Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016жүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет14/23
Дата22.12.2016
өлшемі0.68 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

(МК; Ө; Т; Қ) 
Жаңылт-
пашты жатқа 
айтып, өз 
нұсқасын 
құрастыра 
алу білігін 
бағалау.
2. Оқушыларға жаңылтпашты 
оқытыңыз. Жаңылтпашты 
оқушыларға оқытып, жатқа 
айтқызыңыз. Оқушылар 
осы жаңылтпашқа ұқсас өз 
нұсқаларын құрастырады.
Оқулық
http://www. 
balalaralemi.
kz
Жаңылт-
паштар
3.10 
Грамма-
тикалық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.10.1 
Заттың 
атын, санын, 
сынын, 
қимылын 
білдіретін 
сөздерді 
ажырата алу 
және оларды 
қолдана білу.
(МК; Ө; Қ) 
Сұрақ қоя 
білу білігін, 
іздену 
жұмысын 
жасай алу 
деңгейін 
бағалау.
3. Іздену жұмысын ұйымдасты-
рыңыз. Алдымен сөздерді оқытып, 
буынға бөлдіріп, буын санын 
анықтатып, дыбыс түрлерін 
ажыраттырыңыз. 
Әрі қарай сөздерің мағынасына 
талдау жасатыңыз. Кім? 
сұрағына жауап беретін сөздерді 
таптырыңыз. Сөздерден сөйлем 
құратыңыз. 
Кім? не? сұрақтарына жауап 
беретін сөздерді оқушылар 
топтайды:
Кім? – Еркін, етікші, кісі.
Не? – ірімшік, ешкі, кілт, кіші.
Оқулық 

112
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жазып, 
сөйлем 
соңына тиісті 
тыныс белгі-
лерін қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгісін қою 
білігін бағалау.
Мұғалім оқушылардың Кк 
әрпі мен ол кездесетін сөздерді 
қатесіз әрі көркем жазуын 
қадағалайды. Оқушылардың 
әріптерді жазу дағдыларын 
қалыптастыруда бастырып жазу 
әдісі мен генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс
1.2 
Мәтіннің 
тақы-
рыбы мен 
негізгі 
ойын 
анықтау. 
1.1.2.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінде кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтау. 
(МК; Ө; Қ) 
Мәтіндегі 
негізгі ойды 
түсінуін, 
сұрақтарға 
жауап бере 
отырып, 
іздену жұ-
мыстарында 
белсенділік 
таныту білігі 
арқылы 
бағалау.
81-сабақ. Мен және табиғат. Кк 
дыбысы мен әрпі 
1. Өлең мазмұнымен жұмыс 
ұйымдастырыңыз. 
С. Мәуленовтің «Ата ақылы» 
өлеңін аудио үнтаспадан 
тыңдатыңыз немесе мәнерлеп 
оқып беріңіз. «Кім үлкен болған 
кезінде сыйлы болмақ?» сұрағына 
оқушылардан жауап алыңыз. 
Өлеңді оқушыларға жаттатыңыз.
Аудио 
Үнтаспа
Оқулық
http://www. 
balalaralemi.
kz
Тақпақтар
Мақал-
мәтелдер
2.4 
Мәтін-
дегі 
сөздердің 
мағына-
сын 
түсіну.
1.2.4.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
қарама-қарсы 
мағыналы, 
мәндес, көп 
мағыналы 
сөздердің 
мағынала-
рын ажырату.
(МК; Ө; Қ) 
Мағынасы 
қарама-қарсы 
сөздерді 
ажырата 
алу, қолдану 
білігін бағалау.
 2. Мағынасы қарама-
қарсы сөздерді ажырата алу, 
қолдану білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Суреттердің 
көмегімен «кіші», «ескі» сөздеріне 
мағынасы қарама-қарсы сөздерді 
таптырып, олармен «Тышқанның 
денесі – кіші, ал пілдің денесі –  
үлкен», «ескі қап – жаңа қап» 
сөйлемдері мен сөз тіркестері 
құрастырылады.
Оқулық 
3.5
Мәтінді 
түрлі 
формада 
қарас-
тыру.
1.3.5.1 
Тақырыпқа 
байланысты 
керекті 
сөздер, сыз-
ба, сурет, 
белгілер 
қолдана оты-
рып, жай 
сөйлемдер/
мәтін 
құрастыру 
және жазу.
(МК; Т; Қ) 
Диалогке 
қатыса 
отырып, өз 
ойын жүйелеп 
жеткізе алу 
білігін бағалау.
3. Еркіннің хатын тыңдап, 
сұрағына жауап іздетіп 
жаздырыңыз. Еркіннің өзінің күн 
тәртібі бойынша аптаның жеті 
күнінде не істейтіндігін баяндаған 
хатын балаларға тыңдатып, 
оны сюжетті суреттермен 
салыстырғызыңыз. Хаттың 
соңында берілген «Сендер неше 
күн оқисыңдар? Демалыс күні не 
істейсіңдер?» сұрақтарына жауап 
жазғызыңыз. Өтілмеген сөздерді 
сызбамен не суретпен береді.
Оқулық
https://www. 
google.kz 
картинки

113
2.4 
Мәтін-
дегі 
сөздердің 
мағына-
сын 
түсіну.
1.2.4.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
қарама-
қарсы 
мағыналы, 
мәндес, көп 
мағыналы 
сөздердің 
мағына-
ларын 
ажырату.
(МК; Ө; Қ) 
Көп 
мағыналы 
сөздерді 
ажырата 
алу, қолдану 
білігін 
бағалау.
4. Көп мағыналы сөздерді ажырата 
алу, қолдану білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Оқушылардың 
назарын суреттегі есіктің кілті
музыка кілті, машина кілтіне 
назар аудартып, олардағы ортақ 
нәрсені таптырыңыз.
Оқулық 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
калли-
графиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(Ө; Қ) 
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
және әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Дәптердің 46-бетіндегі 
тапсырманы орындатыңыз. 
Әріптерден сөз құрап, жазу керек. 
Мысалы: кілт, кіші. 
Дәптермен 
жұмыс
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; 
Ж; Ө; Қ) 
Дыбыстарды 
ажырату, 
сөздерді 
буындап, 
дыбыстық 
талдау жасап, 
сюжетті сурет 
бойынша 
сөйлем құрай 
алу білігін 
бағалау. 
82–83-сабақтар. Мен және табиғат. 
Үү
 дыбысы мен әрпі 
 «Ү» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «Ү»-нің дауысты 
екенін, оның сөз басында, 
ортасында, аяғында келу үлгілерін 
көрсетіңіз. Таңбасын үйретіңіз. 
Сюжетті суретпен жұмыс 
жүргізіңіз. Үш сөзіне дыбыстық 
талдау жасатыңыз. 
Оқулық
http://www. 
balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
https://www. 
google.kz
картинки

114
1.7 
Тыңдал-
ған 
материал 
бойынша 
өз пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөй-
леммен 
білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Ұ; Т; Қ) 
Тыңдалған 
материал 
бойынша 
өз ойын 
білдіріп, 
дәлелдеулер 
жасай алу 
білігін 
бағалау.
1. Ж. Бөдештің «Қандай жақсы!» 
өлеңін тыңдатып, ондағы 
кейіпкердің іс-әрекетіне баға 
бергізіңіз. Өлең мазмұны 
бойынша сұрақтар қойыңыз: 
1) Алма неше бөлікке бөлінді? 
2) Неше бөлігі достарына берілді? 
3) Достары неге таңдайларын 
қақты? 
Оқушының өлең кейіпкері туралы 
көзқарасын білу мақсатында 
«Өлең саған ұнады ма? Неліктен 
ұнады?» сұрақтары қойылып, 
жауап алынады.
Аудио 
үнтаспа 
Оқулық 
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап оқу, 
жиі кездесе-
тін сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ө; Қ) 
Оқулықта 
берілген 
сөздерді 
буындап, 
тұтастай 
оқу білігін 
бағалау.
2. Оқулықта берілген сөздер 
мен жаңылтпашты буындап, 
тұтастай оқу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Сөздер 
буындап, тұтастай оқытылып, 
сөздегі дыбыстың өзгеруіне 
байланысты жаңа сөз пайда 
болатындығына назар аудартыңыз:
үн үш сүт түлкі
күн күш күт күлкі
Оқулық
1.8 
Берілген 
тақы-
рыпқа 
әңгіме 
құрап 
айту.
1.1.8.1 
Берілген 
сюжетті сурет 
бойынша 
шағын әңгіме 
құрап айту. 
(МК; Т) 
Сюжетті 
суреттердің 
көмегімен 
мульт-
фильмнің не 
туралы екенін 
болжатып, 
аяқтату.
3. Достық туралы мультфильмнің 
желісімен салынған 
сюжетті суреттер арқылы 
оқушылардың шағын әңгіме 
құрауын ұйымдастырыңыз. 
Мультфильмнің не туралы екенін 
фильм кадрлары бойынша 
қойылған сұрақтарға жауап 
бергізу арқылы байқатуға болады. 
1-кадр бойынша: Қасқыр қайда 
және не істеп тұр? Түлкі, үкі, 
күшік ше? 2-кадр бойынша: 
Олардың әрқайсысы қасқырға 
қандай сыйлық ұсынды? 3-кадр 
бойынша: Оқушылар сюжетті 
өздері ойларынан құрастыру 
керек. 
Оқушыларға мультфильмді аяқтау 
тапсырмасын беріңіз.
Оқулық

115
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгісін 
қою білігін 
бағалау.
Мұғалім оқушылардың Үү әрпі 
мен ол кездесетін сөздерді қатесіз 
әрі көркем жазуын қадағалайды. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс
2.2 
Оқылған 
мәтіннің 
мазмұ-
нын 
түсіну.
1.2.2.1 
Мәтінде 
автордың кім 
(не) туралы 
айтқысы 
келгенін 
түсіну.
(МК; Ө; Қ) 
Мәтіндегі 
негізгі ойды 
түсініп, 
автордың кім 
(не) туралы 
айтқысы 
келгенін 
түсіну білігін 
бағалау.
84–85-сабақтар. Мен және табиғат. 
Үү
 дыбысы мен әрпі 
1. Мәтіндегі негізгі ойды түсініп, 
автордың кім (не) туралы айтқысы 
келгенін түсіну білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Оқулықта 
берілген мәтінді оқу түрлерін 
қолданып оқытыңыз. 
Оқулық 
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап оқу, 
жиі кездесе-
тін сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ө; Қ) 
Оқулықта 
берілген 
жаңылтпаш-
ты жатқа 
айту білігін 
бағалау.
2. Оқулықта берілген 
жаңылтпашты тұтастай оқу және 
жатқа айту білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. 
Оқулық
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Т; Қ)  
Ой ұшқырлы-
ғын, иллюст-
рация 
бойынша 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
3. «Ү-ні қайдан табамын?» 
ойынын ойнатыңыз. Ойын 
шарты бойынша берілген 
суреттердің атын айтып, «ү» 
сөздің қай жерінде кездесетінін 
анықтатыңыз.
Оқулық

116
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.1 
Сөздегі 
дыбыс түрле-
рін (дауысты, 
дауыссыз, 
жуан және 
жіңішке 
дауыстылар) 
ажырату 
және дұрыс 
дыбыстау. 
(Ж; Қ) 
Дыбыс 
түрлерін 
ажырату, 
буынға 
бөлу білігін 
бағалау.
4. Ребусты шешудің жолын 
түсіндіріңіз. 
«Ойлан, тап» ойынын ойнатыңыз. 
Ойынның шарты бойынша 
оқушылар суреттегі заттардың 
атауларындағы алғашқы 
дыбыстарды қосып, «үтік» сөзін 
шығаруы керек. 
Сөзжұмбақтан үтік сөзі 
таптырылып, буындық-дыбыстық 
талдау жасалады.
Оқулық 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(Ө; Қ) 
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
және әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Дәптердің 48-бетіндегі 
тапсырманы орындатыңыз. 
Әріптерден сөз құрап, жазу керек. 
Мысалы: күшік, үміт, түлкі.
Дәптермен 
жұмыс
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
«И» дыбысы 
мен әрпін 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкес-
тендіру білігін 
бағалау.
 
86–87-сабақтар. Мен және 
табиғат. Ии дыбысы мен әрпі 
«И» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «И»-дің дауысты 
екенін, оның сөз басында, 
ортасында, соңында келу үлгілерін 
көрсетіңіз. Таңбасын үйретіңіз. 
Инелік сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
Сюжетті суреттегі сөздерді 
оқытыңыз. 
Оқулық
http://www. 
Balalaralemi.
kz
https://www. 
Google.kz 
картинки
2.2 
Оқылған 
мәтіннің 
мазмұ-
нын 
түсіну.
1.2.2.1 
Мәтінде 
автордың кім 
(не) туралы 
айтқысы 
келгенін 
түсіну.
(МК; Ө; Қ) 
Өлеңді 
түсініп, 
автордың кім 
(не) туралы 
айтқысы 
келгенін 
түсіну білігін 
бағалау.
1. Оқулықта берілген сөздерді 
оқытыңыз. Сөздердің өзгеруіне не 
себеп болғанын анықтатыңыз. 
Қ. Баянбайдың «Керек» өлеңін 
сөздермен бірге сөз сызбаларының 
көмегімен оқытыңыз. «И» әрпі 
кездескен сөздерге буындық-
дыбыстық талдау жасатыңыз.
Оқулық 

117
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.2 
Дыбыстар-
дың мағына 
ажыратушы-
лық қызметін 
түсіну.
(МК; Ұ; Қ) 
Дыбыстар-
дың мағына 
ажырату-
шылық 
қызметін 
түсіну білігін 
бағалау.
2. Дыбыстардың мағына 
ажыратушылық қызметін түсіну 
білігін бағалауды ұйымдастыру.
«Тиін–тиын» сөздерінің 
айырмашылықтарын тапқызыңыз. 
Сөздерге дыбыстық талдау 
жасатып, буынға бөлгізіңіз. Сөз 
мағынасын талдау жұмысын 
жасатыңыз.
Оқулық
https://www. 
Google.kz
детские 
сюжетные 
картинки
1.6 
Тыңдау-
шының 
назарын 
аудару.
1.1.6.1 
Сөйлеу 
барысында 
сипаттау /
салыстыру 
сөздерін, 
вербалды 
емес қарым-
қатынас 
құралдарын 
(ым-ишара, 
қимыл, дауыс 
ырғағын, 
мәнерін, 
қарқынын, 
сөз 
арасында-
ғы кідірісті) 
қолдану.
(МК; Т) 
Сөйлеу 
барысында 
сипаттау 
сөздерін 
қолданып, 
фильмнің не 
туралы екенін 
болжауды 
аяқтату.
3. Сюжетті суреттер арқылы 
берілген фильмнің тақырыбын 
анықтап, оған ат қойдыру 
жұмыстарын ұйымдастырыңыз. 
Фильмнің әр кадры бойынша 
салынған суреттерге сұрақ қойып, 
жауап алыңыз.
1-кадр бойынша: Өрт шыққан 
үйде кім қалып қойды? Ит қайтті? 
2-кадр бойынша: Ит өрт ішінен 
қызды қалай алып шықты? 
3-кадр бойынша: Иесі итіне деген 
ризашылығын қалай білдірді?
Фильмге ат қойғызыңыз. Осыдан 
кейін «Ит – адамның досы» дегенді 
қалай түсінесің? сұрағын қойып, 
талқылаулар жасатыңыз.
Оқулық
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгісін 
қою білігін 
бағалау.
Оқушылардың Ии әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс

118
1.3 
Тыңдал-
ған мате-
риалды 
мазмұн-
дау.
1.1.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып 
баяндау. 
(МК; Ө; 
Қ) Мәтін 
мазмұнын 
сұрақтарға 
толық жауап 
бере отырып, 
ретімен 
баяндау 
білігін 
бағалау.
88-сабақ. Мен және табиғат. Ии 
дыбысы мен әрпі 
1. Мәтін мазмұнын сұрақтарға 
толық жауап бере отырып, 
ретімен баяндау білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Оқушылар 
мәтінді кезекпен тізбектеп, жеке 
оқиды. 
«Ши» сөзінің мағынасын YouTube 
сайтынан (Ши тоқу – YouTube) 
видео көрсету арқылы түсіндіріңіз.
Аудио 
үнтаспа
Оқулық
Ши тоқу –  
YouTube 
видео
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ұ; Қ) 
Ой ұшқыр-
лығын, 
иллюстра-
ция бойынша 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
2. Суретте берілген «қуыс» 
пен «ін» ненің мекені екенін 
болжатыңыз. Оқулықтағы 
«тышқан», «ит», «тиін», «қасқыр» 
суреттеріне оқушылардың 
назарын аударып, «қуыс», «ін» 
суреттері бұлардың қайсыларына 
тиесілі екенін анықтатыңыз. 
Сөздерді буынға бөлдіріп, буын 
санын анықтаңыз. 
Суреттермен байланыстыртып 
сөйлем құрастыртыңыз.
Тақырып мазмұнын ашатын 
өлеңдер оқып, жұмбақ 
жасырыңыз.
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
Жұмбақтар
2.4 
Мәтін-
дегі 
сөздердің 
мағына-
сын 
түсіну.
1.2.4.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
қарама-
қарсы 
мағыналы, 
мәндес, көп 
мағыналы 
сөздердің 
мағына-
ларын 
ажырату.
(МК; Ө; Қ)  
Көп 
мағыналы 
сөздерді 
ажырата 
алу, қолдану 
білігін 
бағалау. 
3. Оқушылардың «ине» сөзінің 
мағыналарын дереккөздерден 
анықтауына мүмкіндік жасаңыз. 
Суреттегі кәдімгі инені, 
шыршаның инесін, кірпінің 
инесін салыстырады. Бұлардың 
неге «ине» деп аталатындығын 
сөздіктен қарау арқылы 
анықтатыңыз.
Оқулық 
 https://www. 
Google.kz
детские 
сюжетные 
картинки
2.1 Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.1 
Сөз/сөйлем 
сызбасын 
оқу. 
(Т; Қ) 
Ой ұшқырлы-
ғын, сөз, 
сөйлем 
сызбасын 
оқу білігін 
бағалау.
4. Оқушыларға сөзжұмбақты 
шешу жолын түсіндіріңіз. 
Суреттегі заттардың атын ататып, 
буынға бөлдіріп, дыбыстық 
талдау жасатыңыз. Сөзжұмбақтан 
«ит», «ине», «инелік», «итмұрын» 
сөздерін тапқызып, буындық-
Оқулық

119
дыбыстық талдау жасатыңыз.
И әріпінен басталатын сөздерді 
дөңгелектерге сәйкес әріп санын 
ескеріп, орнына дәл тауып 
қойғызыңыз. 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элемент-
терін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(Ө; Қ) 
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
және әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Дәптермен 
жұмыс
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
«Й» дыбысы 
мен әрпін 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкес-
тендіру білігін 
бағалау.
89–90-сабақтар. Мен және табиғат. 
Йй 
дыбысы мен әрпі
«Й» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «Й» дыбысының 
дауыссыз екенін, оның сөз 
басында, ортасында, соңында 
келу үлгілерін көрсетіп, таңбасын 
үйретіңіз. 
Йогурт сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz 
картинки
2.5 
Мәтін 
бойынша 
сұрақ 
қоя білу 
және 
жауап 
бере білу.
1.2.5.1 
Мәтін 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Ж; Қ) 
Сұраққа 
жауап беру, 
дереккөз-
дермен 
жұмыс 
жасау білігін 
бағалау.
1. Өлеңде берілген сұрақтардың 
жауабын дереккөздерден алуға 
мүмкіндік жасаңыз. Өлеңдегі қай 
сұрақтарға жауап беретіндерін 
анықтатыңыз. 
Жауап бере алмайтын сұрақтары 
бойынша дереккөздермен жұмыс 
ұйымдастырыңыз. 
«Кітаппен дос бол. Кез келген 
сұрағыңа жауапты кітаптан таба 
аласың» деген қорытынды пікірге 
талдау жасатыңыз. 
Аудио 
үнтаспа
Оқулық 
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет