Дерге ескерткіш орнатуымыз керекжүктеу 10.74 Mb.
Pdf просмотр
бет9/27
Дата18.03.2017
өлшемі10.74 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Ѓ

Д

Ћ

 

Л

А

А

А

А

А

Л А Ш Т Ы

 

А Л А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Алқаны


ы

ө

өтк

тк

ізз

у 

у дә

дә

стст

үр

үрі

і

бобо

йы

йынш

нш

аа

не

нгі

г

згібаян  дама

ны

ым

м

ининис

ис

тртр

Б

Бер

ер

ікік

И

Има

маше


шев

в жа


жаса

сап, 


был тырғы атқарылғандар мен биылдың басты

ба ғыт тарына тоқталған болатын. Негізгі қызметі 

Пар 

ламентке заң жобаларын ұсыну болып табы латын  министрлік 2012 жылғы жоспарды

толық көлемде орындапты.  Әділет министрлігі 

мемл

м

екеттік  орр

гандармен бірлесе отырып 4

4

8

8за

за

ң ң 

жо

жоба

ба

сысы

н

нМә

М

жіліске жолдаса, соның1

1

2-2-

сі

сі министрл

і

іктіі

ң тікелей өзінің қарамағынан 

өткен. Сонымен қатар 62 заңға Мемлекет бас-

шы сының қолы қойылып, күшіне енсе, Парла-

мент қарауына 61 заң жобасы  түсіпті. Сондай-

ақ министр былтырғы жылы әділет

ор   ган   дары ның  барлық күш-әлеуеті Президент-

тің, Үкіметтің

ің т

т

аапсы

сы

рмрм

ал

алар

ар

ынын

с

сап

ап

алал

ы

ыәр

әр

іі

уа

уақ-

тылы оры


нд

ндау


ауға

ғасо

со

ндндай

айқ

қ ми

мини


нист

ст

рлрлік

ік

тің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық 

жос парында көзделген мақсаттарға жетуге ба-

ғытталғанын атап өтті.  

Заң жобалау жұмысынан бөлек, әділеттің 

құзыретінде басқа да маңызды бағыттар 

қамт


мт

ылады. Соған орай, алқа алдында Со

Со

т 

так

ак

тітіле

ле

рірі

н

нор

ор

ынын

дау басқармасының баст

тығ

ығы


ы

Ар

Аман 

Ә

Әпиев саланың ұңғыл-шұңғылына, ең бастысы, ілгеріден келе жатқан қордаланған 

проблемаларға Үкімет басшысының назарын 

аудармаққа тырысқан еді. Бақсақ, басқарма 

бас тығының жыларман халін түсінуге де бола-

тындай – атқарушылық өндіріс жүйесі кешегі 

кел меске кеткен Кеңес Одағының деңгейінен де 

төменге құлд

д

илил

ап

аты

ты.


«С

«С

отот

а

атқ

тқ

арар

уш

ушыл

ыл

арар

ы 

ы ме

е

м-лекеттік бил

лік


ік

ті

тіңң 

то

толылы

ққ

ққан

ан

дыды қ

құр


ұрал

ал

ыы

бо

бола

ла

аал-

ма ды, – деп налиды басқарма басшысы. – Сол 

соттардан, полиция мен прокуратурадан біздің 

айырмашылығымыз қайсы? Бірақ біздің қыз-

меттік керек-жарақтан құр алақан болғаны мыз 

былай тұрсын, кез келген мемлекеттік органға 

тиес

ес

ілі қарапайым атрибуттардан жұрдай бб

о-

олы

лып 


п 

от

отыр

ыр

ғаға

нд

нды

ығымыз». «Бізде жеке кеңсе

е

д

де,е,

 

мұмұра

ра

ғағат 

т та


та, қа

қар


рапайым ғана техника құрал

лы

ыда

да 


жоқ. Қазір мемлекеттік сот орындаушысы 

нағыз әмбебап-пақырдың өзі, бір өзі он 

адамның қызметін атқарады: кеңсе жұмысын 

да, іс жүргізуді де, бағдарламаны да, архивпен 

жұ мысты да бір өзі атқара береді», – деді ол. 

Бас қар ма  бас

с

шы

шсы

сы

ныны

ң 

ң ай

ай

туту

ын

ынша

ша

,со

сот 

т 

оро

ын

ы-

дау шылары

ыны

ны

ңң

90

90п

п

айайыз

ызы


ы

ме

мемлмл

ек

екет

ет

тіті

ң 

ң қықы

з-

метін мемлекеттік көлікте жүріп емес, қоғамдық авто көлікпен  жүріп атқарады. Ал мұндай «әу-

пірім мен»  жүрген мемлекеттік шара қалай ман-

дысын? Ондай жағдайдан не нәтиже күтуге 

бо ла ды?  Масқара мәліметтің көкесі де сонда 

жатыр. Мысалы, Алматы қаласы бойынша с

с

отот

 

акак

ті

тіле

ле

ріріме

ме

нн

өн

өндірілуі шарт 837 млрд теңгг

ен

еніңің

 

тете

к 

к 66,8

8

мм

лр

лрдд 

те

теңгесі ғана қазынаға һәм зааңд

ңды


ы

иесіне қайтыпты. Қалған миллиардтар заң бұ-

зу шы ның  қаперіне де кірместен қалтасында 

жа тыр деген сөз. Ал соның ішіндегі 600 млрд 

тенге, яғни 4 млрд дол

л

лала

р

рба

банк


нк

те

терг

рг

е е

бе

бері

рі

лмлмег

еген


ен

 

берешектер көрінеді.Б

Бұл


ұл

б

бүтүт

кі

кіл

л

рере

сп

спуб

уб

лили

ка

каны

ны

 қойып, бір ғана Алматының басындағы кеп 

екенін ескерсек, арғы жағын түсіну де қиындық

тудырмас. Ал сот шығарған үкімді өндірудің 

қорлық екенін үдеріске бір рет қатысқан, басы-

қасында болып қайтқандар бірден байқайды. 

«Бір


р

ұ

ұйым заң 

ң

бұұ

зса да, соттың шешімін орын-

да

дам


м

ас

аса 

а 

дадб

б

арарат

ат

ынын

с

сол

ол

аар, аллимент төленбей 

жат са да – 

б

баратын солар, қазір тіпті олар банк-тен несие алып, қашып жүргендерді де іздейді,

үйге ипотека рәсімдеп, оны орындамағандарға

бара тын да – сол сот орындаушылары. Банктер 

мен салық комитеті несие мен салық төлемей 

жүр гендерді ойлап, еш алаң болмайды да, 

бәрін біздің мойнымы

ы

зғ

зға а 

ар

арта

та

сс

ал

алға

ға

н»н»

,

, –– де

деді


ді

 

Арман Әпиев. Ал аккті

ті

сісі

н 

нал

алды


ды

ға

ғаа

а

лылы

п,

п,ә

әрб


рб

ір

ір 

үй дің есігіне барғанда сот орындаушыларын не 

күтіп тұр? Заңды орындау құлқы мен мәдение-

тінің жоқтығы былай тұрсын, тіпті соңғы кездері 

әл гіндей орындаушыларды көрсе қолына

шоқпар ала жүгіретіндер бой көрсете бастаған. 

«Қазір тіп

п

тіт

 қоғамда «қорқақтар ғана ақша-

сы

сын 


н 

бе

бере

реді


ді

»

» деде

ге

генн

те

тері

рі

с с 

п

пікір қалыптасқандай. Бі

Бізд


і

ің  к


і

иіп жүре


і

тін арнайы  формамыз бар, 

бірақ осы сөзге бола қызметкерлеріміз сол 

киім ді  де  киіп  жүруге намыстанады», – дейді 

Ар ман Әпиев. Сот орындаушысының әрбірі 

500 айыппұл қағазы мен 150 банк ісін тарата-

тыны тағы бар. «Осының бәрін орындау уақыт 

жағынан да, бір адамның біліктілігі жағынан да 

еш мүмкін емес. Көп

п

қықы

зм

змет

ет

кеке

р

рмы

мы

нана

да

дай 

й 

ауырт па  лыққа  шыдама

ма

й,й, ж

ж

ұмұм

ыс

ыстата

н 

н жи

жи

і ке

ке

тете

ді

ді»,

»,

 – деп ағынан жарылды  басқарма  басшысы. 

Оның жанайқайына Үкімет басшысы да баса

на зар  аударды. 

«Берік Мәжитұлы, мен осыдан бес жыл бұ-

рын тура осы мәселені тура осы қалыпта есті-

ген мін.  Бұл қ

қ

алай? Бес жыл бұрын олардың ма

мате


те

р

риа

иа

лддық

ық-тех

ехни


ни

ка

калы

лы

қ  базасын жаңғырту ме

ме

нн

ре

рефо

фо

рмрм

ал

алар

ар

мм

әс

әсел

ел

еесі айтылған болатын. 

Түк өзгерусіз. Содан бері ештеңе істелмегені кө-

рі ніп-ақ  тұр, тек жаңа ғимарат салынғаны бол-

ма са. Сот орындау жүйесін реформалайтын 

уақыт жетті емес пе!? Күн сайын телеарналардан 

аллимент төлете алмай жылап жатқан аналар-

ды көреміз. Орында

лм

мааған

ан

іі

ст

стер

ер

ққ

ан

нша

ша

мама

.Ұсы ныс  болса,  айтса

ңы

ңыздзд

ар

аршышы

,

,Ба

Ба

сс

пр

прок

окур


ур

ат

ату-

у-

ра, Ішкі істер министрлігімен бірлесе отырып,қарап шығайық. Мысалы, Францияда жап-

жақ сы  тәжірибе жұмыс істейді. Ресейде сот 

орын  даушы деген атақтың өзі дардай. Неге біз 

осын дай  деңгейге  түстік?» – деді Үкімет басшы-

сы. «Мен материалдық-техникалық  базаны 

ем

емесес

,

,жа

жа

лппы 

ы

осос

ы 

ы саса

ла

ланы

ны

реформалау қажеттігін ай

ай т


тып

ып

оо

ты

тырм

рмын


ын

»,

» –

д

дедед

і

і Премьер. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет