Досмурзин ержанPdf көрінісі
бет11/110
Дата19.02.2023
өлшемі8.45 Mb.
#69091
түріЛекция
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   110
Байланысты:
Madeniettanu 2011 Dosmurzin
Тайлор және мәдениетті зерттеу, Kulsarieva Kazirgi zaman madeniety, Мәдениеттану және психология
Аристотель* ж азы п-ш ы ғара бастаған. Б астапқы лы қ 
адамдардың көп заттары және табиғаттың қүбылыстары, 
ол ар д ы ң ж асап ш ы ғар ған , ең б ек ж ән е аң аулау 
қүралдары, салттары мен дәстүрлері, ж инақталған, 
өмірдің сезімділікті сезіну тәжірибесі, әлемге деген 
дүрыстылықты және терістілікті мағыналықтығы көз- 
қарасындағы қатынасы, өсіп келе ж атқан үрпаққа, 
мақсаттылы пайдаланды.
Қ оғамның таптарға бөлінуімен, адамның барлық 
эстетикалықты тәрбиелеуінің қүралдары, эстетикалық 
тәрбиелеудің ерекшелігінде, зейіннің өсуімен байла-
32


Мәдениеттану
нысты деп жазады, неміс классикалық идеализмнің 
өкілдері; И. Кант*, Г. Гегель*. Тек орыс революциялық 
демократтары, В. Г. Белинский*, Н. Г. Чернышевский*, 
және т.б. марксистікке дейінгі кезеңце, эстетикалық 
тәрбиелеудің тео р и ясы н ж әне о н ы ң кү р ал д ар ы н , 
халықтың қызығушылықтарына қызметтілікке қоюға 
талпынады.
М арксистік эстетика, эстетикалы қ тәрбиелеудің 
теориясын шыгарады. Бүл теория, әлемді, сүлулық заң- 
дары бойынша өзгерістейтін, белсенді, шығармашы- 
лықты түлғаның қалыптасуын, мақсат ретінде қалайды.
Осыған сәйкестілі-, эстетикалық тәрбиелеу үдерісі, 
адамдардың барлық, еңбектілік, қоғамдық-саясаттық
рухани-тәжірибеліктік, олардың түрмысына, тілдесуіне, 
және т. б. таратылады.
Ал эстетикалық тәрбиелеудің өзі, жаңа қоғамның 
қүрылысындағы, күрделікті әлеуметтік мәселелерін 
шешуіндегі, ең бір қүралы ретінде қаралады. Эстетика- 
л ы к талгам , эстети калы қ тәрбиелеу, эстети калы қ 
қүндылықпен тығыз байланыста мінездемеленеді.
Эстетикалық күндылык атауы нысанаға эстетикалық 
каты насты ң дүры сты лы қ м агы налы гы н белгілеуге 
қы зм ет атқарады . Э стети к ал ы қ қ ү н д ы л ы қ ты н ы ң
түгырнамаларының арасындағы айырмашылықтары, 
оны ң дерек көзі, негізі, м ән ін қал ай үғы нуы нда 
бекітіледі. Ф. Аквинский*, бойынша- бүл Қүдай. немесе 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   110
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет