elib/library.kz/journal
  Қазақ тіліндегі ономастикалық топтастырудың салыстырмалы-аналитикалық сипаты
dmdocuments
  Тілі орыс бөлімдері студенттеріне арналған
library/magpdf
  И. Р. Гросс СҰлтанмахмұт торайғыров шығармашылығының тілі
library/umkd/5B/1701_AO/kz-k-3114_HIH ghasir khazakh adebieti
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
library/magpdf
  Магистратура «Журналистика және қазақ филологиясы» кафедрасы магистрлік диссертация сын есім шырай категориясы теориясының қалыптасуы
fulltext/transactions
  Гуианигарлық серия серия I'уманитирпых паүк 31 (574. 25) Семей облысы, павлодар уезіне
dmdocuments
  Батыс қазақстан облысы ұлы отан соғысы жылдарында
  М.Өтемісов атындағы БҚму ғалымдарының ғылыми еңбектерінің сериясы / Тарих
2014/bibl_ukazateli_literaturi
  Ғылыми кітапхана
library/textbook/2008
  Учебное пособие Северск 2008 (07) ббк81. 2 Англ с 593
download/RUS/PBD/vestniki/2005(40)4
  Биология. Медицина. География сериясы
fulltext/transactions
  Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийлі
  Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрліп
  Б. Бурамбаева терісі бағалы аңдарды
dmdocuments
  Сабақтастық дегеніміз оқытудың әр түрлі сатысындағы оқушы білімінің
fulltext/transactions
  Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
  К14 Л. К. Казангапова
library/magpdf
  Диссертация «Қазіргі қазақ Әдебиетіндегі табиғат лирикасы»
library/pdf
  Республики казахстан
dmdocuments
  Ойын арқылы балалардың тілін дамыту мәселесі м. Ж. Айжанова
fulltext/buuk
  Л I м а. Ақтанова алалар әдебиеті (Қазақ балалар драматургиясы мәселелері) Оқу қуралы ifb u a h t p j f б а с п а с ы астана-2011
  Г. К. Сатыбалдиева биология гылымдарының кандидаты
  Монография «Тұран-Астана»
dmdocuments
  Факультеттерihe арналған жалпы редакциясын басқарған профессор М. Балақаев
library/magpdf
  Диссертация 6N0205 «Қазақ филологиясы»
dmdocuments
  А. М. Мүсаев Қ. Жұбанов атындагы Лцтөбе
library/umkd/5B/1701_AO/kz-k-2541_Khazirgi khazakh adebieti
  Қашықтықтан оқу бөлімі 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналған ЖҰмыс бағдарламасы
download/PBD/vestniki/2005(38)2
  Сəуір–мамыр–маусым 1996 жылдан бастап шығады Жылына 4 рет шығады
fulltext/buuk
  Микркезз алматы
library/umkd/5B/1701_AO/kz-0-z-478_Khazahstan tarihi
  Қазақстан республикасының
fulltext/transactions
  Оқулық қазақ тілді аудиторияға ағылшын тілін өз бе тінше үйренуге, тілдік курстарға жэне жоғары оқу орындары
dmdocuments
  Қ азақ халқ ының Ұ лттық ойындарының
methodics/16012012
  Учебное пособие для студентов строительных специальностей в 2-х частях. М.: Мнит, 2010. 132 с. Настоящее учебное пособие предназначено для студентов строительных специальностей, изучающих
library/pdf
  Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары актуальные проблемы формирования культуры
dmdocuments
  Ахмет байт ұ рсын ұ лы ғ алым а ғ артушы
  МҰхтар әуезов әҢгімелерін оқыту г. Д.Қоспанова
  Жылдардағы бөкей ордасындағы шаруалар көтерілісіндегі исатай тайманұлының РӨЛІ
elib/library.kz/journal
  МӘдениеттер сұхбаты – Ұлтаралық Қатынастар мәдениетінің басты негізі
dmdocuments
  Ұлтаралық келісім – Қазақстанда демократиялық процестерді тереңдету шарты
fulltext/transactions
  Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
dmdocuments
  Орыс сыныптарындағЫ Қазақ тілін оқытудың КӨПӘдістілігі б.Қ. Меңдібаева
fulltext/buuk
  Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп
  Іллаев, Ғ. У. Уәлиев, Н. Д. Абдуллина ж л т л т л fee
fulltext/transactions
  Г. Ж. Жапекова архапкалык, мэаенпет
fulltext/buuk
  Физиологиясы
library/magpdf
  Б. М. Кусманова Ж. Аймауытовтың шағын әҢгімелеріндегі («Әнші», «елес») етіс категориясының функционалдық Қызметі
dmdocuments
  Ержанова Ұ. Р
elib/library.kz/journal
  Б. Т. Махметова
dmdocuments
  Тіл комитеті
files/articles/a5/77/38/library
  Журналистика
dmdocuments
  М.Өтемісов атындағы БҚму ғалымдарының ғылыми еңбектерінің сериясы / Тарих
fulltext/buuk
  Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
dmdocuments
  Министрлігі ғылым академиясы ш. Ш. УӘлиханов атындағы тарих және этнология инст
fulltext/transactions
  Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
fulltext/buuk
  Әдістемесі тұрдалиева Г. Ж. Тұрдалиева бастауыш
dmdocuments
  Қазіргі заманғы инновациялық ОҚыту технологиясы р. А.Қайырова
fulltext/transactions
  С. Меңлібаева, А. Ж. Мұратбек, Қ.Қ. Жолдасова «Проекциялық сызба» бөлімі бойынша семестрлік жұмыстарды орындауға арналған оқу құралы Адматы 2003
dmdocuments
  Сабақтарында қолданылуы жұбанова Б. Т. Орал қ
fulltext/transactions
  М и н и стр л ігі С. Т о р ай ғы р о в аты н д ағы п ав л о д ар м ем л е к е ттік у н и в ер си теті т ор айғыровт ану дәрістер жинағы Павлодар 2006
dmdocuments
  Қазақ тіліндегі терминдердің Өзекті мәселелері
elib/library.kz/journal
  Применение энтропии в лингвосинергетике
library/pdf
  Ционные технологии в системе современного образования и воспитания павлодар 2013 2
dmdocuments
  БҰҚарбай естекбайұлы және ұлт азаттығЫ ҚОЗҒалысы
  О. Н. Ерниязов Психологиялық зерттеу
fulltext/buuk
  Мемлекеттік тілде оқымайтын
dmdocuments
  Мектепке д ей ш г імекеме мен бастауыш буын арасындағы сабақтастық Карабаева
elib/library.kz/journal
  ҚҰрамы сапасының жануарлар ағзасына әсері аннотация Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) мәліметі бойынша, су сапасының
fulltext/transactions
  Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
library/magpdf
  Х. В. Бекбосынова функционалды грамматика ұҒымдарымен етістің Ұштасуы (КӨркем шығарма мәтіндер негізінде) 6М020500 Филология магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған магистрлік диссертация
library/umkd/5B/1701_AO/kz-k-3130_KHKHT morfologiyasi
  Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша ғылыми білім кешені
download/PBD/vestniki/2006(41)1
  №1(41)/2006 Серия история. Философия. Право
fulltext/transactions
  С. Т. Каргин педагогика ғылымдарының докторы, профессор
fulltext/buuk
  Талғат СҮлтангереев әдептілік әдемілік
elib/library.kz/journal
  Алимхан ермеков государственный деятель и ученый
fulltext/buuk
  М үнай-газ ісінің негіздері: о қ ул ы қ. Астана: ф олиант
fulltext/transactions
  Ф ♦Рауан* Алматы 1997 Редакторы Үлықман Әбілдаұлы Шыңғыс Айтматов, Мұхтар Шах а нов
  Республикасы
fulltext/dist
  S Қолжазба қүқығында Жүсіпова jiaypa Қуандыққызы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының“Қазақ түбі” үлгілері
fulltext/transactions
  Монография «Тұран-Астана»
  А. Ж. Асамбаев техника ғылымының кандидаты, доцент
  I п т I к X. Қожабаева
  Монография «Тұран-Астана»
2014/biobibl_ukazateli_zkatu
  Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық університеті
fulltext/transactions
  Р. М. Муталиева Қазіргі қазақ Әдебиеті
elib/library.kz/VIRTUALNIE VISTAVKI
  Абай дана, абай дара абай Құнанбаев – 170 жыл Абай (Ибраһим) Құнанбаев 1845-1904 Абай – біздің ұлттық ұранымыз
fulltext/transactions
  Б 8 2 к а з 'ан республикасы білім және гылым министрлігі
university/library/books
  Э. Н. Осипова русский синтаксис: односоставность предложения
show/kigipm
  М ех ан ик, С. Т. Дүзелбаев
fulltext/transactions
  Аллаберген тарих және баспасөЗ Қазақ мерзімді баспасозінде тарихтың «Ақтаңдақ» мәселелерінің жазылуы бірінші кітап павлодар Кереку 2009
elib/library.kz/journal
  Аудармадағы сәйкестіктер мен қателіктер түрлері
fulltext/bibl
  №35 (14078) СҰхбат сарыарю
fulltext/transactions
  БАҒдарламасы бойынша шыгарылды
fulltext/buuk
  Респубдикасының білім және ғылым министрлігі
fulltext/transactions
  Н. Қ. Жүсіпов А. Жақтай Қазақ АҢыздары және мәШҺҮр жүсіп көпейүлы оқу-эдістемелік құрал Павлодар Кереку 2016
fulltext/buuk
  Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
fulltext/transactions
  Н.Қ. Жуе пов ф о ж, ош ртан,йырда щ ШрІшиІ ж ар т
  Мифологиясы
elib/library.kz/journal
  Ж.ҚАсымбаев – семей қаласының тарихын алғаш зерттеген ғалым
fulltext/buuk
  Баданбекқызы Зәуре Ші 5 8 І х а и ? л Б 44 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі зәуре Баданбекқызы
elib/library.kz/journal
  Жазушы серік асылбекұлының ӘҢгімелері
uploads/library
  Қазақстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясы Ақылдастар алқасы: Азат Перуашев
download/DBases/AlmaMater
  Əбжанов Т. Ы. «Ана тілі – Алаш рухының асқақ көрінісі»/Т. Ы.Əбжанов
elib/library.kz/journal
  Жанымхан ошан
fulltext/transactions
  С £М 4 яв а7 д а ш ғылыми кггапхднд научная би 6 лмогшд. С. Нйсем&аіва алматы жеті жарғЫ 2010 \
  С. Т. Дүзелбае мех у ▲ ник жоғарғы және орта кәсіптік мамандар дайындаитын техникалық оқу орындарының студенттері үшін арналған Павлодар
fulltext/buuk
  Е. А. Исаханов т.ғ. д., профессор М. Тынышбаев атындағы
fulltext/transactions
  ОҚулық г • г ! Л иіі нитп І • 'эдь щ щ 0щ ш я09*Я0*ащ яц ілюршііи т. ~ • « 4 ш атмніу. Г»
fulltext/buuk
  Щ I i I муталиева Л. М. Меирам хана бизнесінің маркетингі о қ у құралы Алматы, 2013
download/PBD/vestniki/2005(39)3
  Шілде–тамыз–қыркүйек 1996 жылдан бастап шығады Жылына 4 рет шығады
elib/library.kz/journal
  Діни шығармалардың Ұлттық руханиятымыздағы орны
fulltext/transactions
  Гуманитарная  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ гуманитарная серия
  Гео изикалық барлау әдістерінщ
  Жануарлар экологиясы
fulltext/buuk
  Жол козғалысын үйымдастырудың
fulltext/transactions
  Биотехнология
  Жануарлар экологиясы
  Оқулық Ң гі I f L ' h p t L Триумф т алматы 2006 ббк 45 184
  Технологиясы
  Практическим курс казахского языка для строительны Х специальностей
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Құрамы Жер миллиондаған ұсақ бөлшектерден құралған атмосферамен қоршалған
fulltext/transactions
  М. ҚАлтайұлының мысал өЛЕҢдері
  Ү. Субханбердина, С. Дәуітов
fulltext/buuk
  «Мәдени мұра» м емлекеттік бағдарламасыныц
fulltext/transactions
  Мемлекеттік инвестициялық
fulltext/buuk
  Б 63(5К) ■f 94 Jew шттшш f t
fulltext/transactions
  Л I м а. Ақтанова алалар әдебиеті (Қазақ балалар драматургиясы мәселелері) Оқу қуралы ifb u a h t p j f б а с п а с ы астана-2011
elib/library.kz/journal
  Педагогикалық Қарым-қатынастың ерекшелігі кілт сөздер
fulltext/buuk
  Республикасы заңнамасындағы мемлекеттік тіл: мәселелері және келешегі Республикалъщ зылыми-тэжірибвлік конфвренция материалдары I а стана
2014/bibl_ukazateli_literaturi
  Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан
fulltext/transactions
  Атты хальщаральщ рылыми-практикальщ конференцияньщ материал дары
  С. Т. Епікбаев С. Торайәыров атындаәы пму, Павлодар қ
fulltext/buuk
  Топонимиканың геоэкологиялық негіздері оқу цүралы • а тынп : т с ь са/ч ь, I павлодар, 2008 (,ж) с$5, У
fulltext/transactions
  Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серия
  Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
  Жолдасбек МӘмбетов /4 ім л т и 2011
  Б 83(5К) А44 Қьфықбай Аллаберген
fulltext/buuk
  КітлихлиАсъі Жүсіпбек Аймауытов
  И. В. Батяшова П44 Баскетболдагы дайындық жатгыгулары
elib/library.kz/VIRTUALNIE VISTAVKI
  Чокан валиханов 180 лет со дня рождения
fulltext/buuk
  Буынаяңтылар былкылдаңденеліле
library/umkd/5B/1701_AO/kz-k-2541_Khazirgi khazakh adebieti
  Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналған силлабус
elib/library.kz/journal
  «ТӘварих-и мусиқиун» жазба ескерткішінің кейбір морфологиялық ерекшеліктері
fulltext/transactions
  Фатима Бизақова Ф. Бизақова психологиялық ТҮзету-дамыту жұмысы Тараз 2013
  Оқулық ретінде ұсынған Алматы 2009 «Эверо» (075)
  Н. абугалиев ¥ЙҚастың фономорфологиялық ҚҮрылымының ерекшеліктері моногра фия қарағ анды 2012
elib/library.kz/journal
  Закономерности размещения приоритетных полезных ископаемых олигоцен-неогеновых отложений северного приаралья
fulltext/transactions
  Республики С. С. Даниярова Молдобаев И. Б. М-75 «Манас» историко-культурный памятник кыргы зов
library/magpdf
  Магистратура
fulltext/transactions
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрл іп
2014/biuletten_novoi_literaturi/bil_new_2011
  Бюллетень новой литературы Выпуск V орал-2011 Жаратылыстану ғылымдары Естественные науки
fulltext/transactions
  Казахский язы к
  Қ65 д м г ш м л а у ш й л р р іж т щ І > — ііч іг п Ж. Қоңыратбаева тіл білімі
fulltext/buuk
  С в м б л е в атындаты гылыми
fulltext/transactions
  Л а ндшафтта ну
university/library/documentation/educational
  1. Жалпы ережелер
elib/library.kz/journal
  Қазақ-ТҮрік тілдеріндегі дыбыселіктеуіштердің мағыналық дамуы
fulltext/transactions
  Е. В. Баранова, С. М. Хасенова а в т о м а т т а н д ы р ы л ғ а н ж ү й е л е р д І ң ө н д е л у І
library/magpdf
  Магистерлік диссертация
  А. О. Искакова «Мәшhүр-Жүсіп Көпеев шығармаларындағы мақал-мәтелдер» 6М020500 Филология магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған магистрлік диссертация
fulltext/transactions
  Хронология, аныктама, карталар
fulltext/bibl
  Гуианигарлық серия серия Гуманитарных наук 87
images/library
  «интеграция казахстанской науки в международное научно образовательное пространство»
fulltext/buuk
  Ген, вртегіге, ел аңы зы на айналып кеткен улы мы
fulltext/dist
  М әшһүр Жүсіп өлеңдерінің жанрлық-стильдік ерекшелігі
library/magpdf
  Н. Ж. Туралина Қазақ поэзиясы: стиль және бейнелілік
download/PBD/vestniki/2005(40)4
  №4(40)/2005 Серия филология
fulltext/buuk
  М э д е н и м у р а «Мэдени мұра»
fulltext/transactions
  Автомобиль шинасының шығу тарихы мен даму бағытгары 14
fulltext/buuk
  Монография «Тұран-Астана»
fulltext/transactions
  Б. К. Жумабекова биол гылым докт., Павлодар Мемлекеттік
fulltext/buuk
  Практический курс казахско го язы ка для экономических специальностей
fulltext/transactions
  И Қазақ тіл білш інің антологиясы с. Исаев Қазіргі қазақ тіліндегі негізгі грамматикалық ұғымдар Павлодар 2010
fulltext/buuk
  Қазақ тілін оқыту әдістемесібойынша тест жинағЫ
fulltext/transactions
  Биотехнология
  Ландшафттану
elib/library.kz/journal
  Доцент, доктор PhD
fulltext/buuk
  Қазақстан Республикасы Білім ж әне Ғ ылым министрлігі
  Білім және ғылым министрлігі а.Қ. Ахметов
fulltext/transactions
  Справочник предназначен учащимся школ, лицеев, колледжей, студентам, учителям и преподавателям, а также широкому кругу читателей, изучающих казахский язык
  Б. БӨрібаев c/C++ тілдерінде программалау (практикалық курс) Жогары оқу орьшдарына арналған оку құралы э в е р о алматы 2015 Эверо
elib/library.kz/journal
  Джек лондон әҢгімесін аударудағы ж. Аймауытұлының шеберлігі
fulltext/buuk
  К іта п та н у негіздері: о ку құралы. А лм аты, «Са нат», 1 9 9 1 7 6 бет
fulltext/transactions
  Мемлекеттік тілде оқымайтын
  Биотехнология
  Оқулық Алматы, 201 5 Байарыстанов А. О. Жоғары математика і-бөлім Алматы 2015
fulltext/buuk
  ОҚулық Өңделіп, толықтырылып 2-Оисылуы •
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Талжанов С. Орталық Қазақстан ауыл шаруашылығын табиғи географиялық аудандастыру / С. Талжанов // Ізденіс. – 2004
fulltext/transactions
  Айтбайұлы тілғ¥мырлар іп кітап павлодар 2010 1
  Кд I n т ш р с с в у б ш а с и щ Үяттық п т ю м м с м к к т а п Х а н а теріииндерінін сөздігі (2000 термин) Алмгггы. 2010 Ъ
elib/library.kz/journal
  ТҮркі тегі туралы генеалогиялық АҢыз-әпсаналардың Ю. А. Зуев еңбектерінде салыстырмалы зерттелуі
fulltext/transactions
  Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп
  Мубараков A. M., Туяков Е. А., Кабенов Д. И
fulltext/buuk
  Негосударственное учреждение детского творчества и детской прессы
fulltext/transactions
  О қу құралы > Суеубаев Ж. С
library/pdf
  Й менеджмент и технологии в эпоху глобализации 10-17 января 2014 г. (Bogmallo Beach Resort, Гоа, Индия) Том II bogmallo Beach Resort, 2014 2
fulltext/buuk
  Геағымбаева а. Е
  Н. Қ. Жүсіпов А. Жақтай Қазақ АҢыздары және мәШҺҮр жүсіп көпейүлы оқу-эдістемелік құрал Павлодар Кереку 2016
directory library  


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет