Чокан валиханов 180 лет со дня рожденияжүктеу 5.41 Mb.
Pdf просмотр
Дата12.03.2017
өлшемі5.41 Mb.

ЧОКАН 

ВАЛИХАНОВ 

180 лет со дня рождения 

1835-1865 

Уәлиханов  Ш.Ш.  Көп  томдық  шығармалар  жинағы.  – 

Алматы: Толағай групп, 2010. – Т. 2. – 376 б. 

Бұл  кітап  -  қазақ  халқының  кӛрнекті  ғалымы,  ағартушы-

демократ  Шоқан  Шыңғысұлы  Уәлихановтың  кӛп  томдық 

шығармалар жинағының бірінші томы. 

Мұнда ғалымның ӛмірі мен қызметі жайлы мақалалар және 

оның  1851-1856  жж.  аралығындағы  тарих,  география  мен 

этнография,  шығыс  елдерінің  ауыз  әдебиеті  және  тіл  біліміне 

қатысты  еңбектері  1985  ж.  Ш.Уәлиханов  атындағы  тарих, 

археология 

және 


этнография 

институты 

дайындаған 

Ш.Уәлихановтың бес  томдық  шығармалар  жинағының  негізінде 

қазақ тіліне аударылып, жарияланып отыр. 


Уәлиханов  Ш.Ш. Көп  томдық  шығармалар  жинағы.  – 

Алматы: Толағай групп. 2010. – Т. 2. – 464 б. 

Қазақ  халқының  кӛрнекті  ғалымы  Шоқан  Шыңғысұлы 

Уәлихановтың  кӛп  томдық  шығармалар  жинағының  екінші 

томына  оның  шығармашылық  және  ғылыми  ойының 

шарықтаған 

1856—1857 

жж. 

жазылған еңбектері 

топтастырылды. 

Томда  ғалымның  Қазақстан,  Орта  Азия  және  Шығыс 

Түркістанның  тарихы,  географиясы  мен  этнографиясы, 

деректануы  бойынша  жазылған  ғылыми  еңбектері  жинақталып 

берілді.  Бұл  еңбектерде  Ресейдің  Батыс  Қытаймен  саяси  және 

сауда  қарым-қатынасы  сипатталған,  Қазақстан,  Орта  және 

Орталық  Азия  аумағын  қоныстанған  түркі  халықтарының 

этникалық тарихы кӛрініс тапқан дәйекті материалдар берілген. 

Кітап  1985  ж.  Ш.  Уәлиханов  атындағы  тарих,  археология 

және  этнография  институты  дайындаған  Ш.  Уәлихановтың  бес 

томдық  шығармалар  жинағының  негізінде  қазақ  тіліне 

аударылып, жарияланып отыр. 


 

Уәлиханов Ш.Ш. Көп томдық шығармалар. – Алматы: 

Толағай групп. 2010. – Т. 3. – 424 б. 

 

Ш.Ш. Уәлихановтың кӛп томдық шығармалар жинағының үшінші  томына  негізінен  қазақ  ғалымының  1858-1859  жж. 

Қашғарға сапары кезінде жазған қолжазбалары, күнделіктері, 

Шығыс  Түркістан  және  оған  шекаралас  Орталык  Азия 

ӛңірлерінің  тарихы,  экономикасы,  саясаты,  географиясы 

жӛніндегі зерттеулері енген. 

 

Кітап 1985 ж. Ш.  Уәлиханов атындағы тарих, археология және  этнография  институты  дайындаған  Ш.  Уәлихановтың 

бес  томдык  шығармалар  жинағының  негізінде  қазақ  тіліне 

аударылып, жарияланып отыр. 

 

 Уәлиханов  Ш.Ш.  Көп  томдық  шығармалар 

жинағы. – Алматы: Толағай групп. 2010. – Т. 4. – 496 б. 

Ш.Ш.  Уәлихановтың  кӛп  томдық  шығармалар 

жинағының тӛртінші томына негізінен ұлы ғалым ӛмірінің 

соңғы  жылдары  жазылған,  тарих,  этнография,  құқық, 

деректану, тарихи география, хронология және генеалогия, 

Қазақстан  және  Орта  Азия  халықтарының  материалдық 

және  рухани  мәдениетінің  әртүрлі  мәселелеріне  арналған 

зерттеулері енген. 

Кітап  1985  ж.  Ш.  Уәлиханов  атындағы  тарих, 

археология  жӛне  этнография  институты  дайындаған  Ш. 

Уәлихановтың  бес  томдық  шығармалар  жинағының 

негізінде қазақ тіліне аударылып, жарияланып отыр. Уәлиханов Ш.Ш. Көп томдық шығармалар жинағы. – 

Алматы: Толағай групп, 2010. – Т. 5. – 528 б. 

Ш.Ш.  Уәлиханов  шығармалары  жинағының  бесінші 

томына ғалымның ӛмірі мен қызметі туралы материалдар мен 

құжаттар  енгізілген,  оның  отбасылық  және  қоғамдық  ортасы, 

қызметтік және ғылыми ӛсу жолы баяндалған. 

Шоқан 


Уәлихановтың 

қызметтік 

және 

ғылыми 


ӛмірбаянын қамтитын тараулар енгізілді, хронологиялық және 

тақырыптық  тәртіппен  құрастырылды.  Орыс  географиялық 

қоғамыңда баяндалған еңбектері енген. 

"Хат  алысулар"  тарауында  А.Н.  Майковтың    Ш.Ш. 

Уалихановқа      жазған  хаты,  Шоқанның  Г.А.  Колпаковскийге 

жазған  екі  хаты,  сондай-ақ  Ш.  Уәлихановты  Қашғарға  (1859) 

апарған  керуен  басы  Мұсабайдың  есептері  мен  хаттарының 

сериясы берілді. 

Томның  негізгі  бӛлігін  кӛлемі  бойынша  да,  мазмұны 

бойынша да Ш.Ш. Уәлиханов туралы оның замандастарының, 

әріптестері 

мен 


достарының 

баспасӛзде 

жариялаған 

мақалалары мен шағын жазбалары құрайды. 

Том  Шоқанның  туған  жерінде  ескерткіш  орнату  туралы 

құжаттардың шағын жиынтығымен аяқталады. 

Осы  томға  енген  Ш.Ш.  Уәлихановтың  шығармалары 

1985 жылы Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих, археология және 

этнография  институты  дайындаған  Ш.  Уәлихановтың  бес 

томдық  шығармалар  жинағының  негізінде  қазақ  тіліне 

аударылып,  түсіндірмелері  ғылымның  қазіргі  заманғы 

сұранысына сәйкес жаңартылып, толықтырылып дайындалды. Уәлиханов  Ш.Ш.  Көп  томдық  шығармалар 

жинағы. – Алматы: Толағай групп, 2010. – Т. 6. – 256 б.  

Бұл  кітап  –  қазақ  халқының  кӛрнекті  ғалымы, 

ағартушы-демократ  Шоқан  Шыңғысұлы  Уәлихановтың 

кӛп томдық шығармалар жинағының алтыншы томы. 

Мұнда  ғалымның  жарық  кӛрген  еңбектері,  оның 

ӛмірі  мен  қызметі  жайлы  әр  жылдары  қазақ,  орыс, 

ағылшын  тілдерінде  жазылған  еңбектердің  мазмұндалған 

кӛрсеткіші  жарияланып  отыр.  Әдебиеттердің  тізімі 

хронологиялық ретпен түзелген.  


Чокан Валиханов. Избранные произведения 

/Сост.: Мажитов С.Ф., Анес Г.К., Валиханов 

Э.Ж. - Алматы: Арыс, 2009. - 584 с. 

Уәлиханов  Ш.  Алтышаһарға  сапар.  – 

Алматы: Атамұра, 2006. – 304 б. 


Уәлиханов  Ш.  Зерттеулер,  ғылыми 

жазбалар,  хаттар.  –  Алматы:  «Рауан» 

баспасы, 2014. – 560 б. 

Валиханов Ч. Записка о судебной реформе / 

Вступит.  ст.  и  примеч.  доктора  юрид.  наук, 

проф.  С.Ф.  Ударцева.  -  Алматы:  ВШП 

"Әділет", 1999. - 102 с. 


Валиханов  Ч.  Смерть  Кукотай  хана. 

Статьи 


и 

заметки. 

– 

Семей: 


Международный  клуб  Абая,  2001.  -  256 

с. 


Валиханов  Ч.Ч.  Статьи  -  переписка.  – 

Алма-Ата, 1947. – 150 с. Валиханов 

Ч. 


Этнографическое 

наследие  казахов.  -  Астана:  Алтын 

кітап, 2007. – Т. 1. 1835-1865. - 291 с. 

Шоқан 


Шыңғысұлы 

Уәлиханов. 

Әдебиеттерінің мазмұндалған кӛрсеткіші = 

Чокан 


Чингизович 

Валиханов. 

Аннотированный  указатель  литературы.  – 

Алматы: Қазақстан, 1985. – 286 б. Атишев 

А. 


Социологические 

и 

государственно  -  правовые  взгляды  Ч.Ч. Валиханова:  Материалы  к  лекциям  по 

истории  государства  и  права  СССР.  -  Алма-

Ата, 1974. – 85 с. 

Айдарова  Х.  Шоқан  Уәлиханов.  – 

Алматы, 1948. – 212 б. 


Ахметов  А.  Дух  вольности  святой.  - 

Алматы: Казахстан, 1995. – 352 с. 

Бейсенбайұлы  Ж.  Шоқан.  -  Алматы: 

«Қазақстан», 2009. – 608 б. Бегалин  С.  Бала  Шоқан.  Кӛп  томдық 

шығармалыр жинағы. – Алматы: Балалар 

әдебиеті, 2009. – Т.4. Повестер. – 268 б. 

Бегалин  С.  Шоқан  Асулары.  –  Алматы: 

Жазушы, 1971. - 187 б. 


Бегалин  С.  Шоқан  Асулары.  Хикаят.  – 

Алматы, 2005. – 265 б. 

Бессонов  Ю.Н.,  Якубович  В.Я.  Ішкі 

Азияға саяхат. Ш.Ш. Уәлиханов және Г.Н. 

Потанин. - Алматы, 1951. – 81 б. 


Бессонов  Ю.Н.,  Якубович  В.Я.  По 

Внутренней Азии.– Москва, 1947. – 74 с. 

Валиханов Ш. Белые ночи Чокана. – Семей: 

Международный клуб Абая, 2005. - 208 с. 


Валихановские  чтения:  Материалы  Круглого 

стола,  посвящѐнного  175-летию  со  дня 

рождения Ч.Ч.Валиханова, 27 ноября 2010 г. - 

Алматы, 2010. - 200 с. 

Жүз  тұңғыш.  Жинақ.  –  Алматы: 

«Жалын  баспасы»  ЖШС,  2005.  –  1-

кітап. – 320 б. 


Забелин  И.  Чокан  Валиханов.  –  Москва, 

1956. – 50 с. 

Зиманов  С.  Общественно-политические 

воззрения Ч. Валиханова, М. Сералина. – 

Алматы: Арыс, 2009. - 368 с. 


Зиманов С.З. Политические взгляды Чокана 

Валиханова. – Алма-Ата, 1965. – 247 с. 

Илюсизов  М.К.  Экономические  воззрения 

Чокана  Валиханова.  –  Москва,  1960.  –  130 

с. 


Исмайлов  О.  Алтын  белдеу.  –  Алматы, 

2005. - 480 б. 

Кыстаубаев 

Б. 


Тайна 

Чокана 


Валиханова.  Историческое  эссе  в  трех 

частях. – Алматы, 2010. – 464 с. Қанафияұлы  Н.  Шоқан  –  әдебиетші, 

публицист:  Зерттеу.  –  Алматы,  Қазақстан, 

1998. – 184 б. 

Марғұлан  Ә.  Шоқан  және  «Манас». 

«Манас»  жырының  Шоқан  жазып  алған 

нұсқасы  туралы  зерттеу.  –  Алматы: 

Жазушы, 1971. – 164 б.  


Марков  С.Н.  Идущие  к  вершинам: 

Историко-биографическая 

повесть.  – 

Алма-Ата: Жазушы, 1982. – 352 с. 

Марков  С.Н.  Идущие  к  вершинам: 

Историко-биографическая  повесть.  – 

Алматы, 1998. – 352 с. 


Ӛтениязов  С.  Шоқанмен  қайта  кездесу.  – 

Алматы: Қазақстан, 1990. – 240 б. 

Ӛтениязов С. Шоқан ӛскен орта. – Алматы: 

Ғылым, 1995. – 200 б. Сатпаева  Ш.К.  Чокан  Валиханов  и 

русская 


литература: 

Историко-

филологические  очерки.  –  Алма-

Ата: Жазушы, 1987. - 184 с. 

Сәтбаева  Ш.Қ.  Шоқан  Уәлиханов 

–  филолог.  –  Алматы:  Ғылым, 

1987. – 224 б. 


Сегизбаев 

О.А. 


Мировоззрение 

Чокана  Валиханова.  –  Алма-Ата, 

1959. – 56 с. 

Сегизбаев 

О.А. 

Исследователь, мыслитель.  –  Алма-Ата:  Казахстан, 

1974. – 128 с. Степной 

край 


Евразии: 

Историко-

культурные 

взаимодействия 

и 

современность: IV 

Международная 

научная  конференция,  посвященная  170-

летию  со  дня  рождения  Г.Н.  Потанина  и 

Ч.Ч. Валиханова. – Омск, 2005. - 290 с. 

Стрелкова  И.И.  Валиханов.  –  М.: 

Мол.  гвардия,  2004.  –  295  с.  – 

(Жизнь замечательных людей)  Стрелкова  И.  Шоқан.  –  Алматы: 

Жалын, 1985. – 318 с. 

Стрелкова  И.И.  Друг  мой,  брат  мой... 

Повесть-хроника. 

(О 

Чокане 


Валиханове).  –  М.:  Молодая  гвардия, 

1975. – 208 с. Султаньяев 

О.А. 


Публицистика 

Чокана  Валиханова.  –  Алма-Ата: 

Мектеп, 1986. – 104 с. 

Сулейменов  Р.  Б.,  Моисеев  В.  А. 

Чокан  Валиханов  —  востоковед:  К 

150-летию со дня рождения. – Алма-

Ата: Наука, 1985. – 112 с. 


Хасанов  К.  Чокан  Валиханов  как 

уйгуровед. – Алма-Ата, 1963. – 65 с. 

Чокан  Валиханов  и  современность: 

Сборник 


материалов 

Всесоюзной 

научной  конференции,  посвященной 

150-летию 

со  дня  рождения  Ч.Ч. 

Валиханова.  –  Алма-Ата:  Наука,  1988.  – 

320 с. 


Шоқан Уәлиханов және XXI ғасырдағы 

гуманитарлық ғылым. – Алматы: Тарих 

тағылымы, 2010. – 560 б. 

Шоқан 


Уәлиханов 

және 


халық 

мұрасы: Ғылыми басылым. - Алматы, 2013. – 315 б. Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет