Егер зарядталған шексіз пластина бетіндегі зарядтың беттікPdf көрінісі
бет1/3
Дата17.01.2023
өлшемі421.74 Kb.
#61585
  1   2   3


1 Егер зарядталған шексіз пластина бетіндегі зарядтың беттік 
тығыздығы 354 нКл/м^2 – ға тең болса, ол пластина өрісінің кернеулігі 
қандай болатынын табыңдар? Су үшін ε =81 
Е = 20 кВ/м.
2 Cу ішіндегі шамалары бірдей екі нүктелік зарядтардың бір-
бірінен қашықтығы 90мм, олар бірін-бірі 4·10^-5Н күшпен тартады. 
Зарядтың шамасын есептеп табыңдар? 
0,63Кл , 5*10-8Кл
3 Екі зарядты керосинге батырғанда олардың өзара әсер күші 
ауадағыдай болу үшін, ол зарядтардың ара қашықтығын қанша есе өзгерту 
керек? Керосин үшін ε = 2,1. 
(1,45 есе азаяды) 
4 Бір күш сызығының бойында бірінен-бірі 3 см қашықтықта 
жатқан нүктелердің арасындағы потенциалдар айырмасы 120 В-қа тең. Егер 
өрісітің біртекті екені белгілі болса, электростатикалық өріс кернеулігін 
табыңдар? 
E=4000 В/м=4⋅10
3
В/м
5 Радиусы 10см шар берілген. Сол шардың бетінен l=5м 
қашықтықтағы электр өрісінің потенциалы =10В-қа тең. Шардың 
потенциалын табу керек.
(5,10 кВ) (500)
6 
Егер 
конденсатордың 
пластиналарының 
арасындағы 
парафинделген қағаз қабаттың орнына қалыңдығы сондай жалпақ слюданы 
пайдаланса, конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгереді? Парафин үшін 
ε=2,2; Слюда үшін ε=6. 
(2,53 есе)
7 Сыйымдылығы 30 мкФ және 40 мкФ болатын екі конденсатор 
берілген. Осыларды параллель жалғағанда конденсаторлар батареясының 
сыйымдылығы қандай болады? Тізбектей жалғағанда ше? 
(7,17 мкФ)
8 Жазық конденсатордың әр пластинасының ауданы 520cм^2. 
Кондесатордың сыйымдылығы 46 пФ болу үшін оның пластиналарын ауада 
бір-бірінен қандай қашықтыққа орналастыру керек? 
(100 пФ, 10-2м)


9 Конденсатордың пластиналарының жұмыстық ауданы 2 есе 
азайтса, ал олардың ара қашықтарын 3 есе кемітсе, конденсатордың 
сыйымдылығы неше есе өзгереді? 
1,5 есе?
10 Жазық конденсатор пластиналарының әрқайсысының ауданы 
401см^2. Пластиналар заряды 1,42мкКл. Пластиналар арасындағы өріс 
кернеулігін табыңдар. 
Е = 4000 кВ/м.
11 Сыйымдылығы 10 мкФ конденсаторға 4 мкКл заряд берілген. 
Зарядталған конденсатордың энергиясы қандай? 
8*10
-7 , 
800нДж
12 Парафинделген қағаздан жасалған диэлектригі бар жазық 
конденсатордың пластиналарының ара қашықтығы 2 мм, ал пластиналар 
арасындағы кернеу 200В. Өріс энергиясының тығыздығын табу керек. 
97 мДж , 9,7*10
-2 
Дж
13 Көлденең қимасының ауданы 0,5 cм^2 өткізгіш бойымен 3 А 
ток жүріп тұр. Егер осы металлдың 1см^3 көлемінде 4·10^22 еркін 
электрондар 
болса, 
онда 
электр 
өрісінің 
әсерінен 
қозғалатын 
электрондарының орташа жылдамдығы нешеге тең болады?
9,38
⋅10–6м/с=9,38мкм/с 
14 Желіге қосылған электр двигателі 6сағ жұмыс істеді. Осы 
кезде 3240кДж энергия шығындалды. Двигательдің қуаты қандай? 
0,15 Вт, 
150Вт
15 Электр шамының қылсымының кедергісі 484 Ом, ол кернеуі 
220В желіге қосылған, электр шамындағы токтың қуатын табыңыз. 
100 Вт
16 Кедергісі 20 Ом және тізбектегі ток 6 А электр 
қыздырғышта 2мин уақыт ішінде қанша жылу бөлінеді? 
86,4 Дж.
17Электрлік құралда 5 А ток күші 45 мин уақыт ішінде 162кДж 
жұмыс жасады. Осы құралдың кедергісін табыңдар. 
2,4Ом


18Көтергіш кранның электр двигателі 380 В кернеумен жұмыс 
істейді. Оның орамындағы ток күші 20А. Егер массасы 1т жүкті кран 50с 
ішінде 19 м биіктікке көтеретін болса, қондырғының ПƏК-і қандай болады? 
50%
19Шамды ЭҚК-і 4,5В-қа тең элементтер батареясына қосқанда 
вольтметр шамда кернеудің 4В, алперметр ток күшінің 0,25 А екендігін 
көрсеткен. Батареяның ішкі кедергісі қандай? 
2Ом
20Аккумулятордың ЭҚК-і 2В, тізбектегі ток 2А кезінде оның 
қысқыштарындағы кернеу 1,84В. Аккумулятордың ішкі кедергісін және 
сыртқы тізбектің кедергісін табыңдар.
0.08Ом
21Зарядталған конденсатор ток көзінен ажыратылған. Егер 
астарларының ара қашықтағын 2 есе үлкейтсе, конденсатор энергиясы қалай 
өзгереді?
онда конденсатор энергиясы 2 есе азаяды
22Сыйымдылығы 0,02 мкФ тең жазық конденсаторды ток көзімен 
жалғастырғанда 10^-8 Кл заряд алды. Өріс кернеулігі 100 В/м кездегі 
конденсатор пластиналарың арақашықтығын анықтаңыз. 
200
23 Бірлік оң зарядты өрістің бірінші нүктесінен екінші нүктесіне 
орын ауыстырғанда электрстатикалық өріс күштерінің орындайтын 
жұмысы ..... деп аталады. 
электр қозғаушы күш (Э.Қ.К)
24
E
j=

теңдеуі нені өрнектейді? 
Ток тығыздығы
25 Тұрақты кернеулі тізбекте электрлік кедергі 2 есе артса, ток 
қуаты қалай өзгереді? 
2 есе артады
26Тогы бар орамның магниттік моменті қандай формуламен 
өрнектеледі? 
P
m
=Isn 
М=і
/с


27Қандай қасиеттер электрмагниттік толқындарға тән?
жұтылуы 
мен шығарылу ?
 
Электромагниттік толқындардың
 
қасиеттерін толқын ұзындығы 
см электромагниттік толқын шығаратын арнайы генераторды қолданып зерттейді. Аса жоғары 
жиілікті генератор қоздыратын электромагниттік толқын 
рупор
 
түрінде таратқыш антеннада 
ось бағытымен шығарылады. 
Қабылдағыш антеннаның
 
пішіні дәл таратқыш антеныа сияқты. 
Қабылдағыш антеннада 
кристалдық диод
 
орнатылған, ол 
антеннада
 
қозатын жиілігі жоғары 
айнымалы токты бір полярлы толықсыма тоққа айналдырады. Ток күшейтілгеннен кейін дыбыс 
қабылдағышқа немесе 
гальванометрге
 
беріліп тіркеледі. 
28Магнит өрісін ... туғызады.
қозғалатын зарядтар ?
тыныштықтағы және қозғалыстағы электр зарядтары
29Ферромагниттік күй жойылатын температура қалай аталады? 
Кюри температурасы. 
30Тыныштықта тұрған автомобиль 0,6 м/с^2 үдеумен қанша 
уақыт ішінде 30 м жол жүреді? 
10с
31 Нүкте қозғалысының теңдеуі: х=4-6t+t^3. Оның 0,5 с 
уақыттағы үдеуі қандай болады? 
3 м/с
32Егер темір жол вагонының буфер пружинасын 1см қысу үшін 
үшін 30 кН кү қажет болса, оны 4 см қысу үшін қандай күш қажет? 
120кН, 
120000
33 Материалдық нүктенің қозғалысы х=5+8t+4t^2 теңдеумен 
сипатталады. Егер дене массасы 1 кг болса, онда қозғалыс басталғаннан 1 с 
өткеннен кейінгі нүктенің импульсі. 
16 Н×с


34Егер дененің кинетикалық энергиясын 4 есе арттырса оның 
импульсі : 
4 есе артады
35 1с уақытта I=1А болғандағы көлденең қима арқылы өтетін 
шама: 
ток күшi
36Батарея тұйықталғанда ЭҚК 15 В, сыртқы кедергі 6 Ом, ток 
күші 2 А болды. Қысқаша тұйықталу кезіндегі батареядағы ток: 
10 A
37Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы бірлік уақытта өткен 
заряд шамасы .... деп аталады. 
ток күшi
38Вакуумдағы нүктелік екі зарядтың өзара әсер күші зарядтардың 
шамасына пропорционал және олардың ара қашықтығының квадратына кері 
пропорционал.
/ к – пропорционалдык коэффицент
39Менделеев - Клапейрон теңдеуi қандай газ күйiн сипаттайды? 
Идеал газ күйінің
40Термодинамиканың бiрiншi заңы: 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет