site/nis/repository/file
  Nazarbayev Intellectual Schools Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «назарбаев зияткерлік мектептері»
library/magpdf
  И. Р. Гросс СҰлтанмахмұт торайғыров шығармашылығының тілі
bitstream/handle/data/11934
  С. торайғыровтың публицистикасы
repository/repository2014
  Сборник материалов VIІІ международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование 2013»
  ҚАйымның МҰрасы қалай жинақталды?
repository/repository2013
  Абай аудармаларындағЫ Ұлттық ерекшелік бейсенбаева К. И
repository/repository2014
  Абай және көркем аударма мәселесі Г. Ж.Қасымова
library/magpdf
  Магистратура «Журналистика және қазақ филологиясы» кафедрасы магистрлік диссертация сын есім шырай категориясы теориясының қалыптасуы
bitstream/handle/123456789/2809
  Қ атыстық сын есімдердің лексикалық тіркесімділігі
site/nis/repository/file/27_09_2016-1
  Астана, 2016 Жиынтық бақылауға арналған
bitstream/handle/data/11876
  «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
repository/history
  С. Ə. Тортаев орта ғасырлардағы азия жəне африка тарихы алматы 2009
  М. Б. Әмірханов ¤. Д. Сандықбаева
  Анықтамалық қолданба Пікірлер Ұғымдар
repository/repository2013
  ТӘуелсіз елдің ТҰЛҒасы
repository/history
  Айг‰л Аязбайқызы Жумадуллаева
repository/repository2014
  Правовой нигилизм как образ жизни
  Сейдеш Б. Б., Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ халықаралық құқық кафедрасының аға оқытушысы Қазақстан республикасындағы адам қҰҚЫҚтары мен бостандықтарын қОРҒаудағЫ
bitstream/handle/123456789/2208
  Бегімбай К. М. Дизайн және бейнелеу өнері салаларына
repository/repository2012
  Жас ғалымдардың VII халықаралық Ғылыми конференциясының материалдары 25-26 сәуір 2011 жыл
repository/history
  Сəбет Балтаұлы Бап-Баба (Бабаев)
repository/repository2014
  Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры имани гүЛ ҚАйрат жолдыбайҰЛЫ
repository/repository2013
  Фольклорлық прозадағы мотивтер жүйесі
bitstream/handle/123456789/4790
  СҮттің Қоректік сапасы және сүттегі микроорганизмдер
library/magpdf
  Диссертация «Қазіргі қазақ Әдебиетіндегі табиғат лирикасы»
bitstream/handle/123456789/3493
  Қазақ халқының ою-өрнектерінің Қолданылуы
repository/history
  Графикалық компьютерлік модельдеу
library/magpdf
  Диссертация 6N0205 «Қазақ филологиясы»
repository/repository2014
  Ахмет Йүгнекидің «Ақиқат сыйы» еңбегіндегі дүниетаным А. Е. Алимбаев
bitstream/handle/123456789/901
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
repository/repository2014
  Т. айбергенов поэзиясындағЫ Ҧ лт зиялыларының К
repository/history
  Мәшімбаев С. М. Еуропа және америка
  Лекциялар курсы Редакциясын басқарған тарих ғылымдарының докторы, профессор Қ. С. Қаражан Алматы
repository/repository2013
  О философско-лингвистической концепции аль-фараби
repository/repository2014
  Салыстыру конструкцияларының семантиқалық құрылымы
repository/repository2012
  Қыту ҥ рдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолданудың Ӛ зектілігі
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
repository/repository2014
  Астана Ғылыми жетекшісі С. Ш
repository/repository2013
  Микрогравитация жағдайында төменгі сатыдағы омыртқалы жануарлардың КҤретамырының ҚЫСҚартылу активтілігі
bitstream/handle/123456789/4142
  Қр президенттік мәдениет орталығының кіші ғылыми қызметкері
bitstream/handle/123456789/3678
  Адам қҰҚЫҚтары жүйесіндегі білім алу қҰҚЫҒЫ
repository/repository2012
  Ланның Қазақстаның тас дәуiрi ескерткiштерiн зерттеуi ермекбаева Аида Қайнар
bitstream/handle/data/13134
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің халықаралық қатынастар факультетінің магистранты
bitstream/handle/123456789/2875
  Бейбітшілік бақЫТҚа бастайды
repository/history
  Булгакова Д. А
repository/repository2013
  Ұраны – алаш, МҰраты – мирас
bitstream/handle/123456789/646
  Г.Қ. аЙҚынбаева оҚуШылаРДыҢ беЙІнДІк ҚабІлетІн аныҚтауДа психологиялыҚ- пеДагогикалыҚ ӘДІс-тӘсІлДерді қолДануДыҢ еРекШелІктеРІ
bitstream/handle/data/11944
  Ұстаз ғалымның абыройы
repository/repository2014
  Сақ Қайрат Өмірбайұлы
  Сақ Қайрат Өмірбайұлы
library/magpdf
  Б. М. Кусманова Ж. Аймауытовтың шағын әҢгімелеріндегі («Әнші», «елес») етіс категориясының функционалдық Қызметі
bitstream/handle/123456789/3666
  Артыкбаев Ж. О. «Қозы көрпеш – Баян сұлу» Жаратылыс құпиялары туралы жыр
bitstream/handle/123456789/2631
  Әлихан бөкейхановтың ЕҢбектеріндегі дәСТҮрлі қазақ шаруашылығының МӘселелері н. У. Шаяхметов
bitstream/handle/data/9178
  Интеллигенциясы: тарихи
repository/repository2013
  Ежелгі түркі және қытай ӛркениеттері: ЫҚпалдастығы мен тоғысуы
repository/repository2014
  Гүлжауһар болатова
repository/repository2013
  Қазақстан республикасындағы діни конфессиялар
bitstream/handle/123456789/2524
  А. М. Мухтарханова п.ғ. к., шетел тілдері кафедрасы
repository/repository2012
  ОҚушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту уақыт талабы
repository/history
  Бабаев С. Б., Оңалбек Ж. К
repository/repository2014
  Бейнелілік құрылымдағы өлең және шешендік өлең Б. Жылқыбекұлы
  С. бегалин мұрасын жариялаудағы тұрсын жұртбай
repository/history
  Т. Хакімова компьютерлік өҢдеудің
library/magpdf
  Х. В. Бекбосынова функционалды грамматика ұҒымдарымен етістің Ұштасуы (КӨркем шығарма мәтіндер негізінде) 6М020500 Филология магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған магистрлік диссертация
repository/repository2012
  1986 жылғы желтоқсан оқИҒасына қатысты шетелдік әдебиеттердегі тарихи т ҧ жырымдамалар
repository/repository2014
  А. Х. Бикенов Астана қ., Қазақстан
bitstream/handle/123456789/1012
  А. С. Закирова мақал-мәтелдер және дүниенің тілдік бейнесі
bitstream/handle/123456789/4118
  Абайдың адам болу және өмір кешу шарттарының қағидасы
bitstream/handle/123456789/2876
  Әож 811. 512. 122 3: 82. 091 Қолжазба құқығында
bitstream/handle/123456789/5081
  Атау және ілік септіктерінің Қолданыстағы мағыналық сипаты
repository/repository2014
  Сақ Қайрат Өмірбайұлы
  Сақ Қайрат Өмірбайұлы
repository/repository2012
  Әож 314(100-574) шетелдегі қазақ диаспорасының Қазіргі жағдайы
bitstream/handle/123456789/7269
  Көшіп келуі мен Қаройдың қара тұманға жұтылу оқиғасы жас Еділдің әжесінің көрген шындығы
repository/repository2013
  Қазақ антропонимиясы жҽне оның МҼн-мағынасы
bitstream/handle/123456789/4880
  Б. Ш. Разахова, М. Мусайф, Г. Жабаева
repository/repository2014
  Ұраны алаш идеясы
  Бас сардар
repository/repository2012
  Қазақстандағы адам және азаматтардың саяси қҦҚЫҚтарын қОРҒаудың Ӛзекті мәселелері
bitstream/handle/123456789/7890
  Шет тілдік коммуникативтік құзіреттілікті құрудағы грамматиканың ролі
bitstream/handle/data/13201
  ТҮрік тілін үйренудегі ортақ СӨздер және олардың фонетикалық ерекшеліктері кумашева Назым
bitstream/handle/data/11144
  Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
bitstream/handle/123456789/4902
  Тарихшы емес мамандықтарда «Қазақстан тарихы» ПӘнін оқытудың инновациялық Әдістері
repository/history
  Асқарова Ұ. Б
bitstream/handle/123456789/3081
  Бас сардар
bitstream/handle/data/11927
  Очерктің тілі мен стилі
repository/repository2014
  Технологиясы
bitstream/handle/123456789/762
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
repository/repository2014
  Әнуар Дербісәлиннің ғылыми-әдеби мұрасы
bitstream/handle/123456789/4362
  Өзін-өзі тану курсының қалыптастуы мен даму бағыттары
repository/history
  Оқулық Алматы 2006 мазмұНЫ
bitstream/handle/123456789/2785
  Орхон мәтіндеріндегі кейбір мәліметтерге жаңа түсініктеме
repository/history
  Мұханбетова С. М. Нұрзақова А. Н. Ұлттық есептер жүйесі
bitstream/handle/data/10137
  Бағдарламасы, ұлттық рухани байлықты жалпы адамзаттық мәдениетпен
repository/repository2014
  Сборника «Из глубины»
bitstream/handle/123456789/4858
  ОӘК 004. 432. 4 Б. З. Андасова, МҮриан
bitstream/handle/123456789/4874
  ОӘК 004. А. С. Муканова, Г. ҚАлман, Б. Ергеш
repository/history
  А 82 «Жеті жарғы» мемлекет жəне құқық ескерткіші
repository/repository2013
  Еуразия халықтары тарихына байланысты академик әлкей марғҰланның этнотарихи зерттеулері
bitstream/handle/123456789/4750
  Тілді оқытып, Ҥйретудегі жаңашылдық Кҥзекова З. С., ф.ғ. д, профессор, практикалық қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі
repository/history
  Автоматтандыруда
  Бухгалтерлік есеп
bitstream/handle/123456789/7270
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
repository/history
  А. Т. Ақажанова
bitstream/handle/123456789/1750
  Тоқтағазы Ербол Ә. МарғҰлан және қОРҚыт ата
repository/repository2014
  Б. Соқпақбаев прозасындағы сюжет пен композиция үйлесімі Н. Зұлхайдарқызы
  Әлихан бөкейхан
bitstream/handle/123456789/3496
  Қамзабекұлы Д., Л. Н. Гумилев атындағы
bitstream/handle/123456789/5114
  Алаш қайраткерінің Ғылыми-зерттеушілік қыры қ. Е. Тілешева, ф.ғ. к., доцент
bitstream/handle/data/11364
  Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
bitstream/handle/data/8849
  Әдеби сапарнама жанрының тууы мен қалыптасуы А. Е. Ментебаева
bitstream/handle/123456789/1443
  Жылдардағы қазақ диаспорасының қалыптасуы кезеңдері
repository/repository2012
  Орта азия мен қазіргі қазақ даласына ислам діні таралуы
bitstream/handle/123456789/4934
  АҒылшын тілі сабақтарында оқытушының аудиторияны ұйымдастыруы және оқыту технологияларын тиімді қолдану әдістері
bitstream/handle/123456789/6076
  АҒылшын тілі сабағында жобалау әдісін қолдану маңыздылығЫ
bitstream/handle/123456789/4670
  С. Н. Нуркасымова
bitstream/handle/data/11923
  Очерктегі типтендіру мәселесі
bitstream/handle/123456789/4357
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Республикалық техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың
bitstream/handle/123456789/7271
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы 22 Әдебиеттер
repository/repository2014
  Әлем әдебиетінің таңдаулы драматургиялық туындылары – М.Әуезов аудармаларында
  Ақбасова А. Ж. 4-курс студенті Ғылыми жетекшісі: ф.ғ. к., аға оқытушы К.Ә. Қондыбай
bitstream/handle/123456789/5122
  Бірігу тәсілі арқылы жасалған жаңА Қолданыстар
bitstream/handle/data/9086
  Филология филология
repository/repository2014
  Т. Омарбеков Алматы қ., Қазақстан
bitstream/handle/123456789/446
  №3 (82) 2011 Т.Ә. ҚОҢыратбай
repository/files
  В., Райымбекова Ж. Е. Студенттік «Шаңырақ» театрының Абай Құнанбаевтың «Желсіз түнде жарық-ай » атты әдеби музыкалық ән кеші өтті
repository/repository2013
  Алаш аманатын арқалаған азамат
bitstream/handle/data/12933
  Мен кен орындары
bitstream/handle/123456789/8240
  жаһандану жағдайында қазақстандық ҚОҒамдағЫ Әлеуметтік-лингвистикалық Өзгерістер
repository/repository2014
  АҒылшын тілін оқытуда мультимедиалық ОҚыту бағдарламасын жасауда ақпараттық-коммуникативтіктехнологияларды қолдану
bitstream/handle/123456789/4355
  Бастауыш сынып мұғалімдерінің зерттеу мәдениетін қалыптастыру
bitstream/handle/data/9331
  Экологиялық сауатты және мәдениетті ұрпақ
repository/repository2014
  Біз хайуан мен адам арасындағы зор айырмашылықты білеміз ал
  Сборник материалов VIІІ международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование 2013»
bitstream/handle/123456789/4673
  ОӘК 378. 016. 091. 26: 004(574) А. Е. Сағымбаева
repository/repository2012
  Қазақстан республикасы бiлiм және ғылым министрлiгi
bitstream/handle/data/11225
  Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
bitstream/handle/123456789/1538
  ЖҮсіп баласағҰнның «ҚҰтты білік» дастанының Қазақ Әдебиетіне қатысы
bitstream/handle/123456789/7627
  Л. Н. Гумилев атындагы ЕҮУ, 2007. ~ 102 б
repository/history
  2007  ббк 74. 00 Б 12 Пiкiр жазғандар
  Салқынбай А. Б. Көккөзова М. Б
  Рахымбаев А. Б., Сабатаева Б. О
bitstream/handle/123456789/5082
  ТҮркі тіл біліміндегі табыс жалғаулы сөз тіркестері нұрмаханбетова Ақмарал Құрбанқызы
bitstream/handle/123456789/390
  Ақын бар. Солардың ішінде шоқтығы биік шоңның бірі Зуқай Шәрбақынұлы. Ақын З
bitstream/handle/123456789/4129
  ДӨҢтай қожамбетұлы шығармашылығындағы діни-философиялық ойлар
bitstream/handle/data/11895
  Көркем очерктегі уақыт тынысы
bitstream/handle/data/11922
  Очерктегі соғыс тақырыбындағы ізденістер
bitstream/handle/123456789/4851
  «Қоғамды ақпараттандыру»
repository/repository2012
  Физикалық процестерді excel электрондық кесте кӛмегімен модельдеу
bitstream/handle/123456789/4358
  Монография Астана, 2010. 250 бет
bitstream/handle/123456789/2898
  Мезгіл мәнді тұРАҚты тіркестердің мағыналық ерекшеліктері
repository/files
  В., Райымбекова Ж. Е. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 82 жылдығына арналған Ақын
repository/repository2012
  Неміс тілі грамматикасын оқытуда ана тілінің (Қазақ тілі) тиімді әсері
bitstream/handle/123456789/3681
  Қазақстан республикасының халықаралық ҚҰҚЫҚсубъектілігінің ҚҰҚЫҚТЫҚ негіздері бозшаева Ақмарал Сеитқызы
bitstream/handle/data/10791
  Сборник №5 Астана 2002 5 2 Юбилею столицы
repository/history
  Н. Ш. Альжанова Х. К. Сәбит
bitstream/handle/123456789/6464
  АҒынды суларды кӛпіршіктер сипаттамасы арқылы зерттеу
repository/repository2013
  Наурыз–ШЫҒыс елдері ҥ шін ежелден ынтымақ-ырыс мейрамы
bitstream/handle/123456789/2685
  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Международная научно-практическая конференция
bitstream/handle/123456789/3230
  Н. С. Алпыспаев
bitstream/handle/123456789/8426
  Қарым-қатынас адамның психологиялық денсаулығын дамытудың маңызды факторы ретінде аяпбергенова А
bitstream/handle/data/11939
  Толысқан талант иесі қалихан Ысқақов 70 жаста
bitstream/handle/data/11908
  Қалихан Ысқақов повестеріндегі өмір шындығы Бүгінгі таңда қазақ әдебиеті ӛрлеу, даму процесін басынан кешіріп отыр
repository/history
  Əбиев Ж. Ə., Бабаев С. Б. Құдиярова А. М
bitstream/handle/data/11878
  «Пионер» журналының балалар баспасөзіндегі орны
bitstream/handle/123456789/1822
  Жас ғалымдардың VII халықаралық Ғылыми конференциясының материалдары 25-26 сәуір 2011 жыл
bitstream/handle/123456789/2589
  Мезгіл мәнді тұРАҚты тіркестердің мағыналық ерекшеліктері
repository/repository2012
  Бастауыш сынып оқушыларының тіл мәдениетін дамыту муканова Айгерим Бауыржановна Бастауыш оқытудың
repository/history
  Тарихи демография
bitstream/handle/123456789/3471
  АҚпараттық МӘдениетті оқыту процесін оқушы бойына
bitstream/handle/123456789/3293
  Болашақ дене шынықтыру мұҒалімдерінің ОҚушылардың ҚОЗҒалыс белсенділігін жетілдіруді тәрбиелеу бағытында
bitstream/handle/123456789/4360
  Мектепке дейнгі ұйымдарда тәрбиелеу мен білім беру үрдісінің жаңа бағыттары
bitstream/handle/123456789/7284
  №3 (88) 2012 73 Екі тілдегі қалау райдың берілу жолдары төмендегідей кестеде жинақталды
repository/history
  Оқулық. Алматы: «Нур-пресс», 2005. 90 с
bitstream/handle/123456789/1042
  А.Қ. ҚҰдайбергенов, А.Қ. ҚҰдайбергенова
bitstream/handle/123456789/2889
  Әбіш кекілбаев шығармаларындағЫ
repository/repository2014
  Б. Соқпақбаев прозасындағы сюжет пен композиция үйлесімі Н. Зұлхайдарқызы
  №1 (92) 2013 377 Әдебиеттер
bitstream/handle/data/11917
  О. Бөкей шығармаларындағы адами құндылықтар
bitstream/handle/123456789/494
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы №3 (82) 2011
bitstream/handle/123456789/4870
  ОӘК 004. 432. 4 Н. А. ҚҰрымбеков, Л. Жеткенбай
repository/history
  115-летию со дня рождения
repository/repository2012
  Қ. Аманжоловтың кейіптеуді қолданып өлең қиыстыруындағы тағы бір артықшылығы
bitstream/handle/123456789/2759
  Электрондық ОҚУ ҚҰралдарын techsmith camtasia studio бағдарламасының КӨмегімен жасау
bitstream/handle/data/8945
  «Сыр елі мен сүлейлері» курсын өлкелік әдебиет ретінде оқытудың маңызы Ш. С. Бекенов
bitstream/handle/123456789/662
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
bitstream/handle/data/11374
  Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
repository/repository2012
  Дифференциалдық теңдеулерді mathcad жүйесінің КӨмегімен шешу сұрынбаева А. С
bitstream/handle/123456789/7532
  Коэффициенттері бір айнымалыдан тəуелді үшінші дəрежелі алгебралық теңдеулерді шешудің бір əдісі адиханбаева М. Ж
library/magpdf
  Магистратура
bitstream/handle/data/9170
  Педагогика высшей школы м. А. Асылханова, Л. Белаусова дарынды балаларды
repository/repository2013
  №1(41)/2006 Серия филология
repository/repository2012
  1. Токарев с. А. религия в истории народов мира москва: Наука,1964
bitstream/handle/123456789/7298
  Т. М. Садықова экология ұҒымын философиялық ТҰРҒыдан талдау және оның Қалыптасу жолдары
bitstream/handle/data/8930
  Оралхан Бөкей «Құм мінезі» повесіндегі кейіпкерлер жүйесі С. М. Дүйсенғазин
bitstream/handle/123456789/7592
  ӘӚЖ 372. 851 Ұбт-ны тапсыру кезінде математикадан кейбір логикалық есептердің шығару тәсілдері
repository/repository2012
  Болашақ маманның қазақша сөйлеу тілін дамытуда ақпараттық- коммуникациялық технологияны қолану
bitstream/handle/123456789/4209
  Ағылшын тілі сабағындағы интернет-ресурстарын қолдану тәсілдері Нұрлыбай А. М., Ниязбекова А. А
bitstream/handle/123456789/476
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы №3 (82) 2011
bitstream/handle/123456789/7464
  Принциптерін дамыту арқылы тасымалдау процесін қазіргі талаптарға және халықаралық
library/magpdf
  Магистерлік диссертация
bitstream/handle/123456789/2570
  Зжасам, терминжасам тәсілдері олардың байланысы мамаева Гүлнар Бейсенқызы
bitstream/handle/data/9327
  ТотығУ. Оксидтер, олардың аталуы (8сынып)
bitstream/handle/123456789/3475
  Бастауыш сынып мұҒалімдерінің КӘсіби біліктілігінің ОҚушыларға сапалы білім берудегі рөЛІ
bitstream/handle/123456789/7286
  А. М. Нурелова жапон және қазақ тілдеріндегі үстеулер: салыстырмалы анализ
bitstream/handle/123456789/7477
  №3 (88) 2012 387 баланса гидрохимических показателей, уменьшение почвенного плодородия геосистем [5]. Словом, восточный регион Казахстана подтверждает свое назначение «главной отечественной кладовой недр»
bitstream/handle/data/11886
  Бектұр батырқожаұлының АҚындық шеберлігі m. B. Shindalieva
bitstream/handle/data/11858
  Эем-нің негізгі функционалдық элементтері, I бөлім
library/magpdf
  Н. Ж. Туралина Қазақ поэзиясы: стиль және бейнелілік
repository/repository2013
  Құтты мереке Қазақстан мұсылмандары
bitstream/handle/123456789/4024
  3 Өсімдіктердің фитопатогендерге қарсы қОРҒаныс реакциялары
repository/repository2012
  №3 (76) 2010 паЙДаланылҒан ӘДебиеттеР
bitstream/handle/123456789/3491
  Ахметжанов М. М 61 орта мектебінің бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі
bitstream/handle/123456789/4257
  Қазіргі қоғамда жастардың кәсіби өзіндік айқындалуы мен мамандықты таңдау факторлары
bitstream/handle/123456789/4785
  Биогаз алу және қолдану биотехнологиясы
bitstream/handle/data/12045
  Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
bitstream/handle/123456789/493
  №3 (82) 2011 Ж. М. Баймұрынов бастауышсыз толымсыз сөйлемдердің танымдық-психикалық сипаты
bitstream/handle/123456789/146
  М. Х. Карабалаева
bitstream/handle/123456789/1649
  Әок 004. 432. 4 Қазақ тіліндегі күрделі сөздердіжасау ережелерін формалдау
bitstream/handle/123456789/4407
  Қазақстан музейлерінің БҮгінгі ахуалы
bitstream/handle/123456789/5537
  Н. С. Досмағанбетов, Б. Н. Жабытай «табиғи капитал» ЖӘне экономикалық дамудың балама мүмкіндіктері
bitstream/handle/data/9292
  Жеке тұЛҒаны қалыптастыруда оқытудың «ҤШӚлшемді әдістемелік жҥЙЕ» педагогикалық технологиясының маңызы
bitstream/handle/data/9375
  Н. Ж. Шаймерденова п І к І р б І л д І р г е н д е р
bitstream/handle/123456789/6733
  Ҽок 372. 4: 398. 9 Мақал-мәтелдер сапалы ҧлттық білім берудің шарты ретінде
bitstream/handle/123456789/4390
  Статья посвящена анализу казахских пословиц через психические познавательные процессы, как ощущение, мышление, память и т д
bitstream/handle/data/10797
  П етров в. И., Избранные стИхи и песнИ 1
bitstream/handle/data/8931
  Өрелі ой иесі (Зәки Ахметов жайында) Т. Р.Әбдіқадырова
bitstream/handle/123456789/2689
  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Международная научно-практическая конференция
bitstream/handle/data/12853
  Оқыту жүйесінс арналтан программалық жабдықтама ретінде жасалатын компьютерлік оқу
bitstream/handle/123456789/387
  Ш. айдарбекова ж. Аймауытұлы әҢгімелеріндегі кейіпкерлер жүйесі мен сюжеттік арналар
bitstream/handle/123456789/5075
  Қазақ тіліндегі араб, иран сөздерінің зерттелу тарихы мансұров Нұрлан Берденұлы
bitstream/handle/123456789/5064
  График а алматы "Білім" 2012
bitstream/handle/data/11948
  Шерхан Мұртаза – очеркші
bitstream/handle/data/12990
  Атанасян Л. С. Геометрия. Ч. I
bitstream/handle/123456789/2792
  Үшінші Түрік қағанатының (ұйғыр) кейбір мәселелері
bitstream/handle/123456789/1378
  Г.Қ. аЙҚынбаева 12 ЖылДыҚ бІлІм беРу ЖҮЙесІнІҢ ШетелДІк мемлекеттеРДегі дамуыныҢ еРекШелІктеРІ
bitstream/handle/123456789/4623
  ОӘК 628. 33 А. А. Абенова комплекс сандар. Электротехника есептеулерінде комплекстік сандарды қолдану
bitstream/handle/data/13211
  Алу шараларын талқылау мен банктерді бақылау әрекеттерін қатайту шешімі қабылданды
bitstream/handle/123456789/3822
  Шапах У. Ш., заң ғылымдардың кандидаты,Қазақгзу доценті
bitstream/handle/123456789/8490
  Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық Қабілеттерін дамыту ерекшеліктері құлсұлтанова Б. Қ
bitstream/handle/data/13021
  Математиканы оқытуда дидактикалық ойындарды қолдану әдістемесі жҧлдызбай Мәдина Ержанқызы
bitstream/handle/123456789/1154
  СӘулеттік қҰрылыстың перспективасы
bitstream/handle/123456789/3688
  ЕҢбек миграциясының криминалогиялық сипаттама мәселесі
bitstream/handle/data/12822
  Қолданылады. Ал ActionScript 0 нұсқасында барлық жағдайларда addEventListener әдісі
bitstream/handle/data/13015
  Список использованных источников
bitstream/handle/123456789/6589
  Абай поэзиясындағы жҥ рек концептісінің Қолданылуын нейролингвистикалық бағдарлау т
bitstream/handle/123456789/1382
  Ж. кҮнпеЙІс кӘсІптІк бІлІм беРуДІҢ оҚыту мазмҰны мен мҮмкІнДІктеРІ
bitstream/handle/123456789/6257
  Астана қаласының географиялық-тарихи зерттеулері
bitstream/handle/123456789/4341
  ӘӨЖ 378: 37. 015. 3: 07 Қолжазба құқығында
bitstream/handle/123456789/2481
  Землеустройство казахского населения в I трети XX века: из истории изучения проблемы
bitstream/handle/data/12338
  Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
bitstream/handle/123456789/4722
  ҚОРҒалжын қорығы аумағында экологиялық туризмді дамыту мүмкіндіктері
bitstream/handle/123456789/2896
  Іс-әрекет мезгілдерінің берілуі және функционалды грамматика
bitstream/handle/123456789/5380
  Б. О. Сабатаева, З. А. Чалгимбаева қазақстанның экологиялық туризмі ─ туристік саланың ТҰРАҚты дамуының факторы ретінде
bitstream/handle/data/11258
  Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
bitstream/handle/data/9276
  Химия пәнінен қолданбалы курс оқушылардың шығармашылық –ойлау қабілеттері мен іздемпаздығының дамыту қҰралы
bitstream/handle/123456789/3629
  Технологияларды пайдалану жолдары
directory repository  


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет