғызылу  заңдылықтары.  Оптикалық  және 

радиожүйелер    байланысының  сызықты  тракт  жолдары  және  ЦТЖ 

аппаратуралары. 

Оқытудың нәтижесі:  

Білуі керек – көпарналы тарату жүйелерінің қолданылуымен хабар таралуы 

кезінде болатын  құбылыстардың  физикалық  мәнін,  олардың  математикалық 

мағынасын;  тарату  жүйелерінде  қолданылатын  техникалық  құрылғылардың 

қызмет  ұстанымын;  дабылдардың  түрлену  және  өңделу  әдістерін;  тарату 

жүйелерінің  аппаратураларын;  біріншілік  желінің  тұрғызылу  ұстанымын; 

тарау жүйелерінің техникалық эксплуатациясының ұйымдастырылуын. Істей  алуы  керек: әдебиеттер  мен  анықтамаларды  қолдана  отыра,    желінің 

түрлі  аумақтарында  тарату  жүйелерін  жобалауды  жүзеге  асыруды;  өлшеу 

құралдарымен қолдана алуды және өлшеу нәтиржиелерін өңдей алуды; алған 

білімін басқа да  арнайы пәндерді оқу  кезінде  қолдана  алуды; жобалау  және 

өлшеу  бойынша  техникалық  құжаттарды  безендіруді;  тарату  жүйелерінің 

және  оның  жеке  түйіндерінің  аппаратураларының  параметрлерінің  есебін 

жүргізуді. 

Дағдысы болу керек:  – телекоммуникация құралдарының болашақты және 

қазіргі  кездегі  даму  бағыттарында;  кодерлеу  ұстанымдары;  топтық 

дабылдарды қалыптастыру; сызықты кодаларды таңдау; бұрмаланумен күрес 

әдістері;  оптоталшық  пен  кабельдердің  құрылымы;  радиорелелі  және 

жерсеріктік  баәйланыс  жүйесін  ұйымдастыру  ұстанымдары;  дабылдарды 

тарату  шарттарына  ішкі  және  сыртқы  бөгеуілдердің  әсер  етуі;  түрлі  

көпарналы телекоммуникациялық жүйелердің қолданылу облыстары туралы. Кафедра – Телекоммуникациялық жүйелер 

 

 АМАЛДЫҚ 

ЕСЕПТЕУЛЕР 

МЕН 

ЫҚТИМАЛДЫҚТАР 

ТЕОРИЯСЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ

 

Қайта деректемелері:  Математика 1, Математика 2. 

Кейінгі  деректемелер:  Электрлік  байланыс  теориясы,  Радиотехника  және 

телекоммуникациялар негіздері. Оқытудың  мақсаты:  қолданбалы  есептерді  шешу  үшін  заманауи 

математикалық әдістерді игеру.   Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Комбинаторика.  Элементар 

оқиғалар  кеңістігі.  Кездейсоқ  шамалар.  Математикалық  статистика. 

Комплекс  айнымалылы  функциялар.  Лаплас  түрлендіруі  және  Фурье 

түрлендіруі. Есептерді MathCAD-ты қолданып шешу. Оқытудың нәтижесі:  

Білуі  керек  –  -  ықтималдықтар  теориясы  мен  математикалық  статистика 

бойынша  негізгі  фундаменталлді  түсінігі,  радиотехника  теориясында 

кездейсоқ  шамалардың  негізгі  үлестіру  заңдары  мен  олардың  сандық 

сипаттамаларын,  ақпаратты  өңдеу  әдістерін,  оларды  жүйеге  келтіру  және 

статистикалық берілгендерді талдау әдістерін, дифференциалдық теңдеулерді 

шешуде  Лаплас  түрлендірулерінің    негізгі  қасиеттерін,  радиотехникада 

қолданылатын  есептерді  шешудің  негізгі    аналитикалық  және  сандық 

әдістерін; Істей  алуы  керек  –  кездейсоқ  шамалардың  сандық  сипаттамаларын  табу 

және  бағалау,  статистикалық  берілімдер  бойынша  үлестірім  функциясын 

құру, радиотехника және басқару салаларында үрдістерді зерттеу барысында 

№ 

Пәндер 

циклы 


Пәндердің 

сандық 


коды 

Пән атауы 

 

Семес


тр 

Кредит  


саны 

НП 2214 

Амалдық есептеулер мен ықтималдықтар 

теориясының қолданылуы 2215 


Амалдық есептеулер мен ықтималдықтар 

теориясының есептерінің компьютерлік 

шешімдері НП 


2218 

Электромагнитті толқындар физикасы 

2219 

Оптика және кванттық физика 

НП 

2224 


Теледидар негіздері 2225 


Бейнені өңдеу негіздері  

НП 2220 

Телекоммуникациядағы ақпараттарды 

қорғау әдістері 2221 


Телекоммуникациялық жүйелерде 

ақпараттарды қорғау 

 

НП 


2222 

Радиоэлектроникадағы электр тізбектер 

теориясы 10 

2223 


Телекоммуникациядағы электр тізбектер 

теориясы  

таңдамалы  статистикалық  сандық  сипаттамаларын  анықтау,  электр  тізбек теориясының  қолданбалы  есептерін  шешуде  операциялық  есептеу  әдістерін 

қолдану; Дағдысы  болу  керек  –  инженерлік  есептерді  шешу  үшін  математикалық 

әдістерді пайдалану. Кафедра – Жоғары математика. 

 

АМАЛДЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР 

МЕН 

ЫҚТИМАЛДЫҚТАР 

ТЕОРИЯСЫНЫҢ ЕСЕПТЕРІНІҢ КОМПЬЮТЕРЛІК ШЕШІМДЕРІ

  

Қайта деректемелері:  Математика 1, Математика 2. 

Кейінгі  деректемелер:  Электрлік  байланыс  теориясы,  Радиотехника  және 

телекоммуникациялар негіздері. Оқытудың  мақсаты:  қолданбалы  есептерді  шешу  үшін  заманауи 

математикалық әдістерді игеру. Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):Кездейсоқ  оқиғалар  және 

кездейсоқ  шамалар.  Радиотехникада  қолданы-латын  негізгі  үлестірім 

заңдары  және  олардың  сандық  сипаттамалары.  Кездейсоқ  көпөлшемді 

шамалар.  Математикалық  статисика.  Амалдық  есептеулер  элементтері. 

Есептерді MathCAD-ты қолданып шешу. 

Оқытудың нәтижесі:  

Білуі  керек  –  радиотехника  теориясында  кездейсоқ  шамалардың  негізгі 

үлестіру  заңдары  мен  олардың  сандық  сипаттамаларын,    ақпаратты  өңдеу 

әдістерін,  оларды  жүйеге  келтіру  және  статистикалық  берілгендерді  талдау 

әдістерін,  дифференциалдық теңдеулерді шешуде Лаплас түрлендірулерінің  

негізгі қасиеттерін, радиотехникада қолданылатын есептерді шешудің негізгі  

аналитикалық және сандық әдістерін;   Істей алуы керек – заманауи математикалық әдістерді қолданбалы есептерді 

шығаруға қолдана білуДағдысы  болу  керек–  математикалық  әдістерді  қолданып  инженерлік 

есептерді шешу. Кафедра – Жоғары математика. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТТІ ТОЛҚЫНДАРДЫҢ ФИЗИКАСЫ  

Қайта деректемелері: Математика1, Математика 2, Физика. 

Кейінгі  деректемелер:  Электрлік  байланыс  теориясы,  Радиотехника  және 

телекоммуникациялар негіздері. Оқытудың мақсаты: электрмагниттік құбылыстар мен толқындық үрдістер 

аймағында  студенттердің  білімін  кеңейту  және  тереңдету;  студенттердің 

классикалық  электрдинамиканың,  тербелістер  мен  толқындық  үрдістердің, 

сондай-ақ,    теориялық  және  тәжірибелік-машықтану  оқу  есептерін  шешу 

үшін  электрмагниттік  және  толқындық  үрдістерді  физикалық  зерттеулер 

әдістерін  қолдануда  табиғи  заңдылықтарын  қолдану  біліктіліктері  мен 

дағдыларын  қалыптастыру;  мамандықтың  кездесетін  басты  есептерін  шешу 

үшін  электрмагниттік,  тербелістер  мен  толқындық  құбылыстарды 

тәжірибелік зерттеулер негіздерін меңгерту. 


 Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Максвеллдің  теңдеулер  жүйесі;  әртүрлі 

орталардың 

электрлік 

және 

магниттік қасиеттері; 

контурдағы 

электрмагниттік  тербелістер;  электрмагниттік  толқындар  мен  олардың 

қасиеттері;  электрмагниттік  сәулеленудің  бөлшектік  қасиеттері;  заманауи 

кванттық физиканың элементтері.  

Оқытудың нәтижесі:  

білуі  керек    –  негізгі  физикалық  теориялар  мен  қағидаларды,  зерттеудің 

физикалық әдістерін, негізгі заңдар мен олардың қолданылу шектерін. 

 

Істей  алуы  керек  –  теориялық  білімдерді  нақты  физикалық    есептер  мен 

жағдайларды  шешу  үшін  қолдануды,  физикалық  тәжірибе  жүргізуді,  өлшеу 

құралдарымен  жұмыс  жасауды,  өлшеу  нәтижелерін  есептеу  және  өңдеуді, 

физикалық  тәжірибе  нәтижелерін  талдауды,  компьютерді  пайдаланып 

физикалық жағдайларды моделдеуді; 

Дағдысы  болу  керек  –  классикалық  және  заманауи  физиканы  сәйкесінше 

пайымдауға,  өз  ойын  әдеттегі  ғылыми  және  техникалық  көзқараспен 

қабылдаудан қағидалы жаңа қабылдауға қайта құруға.

  

Кафедра – Физика  

ОПТИКА ЖӘНЕ КВАНТТЫҚ ФИЗИКА 

Қайта деректемелері:  Математика1, Математика 2, Физика. 

Кейінгі деректемелер: Радиотехника және телекоммуникациялар негіздері. 

Оқытудың  мақсаты:  студенттердің  табиғи  заңдарды,  классикалық  және 

заманауи  физиканың  теорияларын,  сондай-ақ,  физикалық  зерттеулер 

әдістерін  қолдану  біліктіліктері  мен  дағдыларын;  шығармашылық  ойлауы 

мен ғылыми дүниетанымын; өздік танымдық іс-әрекеті дағдыларын; әлемнің 

заманауи табиғи-ғылыми кескінін тұтастай қабылдауын қалыптастыру.

 

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Максвелл  теңдеулер  жүйесі,  тербелістер  мен 

толқындар,  электрмагниттік  толқындар  қасиеттері,  әртүрлі  орталардағы 

электрмагниттік  толқындардың  сәулеленуі  мен  таралулары,  толқындық 

оптика, кванттық механика элементтері, қатты денелер физикасы, жартылай 

өткізгіштер және жартылай өткізгішті құрылғылар.  Оқытудың нәтижесі:  

Білуі  керек    –  классикалық  және  заманауи  физиканың  негізгі  заңдары  мен 

физикалық құбылыстардыІстей  алуы  керек  –  заманауи  физикалық  құбылыстар  мен  заңдарды 

машықтану  іс-әрекетіне  пайдаланып,  физикалық  тәжірибенің  нәтижесін 

жүзеге асырудыКаталог: menu left -> info student -> katalog2
menu left -> В. И. Денисенко " " 2016 ж
menu left -> Силлабусты ик кафедрасының т.ғ. к., Сагындыкова Ш
info student -> Коммерциялық емес акционерлік қОҒамы
menu left -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
menu left -> Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды
menu left -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Молдабаева К. Е. құрастырған
info student -> Коммерциялық емес акционерлік қОҒамы
katalog2 -> «бекітемін» жэф деканы
info student -> «бекітемін» жэф деканы


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет