Біріктірілген жылдық есепжүктеу 5.28 Mb.
Pdf просмотр
бет1/26
Дата09.03.2017
өлшемі5.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

2013
біріктірілген 
жылдық есеп

2013
«Қазатомөнеркәсіп» Ұак» аҚ
біріктірілген жылдыҚ есеп

мазмҰны

Қызметінің негізгі көрсеткіштері
4
2013 жылдағы басты оқиғалар
6
1 Есеп беру туралы
8
2 Қызметіне шолу және бизнес-үлгі
10
Директорлар кеңесі Төрағасының сәлемдесу сөзі
10
Басқарма Төрағасының сәлемдесу сөзі
12
Компания жайлы
14
Миссиясы, мақсаты, құндылықтары
16
Бизнес-үлгі
17
3 Даму стратегиясы және қызметінің негізгі көрсеткіштері
18
Басты тиімділік көрсеткіштері және болашаққа арналған болжамдар
23
4 Операциялық қызмет
24
4.1 Ядролық бағыт
24
4.2 Ядролық емес бағыт
32
4.3 Ғылыми-техникалық, техникалық және инновациялық әлеуетті дамыту
37
5 Тұрақты даму
40
5.1 Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу
41
5.2 Қызметкерлер
44
5.3 Еңбек қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік
50
5.4 Қоршаған ортаны қорғау
54
5.5 Орын алу өңірлерін дамыту
61
6 Басқару
64
6.1 Корпоративтік басқару
64
6.2 Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау
82
6.3 Сапаны басқару
87
7 Басшылардың Компанияның қаржы-шаруашылық қызметі  
   туралы есебі
88
Қосымшалар
102
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның қатысу үлесі көрсетілген активтерінің құрылымы 102
Байланыс ақпараты
104
GRI стандарттық элементтерінің кестесі
105
Біріктірілген қаржылық есептілік
112
Глоссарий
206

0
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
5%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
0%
0
50
100
150
200
250
-5%
0
5
10
15
20
25
0%
0
20
40
60
80
100
120
-7%
203
21
99
213
21
107
4 613
4 598
Табыс, млн теңге
Қызметкерлердің саны
Акционерлерге қатысты 
пайда, млн теңге
Қызметкерлердің 
жылыстауы
EBITDA, млн теңге
Жарақаттардың жиіліктер 
коэффициенті 
Жылдық сәулелену дозасы 
5 мЗ артық қызметкер-
лердің саны, ад
2013 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2012 ж.
0
50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000
-10%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
4,5%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
-30%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
-29%
0
3
6
9
12
15
0%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
-68%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
10 0000
-21%
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
-3%
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
-6%
0
50
100
150
200
3%
Қызметкерлер
ЕҚ және ҚЕ 
12 568
288 283
36 532
35 904
7 637
68 600
229 905
11 931
321 746
51 997
50 915
23 501
87 241
243 907
2013 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2012 ж.
27 342
14%
0,73
181
26 170
14%
0,75
176
2013 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2012 ж.
4
Қызметінің негізгі көрсеткіштері
кен өндірісі және өнімдерді шығару
Қаржылық көрсеткіштер
Қаржылай емес көрсеткіштер
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның барлық ЕТҰ-дағы 
қатысу үлесі бойынша уран 
өндіру көлемі, тонна 
Сатудың өзіндік құны,  
млн теңге 
Бір жылдағы пайда,  
млн теңге
Жарияланған дивиден-
ділер, млн теңге
Тантал өнімдерінің өндіріс 
көлемі, тонна Ta
Бериллий өнімдерінің өн-
діріс көлемі, тонна Be
Электрқуатын өндіру 
көлемі, млн кВт*сағ
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның барлық еншілес және 
тәуелді қоғамдардағы қатысу үлесі бойынша табиғи 
уранның әлемдік нарығындағы үлесі

Бу газдарының атмосфе-
раға шығарылуы, мың 
тонна а СО
2
-балама
Кенорындарын қалпына 
келтіруге арналған резерв-
тер, млн теңге
Қайта пайдаланылатын 
судың көлемі, мың м
3
Табиғат қорғау қызметіне 
қатысты шығындар, млн 
теңге
0
500
1 000
1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
2%
0
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
38%
0
1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000
184%
0
300
600
900
1 200
1 500
9%
0
500
1 000
1 500
2 000
120%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
3,8%
3 669
12 681
7 114
1 234
3 606
9 221
2 509
1 128
2013 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2012 ж.
4 389
4 223
2013 ж.
2012 ж.
1 506
686
2013 ж.
2012 ж.
біріктірілген жылдық есеп 
 
2013 
5
Әлеуметтік сала 
Қаржылай емес көрсеткіштер
Демеушілік және қайырым-
дылық көмек, млн теңге 
Әлеуметтік салық және 
әлеуметтік аударымдар, 
млн теңге 
Қоршаған ортаны қорғау

6
2013 жылдағы басты оҚиғалар
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен оның ЕТҰ мамандары 5-ші «Уран саласының өзекті 
ғылыми және технологиялық мәселелері. Энергия-, ресурс үнемдеу» жыл сайынғы оты-
рыс-семинарына қатысты. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-мен әріптестік жасаушы не оны 
жоспарлап жүрген шетел компанияларының өкілдерімен бірлескен түрде атом саласы 
мен уран өнеркәсібіндегі инновациялар мәселелері талқыланды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен Nuclear Power Corporation of India (NPCIL) өкілдерінің 
кездесуі өтті, оның шеңберінде атом энергетикасы саласындағы екіжақты әріптестікті 
одан әрі дамыту, атап айтқанда табиғи уранды Үндістанға жеткізу мәселелері талқылан-
ды.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның АҚШ-тағы ашылу салтанаты өтті. Өкілдік АҚШ-тың 
уран нарығындағы сатулардың үлесін арттыру, АҚШ-тағы уранның барлық аяққы тұты-
нушыларымен тікелей тұрақты байланыстарды орнату мен қолдау, сондай-ақ анағұрлым 
жоғары көлемдегі ядролық отын циклы өнімдерін сату жобаларын ілгері жылжыту және 
америкалық серіктестермен әріптестік жобаларын дамыту мақсатында ашылды.
«Техснабэкспорт» ААҚ және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның шетелдік энергокомпаниялармен, соның ішінде АҚШ-тың энергокомпанияла-
рымен әріптестікті іске асыру шеңберіндегі маңызды аспаптардың бірі – табиғи уранмен 
бук-трансферттік операцияларға қатысты келісімге қол қойды.
Moody’s Investors Service рейтингілік агенттігі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ эмитентінің 
«Ваа3» деңгейдегі рейтингісін және басымдылықпен талап ету құқығымен қамсызданды-
рылмаған құнды қағаздардың «Ваа3» рейтингісін растады. Болжамы «Тұрақты».
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ға паритеттік негізде тиесілі болып келетін «Уранды бай-
ыту орталығы» (УБО) ЖАҚ және «ТВЭЛ» ААҚ (25% + 1 акция) «Орал электрохимиялық 
комбинаты» ААҚ-ның акциялар жинағын сатып алды. УБО жобасы атом саласындағы 
Қазақстан-Ресей серіктестігінің басты бағыттарының бірі болып табылады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да Cameco компаниясының Директорлар кеңесімен кез-
десу болып өтті. Тараптар біріккен «Инкай» БК ЖШС уран өндіру кәсіпорнының жұмы-
сын, сондай-ақ ядролық-отын циклы саласындағы бірлескен жобаларды талқылады.
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және «Қазақстан-Британдық техникалық университеті» 
АҚ жаңартылатын энергетика саласындағы ғылыми-зерттеу және инновациялық жоба-
ларды іске асыру, бірлескен жұмыстық топтарды құру, сондай-ақ жаңартылатын энергия 
көздері бойынша мамандарды даярлау және қайта даярлау мақсатында ғылыми-техни-
калық әріптестік туралы меморандум жасасты.
Уранды байыту саласындағы УБО жобасы практикалық іске асырылу сатысына өтті. 300 
мың ЖББ көлеміндегі өнімнің алғашқы коммерциялық жеткізілімі болды.
Қ
аңтар
на
У
рыз
мамыр
ма
У
сым
Қ
ырк
ҮЙ
ек
Қ
азан
Қ
араша

біріктірілген жылдық есеп 
 
2013 
7
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның «Каустик» АҚ-дан 40% акцияларын сатып алу мәмілесі 
аяқталды, оның алаңшасында бірқатар импорт алмастыру өндірістерін құру жоспарла-
нуда, атап айтқанда: каустикалық сода, сутегі асқын тотығы мен сода алу.
Фотоэлектрлік ұяшықтарын шығаратын «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС зауытының («Қа-
затомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес кәсіпорны) ашылу шеңберінде ұяшықтардың – 
күн қуатын электр қуатына айналдырушылардың өндірісін іске қосу рәсімі болып өтті. 
«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС өнімділігі тәулігіне 12 000 тоннаны құрайтын теңіз суын 
тұщыландырудың жаңа кешенін іске қосты. 
есеп беру күнінен кейінгі оқиғалар 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасы Владимир Школьник Республика Пре-
зиденті Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілік етуімен ресми делегацияның құрамында 
Ядролық қауіпсіздік жөніндегі III Саммиттің (ЯҚС) жұмысына қатысты. Саммиттің басты 
міндеті ғаламдық ядролық қауіпсіздіктің өзекті мәселелерін жоғары деңгейде талқылау 
болды.
Астана қ. «Astana Solar» ЖШС күн панельдерін шығару зауытының аумағында KazPV қа-
зақстандық жобасының компаниялар тобының («Аstana Solar», «Kazakhstan Solar Silicon» 
ЖШС, «KazSilicon» ЖШС), катарлық «Qatar Solar Energy» және американдық «Clean 
Power Innovation» компаниясының арасындағы ынтымақтастық туралы, Катар мемле-
кетіне кремний, күн ұяшықтарын және тілімшелерді жеткізу туралы меморандумға қол 
қойылды.
«Росатом» мемлекеттік корпорациясы және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ дәстүрден 
тыс (баламалы) энергетика (күн және жел) және сирек және сирек-жер мателдарын өн-
діру саласындағы өзара түсіністік пен әріптестік туралы меморандумға қол қойды.
Нұрлан Қаппаров Компанияны соңғы бес жыл бойы басқарып келген Владимир Школь-
никтің орнын басумен, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарманың жаңа Төрағасы етіп 
сайланды. Бұл шешім Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару жүйесінің 
реформасына байланысты қабылданған болатын. Владимир Школьник Қазақстанның 
Энергетика министрлігін басқарды.
желто
Қ
сан
на
У
рыз
ма
У
сым
тамыз

8
«Қ
азатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ (бұдан әрі – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, Ком-
пания) үшін есептік кезеңдегі басымдылығы - оның стратегиялық дамуының 
басты бағыттары бойынша қызметінің нәтижелерін көрсету. Компания со-
нымен қатар корпоративтік басқару мен тұрақты дамудың жоғары стандарттарына аса 
назар аударуда. 
Осы есеп берудің негізгі тақырыптарына шығындарды оңтайландыру, халықаралық 
әріптестік және баламалы энергия көздерін дамыту жатады.
Компания барлық мүдделі тараптардың үміттенулерін қанағаттандыратын өз қызметінің 
нәтижелері туралы ақпаратты уақытында және барынша толық етіп ұсынып отыруға ты-
рысады. 2010 жылдан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жылдық есеп берулерін жыл 
сайын жариялап отырады, оларда өзінің операциялық қызметінің нәтижелері туралы 
ақпаратты ғана емес, сондай-ақ тұрақты дамуы, атап айтқанда, еңбек қорғау мен қор-
шаған ортаны қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және әлеуметтік жауапкершілік туралы 
ақпаратты көрсетіп отырады. 
Корпоративтік есептілік саласындағы өзекті беталыстарды ұстанумен Компания 2011 
жылдан бері біріктірілген есептілігін Тұрақты даму саласындағы есептілік жөнінде-
гі нұсқаулығы сияқты корпоративтік есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес 
әзірлеп отырады. Сондай-ақ  2011  жылдан бері Компания мүдделі тараптармен өзара 
іс-қимыл және өнімнің сапасын басқару тұрғысын көрсетуде.
Есеп беруде Компанияның 2013 жылдың 1 қаңтары мен 31 желтоқсаны аралығындағы 
қызметінің қорытындылары көрсетілген.
2013 жылғы біріктірілген есеп беру орыс, ағылшын және қазақ тілдерінде әзірленген 
және ол http://www.kazatomprom.kz/#!/reports корпоративтік Интернет-сайтында жари-
яланатын болады. Алдыңғы есептік кезеңдердегі орыс тіліндегі жылдық есеп берулер 
келесі сілтеме бойынша қол жетімді: http://www.kazatomprom.kz/#!/reports. Есеп берудің 
қағаз бетіндегі көшірмелері мүдделі тараптардың сұратуы бойынша берілетін болады.
есеп беруді әзірлеу стандарттары 
Есеп беру 2013 жылғы желтоқсандағы Біріктірілген есептіліктің халықаралық стандарт-
тарының (БЕХС) ұсыныстарына сәйкес әзірленген. БЕХС берген ұсыныстарға сәйкес Есеп 
беруде «алты капиталды» (қаржылық, өндірістік, зияткерлік, адами, әлеуметтік және 
табиғи) қолданумен бизнес-үлгіні, қаржылық және қаржылық емес қызметінің нәти-
желерін, басқару жүйесін толық суреттеуге, сондай-ақ қысқа, орта және ұзақмерзімді 
келешекке арнап құнын құруға басты көңіл бөлінген, бұл есеп берудің келешекке 
бағытталуын қамтамасыз етеді.
Сондай-ақ есеп беру GRI G3.1 Есептілік жөніндегі ғаламдық бастаманың Тұрақты даму 
саласындағы есептілік жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес әзірленген және С 
қолданылу деңгейіне сәйкес келеді. GRI нұсқаулығына сай болуы «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ-ның Есеп беруінің уран саласының өзге халықаралық компанияларының есеп 
беруімен салыстыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
Нәтижелілік көрсеткіштерінің тізбесі және олардың толық көрсетілу дәрежесі Есеп бе-
руге енгізілген GRI көрсеткіштер кестесінде келтірілген. 
Ес
Еп б
Еру тур
алы
11

біріктірілген жылдық есеп 
 
2013 
9
есеп берудің шекаралары және мәліметтерді ұсыну түрі 
Есеп беруде көрсетілген нәтижеліліктің экономикалық көрсеткіштері туралы мәліметтерде Компания-
ның барлық ЕТҰ-лары бойынша ақпарат қамтылған. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметінің қаржылық 
көрсеткіштері түгелдей ҚЕХС бойынша аудиттелген біріктірілген қаржылық есептілікке сәйкес теңгемен 
көрсетілген. 
Операциялық көрсеткіштер – атап айтқанда, кен өндіру көрсеткіштері барлық ЕТҰ-лардағы қатысу үлесі 
бойынша ашып көрсетілген.
Бұл жағдайда қаржылық емес көрсеткіштер негізінен бақылаумен иелену үлесіне ие кәсіпорындар  
бойынша толық етіп көрсетілген. Мысалы, әлеуметтік және экологиялық нәтижеліліктің көрсеткіштері 
бойынша сапалық және сандық мәліметтер бақылаумен иелену үлесіне ие кәсіпорындар бойынша есеп 
беруде көрсетілген. 
есеп берудің мазмұнын белгілеу процесі 
Компания қызметінің нәтижелерін толық және объективті түрде көрсетуге тырысумен, Есеп беруде 
есептік кезеңде қол жеткізген жетістіктерді, сондай-ақ туындаған қиындықтарды ашып көрсетеді.
Есеп берудің мазмұнын белгілеу процесі GRI Нұсқаулығының ұсыныстарына сәйкес келесі аспектілерге 
негізделе отырып құрылған болатын:
•  Компанияның мүдделі тараптарының (мемлекет, қызметкерлер, акционерлер (Дара акционер) және 
инвестициялық қауымдастық, іскер серіктестер, өндірістік қызмет өңірлері, БАҚ) мүддесі мен үмітте-
нулерін белгілеу;
•  Компанияның стратегиясы мен бизнес-қызметіне тигізетін ықпалы тұрғысынан маңызды болып ке-
летін тақырыптар мен мәселелерді белгілеу, және ықшамдық;
•  сенімілік пен толықтық;
•  Компания қызметінің Қазақстан Республикасының экономикасына, қоғамға, қоршаған орта мен мүд-
делі тараптарға тигізетін әсерін белгілеу.
Есеп беруде Компанияның басымдылықтарына сәйкес мәселелердің кең тобы, соның ішінде Компани-
яның ұзақмерзімді экономикалық өсуі, өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбек қорғау және қоршаған ортаны 
қорғау, адами капиталды дамыту және орын алу өңірлерін дамыту мәселелері қамтылған.
куәландыру 
Жылдық біріктірілген есеп берулерді әзірлеу Компанияның ақпараттық айқындылығының артуы үшін 
маңызды рөл атқарып қана қоймай, сонымен қатар ішкі бизнес-процестердің тиімділігінің артуына 
ықпалын тигізеді.
Бұл Есеп беру тұрақты даму саласындағы көрсеткіштерді тәуелсіз куәландыру рәсімінен өтпеген. 
 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тұрақты даму саласындағы көрсеткіштерді тәуелсіз куәлдандыру рәсімін 
жүргізу Компания қызметінің ұсынылған нәтижелерінің мүдделі тараптардың алдындағы сенімділігі мен 
шүбәсіздігінің артуына ықпал ететінін түсінеді. 

10
құрметті инвесторлар,  
серіктестер мен әріптестер!
Мен сіздердің назарыңызға «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ-ның үшінші Біріктірілген жылдық есеп бе-
руін ұсынуға қуаныштымын, мұнда Компанияның 
негізгі өндірістік көрсеткіштері, сондай-ақ оның 
тұрақты даму саласындағы қызметінің нәтиже-
лері толық етіп көрсетілген. Ақпаратты толық етіп 
көрсетудің мұндай тұрғысы Компанияның корпо-
ративтік біріктірілген есептілікті әзірлеу бойынша 
халықаралық бастамаға ерікті түрде қосылуымен 
негізделген.
Компанияның 2013 жылғы қызметіне кейбір мем-
лекеттердің 2011 жылғы Фукусима қаласындағы 
жапондық АЭС-те болған апаттан кейінгі ядро-
лық қуаттылықтарын қысқартуынан және ядро-
лық энергетиканы пайдаланудан бас тартуынан 
туындалған табиғи уран нарығындағы жағдайдың 
тұрақсыздығы елеулі әсерін тигізді. Оған қоса, 
2013 жыл бойы табиғи уран нарығы бұрынғыдай 
ұсыныстың сұраныстан асуымен және бағаның тұрақты құлдырау беталысымен сипатта-
лып отырды, кейінгісі бір жағынан, реакторлардың тоқтатылуының салдарынан уранға 
қатысты ұзақмерзімді келісімшарттардың қажетсіздігімен, ал екінші жағынан, кен бай-
ыту қызметтеріне тапсырыстардың азаюымен туындалған. Мысалы, 2013 жылы табиғи 
уранның бағасы шамамен 34,00  $/ фунт U
3
O
8
 құрады, бұл уранның шала тотығын-то-
тығын сатудан түскен табысқа әсерін тигізбей қоймады. Осындай тұрақсыз жағдайларда  
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бұрынғыдай әлемдегі аздаған уран өндіруші табысты 
компаниялардың бірі болып қалуда. Біз өзіміздің көшбасшылық жайғасымдарымызды 
сақтап және бәсекелестік басымдылықтарымызды нығайтуды жалғастырдық. Мысалы, 
Компанияның әлемдік кен өндірісіндегі үлесі 2013 жылдың қорытындысы бойыша 21,4% 
құрады. Уран өндіруші компаниялар үшін уран нарығының қолайлы жағдаяты мен төмен 
бағалар беталысының сақталуы 2014–2015 жж. кезеңде, және мүмкін, 2017–2018 жж. 
дейін сақталады деп күтілуде.
Компанияның жыл ішіндегі тапқан пайдасы 36 532 млн теңге құрады, бұл 2012 жылдың 
көрсеткішінен 30% төмен, бұл ең алдымен табиғи уранның нарықтық бағасының төмен-
деуімен байланысты болуда.
Компания табысының басым бөлігі уран өнімдерін сатумен байланысты, өндірілген уран-
ның 100%-ы экспортқа жіберіледі. Біздің өнімдеріміз жақын арадағы 10-15 жылға арнап 
уран өнімдерін жеткізу келісімшарттарымен қамтылған. 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның негізінде трансұлттық, реакторға дейінгі циклге және 
АЭС құрылысына әртараптандырылған компанияны құру жөніндегі стратегиямыздың 
шеңберінде біз уранды конверсиялау, изотоптық байыту және жылу бөлгіш құрама-
ларды шығару жобаларын іске асыруды жалғастырдық. 2013 жылдың елеулі оқиғасы-
на Уранды байыту орталығының маркасымен өндірістің басталуы және 300 мың ЖББ* 
көлемінде алғашқы өнімді жеткізу айналды.
2013 жылы Компания сонымен қатар Қазақстандағы уранның ресурстық базасын артты-
руға бағытталған қызу геологиялық-барлау қызметін жалғастырды, соның нәтижесінде 
2 300 астам барлау ұңғымасы қазылды.
Қызм
Етін
Е шолу жән
Е бизн
Ес-үлгі
2
директорлар кеңесі төрағасының сәлемдесУ сөзі
дәУрен 
ердебаЙ

біріктірілген жылдық есеп 
 
2013 
11
Осы бір қиын-қыстау кезеңде Компанияның даму стратегиясын ұстану және сауатты басқару Компани-
ядағы уран өндірісінің көлемін 2012 жылдағы көрсеткішпен салыстырғанда 5%-ға арттыруға мүмкіндік 
берді.
Компания сирек және сирек-жер металдарына негізделген өнімдердің өндірісін дамытуды, сондай-ақ 
тантал және бериллий өнімдерінің түрлерін көбейтуді жалғастыруда. Компания едәуір күш-жігерін қор-
шаған ортаға тигізілетін жағымсыз әсерді едәуір азайтуға мүмкіндік беретін жаңартылатын энергия көз-
дерін қолданумен жылу мен электрқуатын алуға арналған құрылғыларды жасап шығару өндірістерін да-
мытуға жұмсауда. 2013 жылдың қараша айының соңында «Astana Solar» ЖШС күн батареяларын шығару 
зауыты 2012 жылғы 25 желтоқсанда зауыттың іске қосылған сәтінен бастап 2 миллиард теңгенің өнімін 
шығарды, ал 2013 жылғы желтоқсанда «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС фотоэлектрлік ұяшықтарды - күн 
қуатын электр қуатына айналдырушылардың өндірісін іске қосты. 
Тұрақты даму ұстанымдары біздің бизнес-стратегиямызға ықпалдастырылған, бұл «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ-ның күнделікті қызметінен байқалады. Компания қоршаған ортаға тигізілетін жағымсыз әсерді 
азайтуға, жұмыс орнында жоғары қауіпсіздік стандарттарын қамтамасыз етуге, сондай-ақ барлық мүд-
делі тараптармен сындарлы диалог құруға тырысады.
Компания жергілікті халықты қолдауға және оның өмір сүру жағдайларын жақсартуға бағытталған 
бірқатар жобаларды іске асыруда. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ орын алу өңірлерінің әлеуметтік ин-
фрақұрылымын дамытуға жыл сайын инвестиция жасап отырады, білім беруге, мәдениет пен спортқа 
қолдау көрсетіп отырады. Өндірістік қуаттылықтардың жаңадан құрылуы жаңа жұмыс орындарының 
пайда болуына әкеледі, бұл өз кезегінде жергілікті халықтың жұмыс бастылығын арттыруға ықпалын 
тигізеді. 
Уранның әлемдік нарығындағы күрделі жағдайға қарамастан, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ келешек-
ке сеніммен қарауда. Компания қысқа және ортамерзімді перспективада өзінің көшбасшылық жайға-
сымдарын сақтап қалу және жоспарлы түрде өсу үшін барынша жағдай тудырды.
дәурен ердебай,
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы 
* ЖББ – изотоптық құрамы берілген мөлшердегі 1 кг уран алу үшін қажет болатын бөліну жұмыстарының бірліктері 

Владимир 
школьник
12
құрметті достар, әріптестер мен серіктестер!
2013 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өндірістік қуаттылықтарын 
арттыруды одан әрі жалғастырды, сондай-ақ өзінің күш-жігерін өн-
дірістік процестерді оңтайландыруға және ғылыми-техникалық базаны 
өсіруге жұмсады.

Каталог: sites -> default -> files -> corpfiles
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
corpfiles -> «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік этика кодексі талаптарының орындалуы туралы есеп «Қазатомөнеркəсіп»


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет