Бүгінгі санда: Еділдің бойына қонған ел


елгілі балалар ақыны, жазушы Қастек Баянбай 1936 жылы 15 қараша күні Алматы облысы Алакөл ауданы Талдыбұлақ ауылындажүктеу 16.56 Mb.
Pdf просмотр
бет9/10
Дата15.03.2017
өлшемі16.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

елгілі балалар ақыны, жазушы Қастек Баянбай 1936 жылы 15 қараша күні Алматы облысы Алакөл ауданы Талдыбұлақ ауылында 

дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік университетін тәмамдаған соң шығармашылық еңбек жолының әр жылдарында Алакөл 

аудандық, Алматы облыстық газеттерінде әдеби қызметкер, «Жазушы» баспасында редакция меңгерушісі, «Жалын» баспасында 

бас редактор қызметтерін атқарған. Қаламгердің балаларға арналған «Арғымақ» атты алғашқы жыр жинағы «Жазушы» 

баспасынан жарық көрген. Э.Верхарн, Л.Левчев, С.Михалков, А.Барто, Р.Рождественский, З.Александрова және т.б. бірқатар шетел 

ақын-жазушыларының кітаптарын қазақ тіліне аударған. Қаламгердің туындылары мектеп оқулықтарына енген. Өлеңдеріне ән 

жазылып, ертегілері бойынша мультфильм түсірілген.  «Тәтті сабақ» жинағына 1986 жылы I.Жансүгіров атындағы сыйлық берілген. 

Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамотасымен, «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталған. Сексеннің сеңгіріне шыққан 

мерейтой иесін құттықтап, шығармашылық табыс тілейміз. 

Б

Б

11

№34 (1344) 

25 – 31 тамыз  

2016 жыл


№44 (1354) 

3 – 9 қараша 

2016 жыл

АНА ТІЛІ

ТАНЫМ

Қ

Құрақ көрпе

ұрақ көрпе

Қ

Қ

ұрақ көрпеұрақ көрпе

  зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Мозаика – ең ежелгі  нер дің 

бірі. Ол смальта немесе басқа 

бір асыл шынының түрлі-түсті 

сынықтарынан құ растырылған 

сурет. 

Ежелгі мысыр перғауыны 

Тутанхамонның тағы асыл 

тастар сынығынан құрас-

тырылған мозаикамен әше-

кей ленген-ді. Италия му зей-

ле рінде бір кезде ежелгі ғимараттар қабыр ғаларын 

безендірген мозаикалар  те к п-ақ. Ол кезде үйдің 

т бесіне, еденіне, есігіне түрлі-түсті смальтадан 

құрастырылған ою- рнек салынатын-ды. Кейде тіпті 

кемелердің  зін мозаикамен нақыштайтын. Ежелгі 

Помпей, Пергам қалаларын қазған кезде табылған 

мозаикалар ақ, сары, қара су тастар мен күйдірілген ал 

қызыл қыш-сынықтарынан құрастырылған. Бір үйдің 

едені тұп-тұтас мозаика боп шықты. Онда қалай  болса, 

солай шашылып жатқан гүлдер, жемістер мен жидек 

қалдықтары бейнеленгендіктен, ол «сыпырылмаған 

еден» атанып кетті.К птеген ғалымдардың пі-

кір леріне сүйенсек, адамның 

қар таюы – ағзаға тамақпен бірге 

түсетін керекті заттардың дұ рыс 

сіңбей қалуынан болады екен. 

Нәтижесінде «жарамсыз 

қалдыққа айналып», жасу-

ша  лардағы зат алмасу үде ріс-

терінің бұзылуына алып келеді. 

С йтіп, ағзадағы тіндер мен 

жасушалардың құрылымында  згеріс пайда бо-

латын к рінеді. Медицина мамандарының айтуына 

қарағанда, 45 жастан кейін, ішкі секреция бездерінің 

жұмысы басқа режімге қайта  згеру кезінде адам 

ақуызға бай тағамнан сақтануы тиіс. 

Ақуыз барлық жеміс-жидектерде, к к ністерде, 

жаңғақтарда, күнбағыста және асқабақтың тұқым-

дарында кездеседі. Тағамтанушы Том Сайсе есімді 

азамат 20 жылға жуық мезгілсіз қартайған адамдарды 

емдеген. Сонда ақуыздарды, дәрумендерді және 

минералды заттардың жеткілікті түрде болуын 

қадағалап, ем жасаған. Сынақтан кейін ем алушы-

лар дың денсаулығы жақсарып, күш-қуаты артқанын 

байқаған. 

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

Жанмен жасар бірге, 

Тоқтамай соғар бір де. 

Апам кіші ішік пішті, 

Мен іркітті ішіп біттім.

Апам қанша кіші ішік пішті, 

Мен қанша іркітті ішіп біттім? 

(Жүрек)


ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗАқуыздың пайдасы мол

Мозаика

ҚЫЛҚАЛАМ


Ж а л п ы ,   к о м п ь ю т е р м е н 

жұмыс істеу үшін бейнемони-

т о р   д ы ң ,   ж а з у   ү с т е л і н і ң , 

орын дықтың, тағы да басқа 

заттардың дұрыс орналасуына 

мән бер геніміз ж н. 

О р ы н д ы қ т ы ң   б и і к т і г і , 

арқалығының дұрыс тұруы, 

пернетақтаның тұрған орны, 

дисплейдің к лемі маңызды 

р л атқарады. Экранды әркім  зіне ыңғайластырып 

қойғаны абзал.  мір тәжірибесі к рсеткеніндей, 

к п жағдайда дисплей  те жоғары тұрады, жүйелік 

блоктың үстіне қойылады. Соның салдарынан, 

басты үнемі к теріп отыруға тура келеді де мойын 

омыртқа тұсы ауыратын болады. Жарыққа да мән 

берген ж н. Мамандар б лмеге жарықтың 300-500 

люкс шамасында біркелкі түсуіне ақыл-кеңес береді. 

Негізінен, жарықтың қапталдан түскені қолайлы және 

б лменің т бесі қабырғасына қарағанда ашық болуы 

шарт.


Сабын деген ұғым бізге француздардан келген 

сияқты. Римнің «sapo» с зін соңыра ағылшындар 

«soap» деп қабылдады. Француздар оны – «savon», ал 

итальяндықтар – «sapone» деп атайды. 

Таяуда ғалымдар біздің дәуірімізге дейінгі 

2500 жылдары шумерлік қыш тақта тапты. Онда 

сабын қайнату үдерісі нақтылап жазылыпты. Бұл 

тәсіл ағаштың күлі мен суға қайнатылған майдың 

қоспасына негізделген. Бірақ бұл қоспаның нақты 

атауы болмаған. Оны не үшін пайдаланғандығы 

туралы ешқандай мәлімет сақталмапты. 

Ал Ніл  зені бойында қазба жұмыстары жүргізген 

Мысыр археологтары сабын  ндірісінің пайда 

болғанына кемінде 6 мың жыл болғандығын дәлелдеп 

отыр. Мысыр папирустарында сабынның рецептері 

жазылған екен. Сабынның шыққанына мыңдаған 

жыл  тсе де к птеген халықтар жуынған кезде құмды, 

бұрша ұнын, желім, тары ашытқысын, балшықты 

пайдаланды. Мысалы, сақ әйелдері жуынатын 

ұнтақты кипарис пен балқарағайдан жасағаны 

тарихшыларға белгілі. Оны хош иісті шайырмен, 

сумен араластырып, денелерін ысқылаған.  

Компьютердің орны

Сабын сөзі қайдан шыққан?

БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН 

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

кететін үңгірді тапқанын айтады. 

Ғалым оның ішіне еніп, тереңіне 

біршама бойлаған. Үңгірдің ауызы кең 

болғанымен ар жағы тарыла береді.

Күтпеген жерден ұсақ, қара шарлар 

шығып, оның айналасынан ұша бас-

тайды.  « те қиын болды. Белгісіз 

бір тылсым күш маңыма жиналып, 

денемді қысатын тәрізді» деп еске 

алады ол. Және осындай күштер 

Моңғолиядағы, Алтайдағы, Тибеттегі 

және т.б. жерлердегі  зі ішіне кірген 

үңгірлердің бәрінде де болған. Адамға 

белгісіз тылсым күштер  з әлеміне 

енгізбеу үшін күш қолданатын сияқты 

к рінген. «Ең қызығы сол, дейді 

ғалым, осы шарлардың кейбірі бір 

кезде материалдық күйге енеді екен. 

Мәселен, олар құсқа, адам тәріздес 

гуманоидқа айналады». Оның бол-

жалына қарағанда ТҰН мен оның 

жолаушылары да осылай жер асты-

нан шығады... Алтайдағы жергілікті 

тұрғындар да осыны айтады екен. 

Ал Тибетте Молдашев биіктігі 800 

метрдей болатын тас қақпа тапқан. 

Осының ішінде Шамбалаға кіргізетін 

есік болған, оның к лемі 200х100 

 метрдей. Есікті ашатын арнайы 

сиқырлы с з бар, соны айтса ғана 

ол ашылады.Тибет ламаларының 

айтуына қарағанда, есік  здігінен 

ашылғанда оның ішінен «виманалар» 

ұшып шығады. Санскрит тілінен 

аударғандағы оның мағынасы ұшатын 

аппараттар. Э.Молдашев нақ осыны 

ТҰН болуы мүмкін дейді. Алайда 

оның неге тек ХХ ғасырда ғана пайда 

бола бастаған себебін білмейді. Жер 

бетінде олар адамзат  ркениетінен 

әлдеқайда бұрын пайда бо-

лып, параллелді 

түрде  мір сүріп 

келе жатыр деген 

ғ а н а   қ о р ы т ы н д ы 

жасайды.  рине, бұл 

болжалмен келіспейтіндер 

де к п. Бірақ оны негізсіз емес 

деп есептейтіндер саны да арта түсуде. ҚОРЫТА АЙТСАҚ...

Қ

о р ы т а   а й т қ а н д а ,   Т Ұ Н -ның адамзатқа зияны жоқ 

екендігі к рініп тұр. Барлық 

кездесулер осыған меңзейді. Ұшу кемесі 

адам жасаған технологиялық  німнен 

әлдеқайда жоғары жолдармен (біздің 

түсінігімізде) жасалған. Олар жаман 

пиғылды болса кез келген адамзаттық 

аппаратураны, қаруды, қорғанды 

бұзып, істен шығара алар еді. Алайда 

ондай мақсатты алдарына қоймаған 

сияқты. Демек, адамзатқа жаулық 

қылмақтық ойларында жоқ. Осы 

уақытқа дейін олардың зиянкестігін 

к рген де адам жоқ. Біздіңше, бұл Алла 

тағаланың адам мүмкіндігінің шектеулі 

екен ді гін білдіру үшін жасаған амалы 

сияқты. Сондықтан оның сыры  зіне 

ғана аян. 

ТҰН-ның құпиясы ж нінде діндер 

не дейді екен деген сұраққа келетін 

болсақ, олардың да бағасы әртүрлі. 

Ислам дінінде де ТҰН жындардың 

әрекеті деген ұғым бар. Алайда Құран-

дағы «Жын сүресінде» (Меккеде түскен 

28 аят) жындардың к бі Құранды тың-

дап, Аллаға иман келтіргендігі тура-

лы айтылады. Демек, жынның бәрі 

ібілістің соңынан ермеген, олардың 

да адамды мойындап, оған бас ие-

тіндері к п. Ал ТҰН сондайлардың 

әрекеті болса, одан адамға ешқандай 

жаманшылық жоқ. Оның үстіне Алла 

тағала жынды оттан жаратқаны белгілі, 

ТҰН-ның жарқыраған от (жарық) 

бейнесінде к рінетіні де соның дәлелі 

екендігі айтылады. Дегенмен, ібілістің 

соңынан ерген жындар да бар екенін 

ұмытпайық, олардың міндеті адам-

ды аздыру ғой. Сондықтан ТҰН-ды 

к ргенде адам Аллаға сыйынып, 

жәрдем тілесе оның ешқандай зияны 

болмайтын шығар. Осы уақытқа дейін 

ТҰН-мен байланысқа түскендердің 

бәрі жарқыраған отты к ргенде алды-

мен Аллаға сыйынғанын айтады. 

ТҰН-ның сыры бүкіләлемдік 

құпияға жатса да оны бірлесіп ашуға 

барлық әлем аяқ баспай отыр.  р ел 

бұл сырды жұрттан бұрын  зі ашып, 

құпиясын  з мүддесіне қолданғысы 

келетін сияқты. Мәселен, 1966 жылы 

БҰҰ-дағы АҚШ  кілі К.Кевицки 

с о л   к е з д е г і   Б а с   х а т ш ы   У   Т а н ғ а 

жүгініп, ТҰН-ды зерттеу бойынша 

халықаралық, ұлтүстілік орган құру 

керектігі туралы ұсыныс жасаған. Ара-

да екі апта  тпей жатып, АҚШ  кіметі 

К.Кевицкиді БҰҰ-дағы қызметі-

нен босатуды талап етті.  йткені 

бұл ұсыныс АҚШ-тың  зге елдердің 

бұл іске араласқанын қаламайтын 

ұстанымына қарсы келген. 1975 жылы 

БҰҰ-да Гренада  кілі де осындай 

ұсыныс жасаған, оған да АҚШ қарсы 

шыққан. Осы елде 1947 жылы Розу-

элл қаласының түбінде ТҰН кемесі 

апатқа ұшыраған деген әңгімеге де 

толыққанды жауап берілген жоқ. 

КСРО  зінің ең басты қарсыласы не 

істесе, соны істеген ғой. Сондықтан 

да ол да ТҰН ж ніндегі деректерін 

барынша құпия ұстаған. Жақсыбай САМРАТ,

журналист

Ғылыми-техникалық прогресстің 

(ҒТП) дамуы бойынша адамзат ХХ 

мен ХХІ ғасырға әбден риза шығар. 

Осыған дейін жүздеген ғасырлар 

бойы ат арбадан түспеген адам-

зат баласы айналасы жүз жылда 

сағатына 150-200 шақырымға 

дейін жеткізе алатын автомобиль-

дерге тегіс мінді. Кемемен айлап 

жүзетін алыстарға ұшақтармен 5-6 

сағатта, асып кетсе 10-11 сағатта-

ақ жететін жағдайға қол жеткізді. 

«Айшылық алыс жерлерден, 

Көзіңді ашып-жұмғанша, Жылдам 

хабар алғызды» деген Ыбырай Ал-

тынсарин атамыздың сөзі бір кезде 

қиял-ғажайып болып көрінсе қазір 

қатардағы дүние. Әркім Америкада 

оқып жүрген балаларымен үйде 

отырып-ақ ұялы байланыс теле-

фонмен кез келген уақытта сөйлесе 

береді...

Өткен ғасыр мен осы ғасырдың 

аз жылындағы ҒТП-ның барлық 

жетістігін жәй санамалап шығудың 

өзі бір емес, бірнеше мақалаға жүк 

болар еді. Бірақ біздің айтпағымыз 

ол емес. Біз осынша қиянға құлаш 

ұрып жүрсек те әлі күнге иге-

ре алмаған бір ғаламат туралы 

әңгімелемекпіз. Ол бәріміз білетін 

«Танылмаған ұшатын нысандар» 

(ТҰН). Орысша НЛО-ға құлағымыз 

әбден үйреншікті болғанымен 

біз өз тіліміздегі аббревиатураны 

қолданамыз.

Ғарышкерлер 

де ТҰН-ды көз дерімен 

көріп, суретке түсіргендері туралы 

айтқан. Соның ішінде АҚШ астронавы 

Дж.Макдивитт 1965 жылы оны суретке 

түсіріп алғанын, бірақ пленканы шығарған 

кезде оның ізі де болмағанын айтып, таң 

қалады. Ал қазақ ғарышкері Талғат Мұсабаев 

оны көрдім демесе де ашық ғаламға шыққанда 

кемемен қосатын арқаны үзіліп кетіп, енді 

өлдім ғой деп ойлағанда бір құдірет оның 

қолдарын сатының жақтауына ұстатып 

кеткенін айтады... Ол ТҰН-ның 

әрекеті ме, басқа ма, ол жағы 

белгісіз.

оның неге тек ХХ ға

бола бастаған себеб

бетінде олар адамз

әлдеқайда

л

ғ ажасай

болжалмен

де к п. Бірақ о

деп есептейтіндер саҚОРЫТА А

о р ы т а   а

ның адам

екендігі к

кездесулер осыған ме

адам жасаған технол

әлдеқайда жоғары ж

түсінігімізде) жасал

пиғылды болса кез к

аппаратураны, қа

бұзып, істен шығара

ондай мақсатты алд

сияқты. Демек, ад

қылмақтық ойлар

уақытқа дейін олар

к рген де адам жоқ. Б

тағаланың адам мүмк

ТҰН ҚАЙДАН ШЫҚҚАН? 

Т

ҰН-ның адамзатқа белгілі б о л а   б а с т а ғ а н ы   д а   Х Х 

ғасырдың басы. Оған дейін 

оны к рдік деген деректер тіркелмеген. 

ТҰН-ды арнайы зерттеуге құлшыныс 

жасаған уфология ғылымы да  ткен 

ғасырдың 60-шы жылдарында пайда 

болған. «Танылмаған ұшатын ны-

сан» деген тіркесті ағылшын тілінде 

Unidentified Flying Object деп аударады. 

Осы с здердің бас әрпінен УФО-ло-

гия (UFO) ғылымы шыққан. Бірақ 

уфологияны ғылым деушілерден г рі 

жалғаншы, квазиғылым деушілердің де 

к п екенін айта кетуіміз керек.  йткені 

оның осы күнге дейін ашылған бір 

жаңалығы, лабораториялық әдіспен к з 

жеткізіп, ғылыми тұрғыдан дәлелденген 

еш нәтижесі жоқ. Рас, онымен айналы-

сушылар ТҰН-ның келіп қонғанын 

немесе аспанда к рініп тұрғанын, тіпті 

одан түскен жан иелерін к ргендерді 

тіркеп, олардың әңгімелерін жазып, 

здерінше қорытып отырады.Осы-

дан басқа жетістік жоқ. Жан иелерін 

к бінесе гуманоидтар деп атайды. 

Мұның латын тілінен аударғандағы 

мағынасы «адам сияқты» деген с з. 

лемнің к птеген елдерінде ТҰН-

ды к ргендер және онымен қатынасқа 

түскендерді тіркеп, айтқан с здерін 

жазып алатын уфологтардан басқа 

қоғамдық ұйымдар да бар. Алайда 

олардың бәрінің де деректері ТҰН-ның 

басқа ғаламшарлықтар басқарған ұшу 

аппараты екенін дәлелдей алмай-

ды. Тек болжаммен ғана солай 

болуы мүмкін дейтін санаулы 

ғалымдар ғана. Жерден тыс са-

налы  мір болуы мүмкін деген 

болжалды алға қойып, СЕТИ 

атты зерттеу бағдарламасын 

әлемдік ғылыми қауымдастық 

қолға алған. Соңғы жылдардағы 

компьютерлік технологиялардың 

жоғары мүмкіншілігі жақындағы және 

алыстағы ғарышты осы бағдарламаға 

сәйкес зерттеуге мүмкіндік беріп 

отыр. Алайда соның бәрі ТҰН-ның 

т ңірегінде әлі күнге ешбір сенімді 

жаңалық тапқан жоқ. Біршама та-

нымал уфологтардың бірі, Огайо 

университетінің профессоры Аллен 

Хайнек ТҰН туралы  з байқауларын 

былай деп қорытыпты: «жердің бетінде 

немесе аспанда, ғарышта ұшып жүрген 

танылмаған нысанды немесе жарықты 

к збен қабылдау қалыпты жағдаймен 

қарағанда к ргендердің ғана емес 

мамандардың  здеріне логикалық 

түсінігі жоқ феномен, елес қана деп ұға 

аламыз».

ТҰН-ды зерделеумен бейбіт ғы -

лымнан г рі қауіпсіздік қыз мет тері 

к бірек айналысқан. Соның ішінде 

КСРО-ның КГБ-сы мен Американың 

ОББ оның жүрген-тұрғанын, жасаған 

әре кеттерін к п тіркеген. Екі жақ 

та бұл қарсыластардың  з елдерінің 

қауіпсіздігіне жасаған құпия әрекеті 

емес пе екен деген оймен оны зер-

делеуге үлкен қаражат б ліп, зерт-

теуге тырысқан. Тіпті атып түсіруге 

т а л п ы н ғ а н   ф а к т і л е р   д е   о р ы н 

алған. АҚШ-тың бұл істегі арнайы 

бағдарламасы «К к кітап» (1952 жыл-

дан 1970 жылға дейін) деп аталған, ал 

КСРО-дағы зерттеулер «ААЯ» атауы-

мен белгілі. Ол «аномальные атмос-ферные явления» деген ұғымның бас 

әріптері. Алайда бұл термин КСРО-да 

сіңбей, зерттеулер бізде де «К к кітап» 

атымен белгілі болды. 

1976 жылы АҚШ-та «Ақпарат тың 

еркіндігі» туралы заң шығып, «К к 

кітапта» жасырын болып келген ТҰН-

мен кездесулердің бәрі жария етілді. 

Мұндай оқиғалар 15 мыңға жуық екен. 

 2000-шы жылдардың басында КГБ-

ның да ТҰН-ды бақылау ж ніндегі 

к п жылғы құпиялары жария етілді.

Кезінде құпияға айнал дырылған сол 

фактілердің біршамасына тоқтала 

кетейік.


1984 жылы Астрахан қаласында 

орналасқан  ШҚ (әуе шабуылы-

на қарсы)қызметі Каспий теңізінің 

бойымен 2000 метр биіктікте Иран-

мен арадағы мемлекеттік шекараға 

қарай ұшып бара жатқан нысанды 

бақылайды. Жіберілген сұрау сигнал-

дарына ешқандай жауап берілмейді. 

скерилер мұны қар сыластардың 

жауыздық әре кетіне балап, атып түсіру 

үшін екі бірдей истребительді дереу 

аспанға к тереді. Алайда бұл ТҰН еді, 

истребительдер оны қанша к здесе де 

тигізе алмайды. Оның үстіне жерге жүз 

метрдей т мендікке шұғыл құлдилап, 

и с т р е б и т е л ь д і ң   н ы с а н а с ы н а н   д а 

шығып кетеді. Қазіргі Түркіменбашы 

қаласының маңына жетіп қалған ТҰН-

ды енді әскери тікұшақтармен атып 

түсіруге талпыныс жасалады. Алайда 

ТҰН биікке қайтадан шұғыл к теріліп, 

тікұшақтың оғын да бойына дарытпай-

ды. Одан әрі ашық теңіздің бойына бет 

алып, радардың аумағынан да шығып 

кетеді, ал тікұшақтар болса барлық 

оқтарын шығындаған соң амалдары 

таусылып базаға оралады. 

Дәл осы аумақта 1985 жылы ка-

питан К.Валуев басқаратын радио-

локациялық станса 20 мың метр 

биіктікте тұрған нысанды бақылайды. 

Мұның ТҰН екенін аңғарған әскерилер 

бұл жолы атқыламай, оның барлық 

әре кетін бақылауда ұстайды. ТҰН-ның 

ұзындығы 1 мың метрдей (бір шақырым) 

екені анықталған. Біраз тұрғаннан 

кейін оның бойынан диаметрі  5 метр-

дей болатын дискілер б лініп шығып, 

Түр кіменбашы қаласының маңын дағы 

теңіздің жағасына қонады. 

Теңіздегі патрульдік катерлер 

оған жақын баруға тырысады, алайда 

қашықтық 100 метрдей қал  ғанда ТҰН 

шұғыл к теріліп, бір шақырымдай 

шақырымдық жылдамдықпен АИ-12 

ұшағы жақындап қалған екен.  уежай 

қызметтері екі нысан соғылып қалмас 

па екен деп жандары шығады. Алайда 

ТҰН мен ұшақ бірін-бірі к ре алатын 

қашықтыққа жеткенде алғашқысы 

Шелихов шығанағына қарай шұғыл 

бұрылып, зу ете қалады. Оның соңғы 

жылдамдығын радарлар сағатына 3 

мың шақырым екенін тіркеген, одан 

әрі ТҰН радардың экранынан ғайып 

болады. 


1 9 8 7   ж ы л ғ ы   т а м ы з д а   Л е н и н -

град әскери округының бір топ КГБ 

офицерлеріне Карелиядағы әскери 

б лімнен тегі танылмаған нысан-

ды алып келу туралы айрықша тап-

сырма беріледі. Ұзындығы 14 метр, 

к лденеңі 4 метр, биіктігі 2,5 метр 

болған бұл нысанның қайдан, қалай 

құлап түскендігі туралы ақпарат жоқ. 

Соған қарағанда әскерилер оны атып 

құлатқан болуы керек. Ішін к рейік, 

ашайық десе ешқандай люк немесе 

есік табылмайды, тіпті ондайдың орны 

да болмаған. Басқа амал болмаған соң 

әскерилер оны бұзып ашуға талпы-

ныс жасайды. Бірақ одан да ештеңе 

шықпаған. Ешқандай кувалданың, 

адамзат техникасының соққысы оны 

тесе алмайды. Тек құйрық жағынан 

таң қаларлық істіктер сынып түскен. 

Ең қызығы сол, қыркүйек айында әлгі 

нысан жабық ангарда тұрған жерінен 

ешқандай белгі қалдырмай ғайып 

болған. 


арқылы диалогтық қатынасқа түс-

кенін айтып, дәлелдеген.Ол тіпті 

мұндай қатынасты 1946 жылдан 

бері орнатқанын да айтады. ТҰН 

жолаушыларының емдеу қасиеті ба-

рын да жеткізеді. Алайда, осының 

бәрін айтып, енді тікелей қарым-

қатынастарды ашық к рсетемін деген-

де аяқ астынан қайтыс болады...

Ресейде Елена Ворожбет деген 

мұғалім әйел жатырына жыныстық 

емес жолмен ТҰН-ның қатысуынан 

еркектік хромосомдар еніп, аяғы 

 ауырлап қалғанын айтады.  зінің 

айтуына қарағанда дәл осы кезеңде 

ол ешқандай еркекпен жыныстық 

қатынасқа түспеген. Үш айдан кейін 

белгісіз біреулер оны бір жаққа алып 

кетіп, ішіне ота жасау арқылы шар 

формалы шарананы алып кеткен. 

Соның бәрін сезіп, біліп жатып, 

есінен танып қалған. К зін ашса 

зінің т сегінде жатыр және қарнында 

қызарған «Т» тәрізді із ғана қалғанына 

таң қалады. Дәл осындай оқиға 1986 

жылы Англияда да бір әйелдің басы-

нан  ткен...

ТҰН-ның астық алқаптарына қо-

нып, неше түрлі оюлар салып кет -

кендігі туралы да к п естідік. Ба-

с ы н д а   б ұ ғ а н   с е н б е г е н   к п т е г е н 

адамдар қазіргі технологиялармен 

астық алаңдарына осындай, бір-

біріне ұқсамайтын жүздеген әсем 

оюлар салу мүмкіндігі жоқ екендігі 

дәлелденген соң ғана илануға мәжбүр 

Қарапайым адамның к ргені емес, 

тиісті органдар тіркеген осындай 

нақты к ріністер «К к кітапта» к п. 

Осының бәрі ТҰН-ның бар екендігінің 

бұлтартпас дәлелі. К птеген елдердің, 

соның ішінде АҚШ-тың да, КСРО-

н ы ң   д а   р е с м и   о р г а н д а р ы   о н ы ң 

табиғатта бар екендігін к п уақыт  бойы 

ресми түрде мойындамады.  йткені, 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет