Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016жүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет17/23
Дата22.12.2016
өлшемі0.68 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды ги-
гиеналық 
талаптарға 
сай жазу бі-
лігін бағалау.
Оқушылардың Әә әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 
2.2 
Оқылған 
мәтіннің 
мазмұ-
нын 
түсіну.
1.2.2.1 
Мәтінде 
автордың кім 
(не) туралы 
айтқысы 
келгенін 
түсіну.
(МК; Ө; Қ) 
Мәтіндегі 
негізгі ойды 
түсініп, 
автордың кім 
(не) туралы 
айтқысы 
келгенін 
түсіну білігін 
бағалау.
109-сабақ. Табиғатқа саяхат. Әә 
дыбысы мен әрпі 
1. Мәтінмен жұмыс жасауды 
ұйымдастырыңыз. Мәнерлеп 
оқытыңыз. Мәтіндегі негізгі ойды 
түсініп, автордың кім (не) туралы 
айтқысы келгенін түсіну білігін 
бағалауды жүзеге асырыңыз. 
Аққаланы сипаттатыңыз. 
Сипаттау сөздерін орынды 
қолдана алуына ықпал жасаңыз.
Мұғалімнің сыйы ретінде Youtube
(https://www.youtube.com Әли мен 
Айя. Аққала туралы ән. Видео) 
сайтынан «Аққала» туралы әннің 
видеосын көрсетіңіз.
Оқулық 
https://
www.
youtube.
com
Әли мен 
Айя. Аққала 
туралы ән
Видео
2.4 
Мәтін-
дегі 
сөздердің 
мағына-
сын 
түсіну.
1.2.4.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
қарама-қарсы 
мағыналы, 
мәндес, көп 
мағыналы
(МК; Ө; Қ) 
Мағынасы 
қарама-
қарсы, 
мәндес, көп 
мағыналы 
сөздерді
2. Оқулықта берілген суреттердің 
астындағы жасырынған сөздерді 
тапқызыңыз. Олардың қандай 
сөз болуы мүмкін екеніне басқа 
суреттердің астындағы жазуларды 
оқытып, болжау жасатыңыз. 
Сөздің мағынасын түсінбеген
Оқулық

138
сөздердің 
мағына-
ларын 
ажырату.
ажырата 
алу, қолдану 
білігін 
бағалау.
жағдайда суреттер немесе 
мысалдар арқылы түсіндіріңіз.
Мысалы, кәрі – жас, т.с.с.
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ұ; Қ) 
Ой ұшқырлы-
ғын, мазмұны 
бойынша 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
3. Жұмбақтың шешуін оқулықта 
берілген суреттерден іздеуін 
ұйымдастырыңыз. 
Сөздерді қатыстырып, сөйлем 
құратыңыз. Сабақта қосымша 
жұмбақ шештіруге, өлең оқып 
беруге болады. 
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
Жұмбақтар
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(Ө; Қ) 
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау, 
әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
№3 жазу дәптерінің 17-бетіндегі 
тапсырманы орындатыңыз. 
Әріптерден сөз құрап жазу керек. 
Мысалы: Әдемі, дәрігер.
Дәптермен 
жұмыс 
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ж; 
Ө; Қ) 
Дыбыстарды 
ажырату, 
сөздерді 
буындап, 
дыбыстық 
талдау жасап, 
сюжетті сурет 
бойынша 
сөйлем құрай 
алу білігін 
бағалау.
110-сабақ. Табиғатқа саяхат. Жж 
дыбысы мен әрпі. 
 «Ж» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «Ж» дауыссыз 
екенін, оның сөз басында, 
ортасында келу үлгілерін 
көрсетіп, таңбасын үйретіңіз.
Жеті сөзіне дыбыстық, буындық 
талдау жасатыңыз. 
Оқулық 
 https://www. 
Google.kz
картинки 
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі
(МК; Ж; Қ) 
Оқу түрлерін 
қолдана 
алу білігін 
бағалау.
1. Оқулықта берілген сөздер 
мен сөйлемдерді буындап, 
тұтастай оқу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Кестедегі 
сөздерді оқытуды жүзеге
Оқулық

139
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
асырыңыз. Сөздерді хормен, 
тізбектей, жеке оқытып, сөздік, 
буындық-дыбыстық талдау 
жұмыстарын жүргізіңіз.
2.5 
Мәтін 
бойынша 
сұрақ қоя 
білу және 
жауап 
бере білу.
1.2.5.1 
Мәтін 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Ж; Қ) 
Мәтін 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
білігін 
бағалау.
«Жарыс» мәтінін оқып танысқан 
соң, мәтін соңындағы сұраққа 
жауап іздеп, бір-бірінің пікірін 
тыңдатуға мүмкіндік жасаңыз.
«Кім жеңеді? Кім жарыс 
мәресіне тез жетеді? Мәтінде жиі 
қайталанып тұрған қандай дыбыс 
бар?» сұрақтарына жауап алыңыз.
Сөйлемнің соңында тұрған 
тыныс белгілер нені білдіретінін 
оқушылармен бірге талқылаңыз.
Қосымша тапсырма ретінде 
қалауыңыз бойынша Youtube
(https://www.youtube.com 
Ат жарыс 2) сайтынан алынған 
«Ат жарыс 2» видеосын 
оқушыларға көрсетіңіз. 
Оқулық 
https://www.
youtube.com
Ат жарыс 2
1.9 
Сөздер-
ді, ды-
быстар-
ды орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.3 
Сөздің 
буыннан 
тұратынын 
түсіну және 
сөздегі 
буын санын 
анықтау. 
(МК;Т; Қ) 
Дыбыс 
түрлерін 
ажырату, 
буынға 
бөлу, сәй- 
кестендіру 
білігін 
бағалау.
2. Жаңа сөздердің ішінен өтілетін 
дыбыс/әріпті таптыру іс-әрекетін 
ұйымдастырыңыз. «Буындардан 
сөз құра» тапсырмасын «Кім 
жылдам?» ойыны арқылы жарыс 
түрінде ұйымдастырыңыз. 
Оқушыларға белгілі бір уақыт 
ішінде буыннан сөз құратыңыз. 
Мысылы, жалау, арық, т.с.с.
Оқулық 
2.4 
Мәтін-
дегі сөз-
дердің 
мағына-
сын 
түсіну.
1.2.4.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
қарама-
қарсы ма-
ғыналы, 
мәндес, көп 
мағыналы 
сөздердің 
мағынала-
рын ажырату. 
(МК; Ө; Қ) 
Мағынасы 
қарама-
қарсы, 
мәндес, көп 
мағыналы 
сөздерді 
ажырата 
алу, қолдану 
білігін 
бағалау.
3. Қарамен берілген сөздерді 
оқытып, мәндес сөздерді 
тапқызып, берілген сөйлемді 
жаздырыңыз. 
«Жай», «жуа» сөздерінің 
қолданылуына қарай берілген 
мағынасына талдау, дәлелдеулер 
жасатыңыз.
Оқулық 

140
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалау.
Оқушылардың Жж әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 
3.5 
Мәтінді 
түрлі 
формада 
қарас-
тыру.
1.3.5.1 
Тақырыпқа 
байланысты 
керекті 
сөздер, 
сызба, сурет, 
белгілер 
қолдана 
отырып, жай 
сөйлемдер/
мәтін 
құрастыру 
және жазу.
(МК; Ө; Т; Қ) 
Мәтіндегі 
негізгі идеяны 
түсініп, 
сызбаларға 
сүйеніп 
сөйлем 
құрау білігін 
бағалау. 
111–112-сабақтар. Табиғатқа 
саяхат. Жж дыбысы мен әрпі 
1. Мәтінді жалғастырып, 
сызбалардың көмегімен әңгіме 
құрастыртыңыз. Мұғалім әр 
сөйлем бойынша сұрақтар қойып, 
жауап алады. Оқушы жауапты әр 
суреттегі сызбаның көмегімен 
береді. Мысалы, 
1-сөйлем бойынша: – Олар бізге 
не береді? – Олар бізге жем, шөп 
береді, т.с.с.
Мәтін бойынша талдау жұмысын 
жүргізіңіз. 
Мәтіндегі негізгі ойды анықтатып, 
қарама-қарсы сөзді тапқызыңыз. 
Оқулық 
https://www. 
Google.kz
картинки
1.9 
Сөздер-
ді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.1 
Сөздегі 
дыбыс 
түрлерін 
(дауысты, 
дауыссыз, 
жуан және 
жіңішке 
дауыстылар) 
ажырату 
және дұрыс 
дыбыстау. 
(Ө; Қ) 
Дыбыс 
түрлерін 
ажырату, 
шағын мәтін 
құрастыру, 
өзін-өзі 
бағалау.
2. Суретпен жұмыс 
ұйымдастырыңыз. Суреттегі «Ж» 
дыбысынан басталатын сөздерді 
тапқызып, дыбыстық, буындық 
талдаулар жасатыңыз. Солардың 
біреуімен мәтін құратыңыз.
Өзін-өзі бағалауды көңіл күйді 
білдіретін «Смайликтер» әдісі 
арқылы жүзеге асырыңыз. 
Оқулық 
Смайликтер 
2.4 
Мәтін-
дегі сөз-
дердің 
мағына-
1.2.4.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
қарама-
қарсы
(МК; Ө; Қ) 
Мағынасы 
қарама-
қарсы, 
мәндес, көп
3. Оқулықта берілген суреттердің 
астындағы жасырынған сөздерді 
тапқызыңыз. Олардың қандай 
сөз болуы мүмкін екеніне басқа 
суреттердің астындағы жазуларды
Оқулық

141
сын 
түсіну.
мағыналы, 
мәндес, көп 
мағыналы
сөздердің 
мағына-
ларын 
ажырату.
мағыналы 
сөздерді 
ажырата
алу, қолдану 
білігін 
бағалау.
оқытып, болжау жасатыңыз. 
Сөздің мағынасын түсінбеген 
жағдайда суреттер немесе
мысалдар арқылы түсіндіріңіз.
Мысалы: жуан – жіңішке, 
жақын – алыс.
Ж10 
Грамма-
тикалық 
норма-
ларды 
сақтау. 
Ж10. 1 
Заттың 
атын, санын, 
сынын, 
қимылын 
білдіретін 
сөздерді 
ажырата 
алады және 
орынды қол-
дана біледі. 
(МК; Ж; Қ) 
Сұрақтарға 
нақты жауап 
беру білігін 
бағалау.
4. Сұрақтарға нақты жауап 
бере алу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Диалогті оқыта 
отырып, сұрақ жауабын сызбаға 
қарап болжатыңыз. 
Заттың атын, санын, сынын, 
қимылын білдіретін сөздерді 
ажырата алуын және орынды 
қолдана білуін тексеріңіз.
Оқулық 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(Ө; Қ) 
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
және әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Ж дыбысы мен әрпі кездесетін 
сөздерді сызбаға жазғызыңыз. 
Дәптермен 
жұмыс 
2.9 
Дыбыс 
пен әріпті 
тану және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату және 
оны дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
Дыбыстарды 
ажырату, 
сөздерді 
буындап, 
дыбыстық 
талдау жасап, 
сюжетті сурет 
бойынша 
сөйлем құрай 
алу білігін 
бағалау.
113–114-сабақтар. Табиғатқа 
саяхат. Пп дыбысы мен әрпі 
 «П» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «П» дауыссыз 
екенін, оның сөз басында, 
ортасында, аяғында келу үлгілерін 
көрсетіп, таңбасын үйретіңіз.
«Айна» ойыны бойынша дыбыс 
артикуляциясын қою арқылы 
п дыбысы дауысты не дауыссыз 
екенін оқушылар өздері 
қорытынды жасап, ажырата 
алатындай болуы қажет. 
Сюжетті суретте берілген «апа», 
Оқулық 
https://www. 
Google.kz
картинки 

142
«қақпан», «кептер», «апан», 
«пана», «парта» сөздерін тұтастай 
оқытып, бұл сөздермен сөздік 
және буындық-дыбыстық талдау 
жұмыстарын жүргізіңіз. 
Пiл сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз.
2.2 
Оқылған 
мәтіннің 
мазмұ-
нын 
түсіну.
1.2.2.1 
Мәтінде 
автордың кім 
(не) туралы 
айтқысы 
келгенін 
түсіну. 
(МК; Ө; Қ) 
Өлеңдегі 
негізгі ойды, 
автордың 
не туралы 
айтқысы 
келгенін 
түсіну білігін 
бағалау. 
1. Оқушыларға өлеңді мәнерлеп 
оқып беріңіз. Өлеңдегі негізгі 
ойды, автордың не туралы 
айтқысы келгенін түсіну білігін 
бағалауды жүзеге асырыңыз. Өлең 
желісі бойынша сұрақтар қоя 
отырып, мазмұндатыңыз. Өлеңге 
ат қойғызыңыз. 
«Кірпі» сөзіне дыбыстық, 
буындық талдаулар жасатыңыз. 
Оқулық
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ж; Қ) 
Оқу түрлерін 
қолдана 
алу білігін 
бағалау.
2. Кестедегі сөздерді оқытып, 
п әрпінің орнын анықтатыңыз. 
Мәтін хормен, тізбектеп, жеке 
оқытылып болғаннан кейін 
мазмұны бойынша сұрақтар 
қойыңыз. Оқушыларға мәтіннің 
мазмұнын айтқызыңыз. «Кірпінің 
сұрағына көжек қандай жауап 
айтты деп ойлайсың?» сұрағына 
жауап алыңыз.
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
https://www. 
Google.kz
картинки 
2.4 
Мәтін-
дегі 
сөздердің 
мағына-
сын 
түсіну.
1.2.4.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
қарама-
қарсы 
мағыналы, 
мәндес, көп 
мағыналы 
сөздердің 
мағына-
ларын 
ажырату.
(МК; Ө; Қ) 
Мағынасы 
қарама-
қарсы, 
мәндес, көп 
мағыналы 
сөздерді 
ажырата 
алу, қолдану 
білігін 
бағалау.
Мәтінде кездескен «әдемі» сөзіне 
мәндес сөздерді тапқызыңыз. 
Мысалы: жақсы, сұлу, т.с.с. Осы 
сөздерді қатыстырып сөйлемдер 
құратып, сызбасын тақтаға 
сыздырыңыз.
Оқулық 
Тақтамен 
жұмыс
1.6 
Тыңдау-
шының 
назарын 
аудару.
1.1.6.1 
Сөйлеу 
барысында 
сипаттау /
салыстыру 
сөздерін,
(МК; Ж; Қ) 
Мәтінді рөлге 
бөліп, түсініп 
оқу, дауыс 
ырғағын, 
мәнерін,
Оқушылардың сыныптас досымен 
мәтінді рөлге бөліп, түсініп оқуын 
ұйымдастырыңыз.
«Кірпінің сұрағына көжек қандай 
жауап айтады деп ойлайсың?» 
сұрағы бойынша оқушылардың

143
вербалды 
емес қарым-
қатынас 
құралдарын 
(ым-ишара, 
қимыл, 
дауыс 
ырғағын, 
мәнерін, 
қарқынын, 
сөз арасын-
дағы 
кідірісті) 
қолдану.
қарқынын, 
сөз 
арасындағы 
кідірісті 
қолданып, 
сұрақтарға 
жауап беру 
білігін 
бағалау.
іздену жұмысын 
ұйымдастырыңыз. Дәлелдеулер 
жасатыңыз.
Оқулық
1.5 
Түрлі 
жағдаят-
тарда 
тілдік 
норма-
ларды 
дұрыс 
қолдану.
1.1.5.1 
Түрлі 
жағдаяттарда 
этикет 
сөздерін 
қолдана білу.
(Ө; Қ) 
Сөйлеу 
барысында 
түрлі 
жағдаяттарда 
этикет 
сөздерін 
қолдана білу, 
рөлде ойнай 
алу білігін 
бағалау.
Оқушылардың сөйлеу 
барысында түрлі 
жағдаяттарда этикет 
сөздерін қолдана білу, 
дауыс ырғағын, мәнерін, 
қарқынын, сөз 
арасындағы кідірісті 
қолданып рөлде ойнай алуын 
ұйымдастырыңыз. 
Бір оқушыға кірпі, бір 
оқушыға көжек рөлін бөліп 
беріп, сахналатыңыз.
Кейіпкерлерге «Венн диаграмма» 
әдісін қолданып мінездеме 
бергізіңіз. 
Кейіпкер-
лердің 
маскалары
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді 
бір-бірімен 
дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалау.
Оқушылардың Пп әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 

144
2.2 
Оқылған 
мәтіннің 
мазмұ-
нын 
түсіну.
1.2.2.1 
Мәтінде 
автордың кім 
(не) туралы 
айтқысы 
келгенін 
түсіну.
(МК; Ө; Қ) 
Мәтіндегі 
негізгі ойды 
түсініп, 
автордың 
не туралы 
айтқысы 
келгенін 
түсіну білігін 
бағалау.
115-сабақ. Табиғатқа саяхат. Пп 
дыбысы мен әрпі 
1. «Жаралы кептер» әңгімесін 
мәнерлеп оқып беріңіз. Мәтіннің 
мазмұны туралы оқушылардан:
– Әңгіме ұнады ма? Ұнаса немесе 
ұнамаса, неліктен? – деп сұрап, 
өз ойын айтқызуға жетелейтін 
сұрақтарды ойластырыңыз. 
Мәтін кейіпкерінің әрекетіне 
оқушылардың өз пікірін, ойын 
айтуға мүмкіндік беретіндей 
сұрақтар қойылу қажет. Мысалы:
– Талап қандай бала деп 
ойлайсың?
–  Неліктен? Осындай жағдай 
сенің өміріңде кездесті ме?
Оқулық 
1.8 
Берілген 
тақы-
рыпқа 
әңгіме 
құрап 
айту.
1.1.8.1 
Берілген 
сюжетті 
сурет 
бойынша 
шағын 
әңгіме құрап 
айту. 
(МК;  Ө; Қ) 
Мәтіннің 
мазмұнын 
сюжетті 
сурет арқылы 
баяндай алу 
білігін, өз іс-
әрекеттеріне 
рефлексия 
жасауын 
бағалау.
2. Оқушыларға мәтінді оқытыңыз. 
Оқулықта берілген сюжетті 
суреттердің көмегімен мәтінді 
мазмұндатыңыз. Оқушыларға 
сюжетті суреттің көмегімен 
мәтінді баяндаған оқушылардың 
өз ойын жеткізу, мәтіндегі 
негізгі ойды түсініп, жүйелі 
айту, көркемсөз тіркестерін 
орынды қолдана алу шеберлігін 
«Бағдаршам» әдісі арқылы іс-
әрекеттеріне рефлексия жасатып, 
бағалатыңыз.
Оқулық 
1.9 
Сөз-
дерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.1 
Сөздегі 
дыбыс 
түрлерін 
(дауысты, 
дауыссыз, 
жуан және 
жіңішке 
дауыстылар) 
ажырату 
және дұрыс 
дыбыстау. 
(Ө; Қ) 
Дыбыс 
түрлерін 
ажырату, 
шағын мәтін 
құрастыру, 
өзін-өзі 
бағалау.
3. Суретпен жұмыс 
ұйымдастырыңыз. Суреттегі «П» 
дыбысынан басталатын сөздерді 
тапқызып, дыбыстық, буындық 
талдаулар жасатыңыз. Солардың 
біреуімен мәтін құратыңыз.
Өзін-өзі бағалауды көңіл күйді 
білдіретін «Смайликтер» әдісі 
арқылы жүзеге асырыңыз. 
Оқулық 
Смайликтер

145
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ұ; Қ) 
Ой ұшқыр-
лығын, 
иллюстра-
ция бойынша 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
Қосымша тапсырма. Мұғалімнің 
сыйы ретінде жұмбақ шештіруге, 
өлең оқып беруге болады. 
Сөзжұмбақ шештіріп, шыққан 
сөздердің жауабын тақтаға 
жаздыртыңыз.
Сөздерді қатыстырып сөйлем 
құратыңыз. 
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
Жұмбақтар
Тақтамен 
жұмыс
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.1 
Сөздегі ды-
быс түрлерін 
(дауысты, 
дауыссыз, 
жуан және 
жіңішке 
дауыстылар) 
ажырату 
және дұрыс 
дыбыстау. 
(МК; Т; Қ) 
Дыбыс 
түрлерін 
ажырату, 
буынға бөлу, 
сәйкес-
тендіру білігін 
бағалау.
4. Оқулықта берілген сөздерден 
артық сөздерді таптыру 
жұмыстарын ұйымдастырыңыз. 
https://www.Google.com сайтынан 
(детские сюжетные картинки) 
тақырыпқа қатысты суреттерді 
іріктеп алыңыз.
Сөздерді оқытып, артық 
сөзді анықтатып, дәлелдеулер 
жасатыңыз. 
Сөздерге дыбыстық-буындық 
талдау жасатыңыз. Сөздерді 
қатыстыртып сөйлем құратыңыз. 
Оқулық 
 https://www. 
Google.kz
детские 
сюжетные 
картинки 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(Ө; Қ) 
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау, 
әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Сөздерді оқытып, дыбыстық 
талдау жасатып, берілген 
сызбаларды тиісті түстермен 
боятыңыз. 
Дәптермен 
жұмыс 
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1
 Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет