Бүгінгі санда: Еділдің бойына қонған ел


Соңғы жылдары  Оңтүстік  өңірдің денсаулық сақтау саласында жоғарыжүктеу 16.56 Mb.
Pdf просмотр
бет7/10
Дата15.03.2017
өлшемі16.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Соңғы жылдары  Оңтүстік  өңірдің денсаулық сақтау саласында жоғары 

технологиялар мен озық тәжiрибелер кеңінен қолданыс таба бастады. Бұл 

еліміздегі жалпы медицина саласының дамып келе жатқандығының нақты 

айғағы дер едік. Осыған орай облыстық денсаулық сақтау басқармасының 

басшысы Сейiтжамал ПАКЕЕВПЕН әңгімелескен едік. 

біліктілігінің арқасында жақсы к рсеткіштерге 

қол жеткізудеміз деп айта аламын. 

– Елімізде денсаулық сақтау саласына 

қатысты бірнеше жақсы бағдарламалардың қа-

былданғанынан хабардармыз. Сондай басты 

бағдарламалардың бірі – «2016-2020 жыл дарға 

арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағ дар-

ламасының» негізгі бағыттары оңтүстікте қалай 

жүзеге асырылуда?

– «Денсаулық» мемлекеттік бағдарлама-

сының негізгі бағыты болып бастапқы және 

жедел жәрдем к мегін дамыту; инфрақұрылым 

мен мемлекеттік-жекеменшіктік әріптестікті, 

кор поративті басқаруды, міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыруды енгізу айқындал-

ған. Осы бағдарламаға сәйкес, облыстың медици-

на ұйымдарының жағдайын зерттеп, денсаулық 

сақтау ұйымдарының жүйесін оңтайландыру 

бойынша ұсыныс енгізіледі. Денсаулық сақтау 

саласындағы жекеменшік секторды дамыту 

қарастырылған. Бағдарламаның бір тиімді 

тұсы жекеменшік медицина ұйымдарының 

қатыстылығын кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Мысалы, тегін медициналық к мек к рсету 

к лемі шеңберінде мемлекеттік тапсырыс ор-

наластырылған медициналық ұйымдарының 

саны 2010 жылы 17-ден 2016 жылы 31-ге дейін 

к бейді. Салыстырмалы түрде алғанда бұл 

айтарлықтай жақсы к рсеткіш. 

Жекеменшік инвесторларды құрылысқа 

және денсаулық сақтау нысандарын басқаруға 

тарту бойынша жұмыстар қолға алынды. 

Облыстық басқарманың және министрліктің 

тапсырмасымен нысандарды таңдау бойынша 

сараптамалық талдау жасалды. Оның негізінде 

белгілі талаптар басшылыққа алынғанын айта 

кеткеніміз ж н. 112 медициналық ұйымдардың 

ішінен 9 ұйым мемлекеттік-жекеменшік әріп-

тес тік тізбесіне (жаңа құрылыс) енгізілді. Атап 

айтқанда, облыстық онкологиялық диспансер, 

облыстық туберкулезге қарсы диспансері

Шым  кент қаласындағы №9,10,11 емханалар, 

Мақ тарал ауданы Жетісай және Мырзакент 

аудан дық емханалары, Кентау қалалық емха-

насы мен Сайрам ауданы Ақсукент аудандық 

емханасы.

Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру 

шеңберінде облыстың денсаулық сақтау жүйе-

сінің негізгі бағыты бастапқы меди циналық-

санитарлық к мек басымдығын дамыту, атап 

айтқанда, ауруларды біріктіріп басқаруды 

ендіруге, сапалы дәрі-дәрмектермен қамтамасыз 

етуге бағытталды. 

– Шымкенттегі жедел жәрдем станциясына 

жаңа медициналық қондырғылар орнатылды деген 

ақпаратты естідік. «Жедел жәрдем» қызметінің 

згелерден де ерекше назарға алынуы құптарлық 

екен. Осы жаңалықтарды кеңірек айтып берсеңіз.

– Бастапқы медициналық санитарлық 

к мек желiсiнің адам  мірін сақтап қалудағы 

маңыздылығы зор. Бұл салаға соңғы бес жылда 

3585 штат б лiнiп, жедел медициналық жәрдем 

бригадалары 173-ке, санитарлық к лiк 274-ке 

к бейдi. Стансалар 100 пайыз радиобайланы-

спен қамтамасыз етiлдi. Нормативке сәйкес 

штаттар б лiнiп, педиатр, терапевт және басқа 

да мамандар қызметке алынды. Бүгінде осы 

мекеменің бас дәрiгері «Жедел жәрдемнiң» 

қай жерде, қандай бағытта жүргенiн жұмыс 

орнында отырып-ақ к ре алады. Шақыру 

қандай мезгiлде түстi, «Жедел жәрдем» науқасқа 

қанша уақытта жеттi, бәрi тiркеліп отырады. 

Олар дiттеген жерiне 15-20 минутта жете ала-

ды. Жақында «Кардиометр-МТ» деп аталатын 

ерекше кешендік жабдық алынды. Бұған дейін 

мұндай кешен тек павлодарлық дәрігерлерде 

ғана болатын. Ендігі жерде ғаламтор арқылы 

мәліметтер алмасудың мүмкіндігі жасалды. 

Диагнозды дәл қойып, науқастың ем алу ба-

рысын бақылап отырудың керемет мүмкіндігі 

жасалған. Кардиометрдің енгізілуі дәрігерлердің 

ем белгілеуде қателеспеуіне, бір-біріне кеңес 

беріп отыруына, консилиум  ткізуге жағдай 

туғызады. 30 бригаданың дәрігерлері осы ап-

паратпен жұмыс жасауды тез меңгеріп алды. 

Жүрегі ауыратын адамдарға медициналық к мек 

к рсетуде алғашқы бір сағат «алтын сағатқа» 

айналады. Екі минутта ЭКГ қызмет орталығына 

түседі, ондағы мәліметтер оқылған соң, дәрігер 

ем белгілейді, осылайша біз миокард инфаркті, 

инсульт кезінде бұрын жоғалтып жүрген алтын 

уақытты үнемдейміз. Аппаратты сатып алуға 

облыс бюджетінен 30 миллион 200 мың теңге 

қаржы б лінді.

–  ңірде бауыр-бүйрек  трансплантологиясы 

тәрізді заманауи ем-дом шараларын жасау 

мәселелері қалай жүргізілуде? 

– Облыстағы денсаулық сақтау саласының 

материалдық-техникалық базасы жыл  ткен 

сайын нығайып, ол бүгінде заманауи құрал-

жабдықтармен қамтамасыз етілді. Мәселен, 

Жапония, Израиль, Ресей, Белорусия тәрізді 

елдердiң бiлiктi дәрігерлерімен тәжірибе ал-

масу жолға қойылған. Шеберлік сағаттары 

ұйымдастырылып тұрады. Мамандардың  бауыр 

мен бүйрек алмастыу, нейрохирургиядағы 

жетістіктері аз емес. Бүгінде облыс дәрігерлері 

бауыр мен бүйрек алмастыру операцияларын 

сәтті  ткізіп келеді. Мәселен, бір ғана облыстық 

ауруханада 46 рет бүйрек ауыстырылды. 2 

рет бауыр алмастырылды. Кардиологиялық 

орталық дәрiгерлерi жүрекке жасалатын неше 

түрлi күрделi оталарды жасайды. Шетел-

дерде бiлiм алып, ота жасау дағдыларына 

машықтанғандар елге келген соң мұндағы 

әрiптестерiн үйретедi. Күнi бүгiнге дейiн 2 

мыңнан астам дәрiгер оқуға барып, бiлiмiн 

жетiлдiріп келді. Соңғы үш жылда 70-тен астам 

бүйрек алмастыру операциясы жасалды. Бұл 

бағыттағы жұмыстар жалғасын таба бермек. Бір 

айта кетерлік мәселе, әлемдік экономикалық 

дағдарысқа қарамастан оңтүстікте әлеуметтік 

нысандар құрылысы тоқтаған жоқ. Жаңа ем-

хана, аурухана, дәрігерлік амбулаториялар 

салынып, пайдалануға берілуде. Бұрынғы 

ғимараттарды күрделі ж ндеуден  ткізіп жатқан 

аудандар бар. Мәселен, Ордабасы ауданындағы 

үш медициналық нысанда күрделі ж ндеу 

жұмыстары жүруде. Бір с збен айтқанда, 

Оңтүстік Қазақстан облысындағы денсаулық 

сақтау саласы еліміздегі медициналық рефор-

малардың, қолға алынған игі істердің нәти-

желерін айқын сезінуде. Ең бастысы адамның 

мірі мен денсаулығын сақтау, дер кезінде 

тиісті шаралар жасау. Халқымызда «Бірінші 

байлық – денсаулық» деген ұлағатты с з бар. 

Азаматтарымыздың денсаулығы мықты болса, 

еліміз де бәсекеге қабілетті болары с зсіз. –  ңгімеңізге рақмет!

ңгімелескен 

М лдір ҚАНАҒАТҚЫЗЫ 

Оңтүстік Қазақстан облысы

БАЛАСЫ АУЫРМАҒАН 

БАЛАСЫ АУЫРМАҒАН 

АНА БАҚЫТТЫ

АНА БАҚЫТТЫ

АУЫЛЫН 

АУЫЛЫН 


ТҮЛЕТКЕН АЗАМАТ

ТҮЛЕТКЕН АЗАМАТ

«Ақсай нанның» 

«Ақсай нанның» 

дәмін айт, 

дәмін айт, 

тіл үйірген!..

тіл үйірген!..

«АЛТЫН ТАҢҒА» 

сұраныс көп– Сейiтжамал Орынбасарұлы, елімізде «100 

нақты қадам» – Ұлт жоспары жүзеге асырылып 

жатқаны мәлім. Аталған жоспардың денсаулық 

саласына қатысты негізі бағыттары бойынша 

Оңтүстік  ңірінде қандай іс-шаралар атқарылуда?

– Дұрыс айтасыз. Президентіміздің «100 

нақты» қадамы еліміздегі к птеген салалардың 

дамып,  ркендеуіне кең жол ашты. Осы ретте 

бағдарламалық құжаттың 80, 81, 82 қадамдары, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

денсаулық сақтау ісін дамытудың 2016-2019 

жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік 

бағдарламасында негізгі басым бағыттар 

айқындалған. Олар – алғашқы және жедел 

кезеңде 3056 маман қайта даярлаудан  тіп, 

біліктігін арттырды. Мұның барлығы жоспар 

аясында атқарылып жатқан шаруалар. Бүгінгі 

заманның талабын білесіз, жеделдік, сапалы 

қызмет ауадай қажет. Олай болса, біз осының 

бәріне тиісті дәрежеде назар аударамыз. 

Ана мен бала  мірін сақтау ж нінде де 

к птеген жұмыстар жасалуда. Мәселен, сондай 

іс-шаралардың нәтижесінде нәрестелер  лімі-

нің к рсеткіші  ткен жылмен салыстырғанда 

13 пайызға т мендеді. Қан айналымы аурула-

рынан болатын  лім-жітім 15%, туберку-

лезден 23,5%, онкопатологиядан 25,3%-ға 

дейін т мендеді. Акушерлер мен гинекологтар 

Сапарбаевтың ең алдымен, халықпен кездесіп 

түйткілді мәселелерді анықтап шешуге ұмтылыс 

жасауы іскерліктің белгісі. Облыс, аудан 

орталықтары мен шалғай аудандарда болған 

жүздесулерде жергілікті тұрғындармен ашық 

пікірлесіп, «еңбек ету, еңбекті қадірлей білу 

Отанға деген сүйіспеншілік екендігін к пшілік 

сезіне түсті. Еңбек бағаланса елдегі азамттардың 

мерейі де, мәртебесі де арта түседі» деген-ді. 

Осы мақаланы жазуға да сол әңгіме себеп бол-

ды. Биылғы жылдың к ктемінде облыс әкімі 

Б.Сапарбаев «Қазақстан-Ақт бе» телеарнасын-

да бұқаралық ақпарат құралдары  кілдерімен 

кездесіп, к кейкесті мәселелерді ортаға са-

лып, ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 

жеткен жетістіктерді жариялау журналистер 

сіздердің басты мақсаттарыңыз» – деген бола-

тын. Мәселе  те дұрыс. Жақсы іс жария етілсе 

жан жадыратады, қатардағы адамның еңбегі 

орынды бағаланса жауапкершілік сезімі күшейе 

түседі. Сол жиында с з алған осы жолдардың 

авторы бұған байланысты  з пікірін білдірген. 

Соңғы жылдары облыста орден, медальдар 

к біне шенеуніктерден ауыспай демалыссыз, 

тынымсыз тіршілік жасайтын ауылдағы еңбек 

үздіктерінің назардан тыс қала беретінін ашық 

айттым. Облыс әкімі «ау, журналист ағайындар, 

мәселе дұрыс, олар жайлы сендер жазуларың 

керек қой» деп ой тастаған еді. Бұл кеңес осы 

мақаланы жазуға орай, қолға қалам алдырды. 

йткені 1948 жылы соғыстан кейінгі халық 

шаруашылығын қалпына келтіруге зор үлес 

қосқандарға Социалистік Еңбек Ері атағы к п 

адамға берілді. Одан кейінгі 43 жыл аралығында 

облыста қолдың бес саусағындай санаулы 

адам ғана мұндай жоғары атаққа ие болған. 

К рші Қостанай облысынан жыл сайын Еңбек 

Ерлері шығады. Ал Ақт бе облысында әзірге 

сең қозғалмай тұр. Күні кеше  ткен облыстың 

9 айлық жұмыс қорытындысына арналған 

алқалы жиында облыс басшысы әр ауданның 

жұмысын таразылай зерделеп кемшілігін сын 

тезіне алып игілікті істерімен жетістіктерге 

жеткен ұжымдарға оң баға берген-ді. Отанға 

деген сүйіспеншілік еңбекпен ұштасса ғана 

туған елдің к ркейе беретіні айқын да анық. 

«Степное» серіктестігі тәуелсіздік алған 25 

жыл ішінде республикадағы алдыңғы қатарлы 

шаруашылықтың біріне айналды. 

Жақсылық АЙЖАНҰЛЫ, 

Қазақстан Жазушылар

 одағының мүшесі

Тәуелсіздік санаға сәулесін түсірер терең мағыналы ұғым. Еліміз 

үшін тарихи мәні зор оқиғаға биыл 25 жыл толмақ. Еңсесін көтерген 

жас мемлекет жаңа асуларға беттеді. Бұған ауылдық  жерлердегі 

ұжымдардың да қосқан үлесі зор. Кешегі тоқырау жылдары 

көптеген іргелі шаруашылықтар шашылыңқырап қалды. Алай-

да, бағытын барлап, сүттей ұйыған ауылының ертеңін ойлаған 

бірқатар басшылар әр ауданда санаулы болса да жекешелендірудің 

қыл көпірінен өте білді. Солардың бірі – Ақтөбе облысы, Қарғалы 

ауданындағы «Степное» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Б

үгінде «Степное» серіктестігін білмейтін жан жоқ.  йткені  німімен танымал. 

Ауыл 25 жылда еңселене түсті. «Мың 

қосшыдан бір басшы артық» демекші, Аманғос 

Сансызбайұлы Т леуовтың бұл шаруашылықты 

басқарғанына ширек ғасыр. Кеңестік одақ та-

рар кезде ол облыстағы Ленин аудандық партия 

комитетінің бірінші хатшысы болатын. Егемендік 

алған жылы аталмыш аудандық кеңес т рағасы 

болып сайланды. «Ер туған жеріне» демекші, 

бір кездері  зі еселеп еңбек еткен ауылдың 

шаруасының тоқырау кезеңінде шалқайып бара 

жатқанын сезген ол  тінішпен қызметін тапсы-

рып, «Степное» ауылына директор болып орал-

ды. Сол кездегі саясатқа сәйкес шаруашылық 

коллективтік ұжым,  ндірістік кооператив болып 

құрылып сыннан  тті. Қолда барды ұстап қалды. 

Оның бұған еңбек жолында жинаған тәжірбиесі 

негіз болды.

Аманғос Сансызбайұлының маман дығы 

зоотех ник-селекционер. 1967 жылы 10-сыныпты 

бі тірген соң Пригородный орта мектебінде екі 

жыл денешынықтырудан сабақ берген. Жақсы 

спортшы болған. 1969 жылы Батыс Қазақстан 

ауылшаруашылығы институтын тәмамдағаннан 

кейін, «Чапаев» колхозында, арнаулы шаруашылық 

бірлестігінде, партияның 18 сьезі атындағы елді 

мекенде қатардағы маман, бас зоотехник болып 

қызмет жасайды. 1974-90 жылдар аралығында 

к рген қиындығы да жеткілікті. Қайсы бір ау-

ылда үй-күйсіз еңбек етті. Қай жерде жүрмесін 

абыройлы еңбек биігінен табылды. Шаруаның 

тізгінін ұстай білген басшы білімін ғылым 

және тәжірибемен ұштастырды. С йтіп, ауыл 

шаруашылығын  ркендету тақырыбы  бойынша 

кандидаттық диссертация қорғады. 

Қазақстанда жасалған  німдер  згеге тәуелді 

болмаудың басты шарты екенін түсінген Аманғос 

Сансызбайұлы  згеден сатып алмай,  з  німін 

ңдеуді қолға алды. Етті бағыттағы қазақтың ақбас 

сиырын  сірді.  йткені бұл мал жергілікті жердің 

табиғатына бейім. Малды бордақылап семіртіп, 

ауыл тұрғындарын сапалы да қауіпсіз тағаммен 

қамтамасыз етті. Осыдан 20 жыл бұрын ауылда 

шұжық цехын салды. Бүгінде мұнда шұжықтың 

32 түрі шығарылады. Табиғи таза тағамға сұраныс 

жоғары. Аудан түгілі, облыс орталығы, Астанада 

және к ршілес облыстарда жұртшылық «Степное» 

серіктестігінің шұжығын іздейтін болды.

Шаруашылық астық  сірумен шұғылданған-

дықтан 1998 жылы ең бір қиын кезеңде Чехияның 

«Прокоп» фирмасының қондырғысын алып 

ұн шығаруды бастады. Содан бір жылдан кейін К кшетау қаласының іргесіндегі Крас-

нояр ауылында  орналасқан «Ақсай нан-

К кшетау» кәсіпорны ғылымның, техника 

мен технологияның алдыңғы қатарлы 

жетістіктерін пайдаланып, қысқа мерзімде 

ндіріс қуатын арттыру арқылы  німнің 

жоғары сапасына қол жеткізді.

Алматыдағы «Ақсай» тоқаш нан комби-

наты» серіктестігінің бұл филиалы Қазақ-

стан дағы нан пісіретін алдыңғы қатарлы 

зауыттардың бірі болып саналады. Қазір 

мұнда 164 адам еңбек етіп, тұтынушыларын 

сапалы әрі дәмді нан  німдерімен қамтамасыз 

етуде. Кәсіпорын директоры Зайтхан Зия-

дин бізбен әңгімесінде кәсіпорын ашылған 

жылдары 90 наубайшы жұмыс істегенін, 

алғашында Айттың жұқа нанын пісіргендерін 

атап  тті. Кейін кәсіпорын қуатын арттырып, 

нан  німдерінің түр-түрін шығара бастаған. 

Нарық жағдайындағы бәсекелестік пен  нім 

сапасының талабы кәсіпорынның дамуына 

оң ықпалын тигізуде. Осы орайда, бос жатқан 

ндірістік алаңдарда кондитерлік, кептірілген 

және тоқаш нан цехтары ашылды. Бүгінгі 

таңда кәсіпорын күн сайын 7 тоннаға жуық 

кондитерлік, кепкен және тоқаш нан сияқты 

німдердің 50-ден астам түрін шығарады.

Мамандардың жоғары біліктілігі, са-

палы шикізатты қолдану, қазіргі заманғы 

қондырғыны, классикалық және жаңа техно-

логияны пайдалану кәсіпорынның тұрақты 

сұранысқа ие сапалы  нім шығаруына 

мүмкіндік беруде. Осының арқасында 

ауызбірлігі жарасқан ұжым жоғары нәтижеге 

қол жеткізді. 

німге сұраныс к бейіп, 

сату к лемі  сті. Кәсіпорынның беделі ар-

тып, жаңа жоспарлар жүзеге асты. Сапалы 

әрі дәмді нан пісіретін наубайшылардың 

біліктілігіне қалалықтар к з жеткізді. Бүгінгі 

таңда  нім К кшетау қаласы мен облыстың 

аудандарындағы б лшекті сауда жүйесінде 

сатылады. 

Рамазан ТІЛЕУОВ

Ақмола облысы

нан пісіретін наубайхана ашты. Оны кеңейтіп 

«Атамекен» нан зауытын салды. Араға сегіз жыл 

салып кондитер цехына қол жеткізді. Бүгінде 

мұнда ұннан жасалған 40-қа жуық нан  німдері 

тұрғындарға ұсынылады. Соңғы жылдары 

Қазақстанда дайындалған бұйымдар туралы айта 

бастасақ, серіктестік оны ерте қолға алғандығын 

осы деректерден байқауға болады. 

Асыл тұқымды малды ғылыми негізде сұрыптау 

шаруашылыққа табыс әкелді. Соңғы 3-4 жылдың 

зінде 500 бас асыл тұқымды қашар және 300 бас 

бұқа сатылды. Оның әрқайсысының бағасы 350 

мың теңге болатынын ескерсек қаншама табыс 

к зі екендігін аңғаруға болады. Оған қоса мал-

ды бордақылап сату тағы бар. Баса айтар нәрсе 

– бордақыланып семіртілген малды қалдықсыз 

технология бойынша  з шаруашылығында  ңдеу 

біріншіден түрлі  нім шығаруға негіз болса, 

екіншіден, ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтуды 

кеңінен жүзеге асырды. Бұл іске Мұхтар Кабулов 

деген азаматты тартты. Себебі ол бұл саланың 

білікті маманы болатын. Ал зоотехникалық 

ветеринарлық жұмысты жүргізуге институтта бірге 

оқыған курстасы Қазығали Бектілеуді шақырды. 

Ащылысай б лімшесінің жетекшісі Александр 

Кастругин, б лімше басқарушысы Михаил Коло-

дяжный, білікті агроном Геннадий Малюченкоға 

да үлкен сенім артты. 

Елбасы Н.  Назарбаев ең алдымен эконо-

микаға мән беруді мақсат етіп қойғаны бел-

гілі. Президентпен бірнеше рет кездескен 

шаруашылық басшысы әлеуметтік мәселелерді 

шеше білді. Тоқырау жылдарында ғимараттар 

талан-таражға түсіп жатқанда қолда барды сақтап 

қалды. Қиындығы мол  ткен ғасырдың аяғында 

ауылда Мәдениет үйі, кеңсе пайдалануға берілді. 

К шелерге тасжол т селді. «Степнойда» оннан 

аса ұлт  кілдері тұрады. 90 жылдар басында 

к шіп кеткендер ауылға қайта оралды. К ршілес 

Ресейден, тіпті Германиядан қайтып келгендер 

де бар.  йткені тұрақты жұмыс болғандықтан 

тұрмыс жақсара түсті. Шаруашылық қанат жайды. 

Оған бұрынғы Ащылысай, Қайрақты, Кемпірсай 

елді мекендері қосылды. С йтіп, қабырғалы 

серіктестікке айналды. Тек биылғы жылдың 

зінде облыс орталығынан алты отбасы к шіп 

келді. Олар механизатор, мұғалім, дәнекерлеуші, 

т.б мамандық иелері. Соңғы екі жылда жас маман-

дар қатары артты. Екі агроном, үш мал маманы, 

бухгалтер жұмысқа орналас ты. 2013 жылы ауылды 

таза ауызсумен қамту мәселесі толық шешілсе, 

2014 жылы к гілдір отын жеткізілді. Серіктестікке 

қарасты үш орта мектепке қамқорлық жасалынған. 

4 шақырылымда облыстық мәслихаттың депутаты 

болған А.Т леуов талай сессияларда мәселелерді 

батыл к теріп, олардың оң шешім табуына 

ықпал ете білгендердің бірі. Қоршаған ортаны 

қорғау, жетім балаларға қаржы б лу, ауданда 

орман шаруашылығын дамытуға орай орынды 

ұсыныстары депутат әріптестерінің есінде. Ширек 

ғасырдағы жетістіктері үшін Елбасының Құрмет 

грамотасымен, «Құрмет» орденімен марапат-

талды. 2008 жылы аудандағы қайырылымдылық 

шараларына белсене қатысқаны үшін Елбасының 

дипломына ие болды, Республиканың үздік 

кәсіпкері атанды. Қазақстан Республикасында 

еңбегі сіңген қайраткер атағы тағы бар. Мұның 

бәрі тәуелсіздік жылдарындағы еңбекке берілген 

баға.

Бүгінде облысты басқарып отырған Бердібек ЗАМАНДАС

КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢБүгінгі таңда мемлекеттік «Жұмыспен қамту 

жол картасы – 2020» бағдарламасы аясында 

қаржылық қолдауға ие болып отырған кәсіп иелері 

жұмыс ауқымын кеңейтумен қатар іскерліктерін 

арттыра түсуде. Соның бірі Алматы облысы 

Панфилов ауылындағы «АКНИ» ЖШС  ндіріп 

отырған отандық сүт  німі – «Алтын таңға» деген 

сұраныс артып келеді. 

2009 жылы құрылған серіктестіктің алға қойған 

жоспары сапалы сүт  німін  ндіру болатын. Кәсіп 

иелері нарықтық қатынастағы тауар айналымын 

зерттеп, зерделей келе таңдайға татымды «Алтын 

таң» деген  сауда маркалы қышқыл сүтті сусын 

ндіруге білек сыбана кіріскен екен. Алғашқы 

жылдары аталған  німді  ндіруге қажет заманауи 

құрылғылар алып, үлкен іске дайындалған за-

уытта  ткен жылдан бері қалыпты жұмыс ырға ғы 

қалыптасқан. Бүгінде ел Үкіметінің отандық  німнің 

беделін арттыру үшін «Қазақстан да жасалған» де-

ген атауға ие арнайы акция ұйым дастырып, оған 

кең қолдау к рсетіп отыр ғаны белгілі. Бұл орайда 

тұтынушылар сенімін нығайта оты рып, жоғары 

сұранысқа ие болып отырған сүт  ні мінің бірі 

жоғарыда аталған  «Алтын таң» дер едік.

«АКНИ» ЖШС-нің бас директоры Руслан 

 Устемиров  серіктестік  ндіріп отырған қышқыл сүтті 

сусынның адам ағзасына, соның ішінде ас қорыту 

жұмысын жақсартуға тигізер пайдасы  те зор екенін 

айтты. Табиғи әрі экологиялық таза сүттен жасала-

тын сусынның құрамы биологиялық құндылыққа 

б а й .   « С у с ы н д ы   т а ғ а м   т ү р і н д е   д е   қ о л д а н у ғ а 

болатындығына к з жеткізген тұтынушылардың 

қатары к бейіп, уақыт озған сайын сұраныс  артып 

келеді» деді кәсіпкер. Ол «Жұмыспен қамту жол кар-

тасы – 2020» бағдарламасы бойынша «Эксимбанк 

Қазақстан» банкінен жеңілдетілген несие алып, за-

уыт к лемін ұлғайтып, қуаттылығын арттыруға күш 

салатындықтарын тілге тиек етті.

– Тәулігіне қабылданатын табиғи сүттен 3 мың 

тонна сусын  ндіріліп, Алматы қаласының ірі са-

уда орындары мен Талғар ауданының дүкендеріне 

таратылады. Сақталу мерзімі 3 айға дейін жарамды. 

Қазірдің  зінде облыс шеңберінен шығып, Батыс 

пен Шығыс Қазақстан облыстарынан тапсырыс 

түсіп, отандық  німнің осы  ңірлерге ж нелтіліп 

отырғаны қуантады. Келешекте сүт зауытының 

қуаттылығын арттырып, экспорттық әлеуетін 

к теруді жоспарлап отырмыз, – дейді серіктестіктің 

сауда б лімінің басшысы Шухрат Даутов. 

ЖШС бүгінде «АКНИ-мен» бірлесе еңбек етіп 

отырған «Үш Нұр Бұлақ» газдалмаған жоғары са-

натты таза табиғи минералды су  ндірумен айналы-

суда. «Бұлақ» атты атауға ие 5 литрлік пластикалық 

ыдысқа құйылған м лдір де табиғи таза судың 

отандық  нім қатарын толықтырып қана қоймай, 

тімділік танытуы кәсіпорын жұмысының жандана 

түсуіне айрықша ықпал етуде.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет