Эем-нің негізгі функционалдық элементтері, I бөлімжүктеу 1.95 Mb.
Pdf просмотр
бет10/12
Дата15.03.2017
өлшемі1.95 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Сурет 3.Гибридті тармақтың құрылымдық схемасы

75
Ең алғаш
гибридтік  архитектура идеясын Стив  Воллох ұсынды,  ол  оны
Exemplar сериялы жүйесінде іске асырды. Воллох нұсқасы –8 SMP-тармақтан тұратын
жүйе.    HP фирмасы  идеяны  сатып  алып, SPP сериялы  суперкомпьютерлерінде  іске
асырды.Идеяны Сеймур  Крей  (Seymour  R.Cray) қолдады  және  жаңа  элемент қосты-
когерентті кэш, cc-NUMA архитектурасын құрды (Cache Coherent Non-Uniform Memory
Access), яғни "когерентті  кэшті қамтамасыз  ету  арқылы жадыны біртекті  емес  етіп
қолдану". Ол оны Origin типті жүйесінде іске асырды.
Көпдеңгейлі иерархиялық жадының когеренттілігінің ұйымдастырылуы
Когерентті
кэш
түсінігі  дегеніміз,  кез-келген  уақытта  барлық
орталық
процессорлар  бірдей  мағынада  айнымалыларды қабылдай  алады.  Шынында  да,  кэш
жады  бір ғана  компьютерге  ортақ болғандықтан,  бір  компьютердің кэшына  келір
түскен мәліметтерді басқалары қолдана алмайды. Мұны болдырмау үшін процессордың
кэш-жадысында сақталған ақпараттарды синхронизациялау қажет.
Когерентті кэшті қамтамасыз ету үшін бірнеше мүмкіндіктер бар:

Шиналық сұраулардың механизмін қолдану (snoopy bus protocol), яғни кэшта
орталық процессорлерге жіберіле алатын айнымалылар реті, тағы қажет болған
жағдайда көшірмелері жасалына алады;

Бүкіл айнымалылар ретін қадағалап отыратын, арнайы жады бөлігі бөлініп
алынады.
cc-NUMA архитектура жүйесінің ең көп таралған түрлері: HP 9000 V-class  SCA-
конфигурацияларында,  SGI  Origin3000,  Sun  HPC  15000,  IBM/Sequent  NUMA-Q  2000.
Бүгінгі  таңда  cc-NUMA- жүйесінде  процессорлардың максималды  саны  1000-нан
асады.  (серия  Origin3000).Әдетте  бүкіл  жүйе  біртекті    ОЖ  басқаруымен  жұмыс
жасайды.
сс  NUMA-
жүйесінде  жұмыс  жасаған  кезде  SMP  сияқты,
ортақ
жадылыпрограммалау парадигмасын (shared memory paradigm) қолданады.

76
ЕСЕПТЕУ 
ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ
АРХИТЕКТУРАСЫ.
PVP-АРХИТЕКТУРАСЫ.
КЛАСТЕРЛЫ АРХИТЕКТУРА
Берілген  лекция құрамы  векторлы  процессорлары  бар  параллельді  архитектура,
сонымен
қатар 
көппроцессорлы 
есептеу 
жүйесінің
кластерлы 
архитектура
сипаттамасынан  тұрады.
Әрбір  архитектураның
негізгі  артықшылықтары  мен
кемшіліктері,  сонымен қатар бағдарламалаудың парадигмасы  келтірілген.  Берілген
архитектрулары бар, жалпыға белгілі есептеу жүйелері сипаталады.
PVP (Parallel Vector Process – векторлы процессорлы паралельді архитектура.
Конвейерлі  функционалды құрылғыларда нәтижелі  орындалатын  тәуелсіз  деректердің
біртипті  векторларын өңдеу  командалары қарастырылатын  векторлы  конвейерлы
процессорлардың бар болуы PVP жүйесінің негізгі қасиеті болып табылады.
Ережеге 
сәйкес, 
бірнеше 
осындай 
процессорлар 
(1-16) 
көппроцессорлар
конфигурациясы  аясында(SMP сияқты)  жалпы  жадымен  бір  уақытта  жұмыс  жасайды.
Бірнеше  түйіндер  коммутатор  көмегімен  біріктірілуі  мүмкін(МРР ұқсас).  Деректердің
векторлы
үлгіде 
берілуі 
скалярлы 
түрде 
берілуіне
қарағанда 
көп 
тез
жүретіндіктен(максималды  жылдамдық  64Гбайт/с,  скалярлы  машиналардан  2  есе  тез),
ағымдар арасындағы әсерлесу проблемасы  параллельденеді кезінде сай емес болады.
Скалярлы  машиналарда  нашар параллель  таралады,  ал  векторлыда  жақсы.
Осылай  алғанда,  PVP-архитектура  жүйесі  жалпы  міндеттелген  машина  болып
табылады(general  purpose  systems).  Бірақ,
векторлы  процессорлар
қымбаттау
болғандықтан, бұл машиналар жалпы қолданыста бола алмайды.
Жалпығы белгілі PVP-архитектураның үш машинасы:
1. CRAY X1, SMP-архитектурасы. Стандартты конфигурациядағы жүйенің шектік
өнімділігі ондаған терафлопсты құрауы мүмкін.
2. NEC SX-6, NUMA-архитектура. Жүйенің шекті өнімділігі 8Тфлопсқа жетеді, бір
процессордың  өнімділігін    9.6  Гфлопс.  Жүйе  512  процессорге  дейінгі
операциялық жүйенің біріңғай үлгісінде масштабталады.
3. Fujitsu-VPP5000 
(vector 
parallel 
processing), 
MPP-архитектурасы. 
Бір
процессордың  өнімділігін    9.6  Гфлопсты құрайды,  жүйенің шекті өнімділігі
1249  Гфлопсқа  жетеді,  жадының максималды  сыйымдылығы – 8  Тбайт.  Жүйе
512дейін масштабталады.
Сурет 1. CRAY SV-2

77
Сурет 2. Fujitsu-VPP5000
PVP    жүйесінде  бағдарламалау  парадигмасы  циклдың
векторлануын(бір
процессордың мүмкін болатын нәтижесіне жеткізу) және олардың параллель таралуын
қарастырады.
Практикада келесі реттегі процедураларды орындау ұсынылады:

есепті  матрицалық түрге  келтіру үшін  векторлауды қолмен  орындау  керек.
Сонымен қатар вектор ұзындығымен сәйкестігі, матрица өлшемдері 128 немесе
256-ға еселі болуы қажет.

виртуалды  жазықтықта ізделініп  отырған  функцияны қатарлар  және қатарлар
мүшелерін қалдыра отырып ажырату арқылы векторлармен жұмыс істеу.
Үлкен физикалық жады  есебінде  нашар  векторлатыр  есептер  PVP-жүйесінде
скалярлы 
процессорлы 
машиналарда 
тез 
орындалады.
Кластер  дегеніміз
қолданушының алдында желілік технология негізінде шиналы архитектура немесе
коммутатор  арқылы  байланысқан  біріңғай  ақпаратты-есептеуіш  ресурстарды
атайды, олар бір немесе бірнеше компьютерлерден (жиі түйін) тұрады. Кластер
түйіні  ретінде  серверлер,  жұмыс станциялары  және қарапайым  дербес
компьютерлер  де  таңдалынуы  мүмкін. Түйін өзінде    операциялық жүйенің жалғыз
көшірмесінің жұмыс жасайтынымен сипатталады.
Кластеризацияның артықшылығы  жұмыс  жасау  деңгейінің жоғарлауы үшін қандай  да
бір түйін жаңылып, істен шықса анық болады: сонымен қатар кластердің басқа түйіні
өзіне  түзелмейтін  түйіннің жүктемесін  алып,  және қолданушы  кірудегі үзілісті
байқамайды.
Кластрлердің масштабталуы (Fast/Gigabit Ethernet, Myrinet) шина архитектурасы немесе
коммутатор  негізіндегі технологиясын қолданушылардың көп  санына  арналған
қосымшалардың өнімділігін бірнеше есе үлкейтуге мүмкіндік береді.
Бұндай  суперкомпьютерлі  жүйелер  ең арзан,  себебі  олар стандартты  комплекталы
элементтерден("off  the  shelf"),  процессорлар,  коммутаторлар,  дисктер  және  сыртқы
құрылғылардан құралады.
Кластерлеу  компьютерлік  жүйенің  әр  түрлі  деңгейлерінде  жүзеге  асырылады,
аппаратты қамтамасыз  етуді қоса,  операциялық жүйелер  утилита-бағдарламалар,
басқару жүйесі және приложениелер.
Жүйенің неғұрлым көп деңгейлері кластерлі технологиялар арқылы  біріктірілген
болса, соғұрлым сенімділік, масштабталуы және кластер басқарылуы жоғары болады.
Кластерлер типтері
Шартты түрде класстарға бөлуді Язек Радаевский және Дуглас Эдлайн ұсынған:

78

Класс  I.  Машина  классы  компьютерлік  компоненттерді  сатумен
айналысатын  жеткізушілер  сататын    толықтай  стандартты  бөлшектерден
тұрады(төмен баға, қарапайым қызмет көрсетуие цены)

Класс  II.  Жүйе  эксклюзивты  немесе  көп  тарамаған  бөлшектерден  тұрады.
Осылай жақсы өнімділікке жетуге болады, бірақ жоғары бағамен.
Атап өткендей,  кластерлер әр  түрлі  конфигурацияда  бола  алады.  Кластерлердің
көп тараған типтері:

үлкен сенімділік жүйесі;

үлкенөнімді есептеулер үшін жүйе;

көпағымды жүйе.
Атап өтсек, осы кластер типтері арасындағы шекарасы белгілі бір дәрежеде нақты
емес, және кластердің атап өткен типтер арасында қасиеті немесе функциялары болуы
мүмкін.  Жалпы  белгіленген  жүйе ретінде қолданылатын
үлкен  кластер  кескіндеу
кезінде  барлық атап өтілген  функцияларды орындайтын  блоктарды  оқшаулауға    тура
келеді.
Жоғарыорындаулы  есептулерге  арналған  кластерлер  параллелдік  санауларға
арналған. Бұл кластерлер әдетте  көп  компьютерлерден  жинақталған. Әр қадамында
инсталляция, эксплуатация және бір уақытта көп компьютерлерді басқару, бір жүйелік
файлға  параллель  және  жоғарғыөнімділік  кірудің техникалық талаптар,  түйіндер
арасындағы 
процессораралық
байланыс, 
параллель 
режимдегі 
жұмыстың
координациясы  сияқты сұрақтардың келісімділігін талап ететін осындай кластерлерді
ойлап табу қиын процесс болып табылады. Бұл проблемалар барлық кластерды біріңғай
үлгіде  операциялық жүйемен қамтамасыз  етуімен    шешіледі.  Бірақ  әдетте  осындай
сұлба жүзеге асырыла бермейді және ол үлкен емес жүйелер үшін қолданылады.
Уақыт өтуіне қарай  еріксіз артылатын(кему)  ресурстар қатарына  біріңғай
интерфейспен қамтамасыз  ету үшін
көпағымды  жүйелер қолданылады. Қарапайым
мысал ретінде web-серверлер тобы қызмет етеді.
1994  жылы  Томас  Стерлинг  және  Дон  Беккер  10Мбит/с  Ethernet  желімен
қосылған каналдарды  көшірумен  Intel  DX4  процессоры  негізінде  16-түйінді  кластер
ойлап тапты.
Олар  ескі  эпикалық поэма  "Beowulf"  атауын  берді.  Earth  and  Space  Sciences
проектін қажет  есептеу  ресурстарымен
қолдау үшін  кластер    NASA  Goddard  Space
Flight  Center  орталығында  пайда болды.  Проектты-конструкторлық жұмыстар  аз
уақытта Beowulf деген қазіргі танымал проектке айналды.
Проектісі  параллель  кластерлі  компьютерлердің  құрылуы  жалпы  негізі  болды,
паралельді  есептеулерде қолданылатын  көппроцессорлы  архитектураны  сипаттайды.
Beowulf-кластер,  бір  серверлы  түйіннен,  сонымен
қатар  бір  немесе  бірнеше
бағынатын(есептеу)  стандартты  компьютерлі  желілер  арқылы  байланыстырылған
түйіндерден  тұратын  жүйе  болып  табылады.    Жүйе  Linux –пен  іске қосылатын  ДК,
стандартты  желілік  адаптер  (мысалы, Ethernet)    және  коммутатор  сияқты  стандартты
аппаратты  компоненттерді қолдану  арқылы құрылады.  "Beowulf"  аталатын  арнайы
бағдарлама пакеті де жоқ.
Көптеген қолданушылар  Beowulf  кластерлері үшін  жарамды  деп  тапқан  оның
орнына  бағдарламалық  қамтаманың бірнеше  бөліктері  бар.    Beowulf  Linux  сияқты
операциялық жүйе,  PVM,  MPI  хабарламаны  жіберу  жүйесі,  тапсырмалардың кезекпен
орындалуын бақылау жүйелерін қолданады.
Серверлік  түйін  барлық кластерді  басқарады  және  тұтынушы  түйіндерге
бағытталған  файлдарға қызмет көрсетеді.
Кластер  жүйесiндегi  процессорлардың
байланыс  желiсiнiң
орындауының
мәселелерi

79
Кластер жүйесiнiң архитектура түрi(бiр-бiрiннiң процессорларының Қосу әдiсi)
процессорлардың  қолданылатын ретiнде, оның өнiмдiлiгiн үлкен дәрежеде анықтайды.
Мұндай  жүйенiң  өнiмдiлiктерi,  шама  ықпал  ететiн  кризистiк  параметр,  процессорлар
арасындағы қашықтық болып табылады. Осылай, бiз жоғары өнiмдi есептеулердi өткiзу
үшiн,  жүйенi  бiрге  10  дербес  компьюлер қосып  аламыз.  Жүйенiң  өнiмдiлiгi әрбiр
процессордың  өнiмдiлiгiнiң  үлкеюiнде  10  есе  негiзiнен  10  есе үлкеймейтiндiгiнен,
мәселе,  алайда,  бiр-бiрiмендi үйреншiктi құралдардың  өте  тиiмдi, Қосу әдiсi  iздестiру
кезiнде тұрады.
Есептi  мысал үшiн қарап  шығамыз  симметриялық  16-процессорлық жүйенiң
құрастыруы,барлық процессорларда тең құқықты болар едi. Өте табиғи сыртқы аяқтар,
сыртқы құрылымдардың төменгi қосуы үшiн қолданылатын жазық керегенiң түрiндегi
Қосу көрiнедi.
Сурет 3. Процессорлардың жазық тор түрiнде қосу схемасы
Осылай қосу  түрінде  процессорлар  арасындағы  максималды қашықтық
(өзіне
жақын орналасқан процессорды алыстагысынан бөліп тұратын байланыс саны) 6-ға тең
болады.    Дәлелдеулер  бойынша,  жүйеде  процессорлар  арасындағы  максималды
қашықтық 4-тен  асатын  болса,  онда  мұндай  жүйе    тиімді  жұмыс  істемейді.Сондықтан
да  16  процессорды  бір  бірімен  жалғағанда    жазык  схема  мақсатты  түрде  жұмыс
жасамайды.Шағын  конфигурация  пайда  болу үшін,    минималды  кеңістік  бетінде
максималды  көлемі  бар  фигураны  табу  есебін  шығару  керек. Үш өлшемді кеңістікте
мұндай қасиет  шарда  болады.  Бірақ бізге  торапты  жүйе құру қажет  болғандықтан,
шардың орнына  кубты  (процессор  саны  8-ге  тен  болса)    немесе  гиперкубты(процесор
саны  8-ден  асса) қолданамыз.Гиперкубтың өлшемі жалғанатын  процессорлардың
санына  байланысты  анықталады.  Осылай,  16 процессорды  жалғау үшiн  төрт өлшемді
гиперкуб қолданамыз.Оны құру үшін  адеттегіүш өлшемді кубты  алып,  керек  бағыты
бойынша жылжытамыз және төбелерін жалғау арқылы гиперкубты аламыз.
79
Кластер жүйесiнiң архитектура түрi(бiр-бiрiннiң процессорларының Қосу әдiсi)
процессорлардың  қолданылатын ретiнде, оның өнiмдiлiгiн үлкен дәрежеде анықтайды.
Мұндай  жүйенiң  өнiмдiлiктерi,  шама  ықпал  ететiн  кризистiк  параметр,  процессорлар
арасындағы қашықтық болып табылады. Осылай, бiз жоғары өнiмдi есептеулердi өткiзу
үшiн,  жүйенi  бiрге  10  дербес  компьюлер қосып  аламыз.  Жүйенiң  өнiмдiлiгi әрбiр
процессордың  өнiмдiлiгiнiң  үлкеюiнде  10  есе  негiзiнен  10  есе үлкеймейтiндiгiнен,
мәселе,  алайда,  бiр-бiрiмендi үйреншiктi құралдардың  өте  тиiмдi, Қосу әдiсi  iздестiру
кезiнде тұрады.
Есептi  мысал үшiн қарап  шығамыз  симметриялық  16-процессорлық жүйенiң
құрастыруы,барлық процессорларда тең құқықты болар едi. Өте табиғи сыртқы аяқтар,
сыртқы құрылымдардың төменгi қосуы үшiн қолданылатын жазық керегенiң түрiндегi
Қосу көрiнедi.
Сурет 3. Процессорлардың жазық тор түрiнде қосу схемасы
Осылай қосу  түрінде  процессорлар  арасындағы  максималды қашықтық
(өзіне
жақын орналасқан процессорды алыстагысынан бөліп тұратын байланыс саны) 6-ға тең
болады.    Дәлелдеулер  бойынша,  жүйеде  процессорлар  арасындағы  максималды
қашықтық 4-тен  асатын  болса,  онда  мұндай  жүйе    тиімді  жұмыс  істемейді.Сондықтан
да  16  процессорды  бір  бірімен  жалғағанда    жазык  схема  мақсатты  түрде  жұмыс
жасамайды.Шағын  конфигурация  пайда  болу үшін,    минималды  кеңістік  бетінде
максималды  көлемі  бар  фигураны  табу  есебін  шығару  керек. Үш өлшемді кеңістікте
мұндай қасиет  шарда  болады.  Бірақ бізге  торапты  жүйе құру қажет  болғандықтан,
шардың орнына  кубты  (процессор  саны  8-ге  тен  болса)    немесе  гиперкубты(процесор
саны  8-ден  асса) қолданамыз.Гиперкубтың өлшемі жалғанатын  процессорлардың
санына  байланысты  анықталады.  Осылай,  16 процессорды  жалғау үшiн  төрт өлшемді
гиперкуб қолданамыз.Оны құру үшін  адеттегіүш өлшемді кубты  алып,  керек  бағыты
бойынша жылжытамыз және төбелерін жалғау арқылы гиперкубты аламыз.
79
Кластер жүйесiнiң архитектура түрi(бiр-бiрiннiң процессорларының Қосу әдiсi)
процессорлардың  қолданылатын ретiнде, оның өнiмдiлiгiн үлкен дәрежеде анықтайды.
Мұндай  жүйенiң  өнiмдiлiктерi,  шама  ықпал  ететiн  кризистiк  параметр,  процессорлар
арасындағы қашықтық болып табылады. Осылай, бiз жоғары өнiмдi есептеулердi өткiзу
үшiн,  жүйенi  бiрге  10  дербес  компьюлер қосып  аламыз.  Жүйенiң  өнiмдiлiгi әрбiр
процессордың  өнiмдiлiгiнiң  үлкеюiнде  10  есе  негiзiнен  10  есе үлкеймейтiндiгiнен,
мәселе,  алайда,  бiр-бiрiмендi үйреншiктi құралдардың  өте  тиiмдi, Қосу әдiсi  iздестiру
кезiнде тұрады.
Есептi  мысал үшiн қарап  шығамыз  симметриялық  16-процессорлық жүйенiң
құрастыруы,барлық процессорларда тең құқықты болар едi. Өте табиғи сыртқы аяқтар,
сыртқы құрылымдардың төменгi қосуы үшiн қолданылатын жазық керегенiң түрiндегi
Қосу көрiнедi.
Сурет 3. Процессорлардың жазық тор түрiнде қосу схемасы
Осылай қосу  түрінде  процессорлар  арасындағы  максималды қашықтық
(өзіне
жақын орналасқан процессорды алыстагысынан бөліп тұратын байланыс саны) 6-ға тең
болады.    Дәлелдеулер  бойынша,  жүйеде  процессорлар  арасындағы  максималды
қашықтық 4-тен  асатын  болса,  онда  мұндай  жүйе    тиімді  жұмыс  істемейді.Сондықтан
да  16  процессорды  бір  бірімен  жалғағанда    жазык  схема  мақсатты  түрде  жұмыс
жасамайды.Шағын  конфигурация  пайда  болу үшін,    минималды  кеңістік  бетінде
максималды  көлемі  бар  фигураны  табу  есебін  шығару  керек. Үш өлшемді кеңістікте
мұндай қасиет  шарда  болады.  Бірақ бізге  торапты  жүйе құру қажет  болғандықтан,
шардың орнына  кубты  (процессор  саны  8-ге  тен  болса)    немесе  гиперкубты(процесор
саны  8-ден  асса) қолданамыз.Гиперкубтың өлшемі жалғанатын  процессорлардың
санына  байланысты  анықталады.  Осылай,  16 процессорды  жалғау үшiн  төрт өлшемді
гиперкуб қолданамыз.Оны құру үшін  адеттегіүш өлшемді кубты  алып,  керек  бағыты
бойынша жылжытамыз және төбелерін жалғау арқылы гиперкубты аламыз.

80
Сурет4. Байланыстың топологиясы, 3-шi - бiр қалыпты гиперкуб
Гиперкубтi архитектура тиiмдiлiк бойынша екiншi болып табылады, бiрақ өзi көрнекi.
Байланыс желiлерiнiң тағы басқа топологияларын қолданылады: үш өлшемдi тор, тағы
басқалар "Сақина", "жұлдыз".
Сурет5.Байланыстыңтопологиясы, 4-шi - бiрқалыптыгиперкуб
Сурет 6. (Chordal Ring) хордалар бойынша толық байланысы бар сақинаның
архитектурасы
Өте тиiмдi "Жуан ағаш" (fat-tree ) топологиясы бар архитектура болып табылады. "Fat-
tree"  (hypertree  )  архитектурасын  Лейзерсон  (Charles  E  Leiserson  )  1985  жылы ұсыныс
жасаған
Процессорлар    ағаш  жапырақтарындагы  iрiктелген,  ағаштың  iшкi  түйiндерi
iшкi  желiге  осы  уақытта құрастырылған. Ағаш  желісіөзара    жоғары  деңгейлi  желіге
тиiспей пiкiрлесе алады.
Сурет7. "Fat-tree" кластер архитектурасы
80
Сурет4. Байланыстың топологиясы, 3-шi - бiр қалыпты гиперкуб
Гиперкубтi архитектура тиiмдiлiк бойынша екiншi болып табылады, бiрақ өзi көрнекi.
Байланыс желiлерiнiң тағы басқа топологияларын қолданылады: үш өлшемдi тор, тағы
басқалар "Сақина", "жұлдыз".
Сурет5.Байланыстыңтопологиясы, 4-шi - бiрқалыптыгиперкуб
Сурет 6. (Chordal Ring) хордалар бойынша толық байланысы бар сақинаның
архитектурасы
Өте тиiмдi "Жуан ағаш" (fat-tree ) топологиясы бар архитектура болып табылады. "Fat-
tree"  (hypertree  )  архитектурасын  Лейзерсон  (Charles  E  Leiserson  )  1985  жылы ұсыныс
жасаған
Процессорлар    ағаш  жапырақтарындагы  iрiктелген,  ағаштың  iшкi  түйiндерi
iшкi  желiге  осы  уақытта құрастырылған. Ағаш  желісіөзара    жоғары  деңгейлi  желіге
тиiспей пiкiрлесе алады.
Сурет7. "Fat-tree" кластер архитектурасы
80
Сурет4. Байланыстың топологиясы, 3-шi - бiр қалыпты гиперкуб
Гиперкубтi архитектура тиiмдiлiк бойынша екiншi болып табылады, бiрақ өзi көрнекi.
Байланыс желiлерiнiң тағы басқа топологияларын қолданылады: үш өлшемдi тор, тағы
басқалар "Сақина", "жұлдыз".
Сурет5.Байланыстыңтопологиясы, 4-шi - бiрқалыптыгиперкуб
Сурет 6. (Chordal Ring) хордалар бойынша толық байланысы бар сақинаның
архитектурасы
Өте тиiмдi "Жуан ағаш" (fat-tree ) топологиясы бар архитектура болып табылады. "Fat-
tree"  (hypertree  )  архитектурасын  Лейзерсон  (Charles  E  Leiserson  )  1985  жылы ұсыныс
жасаған
Процессорлар    ағаш  жапырақтарындагы  iрiктелген,  ағаштың  iшкi  түйiндерi
iшкi  желiге  осы  уақытта құрастырылған. Ағаш  желісіөзара    жоғары  деңгейлi  желіге
тиiспей пiкiрлесе алады.
Сурет7. "Fat-tree" кластер архитектурасы

81
Бiр-бiрiнiң процессорларының  Қосу әдiсi  түрi  немен кластерiнiң өнiмдiлiгiне
көбiрек  ықпал  ететiндiгi,  процессорлардың ол қолданылатын,  онда  кiшiсi  саннан
қарағанда, арзан компьютерлердiң үлкен санынан жүйесiн жасауға орындырақ көрсете
алады.Кластерлерде,  басқару  жүйелерiн қолданылатын,  параллель  программалауын
қолдану  және үйреншiктi  жиiрек еркiн  туындалатын,  жүктеменiң теңдеуiшiнiң
арнаулы қаражаттарымен  жұмыс  станциялары үшiн  (Linux,  FreeBSD).  Кластерлермен
жұмыс  iстегенде,  осылай,  сонымен қатар  MPPмен - жүйелермен,  Massive  Passing
Programming  Paradigmдердi  деп  аталатын - (жиiрек - MPI)  деректердi  берумен
программалауды парадигмаға қолданады. Ұқсас жүйелердiң шамалы бағасы параллель
процесстерiнiң өзара әрекеттесуiне үлкен қосымша шығындармен болатын есептердiң,
күштi потенциалдық сыныбы өзара есепті шешіп қояды.
Сурет8. "Fat-tree" (алдыңғы схемаға түр үстiнде) кластер архитектурасы
81
Бiр-бiрiнiң процессорларының  Қосу әдiсi  түрi  немен кластерiнiң өнiмдiлiгiне
көбiрек  ықпал  ететiндiгi,  процессорлардың ол қолданылатын,  онда  кiшiсi  саннан
қарағанда, арзан компьютерлердiң үлкен санынан жүйесiн жасауға орындырақ көрсете
алады.Кластерлерде,  басқару  жүйелерiн қолданылатын,  параллель  программалауын
қолдану  және үйреншiктi  жиiрек еркiн  туындалатын,  жүктеменiң теңдеуiшiнiң
арнаулы қаражаттарымен  жұмыс  станциялары үшiн  (Linux,  FreeBSD).  Кластерлермен
жұмыс  iстегенде,  осылай,  сонымен қатар  MPPмен - жүйелермен,  Massive  Passing
Programming  Paradigmдердi  деп  аталатын - (жиiрек - MPI)  деректердi  берумен
программалауды парадигмаға қолданады. Ұқсас жүйелердiң шамалы бағасы параллель
процесстерiнiң өзара әрекеттесуiне үлкен қосымша шығындармен болатын есептердiң,
күштi потенциалдық сыныбы өзара есепті шешіп қояды.
Сурет8. "Fat-tree" (алдыңғы схемаға түр үстiнде) кластер архитектурасы
81
Бiр-бiрiнiң процессорларының  Қосу әдiсi  түрi  немен кластерiнiң өнiмдiлiгiне
көбiрек  ықпал  ететiндiгi,  процессорлардың ол қолданылатын,  онда  кiшiсi  саннан
қарағанда, арзан компьютерлердiң үлкен санынан жүйесiн жасауға орындырақ көрсете
алады.Кластерлерде,  басқару  жүйелерiн қолданылатын,  параллель  программалауын
қолдану  және үйреншiктi  жиiрек еркiн  туындалатын,  жүктеменiң теңдеуiшiнiң
арнаулы қаражаттарымен  жұмыс  станциялары үшiн  (Linux,  FreeBSD).  Кластерлермен
жұмыс  iстегенде,  осылай,  сонымен қатар  MPPмен - жүйелермен,  Massive  Passing
Programming  Paradigmдердi  деп  аталатын - (жиiрек - MPI)  деректердi  берумен
программалауды парадигмаға қолданады. Ұқсас жүйелердiң шамалы бағасы параллель
процесстерiнiң өзара әрекеттесуiне үлкен қосымша шығындармен болатын есептердiң,
күштi потенциалдық сыныбы өзара есепті шешіп қояды.
Сурет8. "Fat-tree" (алдыңғы схемаға түр үстiнде) кластер архитектурасы

82
ТЕСТІК СҰРАҚТАР
1. AF түрінде қандай жалау белгіленеді?
A. ауыстырудыңкөмекшіжалауы
B. жұптаужалауы
C. ауыстыружалауы
D. нөлдікжалау
E. белгіжалауы
2. CF түріндеқандайжалаубелгіленеді?
A. ауыстыружалауы
В. жұптаужалауы
С. ауыстырудыңкөмекшіжалауы
D. нөлдікжалау
E. белгіжалауы
Каталог: bitstream -> handle -> data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің халықаралық қатынастар факультетінің магистранты
data -> Ұстаз ғалымның абыройы
data -> Интеллигенциясы: тарихи
data -> ТҮрік тілін үйренудегі ортақ СӨздер және олардың фонетикалық ерекшеліктері кумашева Назым
data -> Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
data -> Очерктің тілі мен стилі
data -> Бағдарламасы, ұлттық рухани байлықты жалпы адамзаттық мәдениетпен
data -> Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет