Дипломдық жоба «Шардара балық»


NPV таза ағымдағы құнды анықтаужүктеу 1.69 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата31.03.2017
өлшемі1.69 Mb.
түріДиплом
1   2   3   4   5   6

 

NPV таза ағымдағы құнды анықтау 

 

Таза ағымдағы құн – барлық жоспарланған ағымдық соманың құны

ақшалық ағымдарды ,дисконттық төлемді есепке алғанда . 

Таза ағымдақ құн келесідей амал, тәсілдерден тұрады. 

1) Шығындардың ағымдық құны анықталады, яғни қанша инвестиция  

керек жобаны кейінге қалдыру үшін дегендей сұрақтар қарастырылады. 

2) Жобадан болатын болашақтағы түсімдер яғни ақшалай ағымдардың 

ағымдық құны есептелінеді, не себепті жыл сайынғы CF пайда ағымдық күнге 

жүйелеуші. 

               

(5.13)

 

I0

 – бастапқы салым құны; 

Есептеу нәтижелерін 1 кестеде көрсетілген 

7.2. кесте – NPV есебі 

Жыл 

CF 


R

13 


PV

13 


-290,48 


-290,48 


79 


0,884 

69,83 


79 


0,781 

61,96 


79 


0,694 

54,82 


79 


0,613 

48,42 


79 


0,543 

42,89 


79 


0,481 

37,99 


72 

 

NPV  

 

+25.43  

.

)1

(

1n

r

R 

 

  

 

(5.14)  

IRR табыстың ішкі нормасының есебі 

 

Пайданың  ішкі  нормасы  –  табыс  нормасы,  инвестицияның  шыққан 

нәтижесі. Бұл табыстың мынада нормасы, таза ағымдық құндағы инвестиция 

нөлге тең болатын, немесе бұл дисконттық төлем, жобалаудағы дисконтталған 

пайда  инвестициалық шығындарға тең болатын. 

NPV=f(r)=0 кезінде IRR=r, 

Оның мәнін келесі теңдіктен анықтайды: 

nn

n

I

r

CF

1

00

)

1(

, қатыстық есптеулік r 

Есептелген нәтижелерді төмендегі кестегі енгіздім. 

IRR=r, при котором NPV=f(r)=0 

 

7.3 кесте – IRR есебі Жыл 

CF 


R

13 


PV

13 


R

15 


PV

15

 -290.48 


-290.48 


-290.48 


79 


0,884 

69,83 


0,87 

68.73 


79 


0,781 

61,96 


0,756 

59.72 


79 


0,694 

54,82 


0,658 

51.98 


79 


0,613 

48,42 


0,572 

45.18 


79 


0,543 

42,89 


0,4 

31.6 


79 


0,481 

37,99 


0,34 

26.86 


 

 

 +25.43 

 

-6.41  

IRR мәні мына формула бойынша анықталады: 

 

                                                 

 

  (7.15)  

Ішкі  табыстың  нормасының  экономикалық  мәні  мынада  жатыр,  бұл 

осындай  кәсіпорынды  біркелкі  тиімді  өзінің  капиталын  IRR  пайызымен 

инвестициалау әртүрлі финанстық инструменттер немесе нақты инвестицияны 

бақылап көру, басқа айтқанда ақшалық ағымды генерирлеу, әрбір элементі өз 

кезегінде IRR пайызы бойынша инвестициаланатын. 

IRR мәні тең болады: 

 


73 

 

  

Ішкі  пайда  нормасының  (IRR)  көрсеткіштік  артықшылығы  мынада 

жатыр, инвестиция пайдалылығының дәрежесін анықтап қана қоймай, әртүрлі 

дәрежедегі және әртүрлі бағыттағы жобаларды салыстыруға мүмкіндік бар.  

 

РР инвестициялық өтелімділіктің есебі 

 

Инвестицияның  өтелімділік  мерзімі  –  инвестициялық  шығындарды 

өтеуге  жұмсалатын  жеткілікті  қаражаттың  түсуін  қамтамасыз  етуі  керек 

инвестициялық  уақыт.  Өтелімділіктің  ішкі  коэффициенті  және  таза  ағымдық 

құнмен бірге инвестицияның инструмент бағасы сынды қолданылады.   

Бастапқы  инвестицияның  сомасын  қайтаруға  қажет  уақытты  анықтау 

амал – тәсілі: 

 

  

 

  

 

  

 

(7.16)  

Инвестицияның өтелімділік уақытың есебі: 

 

 

           Инвестицияны қайтару уақыты 3 жыл 6 айды қамтиды. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 74 

 

Қорытынды 

 

 

Жасалған  дипломдық  жобаның  нәтижесі  бойынша  кептіргіш  камераға қажетті  электр құрылғылар таңдалды. Кептіргіш камерасының жарықтандыру 

жүйесінің  есебі жүргізілді, нәтижесінде  ЛПО  50  (1х40)  маркалы 8  шам және 

люминесцентті  ЛБ  40  типті  8  шам  таңдалынып  орнатылды.  Жарықтандыру 

камутациясы  үшін  потенциал  1  СП  маркалы  4  ажыратқыш  таңдалды. 

Кептіргіш  камераның  кернеу  шығыны  ішкі  сымдарға  есеп  жүргізгенде 

анықталды.  Берілген  норма  2,5%  құрайды,  ал  электр  сым  2,17%  тең  және 

берілген  нормадан  аспады.  ПЛН-111002  маркалы  3  электрмагнитік  өткізгіш 

электр  механикалық  қондырғыларды  басқару  үшін  таңдалды.  10  кВ  торапты 

қорғау  үшін  ПКТ  –  40  типті  сақтандырғыш  орнатылды.  Жалпы  кептіргіш 

камераны  қорек  көзінен  ажырату  үшін  «Штиль»  типті  ауалы  автоматты 

ажыратқыш  таңдалды.  Жобада  жерлендіргіш  қондырғының  есебі  жүргізілді. 

Жүргізілген  есептеулер  нәтижесң  бойынша,  трансформаторлық  қосалқы 

пункті жер тұйықтау үшін жерлендіргіштің 4 өзегі және кептіргіш камераны 

сонымен қатар сымды қайта тұйықтау үшін 5 өзекше таңдалды. 

Өмір  тіршілік  қауісіздік  бөлімінде    Шардара  балық  шаруашылығында 

еңбек  қорғау  ұйымдастыру  және  техникалық  шараларына  талдау  жасадым 

сонымен  қатар  трансформатордың  шу  денгейіне  есеп  жүргіздім.  Жерге  қосу 

құрылғысына есеп  жүргізу үстінде 10 кВ кернеудегі изоляцияланған нейтралі 

бар  электр  жабдықтарда  жерге  тұйықтау  тоғы  І

р

  –  40  А.  Электр жабдықтарының қабына жерлендіргіш өткізгіштерін бұрандамалармен немесе 

дәнекерлеумен қосамыз. Жұмыс орындарында тию кернеуін азайту үшін 0,1 – 

0,2 м қиыршық тастармен жабамыз. 

Дипломдық  жобаның  экономикалық  бөлімінде  эксплуатациялық 

шығын, жылдық пайда, таза табыс, инвестиция көлемін, ішкі норма пайдасын 

және  өтелімділік  уақыты  есептедім.  Есептеу  нәтижесінде  инвестицияның 

өтелімділік  уақыты  3  жыл  6  айды  құрды,  ал  экспуатациялық  шығын  219,28 

мың  тенге,  ішкі  норма  пайдасы  14,59%-ды  құрды.  Цехтің  жылдық  пайдасы 

862 550  мың  тенге.  Цехтың  банкке  кайтару  құны  79  мың  тенге,  бұл  таза 

табыстың 0,2% құрайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


75 

 

Әдебиеттер тізімі 

 

 

1. 

Хакимжанов Т.Е. Еңбекті қорғау. - А.: 2008 

2.

 

Безопасность  технологических  процессов  и  производств.Охрана труда/под ред.П.П Кукин.-М.: «Высшая школа» ,1999,2004 

3.

 Кнорринг 

Г.М. 


Справочная 

книга 


для 

проектирования 

электрического освещения. - М.:1976 

4.

 Справочная книга по светотехнике./под ред.Ю.Б.Айзенберга.-М.:1983 

5.

 Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и 

подстанций:  Справочные  материалы  для  курсового  и  дипломного 

проектирования:  Учеб.  пособие  для  вузов.  4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  – 

М.:Энергоатомиздат, 1989. -608 стр.  

6.

 

Баев  В.И.  Практикум  по  электрическому  освещению  и  облучению.  – М.: Агропромиздат, 1991. – 175 с. 

7.

 Дюсебаев  М.К.  Еңбекті  қорғау  және  тіршілік  қауіпсіздігі    негіздері.  - 

А.: «АЭжБУ»,2013 

8.

 

А. Әбдіров, Ғ. Сейфуллина. Қауіпсіздік техникасы. - Астана: 2003. 9.

 

Парамонов  С.Г.  Методические  указания  к  выполнению  расчетно-графических работ для студентов – Алматы: АУЭС, 2013. 

10.


 

Липиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект.–Москва: Бек, 1996, - 

304с. 

11.


 

Воробьев  В.  А.  Методические  указания  к  лабораторным  работам  по 

курсу 

«Электрификация с/х 

производства». 

Издание 

3-е, 


переработанное и дополненное – М.: Издательство МСХА,1990. 

12.


 

Воробьев 

В. 

А.Электрификация и 

автоматизация 

сельскохозяйственного производства – М.:КолосС,2005. 

13.


 

Дегтерев  Г.П.  Справочник  по  машинам  и  оборудованию  для 

животноводства (2-е изд., перераб. и доп.)—М.: Агропромиздат, 1986. 

14.


 

А.  А.  Баимбетов,  Г.  М.  Дукравец,  В.  П.  Митрофанов.  О  методах 

ведения рыбного хозяйства на пойменных водоемах Сыр-Дарьи. 

15.


 

Каганов  И.Л.  Курсовое  и  дипломное  проектирование  –  М: 

Агропромиздат 1990 – 351 с. 

16.


 

Справочная книга по светотехнике./под ред.Ю.Б.Айзенберга.-М.:1983 

17.

 

В.И.Григорьев, Э.А.Киреева, 

Г.Ф. 


Быстрицкий, 

А.Г.Харитон, 

А.Н.Чохонелидзе. Справочник энергетика. - М.:Колос, 2006. – 488 с. 

 

  

 

  

 

  

Каталог: diplom -> 2015 -> eef -> epp
eef -> Дипломдық жұмыстың негізгі бағыттарын дәлелдейтін графикалық бөлімдер орындалған
2015 -> Дипломдық жобаның тақырыбы «scada программалар қолдануымен авв контроллер оқу стендін құрастыру»
2015 -> Бизнес-план, а также рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности
epp -> Дипломный проект посвящен разработке системы энергоснабжения
2015 -> В данной выпускной работе рассматриваются вопросы исследование
2015 -> Применением программы «SystemView». Рассмотрены вопросы организации охраны труда и безопасности
eef -> Дипломный проект рассматривает вопрос системы водоснабжения населенный мест в Алматинской области Карасайского


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет