Білімдегі жаңалықтар №1 (53), 2016 Республикалық ақпаратты-әдістемелік журналжүктеу 1.35 Mb.
Pdf просмотр
бет2/15
Дата03.03.2017
өлшемі1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

6

Білімдегі жаңалықтар

Б

ілім

 

Берудегі

 

мемлекеттік

 

саясат

жібермеуге барлық күшін салады. Сөйтіп, 

ол  болашақты  жобаға  түсіріп  отырудың 

қажеттілігін  мойындайды.  Бұл  он  үшінші 

Заңға жатады. 

Экономикалық  салада  педагогикалық 

қызмет  ететін  тұлға  ешуақытта  бостан-

босқа  айыптау,  басқаның  ықпалына  түсу 

сияқты жаман әдеттен бойын аулақ ұстауға 

шыдамдылық  танытады.  Ой-бағамын 

ұдайы тәртіптеп отыруына бағдар жасайды. 

Шыдамсыздықтың  өзі  досының  қас  адам 

сияқты  көрінуіне  жол  береді.  Сенімділік 

орнына  күмәншіл,  сенбеушілік,  біреуді 

кінәлау  сияқты  көлеңкелі  іс-әрекетке  бой 

алдырады. Бұл он төртінші Заңға жатады. 

Экономика 

саласындағы 

педаго-

гикалық  құзыреттегі  тұлғалар  Алтын Ережені ұстанса, кез-келген жағдайға өзін 

бейімдеп,  басқа  адамдармен  үдерістікте, 

үйлесімдікте  жұмыс  жүргізе  алады. 

Аталған  ереже  көптеген  адамдардың 

кедейлікпен қоштасуына жол сілтейді. Бұл 

он бесінші Заңға жатады. 

Экономика 

саласындағы 

педаго-

гикалық  құзыреттегі  тұлғалар  жоғарыда берілген  15  Заңды  игерсе,  сол  тұлғада 

күш-қуат  пайда  болады.  Оны  «рух»  деп 

атаймыз.  «Рухы  биік»  тұлғаның  болмысы 

осы күш-қуат көздерінен туындайды, атап 

айтсақ,  оның  білімі  экономиканың  таза 

тағылым-теориясы ғана емес, одан да басқа 

16 Заңды білу керектігін ескереді. Бұл 16 - 

Заңға  жатады.  Аталған  рухты  көтерер  16 

Заңды  меңгеруге  білім  жиюдың  тәсілдері 

бар. Олар: 1) зерттеу-қорыту; 2) жіктеу; 3) 

деректемені меңгеру және оны жүйелеу.

Экономика 

саласында 

қызмет 


атқаратын  педагогикалық  құзыреттегі 

тұлғаларда  бүгінгі  күні  ізгілікті  ұстаным 

жетімсіз. 

Шәкәрім Құдайбердіұлының үш анығы 

– бұл көлеңкелі мінез-құлыққа ем сияқты 

қозғаушы күш. Ол мінез-құлықтың бірі ар-

ұждан, ұят, осы екеуі болған адамда сенім 

болады  деген  теоремаға  әкеледі.  Ізгілік 

моделіне апарар жол даналардың ілімі деу-

ге толық негіз бар. 

Экономика  саласында  қызмет  ететін 

педагогтарды  инновациялық  технологи-

ямен  оқыту  көзделеді.  Оқыту  үш  пара-

дигманы  негізге  алып  (стохастикалық, 

алгоритмдік,  эмпирикалық),  кредиттік 

технологияны  пайдалану  арқылы  кәсіби 

құзыретке ие болуға қам жасалады. Міне, 

осындай  құзыретке  ие  болудың  жаңа 

ұстанымын толықтай ұсынамыз.

Бүгінгі таңда жалпыәлемдік кеңістікте 

экономикалық  дағдарысты  жоюдың  бір 

тәсілі – педагогтардың жаңа технологияны 

өзінің заңдылығымен дұрыс ұйымдастыру 

болып отыр. Экономика саласына болашақ 

мамандар  және  екінші  мамандық  алушы-

ларды  даярлауда  интерактивтік-модульдік 

технология арқылы оқытудың үлгісін құру 

көзделеді. 

Бүгінгі күнге дейін экономика нысаны 

басынан  үш  түрлі  парадигманы  өткізді. 

Оның біріншісі – эмпирикалық парадигма. 

Бұл парадигмада көбінесе шетел және Одақ 

көлеміндегі озық деген тәжірибелері біздің 

ғалымдарымызға сүрлеу болды. Нақтылап 

айтсақ,  басқа  бір  ғалымдардың  өздеріне 

ғана тән тағылымы мен тәжірибесін жүзеге 

асырып келді. Зерттеу барысында ұстаздар 

құрамының тағылымдық, гносеологиялық 

деңгейден  гөрі  тәжірибелік  іскерлікті 

басымдықта  ұстап,  өзінің  қызметін  авто-

матты  іс-әрекетке  айналдырып  жібергені 

де жоқ емес. 

Эмпирикалық 

парадигма 

– 

ұстаздардың  өзінің  тәжірибесіне  сын-мен  қарауына  қатысқан  немесе  баспасөз 

арқылы  меңгерген  басқа  ғалымдардың 

іс-тәжірибесіндегі  ғылыми  негіз.  Мұнда 

тәжірибе  жүйесі  қалай  құрылғанына 

айрықша  мән  беруі  көзделеді.  Сөйтіп, 

өзінің  іс-тәжірибесіне  нені  үлгі  ретінде 

ұстанады,  нені  теориялық  негіз  ретінде 

алады деген мәселені алға қоюы ұтымды. 

Мұндай  қорытынды  жасауға  түрткі 

болған сол адамның ішкі интеллектуалды 

әлеуетінің қаншалықты деңгейде екендігі, 

ал  оның  қолы  жеткен  ол  деңгей  -  екінші 

бір адамға жұмбақ. Құр сыртқы құрылым-


7

№ 1 (53) - 2016

г

осударственная

 

оБразовательная

 

политика

жүйесін  қайталағаннан  басқа  өзіне  тән 

ұшқыр ой-тұжырым туа қоймайды.

Эмпирикалық  парадигма  бүгінгі  мо-

дернизация  кеңістігінде  әрбір  ұстаздың 

өзіне  қатысты  жинақтаған  теориясы 

мен  тәжірибесіне  сүйену  үдерісінде 

жүзеге  асыруы  қарастырылады.  «Мо-

дернизация»  ұғымы  француз  тілінен  ен-

ген  сөз  (modernization  -  moderne)  қазіргі, 

жетілген  деген  мағынаны  білдіреді.  Ал 

«эмпирикалық  парадигма»  құбылыс  пен 

үдеріске жаңа философиялық көзқарас де-

ген мағынаны білдіреді. Бұл парадигманың 

пайдасы  әрбір  ұстаздың  басқа  ұлт  ара-

сында,  әлемде  болып  жатқан  жаңалыққа 

ықыластанып,  одан  өзіне  үлгі  алуына 

мүмкіндіктер туатыны демекпіз. 

Алгоритмдік  парадигма  –  ұстаздың 

алдымен  өзінің  ғылыми  зертханасының 

белгілі  бір  тәртіпке  құрылуымен  туатын 

үдерісі. Іс-әрекеттің рет тәртібі бір жүйеге 

түсіп,  оған  философиялық  мән  берілсе, 

оны  -  алгоритмдік  парадигма  дейміз. 

Бұның  көлеңкелі  тұсы  –  оқушылардың 

іс-әрекетін  ұстаздардың  қалыптасқан 

алгоритміне ұдайы бағындыруды нысанаға 

алуы. Мұндай іс-әрекет нәтижесі әкімшіл-

әміршіл  басқаруды  басымдықта  ұстайды. 

Тұлғаның,  ішкі  интеллектуалды  әлеуетін 

ескермей, ұстаз өзінің мүмкіндігін басқаға 

міндеттеуі  соңғы  нәтижеге  жетуіне 

бағдарламайды.  Сондықтан  алгоритмдік 

парадигма  білім  мазмұнына  инструмент 

болғанымен, экономика нысанында, оқыту 

үдерісінде сүбелі нәтижеге қол жеткізбей, 

керісінше,  ұстаздар  мен  оқушылардың 

арасында түсінбеушілікті тудырады. 

Үшінші  парадигмаға  стохастикалық 

жатады.  Стохастика  «мүмкіндік  теори-

ясын»  жүзеге  асыруға  қолайлы  жағдай 

жасайды.  Егер  ұстаздардың  лекси-

касында  «мүмкіндік  туғызу»  деген 

сөз  тіркесі  көбірек  қолданымда  бол-

са,  онда  ұстаздардың  өзінің  қызметін 

стохастикалық 

парадигмаға 

салып 


жүргізгенінің  көрсеткіші.  Стохастикалық 

парадигма  көбінесе  әрбір  ғылыми 

нысанның 

теориялық-ғылыми 

тірек 

көздерін  оқушылардың  өздігінен  жұмыс жүргізе  алу  мүмкіндігіне  сай  жобалап 

беруімен оқшауланады. Осы стохастикалық 

парадигма басымдықта болып, әрбір ұстаз 

өзінің  іс-тәжірибесін  әлемдік  модельмен 

салыстырып, аналитикалық, сараптамалық 

бағаммен  қарап,  нәтижеге  бағдарлайтын 

ғылыми проект құра алған жағдайда ғана 

Болон  үлгісі  бірыңғай  Еуроодақтық  білім 

кеңістігіне кіруге мүмкіндік туады. 

Қазақстан 

Республикасы 

педа-


гогтарының жоғары құзыреттілікті жүзеге 

асырудың  екісатылы  жүйесіне  (бакалавр-

магистр)  көшкені  белгілі.  Болон  үлгісі 

оқу  үдерісін  модульді  жүйеге  бейімдеуге 

бағыт  жасайды.  Мұның  өзі  әжептәуір 

күрделі жұмыстарды атқаруға міндеттейді. 

Модульдік мақсатшылықпен кең ауқымды 

бағдарламасын  енгізуді  аңғартады.  Олай 

болса,  бакалавр-ұстаз  ұдайы  өзінің 

интеллектісін  корпоративтік  ұжымның 

табысты  болуына  өнім  боларлықтай 

құзыретке ырықтануын қажет етеді.Әдебиеттер: 

1.  Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың  Қазақстан  халқына 

Жолдауы. Егемен Қазақстан, 2014. – № 11 (28235). – 18 қаңтар.

2.  ҚР  білім  жүйесін  басқарудағы  білімденудің  инновациялық  технологияларын  іске 

асыру негізі ретінде. Инновациялық қызметі туралы Заңы. ҚР – 2002.– 3 шілде. – № 

333.

3. Думай и богатей – 4. Шестнадцать законов успеха / Пер с англ. В.Ф.Рубцова. – М.: 

Агенство «ФАИР», 1997. – 544 с. (серия «Настольная книга бизнесмена»

8

Білімдегі жаңалықтар

Б

ілім

 

Берудегі

 

мемлекеттік

 

саясат

ФОРМИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПОЛИЯЗЫЧНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Аубакирова Г. А.,

преподаватель английского языка

колледжа Университета им. Д. А. Кунаева, 

г. Астана

Современный рынок труда диктует до-

статочно  жесткие  требования  к  компетен-

ции  и  профессионализму  специалистов. 

Президент  Республики  Казахстан  Нурсул-

тан Назарбаев ставит сложные и амбициоз-

ные задачи – поэтапный переход на англий-

ский язык обучения в системе образования, 

целью  которого  является  повышение  кон-

курентоспособности выпускаемых кадров. 

Для выполнения этих задач необходимо со-

хранять  лучшие  традиции  казахстанского 

образования и одновременно обеспечивать 

получение  качественных  знаний,  соответ-

ствующих  международным  стандартам, 

что возможно только при повышении уров-

ня языковой подготовки студентов, воспи-

тания  у  них  лингвистического  сознания. 

Большое  внимание  при  этом  уделяется 

полиязычному  образованию,  которое  рас-

сматривается как действенный инструмент 

подготовки  молодого  поколения  к  жизне-

деятельности в условиях взаимосвязанного 

и взаимозависимого мира.

Результат  любого  языкового  образо-

вания  –  сформированная  языковая  лич-

ность,  а  результат  образования  в  области 

иностранных языков – вторичная языковая 

личность. В связи с этим учащийся стано-

вится  субъектом  учебной  деятельности  и 

межкультурной  коммуникации.  Обучение 

иностранному  языку  есть  процесс  лич-

ностного развития учащегося, развития его 

личностных функций:

• мотивирующая – осознание личностной 

значимости  изучения  иностранного  языка 

для расширения своего общего кругозора, 

повышения  уровня  общего  образования, 

развития гуманитарного мышления;

• ценностно-смысловая – выработка уча-

щимся системы ценностей, определяющих 

его поведение, образ и смысл жизни в мире 

иностранной  и  родной  культуры,  способ-

ность доброжелательно относиться к стра-

не изучаемого языка, ее культуре и народу;

•  творческая  –  поиск  новых  путей,  не-

стандартных решений, стремление к этому 

в своей деятельности, а также творческий 

опыт развития и совершенствования учеб-

ных и специальных умений, таких как ра-

бота с книгой, справочниками, словарями, 

составление диалогов, планов и др.;

•  ориентировочная  –  способность  ори-

ентироваться  в  действительности,  видеть 

противоречия, думать о скрытых причинах, 

брать  на  себя  ответственность  за  прини- 

маемые решения;

• самореализация – стремление учащегося 

к признанию своего образа «Я» другими, к 

готовности «принять» других;

• рефлексия – способность к самоанализу 

и самооценке, позволяющая объяснять как 

свои успехи, так и неудачи исключительно 

внутренними  причинами,  способность  к 

адекватной оценке знаний своих собствен-

ных и товарищей;

• самостоятельность - умение формули-

ровать  познавательные  задачи,  самостоя-

тельно  ставить  цели  и  находить  для  их 

достижения средства, преобразовать полу-

ченные знания для получения нового про-

дукта деятельности.

Языковая  личность  имеет  уровневую 

организацию. Так личность нулевого уров-

ня владеет обыденным языком, состоящим 


9

№ 1 (53) - 2016

г

осударственная

 

оБразовательная

 

политика

из  ходовых,  стандартных  словосочетаний, 

простых  предложений  и  фраз.  На  этом 

уровне  происходит  формирование  автома-

тизированных  навыков  использования  ти-

повых конструкций.

Личность  первого  уровня  владеет 

обобщенными  теоретическими  и  обыден-

но-житейскими понятиями, дефинициями, 

афоризмами,  крылатыми  выражениями,  в 

какой-то  степени  отражающими  картину 

мира.  Достижение  данного  уровня  позво-

ляет  личности  работать  с  иноязычными 

текстами: осуществлять анализ текста, соз-

давать интерпретацию текста.

Языковая личность второго уровня об-

ладает  коммуникативно-деятельностными 

потребностями и может использовать язы-

ковые средства в соответствии с коммуни-

кативными  условиями.  Большая  роль  от-

водится  формированию  личности  именно 

этого  уровня,  которая  способна  использо-

вать язык на практике, а также:

- понять и усвоить чужой образ жизни, по-

ведения с целью разрушения укоренивших-

ся в сознании стереотипов (процесс позна-

ния);

- употреблять язык во всех его проявлениях в  аутентичных  ситуациях  межкультурного 

общения  (процесс  формирования  навыков 

и умений);

-  расширить  «индивидуальную  картину 

мира»  за  счет  приобщения  к  «языковой 

картине мира» носителей изучаемого язы-

ка (процессы развития).

Итак,  вторичная  языковая  личность 

должна  обладать  способностью  реализо-

вать  себя  в  рамках  диалога  культур,  т.е.  в 

условиях  межкультурной  коммуникации. 

Тогда,  основным  показателем  сформиро-

ванности  вторичной  языковой  личности 

можно  назвать  межкультурную  компетен-

цию  в  ее  взаимосвязи  с  коммуникативной 

компетенцией. Преподаватель, в свою оче-

редь  должен  помочь  учащемуся  осознать 

приобретаемый  опыт  межкультурного  об-

щения и предоставить те возможности, ко-

торыми  обладает  образовательное  учреж-

дение  для  формирования  межкультурной 

коммуникации.  При  этом  все  виды  меж-

культурного  взаимодействия  становятся 

неотъемлемым компонентом образователь-

ного процесса.

В  связи  с  этим  значимость  и  актуаль-

ность полиязычного образования, не вызы-

вают сомнения.

Именно образование является важней-

шим  этапом  в  процессе  формирования  и 

развития  поликультурной  личности,  эта-

пом, когда осознанно формируются основ-

ные ценности и жизненные принципы.

Главная  цель  обучения  студентов  анг-

лийскому языку - развитие поликультурной 

личности, способной на социальное и про-

фессиональное самоопределение, знающей 

историю  и  традиции  своего  народа,  вла-

деющей  несколькими  языками,  способной 

осуществлять 

коммуникативно-деятель-

ностные операции на трех языках во всех 

ситуациях, стремящейся к саморазвитию и 

самосовершенствованию.Литература:

1. Пассов Е. И. Методическая школа Пассова. Конференция. Иноязычное образование.- Во-

ронеж: НОУ «Интерлингва», 2003.- 48 с.

2. Назарбаев Н. А. Новый Казахстан в новом мире // Казахстанская правда. - № 33(25278). 

- 2007. - 1 марта.

3. Государственная программа развития языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.

   Язык есть изображение всего, что 

существовало, существует и будет 

существовать  -  всего,  что  только 

может  обнять  и  постигнуть  мыс-

ленное око человека. 

А. Ф.


Мерзляков

10

Білімдегі жаңалықтар

Б

ілім

 

Берудегі

 

мемлекеттік

 

саясат

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: 

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

Темкина О. М.,

педагог высшей категории,

руководитель кружка по изучению 

английского языка, Дворец школьников 

им. М. Утемисова, г. Астана 

 

В статье анализируется педагогический опыт преподавания английского языка 

по программам дополнительного обучения. Автор говорит о социально-документаль-

ных предпосылках, послуживших формированию системы дополнительного обучения. 

В работе также анализируются особенности преподавания в двух возрастных груп-

пах и описывается результативность освоения программы.

I.  Дополнительное  обучение  иностран-

ному языку: социально-документальные 

предпосылки.

Повсеместное  обучение  английскому 

языку  в  Казахстане  началось  в  90-е  годы 

прошлого  столетия,  когда  «…иноязычное 

обучение стало ключевым объектом внима-

ния казахстанского общества: обсуждались 

и принимались законы о языках и их стату-

сах;  ментально,  социально  и  законодатель-

но  изменялся  статус  и  контекст  изучения 

иностранных языков, главным образом, это 

коснулось английского языка» [1: 12].

Активная  поддержка  иноязычного  об-

разования со стороны государства впослед-

ствии  была  емко  и  точно  выражена  Пре-

зидентом  Н.  А.  Назарбаевым:  "Казахстан 

должен  восприниматься  во  всем  мире  как 

высокообразованная  страна,  население  ко-

торой пользуется тремя языками: казахский 

язык  –  государственный,  русский  язык  как 

язык  межнационального  общения,  и  анг-

лийский язык – язык успешной интеграции 

в глобальную экономику" [2:6]. 

В тот период развития страны изменение 

отношения к иностранным языкам породи-

ло  значительные  изменения  как  в  культур-

но-социальном  восприятии  новой  реалии, 

так  и  в  официально-документальной  базе 

нормативных  документов.  Так,  были  раз-

работаны новые госстандарты, утверждены 

концепции иноязычного образования,  вве-

дены в практику рабочие программы

Родители и дети (школьники, студенты, 

молодые специалисты) осознали и приняли 

новую парадигму, осознано взявшись за ос-

воение  английского  языка.  Теперь  главным 

требованием  обучаемых  к  учителям  стало 

получение  практического  результата  –  по-

нимать,  говорить  и  писать  на  английском 

языке.  Учителя,  осознавая  необходимость 

поиска новых, по-настоящему эффективных 

и  практических  методов  обучения  языку, 

стали обращаться к зарубежному опыту пре-

подавания и методической литературе.

В  широкий  обиход  вошла  литература 

зарубежных издательств, апробированная в 

англоговорящих  странах,  суть  которой  за-

ключается  в  предложении  готового  учеб-

но-методического комплекса (далее – УМК) 

для изучения языка для разных возрастных 

групп. Принимая во внимание нерешенную 

на тот момент ситуацию с разработкой оте-

чественных учебников, зарубежные учебни-

ки  прочно  вошли  в  ежедневную  практику 

как учителей, так и преподавателей.

Так,  постепенно,  обучение  английско-

му языку стало обязательным и повсемест-

ным. Однако, исходя из собственного прак-

тического опыта преподавания, отмечу, что 

предлагаемая школьная программа зачастую 

не достигала выдвинутой временем и обще-

ством цели – научить школьника говорить и 

понимать. Именно в этот период обучаемые, 11

№ 1 (53) - 2016

г

осударственная

 

оБразовательная

 

политика

  

Если говорить с человеком на язы-

ке,  который  он  понимает,  то  слова 

останутся  у  него  в  голове.  А  если 

говорить с ним на его родном языке, 

то слова останутся в его сердце. 

 

       Нельсон Манделла

равно  как  и  их  родители,  начали  активный 

поиск  дополнительного  обучения  языку.  И 

главной задачей дополнительного обучения 

стало восполнить те пробелы, которые оста-

лись  в  процессе  освоения  школьной  про-

граммы. В этой связи, в начале нашего кур-

са проводится краткий опрос обучаемых по 

ожидаемому конечному результату, который 

и определяет основную цель всего дополни-

тельного  образования  –  понимать  больше, 

говорить / писать лучше.IІ. Опыт преподавания английского язы-

ка  в  рамках  программ  дополнительного 

обучения: анализ.

Практический  опыт  работы  в  рамках 

программ  дополнительного  обучения  охва-

тывает  две  (условно)  возрастные  группы: 

младшее  школьное  звено  (1-4  классы)  и 

среднее  звено  (5-9  классы).  При  разработ-

ке  программ  обучения  всегда  учитываются 

психологические и возрастные особенности 

обучаемых. 

Младшая возрастная группа. Для ра-

боты  с  младшей  группой  используется  хо-

рошо  себя  зарекомендовавший  учебно-ме-

тодический  комплекс  «Family  and  Friends» 

(издательство Oxford University Press). УМК 

состоит из учебника, CD дисков с аудио- и 

видеоматериалами,  рабочей  тетради  для 

ученика,  методического  руководства  для 

учителя  и  методического  пакета  (постеры, 

карты,  фотографии,  тесты),  книги  для  до-

полнительного  чтения  и  письма,  тестовых 

материалов.

Обучение английскому языку детей этой 

возрастной группы всегда сопряжено со зна-

чительными  затратами  времени  в  отноше-

нии  методической  подготовки  и  педагоги-

ческих  усилий  в  процессе  урока.  Принцип 

построения  самого  курса  обучения  бази-

руется  на  предложенной  комплексом  мето-

дике  в  определенной  последовательности: 

фонетика  (фоника);  лексика  и  грамматика; 

комплексная  отработка  четырех  навыков: 

чтение, аудирование, говорение, письмо; со-

циально-культурный аспект.

Остановимся  на  каждом  из  них  более 

подробно.  Фоника  является  обязательным 

компонентом  каждого  4-го  занятия,  в  тече-

ние которого отрабатываются звуко-буквен-

ные  сочетания.  Фоника  позволяет  научить 

детей  декодировать  устную  речь,  запоми-

нать  и  воспроизводить  произносительные 

стандарты,  а  также  способствует  улучше-

нию навыков чтения и быстрому освоению 

правил  орфографии  (аудио-  и  визуальная 

память).

Лексика  подразделяется  на  уровни. 

Первый  уровень  вводится  на  каждом  за-

нятии  согласно  выбранной  теме,  наглядно 

иллюстрируется флеш-картами и записями, 

впоследствии  отрабатывается  в  процессе 

чтения и закрепляется в поурочных упраж-

нениях. Второй уровень вводится в текстах 

для  чтения  (без  иллюстраций  и  перевода), 

так,  чтобы  обучаемый  мог  активизировать 

свои когнитивные способности – здесь сле-

дует догадаться о значении слова по контек-

сту, потом проверить догадку по глоссарию. 

Подобный  подход  позволяет  автору  этой 

работы  (как  учителю)  развивать  у  ребенка 

творческий  подход,  основы  критического 

мышления  и  академическую  самостоятель-

ность.


Грамматические  конструкции  вводятся 

на  базе  текстов  для  чтения  в  каждом  уро-

ке.  После  работы  с  таким  текстом  (пере-

вод, упражнения) ребенку значительно лег-

че сфокусироваться на самой конструкции, 

увидеть  ее  в  "разобранном"  виде  правил  и 

примеров. Ее отработка закрепляется в грам-

матических упражнениях до  автоматизма.

Четыре  навыка  –  чтение,  аудирование, 

говорение и письмо – всегда интегрированы 

и коррелируют между собой в каждом уро-

ке. Тексты для чтения содержат уже извест-

ную и новую лексику, создавая разумный ба-

ланс по ее освоению и снижая естественный 

страх ребенка не понять содержание. Ауди-

рование строится на основном тексте урока, 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет