Дүниеге көзқарастың тарихи алғашқы формасы қалай аталады? мифологиялык


Аристотельдің ғылым классификациясына қандай ғылым кірмейді?бет3/6
Дата05.05.2023
өлшемі31,49 Kb.
#90374
1   2   3   4   5   6
Байланысты:
Ä íèåãå ê ç àðàñòû òàðèõè àë àø û ôîðìàñû àëàé àòàëàäû ìèôîëî

Аристотельдің ғылым классификациясына қандай ғылым кірмейді? Логика

 • Логикалық позитивизімдегі верификация принципі қандай мағынаны білдіреді? Дәлелдеу

 • Аристотель негіздеген дүниенің пайда болуы мен өмір сүруінің заңдылықтарын түсіндіретін себептер қатарына кірмейтін ұғымды белгілеңіз:Матриализм,құдай,формальді мақсат

 • Антропоцентризм қай дәуірдің философиясына тән принцип? қайта өрлеу

 • Дүниенің үнемі даму, өзгеру, қалыптасу үстінде екендігін өзінің «Бір өзенге екі рет түсуге болмайды» деген атақты пайымдауы арқылы жұмбақтап жеткізген грек ойшылын атаңыз: гераклит

 • Аталған ұғымдардың қайсысы материяның өмiр сүру тәсiлi болып табылады? қозғалыс

 • Көрнекті өкілдері Огюст Конт, Герберт Спенсер, Джон Стюарт Милль болып табылатын позитивизм бағытына қатысты алғанда, төмендегі пайымдаулардың қайсысы дұрыс деп есептейсіз?

 • Р. Декарттың пікірінше, адам тіршілігінің жалғыз да, нақты дәлелі, ол: Қозғалысқа қабілеттілік Ойлау

 • Мартин Хайдеггердегі Dasein ұғымының қазақ тіліне аударғандағы мағынасы нені білдіреді? Болмыстың қатысуы

 • Ежелгі мифтер желісі бойынша адамдар өздерін табиғат анадан бөліп қарамаған. Ондағы заттар мен құбылыстардың барлығын өзімен туыстас деп санаған. Осы орайда, Хтон сөзі қандай мағынаны білдіреді? Табиғат; жер немесе топырак, жер асты

 • Карл Поппер бойынша шынайы ғылымның әдісі қандай принципті басылыққа алу керек? тәжірибе

 • Ортағасырлық христиндық философиясында сенім мен ақыл-ой арақатынасын жаңа тұрғыдан қарастырмақ болып, «Мән-мағынаны қа жеттіктен асырып көбейте беруге болмайды» принципін негіздеген ағылшын философы Уильям Оккамның әдістемелік принципі қалай аталады? Оккам ұстарасы

 • Ежелгі грекияда адамдар ақылды, пайдалы нәрсені айтқанды емес, қатты-қатты сөйлеген, айтарын дауыстап айтатын сөз сөйлеушіні ғана тыңдайтын. Сондықтан да осы кезде тарих сахнасына шыққан софистердің қызметіне деген сұраныс өседі. Софистер (ұстаздар), адамдарға қандай өнерлерді үйретумен айналысқан?оратор ,сөйлеуге үйрету

 • Аристотельдің ғылым классификациясына сәйкес, теориялық ғылымға қандай ғылымдар кіреді? физика,математика

 • «Менің білетінім – өзімнің ештеңе білмейтіндігім, басқалар оны да білмейді», деген пайымдаудың авторы кім деп ойлайсыз? Сократ

 • Антикалық дәуірдің қай өкілі кеңістік пен уақыттың реляциалық теориясын негіздеуші ойшыл болып табылады? Лейбниц

 • Төменде көрсетілген қандай ұғымды антикалық танымға сәйкес, барлық шеберлік, ептілік, өнер деген мағынаны білдіреді деп есептейсіз? Технэ

 • Ибн Синаның «Дәрігерлік ғылымының кононы» еңбегі неше кітаптан тұрады? 5 том

 • Білімнің қайнар көзін тәжірибе деп есептейтін философиялық бағыт қалай аталады? Эмпиризм

 • Төмендегі жауап нұсқаларының қайсысы санаға берілген дұрыс анықтама болып табылады? Обьективтік дүниенің субъективті бейнесі

 • Философтардың басқа адамдардан басты айырмашылығы, олар идеялар мен концептілер тудыра біледі. Ойдың тілін түсінеді. Ненің болып, ненің қойып жатқанын бағамдайды. Осы тұрғыда, ағылшын философы Джон Локк адам жанын неге теңеген? Осы ұғымды білдіретін сөз тіркесін белгілеңіз. Таза тақтаға теңеген Адамның дүниеге келген кездегі ақыл-ойы ештеңе жазылмаған таза тақта немесе «ақ қағаз» сияқты, ол тек тәжірибе арқылы мазмұнға толады.

 • И. Канттың пайымдауынша, дүниені толық танып білу мүмкін емес. Себебі таным субъектісі әлемді тану барысында бір қайшылықтарға тап болады. Ол қандай қайшылықтар? Антиномиялар

 • Әл-Фараби өзінің онтологиясында әлемді қандай негізгі екі бөлікке бөлген? Ай үсті және ай асты

 • Диалектика ұғымы философияда бірнеше мағынада қолданылады. Ол философияның зерттеу әдісіне де жатады. Осы ретте антикалық диалектиканың аталары деп кімдерді айтамыз? Гераклит, Зенон, Сократ

 • И. Кант бойынша білімнің екі түрі бар. Бірі тәжірибеге дейінгі, туабітті білім. Ал екіншісі тәжірибеден кейінгі, оқып-үйренуге болатын білім. Кант осы екінші білімді қандай ұғыммен белгілеген?, Апостериорлы

 • Көне Грек философтарының арасынан қай ойшыл дүниені "Бірде лаулап жанып, бірде сөніп отыратын" отқа теңеген болатын? ,

 • Қай философты Батыс философиясындағы объективті идеализмнің негізін қалаушы ойшыл деп есептейсіз? Платон

 • Гректің қай философы метафизиканы бастапқы немесе жоғарғы бастаулар себебін, субстанцияны, болмысты зерттейтін және Құдай туралы білім деп анықтаған?Аристотель

 • Көрсетілген қай пайымдауды білімге берілген дұрыс анықтама деп есептейсіз?

 • Қай философ Батыс философиясындағы материалистік бағыттың негізін қалаушы деп есептелінеді? , , демокрит

 • Неміс философы Иммануил Кант өзінің таным теориясында дүниені толықтай танып білу мүмкін емес деп есептеді. Аталған ұғымдардың қайсысы Канттың таным теориясына қатысты термин деп ойлайсыз? агностицизм

 • Берілген нұсқалардың ішінен қай ұғымды бейсаналық теориясына қатысы жоқ ұғым деп ойлайсыз? , білім алу

 • Көне грек мифологиясындағы көп құдайлық сенімнің мәнін түсіндіретін тұжырымды анықтаңыз: Политеизм

 • Зерттеушілер бүгінгі ғылымды танымның ұжымдық формасына жатқызады. Келтірілген тұжырымдардың қайсысы парадигма ұғымының дәл анықтамасы болып табылады? Ғылыми қоғам қолдайтын ғылыми нәтижелердің жиынтығы

 • Неміс философы Мартин Хайдеггердің өзінің болмыс мәселесін жаңа қырынан сараптаған болмыс туралы ілімін «іргелі онтология» деп атағаны белгілі. Адам болмысына қатысты Мартин Хайдеггердің пайымдауын толықтырыңыз. «Адам болмыстың.................» Бақташысы

 • Гректер мен Троялықтар арасындағы соғысқа адамдармен қатар Зевс бастаған грек құдайлары да қатысқан. Олар бірде гректерге көмектессе (рухын көтеріп, бойына күш-қуат беріп, қорқынышын сейілтіп), енді бірде троялықтарға да жәрдемге келген (күш беріп, тұман болып үйіріліп жаудың көзін байлап). Осы орайда Троя соғысының қаһарманы Гектордың қолынан қаза табатын Ахиллдің досы кім еді? ; партокл

 • Төмендегі ұғымдардың қайсысы болмыстың ақыл-ой арқылы танылатын, өзгермейтін ішкі мәнін білдіреді? Субстанция

 • Француз философы әрі оқымыстысы Энтони Кеннидің пікірінше, «Философиялық білімнің күрделілігі соншалық, оны тек кемеңгер ақыл иесі ғана игере алады. Ал қарапайым жан үшін, философияны меңгерудің бір ғана жолы бар». Ол қандай жол? философияның тарихин зерттеу философтардың ойлау деңгейіне қол жеткізу

 • Рационализмнің көрнекті өкілі Г. Лейбниц онтологиясының негізгі ұғымы қалай аталады? монала

 • Білімнің күнделікті-қарапайым және ғылыми деп бөлінетіні белгілі. Осы тұрғыда, ғылыми білімді ғылыми емес білімнен ажыратуды қалай атайды? Бифуркация Демаркация

 • Неміс классикалық философияның қай өкілі кеңістік пен уақытты сезімділіктің априорлық формасы ретінде қарастырған? И.Кант

 • Аталған нұсқалардың қайсысы сезiмдiк танымның ең жоғарғы сатысына жатады? , елестету

 • Танымға кедергі келтіретін – тектік, үңгір, алаң, театр идолдары туралы пайымдаған ағылшын философын атаңыз: Ф.Бэкон

 • Заттар мен құбылыстардың жалпы, мәндi және қажеттi қасиеттерi мен белгiлерiн бейнелейтiн ойдың формасы қалай аталады? Ұғым

 • Аталған ұғымдардың қайсысы материяның өмiр сүру формасы болып табылады? Уакыт

 • Атомистік теорияның негізін салушы грек философы Демокрит бейболмыс деп нені айтқан? Бос кеңістік

 • Берілген жауап нұсқаларының қайсысын материализмнің тарихи формаларына жатпайды деп есептейсіз? объективтік материализм

 • Аталған ұғымдардың қайсысын эмпиризмге қытысы жоқ ұғым деп есептейсіз? сезімдік таным

 • Төмендегі ұғымдардың ішінен қай ұғымды бір жағынан алғашқы философия, ал екінші жағынан болмыс туралы ілім деген мағынаны білдіретін ұғым деп ойлайсыз? Метафизика

 • Ф. Бэконның ойынша, адам жан-дүниесінің қандай үш қабілеті ғылымдарды топтастырудың негізінде жатуы қажет? ес, қиял, пайым

 • Рационалдық таным мен батыстық ойлаудың, сондай-ақ мәдениеттің архетипі саналатын Гомер жырларының мәдениеттегі орны ерекше. Осы орайда Гомердің ойынша дүние неден жаралған? Судан

 • Әл-Фараби онтологиясындағы ақыл қабаты деген ұғымды білдіретін құрылым қалай аталады? Ай асты әлемі

 • Грек философиясының бастауы деп көне грек мифологиясымен бірге, ел арасындағы білімі мен беделі, әділеттігі мен тапқырлығы үшін Жеті данышпан атанған заманының сұңғыла ойшылдарын да айтады. Антик дәуірінде өмір сүрген осы Жеті данышпанның қатарына кірген философты атаңыз:Фалес,хилон,питтак,Биант,Клебул,периандр солон ;;

 • Берілген ғалымдардың арасынан қай философ ғылымға парадигма ұғымын енгізген? Т Кун

 • Танымның сезімдік және рационалдық деген екі түрі бар екені белгілі. Аталған нұсқалардың қайсысы сезімдік танымның түрлеріне жатады? Түйсік қабылдау елестету

 • Аталған нұсқалардың ішінен қай ұғымдарды антикалық философияның негізгі ұғымдары деп ойлайсыз? Космос, логос,эйдос. , ,

 • Көрсетілген ұғымдардың ішінен қай ұғымды рационализмнің негізінін салушы Рене Декарттың ақыл-ойға негізделген философиялық ілімінің де, таным теориясындағы әдістемелік принципінің де негізгі мәні деп айтуға болады? Күмән

 • Көне Қытай философиясының көрнекті өкілі Конфуцийдің антропологиялық философиясындағы сяо принципі қандай мағынаны білдіреді? Баланың әдептілігі және үлкендерді кұрметтеу,сыйластык курметтилик

 • Берілген ұғымдардың арасынан қай ұғымды өзіндік сана ұғымын алмастыра алады немесе соның орнына жүреді деп есептейсіз? Рефлексия

 • Субстанция мәселесін қарастыруда дүние бастауын көп деп есептейтін философиялық ілім қалай аталады? плюрализм

 • Берілген нұсқалардың қайсысын рационализмге қытысы жоқ ұғым деп ойлайсыз? тәжірибе

 • Көне Грекиядағы көптеген философиялық мектептердің атауы қала атымен байланысты болғаны белгілі. Осы орайда, аталған ойшылдардың ішінен Элей мектебінің өкілдері қатарына кірмейтін ойшылды атаңыз: Анаксимен

 • Адам баласының қашан пайда болғаны туралы сауалдар ерте кезден бастап ғылым мен философияны бірдей толғандырып келе жатқан маңызды сауалдар. Осы негізде философиядағы адам мен қоғамның пайда болуын белгілейтін термин қалай аталады? антропосоциогенез

 • "Сананың интенционалдылығы" ұғымы қай философиялық бағыттың негізгі әдіснамалық тұжырымдамасына жатады? Экзистенциалды-феноменологиялық модель

 • Философиялық ойдың дамуы Көне Шығыс елдерінен бастау алатыны белгілі. Берілген жұп ұғымдардың қайсысы, Ежелгі Үнді дүниетанымындағы дүниедегі барлықтың бәрін және кеңістіктің төрт бағытын бейнелейтін ұғымдар болып табылады?Акаша мен диш

 • Мифтерде адамзат тарихы мен мәдениетіне қатысты деректер түрлі мифтік сюжеттер мен персонаждар, астарлы рәміздер арқылы беріледі. Ахейліктер (гректер) мен Троялықтар арасындағы 10 жылға созылған Троя соғысының басталуына қандай жағдай себеп болды деп есептейсіз? Алтын алмаға талас

 • Рационализмнің негізін салушы Рене Декарт үшін ілім-білімге жетудің бірден-бір дұрыс жолы қалай аталады? Ақыл-ойдың көмегімен/Рационализм

 • Әбу Насыр әл-Фарабидің онтологиясындағы әлемнің пайда болуын түсіндіретін теория қалай аталады? теория эманация

 • Техника философиясы антикалық дәуірден бастау алғанымен, арнайы бағыт ретінде ол XIX-XX ғғ. шеңберінде Батыс философиясында қалыптасқан болатын. Көрсетілген ойшылдардың ішінен, техниканы: «Адам ағзаларының сыртқы әлемдегі жалғасы әрі көрінісі (проекциясы), адамның өзін-өзі тануға, өз рухын танып білуге бағытталған іс-әркетінің жемісі» деп анықтаған ойшылды атаңыз: Эрнст Капп

 • Аталған ұғымдардың қайсысы экзистенциализм философиясының орталық мәселесін білдіреді? Адам болмысы

 • Гегель философиялық ойдың даму тарихын абсолюттік идеяның адамзаттың ақыл-ойы арқылы өзін-өзі тану жолы деп есептейді. Осы тұрғыда Г. Гегель философиясындағы рух деңгейінің ең жоғарғы сатысы қалай аталады? абсолюттік рух

 • Берілген ұғымдардың қайсысы сананың ерекше бейматериалдық мәнін білдіретін философиялық ұғымға жатады? идеалдылық+

 • Дүниенің үнемі даму, өзгеру, қалыптасу үстінде екендігін өзінің «Бір өзенге екі рет түсуге болмайды» деген атақты пайымдауы арқылы жұмбақтап жеткізген грек ойшылын атаңыз: Гераклит+

 • Философиялық танымға сәйкес, таным деп нені айтады? шындықтың адам санасында белсенді бейнелену процесі +

 • Платонның ойынша көз алдымыздағы сезімдік заттар әлемі абзал дүниеге жатпайды. Себебі олар бүгін бар да, ертең жоқ. Сондықтан да ойшыл ақиқат деп мәңгі өмір сүретін идеялар әлемін айтады. Осы орайда Платон ақиқат өмір сүретін деп қандай әлем туралы айтып отыр? Идея әлемі

 • Берілген нұсқалардың қайсысы сана мәнін ашатын ұғымды білдіреді? психикалық үдеріс әлеуметтік құбылыс+

 • Грек философиясының бастауы саналатын мифологиялық танымға сәйкес, Гесиодтыың ойынша дүние неден жаралған? Хаос • Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5   6
  ©emirsaba.org 2023
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет