Эем-нің негізгі функционалдық элементтері, I бөлім


РЕСУРСТАРДЫ УЛЕСТІРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МУЛЬТИПРОГРАММАЛЫ ЭЕМ-жүктеу 1.95 Mb.
Pdf просмотр
бет7/12
Дата15.03.2017
өлшемі1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

РЕСУРСТАРДЫ УЛЕСТІРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МУЛЬТИПРОГРАММАЛЫ ЭЕМ-
НІҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІНІҢ НЕГІЗГІ РЕЖИМДЕРІ
Ресурстарды үлестірудің бір  кезекті  және  көп  кезекті тәртіптері, сонымен қатар
мультипрограммалы ЭЕМ-нің жұмыс істеуінің негізгі режимдеріқарастырылады.
Мультипрограммалы ЭЕМ ресурстарын үлестіру тәртібі.
Ресурстарды үлестіру тәртібі (РҮТ) – ЭЕМ-нің тиімді жұмыс істеуіне әсер ететін
қажетті көрсеткіш. Қандай да бір үлестіру тәртібін қолдану берілген ресурстың қолдану
ерекшеліктеріне,  жұмыс  тиімділігін бағалау  критерилеріне, сонымен қатар  берілген
ресурстарды үлестіру тәртібінжүзеге асыру күрделілігіненбайланысты.
Бір кезекті тәртібі
1. FIFO (First  In - First  Out) – бірінші  келді-бірінші қызмет  көрсетілді  (сурет
1).
Сурет 1. FIFOтәртібі бойынша ресурстарды үлестіру схемасы
Рұқсат берусхемасы – кезек.
Өзі жеке үлестіру тәртібі ретінде  кеңінен қолданылады,  онымен қоса  күрделірек
тәртіп құрамдық бөлігінде де қолданылады. Ұзақ  (яғни қызмет  көрсетілуге  көп  уақыт
жұмсалатын)    және қысқа  сұраулардың кезекте  тұруы  олардың келіп  түсу  моментіне
тәуелді.
2. LIFO (Last  In - First  Out) – ақырғы  келді – бірінші қызмет көрсетілді  (сурет
2).
Сурет 2. LIFOтәртібі бойынша ресурстарды үлестіру схемасы
Рұқсат берусхемасы – стек.
3. Шеңберлі циклдық алгортм (сурет 3).
Сурет 3. Шеңберлі циклдық алгоритм бойынша ресурсты үлестіру сұлбасы

48
Сұрауғаt
k
уақыт  квантының аралығында қызмет  көрсетіледі.  Егер де  осы  уақыт
ішінде қызмет  көрсетілу  аяқталмаса,  онда  сұрау кіру  кезегінің соңына  жіберіледі.
Мұнда қысқа сұраулар ұзақ сұрауларға қарағанда кезекте аз уақыт тұрады.
Көпкезекті тәртіптер
Қызмет
көрстеудің
көпкезекті
тәртіпбінің
негізгі  нұсқасы
4-суретте
көрсетілген.
Сурет 4.Қызмет көрстеудің көпкезекті тәртіпбі кезінде ресурстарды үлестіру схемасы
Тәртіптің негізі – шеңберлі циклдық алгоритм.
Барлық жаңа сұраулар кезек1-ге келіп түседі.
Кез келген сұрауға қызмет көрсетуге кеткен уақыт t
k
квантының ұзақтығына тең.
Егер де сұрауға осы уақыт аралығында қызмет көрсетілсе, онда сұрау жүйеден шығады,
олай болмаса, берілген уақыт кванты аяқталғанда, сұрау
1

i
кезек соңына кетеді.
Егер  де  кезек1,...,
1

i
бос  болса,қызмет көрсетілуге кезегінен  сұрау таңдалып
алынады.
Осылайша, ұзақ сұраулар бірінші кезек 1-ге келіп түседі, содан кейін бірте-бірте
N кезегіне жетеді және осы жерде аяғына дейін FIFO тәртібі бойынша немесе шеңберлі
циклдық алгоритм бойынша қызмет көрсетіледі.
Мультипрограммалы ЭЕМ-нің негізгі жұмыс істеу режимдері
Мультипрограммалы
ЭЕМ әр түрлі  режимдерде  жұмыс  істей  алады, олардың
қандайда біртүрін қолдану оның қолдану облысымен анықталады. Мультипрограммалы
ЭЕМ-ніңнегізгі жұмыс істеу режимдері ішінен келесілерін бөліп айтайық:
1. Пакетті режим;
2. Уақыт бөлу режимі;
3. Нақты уақыт режимі.
Пакетті режим
Пакетті  режимінің мәні  келесіде: ЭЕМ қолданушының өңдеу  процессіне
араласуынсыз  алдын ала жасақталған тапсырмалар пакетін өңдейді.
Негізінен пакетті  режим өнімділігі  жоғары  ЭЕМ-де қолданылады. Пакетті
режимінде  жұмыс  жасайтын  компьютердегі  есептеу  процесінің  ұйымдастыруына
қойылатын  басты  талап  бұл – барлық тапсырмалар пакетін шешу  уақыттын ЭЕМ-нің
құрылғыларын тиімді жүктеу арқылыминимизациялау.

49
Пакет режимінде  негізгі
тиімділіктің негізгі көрсеткіші болып ЭЕМ-нің
өткізгіштік қабілеті – бірлік уақыт  ішіндегі  орындалатын  тапсырмалар  саны болып
табылады.
Мультипрограммалы 
жұмыс 
кезіндегі 
бір 
программалы 
ЭЕМ
–мен
салыстырғандағы  жұмыс  істеуден ұтыстың сандық бағалауы өткізгіштік қабілетінің
өсу коэффициентімен сипатталады:
K
ӨҚ
= T
БПР
/T
МПР
мұндағыТ
БПР
жәнеТ
МПР

тапсырмалар
пакетінің
бірпрограммалы 
және
мультипрограммалы режимдерде орындауға кеткен уақыт.
Тапсырма пакетін өңдеудегі негізгі кезеңдер:
1. Программаны санаққа дайындау. Сонымен қатар пакеттің әр бағдарламасын
жеке программистпен дайындалуы мүмкін.
2. Программалар мен бастапқы берілгендерді пакеттік режимінде өңдеугеЭЕМ-ге
жіберу.
3. Эвристикалық алгоритмдердың бірі арқылы берілген бағдарламалар
бойыншатапсырмалар пакетін дайындау.
4. Мультипрограммалы ЭЕМ-да тапсырмалар пакетін өңдеу.
Пакеттік режимінің ерекшеліктері:
1. Қолданушы ЭЕМ-мен тікелей жұмыс істеуден шеттетілген
2. Қолданушы жұмыс  нәтижелерін пакеттің барлық тапсырмалары үшін белгілі
бір (кейде өте ұзақ) уақыттаалады.
3. Программаны өңдеу уақыты артады.
4. Тапсырмалар пакетін тізбектей шешуге қарағанда ЭЕМ-нің өткізгіштік қабілеті
артады.
Сонымен, пакетті режим үлкен программалармен жұмыс істеу кезінде ең
қолайлысы болып табылады.
Уақыт бөлу режимі
Қызметі – әрбір қолданушыға  тиімді  уақытта  олардың сұрауларына  жауап
беру(Сурет. 5).
Сурет 5. Уақыт бөлу режимінде ЭЕМ-нің жұмыс істеуінің ұйымдастырылуы
Негізгі сипаттамалар:
1. Көптерминалды көпқолданушылық жүйе.
2. Кез келген қолданушы өзінің терминалынан ЭЕМ-нің кез келген ресурсын
қолдана алады.
3. Қолданушуда ол ЭЕМ-де жалғыз жұмыс істеп отырғандай әсер пайда болады.

50
Жүзеге асыру.
Машинаның жұмыс істеу уақытыt
k
кванттарға бөлінеді.
Әр квант сәйкес терминал үшін бөлінеді. Терминалдар актив және пассив болуы
мүмкін:  актив – қызмет  көрсетуге  нақты қосылған(оның атынан қолданушы  жұмыс
істейді),пассив
–қосылмаған
(квант  бөлінбейді).  Барлық
терминалдарға қызмет
көрсетілгеннен кейін квант тізбегі қайталанады.
Квант  уақытын таңдаудың біріңғай әдісі жоқ. Кейбірде ол ЭЕМ-нің осы  уақытта
орындайтын команда санымен таңдалады.
Уақытты  бөлу  режимінің негізінде қолданушыларға  біркезекті қызмет  көрсету
тәртібі жатыр.
Нақты уақыт режимі
Бұл мультипрограммалы ЭЕМ жұмыс істеу режимі, негізінде, автоматты басқару
жүйелерінде қолданылады (Сурет 6).
Сурет 6. ЭЕМ-нің нақты уақыт режимінде жұмыс істеуінің ұйымдастырылуы
Қызметі – берілген тапсырмаға бекітілген уақыттан аспайтын уақыт аралығында
тапсырманың орындалуын қамтамасыз  ету.  Ресурстарды үлестіру тіртібі үлкен  рөл
атқарады, әсіресе тапсыырмаларға басымдылық тағайындау.
Нақты уақыт режимі және уақыт бөлу режимінің ұқсастықтары көп:
Терминалдар көп – датчиктер көп,
Терминалдар көп– орындаушы құрылғылар көп.
Нақты уақыт жүйелерін құру кезінде жұмыс істеу жүйесінің сенімділігіне ерекше
назар аударылады.

51
ЖАДТЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ
Жадты
үлестiруге
қатысты,  беттiк
үлестiрiлу
негізіндегі  виртуалды  жадты
ұйымдастыру, сонымен бiрге дербес ЭЕМ-де жадының сегменттік-беттiк көрінісі және
адрестi түрлендіру уақытының қысқарту әдiстерi қарастырады.
ЭЕМ-дегі жадты үлестіруді ұйымдастыру
Есте  сақтаун құрылғылар  кез  келген  компьютердің негізгі  бөлшегі  реті  болып
табылады.  Бұрын аталғандай  олардың жұмысы  иерархиялық принципке  негізделген.
ЭЕМ жұмысының тиiмдiлiгi көбінесеесте сақтау құрылғысының әр түрлi деңгейлердiң
аралығында  иерархияның деңгейлердiң  әрқайсыларына  жадтарды қолдану  және өзара
әрекеттесу қаншалықты ұтымды ұйымдастырылғанына тәуелді болады.
Бұл  иерархияда оперативті  есте  сақтау құрылғысы  маңызды  роль  атқарады.
Орындалу  барысында  программалар  осында  сақталынады, өңдеу үшiн  бастапқы
деректер  микропроцессордың
регистрлерiнежүктеледi.  Мұнда,
программалардың
жұмысының ақырғы  нәтижелерi  де  берiледі. Сондықтан оперативті  есте  сақтау
құрылғыларын тиiмдi қолдану ЭЕМ жұмысының барлық уақытындаөте маңызды.
Көп программалы ЭЕМ-дердiң оперативті  есте  сақтау құрылғысында үнемi
оперативті жүйенің ядросы  сақталады.  ЭЕМ  жұмысының процессiндегi оперативті
жүйенің ядросының бағдарламалары  жиi  орындалады,  олардың орындау  уақыт ұзақ
емес. Әдеттегiдей  басқару  жүйесiнiң  қалған  бөлiктерi  сыртқы  жадта  болады,  және
қажет болса тиiстi модульдер жедел жадқа жүктеледi. Жедел жадының қалған бөлiгінде
көп программалы тәртiп  атқарылатын  бiрнеше программалар және  ол қолданылатын
мәлiметтер сақталады.
Жадты үлестiру  жүйелiк құралдардың да, қолданушылардың да қажеттiлiктерiн
қанағаттандыру талаптарын қарастырады. Бұл талаптар көбiнесе қарама-қайшы.
Жүйелiк мақсаттар ең алдымен бiрнеше процесстердiң көп программалы тәртiбiнде
жедел жадтың қолдануының дәрежесiнiң ұлғайту, сонымен бiрге бұл процесстердiң
өрбуі кезінде процесстердiң арасындағы ақпаратты қорғауды iске асыру өзара
әрекеттесудi қамтамасыз ету және тағы басқалар болып табылады.
Жадқа қолданушыларының талаптары әр түрлi: мысалы, қысқа программалардың
тез орындауы, басқа программалармен ортақ процедуралардың қолдануында өзара
әрекеттесудегi жеңiлдiк және оңайлық, тағы сол сияқтылар.
Жадты басқару жүйесi келесi негiзгi функцияларды орындайды

жадты үлестiруде  жадтың еркiн және үлестірілген  облыстарының күйiн есепке
алу және мәлiметтiң жаңғыртуы кезінде жадта өзгерiстер өндiрiп алу;

есептулердiң орындауы үшiн жадты үлестiру (жедел жадты қашан және қандай
мөлшерде   бөлу керектігін анықтау);

жедел жадты есептеуге тiкелей бөлу; егер жедел жадтың еркiн облыстары
болмаса, онда сыртқы жадтағы мәлiметтi сақтау жолымен алдын ала олардың
орнын босату.
Элементтердiң мекенжайларының белгi  бойынша қандай  болмасын  ретпен
сақталуының барлық жиыны жадтың адрестi кеңiстiгі  деп аталады. Физикалық адрестi
кеңiстiк әрбiрi  физикалық мекенжай  деп  аталатын өз  нөмiрi  бар ұяшықтардың бiр
өлшемдi массивы ретінде ұйымдастырылған.
Жалпы  жағдайда  адрес    сақталу  ортасындағы  элементтің
орнын  нақты
анықтайтын идентификатор деп түсінуге болады.
Мәлiметтердiң физикалық адрестi  кеңiстiк  бағдарламасындағы  бағыттаулары
үшiн  логикалық бағыттауларды қолданады. Процессор  адрестi  шинаға  берілетін  және

52
жадтың
басқарушы 
схемасымен
қабылданатын 
логикалық
мекенжайларды
физикалыққа автоматты хабарлайды.
Кез  келген  ресурс  сияқты  жедел  жадының  үлестіруінің екі  стратегиясы  бар:
статикалық және динамикалық.
Статикалық үлестіру кезінде  бар  жедел  жад  процесске  сол  процесс өтіп  жатқан
мезетте  толықтай  бөлінеді.  Жад  толық  ұзындығы  базалық адреспен  анықталатын
ажырамас  блок  ретінде  бөлінеді.  Бағдарлама  блок  басына қатысты  адрестерде
жазылады,  бағдарлама  орындауның
барысында
команда  немесе  операнданың
физикалық адресі    блоктың
негiзгi  адресі    және  блоктегі    салыстырмалы  адрестің
қосындысы ретінде қалыптасады.  Негізгі  адрестің мәні  программаны  жедел  жадқа
жүктегенде  беріледі.
Әр  түрлі  программмаларда  түрлі
ұзындықты  блоктар
қолданылатындықтан  алдын  ала өзгертусіз  есептеу  процесіне қолдануға  болмайтың
жадтың бос аймақтары пайда болады.
Қарапайым мысалмен көрсетейік.
ЖЖ көлемі 10 Мбайт болсын, ал A, B, C, D программаларын орындау үшін келесі
жад  көлемі қажет:  A - 2  Мбайт, B - 1  Мбайт,  C - 4  Мбайт, D - 4  Мбайт.  Кей
программалардың
орындалуынан  кейін  жадтың
бастапқы
үлестірілуі
1-суретте
көрсетілген.
Сурет 1. Жадты статикалық үлестіру:a – бастапқы үлестіру; б – A
программасы аяталғаннан кейін; в – B программасы аяталғаннан
кейін; г – C программасы аяталғаннан кейін
Суретте көрсетілгендей статикалық үлестіру кезінде A программасы аяқталғаннан
кейін жадта бос орын болғанына қарамастан D программасы жедел жадқа тек алдынғы
барлық программалардың аяқталғанынан  кейін  жүктеле  алады.
Көп  бағдарламалы
ЭЕМнің жұмыс  істеу  көрсеткіштерін  жақсарту үшін  жедел  жадта  орындалуға  дайын
программаларнеғұрлым көп болғаны абзал.
Осы мәселенi жадтың қайта бөлуiмен (жадтың дефрагментациясы) өңдеу түсетiн
жаңа  бағдарламаға бөлінетін  бiртұтас  еркiн  кеңістіктің  құрастырлуын
әрбiр
бағдарламаның орындауды аяқтаудан кейiн жүргізу арқылы жартылай шешуге болады.
Дегенмен,  бұл  жүйелiк құралдардың артық
жұмысын  талап  етедi  және  iс  жүзiнде
қолданылмайды.
Қазіргі заманғы  жадты үлестіру  жүйелері  екі  концепцияға  сүйенеді ресурсты
динамикалық қолдану және виртуализациялар.
Динамикалық  үлестіру  кезінде  орындалып  жатқан  бағдарламаға  барлық  қажетті
жадтын тек бір бөлігі бөлінеді, ал қалған бөлігі тек сол жадтың нақты қажеттілігі пайда
болғанда ғана бөлінеді.Бұнын негізі келесі алғы шарттар болып табылады.

53
Біріншіден, кіріс ақпаратына байланысты программаның әрбір дербес орындалуы
кезінде  программаның кей  бөлігі  (25%  дейін)  игерілмей қалады.  Бұл  кодтардың
фрагменттері ЖЖ-қа жүктелмегені абзал.
Екіншіден,  программаның
орындалуы  сілтеудің
локальділік  принципіне
негізделген.  Бұл  программа  орындалған  уақыт  мезетінде  жадқа  мекенжайдың шекті
диапазонына  жүктеу  жүргізіледі.  Сол  себебті  осы  уақытта  программаның басқа
блоктарын жадта сақтау қажеттілігі болмайды.
Сонымен  бірге  жүйелік құралдар опреативті  есте  сақтау құрылғысыда(ОЕҚ) дәл
сол  уақыт  мезетінде  жоқ программалардың бөліктерін  бақылай  отырып,  сыртқы есте
сақтау құрылғысы осы программа бөліктеріне орын босатады. Бұл операцияны орындау
үшін опреативті есте сақтау құрылғысынан алдын ала программаның кейбір блоктарын
сыртқы  есте  сақтау құрылғысына  жүктеу  керек  болуы  мүмкін.  Бұл  процедуралар
қолданушыға кедергі жасамауы тиіс.
Ақпарат блоктарынын орын ауысуы әдетте келесі алгоритмдердің бірімен өтеді:

LRU (least recently used) – көп уақыт бойы қолданылмаған;

FIFO – Оперативті есте сақтау құрылғыснад ең ұзақ уақыт сақталған;

Random – кездейсоқ.
Жадты динамикалық үлестіру виртуалды жад түсінігімен  тығыз байланысты.
Виртуалды  жад қағидасы  бойынша қолданушы өз  бағдарламасының орындалуы
кезінде  физикалық жедел  жадпен емесол  бірсатылы,  белгілі  бір  көлемі  бар  жадпен
жұмыс  істейді.  Оның көлемі  компьютердің адрестік  шинасымен  (Lша)  анықталатын
көлемге тең:
V
вирт
>> V
физ
,
V
вирт
= 2
Lша
.
32-разрядты микропроцессорлы дербес ЭЕМүшін
V
вирт
= 2
32
= 4 Гбайт.
Сонымен  бiрге  ЭЕМ-де компьютер қолданатын барлық программаларды сақтау
үшiн сыртқы жадтың жеткiлiктi көлемi қамтамасыз етуi керек.
Программист өз қолданысында  тек  шинаның разрядтылығымен  шектелген
кеңістікке ие, оның көлемі компьютердің жедел жадына тәуелсіз.
Виртуалды жад қарапайым қасиеттерге  ие:  байттық адрестеу,  жедел  жадтың
рұқсат уақытымен сәйкес келетінрұқсат уақыты.
Программаны 
даярлаудың
барлық
сатыларында, 
программа 
виртуалды
адрестерде  көрсетіледі,  тек  программаны  машиналық түрде  орындаған  кезде ғана
программа  физикалық түрге  келтіріледі.  Мультипрограммалық режимде  орындалған
әрбір  программа үшін  виртуалды  жад  жасақталады. Әрбір  программа  нольдік
виртуалды адрестен максималды адреске дейін барлығын қолданады.
Виртуалды  адрестерді  физикалық адрестерге  түрлендіру үшін  физикалық және
виртуалды  адрестер – беттер  деп  аталатын  тұрақты ұзындығы  бар  блоктарға  бөлінеді.
Виртуалды  және  физикалық беттердің көлемдері  сәйкес  келеді.  Виртуалды  және
физикалық беттер нөмірленеді.
Виртуалды  адрес  виртуалды  беттің нөмірі  және  сол  беттегі  ығысу  болып
табылады. Ал физикалық адрес бұл физикалық беттің нөмірі және сол беттегі ығысуы.
Бастапқыда    жедел  жадқа  бірінші  бет  жүктеледі  және  оған  басқару  беріледі.
Программаны  орындау  барысында  жүктелген  бет  шегіне  шығып  кетсе  жаңа  бет
жүктеледі, және басқару қайта алдыңғы бетке беріледі.
Виртуалды  беттердің
номерлерін  физикалық
беттер  номерлеріне  аудару
заңдылығы әдетте  беттік  түрлендіру  кестесінде  беріледі.  Мұндай  кестелер  жадты
басқару жүйесімен құрылады және жадты қайта үлестіру кезінде жаңарады
Виртуалды адрестерді физикалық адрестерге аудару 2-суретте көрсетілген.

54
Сурет 2. Виртуалды адресті физикалыққа аудару
Виртуалды  беттің адресін    физикалық бет  адресіне  ауыстыру  мысалын
қарастырайық.  Компьютерде V
ЖЖҚ
=3
жедел  жады  ,және V
стр
=1  болатын  адрестік
кеңістік  болсын. Әрбір программа өз  кезегінде  тура  сол  көлемдегі  беттерге  бөлінеді.
Бұл  ЭЕМ-нің мультипрограммалау  көрсеткіші  төртке  тең болсын,  яғни  компьютерде
бір  межетте  бірнеше  программалар  орындала  алады. t
k
=  1  уақыт  интервалынан  кейін
программа  ауысуы  жүреді.  Кез  келген программа  бетінің орындалу  уақыты t  =  2t
k
тең.Программа беттері жедел жадтың бос көлеміне және мүмкіндігінше тек керек кезде
ғана  жүктеледі  деп  есептелік.  Егер  жад  көлемі  бос  болмай қалса,  онда  жаңа  бет ұзақ
бойы  жүктелмеген  бет  орнын  басады.  Орындалып  жатқан  программалардағы  беттер
саны V
A
=2, V
B
=1, V
C
=3, V
D
=2  тең. Осыдан  жедел  жадты  жүктеу  кестесі  келесі  түрде
болады:
Кесте 1.
Беттер
Тактылар
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
Оперативті жадыны динамикалық үлестіру
ОЕҚ 0 А0 А0 А0 D0 D0 D0 C0 C0 C0 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1
1
B0 B0 B0 A0 A0 A0 D0 D0 D0 D1 D1 D1 D1 D1 D1
2
C0 C0 C0 B0 B0 B0 A1 A1 A1 A1 A1 A1 C2 C2
A программасы үшін беттік түрлендірудің кестесі
A 0
0
0
-
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
2
-
-
B программасы үшін беттік түрлендірудің кестесі
B 0
-
1
1
1
-
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
C программасы үшін беттік түрлендірудің кестесі
С 0
-
-
2
2
2
-
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
D программасы үшін беттік түрлендірудің кестесі
D 0
-
-
-
0
0
0
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1

55
Кестеде бұл тактідегі негізгі активті беттер номерлері ерекшеленген.
Беттік  түрлендіру  кестесінде  сызықшамен  берілген  виртуалды  бет  жедел  жадта
жоқ ситуациялар ерекшелінеді.
Егер әр  бет  адрестелетін  1000
ұяшықтар  көлеміне  ие  болса  9  тактіде  А
программасының  1100 виртуалды  адресіне  жүктеу  2100  физикалық адресін  жүктеуге
әкеліп соғады.
Беттік  түрлендіру  кестесі жедел  жадта  сақталады.  Сол  себепті  программаның
команданы немесе операнданы жүктеу жедел жадқа қосымша жүгінуді қажет етеді, бұл
компьютердің жұмысын  баяулатады.    Бұл  фактордың  әсерін  төмендету үшін әртүрлі
әдістер қолданылады.  Солардың негізгісі  бірінші  түрлендіруден  кейін  виртуалды
беттер номерлері және алынған физикалық беттер номерлері микропроцессордың ішкі
қызметтік  регистрлерінде  сақталады.  Микропроцессордың
аппараттық  құралдар
жадына    жүгінгенде  бұл  бетке  бұрын  жүгіну  болған  болмағаны  тексеріледі.    Егер
жүгіну  болған  болса  онда  сол  физикалық
беттің
номері  микропроцессорға
жүктеледі.Басқа  жағдайда  түрлендіру қарапайым  жолмен  жүргізіледі.    Программа  бір
бет көлеміндегі адрестерге ұзақ уақыт жүгінгендіктен осындай жол беттік түрлендіруді
оңайлатады.
55
Кестеде бұл тактідегі негізгі активті беттер номерлері ерекшеленген.
Беттік  түрлендіру  кестесінде  сызықшамен  берілген  виртуалды  бет  жедел  жадта
жоқ ситуациялар ерекшелінеді.
Егер әр  бет  адрестелетін  1000
ұяшықтар  көлеміне  ие  болса  9  тактіде  А
программасының  1100 виртуалды  адресіне  жүктеу  2100  физикалық адресін  жүктеуге
әкеліп соғады.
Беттік  түрлендіру  кестесі жедел  жадта  сақталады.  Сол  себепті  программаның
команданы немесе операнданы жүктеу жедел жадқа қосымша жүгінуді қажет етеді, бұл
компьютердің жұмысын  баяулатады.    Бұл  фактордың  әсерін  төмендету үшін әртүрлі
әдістер қолданылады.  Солардың негізгісі  бірінші  түрлендіруден  кейін  виртуалды
беттер номерлері және алынған физикалық беттер номерлері микропроцессордың ішкі
қызметтік  регистрлерінде  сақталады.  Микропроцессордың
аппараттық  құралдар
жадына    жүгінгенде  бұл  бетке  бұрын  жүгіну  болған  болмағаны  тексеріледі.    Егер
жүгіну  болған  болса  онда  сол  физикалық
беттің
номері  микропроцессорға
жүктеледі.Басқа  жағдайда  түрлендіру қарапайым  жолмен  жүргізіледі.    Программа  бір
бет көлеміндегі адрестерге ұзақ уақыт жүгінгендіктен осындай жол беттік түрлендіруді
оңайлатады.
55
Кестеде бұл тактідегі негізгі активті беттер номерлері ерекшеленген.
Беттік  түрлендіру  кестесінде  сызықшамен  берілген  виртуалды  бет  жедел  жадта
жоқ ситуациялар ерекшелінеді.
Егер әр  бет  адрестелетін  1000
ұяшықтар  көлеміне  ие  болса  9  тактіде  А
программасының  1100 виртуалды  адресіне  жүктеу  2100  физикалық адресін  жүктеуге
әкеліп соғады.
Беттік  түрлендіру  кестесі жедел  жадта  сақталады.  Сол  себепті  программаның
команданы немесе операнданы жүктеу жедел жадқа қосымша жүгінуді қажет етеді, бұл
компьютердің жұмысын  баяулатады.    Бұл  фактордың  әсерін  төмендету үшін әртүрлі
әдістер қолданылады.  Солардың негізгісі  бірінші  түрлендіруден  кейін  виртуалды
беттер номерлері және алынған физикалық беттер номерлері микропроцессордың ішкі
қызметтік  регистрлерінде  сақталады.  Микропроцессордың
аппараттық  құралдар
жадына    жүгінгенде  бұл  бетке  бұрын  жүгіну  болған  болмағаны  тексеріледі.    Егер
жүгіну  болған  болса  онда  сол  физикалық
беттің
номері  микропроцессорға
жүктеледі.Басқа  жағдайда  түрлендіру қарапайым  жолмен  жүргізіледі.    Программа  бір
бет көлеміндегі адрестерге ұзақ уақыт жүгінгендіктен осындай жол беттік түрлендіруді
оңайлатады.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет