Болат Боранбай Қазақ тіл білімінің Қалыптасуы мен дамуы


С.Жиенбаев  еңбектерінің  теориялық  мәніжүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет7/7
Дата22.12.2016
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
1.С.Жиенбаев  еңбектерінің  теориялық  мәні  оның  мынандай 

тұжырымдары арқылы айқындалады: 

 

а) Қосарлы (диффуз) дыбыстардың, олардың ішінде қосарлы дауысты (дифтонг),  қосарлы  дауыссыз  (аффрикат)  дыбыстардың  табиғатын  ашуға 

бағытталған  тұжырымдары,  аталмыш  дыбыстардың  ана  тіліміздегі  алатын 

орны, тілімізге қатыстылығы туралы пікірлері; 

 

ә) Сөзжасамның аналитикалық тәсілі, оның ішінде сөзқосым (Термин –  Н.Оралбаеванікі.  Қазақ

 

тілінің  сөзжасам  жүйесі.  А-ты.  1989  ж.,  91  б.). тәсілі арқылы жасалған сөздерге талдамалар жасап, қазақ тіліндегі біріккен 

сөздердің дыбыстық, тұлғалық табиғаттарын атап көрсеткен, орыс тіліндегі 

сөздердің бірігуінен айырмашылықтардың мәнін түсіндірген; 

 

б) Қазақ тіліндегі түсіндірме (С.Жиенбаевта – академиялық) сөздіктің мақсаты  мен  жасалу  принциптеріне  тұңғыш  рет  ғылыми  анықтама  берді, 

сөздіктер жасау ісінің жөн-жобасын көрсетіп берді; 

 

в) Грамматика мен грамматикалық категорияларға байланысты жалпы лингвистикалық  мәселелерді  топқа  бөлуді  сол  тұрғыдан  шешуді  ұсынды, 

сөздерді таптастырудың    теориялық негізін қалаушылардың бірі болды; 

 

г)  Қазақ  тілінде  «үйірлі  мүше»  деген  терминді  енгізіп,  аталмыш категорияның  мәнін  ашып  көрсетті,  үйірлі  мүшені  шартты  түрде 

сабақтастың  бағыныңқы  сыңарына  пара-пар  қойғанымен,  айтқан  пікірлері 

әлі де маңыздылығын жойған жоқ

 

ғ)  Айқындауыштар  туралы  (С.Жиенбаевта  –  оңашаланған  мүшелер) ғылымдағы  бастама  еңбек  С.Жиенбаевқа  тиесілі  (С.Жиенбаев.  Сөйлемнің 

оңашаланған  мүшелері  туралы.  «Халық  мұғалімі».,  1939  ж.,№14;  Тыныс 

белгілері.  1941  ж.,  21-27  б.).  Оның  ішінде  ғалым  саралап  берген  сөз  арты 

айқындауыштары  арнайы  зертеу  нысаны  болса  (Күлкенова  О.,Қазақ 

тіліндегі 

сөз 


арты 

айқындауыштары. 

1978 

ж.), 


сөз 

алды 


айқындауыштарының  табиғатын  айқындай  түсу      әлі  де  ғылыми-зертеу 

нысанына алынбай келе жатыр; 

 

д) Бірінші сыңарының баяндауыштары көсемшеге біткен, мағыналық жағынан  тең  дәрежеде  байланысқан  құрмаластарды  салаластар  қатарында 

қарастыруы негізсіз емес, қазіргі кезде олардың тұлғалық тиянақсыздығына 

сай шартты түрде сабақтастар құрамына енгізіліп жүргені айқын нәрсе; 

 

е) Ғалым еңбектерінде атаулы сөйлемдердің табиғатын айқындауға да біршама талпыныстар жасалған, т.б. 

 

 2. Ғалым еңбектерінің практикалық мәні: 

 

а) Әліпбиді реформалау жөніндегі, кірме сөздердің тіліміздің емлелік ерекшеліктеріне  сәйкестендірілуі  жөніндегі  пікірлері  әлі  де  маңызын 

жойған жоқ, әсіресе, бұл пікірлері қазір сөз болып жүрген латын әліпбиіне 

көші жөніндегі ұсыныстармен сабақтас, әліпбиді осы ыңғайда реформалаған 

жағдайда практикалық мәні зор болмақ; 

 

ә)  Жеклеген  әріптердің,  біріккен  сөздердің  емлелері  жөніндегі пікірлерінің,  кейбір  қазіргі  қалыпқа  келмейтін  тұстары  болғанымен,  әлі  де 

маңыздылығы  күн  тәртібінен  түскен  жоқ,  емледегі  қиын  мәселелерді 

шешуде соны пікір ретінде, ішінара болса да, пайдалануға болады; 

 

б)Ғалым авторлығымен жарық көрген бастауыш мектептерге арналған «Орысша –қазақша сөздік» (С.Жиенбаев, А.Кушумбаев. Русско  –казакский 

словарь.  А-ты.1942  г.)  пен  орта  мектептерге  арналған  «Орысша  –қазақша 

сөздік»  (Н.Т.  Сауранбев, С.Жиенбаев. Русско  –казакский словарь. 1945  г.). 

Онан  соң  шыққан  осындай  сөздіктерге  дайын  қор  көздері  болып  келеді, 

болып  қала  бермек.  Сонымен  қатар,  С.  Жиенбаевтың  «Сөздіктің  мақсаты 

мен жасалу принциптері» атты еңбегі (Қазақ ССР ҒА Хабарлары. №3.1945 

ж.,  Филологиялық  серия).  Сөздіктер  жасау  ісіне  нұсқаушы  қызметін 

атқарды, кейінгі жасалған нұсқауларға негіз болды; 

 

в) С.С.Жиенбаевтың синтаксис мәселелеріне қатысты айтқан пікірлері осы  салада  зерттеу  жүргізушілерге  методологиялық  көздердің  бірі  болып 

келді,  маңыздылықтарын  әлі  де  жойған  жоқ.  Атап  айтқанда,  салаластарды 

жіктеуі  осы  сөйлем  типтеріне  байланысты  жітеудің  ықшамдылығының 

үлгісі  болса,  сабақтастарды  жіктеудегі  ұстанған  принциптері  басыңқы  мен 

бағыныңқының  мағыналық  қарым–қатынастарын  айқындауға  көмекші 

қызмет атқарып жүргені жаңалық емес; 

 

г)  Сонымен  қатар,  С.С.Жиенбаевтың  қазақ  тілі  білімінің  басқа  да мәселелеріне  қатысты  айтқан  пікірлері,  атап  айтқанда,  сөйлемнің  үйірлі 

мүшелеріне  қатысты  айтқан  пікірлері,  атап  айтқанда,  сөйлемнің  үйірлі 

мүшелеріне,  айқындауыш  мүшелерге,  атаулы  сөйлемге  қатысты  айтқан 

пікірлері аталған тақырыптар бойынша зерттеу жүргізушілерге алға қойған 

мақсаттарына жетуге көмекші болады деп ойлаймыз, т.б. 

 

Жоғарыдағыларды  қорытындылай  келе,  зерттеу  нысаны  Сейіл Сарықұлұлы  Жиенбаевтың  шын  мәніндегі  кең  құлашты,  терең  білімді 

ғалым  екендігіне,  қазақ  тілі  білімінің  қазіргі  деңгейіне  жетуіне  көп  еңбек 

сіңіргендігіне,  қазақ  тілі  білімінің  негізін  салушылардың  қатарында 

салмақты  орны  барлығына,  қазақ  тіл  білімінің  тарихындағы  алатын 

бағасының  жоғары  екендігіне,  қазақ  тіл  білімінің  негізін  салушылардың 

қатарында  салмақты  орны    барлығына,  қазақ  тіл  білімінің  тарихындағы 

алатын  бағасының  жоғары  екендігіне  көзіміз  жетті.  Диссертациялық 

жұмысты  орындау  барысында  ғалымның  теориялық  танымы  анықталып, 

ғалымның ұстанған бағыт –бағдары, ұсынған пікірлерінің мәні айқындалды, 

атап  айтқанда бұрыннан  ішінара  сөз  болып  жүрген  ғалымның  синтаксиске 

қатысты  еңбектерімен  қатар,  фонетика,  орфография,  пунктуация, 

лексикология  және  морфологияға  қатысты  тұжырымдары  еңбегімізде 

тұңғыш рет пайымдалды. 

 


 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 

 

 

Актуальные проблемы учебной лексикографии. М., 1977. 

 

Абдрахманов  А.А.  Основы  синтаксиса  сложного  предложения современного узбекского литературного языка. АДД, Ташкент. 1960. 

 

Аманжолов С. Қазақ тілінің грамматикасы. А-ты, 1939.  

Аманжолов С. Қазақ тілі синтаксисінің қысқаша курсы А-ты, 1940. 

 

Аманжолов С. Орыс графикасына негізделген қазақтың жаңа әліппесі. А-ты, 1940. 

 

Архангельский. Грамматика казахского языка. Ташкент, 1927.  

Аханов К. Тіл біліміне кіріспе. А-ты, 1965. 

 

Аханов К. Грамматика теориясының негіздері. А-ты, 1982.  

Әбжанов М. Қазақ тілі (пікір). «Лениншіл жас». 31.04.1941. 

 

Әбуханов Ғ. Қазақ тілі.  А-ты, 1967.  

Әбілқаев Қ. Қазақ тіліндегі жай сөйлем түрлері.  А-ты, 1963. 

 

Әуелбаев Ш.Пунктуацияның қиын мәселелері. А-ты, 1977.  

Бабайцева В.В. Русский язык. Синтаксис и пунктуация. М.,1982. 

 

Байтұрсынұлы А. Тіл –құрал. А-ты, 1991.  

Балақаев М. Қазақ әдеби тілі және оның нормалары. А-ты, 1984. 

 

Балақаев М. Қазіргі қазақ тілі. А-ты, 1974.  

Балақаев М. Қазіргі қазақ тілі. А-ты, 1991. 

 

Балақаев М. Современный казакский язык. А-Ата, 1959.  

Балақаев  М.  Зерде  баспалдақтары.  А-ты,  1995.  Вопросы  узбекского 

языкознания. Ташкент. 1954. 

 

Денисов  П.Н.  Лексика  русского  языка  и  принципы  ее  описания.  М., 1980. 

 

Денисов П.Н.Очерки по русской лексикографии. М.,1974.  

Древнетюркский словарь. Л., 1969. 

 

Есипов Б.П., Гончарова Н.К. Педагогика. А-ты, 1980.  

Есенов Қ. Құрмалас сөйлем синтаксис А-ты, 1995. 

 

 Есенов  Х.М.  Синтаксис  осложненного    продложения  в  казахском языке А-ты, 1992.  

 

«Ескі түркі жазба ескерткіштері» (ХІ-ХV ғ.) курсының программасы. Қарағанды, 1986. 

 

Жазу қағидалары. Орынбор. 1915.  

Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. А-ты, 1966. 

 

Исаев  С...,  Сопоставительная  грамматика  казахского  и  русских языков. А-ты, 1995. 

 

Исследование  по  сварнительная  грамматике  тюркских  языков.  ІІІ. Синтаксис. М., 1961. 

 

Козырев И.С. Современный русский язык. М., 1977.  

Колхоз  жастары,  фабрик  –завод  мектептерінің  оқу  жоспары  мен 

бағдарламасы.  І  –бөлекше.  Қазақша,  орысша.  Тіл,  әдебиет.  Қазақ  тілін 

құрастырғандар –С.Аманжолұлы, І. Кеңесбайұлы, Қ.-орда.1932. 

 

Күлкенова  О.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  сөз  арты  айқындауыштары.  А  –ты. 1968. 

 

Қазақ әдеби тілінің тарихы. Алматы, 1988. 

 

Қазақ тілінің грамматикасы, І бөлім морфология, 1967.  

Қазақ тілінің грамматикасы, ІІ бөлім Морфология, 1967. 

 

Қазақ тілінің грамматикасы, ІІ бөлім Синтаксис.А., 1967.  

Қазақ тілінің тарихы туралы зерттеулер. А., Ғ., 1965. 

 

Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі.А., 1965.  

Қазақ тілінің грамматикасы бойынша зерттеулер. А., 1975. 

 

Қараев М. Қазақ тілі. А., 1991.  

Қордабаев Т. Қазақ тілі білімінің қалыптасу, даму жолдары, А., 1995. 

 

Құрышжанов  Ә.  //Н.Т.Сауранбаев  (Өмірі  мен  ғылыми  мұрасы).  А., 1974. 

 

Қасымбеков  Қ.  Басқа  ұлттарға  арналған  қазақ  тілінің  оқулығы жайында. (Социалистік Қазақстан), 1959, 285. 

 

Мадина Г. Қазіргі қазақ тіліндегі жақсыз сөйлемдер. А., 1959.  

Мергенбаев Е.М. Словоизменение в тюркских языках. 1995,  

 

Мұсабекова Ф. Жай сөйлем пунктуациясының негіздері. А., 1959.  

Оралбаева  Н.  Қазақ  тіліндегі  құрмалас  сөйлемдер  жүйесі,  Алматы, 

1948. 

 

Сауранбаев Н.Т. Қазіргі қазақ тілі (Авторлар ұжымы), 1954.  

Сауранбаев Н.Т. Қазақ тілі білімінің проблемалары. А.,1968. 

 

Сағындықұлы Бекен. Қазіргі қазақ тіліндегі аралас сөйлемдер жүйесі. КДА, А., 1997. 

 

Сәдуақасұлы Ж. Етістіктің жақ категориясы. А., 1994.  

Сәдуақасұлы  Ж.  Қазақ  тіліндегі  бір  құрамды  сөйлемдердің 

құрылымдық типтері. ДД, 1997. 

 

Серғалиев М.,... Қазіргі қазақ әдеби тілі, 1991.  

Серғалиев  М.  Жиенбаевтың  синтаксистік  зерттеулері//  Жинақ:  Қазақ 

тілі мен әдебиеті. 6-шы шығуы. А., 1975. 

 

Сыздықова Р. Емле мен тыныс белгілері. А., 1996.  

Уәлиев Н. Қазақ орфографиясындағы қиындықтар. А., 1988. 

 

Фельдман  Н.И.  О  специфике  небольших  двуязычных  словарей //Вопросы языкознания. №2,М., 1959. 

 

Фрумкина  Р.М.  Вероятность  элементов  текста  и  речевое  поведение. М. 1971. 

 

Щерба  Л.И.  Опыт  общей  теорий  лексикографии.  М.,  История  АН СССР. Отделение литературы и языка. 1940, с. 83-117. 

 

Ысқақов А., Қалиев ғ. Тыныс белгілері. А-ты, 1951.  

Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. А-ты, 1991. 

 

Ысқақов  А.  Қазақ  тіліндегі  сабақтас  құрмаластар  мен  бағыныңқы сөйлемнің даму жолы туралы //ҚазССр ҒА Хабаршысы. №2, 1948. 

 

  

 

  

 

   С.ЖИЕНБАЕВТЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ 

БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ: 

 

 

ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

 

1.Ана  тілі  (ұлт  мектептерінде  ана  тілі  және  орыс  тілі).  Әміржан Сыздықовтың 

айтуынша, 

Б.П.Есипов 

пен 


Н.К.Гончаров 

жазған 


«Педагогика»  деген  кітаптың  қазақша  аудармасындағы  (1950  жыл)  «Ана 

тілі» деген бөлімін жазған С.Жиенбаев. 

 

2.Тіл зерттеу, «Қазақ әдебиеті», 1935 ж. 12 сентябрь.  

3.  Оқытушы,  оқушыларымыз  сөз  сөйлей  білсін,  «Ауыл  мұғалімі», 

1937ж., №7, 30-32 беттер. 

 

4. К вопросу о стадиальности в развитии языка. Некоторые параллели из  казахского  (тюркмких),  русского  и  частично  из  армянского  языков, 

статья  опубликована  в  «Сборнике  трудов  научно  –исследовательского 

института национальной культуры», 1936 г. 

 

ІІ ПРОГРАММА МЕН ОҚУЛЫҚТАР 

 

 

5.Сырттан  оқытатын  педагогикалық  техникум,  бір  жылдың  дәрісі,  І 

кітап, қазақ тілі, 1-10 сабақтар, 1931 жыл, 68 бет. 

 

6. Книга для чтения в НШ. І класс, учебник, 1932 г.  

7. Оқу кітабы, І класс үшін, 3- басылуы (85 бет), сын мақала, «Ауыл 

мұғалімі», 1935 ж., №7-8, 30-34 –беттер. 

 

8.  Оқу  кітабы,  бастауыш  мектептің  бірінші  жылы  үшін,  1934,  1935, 1936 жылдар. 

 

9. Книга  для чтения по русскому языку в V классе, учебник, 1936 г.  

10.  Сборник  упражнений  по  родному  языку  для  средный  школы, 

учебник, 1936 г. 

 

11. Оқу кітабы, бастауыш мектептің екінші класы үшін, 1937 ж.  

12. Книга чтения в НШ, ІІ класс, учебник, 1937 г. 

 

13.  Книга    для  чтения  по  русскому  языку  для  V  класса  казахских школ,  1935-36-37 г.г. издания. 

 

14.  Учебник  казахского  языка  для  VІ  -  VІІ  классов  русской  школы, учебник, 1938 г. 

 

15. Казахский язык а педучилище (материалы и задания для казахских педучилищ), изд., КИПКНО, 1939 г. 

 

16. Казахский язык а педучилище (материалы и задания для русских педучилищ), изд., КИПКНО, 1940 г. 

 

17.  Мазмұндама,  орта  мектепте  мазмұндамаға  арналған  мақалалар жинағы, 1940 ж., 61 бет. 

 

18.  Нужно  создать  стабильные  учебники  русского  языка  в  казахской школе, 10 стр. Архив Минпроса Казахской ССР, фонд №1, опись №1, связка 

№147, дело №1 000, стр. 68-78, 1940 год, статья написана в 1940 г.  

19.  Орыс  мектебінің  VІІ  класына  арнаған  сын  диктанты,  текст  «А», 

«Б», Архив Минпроса Казахской ССР, фонд №1, опись №11, связка №147, 

дело 997, стр.49. 

 

20. Қазақ тілі программасы, 1939 ж.  

21. Учебник русского языка для ІV класса казахской школы, Казогиз, 

1945 г. 

 

22.  Жаттығу,  емле  мен  тіл  І  –ІІ  класстарға  арналған  жаттығулар жинағы, 4 –басылуы, 1946 ж. 75 –бет. 

 

23. Қазақ тілі, учебник казахского языка для взрослых, 1947 г.  

24. Қазақ тілі, учебник для Х класса русской школы, 1947 г. 

 

25. Қазақ тілі, учебник для курсов  казахского языка,  1931 г.  

26. Қазақ тілі грамматикасы, І бөлім, фонетика мен морфология, ОҚБ, 

1950  ж.  Кіріспе  бөлім  мен  барлық  жаттығуларды  жазған  С.  Жиенбаев; 

фонетика мен морфология бөлімдерін жазған С. Кеңесбаев. 

 

ІІІ 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

 

 

27.  План  диссетации  на  соискание  ученой  степени  доктора филологических  наук  на  тему:  «Вопросы  казазской  лексики»,  2  страница 

машинописи. 

 

28.  Вопросы  казахской  лексики.  Исследование  по  этимологическому составу  и  семантике  отдельных  слов  сравнительно  сданными  других 

тюркских  языков.  Неоконченная  рукопись  и  картотеки.  Материалы  по 

истории  развития  лексика  современного  литературного  языка  (записи  в 

картотеке). 

 

29.  Проект  словаря  казахского  языка.  О  задачах  принципах составления  и  структуре  казахского  академического  словария,  брошюра  в 

рукописи,  объем  -4п/л,  1943  г.(находится  во  внутреннем  пользовании 

редакции казахского словаря). 

 

30.  Сөздіктің  мақсаты  инг  жасалу  принципі,  Қазақ  ССР  ғылым академиясының хабарлары, филология сериясы, 1945 ж. вып. 4. 

 

31. С. Жиенбаев құрастыруға қатынасқан. Русско  –казахский словарь для начальной школы, 1942 г. 

 

32.   С. Жиенбаев құрастыруға қатынасқан. Русско –казахский словарь пособие для средней школы, 1945 г. 

 

33. Орысша –қазақша сөздік, орта мектепке арналған құрал, 1945 г.  

34.  С.  Жиенбаев  редакциялауға  қатынасқан.    Русско  –казахский 

словарь, том І,ІІ, 1946 ж. 

 

  

 

 

 

 

 

І V 

ГРАФИКА МЕН ОРФОГРАФИЯ 

 

 

35.  Әліппе  мен  емленің  кейбір  мәселелері  туралы  (ұсыныс  ретінде), «Социалистік Қазақстан», 1935 ж., 6 апрель, №80. 

 

36.  Тағы  да  біріккен  сөздер  емлесі  туралы,  «Халық  мұғалімі» журналы, 1940ж., №7-8. 

 

37.  Проектінің  кейбір  мәселелері  туралы,  «Социалистік  Қазақстан» газеті, 1940, 25 авгест, №196. 

 

38. Выдержка из статьи «Русская азбука –азбука всех народов СССР», «Қазақ әдебиеті», 10 январь, 1940 ж., №3. 

 

Ү ГРАММАТИКА (МОРФОЛОГИЯ МЕН СИНТАКСИС) 

 

 

39.  К  вопросу  о  составе  слова  в  казахском  языке.  Характеристика парных и сложнослитных слов в казахском языке, рукопись, 30 старниц. 

 

40. Сөйлемнің үйірлі мүшелері (мәселе қою ретінде) «Қазақ әдебиеті» газеті, 1935 ж., 31 декабрь; №35. 

 

41.  Сөйлемнің  үйірлі  мүшелері,  «Ауыл  мұғалімі»  журналы,  1935  ж., №7-8. 

 

42. Грамматика туралы «Ауыл мұғалімі», 1936ж ., №1,2,3.  

43. Грамматикалық категориялар туралы, «Ауыл мұғалімі», 1936ж., 5-

6, 38-41 –беттер. 

 

44.  Сөйлемнің  үйірлі  мүшелері  туралы,  «Тіл  мәселелері»  жинақ,  ІІ кітап, 1936 ж. 

 

45. Сөйлемнің оңашаланған мүшелері туралы, «Халық мұғалімі», 1939 ж., №14, 35-39 –беттер. 

 

46.  Синтаксис  мәселелері,  құрмалас  сөйлемнің  таптастырылуы туралы,  Алматы,  1941  ж.,  43  бет.  Бұл  еңбек  1942  жылы  30  ноябрьде  

Қазақтың  С.М.Киров  атындағы  Мемлекеттік  университетінің  ғылыми 

кеңесінде кандидаттық диссертация болып қорғалды. 

 

47.  О  классификации  сложно  –подчиненных  предложений    в казахском  языке,  «Известия»  казахского  ФАН  СССР,  серия  языка  и 

литературы, 1944., вып.1. 

 

VІ 

ПУНКТУАЦИЯ 

 

 

48.  Тыныс  белгілері  (үтір),  «Ауыл  мұғалімі»,  1938,  №7-8.  82  -88 беттер. 

 

49.  Тыныс  белгілері,  тыныс  белгілерінің  жалпы  қызметі,  «Халық мұғалімі», 1939, №17-18, 78-94 –беттер. 

 

50. Сөйлемнің тыныс белгілері, Алматы, 1940 ж.  

 

 

VІІ 

ПЕДАГОГИКА, МЕТОДИКА 

 

 

51. Лекция по педагогике для заочников вузов и педучилищ, 1930 г.  

52.  Бірінші  басқыш  мектепке  қандай  әліппе  керек?  «Жаңа  мектеп», 

1930 ж., №12, 22-24 беттер. 

 

53.  Ана  тілі  сабақтарының  әдіс  мәселелері,  түсініп  оқуға дағдаландыру, «Ауыл мұғалімі», 1933ж., №1, 3-55 беттер. 

 

54. Методика родного языка в НШ (соавтор), 1934 г.  

55.  Ана  тілін  оқытудың  жұмыс  жоспары,  «Ауыл  мұғалімі»,  1934  ж., 

№2, 11-13 –беттер. 

 

56. Методические материалы для учителей НШ, изд. 1935 -36 г.г.  

57.  І-ІІ  кластарда  қазақ  тілі  сабағын  қалай  оқыту  керек?  «Ауыл 

мұғалімі», 1935 ж.,№3, 16-18 беттер. 

 

58.  ІІІ-ІV  кластарда  қазақ  тілінен  сынақ  жұмысы,  «Ауыл  мұғалімі», 1935 ж.,№3, 18 -20 беттер. 

 

59.  Грамматика  талдауы  (басы  1-2  номерде),  «Ауыл  мұғалімі»,  1936 ж., №3, 12-17 беттер. 

 

60. Грамматика талдауы, орта мектептердің V класына арналған, 1936 ж. 

 

61. Грамматикалық талдау,  «Ауыл мұғалімі» журналы, 1936 ж., №1,2.  

62.Грамматика жолымен талдау материалы, «Ауыл мұғалімі», 1937 ж., 

№1,2,44-47 –беттер. 

 

63. Бастауыш мектепке кітап оқыту методикасы, 1939 ж., 32 бет.  

64.  Кітап  оқыту  методикасы,  1939  ж.,  73  бет,  қолжазба,  Архив 

Минпроса Казахской ССР, фонд №1, опись №1, связка №148, дело №1007. 

 

65.  Бастауыш  мектепке  қазақ  тілін    оқыту  методикасы,  Халық мұғалімі, 1939 ж., №8,28-40-беттер. 

 

66.      Бастауыш  мектепке  кітап    оқыту  методикасы,  Халық  мұғалімі, 1939 ж., №12 ,9-19 -беттер. 

 

67.  Кітап    оқыту  методикасы,  дауыстап  оқу  мен  іштен  оқу,  Халық мұғалімі, 1939 ж., №11 ,19 -25-беттер. 

 

68. Орта мектепте мазмұндама жаздыру,  «Халық мұғалімі», 1938 ж., №4-5 ,17 -20-беттер. 

 

69.  Сын  есімнің  методикасы,  «Халық  мұғалімі»,  1940  ж.,  №3,38  -43-беттер. 

 

70. Қазақ тілі мен әдебиетінен тексеру сынын жүргізу тәртібі, «Халық мұғалімі», 1940 ж., №6,25 -39-беттер. 

 

71.  Қазақ  тілінің  методикасы,  1941  ж.,  115  –б.  Бұл  еңбек Педагогикалық  жоғарғы  оқу  орындарының  филология  факультеттеріне 

арналған, 1946 жылы қайта басылып шықты, көлемі 9 баспа табақ. 

 

72.  Грамматикалық  таблицалар,  1942  ж.,  ІІ  бөлім,  орталау  мектепке арналған көрнекі құрал, 22 таблица. 

 

73.  Грамматикалық  категорияны  таныту,  «Халық  мұғалімі»,  1950  ж., №5,13 -28-беттер. 

 

74.  73.  Грамматикалық  категорияны  таныту,  «Халық  мұғалімі» журналы,1950 ж., №5. 

 

75.  Бастауыш  мектепке  кітап  оқыту  методикасы,  «.  Бастауыш 

мектепте  қазақ  тілін  оқыту  методикасының  мәселелері»  деген  жинақта 

басылған, 1957ж., 40-63-беттер. 

 

76.  Казахский  язык  в  в  средных  школах,  2  п/л.,  см.  Список методических  материалов  к  августовским  конференциям  учителей,  Архив 

Минпроса  Казахской  ССР,  1940  г.,  фонд  1,  опись  №1,  связка  №147,  дело 

№996, стр. 64. 

 

77. Үлкендерге хат таныту методикасы, Қызылорда, 1935 жыл 32 бет. 1936 жылы екінші рет басылып шықты, 48 бет. 

 

VІІІ АУДАРМА 

 

 

78. К вопросу о выражени модальности в казахском языке, обьем  -12 сраниц. Исследовательская работа по материалам казахского романа «қалың 

мал» 


и 

казахской 

публицистической 

(переводной) 

литературы, 

рукопись,1943 г. 

 

79.  Аударманың  тілі  туралы,  «Қазақ  ССР  Ғылым  академиясының хабарлары», филология сериясы, 1946 ж. вып.4. 

 

ІХ РЕЦЕНЗИЯЛАР 

 

 

80.  «Түлкі,  қасқыр,  түйе,  арыстан»  -балалр  кітабы.  «Жаңа  мектеп», 1930  ж.,  №12,  56-57  –беттер.  Бұл  –С.Көбеевтің  балаларға  арналған  кітабы 

туралы мақала. 

 

81.  «Батыр  тігінші»  (рецензия),  «Қазақ  әдебиеті»  газеті,  1937  жыл., №2(117). 

 

82.    V  -  VІІ  класқа  арналған  грамматика  кітабы,  «Халық  мұғалімі», 1940 ж., №7-8, 77-80-беттер. 

 

83.  С.Жиенбаевтың  1939  жылғы  январь  айының  7  күні  «Қазақ  тілі грамматикасы»  жөнінде  сөйлеген  сөзі,  протокол  №7  Архив  Минпроса 

Казахской ССР,  фонд 1, опись №1, связка №146, дело №992, стр.8. 

 

84.  Қазақ  әліппесі,  1938  ж,  шыққан,  авторы  С.Кеңесбаев,  рецензия, Архив  Минпроса  Казахской  ССР,    фонд  1,  опись  №1,  связка  №146,  дело 

№992, стр. 71-76. 

 

85.  Қазақ  тілі  грамматикасы  туралы,  рецензия  орнына,  Архив Минпроса Казахской ССР,  фонд 1, опись №1, связка №146, дело №992, стр. 

21-23. 


 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

                    ХАТТАР 

 

 

86. С. Мұқанов пен Хамит Сембаевқа балаллар әдебиеті туралы ашық хат, қолжазба, 5 бет. 

 

87. С. Жиенбаевтың жазған хатына И. Батмановтың жауап хаты (орыс тілінде), 7 бет. 

 

88. С. Жиенбаев Письмо Институту языка и мышления, от 26 мая 1940 г. 1 стр. машинописи. 

 

89. С. Жиенбаеву. Письмо академика И.И.Мещанинова от 27 февраля 1943  г.  Об  утверждении  С.С. Жиенбаева  членом  ученого совета института 

языка и мышления АН СССР Постанлвлением Президиума АН СССР от 22 

декабря 1942 г., за №23. 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

Каталог: media -> upload -> 1467 -> 2014
2014 -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
upload -> Жоба бакалавриаттың тарихшы емес мамандықтары үшін
upload -> Серіктестігі
2014 -> Қазақстандағы 1937-1938 жылдардағы репрессияның саяси және әлеуметтік зардаптары
2014 -> Фразеологизм мағыналарының қалыптасуындағы ұлт менталитетінің рөлі
2014 -> Ә.Қоңыратбаев және халық өлеңдерінің зерттелуіне қатысты пікірлер
2014 -> Базар жырау шығармаларының лексикалық қабаттары
2014 -> Ма алала жи а ы халы а их л ы ы да І
2014 -> Тілдің құқықтық мәртебелері және тіл саясатындағы орны


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет