Дипломный проект посвящен разработке системы энергоснабженияжүктеу 2.37 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата09.03.2017
өлшемі2.37 Mb.
түріДиплом
  1   2   3   4   5   6   7

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Аннотация  

Дипломный  проект  посвящен  разработке  системы  энергоснабжения 

молочного  завода.  Данный  проект  содержит  следующие  вопросы:  описание 

технологического  процесса,  расчет  электрических  нагрузок,  выбор  системы 

питания  и  распределения,  расчет  токов  короткого  замыкания,  выбор 

электрооборудования,  разработка  схемы  энергоснабжения,  освещение 

диспетчерского  помещения  и  территории  молочного  завода,  технико-

экономический  расчет  и  финансовая  эффективность    завода,  анализ  условий 

труда и расчет мероприятий по их улучшению

 

 Аңдатпа 

 

Дипломдық  жоба  cүт  зауытының  энергиямен  қамтамасыз  ету    жүйесін 

жобалауға  арналған.  Бұл  жобасына  келесі  сұрақтар  кіреді:  технологиялық 

процесс сипаттамасы, электр жүктемені есептеу, жүйенің қорегі мен таралуын 

таңдау,  қысқа  түйықталу  тоқтарды  есептеулер,  электржабдықтарды  таңдау, 

энергияжабдықтау  сұлбасының  әзірлеуі,  диспетчер  бөлмесiн  және  зауыт 

территориясын  жарықтандыру,  сүт  зауыттың  технико-экономиялық  есептеу 

және  қаржы  тиімділігі,  еңбек  шартың  анализы  және  оларды  жақсарту  іс-

шараның есептеуі. 

 

Annotation 

 

Diploma


  project  focuses  on  the  development  of  power  supply  system  milk 

factory.  This  project  contains  the  following 

questions

:  the 


description  of 

technological  process

,  the  calculation  of  electrical  capacities,  the  choice  of  power 

supply  system  and  distribution,  the  calculation 

of  currents 

of  short  circuit,  the 

selection  of  electrical  equipment,  the  development  of  electro  supply  circuit,  a 

dispatch room and an area of the plant lighting, technical and economic assessment 

and 

financial efficiency of milk factory, analysis of terms of  labour  and calculation 

of events on their improvement. 

 

 

  

 

  

 

  

Мазмұны  

 

  Кіріспе …………………………………………………………………….. 1  Жоба тақырыбының негіздемесі .................................................................  8 

  1.1

 

  Шикізат жобасының негіздемесі .........................................................   1.2


 

  Құрылыс аумағындағы қолданыстағы кәсіпорындар сипаттамасы  

  1.3


 

  Сүт кәсіпорнын қайта құрастырудың мақсат тиімділігі ................... 

2  Жергілікті жердің 

топографиялық 

сипаттамасы, 

климаттық 

жағдайлары.  Табиға  және  энергетикалық  ресурстармен  қамтамасыз 

етілуі. Жұмыс күшінің әлеуеті .................................................................... 

 

   2.1

 

 Сүт  өнеркәсібінің кәсіпорындарын орналастыру ..........................   2.2


 

 Сүт өңдеу технологиясы ..................................................................... 

  2.3  Өнім есебі ...............................................................................................  12   2.4  Жобаланған  ассортимент  бойынша  өнімдер  өндірісінің 

технологиялары  ........................................................................................... 

 

16 


  2.5

 

   Сүт өңдейтін зауыт ...............................................................................  19   2.6

 

Шикізат базасы, өткізу нарығы, кәсіпорын қуатының негіздемесі 20 

  2.7


 

Кәсіпорынның өндірістік айналымы ..................................................  22 

3  Кәсіпорын  өнімі,  технологиялық  жабдығы,  энергия  қажеттілігі  және 

жұмысын ұйымдастыру ..............................................................................   

 

23 


  3.1

 

Кәсіпорынның шығаратын өнімі, технологиялық процестері және жабдығы ........................................................................................................ 

 

23   3.2

 

 Технологиялық  процестерді  таңдау  және  сипаттау.  Санитарлық техникалық  нормалар.  Оларды  сақтаудың  техникалық  қамтамасыз 

етілуі .............................................................................................................. 

 

 

27   3.3

 

Технологиялық жабдықты таңдау .....................................................  27   3.4

 

Технологиялық  жабдықтың  техникалық  параметрлері  және энергия тұтынуы ........................................................................................... 

 

30   3.5

 

 Жабдықтың жекелеген бірліктерінің сипаттамалары ……………..  32   3.6

 

Жабдықтың жұмыс айналымдары ......................................................  33   3.7

 

Энергия тұтыну кестелері ....................................................................  34   3.8

 

Кәсіпорынның жалпы энергия қажеттілігі ........................................  34 4  Зауыт бойынша электр жүктемелерінің есебі ...........................................  34 

  4.1


 

Құрылыс алаңын таңдау ......................................................................  34 

  4.2

 

 Кәсіпорынның жобалық қуатын, көлемін және өнім ассортиментін анықтау .......................................................................................................... 

 

35   4.3

 

Алаңдар  есебі,  өндірістің  ғимараттың  технологиялық  жабдығын жинақтау және орналастыру ....................................................................... 

 

35   4.4

 

Негізгі өндіріс алаңы есебі ....................................................................  36 5  Электрмен жабдықтау ..................................................................................  38 

  5.1


 

Электрмен жабдықтау желісіне қосылу .............................................  41 

  5.2

 

Ажыратқыштарды таңдау ....................................................................  42   5.3

 

 Құрсымын  және күштік таратқыш шкафты таңдау ........................  43 6  Арнайы  бөлім.  Сумен  жабдықтау  (ыстық  және  суық),  жылыту  және   

10 

 

ауа баптау есебі 43 

  6.1


 

 Сумен жабдықтау ...................................................................................  45 

  6.2

 

 Бумен жабдықтау ................................................................................... 6.3

 

 Суықжабдықтау....................................................................................... 6.4

 

 Жылыту ................................................................................................... 45 

48 


49 

  6.5


 

 Ауа баптау ...............................................................................................  50 

  6.6

 

 Кәріз .........................................................................................................  51 7  Экономикалық бөлім ....................................................................................  53 

  7.1  Жұмыстың мақсаты ...............................................................................  53 

  7.2  Кәсіпорынның және оның өнімдерінің сипаттамасы ........................  53 

  7.3  Кәсіпорынның энергия шаруашылығының шығының анықтау ......  53 

  7.4 Құрылыс пен электр жабдықтау сұлбасының пайдалану тиімділігін 

анықтау .......................................................................................................... 

 

56 


  7.5 Өнімнің энегиясыйымдылығын анықтау .............................................  60 

8  Өміртіршілік қауіпсіздігі 

 

8.1


 

 Жалпы ережелер ..................................................................................... 

 

61 


  8.2  Зауыттағы еңбек қорғау жұмысын ұйымдастыру және техникалық  

шаралардың талдауы .................................................................................... 

 

62 


  8.3

 

Цехты  жарықтандыру  жүйесінің  есебі  (табиғи  немесе  жасанды жарықтандыру) ............................................................................................. 

 

63   8.4

 

Электр  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  бойынша  техникалық  және ұйымдық іс –шаралар ................................................................................... 

 

66   Қорытынды ...................................................................................................  69 

  Әдебиеттер тізімі ..........................................................................................  71 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


11 

 

Кіріспе 

 

Сүт өнеркәсібі – ел халқын тамақ өнімдерімен қамтамасыз ететін халық шаруашылығы салаларының негізгілерінің бірі. Оның құрылымы айтарлықтай 

мәлім, себебі азық-түлік нарығына тікелей тәуелді болатын өзара байланысқан 

екі элементтен – мал шаруашылығын өңдеуші комбинаттардан тұрады.  

Нарықтық  қатынастар  жағдайында  сүт  өндірушілер  мен  өңдеушілер 

арасында  ең  тиімді  өзара  байланыс  болуы  қажет.  Алдымен,  өңдеу 

өнеркәсібіне сүт жеткізуді арттыруға жағдай жасайтын ұйымдық құрылымдар 

мен  жүйелер  жасау  қажет.  Өнім  шығаруды  арттырудың  елеулі  резервін 

шикізатты кешенді өңдеу есебінен алуға болады. кәсіпорындардың шикізатты 

екіншілікті  үнемді  өңдеудің  қызығушылығын  арттыру  үшін  олардың 

тағамдық  және  биологиялық  құндылығына  сәйкес  майсызданған  сүт  пен 

сарысудың,  яғни  сүт  құндылығының  50...20%  бағасын  белгілеу  қажет  және 

белокты,  көміртекті  шикізаттан  алынатын  тауар  өнімінің  түсіміне  салық 

салмау  керек.  Мұнда  күшті  мемлекеттік  қолдау  жасау  мен  тиімді 

экономикалық  тәсіл  қажет.  Қазіргі  уақытта  маркетингтердің  кәсіпорынды 

басқаруына  көңіл  бөлу  тиіс.  Бұл  нарықтың  өзгеруіне  уақытылы  мән  беруге, 

өндірісті  және  өнім  ассортиментінің  өзгерісін    реттеуге  мүмкіндік  береді. 

Сүттің  ерекше  биологиялық  қасиеттеріне  және  жоғарғы  тағам  құндылығы 

тамақ  өндірісі  мақсатында  оның  ерекше  құралымдарын  анықтау  ерекше 

қажеттілік туғызады. Бірақ, сүтті өнеркәсіпті өңдеудің дәстүрлі технологиясы 

оның  барлық  құрамды  бөліктерін  май,  ірімшік,  сүзбе  және  т.б.  өнімдеріне 

сүттің  барлық  бөліктерін  пайдалануға  мүмкіндік  бермейді.  Оларды  өндіруде 

майсызданған  сүт,  майсу,  сүт  сарысуы  түріндегі  қосалқы  өнімдер  алынады, 

бұлар азықтық, дәрігерлік және техникалық құралдарын тағамдық өндірістер 

үшін  кең  пайдаланылады.  Олар  нақтысында  шикізаттың  қосымша  көздері 

болып табылады және екіншілікті ресурстарға жатады. Қалдықсыз технология 

қоршаған  ортаны  ластанудан  сақтайды  және  сөйтіп,  экологиялық  мәнге  ие 

болады.  Сонымен  бірге,  кәсіпорындағы  жабдықты  тиімді  пайдалану,  жұмыс 

істейтіндердің  еңбек  жағдайын  жақсарту,  оларға  дәрігерлік  және  мәдени 

қызмет көрсету қажет болады. 

Ұсынылған жоба қаймағы алынбаған сүт өнімдері мен шикізатын өндіру 

үшін  сүт  өнеркәсібінің  салаларын  дамыту  шараларының  бір  бөлігі  болып 

табылады.   

 

 

  

 

  

 

 12 

 

1 

 Жоба тақырыбының негіздемесі  

 

 

1.1 Шикізат жобасының негіздемесі  

 

Осы  кәсіпорындар  үшін  шикізат  аумағы  айтарлықтай  дамыған,  осы 

себепті  кәсіпорында  сүт  өңдеу  проблемасы  болмайды,  себебі  қала  маңында 

сүт беретін малдарды, азық-көкөніс өсіру фермалары құрылған. Жобаланатын 

зауытқа шикізат тасымалдау үшін қанағаттанарлық жағдайлар жасаған: қатты 

тас төселген жолдар салынған.  

Сүт 

шаруашылықтардың автосүтцистерналарымен 

жеткізіледі. 

Тасымалдаудың  орташа  радиусы  –  120  км.  Сүт  жеткізу,  майзысданғандарды 

қайтару процесі зауыт пен жеткізуші арасындағы шартпен рәсімделеді.  

 

 

1.2 Құрылыс 

аумағындағы 

қолданыстағы 

кәсіпорындар 

сипаттамасы 

 

Өтеген  батыр  елді  мекенінде  қазіргі  уақытта  жұмыс  істейтін  сүт 

комбинаты  бар,  бірақ  оның  қуаты  сүтті  кешенді  өңдеуді  қамтамасыз  ете 

алмайды. Халықтың сұранысын қамтамасыз ету үшін өндірілетін сүт өнімінің 

ассортиментін кеңейту талап етіледі. Сүт комбинатының жабдығы физикалық 

және моральдық ескірген.  

 

 

1.3 Сүт кәсіпорнын қайта құрастырудың мақсат тиімділігі  

Жаңа  кәсіпорынды  қайта  құру  қажеттілігі  келесі  себептермен 

шартталады:  

-

 жабдық  ескірген,  жиі  қолданыстан  шығарылады,  оны  металлоломға 

тапсыру жоспарланып отыр;  

-

 

өндірістік  аудандардың  жеткіліксіздігі  салдарынан  санитарлық  және өртке  қарсы  нормалар  бұзылады.  Сондай-ақ  қосымша  өндірістер  үшін 

аудандар жетіспейді. Техникалық сипаттама кәсіпорынды одан әрі пайдалану 

және қайта құру мүмкін еместігін куәлендіреді;  

-

 зауыттың  қуатын  арттыру  және  қаймағы  алынбаған  сүт  өнімдерінің 

ассортиментін кеңейту қажет;  

-

 

тазалау  құрылымдары  жоқ,  кәріз  сулары  тазаланбай,  суару  егістігіне шығарылады.  

Осы  айтылғандарды  ескере  отырып,  Өтеген  батыр  елді  мекенінде  сүт 

комбинатын қайта салу тиімді болып табылады.  

 

  

13 

 

2  Жергілікті  жердің  топографиялық  сипаттамасы,  климаттық жағдайлары.  Табиға  және  энергетикалық  ресурстармен  қамтамасыз 

етілуі. Жұмыс күшінің әлеуеті  

 

 

2.1 Сүт өнеркәсібінің кәсіпорындарын орналастыру  

 

“Өтеген  батыр”  мекенінде  кәсіпорынды  қайта  құрастыру  Алматы қаласына  жақын  орналасқан.  Кәсіпорынның  қазіргі  аумағының  ұзындығы 

1290 м, ені 1120 м

 

, учаске мөлшері 1290x1120 м.  Сүт өнеркәсібінің қолданыстағы кәсіпорындарын қайта құру және жаңа 

құрылысын салу мақсаты өскелең жұртшылықтың сұранысын қанағаттандыру 

үшін сүт өнімдері өндірісін кеңейтуден тұрады.  

Сүт  өнеркәсібінің  кәсіпорындарын  орналастыру  мен  дамытудың 

келешектік жоспарын әзірлеуді екі кезеңде жүргізген дұрыс. Бірінші кезеңде, 

ел аудандары бойынша сүт өнімдері өндірісінің тиімді құрылымы белгіленеді, 

ірі экономикалық аудандарда үнемді мамандандыру анықталады.  

Екінші  кезеңде  сүт  өнімдерін  өңдейтін  кәсіпорындардың  ауданішілік 

дамуы  және  орналасуы  анықталады.  Жаңа  кәсіпорынның  және  оның 

қуатының құрылыс орнын таңдау мәселесі қоланыстағы өндірістерді кеңейту 

мен қайта құрылымдау тиімділігі және басқа мәселелері шешіледі.  

Көлік  тасымалына  ыңғайлы  сүт  өнімдерін  (май,  ірімшік,  сүт 

консервілерін)  өндіретін  май  жасау,  май,  ірімшік  және  сүт  консервілерінің 

салаларын орналастыруды анықтайтын негізгі фактор шикізат ресурстарының 

болуы  болып  табылады.  Ал  сүт  саласын  орналастыруда  –  қала 

жұртшылығының саны және құрылымы есепке алынады. Сондықтан осы сала 

кәсіпорындарын  орналастыру  қала  халқының  орналасуына  сәйкес 

есептелінеді.  

Сүт  өңдеу  бойынша  қолданыстағы  кәсіпорын  жұмысына  мынандай 

факторлар  әсер  етеді:  отын,  электр  энергия,  су,  еңбек  ресурстар  резервінің 

болуы,  қолданыстағы  кәсіпорындар  қуаты,  көлік  торабының  жағдайы,  даяр 

өнім  мен  шикізатты  жеткізудің  мүмкіндік  радиусы  есепке  алынады.  Барлық 

осы  көрсетілген  факторлар  сүт  зауыты  құрылысының  орнын  негіздеуде 

тыңғылықты талданады. 

 

 

2.2 Сүт өңдеу технологиясы  

2.2.1 Кәсіпорыннның технологиялық бағытының сұлбасы 

 

Бұл  сұлба  осы  өндірістің  жартылай  шикізаттарының  және  сүт өнімдерінің түрлерімен анықталады және майсызданған сүттің май суын, сары 

суын  өңдеу  бағытын  дұрыс  таңдау  мүмкіндігін  береді.  Сұлба  шикізатты 

өңдеудің тереңдігін бейнелейді және технологиялық процестердің өнім есебін 


14 

 

жүргізуді құрастыруға жағдай жасайды.   

 

2.2.2 Технологиялық процесстер сұлбасы  

Технологиялық  процесстер  сұлбасы  шикізатты  қабылдау  мен  даяр 

өнімді  сақтаумен  аяқталатын  әрбір  өнімнің  технологиясын  жалпы 

технологиялық  және  жеке  операциялардың  тізбегін  көрсетеді.  Процестерді 

сипаттайтын  режімдер  көрсетіліп  (температура,  қышқылдық,  ұстау  уақыты, 

қысым  және  т.б),  операциялар  жүргізіледі.  Бұл  режімдер  кәсіпорында 

шығарылатын өнімдер өндірісінде орындауы қажет.   

Технологиялық  процесстердің  сұлбасын  құрастыруда  келесі  талаптар 

басшылыққа алынды:  

Жоғары сапалы өнім алу 

Процессті 

автоматтандыру 

және 

барынша 


механизациялауды 

қамтамасыз ету.  

Сүттің құрамды бөліктерінің аз шығынына қол жеткізу.   

Өндірістің таңдалған тәсілі даяр өнімді өндірудің көлемі мен кәсіпорын 

қуатын ескеруге негізделуі қажет.  

Бу, электр энергия, суық және ыстық су, еңбек үнемін ескеру қажет.  

Технологиялық  процестердің  сұлбасы  технологиялық  процесстер 

кестесін жасауда, кәсіпорынның машиналар мен аппараттар жүйесін таңдауда 

қажет, сондай-ақ бұл сұлбалар өнімділік есепте қолданылуы мүмкін.  

2.1  -  суретте  пастерленген  сүт  өнімдерінің  технологиялық  процестері 

сұлбасы көрсетілген.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2.1 сурет - Пастерленген сүт өндірісінің технологиялық сұлбасы 

 

 

Майлылық немесе құрғақ заттектердің  массалық үлесі бойынша мөлшерлеу 

Гомогендеу 

(t=60…65°C), P=(15±2.5)МПа   

Пастерлеу (t=(76±2) °C,τ=20 c)  

Салқындату    

Өнімді құю   

Сақтау және шығару 

салқындату, резервілеу (t=8….10°C)  

Сүтті тазалау (t=40…45°C)  

Сүтті қабылдау  16 

 

2.3 Өнім есебі 

 

2.3.1  Физиологиялық  нормаларды  ескере  отырып,  жергілікті  халықтың тамақтары үшін тұтас сүт өнімдері массаларының есептері  

 

2.1  кесте  -  Теңдестірілген  тамақтануда  сүт  және  сүт  өнімдерін  пайдалану құрылымы 

Өнім атауы 

1 адамға тұтыну 

мөлшері, кг/тәул 

100000 адамға өндіру 

қажеттілігі, кг/тәул. 

Пастерленген сүт: 

0,370 


37000 

- сүт М= 2,5% -сүт М= 

3,2% 

 

18500 18500 Қышқылсүт сусындары: 

0,13 


13000 

- айран М= 3,2% 

- ацидофильді қатық 

 

7000 6000 Сүзбе 

0,02 


2000 

Қаймақ М= 20% 

0,018 

1800 


 

2.3.2  Ішетін  пастерленген  аз  майлы  сүт  өндірісіндегі  есептемелер, 

майлылықтың массалық үлесі 2,5% 

 

Нормативті құжаттарға сәйкес шикізат шығынының нормалары ескеріле отырып, қоспа массасы анықталады: 

 

1000Н

М

Мр

м

см,                      (2.1)  

мұнда М


см

 – қоспа массасы, кг; 

Н

р

 – өнімді шығару үшін қажетті шикізат нормасы, кг/т, кг/кг.  

Пакетке  оралған  пастерленген  сүттің  1  тоннасына  1009,8  кг  шығын 

нормасына сәйкес пастерленген қоспа шығыны:  

 

.3

,

186811000

8

,1009

18500


кг

М

см 

 Нормалағыш-сепараторға  өткізілген  сүт  массасын  майлылығы  35% 

қаймақ массасын ескере отырып, келесі формула бойынша есептейміз:  

 

,

100100

)

(П

Ж

Ж

Ж

Ж

М

М

м

сл

нм

сл

см

м

   


 

 

  

 

 (2.2) 

 

мұнда Мсм

- нормаланған қоспа массасы, кг; 17 

 

Жсл

, Ж


нм

, Ж


м

 – қаймақтағы, нормаланған сүттегі, бастапқы  

сүттегі майлылықтың массалық үлесі, %; 

Ш – сүт тартуда жіберілетін шығындар шегі (Ш=0,38%). 

 

.

5,

19409


38

,

0100

100


6

,

335

)

5,

2

35(

3

,18681

кг

М

м

  

Нормаланған қаймақ массасын төмендегідей есептейді: 

 

М

сл = М

м

 - Мсм

,                       (2.3) 

 

М

сл = 19409,5 - 18681,3 = 728,2 кг. 


Каталог: diplom -> 2015 -> eef -> epp
eef -> Дипломдық жұмыстың негізгі бағыттарын дәлелдейтін графикалық бөлімдер орындалған
2015 -> Дипломдық жобаның тақырыбы «scada программалар қолдануымен авв контроллер оқу стендін құрастыру»
2015 -> Бизнес-план, а также рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности
2015 -> В данной выпускной работе рассматриваются вопросы исследование
2015 -> Применением программы «SystemView». Рассмотрены вопросы организации охраны труда и безопасности
2015 -> В данном дипломном проекте рассматриваются вопросы по организации
eef -> Дипломный проект рассматривает вопрос системы водоснабжения населенный мест в Алматинской области Карасайского
epp -> Дипломдық жоба «Шардара балық»


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет