Бүгінгі санда: Орыс мектебінде тарихымызды қалайжүктеу 16.43 Mb.
Pdf просмотр
бет2/11
Дата24.03.2017
өлшемі16.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Сейілбек МҰСАТАЕВ,

шолушы, саяси ғылым докторы

ЕЛ ДАМУЫНЫҢ 

ЖАҢА КЕЗЕҢІ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 

РЕФОРМАЛАР БАҒДАРЛАМАСЫ

ЕЛБАСЫ ЖƏНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

секіруге дайындау орталығының аға мама-

ны Р.Рамазанова, актриса С.Бақаева және 

маң ғыстаулық журналист В.Мирланқызы 

қатысты. 

Салтанатты іс-шара к теріңкі к ңіл күй-

мен, жарасымды әзіл-қалжыңмен, гитара 

сүйемелдеуімен орындалған әсем әнмен 

к мкеріліп, тартымды әңгімеге ұласты. 

Мем лекет басшысы еліміздің қалыптасуы 

мен дамуындағы әйелдердің баға жетпес 

р ліне тоқтала келіп, оларға денсаулық, 

сүйіспеншілік, бақ-береке және табыс 

тіледі: «Сіздер арқылы мен еліміздің барлық 

әйелдер қауымын құттықтап, денсаулық, 

отбасында бақыт және татулық тілеймін. 

Экономиканың түрлі салаларында, әсіресе 

ағарту, денсаулық сақтау, мәдениет, биз-

несте жұмыспен қамтылғандардың 52%-

ынан астамын әйелдер құрайды. Олар 

депутаттардың, басшылардың арасында да 

к п, ал мемлекеттік қызметшілердің тең 

жартысынан астамы – әйелдер. Осылайша 

олар к птеген шешімдерді қабылдауға атса-

лысады. Сол үшін менің алғысымды қабыл 

алыңыздар» деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақ халқы «Жұмақ – ананың табаны-

ның астында», «Ана бір қолымен бесікті, 

бір қолымен әлемді тербетеді» деп, қашанда 

ананы құрметтеген, қызды мәпелеген халық. 

Ұлт к шбасшысы бүгінде әр саланың тізгінін 

ұстап отырған аналар отбасының қазығы 

деп, нәзікжандылар мансап қуып кетпей, 

ұрпақ тәрбиесін ұмытпауы тиіс екеніне 

Мерекелік кездесуге Мемлекеттік хат-

шы, Президент жанындағы  йелдер істері 

және отбасылық-демографиялық саясат 

ж ніндегі ұлттық комиссия т райымы 

Г. бдіқалықова, Парламент Мәжілісінің 

депутаты, Бала құқықтары ж ніндегі 

уәкіл З.Балиева, Ұлттық экономика вице-

министрі М. білқасымова, Антарктидадағы 

ш ы ң ғ а   Қ а з а қ с т а н н ы ң   т у ы н   т і к к е н 

микробиолог-ғалым  .Ерназарова, биыл 

Алматыда  ткен Универсиаданың чемпи-

оны А.Шевченко, Солтүстік Қазақстан 

облысы Возвышенко орта мектебінің 

директоры И.Седова, «Жас Атамекен» 

жас кәсіпкерлер клубының президенті 

З.К кжанова, Қызылорда облысының 

ақыны Т.Қабылша, Т.Жүргенов атындағы 

Қ а з а қ   ұ л т т ы қ   н е р   а к а д е м и я с ы н ы ң 

 магистранты М.Галицкая, «Теңізшевройл» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

Адам ресурстары басқармасының бас 

м е н е д ж е р і   Ш . А л т ы б а е в а ,   а у д а н д ы қ 

аурухананың бас дәрігері Қ.Разиева, 

«Астана балет» театрының жетекші ба-

леринасы М.Буканова, к пбалалы ана 

О.Мұқашева, қобыздан халықаралық 

байқаулардың жеңімпазы А.Тәжібаева, 

Кәмелетке толмағандар ісі ж ніндегі маман-

дандырылған ауданаралық сот т райымы 

Н.Раззақ, Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 

академиялық опера және балет театрының 

әншісі О.Давыденко, Қазақстан Респуб-

ликасы Қарулы Күштерінің Парашютпен 

Биыл Елбасының Қазақстан халқына арнаған 

Жолдауында кәсіптік-техникалық білім беруге 

к ңіл б лінді. Құптарлық жайт. 

«Кәсіп түбі – нәсіп» деп атам қазақ тегін 

айтпаған ғой. Мемлекеттің жасап отырған 

мүмкіндігінен екі қолға бір күрек таба алмай 

жүрген жастарымыз қапы қалмауы керек. Қазір 

жер-жерде осы сала бойынша нақты шаралар 

қолға алынуда. Мәселен, Атырау облыстық 

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

басқармасының басшысы Еркін Шпанов баспас з 

бетінде облыс бойынша мемлекет тарапынан 

500 жұмыссыз кәсіптік-техникалық бағытта 

оқытылатынын мәлім етті. Бүгінгі заман «Алма 

піс, аузыма түс» деп қам-қарекетсіз отыратын за-

ман емес. Белгілі бір кәсіпті меңгеріп алып, нәпақа 

табуды ойлайтын заман. 

«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» басқарма 

т рағасы орынбасарының отбасы қолдағы 

мүмкіндікті пайдаланып т менгі несиемен 

бірден үш пәтер сатып алғаны туралы отандық 

бұқаралық ақпарат құралдары шулап жазды. 

Ал елімізде баспанаға қол жеткізе алмай, зарығып 

жүргендер қаншама? «Қолдан келсе, қоныштан бас» 

дейтін пысықайлар ондайларды ойлап қайтсін. 

Шынтуайтына келгенде, «Тұрғын үй жинақ банкі» 

халықтың игілігі үшін ашылды емес пе. Сірә, осы 

мақсатынан айнымағыны абзал.  йтпесе, «Алтын 

к рсе, періште жолдан таяды» дегеннің кері бұл. Алматыдағы Мемлекеттік орталық музей-

де «Халық жүрегіндегі қаламгерлер» атты 

к рме ашылды. К рмеге Мұхтар  уезов, 

Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, Дихан 

білев секілді к рнекті ақын-жазушылардың 

қолжазбалары, сүбелі туындылары, әдеби 

мұралары, фото-шежірелік деректер қойылды. 

Музейдің мұндай игі істі қолға алғаны дұрыс бол-

ды. Бүгінгідей жаһандану заманында ұлт әдебиеті 

кеңінен насихатталуы керек-ақ.  йткені әдебиетте 

халқымыздың болмыс-бітімі, дүниетанымы, рухани 

қайнар бастаулары, ал ең бастысы тілі жатыр емес 

пе? Жас ұрпақ мұндайдан бейхабар болып  ссе, 

үлкен  кініш сол. К рмеден б лек, насихаттың 

бұдан  зге де түрлеріне ден қойсақ, құба-құп болар 

еді.  йткені ұлтты  сіретін де,  ркениеттік дәрежеге 

жеткізетін де әдебиеті ғой. Осыны естен шығармасақ 

екен. 


Шырайлы Шымкентте студенттер арасында инно-

ва циялық идеялар байқауы бастау алды. 

Шаһар басшысы Ғабидолла  бдірахымов 

баспас з бетінде бұл шара дарынды жастардың 

әлеуетін дамытуға, студенттерді ғылыми жұмыспен 

шұғылдануға ынталандырып, идеялары мен жоба-

ларын жүзеге асыруға мүмкіндік беретінін айтты. 

Кім біледі, мүмкін осындай студенттердің ара-

сында «Фейсбук» әлеуметтік желісін университет 

қабырғасында жүріп-ақ ойлап тапқан Цукербергтер-

дей таланттар табылып қалар. «Бұлақ к рсең, к зін 

аш» дегендей,  зіміз сондайлардың к зін аша алмай 

жүрген шығармыз? Ойланатын мәселе. Иә, шыны-

мен, біздің елде  зіміздің Цукербергтер неге жоқ? 

Жуырда Павлодар облысы әкімінің аймақ жұрт-

шылығымен есептік кездесуінде Евгений Азаров 

есімді қала тұрғыны шаһардың қақ ортасын алып 

жатқан Кутузов пен Ленин к шелерінің атауын 

згерту ж нінде бастама к терген болатын. 

Ойлап қарасақ, Павлодарда атауын  згертуге 

сұранып тұрған к шелер  те к п. Кеңестік кезеңнен 

мұрты бұзылмай тұр. Ал уақыт болса сырғып  тіп 

жатыр. Негізі, облыс орталығын қазақыландыруды 

осындай к шелерден, тіпті керек десеңіз, қаланың 

атауынан да бастап кеп жіберсе, несі айып? 

Азаровтың бұл мәселені к тергені жарасымды бол-

ды.  зге ұлт  кілінің ортаға салған ұсынысы к ңілден 

шықты. Тұрып жатқан жеріңді сыйлап, құрметтеу 

осындайдан басталса керек-ті. Азаровтан ұят болма-

сын, к ше атауын тездетіп  згертейік. 

ӘЛЕМНІҢ ЖАРЫҒЫ

тоқталды: «Жаңа заманда адам капиталы, 

білімді, білікті ұрпақ ең  басты байлық деп 

айтып келеміз. Халықтың саны к п, сапасы 

жоғары болуы біз үшін айрықша маңызды. 

Сондықтан біз 20 миллион халқы бар 

Қазақстанға жетеміз деген мақсат қойдық. 

Сол себепті мемлекет демография мәселесіне 

үлкен к ңіл б леді. 10 жылда жаңа туған 

балаға берілетін бір реттік жәрдемақы 5 

есеге к бейді. Менің тапсырмам бойынша 

1 шілдеден бастап 20 пайызға  сетін бола-

ды. Тәуелсіздік жылдары 1 300-ден астам 

мектеп, 1 300-ден астам денсаулық сақтау 

нысандарын салдық. Биылғы  Жолдауымда 

әлеуметтік сала ең басты басымдық бо-

лып қала беретіндігін айттым. Шілде ай-

ында бала тууға бай-ланысты т ленетін 

жәрдемақы к лемі 20 пайызға  седі» деді. От-

басы құндылықтарын сақтауда ата-ананың 

жауапкершілігі, ерлі-зайыптылардың  зара 

түсіністігі мен кешірімді болуы аса маңызды 

екеніне Елбасымыз даналық мысалдар 

келтіріп,  негелі әңгімелер айтты.

Кездесу барысында Солтүстік Қазақстан 

облысы Возвышенко орта мектебінің ди-

ректоры Ирина Седова Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевқа домбыра сыйласа, Халықаралық 

және республикалық конкурстардың лауреа-

ты Мария Галицкая гитарамен екі ән орын-

дады. Ал Сыр елінен келген ақын Толқын 

Қабылша жүрекжарды тілегін  леңімен 

жеткізді.

Салтанатты іс-шара соңынан Мемле-

кет басшысы мен Ұлы дала елінің түкпір-

түкпірінен жиналған нәзік жандар « лемнің 

жарығы» атты салтанатты концертті тама-

шалады.


С.ШАЯХМЕТ

Қазақстан Президенті Н.Ə.Назарбаев еліміздің əйелдер қауымын 8 наурыз Халықаралық 

əйелдер күнімен құттықтады. Дəстүр бойынша Елбасы Ақордада экономиканың, 

мəдениеттің, өнер мен спорттың, əлеуметтік саланың жəне мемлекеттік қызметтің түрлі 

секторларында үздік атанған нəзікжандылармен «Көктем шуағы» атты салтанатты шара-

да кездесті. Елбасымен жүздесуге 18 ару Ақордаға арнайы келді. 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

АНА ТІЛІ

3

№10 (1372) 10 – 15 наурыз

2017 жыл


ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

БАЙҚАУ


ЗЕРДЕ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 

АРНАЛҒАН ҒҰМЫР

ҚАЛАМГЕР 

АКАДЕМИК АТАНДЫ

СТУДЕНТТЕРДІҢ 

ЖЫР МҮШӘЙРАСЫ 

Анкара қала сын-

да орналасқан 

 Қазақ  станның  Түркия-

дағы ел шілігінде 

Қазақстан мен 

Түркия арасындағы 

дипломатиялық қарым-

қатынастың 25 жыл ды-

ғының аясында «Тәуел-

сіздікке арналған ғұмыр: 

Махамбет  темісұлы» атты жыр жинағының 

тұсаукесер рәсімі  тті.

Аталмыш шараға Қазақстанның Түркия-

дағы елшілігінің Уақытша сенімді  кілі 

лім хан Есенгелдиев, Еуразия жазушылар 

қауымдастығының т рағасы Якуб Омароғлы, 

Ардахан университетінің әдебиеттанушы-

ғалымдары профессор Орхан С йлемез және 

профессор Аябек Байниязов, түрік елінің зиялы 

қауым  кілдері қатысты.

Ж и ы н д ы   а ш қ а н   Қ а з а қ с т а н н ы ң   Т ү р -

киядағы елшілігінің Уақытша сенімді  кілі 

.Есенгелдиев екі бауырлас ел арасындағы 

д и п л о м а т и я л ы қ   қ а р ы м - қ а т ы н а с т ы ң   2 5 

жылдығымен құттықтады. Еуразия жазушылар 

қауымдастығының т рағасы Я.Омароғлы  з 

пікірін ортаға салды. Ардахан университетінің 

профессоры О.С йлемез 1995 жылы Колум-

бия университетінде «1985 жылынан кейінгі 

қазақтың ұлттық әлеуеті» тақырыбында 

д о к т о р л ы қ   д и с с е р т а ц и я н ы   қ о р ғ а ғ а н ы н 

және қазақ әдебиетіне қатысты бірқатар 

жұмыстарды атқарғанын айта келе, Махамбет 

шығармашылығы ж нінде баяндама жаса-

ды. Түркияның атақты ақыны Али Акбаш 

қазақ поэзиясының ерекшеліктері  туралы 

айтты. Махамбеттің  леңдерін оқып, ұлы 

ақынның жырларында сақталған тыныстың 

кеңдігін, ұлы байтақ даланың сұлулығын және 

зіне тән ырғағын к рсетіп, талдап берді. 

Шара соңында қазақ әдебиетін насихаттап, 

Қазақстан мен Түркия арасындағы достық және 

ынтымақтастықтың нығаюына үлес қосқаны 

үшін ғалым Орхан С йлемез «Қазақстан-Түркия 

Достығы» медалімен, профессор Аябек Байния-

зов алғыс хатпен марапатталды.    

Қазақстан Журна-

листика Академиясы 

жалпы жиналысының 

шешімімен қаламгер, 

Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, 

ҚР Президенті 

сыйлығының лау-

реаты Қайсар  лім 

Академияның толық 

мүшесі – академигі болып сайланды.

Бұл атақ оған журналистика саласындағы 

к п жылғы үздік табыстары үшін берілді. Бүкіл 

саналы ғұмырын қазақ баспас зінің дамып

ркендеуіне арнап келе жатқан қарымды 

қаламгер отызға жуық кітаптың авторы. «Алаш-

шыл жүрек»,  «Мұңды сапар», «Махаббат жыр-

шысы», «Кәусар», «Мекке, Мәдинам менің!» 

және басқа оқырмандардың ыстық ықыласына 

б ленген туындылары бар. Оның сегіз томдық 

шығармалар жинағына енген  хикаяттары 

мен әңгімелері, новеллалары мен эсселері, 

журналистік зерттеулері жоғары бағаланды. 

Қ а з а қ   ж у р н а л и с т и к а с ы н д а   з і н д і к 

қолтаңбасы қалыптасқан Қ. лім әрдайым 

қ а л а м ы н а   а д а л д ы қ   т а н ы т ы п ,   а қ   қ а ғ а з 

алдындағы жауапкершілікті жоғары бағалаған 

азамат. Қ. лімнің шығармашылық әлемі 

туралы кезінде Қазақстанның халық жа-

зушылары С.Мәуленов,  .Нұршайықов, 

Ғ.Қайырбеков, Алаш арыстарының соңғы 

тұяғы атанған Гүлнар Міржақыпқызы, белгілі 

ақындар С.Тұрғынбеков пен С.Оспанов, 

.Қайырбеков,т.б. жылы лебіз білдірген бо-

латын. 

Бүгінде 70 жастың белесіне к терілген қадірменді әріптесімізге тың шығармашылық 

табыстар тілейміз.Алматы қаласындағы колледж дер 

қауымдас тығы және Алматы теміржол к лігі 

колледжінің «Ру хани-әдеп мектебі» атты 

 шы ғар машылық  клубы  студент тер  ара-

сында «Мен елімнің ер теңі мін» атты жыр 

мүшәйрасын  ткізді.

Байқау қорытындысы бойын ша 1 орын-

д ы   А л м а т ы   а в т о м е х а  н и к а   к о л л е д ж і н і ң 

студенті Думан  бдуәлі алды. 2 орын Ал-

маты   құ ры лыс-техникалық  колледжінің 

студенті Тимур Санатұлына берілді. «Тұран» 

колледжінде білім алатын Зият Жасқанат 

пен Алматы полиграфия колледжінің  рені 

Жаңылайым Абдулкәрімге жүлдері 3 орынға 

лайық деп танылды. Жыр мүшәйрасына 

қатысқандарға алғыс хаттары тапсырылды.  

Байқауды ұйымдастыруға ұйыт қы болған –  

Алматы қаласы  кол  ледждер қауымдастығы.

ҚҰРМЕТ


АЙТҰМАР

Тіл – адамның рухани əлеуметтік 

тұрмысын қамтитын мəдениет пен 

тарихты кешенді сипаттайтын таңбалық 

жүйе. Ал əрбір этностың тілі арқылы 

сақталған болмысының «ішкі» мазмұнын 

ашу – «мəдениетті тану кілті». Ал мұның 

өзі тіл арқылы сақталған тарихи-мəдени 

ұғымдардың мəдени фонын зерттеуге 

əкеп тірейді. Олай болса, тіл – таңбалар 

жүйесі ғана емес, ол – көркем сөзбен 

көмкерілген халықтың ұлы мұрасы, 

ұлттың тарихи-рухани дерегі. Тіл 

біліміне де «таңба» категориясының 

енуі лингвистикадан тыс салт-дəстүр, 

əдет-ғұрып, т.б. ұлттық құндылықтарды 

белгілі бір мəтін аясында, «мəдениет» 

терминінің астарында жəне қоғаммен 

тұтас қарастыруға негіз береді. 

ажырамас жұптастығының сипаты, қызметі 

халық даналығының мәйегі мақал-мәтелдерде 

сақталған: Атың жақсы болса, бұл дүниенің пырағы, қатының жақсы болса, бұл дүниенің шырағы, 

т.б. Ақын-жыраулардың шығармаларында 

сипатталған киiм атаулаpы, олардың ғажайып 

неp туындысы іспетті алуан түpлi топтаpы мен 

байлығы, жаpқындылық, pомантикалық pеңкі 

сол заманнан жеткен с з маржандары арқылы 

танылады. Яғни «Қазақ әйелінің» толық бол-

мысын тануға, атап айтқанда, тегiн, жасын, 

әлеуметтiк жайын ажыpататын ақпарат береді.

Мысалы,  зiнiң баp мәндi  мipi мен тұpмысы 

кең даламен бiте қайнаған қазақ үшiн жайлауға 

немесе жаңа жұpтқа к шу ең бip үлкен сал-

танат, қуаныш болған. Сондықтан к шкенде 

жүк аpтқан түйелеpдiң үстiне кiлем жауып, 

здеpi де сәндi киiнуге тыpысқан. Мұны «Қыз 

Жiбек» жыpындағы к шпен кетiп баpа жатқан 

қыздаpдың киiмiнен анық байқауға болады: Бip қыз кетiп баpады, 

Шытыpма к йлек етiнде 

Hұp сәулесi бетiнде... 

Шолпанның туған жұлдызы 

Кигенi алтай 

қыpмызы... 

Танадай к зi жаpқылдап, 

Алтын шашбау шашында... 

Оpта бойлы дембелше 

Алтынды 

қамзол жейдеше... 

Қаpа жоpға – мiнгенi, 

Қаpа 

тоpқа – кигенi... 

Танадай к зi жалтылдап, 

Алтындай 

кебiс саpтылдап, 

К штi таpтып баpады...

Демек, талғам мен салтанаты жаpасқан 

қазақ әйелінің киiмiндегі ұлттық мәдениеттiң 

жаpқын к piнiсi адам жанына ләззат беpiп қана 

қоймай, еңсесiн к теpіп, санасына ұлттық сәуле 

құяды. Сондықтан тiлiмiзде сақталған, әсем 

жыpлаp аpқылы жатталған қазақ ханымдары мен 

аруларының киiм атаулаpы – халық мұрасының 

озық үрдісін жаңғыртушы, танымдық-тәpбиелiк 

мәнi бар ана тiлiмiздiң асыл қазынасы iспеттi. 

«Қазақ әйелін» «ханым мен ару» ретінде 

 сипаттайтын ұлттық стереотиптердің ерекшелігі 

олардың тек отбасындағы қызметімен, болмаса 

сыртқы сұлулық сипатымен ғана шектелмей, 

оның қазақ қоғамындағы әлеуметтік орны мен 

парасат-пайымына қатысты. 

Б е л г і л і   м ә д е н и е т т а н у ш ы ,   э т н о г р а ф -

ғалым А.Сейдімбек қазақ даласында әйел 

атымен аталған ғажайып кесенелер мен әсем 

мұнараларды былай қойғанда (К к кесене, Бикем мұнара, Сырлы там, Белең ана, Болған ана, Жұбан 

ана, Бегім ана, т.б.), қалалардың да болғанын 

(Қатын дала, Қырық қыз қала, Баршын кент

т.б.) дүниежүзінде сирек кездесетін құбылыс деп 

санайды (А.Сейдімбек. Қазақ әлемі. Алматы, 

1997. 402-бет). 

Сонымен, осы тектес «қазақ әйелі» бол-

м ы с ы н   с и п а т т а й т ы н   т і л д е г і   т а ң б а л ы қ 

бірліктердің мазмұны халықтың дүниетанымы 

мен этноболмыстық, рухани мәдениетінен, 

күнделікті тұрмыс-тіршілігінен туындап

мір сүрген ортасына сәйкес психология-

сы, әлеуметтік қызметі мен қоғамдағы орны 

 туралы дерек береді. Осылайша, тіліміздің 

асыл қазынасында пайым-парасаты мен сән-

салтанаты жарасқан қазақ әйелдерін ханым мен 

ару дәрежесіне к терген әлеуметтік қызметі, 

ұлттың рухани  зегінің иесі ретіндегі тілдік 

таңбасы айшықты бейнеленген.  Жамал МАНКЕЕВА ,

А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институты лексикология 

б лімінің меңгерушісі, 

филология ғылымының 

докторы, профессор

(Басы 1-бетте)

Айтулы жиын Қазақстан Мұсыл-

мандар діни басқармасының бас мүфтиі 

Ержан қажы Малғажыұлының Алаш 

азаматтарының рухына құран бағыш-

тауымен басталды. Алматы қаласы 

әкі мінің орынбасары С.Мәкежанов 

з с зінде бұл астың «Алашорданың 

100 жылдығын» тойлаудың бастама-

сы екенін еске салып, бұл мерейтой 

жан-жақты аталып  тілетінін жеткізді. 

Сондай-ақ жиналған зиялы қауым ал-

дында ҚР Президентінің Парламенттегі 

кілдігінен С.Қасымов с з с йлеп, 

бұл жиынның тағылымды тұстарына 

тоқталды. 

500-ге жуық адам қатысқан жиында 

алаштанушы ғалым М.Қойгелдиев Алаш 

қайраткерлерінің ұлт алдындағы қызметі 

туралы парасатты пайымында Алаш – 

қазақ халқының ұлттық мемлекеттілігін 

жаңғырту, жерінің тұтастығын, елдігін 

сақтау үшін жүргізген ұлт күресі екенін 

атап айтты. Тарихшы «Бүгін біз Кеңес 

үкіметінің, коммунистік партияның 

қазақ «буржуазиялық ұлтшылдарын» 

емес, қазақ ұлт-азаттық қозғалысын 

заңсыз, қылмыстық жолмен тежеп, 

шексіз қатыгездікпен қанға бояп, 

басқанын ашық айтып, кейінгі ұрпақты 

мұндай трагедиядан сақтандыруға 

тиіспіз» деген с зімен тарихтан тағылым 

алуға шақырды. 

Қазақстан Республикасы деп атала-

тын бүгінгі тәуелсіз мемлекеттің тарихы 

тереңде жатыр. 2016 жылы кеңінен 

а т а л ы п   т к е н   Қ а з а қ   х а н д ы ғ ы н ы ң 

құрылуынан кейінгі айтулы оқиға – 

осы Алашорда үкіметінің жариялануы. 

1917 жылдың желтоқсанында құрылған 

автономия ұлттық мемлекеттілікті 

қалпына келтіру әрекетінің нақты 

к рінісі болатын. Осынау батыл қадам 

Алаш арыстарының  мірлік мақсаты, 

басты ұстанымы – тәуелсіз ел болу 

екенінің айқын дәлелі. Осы жолда Алаш 

зиялылары құрбан болды,  здері де, 

ұрпақтары да қуғын-сүргінге ұшырады. 

Алаш қайраткерлерінің ұлт алдындағы 

еңбегін атап к рсете келе М.Қойгелдиев 

осы тұлғаларға құрметіміз ретінде Алаш 

аллеясын ашып, 100 түп ағашты сонда 

отырғызуды және халықтан жиналған 

қаржыға Алаш арыстарына арнап 

мұражай салу ж нінде бастама к терді.

Алаштанушы ғалым осы қорға  з 

айлығынан 300 000 теңге к лемінде үлес 

қосатынын білдірді. Бұл ұсыныс бүкіл 

жұртшылық тарапынан қолдау табары 

с зсіз. 


Ж и ы н д а   с

й л е г е н д е р 

  .Б кей  ханұлы,  А.Байтұрсынұлы, 

М.Дулатұлы, Х.Досмұхамедұлы және 

басқа зия лы лар дың ұлтқа сіңірген ұлы 

еңбегі ж  нінде ұлағатты с здер айт-

ты. Осы ұлт тық қозғалыстың жарқын 

кілі Мұхтар  уезовтің ұлы Мұрат 

у е з о в   т е б і р е н е   с й л е п ,   ә к е с і н і ң 

 аузынан естіген естеліктерімен б лісті. 

Ал әлихантану шы ғалым С.Аққұлы 

.Б кейханның 150 жылдығы мерей-

тойына арнап шығарған кітаптарын 

А.Байтұрсынұлы мұражайына табыста-

ды. 

«Қазақстан РТРК» басқарма бас-шысының орынбасары Қ.Олжай кор-

порация басшысы Е.Каринның хатын 

оқып, құттықтауын жеткізді. Сондай-ақ 

Ұлттық арнаның Алаш идеясын кең 

к лемде насихаттайтынын, алдағы 

уақытта бірнеше деректі және к ркем 

фильмдерді халыққа ұсынатынын ха-

барлады. Зиялы қауым осы игі іске 

мұрындық болған «Қамшы» порталының 

жетекшісі Біләл Қуанышқа және ұжым 

қызметкерлеріне алғыстарын айтты. 

Жиында «Ақжол» партиясы т раға-

сы ның орынбасары, «Қазақ үні» газетінің 

бас редакторы Қ.Иса партияның атынан 

құттықтауын жеткізді. Сондай-ақ «Ақ 

орда» республикалық қозғалысының 

басшысы Қ.Сатыбалдының арнайы 

құттықтауын Қ.Мұсағұлов оқып берді. 

Асқа Торғай  ңірінен, Шығыс Қазақ-

стан, Оңтүстік Қазақстан облыстарынан 

арнайы қонақтар келіп, осы аймақ 

әкімдерінің құттықтауын жеткізді. 

«Қамшы» ақпарат агенттігінің бас-

шысы әрі жоба авторы Б.Қуаныш әр 

қазақ Алаш арыстарының алдында 

қарыздар екенін айта келіп, асқа келген 

қонақтарға алғысын білдірді. Арнайы 

тігілген жеті киіз үйде дастарқан жайы-

лып, әннен шашу шашылды. 

Қазақ дәстүрімен ас беріп, құран 

бағыштаудан басталған Алаш мерей-

тойы еліміздің тәуелсіздігін  бекемдеуге, 

тарихымызды түгендеуге, рухани бол-

мысымызды бүтіндеуге түрен салатыны 

анық. Алаш арыстарының еңбегіне 

лайықты бағасын беру және құрметтеу 

– ұрпақтарының борышы әрі азаттық 

идеясына адалдық. Алаш қайраткерлері 

халқы үшін қалай тер т ксе, олардың 

м е р е й т о й ы   д а   е л д і   ұ й ы с т ы р ы п , 

бірлігімізді берік етіп, тарихи жадымыз-

ды жаңғыртуға игі әсерін тигізбек. 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет