Дипломный проект рассматривает вопрос системы водоснабжения населенный мест в Алматинской области Карасайскогожүктеу 1.89 Mb.
Pdf просмотр
бет2/8
Дата31.03.2017
өлшемі1.89 Mb.
түріДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8

2. Технологиялық бөлім 

 

2.1 Су пайдаланушылардың құрамы және су қолданудың мөлшері 

 

Шаруашылықтың  орталығын  сумен  қамтамасыз  етудің  жобаланушы 

объектілеріне  тұрғын  үйлер,  мектеп,  балалар  бақшасы,  аурухана  және  бас 

жобаға сәйкес өндіріс аумақтары жатады.  

Су  пайдаланушылардыңдың  құрамы  мен  санын  бас  жобаға  сәйкес 

қабылдаймыз. 

Тұрғын  ел  аймағында  су  қолданудың  мөлшерін  ҚНжЕ  4.01-02-2001 

сәйкес қабылдаймыз. Орташа тәуліктік су шығыны Q

орт.тәу

 (м


3

/тәу) төмендегі 

формула бойынша анықталады:  

 

                             Qорт.тәу

 = 0,001 (q

1

N

1 + q

2

N2

 + . . . + q

n

N

n),                            (2.1) 

 

мұндағы  q1

,  q


2

,  …,  q


n

  –  ҚНжЕ  4.01-02-2001  бойынша  қабылданатын 

орташа тәуліктік су қолдану мөлшерлері;  

N

1,  N

2

,  …,  Nn

  –  су  құбыры  жұмысының  есептелуші 

уақытының соңындағы су қолданушылардың саны.  

 

Секторлар бойынша су шығынының есебі 2.1 - кестеде келтірілген.   

2.1 кесте - Шаруашылықтың су қолдануы  

Су қолданушылардың аттары 

Су қолдану-

шылардың 

саны 


Су қолдану-

шылардың орт 

тәу/мөл, л/тәу 

Qорт.тәу, 

м

3

 І. Тұрғын ел аумағы  

1. Жергілікті су ысытқыштармен, 

канализациялармен, су 

құбырларымен жабдықталған 

үйлерде тұратын тұрғындар   

1640 


160 

262,4 


2. Балабақша 

16 


180 

2,88 


3. Мектеп 

1000 


30 

30 


4. Аурухана 

20 


180 

3,6 


5. Монша 

25 


230 

5,75 


6. Ауыл аумағындағы жасыл 

өсімдіктерді суару, м

2

 

3216 70 

225,12 


7. 1-7 пункттерде ескерілмеген 5% 

  

  20,24 

Тұрғын ел аумағы бойынша 

барлығы:  

  

  549,99 

Жеке мал: 

а) сиырлар, бас 

б) қойлар, бас 

 

410 


2750 

 

60  

24,6 19,25 

Тұрғын ел аумағы бойынша жеке 

малдарды қосқанда барлығы:  

 

 593,84 

 

2.1 кестенің жалғасы 

ІІ. Өндіріс аумағы 

1. Котельная  20 2. МЖО – 50 тракторға арналған  

250 12,5 

3. 25 автокөлікке арналған гараж  

150 


3,75 

4. 2 автокөлікке арналған өрт 

сөндіру депосы  5. Машина жууға арналған аудан  10 6. Материалдық-техникалық 

қойма  
Өндіріс аумағы бойынша 

барлығы:   

 

 

55,25 Елді мекен бойынша барлығы:  

 

 649,09 

Өз қажетіне керекті барлығының 

1%  

 

 6,49 

Барлығы:  

 

 

655,58     

 

Су  қолдану  режимі.    Шаруашылықтағы  су  қолдану  жыл  бойына  да, 

тәулік  бойына  да  бірқалыпты  емес.  Ең  жоғарғы  су  шығынының  есептеуші 

мерзімдегі  орташасына  қатынасы  бірқалыпсыздық  коэффициенті  деп 

аталады.  Елді  мекендер  үшін  бірқалыпсыздық  коэффициентін  үйлердің 

тұрмыстық жағдайын жақсартуға байланысты қабылдайды. K

max.тәу

  =  1,3÷1,5 K

min.тәу


  =  0,7.  сондықтан  бұл  жобалық  тәуліктік  максималды  су  шығындары   

2.2 кестеде келтірілген.  

 

2.2 кесте -  Елді мекендерге арналған тәуліктік максималды су шығындары Қолданушылардың аттары 

Орт.тәу 


су 

шығындары 

Q

орт.тәу


, м

3

/т К, 

тәулік 


Ең  жоғ.  су 

қолдану 


кезіндегі  тәу. 

су шығыны 

І. Тұрғын ел аумағы  

1. Жергілікті су ысытқыштармен, 

канализациялармен, су 

құбырларымен жабдықталған 

үйлерде тұратын тұрғындар   

262,4 


1,4 

367,36 


2. Балабақша 

2,88 


1,4 

4,032 


3. Мектеп 

30 


1,4 

42 


4. Аурухана 

3,6 


1,4 

5,04 


5. Монша 

5,75 


1,4

 

8,05 6. Ауыл аумағындағы жасыл 

өсімдіктерді суару, м

2

 

225,12 1,4

 

315,17 Тұрғын ел аумағы бойынша 

барлығы:  

549,99 

1,4 


769,99 

 

   

2.2 кестенің жалғасы 

Жеке малдар: 

43,85 

1,4 


61,39 

ІІ. Өндіріс аумағы 

55,25 

1,4 


77,35 

Барлығы:  

655,58 

1,4 


880,39 

 

 Су  қолданушылардың  ең  жоғарғы  су  шығындарын  анықтау.  Ең 

жоғарғы тәуліктік су шығындары төменгі формуламен анықталады: 

                                         Q

max.тәу

 = K


max.тәу

 · Q


орт.тәу 

,

                                                   (2.2)

 

 мұндағы K

max.тәу


–максималды тәуліктік бірқалыпсыздық  коэффициенті; 

Q

орт.тәу  –  су  қолданушылардың  орташа  тәуліктік  су 

шығындары, м

3

/тәул. 


Біздің жағдайда Q

max.тәу


 = 917,81 м

3

/тәул. Осыдан орташа 1 сағат ішіндегі су қолданудың су шығыны мынаған тең:  

 

 =  = 

 = 


тәул 

 

Су қолданушылардың максималды секундтық су алуы qmax

3) мынаған 

тең:  


 

 

Осылардың барлығының есебі 2.3 кестеде келтірілген.   

2.3 кесте - Су қолданушылардың сағаттық су шығындары 

Тәулік 

сағаттары Тұрғын ел 

секторы 


Өндіріс 

секторы 


Ауыл 

аумағындағы 

жасыл 

өсімдіктерді суару

 

Қосынды сағаттық су 

қолдану 


Су 

қолдаудың 

қисық 

интегралды сызығының 

ординатасы 

м

3/сағ 

м3

/сағ 


м

3/сағ 

м3

/сағ 


0-1 


4,88 


  

  

10 31,52 

4,13 


36,40 

4,13 


1-2 

4,88   

  

10 31,52 

4,13 


36,40 

8,27 


2-3 

1,25 


6,10 

  

  10 

31,52 


4,27 

37,62 


12,54 

3-4 


1,25 

6,10 


  

  

10 31,52 

4,27 


37,62 

16,81 


4-5 

14,64   

  

10 31,52 

5,24 


46,15 

22,06 


5-6 

3,5 


17,08 

  

  10 

31,52 


5,52 

48,59 


27,58 

6-7 


5,5 

26,83 


6,25 

4,83 


10 

31,52 


7,18 

63,18 


34,75 

7-8 


5,5 

26,83 


6,25 

4,83 


10 

31,52 


7,18 

63,18 


41,93 

8-9 


3,5 

17,08 


6,25 

4,83 


  

  

2,49 21,91 

44,42 


9-10 

3,5 


17,08 

6,25 


4,83 

  

  2,49 

21,91 


46,91 

10-11 


29,27 


6,25 

4,83 


  

  

3,87 34,11 

50,78 


11-12 

8,5 


41,47 

6,25 


4,83 

  

  5,26 

46,30 


56,04 

12-13 


8,5 

41,47 


6,25 

4,83 


  

  

5,26 46,30 

61,30 


13-14 

29,27 6,25 

4,83 


  

  

3,87 34,11 

65,17 


14-15 

24,39 6,25 

4,83 


  

  

3,32 29,23 

68,49 


 

 

2.3 кестенің жалғасы 

15-16 


24,39 


6,25 

4,83 


  

  

3,32 29,23 

71,81 


16-17 

3,5 


17,08 

6,25 


4,83 

  

  2,49 

21,91 


74,30 

17-18 


3,5 

17,08 


6,25 

4,83 


  

  

2,49 21,91 

76,79 


18-19 

29,27 6,25 

4,83 


  

  

3,87 34,11 

80,66 


19-20 

29,27 6,25 

4,83 


  

  

3,87 34,11 

84,54 


20-21 

29,27 6,25 

4,83 


  

  

3,87 34,11 

88,41 


21-22 

14,64 6,25 

4,83 


  

  

2,21 19,47 

90,62 


22-23 

9,76   

  

10 31,52 

4,69 


41,27 

95,31 


23-24 

9,76   

  

10 31,52 

4,69 


41,27 

100,00 


Барлығы: 

100 


487,87 

100 


77,35 

100 


315,17 

100 


880,39 

  

 Q

max.сағ


 = 63,18 м

3

/сағ,  

Q

max.сек = 17,55 л/сек. 

 

Тұрғын  ел  секторы  бойынша  тәуліктік  максимальды  су  өтімінің процентімен  алғандағы  тәуліктік  су  пайдалану  графигі  2.1  суретте 

келтірілген. 

 

0

12

3

45

6

78

9

0-1

1-

22-

3

3-4

4-

55-

6

6-7

7-

88-

9

9-10

10

-11

11

-12

12

-13

13

-14

14

-15

15

-16

16

-17

17

-18

18

-19

19

-20

20

-21

21

-22

22

-23

23

-24

Тәуліктің сағаттары

%

-п

ен

 с

ағ

ат

ты

қ 

су

 өт

ім

д

ері

 

 2.1 сурет – Тұрғын ел секторы бойынша тәуліктік максимальды су өтімінің 

процентімен алғандағы тәуліктік су пайдалану графигі 

 

Сағаттық бірқалыпсыздық 

коэффициенті 

келесі 

формуламен анықтаймыз: 

 

                                             са

орт

са

са

Q

Q

K

.

.max

,                                                (2.3)  

Өндірістік секторы бойынша тәуліктік максимальды су өтімінің процентімен 

алғандағы тәуліктік су пайдалану графигін 2.2 суретте көресіздер. 


 

0

12

3

45

6

70-

1

1-2

2-

33-

4

4-5

5-

66-

7

7-8

8-

99-

10

10-1

1

11-1

2

12-1

3

13-1

4

14-1

5

15-1

6

16-1

7

17-1

8

18-1

9

19-2

0

20-2

1

21-2

2

22-2

3

23-2

4

Тәуліктің сағаттары%

-п

ен

 а

л

ға

н

д

ағ

ы

 т

әу

л

ік

ті

к 

м

ак

сим

ал

ьд

ы

 с

у 

өт

ім

ін

е 

б

айл

ан

ы

ст

ы

 с

ағ

ат

ты

қ 

су

 өт

ім

і 

 

 2.2 сурет – Өндірістік секторы бойынша тәуліктік максимальды су өтімінің 

процентімен алғандағы тәуліктік су пайдалану графигі 

 

Жасыл  өсімдіктерді  суару  бойынша  ауыл  аймағындағы  тәуліктік максимальды  су  өтімінің  процентімен  алғандағы  тәуліктік  су  пайдалану 

графигі 2.3 суретте.

 

 

02

4

68

10

120

-1

1-2

2

-33

-4

4-5

5

-66

-7

7-8

8

-99

-1

01

0

-11

1

1-1

2

12

-1

31

3

-14

1

4-1

5

15

-1

61

6

-17

1

7-1

8

18

-1

91

9

-20

2

0-2

1

21

-2

22

2

-23

2

3-2

4

Тәуліктің сағаттары%

-п

е

н

 с

а

ға

тт

ы

қ 

с

у

 ө

ті

м

д

е

р

і

 

 2.3 сурет – Ауыл аймағындағы жасыл өсімдіктерді суару бойынша тәуліктік 

максимальды су өтімінің процентімен алғандағы тәуліктік су пайдалану 

графигі 


 

Ауыл бойынша барлық су пайдаланудың есептелінген тәуліктік графигі 

2.4 суреттен көре аласыздар 

 

0,001,00

2,00


3,00

4,00


5,00

6,00


7,00

8,00


0

-1

1-2

2

-33

-4

4-5

5

-66

-7

7-8

8

-99

-1

01

0

-11

1

1-1

2

12

-1

31

3

-14

1

4-1

5

15

-1

61

6

-17

1

7-1

8

18

-1

91

9

-20

2

0-2

1

21

-2

22

2

-23

2

3-2

4

Тәуліктің сағаттары%

-п

е

н

 с

а

ға

тт

ы

қ

 с

у

 өт

ім

д

е

рі

 

 2.4 сурет - Ауыл бойынша барлық су пайдаланудың есептелінген тәуліктік 

графигі 


 

Орташа сағаттық су шығыны төменгі формуламен анықталады: 

 

                                          24

max


.

са

са

орт

Q

Q

,                                                (2.4)  

Егер Q


max.тәул

 100% деп алсақ, онда 

%

17

,4

24

100.сағ

орт

Q

.  


 

Әр  су  қолданушы  үшін  тәулік  бойына  сағаттық  су  шығындарының 

ауытқулары типтік графиктер бойынша қабылдаймыз.  

Сумен  қамтамасыз  етудің  барлық  объектілері  үшін  сағаттық 

бірқалыпсыздық  коэффициентін  кестелік  әдіспен  анықтаймыз.  Максималды 

сағаттық  су  шығыны  (2.7  кесте)  тәуліктік  су  шығынының  8,85  құрайды. 

Сондықтан, жалпы сағаттық бірқалыпсыздық коэффициенті мынаған тең:    

 

  

Минималды  қалыпты  арын  ҚНжЕ  4.01-02-2001  байланысты 

қабылданған  және  мұнарадан  ең  алыс  суалғыш  құдықта  10  м,  ал  2  этажды 

мектеп үйі жанындағы 14 м құрайды.  

 

72

.1

17

,4

18

.7

max
саK

 

Су  қамтамасыз  ету  жүйесін  және  су  көзін  таңдау.  Шаруашылық 

жанында  сумен  қамтамасыз  етуге  сенімді  жер  үсті  су  көздері  (өзендер),  су 

қоймалары  және  тағы  басқаларының  жоқ  болуына  байланысты  орталықты 

сумен  қамтамасыз  ету  үшін  2  барлау-пайдалану  ұңғыларын  қарастырамыз: 

бірі  жұмыс  істейтін,  екіншісі  –  қосымша.  Гидроэкологиялық  бақылауларға 

байланысты ұңғының жобаланушы дебиті 43,2 м

3

/сағ құрайды. Судың сапасы ГОСТ  2874-82  ауыз  су  сай  келеді.  Судың  минералдануы  1,9  г/л.  Ұңғының 

негізгі берілгендері: 

1) ұңғының дебиті – 12 л/с; 

2) абсолюттік белгісі – 721,2 м;  

3) қаққанға дейінгі ұңғының тереңдігі – 200,0 м; 

4) төмендеу – 5-20 м; 

5) судың пезометриялық деңгейі – 4,5 м;  

6) минералдану – 1,0 г/л; 

7) пайдаланылатын сутартқыш сорап – ЭЦВ 8-40-60.  

 

       Сумен қамтамасыз 

ету 

жүйесін 

таңдау. 

Жобада 


орталықтандырылған  сумен  қамтамасыз  ету  жүйесі  қабылданған,  мұнда 

шаруашылық – ауыз су және өрттің су құбырлары біріктірілген.  

Гидроэкологиялық 

берілгендерге 

және 

гидроэкологиялық экспедициясының  жүргізген  судың  химиялық  талдануының  берілгендеріне 

сәйкес  горизонты  440-500  ұңғыдан  алынатын  су  ГОСТ  2874-82  талабын 

қанағаттандырады.  Сондықтан  жобада  су  қолданушыларға  суды  бере 

алдында оны хлорлау қарастырылған.  

Сумен қамтамасыз ету схемасы келесідей:  

ЭЦВ  8-40-60  типті  І  көтергіш  сораптарымен  су  ұңғыдан  резервуарға 

беріледі,  ІІ  көтергіш  сораптарымен  су  айдағыш  мұнара  мен  су  таратқыш 

жүйеге  айдалады.  Қабылданған  сумен  қамтамасыз  ету  схемасына  сәйкес 

жобада келесі құрылыстар қарастырылған:  

1)  құбырлы  құдықтарда  І  көтергіш  сорап  станциясы  –  2  дана 

(жұмысшы – қосымша);  

2)  тиілмейтін  су  қорларын  сақтауға  арналған  және  300  м

3

  су  беруді реттейтін резервуарлар – 2 дана;   

3) ІІ көтергіш сорап станциясы;  

4)  сағатына  өндіргіштігі  0,5  кг  хлор  өндіретін,  ауыз  суды 

залалсыздандыруға арналған хлоратор бөлмесі;  

5) сыйымдылығы 50 м

3

 су көтергіш мұнарасы – 11-12;   6) диаметрлері 100 мм су құбырлары және су таратқыш желілер.  

 

  
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет