Бұл дипломдық жобада lte advanced технологиясына жалпы шолужүктеу 3.05 Mb.
Pdf просмотр
бет9/9
Дата03.03.2017
өлшемі3.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

 

 

 

 

100 

 

 

Қорытынды

 

Қорыта  келгенде  LTE  Advanced  функционалдығы  қазірдің  өзінде бүкіл әлем  бойынша  осы  функцияны  үйлестіретін  ұялы  терминалдардың  қол 

жетімді  болуына  ұмтылып  отыр.  LTE  Advanced  байланыс  операторларының 

тиімділігін  арттырады  және  дауыстық  қызмет  саласындағы  пайдаланушы 

тәжірибесін  жақсартады.  Бұл  жұмыста  LTE  Advanced  негізінде  шешімдер 

жоғары сапалы дауыс қызметтерін қамтамасыз ету үшін қажетті радио желісін 

оңтайландыру  және  конфигурация  параметрлеріне  көңіл  аудару  ұсынылады. 

Нақты  желілерден  келтірілген  бұл  нәтижелер  желі  конфигурациясы  мен 

параметрлерінің  дұрыс  орнатылуы  арқасында  қажетті  көрсеткіштерге  қол 

жеткізуге болады деп көрсетеді. 

Сондай-ақ,  жұмыста  ОТТ  VoIP  шешімдерімен  салыстырғандағы  LTE 

Advanced  шешімдерінің  негізгі  артықшылықтары  атап  өтілген.  Негізгі 

артықшылықтарына  шамадан  тыс  жүктелген  желідегі  байланыс  сенімділігі 

және ұялы терминалдың төменгі қуат тұтынуы жатады. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

101 

 

  

 

Қысқартулар тізбесі 

3GPP  (3rd  Generation  Partnership  Project)  –  мобильді  байланыс  үшін 

спецификациялар дайындайтын бірлестік 

LTE  (Long  Term  Evolution)  –  сымсыз  жоғарыжылдамдықты  деректер 

табыстау стандарты 

SAE (System Architecture Evolution) – LTE стандарты үшін желі өзегінің 

архитектурасы 

EPC – жетілдірілген дестелік ядро 

W-CDMA  (Wideband  Code  Division  Multiple  Access)  −  кодпен  бөлінген 

көпшіліктік қатынау 

UMTS  (Universal  Mobile  Telecommunications  System)  −  әмбебап 

мобильді телекоммуникациялық желі 

GSM  (Global  System  for  Mobile  Communications)  −  мобильді 

байланыстың цифрлық стандарты  

QOS (Quality of Service) − қызмет көрсету сапасы.  

E-UTRAN  (Evolved  Universal  Terrestrial  Radio  Access  Network)  − 

радиоқатынаудың дамыған универсалды жербетілік желісі  

FD-LTE (Frequency Division) − жиіліктік бөліну 

TD-LTE (Time Division) − уақыттық бөліну  

OFDM  (Orthogonal  Frequency  Division  Multiplexing)  –  ортогональды 

жиiлiктік мультиплексирлеу  

QAM  (Quadrature  Amplitude  Modulation)  −  квадраттық  амплитудалық 

модуляция 

QPSK  (Quadrature  Phase  Shift  Keying)  –  квадраттық  амплитудалық 

модуляция 

MIMO  (Multiple  Input  Multiple  Output)  −  көпарналық  шығыс  және  кіріс 

технологиясы 

IMS  (IP  Multimedia  Subsystem)  –  барлық  IP-желілердің  негізгі 

құраушысы болып табылатын бағдарламалық-аппаратты кешен 

CSFB  (Circuit  Switched  Fallback)  –  арналар  коммутациясына  ауысуға 

негізделген технология 

PDN (Packet Data Network) − дестелік коммутация желісі 

CS (Circuit Switching) – арналар коммутациясы 

PS (Packet Switching) – дестелер коммутациясы 

БС – базалық станция 

АҚ – абоненттік құрылғы 

 

 

  

102 

 

 Әдебиеттер тізімі 

GSA The 


Global 

mobile 


Suppliers 

Association 

Website 

http://www.gsacom.com/news/gsa_393.php 

2  Рынок  услуг  сотовой  связи  Казахстана:  тенденции  и  перспективы. 

http://www.kursiv.kz/upload/Rynok_sotovoj_svyazi.pdf 

http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/98-lte, 3GPP 

website. LTE overview  

4  Гельгор  А.Л.,  Попов  Е.А.,  Технология  LTE  мобильной  передачи 

данных: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011.- 204   

5  Keithley  White  Paper:  Orthogonal  Frequency  Division  Multiplexing, 

September 2008, vol. 14, http://www.ieee.li/pdf/essay/ofdm.pdf 

6  4G  Americas  White  Paper:  MIMO  and  Smart  antennas  for  mobile 

broadband systems, October 2012, vol. 138 

7 Оборудование SAE,http://www.nntu.ru/trudy/2013/01/074-082.pdf.  

8  Залицкий  А.,  Шельгов  В.,  Тестирование  инфраструктурных  решений 

для  сетей  LTE:  Журнал  сетевых  решений/Телеком,  №  04,  2011, 

http://www.osp.ru/telecom/2011/04/13008345/  

9  Тихвинский  В.О.,  LTE  открывает  эру  мобильных  инноваций,  Итоги 

MWC-2011: ISSN 0013-5771, «Электросвязь», №3, 2011 

10  Qualcomm  Circuit-switched  fallback.  The  first  phase  of  voice  evolution 

for  mobile  LTE  devices.  https://www.qualcomm.com/documents/circuit-switched-

fallback-first-phase-voice-evolution-mobile-lte-devices 

Федчун  А.  Способы  формирования  OFDM-радиосигнала,  журнал 

«Радиоэлектроники» №1, 2010 

11  Итоги  MWC  -  2010:  LTE  от  теории  к  практике,  журнал 

«Телекоммуникаций и транспорт», №2, 2010 

12 http://www.anisimoff.org/lte/volte.html Передача голоса в LTE  

13  Федчун  А.  Способы  формирования  OFDM-радиосигнала,  журнал 

«Радиоэлектроники» №1, 2010 

14  Volga Forum Official Website, http://www.volga-forum.com 

15  Технология  SRVCC  в  мобильных  сетях  4-го  поколения. 

http://habrahabr.ru/post/200868/ 

16    Казахтелеком-АЛТЕЛ:  «Доверие  государства  оправдано!»  15.05. 

2015 http://www.altel.kz/news/detail.php?ID=1332 

17  Физический  уровень  LTE.  http://www.russianelectronics.ru:808/leader-

r/review/2187/doc/53411/ 

18  М.П.  Савченко,  О.В.  Старовойтова  Исследование  потерь  при 

распространении  радиосигнала  сотовой  связи  на  основе  статистических 

моделей,  Вестник  Балтийского  государственного  университета  им.  И.  Канта. 

2011. Вып. 5. С. 44—49. 

19  «Табиғи және жасанды жарықтандыру. Жалпы талаптар»  - 2002 ҚР 

СНиП 


103 

20  Базылов  Қ.Б.,  Алибаева  С.А.,  Нурмагамбетова  С.  С.  Бітіруші 

жұмысының  экономикалық  бөлімі  үшін  әдістемелік    нұсқаулар.  –  Алматы. 

АЭжБИ. 2009. 

21  Дубpoвcкий  Вacилий  «CDMA  взгляд  глaзaми  пpoфеccиoнaлa»   

http://www.radioradar.net/staty/kod_razd.phpop 

22 Пpoдукты и pешения: 

http://www.huawei.com/ru/catalog.doid=342

 

23  Вoлкoв  Л.Н.,Немиpoвcкий  М.C.,  Шинaкoв  Ю.C.  Цифpлық  ұялы бaйлaныc  жүйеci:  ,бaзaлық  қaғидa  және  cипaттaмaлapы  :Oқу  жеңiлдiгi.-М.: 

Экo – Тpендз,2008.-392б.: ил 

24  Ұйым  стандарты.  Oқу-әдicтемелiк  және  oқу  жұмыcтapының 

құpылуынa,  жaзылуынa,  pәciмделуiне  және  мaзмұнынa  қoйылaтын  жaлпы 

тaлaптap ҚЕAҚ CТ 56023-1910-04-2014. Aлмaты AЭжБУ 2014 

25  Хaкимжaнoв  Т.E.  Pacчeт  acпиpaциoнных  cиcтeм.  Диплoмнoe 

пpoeктиpoвaниe. – Aлмaты; AИЭC, 2002.- 313  

 

  

Каталог: diplom -> 2015 -> frts -> ikt
frts -> Бизнес-план, а также рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности
2015 -> Дипломный проект посвящен разработке системы энергоснабжения
frts -> В данной выпускной работе рассматриваются вопросы исследование
ikt -> Применением программы «SystemView». Рассмотрены вопросы организации охраны труда и безопасности
frts -> В данном дипломном проекте рассматриваются вопросы по организации
frts -> Дипломдық жоба рұқсатсыз қатынас құрудан ақпаратты қорғауға


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет