Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016жүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет5/23
Дата22.12.2016
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

(МК; Ө; Қ) 
Әңгіменің 
мазмұнын 
сұрақтарға 
толық жауап 
бере отырып, 
ретімен ба-
яндау білігін 
бағалау.
13-сабақ. Мен жақсы көретін жан-
жануарлар. Буын. 
Оқушыларға мұғалімнің сыйы 
ретінде жан-жануарлар тура-
лы әңгіме оқып беріңіз неме-
се тыңдатыңыз. Әңгіме желісі 
бойынша сұрақтар қоя отырып, 
мазмұндатыңыз. Оқушылардың 
әңгімені тыңдау барысында алған 
әсерлерімен бөлісіңіз.
Оқушылардың төрт түлік туралы 
балабақшада игерген білімдеріне 
сүйеніп тақпақтар, ертегілер, 
өлеңдер, жұмбақтар, мақал
-
мәтелдерді айтуына мүмкіндік 
жасаңыз. 
http://www. 
balalaralemi.
kz
Ертегілер 
Әңгімелер
Тақпақтар
Мақал-
мәтелдер
Жұмбақтар
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту. 
1.1.9.3 
Сөздің 
буыннан 
тұратынын 
түсіну және 
сөздегі 
буын санын 
анықтау.
(МК; Ө; 
Ж; Қ) 
Дыбыс 
түрлерін ажы-
рату, буынға 
бөлу білігін 
бағалау.
1. «Мен жақсы көретін жан-
жануарлар» тақырыбы бойын-
ша буын сызбасын оқу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Бірінші тапсырманы «Төлдер 
қандай дыбыс шығарады?» ойыны 
арқылы ұйымдастырыңыз. 
«Бұзау мөңірейді. Құлын 
кісінейді. Бота боздайды. Қозы 
маңырайды». 
 Бұзау, құлын, бота, қозы 
сөздерін буынға бөлгізіп, 
буын сызба-үлгісімен жұмыс 
ұйымдастырыңыз.
2. Құстар бейнеленген тап-
сырманы да осындай жолмен 
орындатуға болады.
Оқулық 
2.5 
Мәтін 
бойынша 
сұрақ 
қоя білу
1.2.5.1 
Мәтін иллю-
страциясы 
бойынша 
сұрақтар қоя
(МК; Ж; Қ) 
Сурет 
бойынша 
сұрақтарға 
жауап беру,
Қосымша тапсырма. Мұғалімнің 
сыйы. «Қайсысы қалай дыбыстай-
ды?» ойынын ойнату. Оқушыларға 
жануарлар мен құстардың 
суреттері таратылып беріледі. 
https://www. 
google.kz
детские сю-
жетные кар-
тинки

36
және жа-
уап бере 
білу.
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
дәлелдеулер 
жасай алу 
білігін 
бағалау.
Жұппен жұмыс жасай отырып, 
олардың қалай дыбыстайтынын 
табу керек. 
Әр оқушыға өзі ұнататын жа-
нуарлары мен құстары туралы 
әңгімелетіңіз. «Неліктен ұнайды?» 
сұрағының көмегімен оқушының 
өз ойын дәлелдеулер арқылы 
білдіруіне ықпал етіңіз. 
Мысалы: тауық қыт-қыттайды. 
Маған тауық ұнайды. Ол адамға 
пайдалы. Жүнін, жұмыртқасын, 
етін пайдаланамыз, т.с.с. 
 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Дәптермен 
жұмыс
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту. 
1.1.9.3 
Сөздің 
буыннан 
тұратынын 
түсіну және 
сөздегі 
буын санын 
анықтау.
(МК; Ө; Қ) 
Дыбыс 
түрлерін ажы-
рату, буынға 
бөлу білігін 
бағалау.
14-сабақ. Мен жақсы көретін жан-
жануарлар. Буын. 
1. Оқулықта берілген аңдардың 
аттарын ататыңыз. Бұл сөздерге 
буындық сызба-үлгімен жұмыс 
ұйымдастырыңыз. Буын сыз-
басына сәйкес келетін сөздерді 
тапқызыңыз. Мұғалімнің сыйы 
ретінде «Жасырынған қай сөз?» 
ойынын ойнатыңыз. 
Оқулық 

37
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпия-
лық нор-
маларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту. 
1.1.9.3 
Сөздің 
буыннан 
тұратынын 
түсіну және 
сөздегі 
буын санын 
анықтау.
(МК; Т; 
Қ) Дыбыс 
түрлерін ажы-
рату, буынға 
бөлу білігін 
бағалау.
2. Ребус шешу. Суреттегілердің 
қандай зат екенін анықтатып
екеуінің қосындысынан 
қандай жаңа сөз шығатынын 
таптырыңыз: 
«тас» + «бақа» сөздерінен 
«тасбақа» сөзі шығартылады. 
«Бақа», «тасбақа» сөздерін сызба-
үлгілерімен салыстырып, буын 
санын анықтатыңыз. 
Оқулықпен 
жұмыс
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элемент-
терін калли-
графиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Дәптердің 15-бетіндегі тапсырма 
бойынша тышқан сөзіне берілген 
сызбаны тиісті бояумен боятыңыз. 
Дәптермен 
жұмыс
2.5 
Мәтін 
бойынша 
сұрақ 
қоя білу 
және жа-
уап бере 
білу.
1.2.5.1 
Мәтін иллю-
страциясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Ж; Қ) 
Сурет бойын-
ша сұрақтар 
қоя білу, 
дәлелдеу-
лер жасай 
алу білігін 
бағалау.
15-сабақ. Мен ұнататын жыл 
мезгілі. Дыбыс. 
Қосымша тапсырма. Мұғалімнің 
сыйы ретінде «Бұл қай кезде 
болады?» өлеңін оқушыларға 
мәнерлеп оқып беріңіз. Талдау 
жұмыстарын ұйымдастырыңыз. 
«Мен ұнататын мезгіл» тақырыбы 
бойынша қойылған сұраққа 
оқушылардың жауап беру білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
http://www. 
balalaralemi.
kz
Тақпақтар 
Оқулық

38
Әр оқушыға өзі ұнататын жыл 
мезгілі туралы әңгімелетіңіз. 
«Неліктен бұл мезгіл саған 
ұнайды?» сұрағының көмегімен 
оқушы өз ойын мезгілдің өзіне 
тән белгілерін санамалап көрсетуі 
арқылы беруі керек.
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.1 
Сөздегі ды-
быс түрле-
рін (дауысты, 
дауыссыз, 
жуан және 
жіңішке да-
уыстылар) 
ажырату 
және дұрыс 
дыбыстау. 
(МК; Ұ; Ж; 
Қ) Дыбыс 
түрлерін ажы-
рату, буынға 
бөлу білігін 
бағалау.
1. Әр жыл мезгілі суретінің 
астында берілген сөз сызбасын 
оқытыңыз. Сөз құрамындағы 
дауысты, дауыссыз дыбыстардың 
түсіне назар аудартып, олардың 
сөздегі орнын анықтатыңыз. 
Сөздерді буынға бөлдіріп, буын 
санын анықтатыңыз. 
Оқулық 
1.3 
Тыңдал-
ған мате-
риалды 
мазмұн-
дау.
1.1.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып ба-
яндау. 
(Ұ; МК) 
Мәліметті 
мұқият 
тыңдау.
Оқулықтан «Есіңе сақта!» 
мәліметін оқып беріп, талдау 
жасатыңыз. 
Сөздің дыбыстардан тұратынын, 
оны сызбамен белгілеу үлгісін мы-
салдар арқылы тақтада дәлелдеу 
жұмыстарын жасап көрсетіңіз. 
Оқулық 
Тақтамен 
жұмыс
2.5  
Мәтін 
бойынша 
сұрақ 
қоя білу 
және жа-
уап бере 
білу.
1.2.5.1 
Мәтін иллю-
страциясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Ө; Қ) 
Өз пікірін 
білдіріп, 
дәлелдей 
алу білігін 
бағалау.
Бұл тапсырма өздік жұмысы 
ретінде ұйымдастырылады. 
Оқушылардан оқулықта берілген 
сұрақтарға жауап алып, екі 
жақтағы суреттерді сәйкестендіру 
жұмыстарын жүргізіңіз. 
Оқушылардың өз пікірін білдіріп
дәлелдей алу білігін бағалау.
Оқулық 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу; 
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық)
Дәптермен 
жұмыс

39
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
 сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
2.5
Мәтін 
бойынша 
сұрақ 
қоя білу 
және жа-
уап бере 
білу.
1.2.5.1 
Мәтін иллю-
страциясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Т; Қ) 
Сурет бойын-
ша сұрақтар 
қоя білу, 
дәлелдеу-
лер жасай 
алу білігін 
бағалау.
16-сабақ. Мен ұнататын ертегілер. 
Дыбыс.
1. «Мен ұнататын ертегілер» 
тақырыбы бойынша қойылған 
сұрақтарға жауап беру білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
«Бұл қай ертегі?» ойынын 
ойнатыңыз. Ойынның шарты бо-
йынша оқушылар суретке қарап, 
қай ертегі екенін айтуы керек. 
2. «Мақта қыз бен мысық» 
ертегісі екенін қайдан білдіңдер?» 
сұрағы төңірегінде топтық жұмыс 
ұйымдастырыңыз. Оқушылардың 
сахналық қойылым қоюына 
ықпал етіңіз. 
Оқулық 
Ертегі 
кейіпкер-
лерінің 
бетперде-
лері (маска)
2.5
 Мәтін 
бойынша 
сұрақ 
қоя білу 
және жа-
уап бере 
білу.
1.2.5.1 
Мәтін иллю-
страциясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(Ө; Қ) 
Суреттерді 
сәйкестендіре 
алу білігін 
бағалау.
«Сәйкестендір» ойынын 
ойнатыңыз. Оқулықта берілген 
ертегі кейіпкерлеріне қатысты 
заттарды таптыртып, «Саған 
осылардың ішінде қайсысы 
ұнайды? Неліктен?» сұрақтары 
төңірегінде пікірталастыруға 
мүмкіндік жасаңыз. 
Оқулық 
3.3 
Жоспар 
құру. 
1.3.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінге су-
реттер, сыз-
балар 
(МК; Ө; Қ) 
Тыңдаған 
ертегі 
мазмұнын 
түсініп, ат 
қоя алу
Оқушыларға мұғалімнің сыйы 
ретінде ертегі оқып беріңіз не-
месе тыңдатыңыз. Ертегі желісі 
бойынша сұрақтар қоя отырып 
мазмұнын айтқызыңыз. Ертегіге 
ат қойғызыңыз. Оқушылардың
http://www. 
balalaralemi.
kz
Ертегілер 

40
арқылы жос-
пар құрып, 
оған ат 
(тақырып) 
қою. 
білігін 
бағалау.
ертегіден алған әсерлерімен 
бөлісіңіз.
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элемент-
терін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Дәптермен 
жұмыс
1.7 
Тыңдал-
ған ма-
териал 
бойынша 
өз пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөйлем-
мен білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Ө; Қ) 
Өз пікірін 
білдіру білігін 
бағалау. 
17-сабақ. Дыбыстар әлемі несімен 
ұнайды? Дыбыс 
«Саған қандай дыбыстар ұнайды?» 
сұрағының көмегімен оқушының 
өз пікірін білдіру білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Үнтаспадан 
әртүрлі дыбыстарды тыңдатыңыз. 
Олардың қайсысы ұнағанын 
сұраңыз. Оқушы жай ғана «ұнады» 
деген қысқа жауаппен қалуы 
мүмкін. «Неліктен ұнады?» сұрағы 
баланың сөйлеуіне, ішкі сезімін 
жеткізуіне түрткі болары сөзсіз. 
Сондықтан да оқушылармен жеке 
жұмыс ұйымдастырыңыз. 
Жануарлар 
әлемі
сайттан 
өзіңізге 
ұнаған 
жануарлар-
дың дыбыс-
тауын таңдап 
алыңыз

41
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы бо-
йынша бол-
жау.
(МК; Т) 
Сюжетті 
суреттердің 
көмегімен 
сабақтың не 
туралы екенін 
болжату.
1. «Дыбыстар әлемі несімен 
ұнайды?» тақырыбы бойынша 
берілген сюжетті суреттердің 
көмегімен сабақтың не туралы 
екенін болжатыңыз. Оқушыларға 
суреттегі жәндіктердің қалай ды-
быс шығаратынын, табиғаттағы 
дыбыстардың несімен ұнайтынын 
суреттердің көмегімен 
айтқызыңыз.
Оқулық 
1.8 
Берілген 
тақы-
рыпқа 
әңгіме 
құрап 
айту.
1.1.8.1 
Берілген 
сюжетті су-
рет бойын-
ша шағын 
әңгіме құрап 
айту. 
(МК;  Т; Қ) 
Сурет 
бойынша 
сұрақтарға 
толық жа-
уап беру, 
әңгіме құрай 
алу білігін 
бағалау.
2. Сурет бойынша сұрақтар қоя 
білу, болжаулар жасай алуларына 
басшылық жасаңыз. 
Саябақтағы тіршілік туралы 
әңгімелеу барысында дыбыс-
ар жайында шағын топта 
талқылаулар жасауына ықпал 
етіңіз. Оқушылардың сурет 
мазмұны бойынша әңгіме 
құрастыруын ұйымдастырыңыз.
Оқулық 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
нор-
маларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Дәптермен 
жұмыс

42
1.3 
Тыңдал-
ған мате-
риалды 
мазмұн-
дау.
1.1.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып ба-
яндау. 
(МК; Ө; Қ) 
Ертегінің 
мазмұнын 
сұрақтарға 
толық жауап 
бере отырып, 
ретімен ба-
яндау білігін 
бағалау.
18-сабақ. Дыбыстар әлемі несімен 
ұнайды? Дыбыс.
1. «Түйе мен тышқанның ай-
тысын тыңда» тапсырмасын 
аудио үнтаспадан тыңдатыңыз 
немесе оқулықтан нақышына 
келтіріп оқып беріңіз. Қай 
ертегіден алынған үзінді? сұрағы 
арқылы іздену жұмысын 
ұйымдастырыңыз. Ертегінің 
мазмұнын сұрақтарға толық 
жауап бере отырып, ретімен 
баяндатыңыз. 
Аудио 
үнтаспа
http://www. 
balalaralemi.
kz
Ертегілер
1.7 
Тыңдал-
ған ма-
териал 
бойынша 
өз пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөй-
леммен 
білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Ұ; Қ) 
Тыңдалған 
материал 
бойынша 
өз ойын 
білдіріп, 
дәлелдеулер 
жасай алу 
білігін 
бағалау.
Оқулықтан «Есіңе сақта!» 
мәліметін оқып беріп, талдау 
жасатыңыз. «Шындығында, 
жан-жануарлар сөйлей ала ма?» 
сұрағына оқушылардың жа-
уап беруі жүзеге асырылады. 
Оқушыларға сөйлеудің адамға 
ғана тән екенін, жануарлардың 
дыбыс шығаратынын түсіндіріңіз. 
Мәліметті мысалдар арқылы 
дәлелдеу жұмыстарын жасап 
көрсетіңіз. 
Оқулық
3.4 
Оқыған/ 
тыңдаған 
мате-
риалдың 
мазмұ-
нын жазу.
1.3.4.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқыған/ 
тыңдаған 
мәтіндердегі 
ақпаратты 
сурет, сыз-
ба белгілер 
қолданып 
жеткізу.
(МК; Ө; Қ) 
Жануарлар-
дың аттарын 
дыбыс сыз-
басы арқы-
лы көрсете 
алу білігін 
бағалау.
2. Оқушыларға суретте бейнелен-
ген жануарлардың аттарын дыбыс 
сызбасы арқылы құрастырып 
жазғызыңыз. 
Бұл сөздерді қатыстырып сөйлем 
құратыңыз.
Оқулық 
3.3 
Жоспар 
құру. 
1.3.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінге су-
реттер, сыз-
балар арқы-
лы жоспар 
құрып, оған 
ат (тақырып) 
қою. 
(МК; Ө; Т; 
Қ) Ертегі 
құрастыра 
алу, өз іс-
әрекеттеріне 
рефлек-
сия жасай 
алу білігін 
бағалау.
3. Піл мен торғай туралы өз 
ертегілерін құрастыру үшін 
сюжетті суреттерді алдын ала 
дайындап, қолданыңыз. Суреттің 
көмегімен әңгіме ұйымдастырып, 
ертегінің мазмұнын 
жоспарлатыңыз. 
Әрі қарай шағын топтағы 
оқушылардың ертегі 
құрастыруына ықпал етіңіз. 
Оқулық

43
Оқушылардың топтық 
жұмыстарын топта жариялатып, өз 
іс-әрекеттеріне «бағдаршам» әдісі 
арқылы рефлексия жасатыңыз. 
3.3 
Жоспар 
құру. 
1.3.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінге су-
реттер, сыз-
балар арқылы 
жос-пар 
құрып, оған 
ат (тақырып) 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Ертегі 
мазмұнын 
түсініп, ат 
қоя алу білігін 
бағалау.
Оқушыларға мұғалімнің сыйы 
ретінде ертегі оқып беріңіз немесе 
тыңдатыңыз. 
 Ертегі желісі бойынша сұрақтар 
қоя отырып мазмұндатыңыз. 
Оқушылардың ертегіден алған 
әсерлерімен бөлісіңіз. Ертегі 
кейіпкерлеріне баға бергізіңіз. 
Ертегіге ат қойғызыңыз.
Мұғалімнің 
сыйы 
http://www. 
balalaralemi.
kz
Ертегілер
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Дәптермен 
жұмыс
1.4 
Оқиға-ны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы бо-
йынша бол-
жау.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет