Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016


(МК; Ө; Қ)  Оқулықта  берілген  сөздер мен  сөйлемдерді  буындап,  тұтастай  оқу білігін  бағалау. 2жүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет15/23
Дата22.12.2016
өлшемі0.68 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

(МК; Ө; Қ) 
Оқулықта 
берілген 
сөздер мен 
сөйлемдерді 
буындап, 
тұтастай 
оқу білігін 
бағалау.
2. Сөздер буындап, тұтастай 
оқытылып, сөздегі дыбыстың 
өзгеруіне және буынның 
қосылуына байланысты жаңа 
сөз пайда болатындығына назар 
аудартылады:
Ата ай ой май сай 
Атай сай қой шай сайман, т.б.
Оқулық
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ө; Қ) 
Сөз құрай 
алу білігін 
бағалау.
3. Кестедегі сөздерден адамның 
аттарын құрастыру жұмысын 
ұйымдастырыңыз. 
Дыбыстарды ажыратқызып, 
буын санын анықтатыңыз. 
Сөздерді қатыстырып сөйлемдер 
құратыңыз. 
Оқушылар «Ай» сөзіне түрлі 
қосымшаларды жалғау арқылы 
адам есімдерін шығарады: Айдос, 
Айдар, Айжан, Айнұр, т.б.
Сөйлемде кездескен й әрпінің 
орнын анықтатыңыз. 
Оқулық
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалау.
Оқушылардың Йй әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ұ; Ө; Қ) 
«Ғ» дыбысы 
мен әрпін 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкестендіру 
білігін 
бағалау.
91–92-сабақтар. Мен және табиғат. 
Ғғ дыбысы мен әрпі
«Ғ» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «Ғ»-ның 
дауыссыз екенін, оның сөз 
басында, ортасында келу үлгілерін 
көрсетіңіз. Таңбасын үйретіңіз.
Ғарышкер сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
Оқулық 
https://www. 
Google.kz 
картинки

121
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту. 
1.1.9.3 
Сөздің 
буыннан 
тұратынын 
түсіну және 
сөздегі 
буын санын 
анықтау.
(МК; Ұ; Қ) 
Дыбыс 
түрлерін 
ажырату, 
буынға бөлу, 
буын санын 
анықтау 
білігін 
бағалау
Сюжетті суреттегі «таға», «ғалам», 
«ғасыр», «ғарыш», «сағат» сөздерін 
тұтастай оқытып, бұл сөздермен 
сөздік және буындық-дыбыстық 
талдау жұмыстарын жүргізіңіз. 
Қалауыңыз бойынша ұсынылған 
сайттардан сабақ мазмұнын 
ашатын материалдарды таңдап 
алып, қолданыңыз. 
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
Жұмбақтар
https://www. 
Google.kz 
картинки
2.1 Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап оқу, 
жиі кездесе-
тін сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ж; Қ) 
Оқу түрлерін 
қолдана 
алу білігін 
бағалау.
1. Оқулықтағы «Оқы» белгісі 
тұрған сөздер мен сөйлемдерді 
өз бетінше буындап оқуға, жиі 
кездесетін сөзді тұтас оқуға, 
түсініп оқуға жаттықтырыңыз. 
Оқу түрлерін қолдана отырып, 
сөздерді оқытыңыз. 
Оқулық
1.3 
Тыңдал-
ған мате-
риалды 
мазмұн-
дау.
1.1.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып 
баяндау. 
(МК; Ө; Қ) 
Мәтін 
мазмұнын 
сұрақтарға 
толық жауап 
бере отырып, 
ретімен 
баяндау 
білігін 
бағалау.
Мәтін мазмұнын сұрақтарға 
толық жауап бере отырып, 
ретімен баяндау білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Мәтін хормен
тізбектеп, жеке оқытылып 
болғаннан кейін мазмұны 
бойынша сұрақтар қойыңыз: 
Талғат аға қайда ұшты? Ол кім? 
т.с.с.
Оқулық
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ұ; Қ)
Ой ұшқырлы-
ғын, 
иллюстра-
ция бойынша 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
2. Артығын тап тапсырмасы 
бойынша жұмыс 
ұйымдастырыңыз. 
Оқушылар артық заттың сағат 
екенін болжай алу керек. Дәлелдеу 
жұмыстарын жүргізіңіз. 
Мысалы: Артық зат – сағат. 
Себебі, барлық заттардың 
атауында ғ дыбысы бар. Сонымен 
қатар құстар мен сағат берілген. 
Құстар көп. Сондықтан сағат 
артық деп ойлаймын.
 
Оқулық

122
3.10 
Грамма-
тикалық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.10.1 
Заттың 
атын, санын, 
сынын, 
қимылын 
білдіретін 
сөздерді 
ажырата алу 
және оларды 
қолдана білу.
(МК; Ө; Қ) 
Жаңылт-
пашты жатқа 
айтып, 
сұрақтарға 
жауап беру 
біліктілігін 
бағалау.
3. Жаңылтпашпен жұмысты 
ұйымдастырыңыз. 
«Торғай тоғайды ұнатады,
Тоғай торғайды ұнатады» 
жаңылтпашын оқушы дұрыс, 
қатесіз оқиды. «Жатқа айту» 
ескертпесін басшылыққа алып, 
жаттатыңыз және тез-тез айтуға 
жаттықтырып үйретіңіз.
4. «Қай құс нені ұнатады?» 
ойынын ойнатыңыз. Ойынның 
шарты бойынша: «Шағала 
нені ұнатады?», «Қарға ше?», 
«Қарлығаш ше?» сұрақтарына 
дұрыс жауап берген оқушы 
жеңімпаз атанады.
Оқушылардың өздері білетін 
жаңылтпаштарын да айтқызыңыз. 
Оқулық
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Жаңылт-
паштар
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға сай 
жазу білігін 
бағалау
Оқушылардың Ғғ әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс
3.10 
Грамма-
тикалық 
норма-
ларды 
сақтау
1.3.10.2 
Тәуелдік 
және жіктік 
жалғаулары-
ның 
қарапайым 
формаларын 
қолдана алу 
(терминсіз).
(МК; Т; Қ) 
Тәуелдік 
және жіктік 
жалғаула-
рының 
қарапайым 
формаларын 
қолдана алу 
білігін бағалау.
93-сабақ. Мен және табиғат. Ғғ 
дыбысы мен әрпі 
1. Тәуелдік және жіктік 
жалғауларының қарапайым 
формаларын қолдана алу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Кестелердегі сөздерді оқытуды 
жүзеге асырыңыз. «Қ»-ға 
аяқталған сөздерге (моншақ, атақ, 
қармақ) «ы»-ны қосқанда болатын 
өзгеріс байқатылады: моншақ+ы =  
моншағы; атақ+ы = атағы; 
қармақ+ы = қармағы.
Сөздердегі өзгерістерді байқатып, 
қорытынды жасатыңыз. 
Оқулық

123
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.1 
Сөздегі 
дыбыс түрле-
рін (дауысты, 
дауыссыз, 
жуан және 
жіңішке 
дауыстылар) 
ажырату 
және дұрыс 
дыбыстау. 
(МК; Ө; Қ) 
Дыбыс 
түрлерін 
ажырату, 
буынға 
бөлу білігін 
бағалау.
2. Кестедегі суреттермен берілген 
сөздерден «ғ» әрпі бар сөздер 
таптырылып (таға, сырға, 
сағат, шалғы, тоғыз, сызғыш, 
қарлығаш), оларға буындық-
дыбыстық талдау жасалады.
Оқулық
3.10 
Грам-
мати-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.10.1 
Заттың 
атын, санын, 
сынын, 
қимылын 
білдіретін 
сөздерді 
ажырата алу 
және оларды 
қолдана білу.
(МК; Т; Қ) 
Заттың 
атын, санын, 
сынын, 
қимылын 
білдіретін 
сөздерді 
ажырата 
алады және 
орынды 
қолдана 
біледі.
3. Заттың атын, санын, сынын, 
қимылын білдіретін сөздерді 
ажырата алуға және орынды 
қолдануға үйрету жұмыстарын 
ұйымдастырыңыз. Оқиғаны 
болжай отырып, диалогті қалпына 
келтіру жұмыстарын жүзеге 
асырыңыз. Оқулықта берілген 
диалог жауаптарына олардың 
сұрақтарын топтық жұмыс 
арқылы тапқызыңыз. Сұрақтарды 
тапқаннан кейін сұхбаттасуды 
жүзеге асырыңыз:
– Мынау қай құс?
– Қарлығаш.
– Ол қандай құс?
– Ол – адамға дос құс.
– Қарлығаш адамды неден 
сақтайды?
– Қарлығаш адамды қатерден 
сақтайды, т.с.с.
Оқулық
3.5 
Мәтінді 
түрлі 
формада 
қарас-
тыру.
1.3.5.1 
Тақырыпқа 
байланысты 
керекті 
сөздер, 
сызба, сурет, 
белгілер 
қолдана 
отырып, жай 
сөйлемдер/
мәтін 
құрастыру 
және жазу.
(МК; Т) 
Сюжетті 
суреттердің 
көмегімен 
мәтіннің не 
туралы екенін 
болжап, 
әңгімелеу
4. Сюжетті суреттер арқылы 
әңгіме құрастыртыңыз. Әңгімелеу 
барысында түлкінің қулығы, 
қарғаның аңқаулығы жайында 
оқушылардың айтуына ықпал 
етуді ұмытпаңыз. Сюжетті сурет 
бойынша әңгімелемес бұрын 
жетекші сұрақтар қойыңыз. 
Оқулық
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Ертегілер 

124
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгісін 
қою білігін 
бағалау.
Сөйлемді бас әріптен бастап 
жазып, сөйлем соңына 
тиісті тыныс белгілерін қою. 
Оқушылардың әріптер мен олар 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз.
№3 жазу дәптерiнiң 7-бетіндегі 
тапсырманы орындатыңыз. Көп 
нүктенің орнына тиісті сөздерді 
қойып, сөйлемді жазу керек. 
Мысалы: Сағат тоғыз болды. 
Ғарышкер аспанға ұшты.
Дәптермен 
жұмыс
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
«Г» дыбысы 
мен әрпін 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкестендіру 
білігін 
бағалау.
94–95-сабақтар. Мен және табиғат. 
Гг
 дыбысы мен әрпі 
«Г» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. 
«Г» дауыссыз екені, оның сөз 
басында, ортасында келу үлгілерін 
көрсетіңіз. Таңбасын үйретіңіз. 
Гүл сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
https://www. 
Google.kz
картинки
2.1 
Оқу түр-
лерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ж; Қ) 
Оқу түрлерін 
қолдана 
алу білігін 
бағалау.
1. Оқулықта берілген сөздер 
мен сөйлемдерді буындап, 
тұтастай оқу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Кестедегі 
сөздерді оқытуды жүзеге 
асырыңыз: «шеге», «егеу», «неге», 
«негеш», «ардагер», «кереге», 
«гүл», «Гүлнұр». Сөздерді хормен, 
тізбектей, жеке оқытып, сөздік, 
буындық-дыбыстық талдау 
жұмыстарын жүргізіңіз.
Оқулық
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(МК; Ө; Қ) 
Өлең 
мазмұнын-
дағы сұрақ-
тардың 
жауабын 
дереккөздер 
арқылы 
табу білігін 
бақылау.
Оқушылардың өлең 
мазмұнындағы сұрақтардың 
жауабын дереккөздер арқылы 
табуына мүмкіндік жасаңыз. 
Өлеңді оқушылардың өздеріне 
оқытып, «Қай сұраққа жауап 
бере аласыңдар?», «Қай 
сұрақтарға жауап беруге қиналып 
тұрсыңдар?» сұрақтарын 
қойыңыз. Қиналып тұрған 
сұрақтарына жауапты дереккөз 
материалдарынан іздету 
жұмыстарын жүзеге асырыңыз.
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Кітаптар 

125
1.7 
Тыңдал-
ған 
материал 
бойынша 
өз пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөйлем-
мен білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Т) 
Оқыған 
мәтіннің 
тақырыбын 
анықтап, 
мазмұндау. Өз 
көзқарасын 
білдіру.
2. Оқушыларға мәтінді мәнерлеп 
оқып беріңіз. Оқыту түрлерін 
қолданыңыз. Сызба бойынша 
мәтінді жалғастыртыңыз. «Айнұр 
не деуі мүмкін? Гүлнұрдың іс-
әрекетін талқылаңдар» сұрақ-
тапсырмаларына өз көзқарасын 
білдіріп, дәлелдеулер жасауын 
ұйымдастырыңыз.
Оқулық
3.10 
Грам-
мати-
калық 
норма-
ларды 
сақтау
1.3.10.2 
Тәуелдік 
және жіктік 
жалғаулары-
ның 
қарапайым 
формаларын 
қолдана алу 
(терминсіз).
(МК; Т; Қ) 
Тәуелдік 
және жіктік 
жалғаулары-
ның 
қарапайым 
формаларын 
қолдана 
алу білігін 
бағалау.
3. Кестедегі сөздерді оқытуды 
жүзеге асырыңыз. «Терек», 
«шелек», «ілгек» сөздеріне «і» 
жалғанғанда болатын өзгеріс 
байқатылады: терегі, шелегі, ілгегі.
Оқулық
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалау.
Оқушылардың Гг әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Сөздерді оқытып, дыбыстық 
талдау жасатып, берілген 
сызбаларды тиісті түстермен 
боятыңыз. 
Дәптермен 
жұмыс
1.8 
Берілген 
тақы-
рыпқа 
әңгіме 
құрап 
айту.
1.1.8.1 
Берілген 
сюжетті сурет 
бойынша 
шағын әңгіме 
құрап айту. 
(МК; Ұ) 
Сюжетті 
суреттердің 
көмегімен 
ертегінің не 
туралы екенін 
болжап, 
сұрақтарға 
жауап беріп, 
ертегіні 
аяқтау.
96-сабақ. Нәтиже сабақ. Мен не 
үйрендім? 
1. Суреттер арқылы «Бұл қай 
ертегі?» сұрағын қойып, қай 
ертегі екенін таптырыңыз. 
Тапқаннан кейін «Мақта қыз бен 
мысық» екенін қалай білдіңдер? 
«Суретте не көмектесті?» деген 
сияқты сұрақтармен тірек 
сөздер таптырылады. «Мақта 
қыз шақырғанда мысық тез келе 
қойса, ол осыншама қиындық 
көрер ме еді?» сұрағы арқылы 
ертегідегі негізгі ой анықтатылады. 
Оқулық
https://www. 
Google.kz 
детские 
сюжетные 
картинки

126
Қалған ертегілердің аты мен 
негізгі ойын осылай анықтатыңыз.
2. «Мен де салқындайын, су 
ішейін» сөйлемі қай ертегіге 
тиесілі екені таптырып, дәптерге 
жазғызыңыз.
2.4 
Мәтін-
дегі 
сөздердің 
мағына-
сын 
түсіну.
1.2.4.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
қарама-
қарсы 
мағыналы, 
мәндес, көп 
мағыналы 
сөздердің 
мағыналарын 
ажырату.
(МК; Ө; Қ) 
Мағынасы 
қарама-қарсы 
сөздерді 
ажырата 
алу, қолдану 
білігін 
бағалау.
3. Суреттің көмегімен мағынасы 
қарама-қарсы сөздерді тапқызып, 
берілген сөйлемді жаздырыңыз. 
«Суреттен мағынасы қарама-
қарсы сөздерді тап» тапсырмасы 
бойынша іздену жұмысын беріңіз. 
Суретте берілген «қант» және 
«бұрыш»-тың көмегімен «тәтті», 
«ащы» сөздерін таптырыңыз. 
Дәптерге «Қант тәтті, ал бұрыш 
ащы» сөйлемін жазғызыңыз.
Оқулық
 https://www. 
Google.kz
детские 
сюжетные 
картинки
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгісін 
қою білігін 
бағалау.
Сөйлемді бас әріптен бастап 
жазып, сөйлем соңына 
тиісті тыныс белгісін қою. 
Оқушылардың әріптер мен 
сөздерді қатесіз әрі көркем 
жазуын қадағалаңыз. 
Сөздерді оқытып, дыбыстық 
талдау жасатып, берілген 
сызбаларды тиісті түстермен 
боятыңыз. 
Дәптермен 
жұмыс

127
«Сауат ашу» пәні. 1-сынып
5-бөлім. Саяхат
Осыған дейін меңгерілген білім
5-бөлім алдыңғы бөлімдерден алынған білім мен дағдыларға негізделеді. Оқушылардың дыбыс, 
буын,  сөз,  сөйлем  туралы  алғашқы  ұғымдары  мен  түсініктері  бар;  сызба-үлгілерді  қолдана 
отырып,  сөзге  дыбыстық  талдау  жасай  алады;  дауысты  және  дауыссыз  дыбыстарды  ажырата 
алады; сөздерді буынға бөлу дағдылары қалыптасқан; өтілген дыбыстар мен әріптерді оқу және 
жазу машықтары бар. 
Контекст (мәнмәтiн)
Бесінші бөлім оқушының табиғат, саяхат туралы әңгімелеуіне мүмкіндік береді. Саяхат туралы 
фильм көру, шығармалармен танысу арқылы әртүрлі тақырыптағы әңгімені жоспарлайды және 
жазады. Мұғалім белсенді тілдік ортаның құрылуын мүмкін ететін тыңдалым және айтылым, 
оқылым, жазылым тапсырма үлгілерін қолдана алады.
Қысқаша шолу 
Бұл бөлімде оқушылардың оқу әрекетіне деген қызығушылығын дамыту; фонематикалық есту-
тыңдауын дамыту; тіл бірліктері (дыбыс, буын, сөз, сөйлем) туралы ұғымдары мен түсініктерін 
кеңейту; дыбыстық талдау-жинақтау дағдыларын жетілдіру; ң, ө, з, ж, п, б, х, һ әріптерін меңгерту, 
әріптердің  баспа  және  жазба  түрлерін,  бас  әріп  пен  кіші  әріпті  ажыратуға  үйрету;  әріптерді, 
буындарды, сөздерді, сөйлемдерді жазуда каллиграфиялық дағдыларын қалыптастыру; ауызша 
және жазбаша тілін дамыту арқылы сөйлеу әрекеттерін жетілдіру қарастырылады. Оқушылар 
ұжымда,  топта,  жұппен  жұмыс  жасауда  жаңа  сабаққа  қатысты  қойылған  проблемалық 
сұрақтарға жауап іздейді, өз іс-әрекеттеріне рефлексия жасауды үйренеді, іздену жұмыстарын 
жүргізеді.  Саяхат  туралы  әңгімелердің  мазмұнын  айтады,  жоспарлайды  және  олар  туралы 
әңгіме жазады.
Саяхат 
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
«ң» дыбысы 
мен әрпін 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкестен-
діру білігін 
бағалау.
97–98-сабақтар. Орманға саяхат. ң 
дыбысы мен әрпі 
«ң» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «ң» дауыссыз 
екенін, оның сөздің ортасында, 
соңында келу үлгілерін көрсетіңіз. 
«Аң» сөзінен «ң» дыбысын 
бөліп алып, балаларға хормен, 
жеке айтқызыңыз. «ң»-ның 
артикуляциясын көрсетіңіз. 
Әріптік таңбасын үйретіңіз.
Жаңғақ сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
Оқулық 
https://www. 
Google.kz
картинки

128
2.6 
Мәтіннің 
түрлері 
мен 
жанрын, 
стилін 
анықтау.
1.2.6.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
ерекшелігіне 
қарай мәтін 
жанрын 
(өлең, әңгіме, 
ертегі) 
ажырату.
(МК; Ұ) 
Мазмұндау. 
Өз көзқара-
сын білдіру. 
Мәтіннің 
жанрын 
анықтай алу. 
Сөздерге 
буындық-
дыбыстық 
талдау жасау.
1. Оқулықта берілген сөздер 
мен мәтінді буындап, тұтастай 
оқу, мәтіннің жанрын 
анықтай алу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. 
«Орманда» мәтіні бойынша 
сюжетті суреттің көмегімен 
мәтінді мазмұндату жұмысын 
жүзеге асырыңыз.
«ң» дыбысы кездесетін сөздерге 
буындық-дыбыстық талдау 
жасатыңыз.
Оқулық 
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.2 
Дыбыстар-
дың мағына 
ажыратушы-
лық қызметін 
түсіну.
(МК; Ө; Қ) 
Дыбыстар-
дың мағына 
ажыратушы-
лық қызметін 
түсіну, буынға 
бөлу білігін 
бағалау.
2. Кестемен жұмысты 
ұйымдастырыңыз. Кестеден 
тек «ң» дыбысы бар сөздерді 
(саңырауқұлақ, жаңғақ, 
шаңғы, қоңырау, шаңсорғыш) 
тапқызып, дыбыстардың мағына 
ажыратушылық қызметін 
анықтатып, буын санын 
анықтауына ықпал етіңіз. «Н» мен 
«ң»-ды дұрыс дыбыстап, айыра 
білуге үйретіңіз. Дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
Оқулық 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет