Бүгінгі санда: Елтанымдық атаулар елдіктің белгісіжүктеу 20.17 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата05.04.2017
өлшемі20.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

www.anatili.kz

e-mail: anatili_gazetі@mail.ru

www.twitter.com/anatilikz

www.facebook.com/anatilikaz

№13 (1375)

30 наурыз – 

5 сәуір


2017 жыл

1 9 9 0   ж ы л ғ ы 

н а у р ы з д ы ң   2 2 - с i н е н 

б а с т а п   ш ы ғ а д ы

Сөзi жоғалған 

жұрттың 

өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

Елтанымдық 

атаулар елдіктің белгісі

Қоңыр

Шаңырақ

5-бет

9-бет

11-бет

Түркістанның құдіреттілігі – осын-

да түркі жұртына аты мәлім ғұ лама, да-

наг й, данышпан Қожа Ахмет Ясауи дің 

мәңгілік тыныс тап қан дығы. Халық 

арасында  зірет Сұлтан атанған Қожа 

Ахметтің беделі арқасында Ясы қаласы 

заманында аса маңызды рухани ағар-

тушылық орталығы ретінде танылды. 

Таяуда ежелгі қалада «Түркістан 

– Түркі әлемінің мәдени астанасы» 

жы лының салтанатты ашылуы мен 

Нау  рыз мерекесіне арналған Түркі 

әле  мінің «Наурызнама» іс-шарасы  тті. 

Түркістандағы ұлық тойға жиырма 

үш мемлекеттен 300-ге тарта қонақ 

кел ді. Шетелдік қонақтар мен еліміздің 

мә дениет,  нер қайрат керлері, зиялы 

қауым  кілдері үшін Қожа Ахмет Ясауи 

кесенесі маңында этноауыл ұйым-

дастырылды. Осы жерде тігілген отыз 

үш киіз үй т ңірекке ерекше к рік 

берді. 

Мерекеге қатысушылар, алды-мен, Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне 

бас сұғып, ұлы бабамызға, осында 

жер лен ген қазақ хандарына, батыр-

лары мен билеріне, абыз-әулиелеріне 

құ ран бағыштап, зиярат жасады. 

 Түркі с   тан  тарихи  музейін  аралап,  к не 

жәдігерлермен танысты. 

(Жалғасы 3-бетте)

ҚАЗПОШТА

Индекс


Мерзімі

Аймақ/қала

Аудан/ауыл

Жеке жазылушылар үшін

65367

6 айға


1748,16

1859,94


8 айға

2330,88


3479,92

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367

6 айға


3202,56

3314,34


8 айға

4270,08


4419,12

РУХАНИЯТ


АТАМЕКЕН

Бар тіршіліктің 

 бастауы, еңбектеген 

сəбиден еңкейген кəріге 

дейін асыға күтетін 

жыл басы Наурыз 

табалдырығымыздан 

аттап, төрге озды. 

Көктем күнінің 

шуағымен бар дүние 

оянып, жылуды, 

жылылықты аңсаған 

ұлан-ғайыр қазақ дала-

сы ұлық мейрамымен 

тағы да қауышты. 

Бас шаһарымыз – Аста-

на қаласындағы  Наурыз 

тойы аса ауқымды 

жəне жарқыраған 

сəн-салтанатымен 

ерекшеленді. 

Ұлттық нақышпен 

безендірілген қала 

көшелері ұлық 

мейрамның мəртебесін 

паш еткендей. 

Елордадағы мерекелік 

бағдарлама «Хан 

Шатыр» жанында 

ашылған  этноауылда 

киіз үйлер тізбегімен 

көш түзеп,  «Қазақ 

елі» монументінің 

алдындағы салт-

дəстүр көріністерімен 

көз тартты. Елбасы 

Н.Назарбаевтың тікелей 

қатысуымен аталып 

өткен Ұлыстың Ұлы 

күні елордалықтарға 

айрықша көңіл-күй 

сыйлады. 

«Қазмедиа орталығында»  ткен 

салтанатты кеште Ақпарат және 

коммуникациялар министрі Дәурен 

Абаев с з алып, «Ел Арнаның» 

бола шағынан зор үміт күтетіндігін, 

телеарна ең алдымен ұлтқа қызмет 

етуі қажеттігін, ұлттық құндылық-

т а р  ы м ы з д ы   д ә р і п т е у ,   к е ң і н е н 

 наси хаттау бүгінгі күннің талабы 

екендігін қадап айтты.

«Бүгінде телевизия қоғамдық 

сананы қалыптастыруға ықпалы 

зор, қуатты құрал екені белгілі. 

Осы құралды ұлт мүддесіне, ұрпақ 

тәрбиесіне ұтымды пайдалана білу 

Мемлекет басшысы алға қойған 

басты міндеттердің бірі. К рерменге 

тек қана  зіміздің отандық к ркем 

және деректі фильмдерді ұсынатын 

танымдық арна осы мақсатта ашы-

лып отыр. Алтын қорымызды бүгінгі 

ұрпақ игілігіне жаратуды к здеген 

жаңа арнаны елдің арнасы болсын 

деген ниетпен «Ел Арна» атадық. 

Жаңа телеарна  ткен буынға оңды 

әсер еткен Шәкен Айманов, Мәжит 

Б е г а л и н ,   А б д о л л а   Қ а р с а қ б а е в «ЕЛ АРНА» – ЖАҢА АРНА

ТҮРКІСТАН 

ТӨРІНДЕГІ ҚАУЫШУ

Жақсылықтың жаршысы Наурыз айы əдеттегідей жағымды жаңалыққа толы 

болды. Еліміздегі телеарналардың қатары көбейіп, елдік, ұлттық рухты насихат-

тайтын «Ел Арна» телеарнасы көрерменіне жол тартты. 

Қасиетті, киелі Түркістан. Оның тарихы əріде жатыр. 

XV-XVI ғасырларда өмір сүрген əйгілі дін қайраткері, саяхатшы, тарих-

шы Рузбихан Исфахани «Түркістан – ең əйгілі ел. Сейхун жағалауындағы 

Түркістан отыз қамалдан тұрады. Сейхуннан тартылған арықтардың 

бойындағы қамалдар нағыз пейіш бағы іспеттес» деп жазған еді. 

сияқты майталмандардың туын-

дыларын бүгінгі ұрпаққа кеңінен 

насихаттауға тамаша мүмкіндік 

тудырмақ. Сонымен қатар біздің 

мақсатымыз – білім, ғылым,  нер 

саласына арналған деректі фильмдер 

мен танымдық бағдарламалардың 

к рерменге барынша қолжетімді 

б о л у ы н а   ы қ п а л   е т у ,   е л і м і з д і ң 

ақпараттық кеңістігін  з туынды-

ларымызбен қамту. Бұл арнаның 

ашылуы кино саласындағы жас 

мамандар үшін де үлкен қолдау деп 

білемін. Енді олардың шығарма-

лары халықтың назарына кеңінен 

ұсынылатын болады. Сол үшін жо-

баны ұйымдастыру жұмыстарына 

атсалысқан барлық азаматтарға 

алғыс айта отырып, жаңа арнаның 

ха лықтың арнасына айналуына 

тілектестігімді білдіремін» деді 

 министр  Д.Абаев.

«Хабар» агенттігінің Басқарма 

т райымы Алмагүл Ахметжанова 

тұсаукесер рәсіміне қатысушыларға 

алғысын білдіріп, «Ел Арнаның» 

эфирінен алтын қорда сақталған, 

– Қымбатты бауырлар, қадірлі қазақ-

стандықтар. Ұлыстың Ұлы күні баршамызға 

бақ-береке әкелсін. Еліміздің ендігі жиыр-

ма бес жылдығын бүгінгіден де табысты, 

қарқынды дамумен қарсы аламыз деген 

үміттемін.  рине, ол үшін халқымыздың ай-

рандай ұюы мен отансүйгіштігі қажет. Сонда 

ғана біз ата-бабаларымыздың асқақ арманы 

мен аманатын орындап, олардың т ккен 

тері мен анамыздың ақ сүтін адал ақтайтын 

боламыз. Еліміздің әрбір шаңырағы қуаныш, 

шаттыққа кенеліп, Ұлыс оң болсын, ақ мол 

болсын.  з-Наурыз құтты болсын! – деген 

Н.Назарбаев күллі Қазақстан халқын мере-

кемен құттықтап, ел-жұртқа жүрекжарды 

лебізін білдірді.

Наурыз мейрамы еліміздің барлық  ңір-

лерінде салтанатты жағдайда атап  тілді.

Осылайша, Ұлыстың Ұлы күнін бүкіл 

халқымыз құшақ жая қарсы алды. Аталар 

мен ақ жаулықты аналардың батасымен, ақ 

тілеулі қасиетті дәмімен, ырыс-құт әкелер ақ 

таңымен бірге келген  з Наурыз елімізге бақ 

болып енсін!  

х а л ы қ а р а л ы қ   ф е с т и в а л ь д а р д а н 

жүлдемен оралған кинотуынды-

лар, жас ұрпақтың таным-түсінігін 

дамытатын деректі дүниелер, жас 

режиссерлердің шеберлігін шың-

дайтын үздік еңбектер беріле тінін 

атап  тті. Қоғам қайраткері, филоло-

гия ғылымының докторы Мырзатай 

Жолдасбеков  з ой-пікірін ортаға 

салды.


Соңынан тұсаукесер рәсіміне 

қа тысушы лардың  назарына  қазақ-

тың к рнекті композиторы Шәмші 

 Қал даяқовтың  мірінен сыр шер -

тетін « н-аға» фильмі тарту етілді.

«Хабар» агенттігінің аясын-

д а   м і р г е   к е л г е н   « Е л   А р н а н ы » 

«Galam TV» интернет-теледидары 

порталының, «ОTAU TV» ұлттық 

жерсеріктік опера торы желісінің 

абоненттеріне арналған тегін пакет 

құрамында 37-арнадан, сондай-

ақ бүкіл республика аумағында 

қолжетімді сандық спутниктік хабар 

таратудың екінші мультиплексінен 

к руге болады. 

«Ел Арна» – елдің арнасы. Енде-

ше бұқара ха лық пен үндес, сырлас 

арнаның ғұмыры ұзақ болғай!

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

АШИДЫ ЖАНЫҢ...

ҰЛЫСТЫҢ ҰЛЫ КҮНІ

жаңару мен жаңғыру

ҮКІЛІ ЫБЫРАЙДЫҢ 

«ҚАЛДЫРҒАНЫ» 

қалай айтылып жүр?

Жүрісі үстінен су төгілмес жорғадай жайлы жеңіл машина 

баяу сырғып келеді. Сынықсүйем ашылған терезеден соққан 

самал жел тұла бойыңды рақат бір сезімге бөлеп, жаның жай 

тапқандай. Машинадағы радиодан əн төгіліп тұр. Қоңыр əуен, 

қоңыр əн. Бір кезде əлдебір əн басталды. 

уелі әуені.  сімдік біткен-

нің ұшар басын жұлмалаған 

дауыл, содан соң шұрқы рай 

кісінеген жылқы үні.  л де қайдан 

дабыл қағылып, сы быз ғы шегін 

тартты. Содан соң ән бастал-

ды. Кәдімгі Үкілі  Ыбы райдың 

«Қалдырғаны». Тек соңғы кезде 

оңбай  згеріске түскен.  уелгі 

ән падишасы Үкілі Ыбырайдың 

зіне ғана тән асқақ әуен, шы-

мыр иірім, терең мазмұн басқа-

ша к рініс тапқан. Қазіргі но-

бай сазды әуеннен г рі жеңіл, 

жүйрік ырғаққа құрылған. Ар-

тына  лмес мұра қалдырған 

Үкілі Ыбы райдың ғажайып 

туындысының бәлкім, жұқанасы 

ғана бар.  уен жетегіндегі с з 

де, әр с здің астарындағы қат-

пар  лы қалың ой да жұқарған, 

жеңілдетілген, мазмұны ауысып, 

мағынасы солғын тартқан, яки, 

басқа кейіпте. 

– Қытайда мұндай қиянатқа 

жол берілмейді, – дейді Қытай 

еліне еңбегі сіңген әнші Т кен 

Ілияс. – Қазіргі тілмен айтқанда 

авторлық құқық бар, әркімнің 

т л туындысын қорғайтын ар-

найы заң бар. Тіпті бәрін былай 

қойғанның  зінде туған халқына 

к л-к сір қуаныш сыйлаған, 

артына  лмес мұра қалдырған 

асылдардың ғажап туындыларын 

згертуге ешкімге мұндай құқық 

берілмесе керек. Егер шынымен, 

сазгер болсақ, к кірегіңде әннің 

күбісі күмпілдеп тасып, т гіліп 

тұрса,  зің жаңа әуен шығарып 

ал. Соған лайық с з жаз. С йт 

те, тыңдаушы табылса, айта бер. 

Ал  ткенді  зіңше жаңғырту, 

сұраушысы жоқтай құлағын 

кесіп құнтитып, мұрнын кесіп 

шұнтитіп қорлау, әрі-беріден соң 

адамгершілікке де жатпайды ғой. 

Талай сахнаның т рінде 

т гілтіп ән шырқаған Т кен 

Ілиястың бір пікірінде артын-

да жоқтаушысы жоқ болғасын 

деген де ой айтылды. Неге жоқ 

б о л с ы н ? !   А л ғ а ш қ ы   к ү й і н д е 

тыңдаған, таза кезінде тамсанып, 

ән толқынында тербелген ел бар, 

жұрт бар. 

–  з басым халық әндерімен 

бірге Біржан салдың, Ақан 

серінің әндерін сүйіп орын-

дай мын. Қазір ән таңдаудың 

з і   ә у п і р і м д е п   а т қ а р ы л а -

тын, санаға салып салмақ-

тап, сүзгіден  ткізетін үлкен 

 шаруа, – дейді әнші, Қа зақ-

стан  Рес  публикасының  Мәде-

н и е т   қ а й р а т к е р і   М е р е к е 

 Бекма   ғамбетов,  –  таза  нер  кір-

пияз, таңғы шықтай м лдіреген 

та за  лықты  ғана  ұнатпақ. 

Ертеректе теледидарда да, ра-

диода да музыка редакциясы бо-

латын. Сонда қазақ  нерін былай 

қойғанда, алыс-жақын шет елдің 

сан алуан ағымдағы ән әлемін 

бес саусағындай білетін білгірлер 

сарапқа салатын. Ол жерде бұра 

тарту, бүйрегі бұру жоқ.  міршең 

нер ғана  ріс жаймақ. Ал бы-

лайша «Қалдырғанды» қорлау, 

жалғыз «Қалдырғанды» ғана 

емес, барлық мұраны мансұқ ету 

нерліні  рге шығармайды. Осы 

пікірімізге, сіз де қосыларсыз

қадірлі оқырман!.. 

Байқал БАЙ ДІЛОВ

ҰЛТТЫҚ 


ЖӘДІГЕРЛЕРІМІЗ 

ҚАЛАЙ САҚТАЛЫП 

ЖҮР?

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

«Ана тілі» газетіне жазылу жалғасуда


2

№13 (1375)

30 наурыз – 5 сәуір

2017 жыл


АНА ТІЛІ

ЕСТЕ БОЛСЫН...

БӘРЕКЕЛДІ!

ЗЕРГЕРЛІК 

ӨНЕРГЕ ЗЕР САЛСАҚ...

ҰЛЫБРИТАНИЯ ЕЛШІСІ 

ҚАЗАҚША ҚҰТТЫҚТАДЫ

Елбасының биылғы Жолдауы елімізде ғана емес, 

алыс-жақын шет мемлекеттердегі саясаттанушы-

лар мен сарапшылардың, қаржыгерлер мен эконо-

мист мамандардың назарын аударуда. 

Маңызды құжатты жан-жақты талқылап, оның 

ерекшеліктері мен жаңалықтарын, басым бағытта-

рын әңгіме арқауына айналдыруда. Мәселен, 

 жуырда Исламабад қаласында «Марриотт Исла-

мабад» қонақүйінде Қазақстан Республикасының 

Пәкістан Ислам Республикасындағы Елшілігі Елба-

сының «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 

бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына Жол-

дауы бойынша брифинг-семинар  ткізді.  

Шараға Пәкістанның жетекші сарапшылары мен 

бұқаралық ақпарат құралдарының  кілдері қатысты. 

Атап айтқанда, Исламабад қаласы  Саяси зерттеу-

лер институтының бас үйлестірушісі И.Шахзад, 

«Diplomatic Insight» журналының редакторы 

Ф.Асиф, «Dispatch News Desk» журналының бас 

редакторы А.Харун, «Global Affairs» журналының 

атқарушы директоры, Белуджистан провинция-

сы парламентінің экс-депутаты Ф.Шах, «Weekly 

Election Times» газетінің бас редакторы С.Хуссейн 

Шах, «Pakistan Observer» редакторы  Н.Хан және т.б.

Брифинг барысында тұрақты экономикалық 

суге және Қазақстанның 30 бәсекеге қабілетті 

елдердің қатарына кіруге бағытталған негізгі бес 

басым дықтар әңгіме арқауына айналды. Пәкістан-

дық сарапшылар мен журналистер Президент 

Жолдауының барлық басымдықтары бойынша 

пікір білдіріп, технологиялық жаңғырту шеңберінде 

 Қа зақ стандағы жаңа  згерістер барысын оң 

бағалады.

І с - ш а р а   с о ң ы н д а   қ о н а қ т а р ғ а   Қ а з а қ с т а н 

Респуб ликасының Тұңғыш Президенті –  Елбасы 

Н.Назарбаев тың кітаптары, «EXPO-2017» халықара-

лық к рмеге арнаған материалдар, т.б. тарту етілді.Аяжан ТІЛЕКҚАБЫЛҚЫЗЫ

АПТА-ШОЛУ

кездесу барысында DIFC қызметімен және  

орталықтың бұдан әрі қарай даму перспекти-

васымен танысты.

Нұрсұлтан Назарбаев Астана халықаралық 

қаржы орталығының жұмысын ұйымдастыру 

барысында біздің еліміз Біріккен Араб 

мірліктерінің тәжірибесін зерттеп, қолданып 

отырғанын атап  тті. Сондай-ақ орталықтың 

жұмысын одан әрі тиімді жүргізу мақсатымен 

бірқатар шаралар іске асырылғанын айтты.

Елбасы Астана орталығы базасында 

құрылатын Еуразия аймағындағы жетекші 

қаржы құрылымы ретінде Астана халықаралық 

қаржы орталығын дамыту ж ніндегі  з ойла-

рын ортаға салды. Келісс з соңында тараптар 

екіжақты ынтымақтастықтың нәтижелері мен 

дамыту барысын талқылады. 

***

Наурыз мерекесі күндері Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев  збекстанның Президенті Шавкат 

Мирзиеевпен кездесті. Н.Назарбаев  збекстан 

Президентінің Қазақ еліне жасаған ресми сапа-

рына сәттілік тілеп, Ш.Мирзиеевтің Мемлекет 

басшысы ретінде Қазақстанға алғаш рет келіп 

отырғанын атап  тті.

– Президент ретіндегі Сіздің алғашқы 

мемлекеттік сапарыңыз Наурыз мейрамымен 

және елдеріміз арасында дипломатиялық 

қарым-қатынастың орнағанына 25 жыл толған 

кезеңмен тұспа-тұс келіп отыр. Қазақстан 

збекстан делегациясы сапарының жемісті 

болуы үшін барлық жағдайды жасауға әзір. 

Қазақстан  зінің стратегиялық серіктесі, 

к ршісі әрі бауырласы –  збекстанның 

СҮЙІНШІ!


ТОПЖАРҒАН

ШОРМАНОВТАР 

ШАҢЫРАҒЫНЫҢ ШАТТЫҒЫ

ӘН САЛСАҢ, 

ДИМАШТАЙ САЛ!

Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесі қарсаңында 

Еңбекшіқазақ аудандық перзентханасында Алма-

ты облысының екі миллионыншы тұрғыны  мірге 

келді. 

Диас Шорманов пен Жарқынай Еменақынованың 

отбасында дүниеге келген облыстың екі милли-

оныншы тұрғынын аймақ басшысы Амандық 

Баталов перзентханаға арнайы барып құттықтады. 

«Сондықтан сіздерді үлкен қуаныштарыңызбен шын 

жүректен құттықтаймын. Кішкентай нәрестеміз 

тәуелсіз еліміздің бетке ұстар азаматы болсын. 

Шаңырақтарыңыздан шаттық пен бақ-береке 

кетпесін. Еліміз аман болып, халқымыздың саны 

к бейе берсін» деген тілегін жеткізді. Бұл қуанышты 

жаңалықтың әз-Наурыз мерекесі қарсаңында 

болғаны қандай жарасымды! Наурыздың қасиеті мен 

берекесі де осында ғой. Еліміздің күміс к мей әншісі Димаш 

Құдайбергеновтың Қытайдағы «Мен әншімін» 

байқауында сәтті  нер к рсетуі ел мерейін 

асқақтатқаны с зсіз. 

Димаш жуырда аталмыш байқаудың «Азияның 

ең танымал орындаушысы» сыйлығын жеңіп алды. 

Қазақ дауысының қандай болатынын қалың қытайға 

танытқан әншіміздің талабына нұр жаусын дейміз. 

Талантының арқасында туған халқының мәртебесін 

биіктетіп жүрген жастарға қашанда қолдау 

к рсетуіміз керек. Заманында  міре Қашаубаевтар 

Парижді тамсандырғанда қуанбаған қазақ болмаған 

шығар. Елді  нермен таныту деген осы. Осындай-

дан кейін фонограмманың арқасында әнші атанып 

жүргендерге: « н салсаң, Димаштай сал!» дегің 

келеді екен.

Қарағанды қаласындағы Достық үйінде 

«Зергер» к рме байқауы  тіпті. Бұл шараға 

Қазақстанның түкпір-түкпірінен зергерлер 

қатысқан екен.  

Қазақстан Қол нершілер одағының т рағасы, 

Дүниежүзілік қол нершілер кеңесінің Орталық 

Азия бойынша вице-президенті Айжан Бекқұлова 

мұндай байқаулардың  ткізіліп тұруы аталған 

нердің дамуына серпін беретінін айтыпты. Иә, 

шын мәнінде зергерлік  нерге жете мән бергеніміз 

абзал. Осы  нерді қазіргі тілмен айтқанда 

«бренд» деңгейіне жеткізіп, неге  ркендетпеске? 

Мүмкіндіктер жоқ емес, бар ғой. Тек соларды 

тиімді пайдалана білсек болғаны...

Қазақстандағы Ұлыбританияның елшісі Кэролин 

Браун әз-Наурыз мерекесіне орай құттықтауын 

мемлекеттік тілімізде жолдапты. Кэролин Браун 

ханымға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. 

Елімізде қызмет бабында жүрсе де Ата Заңы-

мызды сыйлап, қазақ тіліне деген құрметін осы-

лайша білдірген британиялық азаматшаның бұл 

ісі мемлекеттік тілде с йлемейтін шенеуніктеріміз 

бен депутаттарымызға үлгі боларлықтай-ақ. 

«Қазақ тілі  те әдемі, к ркем тіл. Оны үйренуге 

к бірек уақытымды б лсем деймін» деп ағынан 

жарылғанының  зі неге тұрады. Елімізде осынау 

к ркем тілімізді менсінбей, тіпті үйренгісі де кел-

мей жүрген лауазым иелерінің бар екені қайран 

қалдырады. Үлгі к рсетуді  зімізден бастасақ, 

қанеки. 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ӨРІСІ

Жақында  Дубай қаласында Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев Біріккен Араб Əмірліктерінің 

Вице-президенті, Премьер-министрі, Дубай 

əмірлігінің билеушісі, шейх Мұхаммед бен 

Рашид Əл Мактуммен кездесті. Жоғарғы 

деңгейде өткен келіссөзде тараптар екі 

жақты ынтымақтастықтың қазіргі хал-

ахуалын талдап, сауда-экономика, қаржы 

жəне инвестиция салаларындағы өзара 

іс-қимылдың келешектегі даму үрдістерін 

талқылады. 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

халқына бақ-береке тілеп,  сіп- ркендеуіне 

ниеттестік білдіреді. Біз келешекте екіжақты 

б а й л а н ы с т а р   а я с ы н д а   ж е м і с т і   қ а р ы м -

қатынас орнайды деп сенеміз. Қазірдің 

зінде мемлекетаралық әріптестікті нығайту 

бағытында нақты жұмыстар жүргізілді. Атап 

айтқанда, елдеріміздің арасындағы сауда 

айналымының к лемі  скені айқын байқалады, 

шекараларымыз арқылы  ткізу мүмкіндігі 

артып,  німдердің жаңа түрлері жеткізілуде, – 

деді Қазақстан Президенті.

з кезегінде  збекстан Президенті 

Ш.Мирзиеев қонақжайлық к рсеткені 

үшін Қазақстан Президенті мен халқына 

алғысын білдіріп: «Сіз былтыр Самарқандқа 

жасаған сапарыңыз кезінде Қазақстан мен 

збекстан әрдайым бірге болады деп айтқан 

едіңіз. Сол с зіңіз екі елді жақындастыра 

түсуге жол ашты,  збек халқы нағыз достың, 

бауырластың ықыласын сезінді. Сіздің 

беделіңіздің арқасында Қазақстан БҰҰ 

Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі 

болып сайланды. Барлық бастамаларыңызды 

збекстанның қолдайтынына сендіремін. 

Қазіргі кезде  ңірлік ынтымақтастыққа 

зор мән беріліп отыр. Бүгінгі кездесуіміз 

елдеріміз арасындағы одан арғы  зара тиімді 

іс-қимылға негіз болады деп үміттенемін» 

деді.


Елбасы Н.Назарбаев  збекстан басшы-

сы Ш.Мирзиеевпен кеңейтілген құрамда 

келісс з жүргізіп, оның барысында тараптар 

қарым-қатынасты дамытудың стратегиялық 

бағыттарын талқылады. Кездесу соңында 

екі елдің басшылары бұқаралық ақпарат 

құралдары  кілдері үшін бірлескен брифинг 

ткізді.


Ресми кездесу Елбасымыз Ш.Мирзиеев-

пен бірге Наурыз мерекесін тойлап жат қан 

әсем Астананың к рнекті орындарын ара лауға 

ұласты. «Астана Опера» мемлекеттік опера 

және балет театрында болып, «Қыз Жібек» 

операсының дайындығын к рді. Одан кейін 

Назарбаев Университетінде болған екі елдің 

прези денттері білім ордасының даму жоспа-

рымен,  неркәсіпті автоматтандыру зертха-

насымен, оқу орнының зерттеушілік жоба-

ларымен және физика-математика зертхана-

сымен танысты. Ш.Мирзиеев университеттің 

құрметті қонақтар кітабына қолтаңбасын 

қалдырды. Қазақстан мен  збекстан басшы-

лары қаланың к рнекті орындарын аралап 

к рген соң «Астана ЭКСПО-2017» к рме 

кешені құрылысының барысымен және оның 

шағын макетімен танысты. Соңында Мемле-

кет басшысы «ЭКСПО-2017» халықаралық 

к рмесіне  збекстанның кең ауқымда 

қатысуы ж нінде шешім қабылдағаны үшін 

Ш.Мирзиеевке алғыс білдіріп, бұл  збекстан 

Республикасына  зінің зор жетістіктерін бүкіл 

әлем алдында паш етуіне мүмкіндік беретініне 

сенім білдірді. Екі елдің халқы да бұл кездесу 

Қазақстан мен  збекстанның кең ауқымды 

ынтымақтастығын жаңа деңгейге к тереді деп 

үміттеніп отыр. 

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет