books
  Мақалалар, баяндамалар жинағы
  1 Бес томдық шығармалар жинағы Телжан Шонан лы Оқу құралдары, оқулықтар
  Ғылым комитеті М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты Сейіт Қасқабасов
  Ббк 83. 3 (5 Қаз) 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
files/docs/books
  Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
books
  Құл-Мұхаммед М., төраға
  Ербол шаймерден°лы шы армалары бесінші том
books/russian
  Сложное предложение § Разграничение простых и сложных предложений
books
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті
  Ббк 81. 2 Қаз б 20 Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті
sites/default/files/books
  ОҚулық Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі бекіткен Алматы, 2011 2
books
  СарасөЗ (Әдебиеттану, сын әлемі)
  О ббк 83. 3 (5 Қаз) б 20 Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті
  Іі алфавит терминология əдістеме проф
  Бағдарламасы бойынша жарық көрді Әлтаев А. Наркескен: айтыстар. Астана: Фолиант, 2014. 288 б
  Самашев Зейнолла Сұлтанов Қуаныш Тұяқбаев Қанат Шеңгелбаев Бақытжан «МӘдени мұРА» Ұлттық стратегиялық жобасын жүзеге асыру жөніндегі қОҒамдық кеңес 4
  О ббк 83. 3 (5 Қаз) б 20 Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті
  Жасыл жаңбыр таңдамалы өлеңдер
  Қасым аманжолов
  Әшімбаев М. С., кеңес төрағасы Асқаров Ә. А., жауапты хатшы
sites/default/files/books
  Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігі
booksRu
  Великий шелковый путь пролог мировой экономики и глобализации
~slavphil/books
  Род имен существительных и причины коммуникативных неудач пушту-студентов при изучении рки
files/attachments/biblioteka/books
  Совет молодых ученых инновационное развитие и востребованность науки в современном казахстане
books
  Бағдарламасы бойынша жарық көрді ЖҰбаныш а. Жаңбыр жауса екен әңгімелер, пьесалар
  И мұра ұлттық стратегиялық жобасын жүзеге асыру жөніндегі қОҒамдық кеңес ċ ģ ė Ē ĝı Ĝ ĝē 99 ÎÌ 4
uploads/kk/books/37
  Көңіл бақшасынан Осман Нұри топбаш
books
  Махамбет Өтемісұлы шығармалары
  Ббк 81. 2 Қаз б 20 Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Ақпарат жəне мұрағат комитеті
  Алматы “Жазушы” 2013
  Н. Ә. Назарбаев т аңдамалы сөздер
  Тіл және қОҒам альманах №1 (43) / 2016 Құрылтайшы
  Ббк 83. 3 (5 Қаз) с 26 Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі
  Бағдарламасы бойынша жарық көрді Б. ҚАлмағанбетов: СӘЙГҮлік өмір/ Б. Қалмағанбетов
  Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
shipunov/school/books
  Справочник по птицам Казахстана Қазақстаң құстарының қысқаша анықтамасы В. В. Хроков, С. Л. Скляренко
books
  Қасқабасов С. Таңдамалы
  Мұхтар Әуезов шығармаларының елу томдық толық жинағЫ 3-том мақалалар, ӘҢгімелер, аудармалар, пьесалар 1921-1929 "ДӘуір" "жібек жолы" алматы 2014
  Бағдарламасы бойынша жарық көрді Сәдуақас Т. С 28 Шығармалар жинағы. Алматы: «Сораба» қоғамдық қо
  Бағдарламасы бойынша шығарылды Жұмабаев Мағжан Шығармалары (әдеби басылым). 2-том: Әңгіме
  Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Тіл комитетінің тапсырысы бойынша
  Ббк 84 (5 Қаз)-4 б 20 Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Ақпарат жəне мұрағат комитеті
  Ббк 81. 2 С 94 Қазақстан Республикасы
  Жанат Ахмади Әдебиет – жан нұРЫ
  Ж 81 Сайлаубек Жұмабек, 2014
uploads/books/217947
  Бас редакциясы
CDO/BOOKS/Kaz
  Нұрғали Қадырбаев
books
  Жаңа грамматиканың жаңалықтары жайынан
  Мұра меМлекеттік бАғдАрламасын іске Асыру ЖӨніндеГі ҚоғАМдыҚ кеңестің ҚұрАМы бАбАлАр сӨзі жүз томдық Ғашықтық жырлар 54 том
  ҚҰрамы әшімбаев М. С., кеңес төрағасы Асқаров Ә. А, жауапты хатшы
  Әділғазы Қайырбеков
  Бауыржан бабажанұЛЫ
  2 Бес томдық шығармалар жинағы Телжан Шонан лы Оқу құралдары, оқулықтар
  Сен білесің бе? Әнші балапан
file/pdf
  Цепная ядерная реакция
books
  Ббк 83. 3 (5 Қаз) с 94 Қазақстан Республикасы
  Практикалық конференциялардың материалдары және ақындардың арнау өлеңдері мен жыр-дастандары енгізілген
uploads/kk/books/12
  Рахмет самалы
books
  Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Дін істері комитеті «Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығы» рмм
  Астана, 2015 КƏсіби қазақ тілі
  Редакция ал қ
sites/default/files/files/books
  Дону конгдону с благодарностью
books
  Терминологиясы
files/attachments/biblioteka/books
  Содержание № Название статьи Стр
sites/default/files/books
  Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігі
books
  Терминологиялық хабаршы №2 (52) 2016
  Төлеген Рахымжанұлы Өлеңімнің өзегі
assets/books
  Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі саясат және дін істері басқармасы «Әлеуметтік бастамалар орталығЫ»
books
  Ономастикалық хабаршы №1 (31) 2016
sites/default/files/books
  Н. Н. Столярчук, Т. В. Василюк English Английский язык
books
  C 32 Сейілхан Р. С 32
  Жұмабек кенжалин қалам қанаты
  Ббк 84 Қаз 7-44 б 78 Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Ақпарат жəне мұрағат комитеті
  Бағдарламасы бойынша жарық көрді Әмірбек К
sites/default/files/books
  ОҚулық Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі бекіткен Алматы, 2011 2
books
  Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
  Шəкен Аймановтың
  Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
files/attachments/biblioteka/books
  О. Е. Есенгазиев родился 10 декабря 1922 года в поселке
assets/books
  Оңтүстік Қазақстан облысы дін істері басқармасы «дін мәселелерін зерттеу орталығЫ» мкм
books
  Айтыс II том
  «Тіл және қоғам» №4 (42) / 2015 тіл және қОҒам №4 (42) / 2015 альманах
  Әлсейіт оспан шырағым менің ӘҢгімелер алматы
sites/default/files/books
  В языкознание теория речевой деятельности психолингвистика
books
  Бағдарламасы бойынша жарық көрді И.ҮРкімбайұлы дала жыры.. Алматы: "Хантәңірі", 2014. 286 бет
  Бағдарламасы бойынша жарық көрді Салықов К. Шығармалары / К. Салықов. Астана: Фолиант, 2014
  Қасымхан бегманов күРЕҢбел өлеңдер • Дастан •
  Самашев Зейнолла Сұлтанов Қуаныш Тұяқбаев Қанат Шеңгелбаев Бақытжан «МӘдени мұРА» Ұлттық стратегиялық жобасын жүзеге асыру жөніндегі қОҒамдық кеңес 4
  «Мәдени МұрА» МеМлекеттік бАғдАрламасының
  «Мәдени Мұра» МеМлекеттік бағдарлаМасының
  Ббк 63. 3+63. 4+63. 5 +904 т 98 Редколлегия
booksRu
  Труды по истории и этническому составу тюркских племен
media/uploads/files/books
  Практикум по культуре речевого общения (Аспект «Анализ текста»)
Content/Books/121
  Святитель Нектарий Эгинский. Жизнеописание По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II
books
  Панда жылаған жаз жанарбек Әшімжан «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының сериясы «Сөздік-Словарь»
  Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Дін істері комитеті «Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығы» рмм
booksRu
  Вопросы археологии
~slavphil/books
  Лингводидактика
files/attachments/biblioteka/books
  Совет молодых ученых инновационное развитие и востребованность науки в современном казахстане
books/book
  Сырт бейнесі емес, жан жїниесі Ќўдайдыѕ адамы болєан єана Оныѕ таѕдаулы халќына жатады
files/docs/books
  Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: Т. Кəкішев, Ө. Əбдіманұлы, А. Қыраубаев
booksRu
  Книга серия основана в 1996 г. Серия византийская библиотека иcследования
downloads/Books
  1 Государственный Эрмитаж
assets/files/books/sposobnosti
  Глава а вы — гений?
static/booksample/00/21/22/00212231.bin.dir
  Наталия Правдина Если хочешь быть гением – веди себя как гений
university/library/books
  Э. Н. Осипова русский синтаксис: односоставность предложения
images/special/min-kult/books/125
  Қ. жарықбаев о. СаңҒылбаев
booksRu
  Сборник научных статей
akimsemey/upload/books
  Архивов и документации вко материалы международной научно практической конференции
sites/default/files/books
  Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігі
uploads/kk/books/39
  ҚҰран ілімдеріне кіріспе профессор‚ доктор
files/books
  Китаб-ус-салат намаз кітабы даярлаған: Хасан Яваш Жетінші басылым
files/docs/books
  Алма Қыраубаева шығыстық Қисса-дастандар
sites/default/files/books
  Сабақ жүргізетін: 1 Сыздыкбеков Н. Т. доцент, т.ғ. к 2 Шакенова Ж. Н. аға оқытушысы 3 Исанова М. К. оқытушысы
books/poeziya
  Сырт бейнесі емес, жан жүниесі Құдайдың адамы болған ғана Оның таңдаулы
files/attachments/biblioteka/books
  Сборник статей (часть 4) естественно-технические науки алматы 2011 +62 (075) ббк 20+30 я7
  Алматы «Жібек жолы» 2009
sites/default/files/books
  Студенттің ПƏндік оқУ-Əдістемелік кешені
  ҚазаҚстан Республикасының білім және ғылым министРлігі а и. артемьев, с.Қ. мырзалы ғылым таРиХы және ФилОсОФиЯсы
files/files/books
  Сабақта бақылау жұмысын жазып, тест тапсырмай, компьютер ойынын ойнаған қандай жақсы!
sites/default/files/books
  Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігі
  Қолданбалы экология
files/attachments/biblioteka/books
  Поэма. Алматы: Издательский дом «Жибек жолы»
sites/default/files/books
  Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігі
  Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігі
files/attachments/biblioteka/books
  Сборник статей (часть 2) общественные и гуманитарные науки алматы 2011 ббк 73 и 66
media/uploads/files/books
  Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий
bookspdf
  Астана қаласы
media/uploads/files/books
  Минисетрство образования и науки кыргызской республики и. Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университети
books
  Гауһар Əлімбек көркем шығармалар арқылы тіл үйретуге арналған Қазақ тілі алматы 2014
  Бағдарламасы бойынша жарық көрді Ұзақов Бегабат
  Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитетіінің тапсырысы бойынша
  Самашев Зейнолла Сұлтанов Қуаныш Тұяқбаев Қанат Шеңгелбаев Бақытжан «МӘдени мұРА» Ұлттық стратегиялық жобасын жүзеге асыру жөніндегі қОҒамдық кеңес 4
  Н. Ә. Назарбаев т аңдамалы сөздер
BD/Books
  Н. П. Пешкова (зам отв редактора)
books
  1 балуан шолақ шығармалары (Әндері, өлең-жырлары. Естеліктер, мақалалар, аңыз) Құрастырған Балжан Хабдина
  Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
  «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару бағдарламасы» бойынша жарық көрді
  БӨрінің СҮті ббк 84 (5 каз)-5 Ə 20 Қр мəдениет министрлігінің «Əдебиеттің əлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
  «Тіл және қоғам» №3 (41) / 2015 тіл және қОҒам №3 (41) / 2015 альманах
  Сара саңлақ/ Құраст. Ш. Бейсенова-Әшімбаева
uploads/kk/books/35
  Бір шоқ ГҮЛ мәснәуи бақшасынан Осман Нұри топбаш хикмет баспа үйі Хикмет баспа үйі « Жер жүзіне абзал пенделерім мұрагерлік етеді!»
sites/default/files/books
  Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігі
  Мультимедиа технологиялар
books
  Алматы «Сардар» баспа үйі
books/book
  Дженнифер рис
books
  ДӘуір" "жібек жолы" алматы 2014
  Жүнісов С. Ж88 Пьесалар
sites/default/files/books
  ЖАЌсылыќова к. ЌАзаќ тілі (жалєастырушы деѕгей)
books
  1 Мəделі Жүсіпқожаұлы Шортанбай Қанайұлы Қалнияз Шопықұлы Шынияз Шанайұлы Нысанбай жырау шығармалары «Нұрлы Press kz» Алматы
  Бағдарламасы бойынша жарық көрді Кітапты жүйелеп, баспаға əзірлеген немересі Нəзік Мəми Айтхожа М
  Сәкен ИманаСов шығармалар жинағы ІІ том Өлеңдер
  Жануарлар
sites/default/files/books
  «геоморфология және геология негіздері»
CDO/books/Xim
  Оқулық Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен
books/poeziya
  Атадан пейіл, Анадан мейір, баладан қайыр Шілдехана жаңа туған нәрестенің құметіне арналған той
  Көктем келді қайтадан Өзгеше өмір Жаратқан маған сыйлады
files/attachments/biblioteka/books
  Сборник статей (часть 1) общественные и гуманитарные науки алматы 2011 ббк
books
  Бағдарламасы бойынша жарық көрді Есдəулет Ұ. Е 78 Үш томдық шығармалар жинағы./Ұ. Есдəулет. Алматы
  Ономастикалық хабаршы №2 (32) 2016
  Ббк 84 Қаз 7-44 б 78 Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті
  «Мәдени МұрА» МеМлекеттік бАғдАрламасының
  «Мәдени МұрА» МеМлекеттік бАғдАрламасының
shipunov/school/books
  По страницам Красной книги Казахстана
books
  Балапанның басынан кешкендері
  Балапанның басынан кешкендері
sites/default/files/books
  Студенттің ПƏндік оқУ Əдістемелік кешені
books/{1D3AE812-D573-4F09-9F76-CD77B08EFD12}
  Алматы экономика және статистика академиясы «информатика» кафедрасы
directory Books  


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет