Досмурзин ержанPdf көрінісі
бет7/110
Дата19.02.2023
өлшемі8.45 Mb.
#69091
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   110
Байланысты:
Madeniettanu 2011 Dosmurzin
Тайлор және мәдениетті зерттеу, Kulsarieva Kazirgi zaman madeniety, Мәдениеттану және психология
Модениеттану
жаратылыстығы, ы рғақты лы қты қарапайымдылығы 
тәнліктілі. Бүнысымен бірге, туындыгерлік өлеңінің 
көпшілікті үлгілері айқы нды қты метафоралығымен* 
ерекшеленеді. Туындыгерлік өлеңнің тілі, қарапайым- 
дылықты, сонысымен қатар, мақал-мәтелділікті, өйт- 
кені бүнда көпсөзділікті сипаттаулармен, қайталаулар 
жоқ. Туындыгерлік өлеңнің, басқа өлеңділік жанрлардан 
ерекшелейтін, қағидалықты ерекшелігі, бүл барлық 
ресмиліктікке, “жоғарыдан” үсынылатындарға деген 
оппозициялықтысы*. Бүнысы — өленді, анекдотпен 
жақындастырады. Іштегі жасырылғанды айтып жет- 
кізудегі дауыс ырғақтылығы, азаматтылық мазмүн- 
дылығымен жеңіл тәлкектілік арқылы байланыстысы, 
көпшілікті туындыгерлік өлендерге тәнлікті. Шынында, 
кейде тәлкектілігі, сарказмға* өтеді, осы кезде өлең 
сықақтылық шумақтың мінезін ала бастайды. Қазіргі 
заманда Б үқаралы қ мәдениеттің жасөспірімдермен, 
жастардың арасында ерекшелікті орын алған тағы бір 
түрі, бүл БРЕЙК, (ағылшын тілінен аудармада — бүзу, 
жару, сындыру). Брейк—Данс жасөспірімдермен, жас- 
тардың биінің бір түрі ретіндегі екіншілікті мағыналы- 
ғына иеленеді. Брейк-Данс — рок әуеннің эстрадалықты 
жеңілдетілген диско-стиліндегі, спорттық аэробикалық- 
тысының және қозғалыстардың, электрондық муль- 
типликацияларындағы* роботтардың қозғалыстарына 
үқсастылы (осы қозғалыстары — дүрыс еместілі — 
сындырылған қозғалыстарды қабылдап алуға үйреткен) 
3 — үш қүрамдас бөліктерінің бірігуіндегі нәтижесінде 
қүрылды. Бүл ерекш еліктісі Брейк-Данс аталуында 
бейнеленді. Брейк-Данс Нью-Йоркте жастар арасында 
пайда болып тез арада Ж апонияда ж әне Еуропада 
түрақтады . Бүл биге үқсасты лы Би Хип-Хоп 8 0 -і 
жылдардың басында ойлап-табылған және дискотека - 
ларда жиі кездеседі. Билеушінің түрысының тәуел- 
діліктісіне байланысты, Брейк-Данстың - Хип-Хоптың 
жоғарылықтысымен төменгіліктісін айырамыз.
15


М әдениеттану
Осы заманда, біз өнердің гуманизмінің* ж о қ қ а 
шығуының үдерісінің екі жолын байқаймыз. 1-і жолы 
бүл бір үлгіге салынған “Бүқаралық” мәдениетін фабри- 
кациялау, бір-бірінен үзбей, басып шығара беру. Бүларға 
неше түрлі бау-бақш алық романдар, боевик аттылы 
кинолар, күлдіргілер, жантүршігерлік фильмдер, сәнділі- 
пары қсы зды қты лы өлеңдер мен билер апарылады. 
Б ү н ы ң барлы ғы бүгін гі к ү н н ің тех н и кал ар ы н ы ң
кереметтілігінің арқасы (теледидардың, кез-қүлақты қ 
қүралдарының, алыптық-полиграфиялық кәсіпорын- 
дарының, күйтабақтылық индустриясының, фото-өне- 
рінің, киноның және т.б.). Бүлардың өнімдерімен — 
ақпараттары, бірден кең дәрісханасының дәулеті бола 
бастады. Бүл жалған — көркемділік қойыртпақ жасау- 
ларда, қаттылық, зорлықтық, эротика*, қылмысты-қыл- 
мыстар, секс жырланады. Барлық қиядатты ойлайтын 
адамдарда, күлкіліктер немесе “суреттегі тарихтар” , 
б о е в и к атты лы к и н о л а р д а ғы ж ә н е п о л и ц и я л ы қ
романдардағы сияқты, “супермендердің”* қүпиялықты 
агенттердің, гангстерлердің* жантүршігерлік қылмыс- 
тарын дәмділеп жеткізулері, үлкен үрейді шақырады. 
С оңғы ж ы лдары , балалар үш ін аш ы лған тауарлар 
нары ғы н, ой ы н ш ы қтар-м он стрлар,* қорқы н ы ш ты
қуыршақтар, үшып жүрген қанішерлер, бүйілер, алып- 
резиналықты айдаһарлар, сыйлықтылы қорабшаларға 
салынған табиғаттылық шамалығы бойынша жасалған 
п л астм ассал ы қ ты о ліктер, б ассү й ектен ж асалған 
тостағандар, басқыншылықты көлемінде толтырды. Бүл 
“коркы ны ш индустриясы” кәсіпкерлерге, салмақты 
козтартарлықтай пайда береді. Бірақ істің озі пайда- 
ларм ен ш ектелмейді. Ж антүрш ігерліктерді коптеп 
шығарудың, фабрикациялаудың озі, идеологиялықты 
козқарастарынада иелікті. Ойыншықтар — қорқыныш-
16


Мәдениеттану
тар және “ Б үқаралы қ м әдениеттің” басқа түрлері; 
(компьютерлік ойындар, ондағы соғысу, бір-бірін көз- 
деу, көздеп ату, өлтіру, алдау, зорлықтық) адамдарда, 
балалық шақтан бастап, қаттылықты, қорқыныш ты- 
лықтыны, адамгершіліксіздіктіні өсіп-өндіруге әкеледі.
Бүл жөнінде біз өте зейінділі ойлануымыз қажет.
Б үқаралы қ м әдениет зиялы қауы м ды лы қты лы қ 
немесе халықтық мәдениетке қарағанда, аздылықты 
көркемділікгік қүндылықтысына ие болады. Бірақ бүның 
дәрісханасы ең кеншілікті және туындыгерлікті болып 
келеді. Бүқаралық мәдениет адамдардың тезаралықты 
уақыттылықтағы сүрауларын қанағаттандырады, кез 
келген жаңа оқиғаға ілесіп жауаптайды ж әне оны 
бейнелейді. Сондықтан бүқаралық мәдениеттің үлгілері, 
бөлектілі алғанда шлягерлер*, өзінің өзектіліктісін тез 
жоғалтады, ескіреді және сәннен шығады.
Эстрадалық әуені Бүқаралық мәдениеттің айқын- 
дықты мысалы болады. Бүқаралық мәдениет үлтара- 
лықты және үлттылық бола алады. Бүл мәдениет бар- 
лы к жас бойынша- халықтың барлық қабаттарына, 
білімнің деңгейіне қарамастан жетерлікті.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   110
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет