Bhi6 pb*4VI514ftb4src (kaz) Қызмет көрсету нұСҚаулығЫжүктеу 1.28 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата04.02.2017
өлшемі1.28 Mb.
  1   2   3   4   5

IOAA-773 / 8057775

(09.2015/1)BHI6*

PB*4VI514FTB4SRC

(KAZ) ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ................2

(UA) ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.........................35

2

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ,

Hansa плитасы – бұл қызмет көрсетудің қарапайымдылығы мен мінсіз тиімділіктің 

үйлесімділігі. 

Нұсқаулықты  оқып  шыққаннан  кейін,  плитаның  қызмет  етуінде  қиындықтар 

туындамайды.

Зауытта шығарылған плита, орам алдында қауіпсіздігі мен қызметтілігің көқарасымен 

бақылау пунктінің мұқият тексерісінен өткен.

Дұрыс қызмет көрсетпеуінің алдын алу үшін ас үй сорғышын қосар алдында аталмыш 

пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият оқып танысу керек.

Нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларды сақтау Сіздің плитаны дұрыс пайдаланбауыңыздың 

алдын алады.

Нұсқаулықты сақтаған дұрыс және оны әрдайым қоластында болатын орындарда 

ұстаған жөн.

Төтенше  жағдайлардың  алдын  алу  үшін,  жұмысты  нұсқаулық  бойынша 

бастаңыз.

Назар аударыңыз!

Құрылғыны тек бұл нұсқаулықты оқып кейін ғана пайдаланыңыз.

Құрылғы тек тағам дайындау құралы ретінде ғана дайындалған.

Кез  келген  басқа  мақсатта  пайдалану  (мысалы,  бөлменні  жылыту  үшін) 

тағайындалуына сәйкес келмейді және қауіпті болуы мүмкін.

Өндіруші  құрылғы  құрылымына    қызметіне  әсер  етпейтін  өзгерістерді 

енгізуге құқылы.

3

МАЗМҰНЫ

Жалпы  ақпарат.....................................................................................2

Қауіпсіздік  техникасы  бойынша  нұсқаулар..............................................4

Бұйым сипаттамасы...............................................................................................9

Орнату..................................................................................................................10

Пайдалану……………………….............................................................................16

Тазалау  және  күтім...................................................................................30

Ақау пайда болған кездегі әрекет ережесі............................................................32

Техникалық сипаттамалар...................................................................................34


4

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР 

Назар аударыңыз.Аспап және оның ашық бөлшектері 

жұмыс кезінде жоғары температураларға дейін қызады. 

Ерекше  абайлылықты  қадағалау  және  қыздыру 

элементтеріне  жақындамау  қажет.  Егер  8  жастан  кіші 

балалар тұрақты бақылауда болмаса, аспаптың жанында 

болуға жол бермеу қажет.

Бұл бұйым егер аталған қолданылуы бақылаумен жүзеге 

асырылса немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін 

тұлғалармен ұсынылған құрылғылардың пайдаланылуы 

жөніндегі  нұсқаулыққа  сәйкес  8  жастағы  және  асатын 

балалардың, сонымен бірге шектеулі дене, сенсорлық 

немесе  психикалық  мүмкіндіктері  шектеулі  немесе 

жеткілікті  тәжірибемен  білімге  ие  емес  адамдардың 

қолдануына  болады.  Бұл  аспаппен  балалардың 

ойнамауын қадағалау қажет.  Балаларды ересектердің 

қарауынсыз  плитаны  жинауға  және  қолдануға  рұқсат 

бермеңіз.

Назар аударыңыз. Ас үйплитасында майларды қолдана 

отырып тағамдарды даярлау қауіпті және өрт туғызуы 

мүмкін.

ЕШҚАНДАЙ  ЖАҒДАЙДА  отты  сумен  сөндіруге тырыспаңыз,  аспапты  сөндіру,  осыдан  кейін  жалынды 

мысалы,  қақпақпен  немесе  жанбайтын  жамылғымен 

жабу қажет.

Назар аударыңыз. Өрт қауіпті: Тағам даярлауға арналған 

үстіңгі бетке заттарды сақтауға болмайды.5

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР 

Назар аударыңыз. Егер плитаның үстіңгі беті жарыққа ие 

болса, плитаны электр тогына күйіп қалмау үшін электр 

желісінен ажырату қажет.

Пышақ,  шанышқы,  қасықтар  мен  қақпақтар,  сонымен 

бірге алюминий жұқалтыры секілді металл заттарын ас үй 

плитасыныңжұмыс үстіңгі бетінде қалдыруға болмайды, 

себебі олар қатты қыздырылуы мүмкін.

Пайдаланғаннан  кейін  қайнату  бетінің  кәмпірегін 

сөндіргішпен  сөндіріп,  ыдыс  болу  детекторына  сенім 

артпау керек.

Құрылғыны сыртқы сағатпен немесе қашықтықта басқару 

жүйесі көмегімен басқаруға тиым салынады. 

Плитаны  тазалау  үшін  бумен  тазарту  құралдарын 

пайдаланбаңыз.6

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР 

●    Индукциялық  қайнатқыш  бетті  алғаш  пайдаланар  алдында  пайдалану  бойынша 

нұсқаулықты  міндетті  түрде  оқып  шығу  керек.  Осылайша,  Сіз  өз  қауіпсіздігіңізді 

қамтамасыз етесіз және дұрыс пайдаланбаудан болатын шығынның алдын аласыз. 

●   Егер индукциялық қайнату беті радиоға, теледидарға немесе электрлік өріс тудыратын 

басқа да құрылғыларға тікелей жақын жерде пайдаланылатын болса, қайнату бетінің 

басқару тақтасының жұмысының дұрыстығын міндетті түрде тексеру керек. 

●   Қайнату бетін білікті маман  – электрик жалғауы керек. 

●    Қайнату  құрылғысын  салқындату  және  мұздату  құрылғыларына  жақын  жерде 

қолдануға тыйым салынады.

●    Қайнату  беті  орнатылатын  жиһаз,  шамамен.  100

o

C  температураға  төзетін  болуы керек. Бұл терезелерге, жиектерге, пластмасса беттерге және желімдер мен лактарға 

қатысты болады. 

●   Қайнату бетін тек құрастырғаннан кейін ғана пайдалану керек. Осылайша, Сіз  кернеу 

ықпалындағы бөлшектерге жанасу қаупін болдырмайсыз. 

●    Электрлік  құралдарды  жөндеуді  тек  білікті  маман  ғана  жүзеге  асыруы  керек. 

Маманданбаған жөндеу қауіпті болуы мүмкін. 

●   Құрал сақтандырғыш сөндірілген және айыр розеткадан суырылған жағдайда ғана электр 

желісінен толық ажыратылған болып есептеледі.

●   Қайнату бетін қорек сымы айырына қол жетімділік болатындай орнату қажет.

●   Бұл аспаппен балалардың ойнамауын қадағалау қажет.

●   

Өмірлік қызметтеріне қолдау көрсетуші импланттары бар адамдар (мысалы, 

кардиостимулятор, инсулин сорғысы немесе есту аппараты) бұл аспаптардың 

жұмысы  индукциялық  плитамен  бұзылмайтындығына  көз  жеткізуі  тиіс 

(индукциялық плитаның жұмыс жиілігі 20-50 кГц құрайды).

●   Желіде кернеу жойылған жағдайда барлық қалыпқа келтірулер жойылатын болады. 

Желіге  электр  қуатының  берілуі  жаңартылғаннан  кейін  абайлылықты  қадағалау 

ұсынылады. Кәмпіректер ыстық болғанда „H” қалдық жылу индикаторы жанып тұрады 

және алғаш қосқандағыдай тосқауыл кілті жанады.

●   Электронды жүйеге кіріктірілген қалдық жылу индикаторы қайнату беті қосулы ма 

екендігін және ыстық па екендігін көрсетеді. 

●    Егер  розетка  кәмпірекке  жақын  болса,  қорек  сымының  ыстық  бетке  тимеуін 

қадағалаңыз. 

●    Пластик  немесе  алюминий  жұқалтырдан  жасалынған  ыдысты  қолдануға  тыйым 

салынады.  Олар  жоғары  температурада  балқым  шыныкерамикаға  зиян  келтіруі 

мүмкін 


●   Қант, лимон қышқылы, тұз немесе т.б. сұйық немесе қатты түрде, сонымен қатар, 

пластиктер ыстық бетке түспеуі керек. 

●   Егер бұлай болған жағдайда  қайнату бетін  сөнлдіріп,  төгілген өнімдерді немесе 

пластикті қалақша көмегімен дереу тазалау керек. Қолды күйік пен жарақаттан қорғау 

керек. 

●   Индукциялық қайнату бетін пайдаланғанда түбі тегіс, қайнатқыш бетіне сызат түсіретін үшкір бұрыштары мен қылаулары жоқ кәстөлдер мен табаларды қолдану керек. 

●   Индукциялық қайнату беті жылулық соққыға төзімді. Ол суыққа және ыстыққа сезімтал 

емес. 


7

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

●   Шыны керамикаға басқа заттарды құлатпауға тырысыңыз. Нүктелі соққылар (мысалы, 

дәмдеуіштер бар ыдыс құлағанда) шыныкерамикада жарықшақтар мен сызаттар 

пайда болуына алып келеді. 

●   Шыныкерамиканың істен шығуы, қайнап жатқан шашыраған тамшылардың қайнату 

бетінің ішіндегі кернеу әсеріндегі элементтерге енуіне алып келуі мүмкін. 

●   Қайнату бетін турауға арналған бет немесе үстел беті ретінде пайдалануға тыйым 

салынады.

●    Қайнату  бетін  желдеткішсіз  духовка  шкафының,  ыдыс  жуатын  машинаның, 

тоңазытқыштың,  мұздатқыштың  немесе  кір  жуатын  машинаның    үстіне  қоюға 

болмайды.

●  Егер  қайнату  беті  үстел  бетіне  орнатылатын  болса,шкафта  орналасқан  металл 

заттар  қайнату  бетінің  желдету  жүйесінен  шығатын  ыстық  ауа  ағынынан  жоғары 

температураға дейін қызуы мүмкін. Сол себепті жапқыш қолдану ұсынылады  (2 сур. 

қар).

●   Шыны керамиканы күту және тазалау нұсқауларын міндетті түрде сақтаңыз.   Тиімсіз пайдалану жағдайында өндіруші жауапкершілікте болмайды.

8

Құрылғыны  тасымалдау 

кезінде  зағымдалудан 

қорғау  қарастырылған. 

Құрылғыны  ашқаннан 

кейін  орау  элементтерін 

қоршаған ортаны ластамай 

жинаңыз. 

О р ау   ү ш і н   қ ол д а н ы л ғ а н   ба рл ы қ 

материалдар,  қоршаған  ортаға  зиянсыз 

100%  қайта  өңделе  алады,  сәйкес 

символмен таңбалауға ие.Назар аударыңыз!Орау материалдарын 

(полиэтиленды  қаптар,  пенопласт 

бөлшектері және т.б.) құрылғыны ашу 

үрдісі кезінде балалардан алыс ұстау 

керек.

ОРАУДАН АШУ

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН 

ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ КӘДЕГЕ 

ЖАРАТУ

Бұндай таңбалау бұл құрылғыны, 

пайдаланудан  кейін  басқа  да 

тұрмыстық  қалдықтармен  бірге 

лақтыруға 

болмайтындығы 

жайлы ақпараттандырады. 

Пайдаланушы 

құрылғыны 

қолданыста  болған  электрлі 

және  электронды  құрылғыларды 

жинаушыларға 

тапсыруға 

міндетті. 

Қалдықтарды  жинаушылар,  жинау  пунктері, 

дүкендер  және  бөлімшелер  бұл  құрылғыны 

тапсыруға мүмкіндік беретін жүйені құрайды.

Пайдалануда 

болған 

электрлі және 

электронды  құрылғы  адам  денсаулығына 

және қоршаған орта салдарына, бар болатын 

қауіпті  құрылымды  элементтерінен,  сонымен 

қатар мұндай құрылғының қайта дұрыс жұмыс 

істемеуіне  және  қоймалануына  қауіптіліктің 

алдын алуға бұл қаулы мүмкіндік береді.

Бұл  құрылғы  Еуропалық  Директиваға 

2002/96/EC 

және 


электрлі 

және 


электронды  құрылғылар  туралы  польша 

Заңына  сәйкес,  шығындарға  арналған 

сызылған 

контейнер 

символымен 

таңбалауға ие.ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ҮНЕМДЕУ

Электр қуатын үнемдеуге 

жауапты тәсіл үй бюджетін 

үнемдеуді  қарастырып 

қана  қоймай,  қоршаған 

ортаны қорғауғада саналы 

қатысуды  қарастырады. 

Бей-жай болмаңыз, электр 

қуатын  үнемдеуге  кірісіңіз!  Бұл  үшін 

қажетті:


● 

Даярлау  үшін  тиісті  ыдысты 

қолдану.

Жалпақ және қалың түбі бар кастрөлдер 

электр  қуатын  1/3  дейін  үнемдеуге 

мүмкіндік береді. Ыдысты қақпақпен жабу 

қажет, бұл электр қуатын 4 есе азайтуға 

мүмкіндік береді!

● 

Конфорка мен ыдыс түбінің тазалығын 

қадағалау қажет.

Ластану  жылудың  берілуіне  кедергі 

келтіреді  –  тұрып  қалған  күйіп  кеткен 

ластанулар жиі жағдайда қоршаған ортаны 

өте  ластайтын  құралдар  көмегімен  ғана 

кетіруге болады.

● 

«Кастрөлге артық үңілдеуден» аулақ 

болыңыз.

● 

Плитаны мұздатқыш/салқындатқыш камералары маңайына орналастырмау. 

Қажеттіліксіз  электр  қуатын  қолдану 

жағдайында оның шығыны өседі.


9

БҰЙЫМДЫ СИПАТТАУ

Қайнату бетінің сипаттамасы BHI6* (PB*4VI514FTB4SRC)

Индукциялық конфоркаbooster 

Ø 160 


(артқы сол жақ)

Индукциялық конфоркаbooster 

Ø 180 


(артқы оң жақ)

Индукциялық конфоркаbooster

Ø 220 


(алдыңғы сол жақ)

Индукциялық конфорка booster 

Ø 180 


(алдыңғы оң жақ)

10

Басқару панелі

1. Беттің қосу / сөндіру сенсорлық батырмасы.

2. Сенсорлы қыздыру қуатын реттеу батырмасы /сенсорлы сағат бірлігі мәндерін баптау 

батырмасы.

3. Конфорка дисплейі.

4. Сенсорлы сағатты қосу батырмасы/сенсорлы ондық сағат мәнін баптау батырмасы.

5. Сәйкес конфорканың уақыт индикаторы.

6.Сағат дисплейі.

7.Сенсорлы қыздыру қызметі батырмасы/сенсорлы үзіліс қызметі батырмасы.

8. Сенсорлы конфорка таңдау қызметі батырмасы.

8

8

81

2

33

3

34

6

55

5

57

БҰЙЫМДЫ СИПАТТАУ

11

ОРНАТУ

Үстел бетін қайнату бетін орнатуға дайындау

l

  Қалыңдығы  28 - 40 мм аралығында үстел бетін таңдау, үстел бетінің ені- 600 мм кем болмауы керек. Үстел беті тегіс және тұрақты болуы керек. Үстел бетін қабырғаға 

бекітіп, ылғал мен судың енуін болдырмау үшін тығыздау керек.

l

  Қуыс шеті мен үстел бетінің алдыңғы жиегіне дейінгі қашықтық 60 мм кем болмауы керек, ал артқы жағынан - 50 мм кем емес.

l

Қуыс шетінен жиһаздың бүйір қабырғасына дейінгі ара қашықтық 55 мм кем болмауы керек.

l

  Кіріктірілетін жиһаз қаптамаға және 100°C температураға тұрақты оны желімдеуге арналған  желімге  ие  болуы  тиіс.  Бұл  шарттың  орындалмауы  үстіңгі  беттің  түр 

өзгертуіне немесе қаптама материалдың желімсізденуіне алып келуі мүмкін.

l

  Қуыс жиектерін ылғал сіңіруге тұрақты материалдармен қорғау керек.l

   Үстел бетіндегі қуысты  суретте көрсетілген өлшемдер бойынша жасау керек. 1.

l

  Қайнату бетінің астынан ауа айналымы мен қайнату беті аймағындағы қызып кетуді болдырмау үшін  25 мм бос кеңістік қалдыру керек, сур. 

2

560


490

min 60


min 50

1

12

Қайнату бетін желдету жүйесі жоқ духовка шкафының үстіне орнатуға тыйым 

салынады.

2 сурет

Шкаф тақтайына орнату   

Желдеткіші бар духовка 

шкафының үстіне жұмыс 

тақташасына орнату.

ОРНАТУ

5 10mm


÷

5 10mm


÷

500x10mm


25mm

30mm


500x20mm

13

•  Егер үстел беті ұқалыңдығы 38 мм болса, орнату үшін 4 “A” тұтқа пайдалану керек. 

Орнату тәсілі суретте көрсетілген 

3 және 4. Егер үстел бетінің қалыңдығы  28 мм 

болса, “A” тұтқалардан басқа қосымша  4 дана 15x15x50 мм ағаш діңгектер пайдалану 

керек. Орнату тәсілі суретте көрсетілген 

5 және 6.

•  Төсеменің қайнату бетіне тығыз жанаса орналасуын тексеру. 

•  Плитаның төменгі жағынан ұстағыштарды жеңіл бұрау.

•  Үстел  тақтайшасын  тазалау,    қайнату  бетін  қуысқа  қойып,  тақтайшаға  баса 

орналастыру 

•  Тұтқаларды қайнату бетінің шеттеріне перпендикуляр орналастырып соңына дейін 

бұрау.

1 – үстел тақтайшасы2 - бұранда

3 –қысқыш-ұстауыш

4 – қайнату беті

5 – қайнату беті төсемесі

1 – үстел тақтайшасы

2 - бұранда

3 –қысқыш-ұстауыш

4 – қайнату беті

5 – қайнату беті төсемесі

6 – ағаш діңгектер3

4

5

6

5

43

2

15

4

32

1

1515

6

ОРНАТУҚайнату бетін орнату BHI6* (PB*4VI514FTB4SRC) - тұтқа

320


560

490


min 60

min 50


320

560


270

50

490min 60

min 50


320

14

ОРНАТУ 

Қайнату бетін электрлік желіге жалғау алдында зауыттық тақташамен және электрлік 

жалғау сызбасымен танысу керек.  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қызмет көрсету орталығының жұмыскері пайдаланушыға «қайнату 

бетін электрлік желіге жалғау куәлігін» (кепілдемелік талонда) беруге міндетті. 

Электрлік жалғау сызбасына сәйкес келмейтін жалғау істен шығуғы алып келуі мүмкін. 

Қайнату бетін электрлік желіге жалғау

Назар аударыңыз!

Электрлік желіге жалғауды тек сәйкес рұқсаты бар білікті маман ғана жүзеге 

асыра  алады.    Электрлік  жалғауларды  өз  бетімен  өзгертуге  және  жөндеуге 

тыйым салынады. Жөндеушіге арналған нұсқаулық

Қайнату беті клемма блогымен жабдықталған, ол электрлік желіден қорек алудың нақты 

түріне дұрыс жалғауға мүмкіндік береді.

Клемма блогы келесі жалғауды қамтамасыз етеді:

- бір фазалы 230В ~

- екі фазалы  400 В 2кВ~

Қайнату  бетін  сәйкес  қорек  көзіне  текэлектрлік  жалғау  сызбасына    сәйкес  клемма 

блогындағы  сәйкес  қышқыштар  арқылы  ғана  жалғайды.    Қайнату  бетінің  төменгі 

бөлігіндегі электрлік жалғаулардың сызбасы жапқышта көрсетілген. Клемма блогына 

клемма бөлігінің қақпағын ашқаннан кейін ғана қол жеткізуге болады.   Жалғау түрі мен 

қайнату бетінің нақты қуатын ескере отырып, қорек шоғырсымын дұрыс таңдауды есте 

сақтау керек.  Назар аударыңыз!

Міндетті түрде жерге тұйықтау шоғырсымын клемма бөліміне жалғаңыз, клемма 

белгімен  белгіленген  .  Қайнату  бетін  қоректендіретін  электрлік  желі  жерге 

тұйықталуы және техника қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес болуы, сонымен қатар, 

төтенше жағдайда кернеуді сөндіруге мүмкіндік беретін сәйкес сөндірігіші болуы 

керек.


15

ОРНАТУ

МҮМКІН ЭЛЕКТРЛІК ЖАЛҒАУ СЫЗБАСЫ

Назар аударыңыз! Конфорка кернеуі  230В 

1 230  В  желі  үшін  бейтарап 

сыммен  бірфазалы  жалғауға 

болады,  клемма  1-2  блокта, 

бейтарап  сым  4  дейін,  жерге 

тұйықтау сымы  

1кВ 

дейін


OWY

3X 4 мм


2

2* 400/230В    желі  үшін  бейтарап 

сыммен  екі  фазалы  жалғау, 

бейтарап  сым    4  дейін,  жерге 

тұйықтау сымы 

2кВ 


дейін

OWY


4X2,5мм

2

L1=R, L2=S, L3=T, N= сым клеммасы бейтарап,  =жерге тұйықтау клеммасы* Үшфазалы  желі  жағдайында    400/230В  қайнату  бетінің  ішкі  электрлік  бөлігімен 

жалғанбаған қалған сымды клеммаға жалғау керек: 3.

Назар  аударыңыз!  Жалғаудың 

кез  келген  түрінде    жерге 

тұйықтау  сымы  клеммамен 

жалғануы керек 1

2

3

4

PE

L1

N

1

2

3

4

L1

L2

PE

N

Қосу к


аб

елінің 


ұсыныла

тын типі


16

ПАЙДАЛАНУ 

Индукциялық жол жұмысының қағидалары

Электрогенератор аспаптың ішінде орналасқан катушканы 

толықтырады.  Бұл  катушка  магнит  өрісін  құрайды, 

сондықтан кастрөл плитаға қойылу бойына оған бірден 

индукция токтары сіңеді.

Осылайша,  токтар  кастрөлді  қыздырады,  ал  плитаның 

шыны үстіңгі беті салқын күйінде қалады.

Бұл жүйе түбі магнитті өріс әсеріне ұшырайтын ыдысты қолданылуын қарастырады.

Тұтасымен алғанда, индукциялық технология екі артықшылықпен ерекшеленеді:

 жылудың ыдысқа тікелей бөлінуіне байланысты жылудың қолданылуы максимальды болып табылады,

 жылу инерциясы құбылысы тумайды, себебі даярлау кастрөл плитаға қойылған сәттен бастап автоматты түрде басталады және оны плитадан алған сәтте аяқталады.

Қорғаныс құрылғысы:

Егер плита дұрыс орнатылса және тағайындалуы бойынша қолданылса, онда қорғаныс 

құралдарына деген қажеттілік өте сирек туады.

Желдеткіш:  басқару  және  қуат  көзі  элементтерін  қорғау  және  салқындандыру  үшін 

қызмет  етеді.  Екі  әртүрлі  жылдамдықтармен  жұмыс  істей  алады,  автоматты  түрде 

қосылады.  Желдеткіш  конфорка  қосулы  болғанда  және  қайнату  беті  сөнім  тұрғанда 

электронды жүйе салқындағанға дейін жұмыс жасайды. Транзистор: Электронды элементтер температурасы зонд көмегімен үздіксіз өлшенеді. 

Егер жылу қауіпті түрде артатын болса, аталмыш жүйе автоматты түрде конфорка қуатын 

төмендетеді немесе қызған электронды элементтерге жақын конфорканы сөндіреді.

Детекция: Ыдыстың бар екендігін білдіретін детектор плита жұмысын және сәйкесінше 

қыздыруды қамтамасыз етеді. Қыздыру аумағында орналасқан кішкене заттар (мыс., 

қасық, пышақ, сақина...) ыдыс ретінде танылмайтын болады және плита қосылмайды.

Қайнату бетін алғаш қосар алдында

●  Қайнату бетін алдымен мұқият тазалау керек. Қайнату бетіне шыны ретінде қарау,

●   Алғаш пайдаланғанда бөгде иіс шығуы мүмкін, сол себепті бөлмеде желдеткіш қосу 

немесе терезені ашу керек,

●   Қауіпсіздік нұсқауларын сақтай отырып, қызмет көрсету қадамдарын жасау


17

Егер конфоркада ыдыс болмаса немесе сәйкес келмейтін ыдыс орнатылса, онда 

дисплейде пісіру бетіндегі белгі көрсетіледі  

  . Конфорка іске қосылмайды. 

Егер  10  минут  ішінде  ыдыс  танылмаса,  плитаның  қосылу  операциясы 

тоқтатылады.

Конфорканы сөндіру үшін оны сенсорлық контроллер көмегімен сөндіру керек, 

яғни тек одан ыдысты алу жеткіліксіз.Каталог: files -> pubs -> instrukcje
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
instrukcje -> Инструкция за употреба қҰрметті тұтынушы
instrukcje -> Инструкция эксплуатации ru пайдалану нұСҚаулығы kz
instrukcje -> Инструкция за употреба қҰрметті тұтынушы
instrukcje -> Bhi6 pb*4VI518ftb4C (kaz) Қызмет көрсету нұСҚаулығЫ
instrukcje -> Инструкция за употреба / индукционен плот за вграждане bg


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет