Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016жүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет18/23
Дата22.12.2016
өлшемі0.68 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

(МК; Ө; Қ) 
«Б» дыбысы 
мен әрпін 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкес-
тендіру білігін 
бағалау.
116-сабақ. Табиғатқа саяхат. Бб 
дыбысы мен әрпі 
«Б» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «Б» дауыссыз 
екенін, оның сөз басында, 
ортасында келу үлгілерін 
көрсетіп, таңбасын үйретіңіз. 
Бақбақ сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
Оқулық 
 https://www. 
Google.kz
картинки 

146
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап оқу, 
жиі кездесе-
тін сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ж; Қ) 
Оқу түрлерін 
қолдана алу 
білігін бағалау.
1. Оқулықта берілген сөздерді 
буындап, тұтастай оқу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Кестедегі сөздерді оқытуды жүзеге 
асырыңыз. Сөздерді хормен, 
тізбектей, жеке оқытып, сөздік, 
буындық-дыбыстық талдау 
жұмыстарын жүргізіңіз.
Оқулық
2.5 
Мәтін 
бойынша 
сұрақ қоя 
білу және 
жауап 
бере білу.
1.2.5.1 
Мәтін 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Ж; Қ) 
Сұраққа 
жауап беру 
білігін, іздену 
жұмысын 
жасай алу 
деңгейін 
бағалау.
Оқушыларға мәтінді мәнерлеп 
оқытыңыз. 
Рөлге бөліп оқытыңыз. Іздену 
жұмысын ұйымдастырыңыз. 
Дереккөздермен жұмыс 
жасатыңыз.
 
Оқулық 
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(МК; Ж; Қ) 
Берілген 
сұрақтың 
жауабын 
сызбаға қарап 
болжау білігін 
бағалау.
2. Оқулықта берілген сұрақтар 
бойынша іздену жұмыстарын 
жүргізіңіз. Берілген сұрақтың 
жауабын сызбаға қарап 
болжатыңыз. Оқушыларға 
жұптақ жұмыс жасатып, диалогті 
оқытыңыз. 
Оқулық 
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.1 
Сөздегі 
дыбыс 
түрлерін 
(дауысты, 
дауыссыз, 
жуан және 
жіңішке 
дауыстылар) 
ажырату 
және дұрыс 
дыбыстау. 
(МК; Ж; Қ) 
Дыбыс 
түрлерін 
ажырату, 
буынға бөлу, 
сәйкестендіру 
білігін бағалау.
Қосымша тапсырма. Бақа және 
балық сөздеріне дыбыстық және 
буындық талдау жасауды жұптық 
жұмыс түрінде ұйымдастырыңыз. 
Оқушылар талдау сызбасын 
бір-біріне төмендегідей үлгіде 
көрсетеді:
Көк
түс
Қызыл 
түс
Көк
түс
Қызыл 
түс
Б
а
қ
а
Оқушылар бір-бірінің талдау 
сызбасын көңіл күйді білдіретін 
«Смайлик» әдісі арқылы 
бағалайды.
Алдын ала 
дайындалған 
кестелер, 
түрлi түсті 
қарындаш-
тар
Смайликтер

147
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға сай 
жазу білігін 
бағалау.
Оқушылардың Бб әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 
2.5 
Мәтін 
бойынша 
сұрақ қоя 
білу және 
жауап 
бере білу.
1.2.5.1 
Мәтін 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Т; Қ) 
Диалогке 
қатысу, 
сұраққа жауап 
беріп, өз 
ойын жүйелеп 
жеткізу білігін 
бағалау.
117–118-сабақтар. Табиғатқа 
саяхат. Бб дыбысы мен әрпі 
1. Оқулықтағы сюжетті суретпен 
жұмыс ұйымдастырыңыз. «Әсем 
табиғат» тақырыбына мәтін 
құратыңыз. Алдымен оқулықтағы 
сұрақтарға оқушылардан 
толық жауап алыңыз. Әрі қарай 
оқушыларға өз қалаулары 
бойынша, сюжетті суретті 
басшылыққа алдырып мәтін 
құрастыруына ықпал етіңіз. 
Оқулық 
3.10 Грам-
мати-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.10.1 
Заттың 
атын, санын, 
сынын, 
қимылын 
білдіретін 
сөздерді 
ажырата алу 
және оларды 
қолдана білу.
(МК; Ө; Ж; Қ) 
Заттың атын 
білдіретін 
сөздерді 
ажырату, 
сұрақ қою 
білігін бағалау.
2. Оқушыларға көбелек қонған 
заттарды атату. Оларға дыбыстық-
буындық талдаулар жасатыңыз. 
«Бұларды бір сөзбен не дейді?» 
сұрағына жауап алыңыз. Сөздерді 
дәптерлеріне жазғызып, қатені 
табу және түзету мақсатында 
жұппен жұмыс жасатыңыз. 
Сөздерді қатыстырып, сөйлем 
құратуға болады. Мұғалімнің 
сыйы ретінде тақырып мазмұнын 
ашатын жұмбақтар жасырып, 
өлеңдер оқып беруге болады. 
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
Жұмбақтар 
https://www. 
Google.kz 
детские 
сюжетные 
картинки 
1.5 
Түрлі 
жағдаят-
тарда 
тілдік 
норма-
ларды 
дұрыс 
қолдану.
1.1.5.1 
Түрлі 
жағдаяттарда 
этикет 
сөздерін 
қолдана білу.
(МК; Ж; Қ) 
Түрлі 
жағдаяттарда 
тілдік норма-
ларды дұрыс 
қолданып, 
диалог құра 
алу білігін 
бағалау.
3. Диалогке қатыстыру, түрлі 
жағдаяттарда тілдік нормалар-
ды дұрыс қолдануға үйрету 
үшін оқулықтағы балалардың 
бірі жаңбыр, екіншісі бақбақ 
болып сұхбаттасуға берілген 
тапсырманы ретін сақтай отырып, 
жұптық тапсырма тұрғысында 
ұйымдастырыңыз. Егер

148
мүмкіндік болса, сахна киімін 
кигізсе дұрыс болады. Балалар 
өзара рөлді бөліп алып, не айту 
керектігін ақылдасып алады. Бұл 
тапсырманы орындау барысында 
балалар ортада өзін еркін ұстауға, 
этикет сөздерді орынды қолдануға 
үйренеді.
Сахна киімін 
дайындау 
3.5 
Мәтінді 
түрлі 
формада 
қарас-
тыру.
1.3.5.1 
Тақырыпқа 
байланысты 
керекті 
сөздер, 
сызба, сурет, 
белгілер 
қолдана 
отырып, жай 
сөйлемдер/
мәтін 
құрастыру 
және жазу.
(МК; Т; Қ) 
Ұсынылған 
суреттерді 
қолданып 
коллаж 
жасап, жай 
сөйлемдер 
құрай 
алу, өз іс-
әрекеттеріне 
кері байланыс 
жасау білігін 
бағалау. 
4. Оқушыларды ойындар арқылы 
сөйлем құрастырып айтуға 
жаттықтырыңыз. Табиғат жайлы 
білетіндерін айтқызу мақсатында 
«Өзің тұрған жер несімен көрікті?» 
тақырыбында шағын топтарға 
«Коллаж» құрастыртыңыз. Қажетті 
материалдарды таратып беріңіз. 
Жұмыстарын топта жариялатып, 
дәлелдеулер жасатыңыз. Бір-
бірінің жұмысын «Қол белгісі» әдісі 
арқылы бағалатып, рефлексия 
жасатыңыз. 
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
детские 
сюжетные 
картинки 
Тақырып 
мазмұнына 
суреттер, 
түрлі түсті 
қарындаш-
тар, желім 
дайындау
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(Ө; Қ) 
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
және әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Дәптердің 23-бетіндегі 
тапсырманы орындатыңыз. 
Оқушылар суреттегі заттардың 
атауын тапқызып, оларға 
дыбыстық талдау жасатып, буын 
санын анықтатыңыз. Суреттегі 
сөздерді жазғызыңыз. 
Дәптермен 
жұмыс 
2.9 Дыбыс 
пен әріпті 
тану және 
ажырату.
1.2.9.1 Әріпті 
тану, ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
«Х» дыбысы 
мен әрпін 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкестендіру 
білігін бағалау.
119–120-сабақтар. «Х» еліне 
саяхат. Хх дыбысы мен әрпі
«Х» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «Х» дауыссыз 
екенін, оның сөз басында, 
ортасында келу үлгілерін көрсетіп, 
таңбасын үйретіңіз. Оқулықтағы 
сюжетті суретпен жұмыс 
жүргізіңіз. 
Хат сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
Оқулық 
 https://www. 
Google.kz
картинки 

149
2.1 Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ж; Қ) 
Оқу түрлерін 
қолдана 
алу білігін 
бағалау.
1. Оқулықта берілген сөздерді 
буындап, тұтастай оқу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Кестедегі сөздерді оқытуды 
жүзеге асырыңыз. Сөздерді 
хормен, тізбектей, жеке оқытып, 
сөздік, буындық-дыбыстық талдау 
жұмыстарын жүргізіңіз.
Оқушылар «хана» сөзіне түрлі 
қосымшаларды жалғау арқылы 
жаңа сөздер шығарады: асхана, 
кітапхана, т.с.с.
Оқулық
2.2 
Оқылған 
мәтіннің 
мазмұ-
нын 
түсіну.
1.2.2.1 
Мәтінде 
автордың кім 
(не) туралы 
айтқысы 
келгенін 
түсіну.
(МК; Ө; Қ) 
Өлеңдегі 
негізгі ойды, 
автордың 
не туралы 
айтқысы 
келгенін 
түсіну білігін 
бағалау.
2. Оқушыларға өлеңді мәнерлеп 
оқып беріңіз. Өлеңдегі негізгі 
ойды, автордың не туралы 
айтқысы келгенін түсіну білігін 
бағалауды жүзеге асырыңыз. Өлең 
желісі бойынша сұрақтар қоя 
отырып, мазмұндатыңыз. Өлеңге 
ат қойғызыңыз. 
Оқулық
3.5 
Мәтінді 
түрлі 
формада 
қарас-
тыру.
1.3.5.1 
Тақырыпқа 
байланысты 
керекті 
сөздер, 
сызба, сурет, 
белгілер 
қолдана 
отырып, жай 
сөйлемдер/
мәтін 
құрастыру 
және жазу.
(МК; Ж; Қ) 
Сұрақтар 
бойынша 
болжай 
алу білігін  
бағалау. 
Оқушылардың сұрақтар бойынша 
болжай алу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. 
Сұрақтардың жауабын болжатып, 
диалогті рөлге бөліп оқытыңыз. 
«Кітапхана» сөзіне дыбыстық-
буындық талдаулар жасатыңыз. 
Оқулық 
 
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды ги-
гиеналық 
талаптарға 
сай жазу бі-
лігін бағалау.
Оқушылардың Хх әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 

150
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
«һ» дыбысы 
мен әрпін 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкес-
тендіру білігін 
бағалау.
121–122-сабақтар. Қаһарлы не, 
қаһармен кім? һ дыбысы мен әрпі
«һ» дыбысы және әрпімен 
таныстырыңыз. «һ» дауыссыз 
екенін, ол сөздің ортасында келу 
үлгілерін көрсетіп, таңбасын 
үйретіңіз.
Оқулықтағы сюжетті суретпен, 
қаһарман, айдаһар сөздерінің 
мағынасымен жұмыс жасап, 
сөйлем құратыңыз. 
Айдаһар сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
Оқулық 
http://www. 
Balalaralemi.
kz
https://www. 
Google.kz
картинки 
2.1  
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ұ; 
Ж; Қ) 
Оқу түрлерін 
қолдана 
алу білігін 
бағалау.
1. Оқулықта берілген сөздерді 
буындап, тұтастай оқу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Кестедегі сөздерді оқытуды 
жүзеге асырыңыз. Сөздерді 
хормен, тізбектей, жеке оқытып, 
сөздік, буындық-дыбыстық талдау 
жұмыстарын жүргізіңіз.
«Аты мәшһүр жаһанға,
Бауыржан ата – қаһарман»
Оқушыларға мәнерлеп 
оқытып, сөздік жұмысын 
ұйымдастырыңыз. 
Қосымша ақпарат. 
Мұғалімнің сыйы ретінде 
оқушыларға Бауыржан 
Момышұлы туралы видео 
көрсетіңіз. YouTube (https://www.
youtube.com 
Бауыржан Момышұлы Видео) 
сайтынан видеоны қалауыңыз 
бойынша таңдап алыңыз. 
Оқулық 
https://www.
youtube.com 
Бауыржан 
Момышұлы 
Видео 
2.2 
Оқылған 
мәтіннің 
мазмұ-
нын 
түсіну.
1.2.2.1 
Мәтінде 
автордың кім 
(не) туралы 
айтқысы 
келгенін 
түсіну.
(МК; Т; Қ) 
Мәтіндегі 
негізгі ойды 
түсініп, 
автордың кім 
(не) туралы 
айтқысы 
келгенін 
түсіну білігін 
бағалау.
2. Оқушыларға мәтінді мәнерлеп 
оқытыңыз. Мәтіннің негізгі 
идеясын тапқызып, әрі қарай 
өздеріне толықтыртыңыз. 
Дереккөздермен жұмыс жасап, 
жиһанкез туралы ақпарат 
іздетіңіз. 
Оқулық 

151
3.5 
Мәтінді 
түрлі 
формада 
қарас-
тыру.
1.3.5.1 
Тақырыпқа 
байланысты 
керекті 
сөздер, 
сызба, сурет, 
белгілер 
қолдана 
отырып, жай 
сөйлемдер/
мәтін 
құрастыру 
және жазу.
(МК; Т) 
Сюжетті 
суреттердің 
көмегімен 
ертегінің не 
туралы екенін 
болжап, 
сұрақтарға 
жауап беріп, 
ертегіні 
аяқтау.
Адам мен 
қарлығаштың 
достығы 
туралы өз 
ойын білдіру.
3. Сюжетті суреттер арқылы 
қай ертегі екенін тапқызыңыз. 
Оқушыларға «Қарлығаштың 
құйрығы неге айыр?» 
тақырыбындағы ертегінің 
мазмұнын айтқызыңыз. 
Ертегіні құрастыртуда адам мен 
қарлығаштың достығы туралы 
оқушылардың айтуына ықпал 
етуді ұмытпаңыз. Оқушылар 
суреттерге қарап, қай ертегі 
екенін табады. Сурет бойынша 
әңгімелемес бұрын сұрақтар 
қойылады: Айдаһар жан-
жануарларға қандай тапсырма 
берді? Түлкі дүниедегі ең тәтті 
нәрсеге нені жатқызды? Айдаһар 
дүниедегі ең тәтті нәрсені тауып 
келуге нені жұмсады? Масаға 
не жолықты? Маса оған не деп 
мақтанды? Қарлығаш масаға не 
істеді? Неліктен маса айдаһарға 
түсіндіре алмай, жылап жіберді? 
Айдаһар қарлығашқа не үшін 
ұмтылып, құйрығын тістеп 
үлгерді? т.с.с.
Оқулық
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға сай 
жазу білігін 
бағалау.
Оқушылардың һ әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 
1.7 
Тыңдал-
ған 
материал 
бойынша 
өз пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөй-
леммен 
білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Ұ; Т; Қ) 
Тыңдалған 
материал 
бойынша өз 
ойын білдіріп, 
дәлелдеулер 
жасай алу бі-
лігін бағалау.
123-сабақ. Нәтиже сабақ. Мен не 
үйрендім?
1. Оқушылардың нәтиже сабақта 
бөлім бойынша алған білім, 
білік, оқу және қатысымдық 
дағдыларын өзі тексеру, өзін-
өзі түзету, өзін-өзі бағалау 
жұмыстарын ұйымдастырыңыз.  
Бөлім бойынша түзілген
Оқулық

152
«Мен не үйрендім?» нәтиже 
сабағында «Саяхат» лексикалық 
тақырыбы бойынша алған білімі 
мен қалыптасқан тыңдалым, 
айтылым, оқылым, жазылым 
дағдыларының деңгейі түрлі 
тапсырмалар арқылы тексеріледі. 
Оқулықта берілген өлеңді 
оқытыңыз. Өлеңге тақырып 
таңдатыңыз. Тыңдалған өлең 
мазмұны бойынша оқушының 
пікірін айтуға мүмкіндік жасаңыз. 
Оқушыларға пікірін айтып үйрену 
үшін өлеңді тыңдап немесе оқып 
болғаннан кейін «Саған өлең 
ұнады ма? Неліктен? Әсіресе 
саған не ұнады немесе ұнамады?» 
деген сұрақтар қойылу қажет. 
Оқушылардың өз ойын 
білдіріп, дәлелдеулер жасауын 
ұйымдастырыңыз. 
1.8 
Берілген 
тақы-
рыпқа 
әңгіме 
құрап 
айту.
1.1.8.1 
Берілген 
сюжетті 
сурет 
бойынша 
шағын 
әңгіме құрап 
айту. 
(МК; Ө; Қ) 
Әңгімені 
ретімен 
баяндай 
алу білігін 
бағалау.
2. Оқушылардың алдын ала 
дайындалған сюжетті сурет 
бойынша шағын әңгіме құрап 
айтуын ұйымдастырыңыз. 
Оқушылар сюжетті суреттерге 
қарап, сырғанақтың қалай 
жасалатынын көркемсөз 
тіркестерін қолданып, баяндап 
шығуы керек. YouTube сайтынан
(https://www. youtube.com)
«Қыс қызығы – сырғанақ»
Видеосын көрсетіңіз. 
https://www. 
Google.kz
детские 
сюжетные 
картинки 
каток
https://www.
youtube.com
Қыс 
қызығы – 
сырға нақ 
Видео 
3.10 
Грамма-
тикалық 
норма-
ларды 
сақтау. 
Ж10.1 
Заттың 
атын, санын, 
сынын, 
қимылын 
білдіретін 
сөздерді 
ажырата алу 
және орынды 
қолдана білу. 
(МК; Ж; Қ) 
Сұхбаттасу 
кезінде 
сұрақтарға 
нақты жауап 
беру білігін 
бағалау.
3. Сұхбаттасу кезінде тақырыптан 
ауытқымауын ұйымдастырыңыз. 
Сюжетті сурет бойынша әңгіме 
құрастыртыңыз. Ол үшін берілген 
сұрақтардың жауаптарын 
болжатыңыз. Сонан соң диалогті 
сыныптастарымен рөлге бөліп 
оқытыңыз. 
Оқулық 
https://www. 
Google.kz
детские 
сюжетные 
картинки 

153
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ө; Қ) 
Ой ұшқыр-
лығын, 
иллюстра-
ция бойынша 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
1. Сөзжұмбақты шешудің 
жолын түсіндіріңіз. «Ойлан, тап» 
ойынын ойнатыңыз. Текшедегі 
жасырынған сөзді іздеу жұмысын 
ұйымдастырыңыз. 
Оқулық 
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалау.
Оқушылардың әріптер мен олар 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Қалауыңыз бойынша дәптермен 
жұмыс жүргізіңіз. Өтілген 
әріптерді жазғызыңыз. Буындық, 
сөздік диктант алыңыз. 
Дәптермен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс 

154
«Сауат ашу» пәні. 1-сынып
6-бөлім. Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
Осыған дейін меңгерілген білім
6-бөлім алдыңғы бөлімдер бойынша алынған білім мен дағдыларға негізделеді. Оқушылардың 
дыбыс,  буын,  сөз,  сөйлем  туралы  алғашқы  ұғымдары  мен  түсініктері  бар;  сызба-үлгілерді 
қолдана  отырып,  сөзге  дыбыстық  талдау  жасай  алады;  дауысты  және  дауыссыз  дыбыстарды 
ажырата алады; сөздерді буынға бөлу дағдылары қалыптасқан; өтілген дыбыстар мен әріптерді 
оқу және жазу машықтары бар. 
Контекст (мәнмәтiн)
Алтыншы  бөлім  оқушының  салт-дәстүр  және  ауыз  әдебиеті  туралы  әңгімелеуіне  мүмкіндік 
береді. Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті шығармалармен танысу арқылы әртүрлі тақырыптар-
дағы әңгімені жоспарлайды және жазады. Мұғалім белсенді тілдік ортаның құрылуын мүмкін 
ететін тыңдалым және айтылым, оқылым, жазылым тапсырма үлгілерін қолдана алады.
Қысқаша шолу 
Бұл  бөлімде  оқушылардың  оқу  әрекетіне  деген  қызығушылығын  дамыту;  фонематикалық 
есту-тыңдауын  дамыту;  тіл  бірліктері  (дыбыс,  буын,  сөз,  сөйлем)  туралы  ұғымдары  мен 
түсініктерін кеңейту; дыбыстық талдау-жинақтау дағдыларын жетілдіру; я, ф, ю,ё, в, э, ц, щ, ч, 
ь, ъ әріптері мен таңбаларын меңгерту, әріптердің баспа және жазба түрлерін, бас әріп пен кіші 
әріпті ажыратуға үйрету; әріптерді, буындарды, сөздерді, сөйлемдерді жазуда каллиграфиялық 
дағдыларын  қалыптастыру;  ауызша  және  жазбаша  тілін  дамыту  арқылы  сөйлеу  әрекеттерін 
жетілдіру қарастырылады. Оқушылар ұжымда, топта, жұппен жаңа сабаққа қатысты қойылған 
проблемалық сұрақтарға жауап іздейді, өз іс-әрекеттеріне рефлексия жасауды үйренеді. Салт-
дәстүр  және  ауыз  әдебиеті  туралы  әңгімелердің  мазмұнын  айтады,  жоспарлайды  және  олар 
туралы әңгіме жазады.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет