Дерге ескерткіш орнатуымыз керекжүктеу 10.74 Mb.
Pdf просмотр
бет14/27
Дата18.03.2017
өлшемі10.74 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

Ерлан  АРЫН,

,

Па

Па

вл

влод

од

ар

ар

о

о

бл

бл

ыс

ысын

ын

ың

ың

 

әкімі:

– «Пахарь» шаруа қожалығы агро-

энергетикалық тұрғыдан дами түспек.

Алдағы уақытта аталмыш жобаға қатысты 

құжаттық жұмыстар  жүзеге асырылса, 

қо

қо

лд

лд

ау

ау

ға

ға

ә

ә

зі

зі

рм

рм

із

із

.

.

Со

Со

ны

н

мен қатар алдағы 

уа

уақы

қы

тт

тта

а та

та

би

би

ғи

ғи

э

э

не

не

рг

р

ия көздерін игеру 

технологиясы бойынша бірнеше маманды 

Германияға жіберу керек. Кейін жүйелі 

ұйымдастыру шараларын жүзеге асыру 

бойынша іс тындырамыз.

Ақмарал ЕСІМХАН,

Ке

Ке

ре

ре

ку

ку

Басы 1-

б

ет

тте

АЙМА


МА

Қ

ҚЕртістің Павлодар өңірінің агроөнеркәсіптік дамуында елеулі өзгерістер 

орын алуда. Бүгінгі таңда облыстағы жоғары әлеуетке ие ауыл шаруа-

шылығы саласын дамыту мықт

қт

ап

а

қ

қ

олға алынғ

нғ

ан

ан

. Мәселен, генетика, 

тұ

тұқы

қы

м

м шаруашылығын дам

ыт

ыт

у,

у,

а

асы

сы

лт

лт

ұқ

ұқ

ым

ым

ды

ды

м

мал

ал

б

б

ас

ас

ын

ы

 арттыру 

бойынша зерттеу жұмыстары жүзеге асырылуда.

Елімізде Мемлекет басшысының таза экологиялық технологияға және

жаңғыртылған энергетикаға негізделген «жасыл экономикаға» көшу 

тапсырмасын орындау бойынш

ш

а ал

ал

ғашқы қада

да

мдар жасалып жатыр. 

Па

Павл

вл

о

одар облысындағы Жел

л

ез

ез

ин

ин

а

а

уд

удан

ан

ын

ын

ың

ың

ш

ш

ар

ар

уа

уала

ла

ры

р

 да аталмыш игі 

ба

б

стамадан құр алақан емес. Келешекте Астанада «Жасыл квартал» бой 

көтеретін болса, Железин өлкесінде өзінің «Жасыл ауылы» болмақ. 

Абай ОМАРОВ (коллаж)К

К

ө

ө

ктайғақ т

т

ө

ө

т

т

е

ен

н

ш

ш

е

е

 

оқиғаларды көбейтіп жіберді 

АЛАШ-АҚПАРАТЕДБ активтері мен капиталы (биылғы 1 қаңтардағы мәлімет бойынша)

Банк атауларыАктивтер 

(01.01.2013)

2012 жылғы 

активтер


2012 жыл

бойындағы 

акт

акт


ивт

ивт


ер 

ер

өсіөс

мі

міМеншік 

капиталы, 

биылғы 

қаңтардағы жағдай бойынша

1

«КазКоммерцбанк» АҚ2 553 152 322

2 484 883 646

2,75%

461 603 5522

«Қазақстан Халық банкі»

АҚ

2 339 548 7372 221 968 181

5,29%


824 826

3

«БТА банкі» АҚ

АҚ

1 51

18 


18 

475


475

07

075

5

1 616 536 502- 6,07%

209


20

88

886 8

6 8


98

98

4«ЦентрКредит

дитбан


банкі»

кі»


АҚ

АҚ

11 0

62

62810

810


70

704


4

1 0


1 063 350 598

- 0,05%


83 

83

358358

57

573

3

5«АТФ банк» АҚ

851 635 594

983 719 556

-13,43%


71 244 373

6

«Альянс банк» АҚ598 684 236

530 401 985

12,87%

36 447 4187

«Сбербанк» АҚ ЕБ

732 393 823

490 616 550

49,28%

88 246 2498

8

«Це«Це

сна


сна

бан


бан

к»

»АҚ

618 023 725

438

43

111

3 7


3 7

13

1341,

41,


06%

06%


50 735 849

9

9KA

«KA


SPI

SPI BA


BANK

NK» АҚ


588 420 560

422


422

08

87 97 9

28

2839

39,


41%

41%


66 296 395

10

«Евразийский банк» АҚ465 735 118

369 613 014

26,01%

47 501 975АҚПАРАТ КӨЗІ: ҰЛТТЫҚ БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ

Басы 1-бетте

Етті мал шаруашылығы бағытында ат-

қарылған игі іс – Канада, АҚШ, Чехия мем-

лекеттерінен жеткізілген асылтұқымды 

сиыр ларды

ды

ң  өсө

ірілуі. Осығ

ығ

ан орай, эко-номика

а

ныны

ң 

ң не

не

ггізг

зг

іі

са

сала

л

сысы –

аа

уы

уылл

ша

шаруа-

шылығын 


ша

рықтататын б

б

і

ілі

ікті маман-

дардың болуы аса маңызды. Аталмыш

жайтты қаперге алған облыс басшылығы 

жуырда Германияның DEULA-Neinburg

неміс ауыл шаруашылығы ака демиясының 

ди

ди

рере

кт

тор

ор

ы Берндт Антель манмен кездее

сі

сіп,

 

саса

ла

лак

кад


ад

рларын даярлау  бой

й

ын

ыншаша

 

екіжақты келісімге қол  қойды. Алдағы уақытта керекулік шаруалар германиялық 

әріптестермен тәжірибе алмасып,

жергілікті ауыл шаруашылығын дамытуға

сүбелі үлес қоспақ.Ерлан АРЫН, Павлодар облысының 

әкімі:

– Бүгінде Мемлекет басшысының 

тапсырмасымен 2020

20

ж

ж

ыл

ы

ға дейін а

а

гр

г

о-

өнеркәсіптік кешен

ен

ді

ді

д

д

ам

ам

ыт

ытуд

уд

ың

ың

м

мем

ем

ле

ле

-

-

кеттік  бағдарламасының ә

і

зірл

і

іг

і 

тамам-

далып қалды. Бағдарламаны іске асыруға 

білікті отандық кадрлар қажет. Павлодар 

өңіріндегі агроөнеркәсіп кешені қуатты 

әлеуетке ие. Сондықтан бұл салада зама-

на

а

уи

уи

 техно

но

ло

л

ги

и

ял

ял

ар

ар

ды меңгерген, шетелдік 

те

техн

хн

ик

ик

ан

ның

ың

т

т

іл

іл

ін

ін

т

т

үс

үс

ін

ін

етін маман дар қажет. 

Осындай әріптестіктің түрі Ресей, Чехия, 

Түркия сынды мемлекет термен оң жолға 

қойылған.

Ақмарал ЕСІМХАН,

Кереку

к

ЕҢБЕК НАРЫҒЫАлматы облысы еңбек қаты

ы

на

н

ст

ст

ар

р

ының

ң

шие

ие

ленісу

у

іне және оның 

әл

әлеу

еу

ме

м

ттік тұрақсыздыққа ұ

ұ

ла

ласу

су

ын

ын

а 

а жо

жо

л

л

бе

берм

рм

еу

еу

ге

ге

б

б

ар

ар

ын

ы

ша тырысып 

келеді. Бұл ретте жергілікті атқарушы органмен кәсіподақтар одағы және 

жұмыс берушілердің өзара ынтымақтастық байланысының рөлі зор. 

Осындай үшжақты келісімнің нәтижесінде өткен жылы облыстағы 

кәсіпорындардың 65 пайызы жұмысшыларымен ұжымдық 

келісімшарттар жасасқан. Сөйтіп, бұрыннан бар еңбек келісімдері 280-ге 

арты

ы

п,

п,

б

б

үг

ү

інгі күні он

н

ың саны 1440-қа жетіп отыр.

Об

лылыс 

с 

әкәкім

ім

діді

гі

гінднде

е

үшүш

т

тар

ар

апапты

тың 


ң 

бұл


бағыт тағы  бір жылдық жұмысы қорытын-

дыланған жиында осындай мәліметтер 

жария етілді. Алматы кәсіподақтар одағы-

ның төрағасы Кенжебек Омарбаевтың 

айтуынша, бұл бірлестік қазір Алматы қала-

сы

сы мм

ен

ено

о

блл

ысын қоса алғанда, 19 са

ла

лалы


лы

қ

қ кә

кә

сісіпо

по

дадақ 

қ

ұұйымының, яғни 320 мың

а

ада

дам-


м-

ның басын қосып отыр. Мемлекеттік орган-

дармен бірлесіп жүргізілген тексерулер 

нәтижесінде өңірде еңбек қауіпсіздігіне, 

еңбек демалысын беру мен оның ұзақ-

тығына, ең

ң

бе

бка

ка

қы мөлшеріі

не қатысты бір-

қатар за

а

ңбңб

ұз

ұзуш

уш

ылылық

ық

тата

р

анан

ық

ықта

талғ


лғ

ан

ан.

. Өт


Ө

кен 


бір жыл ішінде ата

та

лғлғ

ан

анк

к

әсәс

іп

іподод

ақ

а ұұ

йы

йымы

мы

 еңбек құқықтарына байланысты 460 ресми 

өтініш пен арызды қарастырып үлгеріпті.

Ал облыстық прокуратура органдары

тара пынан 2012 жылы еңбекақы қарыз-

дарына байланысты үш қылмыстық іс 

қо

қозғ

зғ

алал

ып

ып,

,

нәнә

ти

тиже

же

сіс

нд

нде жұмысшылардың 

ең

еңбе

бека


кақы

қы қ


қар

ар

ызыз

да

дарыры

 толығымен қайтары-

лып, басшылары тиісті жауапқа тартылған. 

Сөйтіп, табанақы, маңдай терімен тапқан 

алашағына қол жеткізе алмай жүрген 

жұмысшылар саны төрт есеге азайып отыр. Сағыныш

ш

НА

А

МАЗШАМОВ

О

А,

Ал

Ал

ма

ма

ты

ты

о

обл

бл

ыс

ыс

ы

ы

са

саяс

яс

ататын

ын

ыңың

к

конон

це

цепт

птуа


уа

лд

лдықы

 жаңа жүйесі 

не

ге

керек?

?» деген тақыр

ып

та өткен дөң-гелек үстел барысында аталған палата бас-

қармасы төрағасының бірінші орынбасары 

Рақым Ошақбаев: «Бүгінгі таңда екінші 

деңгейдегі банктердің проблемалық заем-

дар деңгейі 71 пайызды (!) қ

қ

ұрұр

ай

йды

д

. 2012 жы

лдың қорытындысы б

б

ой

ойын

ын

шаша

,

,үм

үм

ітт

 с

сі

з 

несиелер көлемі – 29 пайыз, ал күмәнді несие лер – 43 пайыз», – деді. Яғ ни бұл кө-

ле мнің  тең  жартысы әлгі қайта құрылым-

далған банктерге тиесілі екенін де ұмытпа лық.

Сондай-ақ қоғамда қайта құрылым-

да

д

лғлғ

ан

анб

б

анан

кт

кер

ер

діді

ң 

ңбі

бі

рірі

гу

гуін

і

дед

гі банкті мем-

ле

ле

кеке

тт

ттік

ік е


е

ту

ту тур

ур

алал

ы

ы да

да

сс

өз

өз қ

озғалып жүр. 

Бұл ретте Б.Зиябеков мырза оларды мем-

лекеттік етуге қарсы екенін айтады. 

«Өйткені бұл – проблемалық банктер, оны 

инвесторға сатқан әлдеқайда тиімді. Ал 

мемлекеттік банк таза нөлд

д

ен құрылуы ти

іс. Ол өзгенің проблем

м

ас

асынын

м

мо

ойн


йнын

ын

а жү

ктемеуі керек», – дейд

і

і

ғғалы

лы

м.Алматыда соңғы жауған қардың арты 

көктайғаққа ұласып отыр. Оның үстіне, 

жаяу жүргіншілерге арналған жол 

дар 


қа

қа

рдрд

ан толық тазартылмаған соң, айна

на

ла

л 

ой

ойдыды

м-

м-ой

ой

дым көк мұзға айналып,

п, т


т

ұр

ұр-

-

ғындардың жү ріп-тұруын қиындатып 

жіберді. Тайып құлап, аяқ-қо лын сындыр-

ғандардың және басқа да жарақат алып 

қал ғандардың саны күрт көбейіп кетті. 

Мамандардың ай 

туынша, аяқ алып 

жүргізбес 

с

көк

кт

ктайғақ  әсір

р

есес

е  қа


қ

р

рия ларды 

баудай


т

т

үсүсір

ір

іпп ж

ж

атат

ыр

ыр.

.

Жұмахан М

МОЛДАҚ

ҰЛ

ОВ, Алматы 

қалалық №4 клиникалық аурухана бас 

дәрігерінің орынбасары:

– Көктайғақтың кесірінен ауруханаға 

түсіп жатқан дар саны көбейіп кетті. Аяқ-

қо

қ

лдарын сындырып, тайып құл

ұл

ау

ау

 

са

са

лд

лдар

ар

ын

ынан

а

 тіпті басын жарақаттап 

ал

ал

ға

ған-

н-

дар 

б

басым. Сондықтан мен тұрғындарға 

қала көшелерінде бай 

қап жүруге кеңес 

беремін. Ал жергілікті коммунал 

дық 

шаруашылық қызметкерлері жаяу 

жүргіншілерге арналған жолдарға тұз, құм 

сепсе, жақсы-ақ болар еді.   

Алматы облыстық төтенше жағдайлар

департамен 

тінің қызметкерлері де тұр-

ғындарға мейлінше сақ болу ды  ескертіп 

отыр


р

.  Өй


й

тк

тені көктайғақ әзірше кете

қо

қойм

йм

айа

ды

дыЕң

Еңө

ө

кікіні

нішт


шт

ісі, көктайғақ облыс 

аумағында кісі өліміне соқтырған жол 

апаттарын көбейтіп жіберді. Жайдарлы ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ, 

р

рАлматы 

облыстық төтенше жағдайлар 

департаментінің жедел кезекшісі:

– Соңғы бір ап

та

та

ны

ны

ң

ң

ішінде  Алм

м

аты 

облысында 18 жол

л-көл

өл

ік

ік о

о

қи

қиға

ға

сы

сы

т

т

ір

ірке

ке

лд

лд

і.

і.

 

Оның ішінде тоғыз адам қаза бо

б

лып, 2

3-

і 

і

түрлі жарақаттармен ауруханаға түсті. Ауа 

райының қолайсыздығына байланысты 

көлік жүр гізушілеріне жолда жүргенде абай 

болуды ескертеміз. Соны 

мен қатар 

тұрғындар 

р 

да келеңсіз жағдайларға тап 

бо

бо

л

л ма

ма

с 

үш

үш

ін

ін

т

т

аб

аб

ан

ан

ы 

ы 

ке

к

дір-бұдыр, резеңке 

немесе жұм сақ аяқкиімдер киюі қажет. Ал 

пластик, былғары та бан ды етіктер тайғанақ

келеді. Сондықтан ондай етік 

тер 

дің 

табанына жабысқақ пластырь жапсырған 

абзал. 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет