Бүгінгі санда: Орыс мектебінде тарихымызды қалай


АНА ТІЛІ ӨЛЕҢ – СӨЗДІҢ ПАТШАСЫжүктеу 16.43 Mb.
Pdf просмотр
бет9/11
Дата24.03.2017
өлшемі16.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

АНА ТІЛІ

ӨЛЕҢ – СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ 

АСЫҒАМЫН

Аңсағанды ақыры алдырмаған,

Неменесін сыйлады тағдыр маған. 

Талдаушылар түбінде табылар деп,

Жазғанымды жабықта қалдырмағам.

Ырыс бар ма иттігің шайқамаған,

Бағытымды сонда да байқап алам.

Аптығамын деп жүріп 

Айтқанымды,

Кезеңдерім бар шығар қайталаған.

Ұсынғанын  мірдің  зі үптей ме,

Сескенетін сәтім бар сезіп кейде.

Дастарқандас болғам жоқ данаменен,

Асыққанда ағаттық кезікпей ме.

Берекенің білемін кендесі кім,

Алтын бақыт ашпайды енді есігін.

Тамырымды соқтырған тәңірімнің,

Ерте туып, кеш қалған пендесімін. 

Беделімді кімдерің бекемдемек,

кінішпен осылай  тем демек.

Жар басында жарбиып әлі тұрмын,

Келмесіме бір күні кетем бе деп.

Еңістеді етегін түріп бесін,

кетпедім арманның бұрып к шін.

Жайып қойып жақсы мен жаманымды,

Ұрпақтарым  здері-ақ іріктесін.

Баршылықта, әрине, балама к п,

Ашынғанмын...

Айтқанды санама кек.

... Ақ қағаздың бетінен...

Асығамын

Орын таппай ойларым қала ма деп...

 ҰМЫТПАЙЫҚ СОНДА ДА

Менсінбесе менсінбесін мерейлің,

Алуан түйін ар жағында к мейдің.

К лгірсімен...

Күлсіз алау болмаған,

Жазғандарым жақұт еді демеймін.

Асуым бар әлі басып  тпеген,

Шебім алда...

Шекарамды шектемен.

Ойлануды оқырманға қалдырып,

Жазғандарым жарық к рсін деп келем.

упірімдеп  ткіздік пе айды біз,

Келер ме екен жанымызға жайлы күз.

Араласып жататұғын әманда,

Қуанышпен күрсіндірген қайғыңыз.

Тереңірек түсіндік пе текті кім,

Аңғардық па ағаттығын ептінің.

Елеусіз бе,

Еске неге алмаймыз,

Тассыз темір, тассыз к мір жоқтығын.

Арман ауыр,

ткіншідей қысқа мұң,

Ой салмай ма  кіндірген ұстаным.

... Сиқырлы  мір...

Ұмытпайық сонда да,

Алтынның да құрамында мыс барын.

***

Жүйкелерді жібітетін с з майда,Сағыз сынды үмітіңді созбай ма.

Аңдып басу керек шығар аяқты,

Жала барда жатпайды екен қоз қайда.

Т решіңіз т мен қарап тұрғанда,

Арғымақтан алтынды есек озбай ма.

Қиын екен қысқалығы ғұмырдың,

кініште у бар екен...

Сімірдім.

Ақ ниетті адалдарың болмаса,

Жадыңызға жабыса ма қыңыр мұң.

ќара нарым, сенетiнiм

ќара нарым, сенетiнiм

Ќ

Ќ

ҚАЗАҒЫМ – ҚАЗАҒЫМ – 

Астарланған адамдардың пиғылы,

Таңдандырды тайгасындай Сібірдің.

Безбүйрегің кеткен сынды белді боп,

Кешегідей кемелдік енді жоқ.

Самарқаулық сақалындай к сенің,

Сенім неге бара жатыр селдіреп?

Қараулықтар қаптағандай...

Сонда да

Айта алмаймын ақиқатың  лді деп.

Еншің бар ма?

Есептеулі әр күнің,

Ұғындың ба?

Тағдыр жолы тар бүгін.

ткіздің бе соларыңды сүзгіден,

Аңғардың ба?

Жағымпаз кім, жарлы кім.

...Толқығанда Т ле биін тудырып,

мір  зі реттейтін барлығын.

Желмен бірге желбіресін к к туың,

Бұл  мірде еш жамандық к рмеңіз.

Ұлы дала! Айналамыз к рікті,

Тәңір оны бізге солай беріпті.

Пейілі кең, қолы ашық қазақты,

Жарылқауды дұрыс  зі к ріпті.

Ұлы дала! Намысымыз, арымыз,

Біздің бірге  зіңменен жанымыз.

Сүйікті елді жан-тәнімен қорғауға, 

Бір кісідей жұмыламыз бәріміз.

Ұлы дала! Айбынымыз, піріміз,

зің барда әрдайым біз іріміз.

Ерлігімен елін жаттан қорғайтын,

Жаны сірі, қайсар ұрпақ біріміз.

Балалығым қалса да артта кекілді, 

Аялайтын, аймалайтын бетімді.

Ат тұяғын салмай кетсем ауылға, 

Мені күтіп әжем жүрген секілді.

Соңғы жылдар меңдегенінде қарттық, 

Сары баласын к п ойлайтын жарықтық. 

Арман қуып, кетіп едім қалаға, 

Тастайтындай барлық істі қарық қып.

Бүтінделе қоймаған кез жан-жағым, 

Бір, екі, үш ай айлықты да алмадым. 

Ақ әжемді сағындым да пойызбен, 

лі есімде, сыйлық алмай барғаным.

Қандай бақыт қауышқаным бәрімен, 

Бала күйге ендім сол сәт тағы мен.

Тоқсан жасты алқымдаған әжемнің

Бір мұңдылық сезіп қалдым әрінен.

Шамам жетіп тұрса да шайпауыңа,

Адалдықтың шегінен аттамадым.

К геріп ем кезінде к ктеп едім,

ресізге келмейді  кпелегім.

... Айым туып алдымнан,

Бір күндері

Құдай  зі қолдайды деп келемін.ШІРЕНЕДІ ШІРКІНДЕР...

Қысқа күнде құбылатын ойы мың,

Аяр аз ба...

Аптығыңды қой, інім,

Түленмен де туысындай тіл тауып,

Жаулап алған «перінің де» пейілін.

Сенетіндей үлкенің де, кішің де, 

Кемістіктер кезікпейді ісінде.

Күліп тұрып...

Ұлы дала! Қуатымыз, күшіміз,

Қаһарлы да, айбыны бар кісіміз.

Алдымызға мұрат етіп биікті,

Ешқашан да басылмаған мысымыз.

Ұлы дала! Малындырып нұрлы күн,

Сай-салаға шуақ шашып тұр бүгін.

Жиырма бес жыл Тәуелсіздік белесі,

Жаным жайсаң, жайдарымын, нұрлымын.

Басымыздан күн  ткен жоқ азапсыз,

Енді, міне, жүзі жарқын, азатпыз.

Қиындықты нар мінезбен к терген,

Қанында бар жылқы мінез қазақпыз. 

Сәйгүліктей сипатпайтын сауырын,

Балуандай тигізбейтін жауырын,

згерте алмас ешкім тағдыр жазуын,

К ршіге айтқан назы есімде әлі күн:

«Сары балам бос келіпті, сірә, бұл — 

Таусылғаны шығар, — депті, — азығым».

Басымды ием, әже, сіздей асылға, 

Жатырсың-ау, сонау қырдың басында. 

Осы  леңді жазып бола бергенде

Жанарымнан құлап түсті жасым да. 

Асыл әжем, қымбат әрі бағалы ең, 

Еркелеген құшағыңда балаң ем. 

Дәл осылай болатынын білгенде, 

ттең, әттең, сыйлық алып барар ем!

Ей, жігіттер, бәріңде де арман бар,

Ақ әжесін сағынатын жандар бар!

Қартайғанда бала к ңіл болатын

Ақ әжеңе сыйлық алмай бармаңдар.

Ептілігін еселеген пысығың,

Ұстатпайды ойларының ұшығын.

... Қос  кпені қысар, болса

кіртіп,

Ұғар еді қиянаттың қысымын.***

Қоғамың да,

Қожыратып кейде ісін,

Тағдыр талай тақымдаған ойлысын.

Қиянаттың қыспағына түскенде,

Шыбын жаның шырқырамас деймісің.

Пейілдерді періштемен үндес қып,

Бүлк етпейміз...

Бүркейміз-ау мұңды  стіп.

Жасап келген жасайды әлі,

Білемін

Есебі жоқ иттігіңді күндестік.Жай отындай жарқылдаймыз енді біз,

Атқарамыз жұмыстың да ауырын. 

тіп  мір ылдиы мен  рінен,

Табылып та дәл діттеген жерінен.

Алтын ғасыр нышаны да жарқырап,

Болашақтың к рініп тұр т рінен.

Т рімізге Тәуелсіздік келді де,

Аңсап жүрген бар бақытты берді де.

Мәңгі бақи олжа етіп жарылқап,

Мұра етті қасиетті жерді де.

р-тірліктің, ыза-кектің желісі,

Желтоқсанның айбары мен жеңісі.

Бодандықтың күлін к кке ұшырған,

Жастарымның үлгі болып тұр ісі.

Қиыншылық іс түскенде басыңа,

Құласаң да қапаланба, жасыма.

Жігерленіп, намыс әрі ар сақта, 

Талап солай кәріңе де, жасыңа.

Қатардағы жүрген мен де пендемін,

Тағдырдың да тауқыметін к ргенмін.

Арман, тілек орындалды. Қуанып 

Жаңа дәуір бақытына кез келдім. 

з Отаным, жерім, к лім – байлығым,

Жауынгерлер ел қорғайтын айбыным. 

Күндіз, түні қырағылық танытып,

Есте сақтап  ткен әрбір ай, күнін. 

Мен сен үшін барлығына т земін, 

Жақсы күндер алда әлі сезімін. 

Абыройың аспандасын әрдайым, 

ніп,  сіп,  ркендей бер  з елім!Итен ҚАРЫМСАҚҰЛЫ

Талғат ТІЛЕУЛЕСОВ

Оразбай БАЙБАҚҰЛЫ

ТƏУЕЛСІЗДІК 

ТƏУЕЛСІЗДІК 

бесігінде тербеліп...

бесігінде тербеліп...

Əулием менің 

Əулием менің 

ақ əжем

ақ əжем

Жылда осылай бола берсін мерекем,

К ргенімнен к рмегенім к п екен.

Нұрын құшып атқан әрбір таңдардың,

Ойлап тұрсам беретіні мол екен.

Ар-намыстың туын к тер жоғары,

Бұдан басқа бізде арман жоқ әлі.

Биік тұрып уақыттың ырғағын, 

Шырқай берсең құлағыма жағады.

Ұлы дала! Еңселі елміз,  рдеміз,

Бүкіл әлем к з тігетін т рдеміз.

Қазақтың кітап құмар жарандары,

Қолыңда тұр асыл ой орамдары.

Бойыңа сіңіргенде с з сәулесін,

мірдің ашылады тарамдары.

Қарасаңыз, бүгін мүлде басқамыз,

Толдық міне, жиырма бес жасқа біз.

Елім менің сәулеттеніп, құлпырып,

Айқынырақ к рінеді басқан із.

Мәңгілік ел. К п ұлттымыз, біргеміз,

Бақыттымыз, мызғымайтын іргеміз.

Тәуелсіздік бесігінде тербеліп,

Еніп кеттік ерекше бір түрге біз.

Мәңгілік ел. Мақтан тұтар бас қалам,

Алға қарай қарыштай бер, бас қадам.

Алған беттен танбай осы қарқынмен,

Артқа тастап озатын бол басқадан.

Мәңгілік ел. Менің алтын астанам,

К ркемдігі озып тұрған басқадан.

Тәуелсіздік алып берген бақыт бар,

Енді қорқып, енді кімнен жасқанам!

Мәңгілік ел. Одан әрі дамиды да  седі,

К з алдыңнан елес болып кешегі.

Келер ұрпақ қоныс тойын  ткізер,

Қанат жайып алып құрылыс кешені.

Мәңгілік ел. Бірлік, достық бұлағы,

Еліміздің жанып тұрған шырағы. 

Тәуелсіздік баянды боп, бақ қонып,

Бар әлемнің естіп жатыр «құлағы».

Мәңгілік ел. Түрлі ұлттар мекені,

Байлық к зі бәріне де жетеді.

Білім,  нер ізін қуған қазақтың, 

Жер шарына даңқы асып кетеді.

...Отырып  з үйімде –  з ордамда,

Мен неге түңілуге тиістімін.

***


Амал қанша  тті, кетті нар күнім,

Ағайыннан біле алмадым арлы кім.

Ұмытпадым...

з иесін табатын,

Қиянаттың қылк пірі барлығын.

Жүгінсем де жоспарыма кешенді,

Тағдыр тайғақ

Жүрер жолым осы енді,

Тынысым кең...

Тырысқаным жоқ әлі

Қағындыдан қайтарам деп есемді.

ЕНДІ МАҒАН...

Қолдаушылар құрып кеткен,

Не етем мен,

Айнымадым бүкпесі бар б теннен.

Үмітімді үкілейді деуші едім,

Шекпен сұрап келмеген соң шетелден.

Сандық болды сабырлы  лең тұрағы,

Білінбеді қуаныштың құрамы.

Жорытқанда жусан біткен жолымды,

Белділерің білмегенсіп жүр әлі.

ктемдігің  шірмекке отымды,

Барым  лең...

Басынғаннан не тынды.

Ұят деген

Оралмайтын қиянға,

Ақб кендей ауып кеткен секілді.

Қайдасыңдар, тектілерім, тел  скен,

Аса алам ба арман атты белестен.

Мен дегенің...

Қарапайым қазақтың,

Белгісіздеу бір тұяғы емес пе ем.

Сенімім жоқ

Сезгенімен іш бәрін,

мір енді ойлаттырды қыс қамын.

Жаттарыңа жақсылық бар,

Ал маған


Қиғысы жоқ кісіліктің мысқалын.

Арым үшін ақиқатты қолдағам,

тсем дедім  зіме тән жолды аман.

Килікпедім даңғойлардың дауына,

Білгішсініп басбұзарың болмағам.

Екпіндеген екі с зді ірің к п,

Жалаңыз ба?

Жабысардай құрым боп.

кінішті...

Үнсіз келем,

Сонда да,

Жайсаңдарға жағатындай түрім жоқ.

Т релерің түсінеме обалды,

Қайырым ба?

Қаңғып жүріп жоғалды.

...Ақындарша ажалымды күту ме?

Енді маған одан басқа не қалды!

***


Ақиқаттан әлі күнге кендеміз,

кінгенбіз үміт артып шенге біз.

Басқа жайлы бас қатырмайды екен ғой,

Ойдағысын орындаған пендеңіз.

К ңіліңді қоя алмайтын жылытып,

Тартыстарда тақымдылар жүр ұтып.

Шекпенділер шықпай жатып есіктен,

Уәдесін кетеді екен ұмытып.

К рінгенмен  з әлінше ірі боп,

Жұмарланған қулығының сыры к п.

Жалындыға к мектескен жан салып,

Мандымағыр...

Мансаптының бірі жоқ.

Былай қойып быламығын мұңдықтың,

Келісіммен кеспей жатыр кіндік кім.

Үңілмейді  міріне  згенің,

Шыңғырғанын естімейді шындықтың.

Ақыл жағын айлаңызға бұрғасын,

К мбеліңіз күйіттейді бір басын.

Дүниесі түгелденген біледі,

Қайыршының қатарына тұрмасын.

Тоқшылықта керегі не түнеріп,

Отырғам жоқ оппаңызға тіреліп.

... Арттағылар...

Ардақтайды асылын...

Намысына нанбайтындар-тірі  лік.КЕШІРІММЕН 

ҚАРАЙМЫН

Аталы с з аз ба еді ұғар мәнін,

Танаулыңыз тағып жүр бұған да мін.

Ашу – дұшпан, ақылдың дос екенін,

Ешқашанда есімнен шығармадым.

Тағдырым мен талабым тектес менің,

сек тұрмақ «оғың да»  тпес дедім.

Пенделерге жаулығын жалғастырған,

Кешіріммен қарадым,

Кектеспедім.

Қысымды – аяз, жазымды аптап қылып,

Байлық  тті алдымнан баптап күліп.

Ырысымды  рбітті имандылық,

зегінде ұятты сақтап тұрып.

Дәріптедім дананы даттамадым,

Қызғанбадым қызылдың жат та барын.

згелердің қолымен,

Батырады тізесін де, тісін де.

Қулығымен құрып қойған к генді,

Дарқандық па,

Дарындыға жоқ енді.

К ңілінен жібергендей к шіріп,

Адамға тән аяушылық дегенді.

Жіберетін жігерсізді мыс қылып,

Толқынды  мір...

Тұр-ау бәрін іш біліп.

Сауабыңды сағыз еткен,

Қарай ма 

Омақасқан обалыңа пысқырып.

Жымиғанның жылылықпен «бет бояп»,

тер едім сүрлеуіне соқпай-ақ,

здерінен


Шіренеді шіркіндер,

Асып туған ақылдылар жоқтай-ақ.

Арманымыз арылыпты қақтан қай,

Ұмытқанбыз болатынын бақ қандай.

тіріктер  секпенен қосылып,

Жолымызда жұмыртқалап жатқандай.

кінген бе,

ткізіп ап құтты айын,

Рух қайда?

ріп жүрген жұт дәйім.

рмекшідей торын құрып тастаған,

Монтияды мыстаныңдай мүттәйім.

Қолдан келер құдірет пе,

Жоқ менде,

Күйгелек пе,

Күрсінеді к п пенде.

Ақиқаттан, әділдіктен,

Алалық


Адамдарды адастырып кеткен бе.

Жалғанда жабағы к п күзелмеген,

Ойлы жоқ үмітіңді үзем деген.

Тағдырдың талқысына түскен сайын,

К шіңді к ріп пе едің түзелмеген.

Елімді елеңдеткен ырғақпенен,

Ұятты  мірімнен қымбат к рем.

Түйсікті тотығыңды білмесін деп,

Жігерді шындықпенен шыңдап келем.

Қазағым – қара нарым – сенетінім,

зімшіл ойламайды-ау  летінін.

Білемін,


Жеңілтектің жынын қағып,

Түбінде күткен күннің келетінін.

рине,

Құлашы бар, құлаштың да,Ізгілік...

Ырыс қонып бүр аштың ба?

Тура би тұғырына шыққан күні,

Қалатын қысастығың қыл астында.

мірде  згертпей жүр күйісті кім,

«Шындықтан» шығатындай «иіс» бүгін.

Аптықпадым, амандықты тіледім,

Шалдықтым ба,

Шаншитындай жүрегім.

штескеннен  нген емес ештеңе,

ткен күннің оралмасын білемін.

Армандарым шықпай қойды айым боп,

Қулық қуған пақырыңда пайым к п.

Қарғыстарға қалмау үшін қамалып,

Жоғалғанды жоқтайтындай жайым жоқ.

Борасыннан болып па еді іш кенде,

Шылбырымды ұстатпадым үстемге.

... Адасқанын ақымақ та біледі,

Оспадарлық  з басына түскенде.

АСЫЛЫҚ БАР

Кімдерің бар тастаған тақты ысырып,

Арманына алмаған дақ түсіріп.

Шикіліктің шиқаны кезігетін,

Берер ме екен бейнетім бақ «пісіріп».

Тылсымына тірліктің ендеп к ріп,

Таршылықты талпындым жеңбек болып.

Аянғам жоқ...

Ағызып ащы терді,

Ес білгелі келемін еңбектеніп.

Кезікпейтін кезең бе кісіңнен мін,

Біліп қойғам ішімнен ісінген кім.

нер қуып...

Ойыңның  скендігін,

К рмейтіннің к птігін түсінгенмін.

Сан соқтық деп саясат ызғары үшін,

Айтпап па еді анығын ізгі арысың.

Торғындалып туса да қандай заман,

Құрымайды екен ғой қызғанышың.

Жасауыл жоқ жайсаңды айдап  ткен,

Асылық бар атанды тайлақ еткен.

...К бейген бе теңгеге телміретін,

Ар-ұят пен адалдық қайда кеткен?!


11

№10 (1372) 

10 – 15 наурыз

2017 жыл


АНА ТІЛІ

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

Атақты француз жазушы-

сы Жюль Вернь 1863 жылы 

«ХХ ғасырдағы Париж» атты 

кітап жазады. Фантаст жазу-

шы қиялына ерік беріп, метро, 

автомобиль, компьютер, тіпті 

ғаламтор туралы жазады. 

Бірақ баспагерлер кітап-

ты күлкі қылып, жарыққа 

шығарудан бас тартады. Жазу-

шының еңбегі арада 120 жыл  ткеннен кейін басылып 

шығады. Жюльдің ұрпағы атасының қолжазбасын 

кездейсоқ оқып, 1994 жылы кітап етіп шығарады. 

1939 жылы америкалық жазушы Эрнст Винсент 

«Гэдсби» атты роман жазады. Бір қызығы, шығарма 

«е» әрпі жоқ 50 000 с зден құралған. Африка құрлығы әлем бойынша ең үлкен ш л 

дала болып есептеледі. Ежелгі к рікті орындар және 

ғаламшардағы ең қызықты жануарлар бар. 

Жер шарындағы ең қатал жарыстың бірі – 

«Marathon des Sables», яғни Мароккода жыл сайын 

тетін құммен жүгірушілер марафоны осында 

теді. Оған қатысушылар ш лейтте 6 күн бойы 254 

шақырым қашықтықты бағындырды. Африкалық 

балалардың мектепке баруға мүмкіндігі жоқ. 

Мысалы, Батыс Африкадағы Малиде әрбір 3 

баланың біреуі ғана бастауыш мектепке бара алады. 

лемдегі жылдам жүгіретін жануарлар қабылан, 

айыр мүйізді б кендер, гну б кені, арыстан және 

Томсон қарақұйрығы. Олардың т ртеуі Африка-

да, айыр мүйізді б кендер Солтүстік Африкада 

тіршілік етеді. Бір жұп құмырсқаның ұр-

пағы бір жыл ішінде 120 мил-

лиондай жәндік, 150 мыңдай 

жұл дызқұрт жейді. Ал бір жаз-

да бір илеу құмырсқаның, 5 

мил лион ағаш зиянкестерін 

жоя тын дығына  ғалымдардың 

к зі жеткен. 

Құмырсқаның тіршілік 

әрекеті күшті болу үшін 30-

35 градус ыстықтық қажет. Бұдан басқа дүниеде 

бал беретін құмырсқалар да кездеседі. Олар да бал 

жинау кезінде аралар сияқты жер кезіп, шірне жи-

найды. Бірақ құмырсқа балы қышқыл болады. Бал 

беретін құмырсқалар Австралияда және Орталық 

Америкада кездеседі. Құмырсқа балынан салқын 

сусындар, емдік дәрі-дәрмектер жасалады. Тіпті 

осы бал беретін құмырсқаларды ауызға салып 

кәдімгі шекілдеуікше шағып жейтін де ел бар. 

Құмырсқа балды ара сияқты ұяда емес,  з бойла-

рында жинайды. Сондықтан бал жинаған кезде 

құмырсқалар торсықтай болып, семіріп кетеді де, 

те дәмді болады. 

Жеті түрлі үні бар,

Жеті бірдей құлақ бар.

Айтыңызшы, білсеңіз,

«Бұл не?» деген сұрақ бар.

Еділ мен Жайық есілген,

Жарысып қатар к сілген. 

К сілген Жайық, Есілмен,

К ктемде суын  сірген,

Тасыған суы  сумен – 

Жағадан елді к шірген.

(Гитара)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Қиялына ерік беріп...

Құмдағы марафон

Құмырсқаның пайдасы қандай?

ҰЛЫҚ КІСІ – ҚЫЗЫҚ КІСІ 

ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП

ЖӘНДІКТЕР ӘЛЕМІ ЭКСПО атауы –  зінің 

аты айтып тұрғандай, «экс-

понат» деген с зден шыққан. 

Қазақша мағынасы «жәдігер», 

яғни ол – жер жүзін мекендеген 

барша халықтардың  мірдің 

түрлі саласында қол жеткізген 

жетістіктерін, жәдігерлерін 

к рсететін алаң. 

Бұнда ЭКСПО-ның кезекті 

таңдаған тақырыбына орай жұрттың бұрынғы-

соңғы жеткен жетістіктері к пшілік назарына 

ұсынылады. 1862 жылы Лондонда болған ЭКСПО-да 

жұрт алғашқы тігін машинасымен танысқан. 1876 

және 1893 жылдардағы Филадельфия мен Чика-

го (АҚШ) ЭКСПО-сында жұрт назарына тұңғыш 

телефон аппараты және алғашқы әлектр қуатымен 

жарықтандыру жүйесі ұсынылған. Ал енді бүгінде 

әлем жұртшылығы қолданып жүрген «телевидение» 

деген с зді қолданысқа 1900 жылы Париждегі к рме 

кезінде орыс инженері Константин Перский ендірген 

екен. Бекітілген тақырыбына қарай к рмелерге 

қол нер, бейнелеу  нері,  неркәсіп, жаңа техно-

логия туындылары, түрлі пайдалы қазбалар мен 

олардан алынған  німдер де қойылады. Адамзатты 

алаңдатып отырған экология, урбанизация сияқты 

жаһандық проблемаларға қатысты жаңалықтар да 

осында талқыға түседі. Қысқасы, онда жұртшылық 

назарына ұсынылатын дүниелердің ауқымы кең. 

Аталған іс-шараға бүкіл әлемнен түрлі мамандар, 

нертапқыштар, кәсіпорындар қатысады.

ЭКСПО атауы қайдан шыққан?

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

  зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

КӨКСАНДЫҚ

КӨРМЕ 

НАУРЫЗДАҒЫ ТАРТУЛАРҮнді тауарлары 

ұсынылды


«31 арна» биылғы к ктемде 

з телек рермендеріне бүкіл 

отбасының талғамынан шығатын 

жаңа телебағдарламаларын 

ұсынбақ. Олардың ішінде әлемдік 

кинематографтардың ең үздік 

туындыларының тұсаукесері 

және әйелдер қауымына арналған 

тартымды шоулар бар.

К р е р м е н д е р   ә з - Н а у р ы з 

мерекесін ерекше к ңіл-күймен, 

шат-шадыман қуанышпен қарсы 

алуы үшін «31 арна» жаңа теле-

хикаялар желісін әзірлеп отыр.  

Наурыз айында басты р лдерін 

әйгілі жұлдыздар Бурак Озчивит 

пен  Наслихан Атагүл сомдай-

тын атышулы «Шексіз махаббат», 

комедиялық «Қала аңыздарының» 

з г е ш е   н ұ с қ а с ы   « Ж е н а т и к и » 

 хикаясы  ұсынылады.  Сонымен 

қатар жан жадыратар «Мамочки» 

және «Вы все меня бесите!» теле-

хикаялары к рсетілмек. Арнаның 

к рермендері халқымыздың та-

рихына терең үңіліп, Қазақ хан-

д ы ғ ы н ы ң   қ а л а й   қ ұ р ы л ғ а н ы н 

 р е ж и с с е р   Р ү с т е м  

б д і р а ш т ы ң 

«Қазақ елі» жаңа телехикаясы 

арқылы куә бола алады. Фильмде 

қазақ к ші нен к ріністер, қанды 

шайқастар, тарихи деректерге 

мейлінше ұқсас тық, ауқымды драма 

және ұлы махаббат ерекше к рініс 

тапқан. Нәзікжандыларға арналған 

«Все только начинается» шоуы 

к рерменге жол тартпақ. Балым РЫСБЕРГЕН

Алматыда «Атакент» к рме 

орталығында Үндістанның 

 тауар  ндірушілерінің жәрмең-

кесі  тті. Оған 40-тан астам 

үндістандық компаниялар 

қатысты. 

Келушілердің ерекше ықы-

ла сын аударған к рмеге түрлі 

с ұ р ы п  т а ғ ы   ш а й ,   д ә м д е у і ш , 

к здің жауын алар маталар мен 

әшекей бұйымдар қойылған. 

Оларды 50-ден аса әлемге таны-

мал кәсіпкерлер ұсынған. Бұл 

жәрмеңкенің басты мақсаты – 

Қазақстан мен Үндістан арасын-

дағы сауда-экономикалық бай-

ланыстарды нығайту.  йткені екі 

елдің  зара ынтымақтастықты 

дамытуда әлеуеттері  те жоғары. 

Қалыптасқан дәстүрге сай, 

к рме халықаралық әйелдер 

күні қарсаңында  ткізіліп отыр. 

К пшілік мұнда үнді елінің жеңіл 

неркәсіп  німдерімен танысып 

қана қоймай, ұнаған бұйымда-

рын қол жетімді бағаға сатып ала 

алады. Мұнда тіпті тігін, тоқыма 

 бұ йым  дарын,  әшекейлер,  жиһаз 

бен үнді шайы сынды  німдер 

бар. Үндістанның жеке биз-

н е с   к і л д е р і н і ң   б а с т а м а с ы -

мен биыл  ткізіліп жатқан ша-

раға Қазақстандағы осы ел-

дің дипломатиялық  кілдігі 

мен  Алматы әкімшілігі қолдау 

к рсетті. Халықаралық әйелдер 

күні қарсаңында  ткізіліп жат-

қан к рмеден ер-азаматтар  зде-

рінің сүйікті жандарына тама-

ша сыйлықтар таңдай алады. 

 Сонымен қатар жәрмеңкеде ауыл 

шаруашылығы технологиясы, 

ақпараттық технология, жеңіл 

неркәсіп, тамақ  неркәсібі, 

ндірістік тігін машиналары, 

сәнді әшекейлер, қол нер және 

ш птік дәрілер бағытында еңбек 

ететін компаниялардың тауарла-

ры қойылды. 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет